National Games

Wednesday
28
January
2015

samson and sons

    p   co   och     J     BjL     aY     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    
Jjq ami jQj  

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

   p dQ > ALJj
   

dq Jjqlth djoJj ohtX cq
[ Posted on Wed, 30 January 2013 ]


Y¢-j¤-l-c-É-d¤-j«¯ C-¨´¡-¿-¨· h-p¡-J-l¢ d-É-q« ©J-j-q-lt½ J-l¢-Y¡~h¡-Ú¬h d¤-j-o®´¡-j-o-ht-¸-X« 2013 Q-c¤-l-j¢ 31 l¬¡-r¡-r®O ¨¨l-J¤-©¼-j« 5.30 c® Y¢-j¤-l-c-É-d¤-j« ¨¨l.F«.o¢.F p¡-q¢v c-T-´¤«.


o-©½-q-c-·¢-¨Ê D-a®M¡-T-c-l¤« d¤-j-o®´¡j o-ht-¸-X-l¤« A-T¥t ©L¡-d¡-k-J¦-n®Xu c¢t-á-p¢-´¤« . J-l¢-Y¡-d¤-j-o®´¡-j« J¡-l¡-k« c¡-j¡-i-X-¸-X¢-´-j¤« h¡-Ú¬-h-d¤-j-o®´¡-j« ©Y¡-h-o® ©Q-´-f¤«(h-k-i¡-q-h-©c¡-jh) G-פ-l¡-¹¤«.


©V¡.¨J.F-o®. j-l¢-J¤-h¡-s¢-¨Ê A-Ú¬-È-Y-i¢v ©O-j¤¼ o-©½-q-c-·¢v ¨c-T¤-h¤-T¢ ©l-X¤, Lª-j£-a¡-ou c¡-it F-¼¢-lt B-m«-o-Jw At-¸¢-´¤«. ©J-±z o¡-p¢-Y¬ A-´¡-a-h¢ ±d-o¢-Ú£-J-j¢-´¤¼ o-h¢-Y¢ ¨o-±J-¶-s¢ d¢. j-l¢-lt½ j-O¢µ h-p¡-J-l¢ d-É-q« ©J-j-q-lt½ F¼ ±L-Ý« ±d-J¡-m-c« ¨O-फ.

 

 
l-nX-c-j-i-Xu c-إ-Y-j- F-r--OPu d-j-oJ-j

T-ʢ-et e-i m-ɡ-a-l h-b-h-d-j-oJ-j-w d-K-d-

lw djoJj Jl d.cjiXsdc

V. l-c-i-O-zu d-j-oJ-j J. Fu.-n-Q-J-h-s-c o-c-

-J. Fu.-n-Q-J-h-s-c V. l-c-i-O-zu d-j-oJ-j

V. f. Bt n djoJj

Fo.f.T opY hbh djoJjw dKd oaczc oltha

oYoYJ Jxok oiuo QtXko׮ AltV JkJha Vd FVt d.V. ovljQ hKhɢiv c l

sp d-c-l-j-c ATt-g-o Jw-sv e-s d-j-oJ-j

ckj liov f-q fv׮; QYJ Lo fk

ckj liov f-q fv׮; QYJ Lo fk

d Jv-o-l-c do- G-X-͢-c s-s d-j-o-J-j

lcȱY stt sp dcljc Baj

JjؤX djoJj dv ockc

mmbju Jti dYito fliT fphY

A-g-s-h-c C f-k-o-p-Y d-j-o-j oc

fkopY djoJj F Fo Agshc

fk-h-X-i- d-j-o--j o--c-

Av Alt-V mv-d F.l Qct--c-c

C. ohcZc djoJj

s-p d-c-l-j-c d-j-oJ-j o--c-

sp dcljc djoJj

likt AltV dglthi

fL f olt djoJj fJYlc

lw djoJj djTl mbjc

m-O--j-Y-j-cw oh-jJ d-j-oJ-j

o̡c Tklnu AltV 2012

Hjh djoJj F.J.pjJhsc

ft enu AltV dKd

d F F djoj hXإt jbJnXc oc

pj-J-hsc Hjh opY djoJj

AmY mmJhsc JcTu djoJj

QLY mJhsc djoJj oht

dt-Xh C-z-Q--c ͡-k-iu-o A-lt-V

lYjai opYdjoJj lYjX OiY

sp dcljc djoJj

Qk AltV Fo ojQc

Aj djoJj d.lki

lodnjT djlc Juhjt ojoY Jkhk djoj

dߢ׮ jlmsc Lh djoJj

Jl Bץt jllti Fru djoJj

cThT lXlc djoJj

Jl Ac likt AltV

o̡c otjus JtnJ djoJjw dKd

Jmlal opYdjoJj d. Llzdi

gh Llzc JtmnU djoJj

h-Zc o-Y d-j-oJ-j D-k f-f-l-c

pj L F.V cTus Baj

mJhjuYآi Baj

Acv Ld AltV

Q.o. Vciv djoJj QodJmc

o-Y o-L-Y-d-j-oJ-j V.F.f-k-h-j-q-J-nX-i.

jh Jj AltV:Dsh hJ och

J.Qctcu dqq djoj lcfcJYc oc

   
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting