National Games

Friday
30
January
2015

samson and sons

    p     co     och     J     BjL     aY     f nve     JYJ     Bt     iY     f   Lc   Ctl    

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

   p dQ > Lc
   

hhi dXLiJcJ
[ Posted on Thu, 14 February 2013 ]


h-½¥-¶¢, ©h¡-pu-k¡v, a¢-k£-d®- F-¼¢-lt-´¤ d¢-¼¡-¨k h¡-h¤-©´¡-i-i¤« o§-É« m-f®-a-·¢v d¡-¶¤ d¡-T¢ h-k-i¡-q¢-J-¨q ¨¨J-à¢-¨k-T¤-´¡-c¤¾ ±m-h-·¢-k¡-X®-. o¤-b£t A-Ø-k-dç¡-T®- o«-l¢-b¡-c« ¨O-i®-Y ‘©±f-´¢«-L®- c¬¥-o®- ¨¨k-l®-' F¼ O¢-±Y-·¢-k¡-X®- h¡-h¤-©´¡i d¢-¼-X¢ L¡-i-J-c¡-i¤« Y-¨Ê o¡-¼¢-Ú¬-h-s¢-i¢-´¡-¨c¡-j¤-¹¤-¼-Y®-.


‘J-Õ¥-o®-...' F-¼¡-j«-g¢-´¤¼ Cª L¡-c-j«-L-·®- h¡-h¤-©´¡-i-i¤« H-j¤ d-׫ ct-·-J-j¤« ±d-Y¬-È-¨dç-T¤-¼¤-h¤-Ù®-. ‘©±f-´¢«-L®- c¬¥-o¢'¨Ê ©±d¡©h¡-n-c¤ ©l-Ù¢ D-d-©i¡-L¢-´¤-¼-Y¤« Cª d¡-¶¡-X®-. C-Y¢-©c¡-T-J« ¨c-×¢v ±d-Y¬-È-¨dç-¶¤ J-r¢º L¡-c« ©±d-È-J-±m-Ú-i¡-Jt-n¢-µ¤ J-r¢-º¤. J¡-l¬¡ h¡-b-lu, l¢-c£-Y®-, Y¢-k-Ju, ¨¨h-Z¢-k¢ Y¤-T-¹¢-i-l-j¡-X®- Cª O¢-±Y-·¢-¨k ±d-b¡c Y¡-j-¹w.  ¨s¡-h¡Ê¢-J®- ±Y¢-kë-s¡-i¢ H-j¤-¹¤¼ O¢-±Y« ¨e-±f¤-l-j¢ 15 c®- Y¢-©i-×-s¤-J-q¢-¨k-·¤«.

 

 
h-V-X-i-T d- h-nT p-t A-s-͢v

kko dOjXLc dss

C 75~ dsw;hJfJ obiv YrYlX aou

YjLiJtYj D hcu

J׮ hqi p׮ ct 1

dmɢ opov Oؤ dT

shj odhٮ...

F.Bt. s-phu l-٤ H-oJt d-j-oJ-j--c d-j-L-X-c-iv

Qo ClTiٮ

kעv kY hnJt

Hj Jnc Hjij Lcq

k-Y-h--n-J-s S- B-k--r--j dx-J-

Ljl Jtcqhi Ljn alamJ

dT Jiv

hk-i-q-v dYek Oav Alojh: D hcu

Q li mii l٤

l-Q-i l-٤ d-T-

oסt oLsv sh dj, F.Q mJht QVQ lk Jqi

dX LiJjw ci fQfv

Q-i-O-z-c p-j-l-j-o-c A-lt-V-

D-u-O-٢ o-c-h-iv d-T-h

OqhTik oLY

Ldozt CXqhi fqlVk

fLt Viok JkX

dYhihi nu s¡u

OzkKiT dYi d p׮

O-k--Y dX LcjL fƮ hcQj

hkiq glLiJc odY

hhƷc Yqhi

Qioj l٤ LiJu

QiOzc lX Qish l٤

JiT m

d JJju

Oؤ l٤ LiJu

ajYTkv c gLsJv

-Q-oעu f-ft o-LY Q-l-Y A-l-o-c--

oikuokT hji dXLc jL

A-ծ J-T-iT d

Qxo oLYv OYi OzkKi

OzkKiT QlYgkn dlX

OzkKiT eof dQ pOiY

bcn QcJi Vi׮ dT

AdYȢY ogL Flt cz

d mhozj dnd hXcklv hsiءw

ATj jQpo ochiv dT

fok d hXh JTY

h Yi hjqi dT

cQ fqlVk

oc cLc V JciT gnX

hk oso BjbJt l٢ Fɤ Oफ

F Q mJhs CXv hpukv dT

jh l٤ cc l٢ dT

s¡ od dlX

ohoLY.....

dTs Oikc 50~dsw

mY l٤ dX dT

jh Yhrk dT

Cz dud mii

j-SQc HTlv hkiql Yjs

avKs d p׮

AcjL lkOcu

dTY l....

dXih

HoJscjJ

h hXh d

Jk Jkq

l-Q-i i-ma-o o-LY o-l-b-i-J-c-J-

YqlJw ff Qim FYj

ojn Ld jhi iLc dT

F dJw paiv c lj

jӢc Qo Cc jӢc s

Bšlv hlqYdk...

lOYAtϹqhi L-Nc ov

H a-l-o-J-ٮ Hj kȫ

CYJtXTJ oLYc pqlV dXh

   
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting