National Games

Wednesday
28
January
2015

samson and sons

    p     co     och     J     BjL     aY     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

   p dQ > JiJ
   

dQji Cjoէs: Cɬ Ju kVk
[ Posted on Mon, 04 March 2013 ]

¨¨paj¡f¡a®: ©O©Ym§t d¥Q¡ji¤¨T Cj¶ ¨oÕ¤s¢i¤¨Ti¤« h¤jq¢ l¢Qi¤¨T ¨oÕ¤s¢i¤¨Ti¤« h¢Jl¢v H¡o®©±Tk¢i¨´Y¢j¡i jÙ¡¡« ±J¢´×® ¨TÍ¢v Cɬ J¥×u k£V¢©k´®. h¥¼¡« a¢lo« HT¤l¢v s¢©dç¡t¶® J¢¶¤©Ø¡w Cɬ H¼¡« C¼¢«L®o¢v 430/4 F¼ c¢ki¢k¡X®. Cɬi®´® c¢kl¢v 193 sxo® k£V¤Ù®.Cj¶ ¨oÕ¤s¢ ©cT¢i d¥Q¡j (204) Qi¢«o® d¡×¢uoX® l¢´×® cvJ¢ hT¹¢. 341 dÉ® ©cj¢¶ d¥Q¡j 30 ©e¡s¤« Hj¤ o¢J®o¤« ©cT¢.  d¥Q¡ji¤¨T Jj¢is¢¨k jÙ¡« Cj¶¨oÕ§s¢i¡X¢Y®. F¼¡v Cj¶ ¨oÕ¤s¢i¢©k´® AT¤´¤Ji¡i¢j¤¼ h¤jq¢ l¢Qi® 167 sxo® ©cT¢ d¤s·¡i¢. ¨Lëu h¡J®o®¨lk¢c¡i¢j¤¼¤ l¢´×®. Y¤Tt¼® l¼ oµ¢u ¨YuV¤v´t Gr® sxo® ©cT¢ d¤s·¡i¢. F«.Fo®.©b¡X¢ (22), l¢j¡T® ©J¡p®k¢ (6) F¼¢lj¡X® ±J£o¢v.
 

 
cav ds

nsli h lQi

hr: Cɬ~Hoki hvoj DdȢ

oc cplqc JjT

HoTkiu Hdx:lko opajht ck s٢v

luVoc fooFiT Aɬmoc

oJw JiJhq: Jjqc JjT

Cɬi Yvu ct' gL YT dJo-Yu

ami oJw JiJhq: JjThs Jjq

BoYkiu Hx: hpngdY~ QtLu hvot oKc YjT

ami oJw JiJ hq: d otlhi Jjq JY

Cɬ l٤ djQi

foficv Cɬ YJtT

Cɬi fעL

60~hY ami ow JiJhq: Jotl li Jjqc

V liroc Gl lLhsi oէs

Cɬ djQi

jpYc oէs, CɬiT hJ dJTc

C-ɬ-i-T k-J-J-Q-ro d-s--s-

J-o-Y-c-i J-h-J-i d-j-?

oɡn Te: Jjqc YJtu Qi

fqL Bu mjii oia AQhv

HJq Yql: mmɮ

Jo׬c l٤ kJ eTfqt

Joc sXwV kJYj

B-a g-jY j-Yc k-g- J-i-J-Y-j bu-O-z-X-- hv-K o-N-

Jjq o驴ro djQi

oVciv l٤ ohck; djj Hooc

G-J-ac f-ע-L- s-Ƣ-v J-p j-١-hu

a-m-i L-i-o: J-j-q T-h-c Yj--T-

oVc J׮ To׮: Cɬ 475c ds

oVc To׮: Cɬ YjT; Jpk jpkc oէs

Hoki mhi ckiv

-h-p-Ymt--i h-j-q-l-Q-i T-hv l-X-h b-X -

kJJ Thc Cɬ dKd

oVc J׮ To׮ HoTkii hJ YT

oci dgnx ckJu mdtm

nht JTf Yjs

j-p-c- A-m-c D-d-c-iJ o-Z-c--- o-ڬY

Jk Jע jQl: Vu Qxo

oעlu LsV kltdqcT lTdsi

B e--iv b-X-i-k

b-X-iT lTlkc lhtm m-m-ɮ, A-g-c-z- h-פ--lt

bXiT ljhv J׮ kJ Aj

h Tͮ ohckiv

F.Fo.bX Tͮ Jעv c ljh

Hokii huY

OaY lt JTyY..ȤgYci

Hoki hJ ckiv

pLo f׮ Flsͮ JThTiv ̡d

Hoki6/255

Jpk~ blu Jq: F cnb bX

h Tͮ lirO

T--sv o--cd-- J-pk

npa Aea ljh

f-J-o-L- C-Y-p-o h-p--a- A-k L-j-Y-j-l-o-Z-iv

Cnɮ mti dr

Cɬ l٤ Yvl

ctgL Jjq lr

-C--s-i J---j-T J-j-, J-q j-Y G-r-c h-f-iv

fi l٤ fXi

J-h-J A-T-l-o-Y-w A-T--h-פ--- J-o-Y-c

o-c-i~ n-if fܫ YJt-Y dJ cT p-hh h-k-J

m-j-i-k--l-j-T d--J-iv L-l-o-J-s m-oY-i!

f롩ro~ Jk ecv mcirO

hjq lQi oդs: Cɬ hJ oJsk

Jjq f롩ro eckv

Jjq foro~O j١ oh C

oLj osiv Oy

dJ̡u p Yjw oodunu

VlV ltXt l٤ oէs

JYhLk oʮ QtQ Oجuht

l٤ dw HT; JiJYjc LjYj dj

o-j-Y a-l G-nu L-i-o- l-k h-Vv o-J-j-

Hoki hJ ckiv

   
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting