National Games

Wednesday
28
January
2015

samson and sons

    p   co   och     J     BjL     aY     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    
Jjq ami jQj  

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

   p dQ > och
   

Qioji jhcأmc l٤
[ Posted on Wed, 06 March 2013 ]


l¢ni¨¨ll¢b¬¹w¨J¡Ù® oؼh¡l¤Ji¡X® hki¡q o¢c¢h. ¨h©±T¡ cLjQ£l¢Y«, o®±Y£Jw Ag¢h¤K£Jj¢´¤¼ ±dm®-c¹w, o¡h¥p·¢¨k h¥k¬O¬¤Y¢Jw F¼¢li®´¤ d¢¼¡¨k J¤¶¢Jq¤« o¢c¢hi¤¨T l¢ni¹q¢©ki®´® JT¼¤lj¤Ji¡X®. G¨s´¡k·¢c® ©mn« hki¡q·¢v J¤¶¢J¨q BJtn¢´¡u ©d¡¨¼¡j¤ O¢±Y« d¢s´¡u ©d¡l¤Ji¡X®. ©s¡Q¢u e¢k¢dç®, nc¢v h¤p½a® F¼¢lt ©Ot¼® o«l¢b¡c« ¨O़ ©s¡ft¶® ±f¢©L¡o® hÆ¢ ¨du F¼ O¢±Yh¡X® J¤¶¢J¨q l¢nih¡´¢ F·¤¼Y®. ©s¡Q¢¨Êi¤« n¢c¢k¢¨Êi¤« Ba¬O¢±Yh¡X® CY®. Qio¥j¬, jh¬cØ£mu F¼¢lj¡X® CY¢v ±db¡c JZ¡d¡±Y¹¨q AlYj¢d碴¤¼Y®. 


Hj¤ o®-J¥w l¢a¬¡tÏ¢¨ii¤« Al¨Ê o¤p¦·¤´¨qi¤« O¤×¢dç×¢i¡X® JZ l¢Jo¢´¤¼Y®. JX´® ©p¡«lt´® ¨Oà¡u Jr¢i¡Y¡l¤¼ s¢i¡u F¼ AÕ¡« Jë¡o¤J¡jc¢v c¢¼¡X® JZ Y¤T¹¤¼Y®. d¢¼£T® JZi¢©ki®´® Al¨Ê o¤p¦·¤´q¤« JT¼¤lj¤Ji¡X®. Ba¬ o«j«gh¡iY¤¨J¡Ù¤Y¨¼ c¡iJc¤«, c¡i¢Ji®´¤« ±d¡b¡c¬« cvJ¢ O¢±Y¨hT¤´¡Y¢j¢´¤Ji¡¨X¼® o«l¢b¡iJt dsi¤¼¤. Av¸« l¬Y¬o®YY©lX¨h¼Y¢c¡k¡X® J¤¶¢J¨q ©J±zh¡´¢¨´¡Ù¤¾ O¢±Y¨hT¤´¤¼¨Y¼¤« Clt dsi¤¼¤.


s¢i¡¨Ê hY¡d¢Y¡´q¡i¢¶¡X® Qio¥j¬i¤« jh¬ cØ£mc¤« Ag¢ci¢´¤¼Y®. po®fuV®-o® Cu ©L¡l F¼ O¢±Y·¢c® ©mn« Clt jÙ¤©dj¤« H¼¢´¤¼ O¢±Yh¡X¢Y®. O¢±Y·¢v Ag¢ci¢´¤¼ AÕ® J¤¶¢Jq¤« Y¡joÉY¢Jq¡¨X¼Y¡X® O¢±Y·¢¨Ê h¨×¡j¤ ±d©Y¬JY. C±zQ¢·¢¨Ê hJq¤« f¡f¤ BÊX¢,  o¤j¡Q® ¨lº¡sh¥T® F¼¢lj¤¨T h´q¤« O¢±Y·¢v Ag¢ci¢´¤¼¤Ù®. o¡±z ©Y¡ho¡X® O¢±Y« c¢t½¢´¤¼Y®. jh¬ cØ£m¨Ê o©p¡aju j¡p¤v o¤±fÂX¬u O¢±Y·¢v o«L£Yo«l¢b¡iJc¡J¤¼¤. 

 

 
Yj...Yj... hok JTku d

oLYolbiJ lnv o

Fik l JjX

jOc hVXi

ojn Ld B cfcJw lY h ds

kkocYj lciu

chY akd ciJ

djY cTi ohQ

dZ olbiJcJ

oYiT ctgL AcoiiT gLhi

CzQ Yit DThiT lnv

hYJju llpYii

sfJ acMn OT lȢu hpukk

kk Agcic of hkik csv jٮ ht

AdtiT H kJ hp e׮

sov d LwVu sv djoJjc chctm

oc LYhc dXi

Yn ljXc oɫ

hi hu Jsi d YoJi

ho lTJT ATl

hkiv Ahki clc Jk

YkƮ cTc olbiJchi F.Fo cjiX Aj

-o- Cɬ--j-c-h-i V׮ O-iY--ټ Y-dm d

-d-Z-j-Q-c Cz-Q--c p-ht-ou-o-ټ Cn nt-l-X

oƷcT JqjY JqdU

ojn Ldi oLY Oi f Q d

hq Ajlz ck LjYj

h-pu-k-k-c J-Xu a-l-h-

Y-cw AcZc diu

c ochiT Ykdjhij?

jh JnXu l٤ hkiqk

ko~fi eٮ lt Y׼ diu

A Cc kdkc

Atpu F hJcX:oz

JF hXi djpo olbiJu BnJ Af

CqijQ @ 1000

koii illci Ot AdladOjX

mku Ofcc Yt

QYJ YkƢk di dsi

ok Jhsc Bj Yjs

BaicJYlJcYj dZjQ

ck DniT do׮ Jٮ BjbJt S

hӤlcw hJ cT Dtmi hilmcZ

Okt JTf Jku mh Auof

akdc Ys lq ATi Cu

p-Q-VJw n-s-c-Y-j

dihXiT B Ofc p׮

n YkJu Joj

do , Su BuQkc A

Jiټ LcY dvT

ilYiT OY dJt: cTu n YkJu JT

o-l-b-i-Ju a-d J-j-X-J-ju l-l-p-Y-c-i

dűdi Yjlj

A-g-nJ fc Cc ochiƢk Ql

C hu ilqT pj

hcnal ciJci ochiYj dYnb

cYpjYciJu lTds 26 ltn

hk oso dsdT

cעv Jji fu

n~TJoiT nk iY

Ahkdw LtgXi?

nc hpn fflc BTT

hӤlc ciuYjiT otdo

A-c at-m-u l-l-J-

e-f-l-j-iv AcLu d-s--s-

AQ-ia-lLx J-Y-J-

--Y-h-r o-c-hJw J-j-q-l-dX J-r-T--

lr dY iZtZhJu pzw YYdjhTX: ojn Ld

F os st

lQiT lJYY Gs BJtn oc fQl

ovhc fXv dJu Jri

sc YkX

fc ilcTJq dXiX

oaK Cjdծ ltnw

Abd ei ofJ dQJwYj hpukv cihcTdT

   
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting