Saturday
01
November
2014

samson and sons

    p   co   och     J     BjL     aY     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    
Jjq ami jQj  

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

   p dQ > och
   

Qioji jhcأmc l٤
[ Posted on Wed, 06 March 2013, 05:26 PM IST ]


l¢ni¨¨ll¢b¬¹w¨J¡Ù® oؼh¡l¤Ji¡X® hki¡q o¢c¢h. ¨h©±T¡ cLjQ£l¢Y«, o®±Y£Jw Ag¢h¤K£Jj¢´¤¼ ±dm®-c¹w, o¡h¥p·¢¨k h¥k¬O¬¤Y¢Jw F¼¢li®´¤ d¢¼¡¨k J¤¶¢Jq¤« o¢c¢hi¤¨T l¢ni¹q¢©ki®´® JT¼¤lj¤Ji¡X®. G¨s´¡k·¢c® ©mn« hki¡q·¢v J¤¶¢J¨q BJtn¢´¡u ©d¡¨¼¡j¤ O¢±Y« d¢s´¡u ©d¡l¤Ji¡X®. ©s¡Q¢u e¢k¢dç®, nc¢v h¤p½a® F¼¢lt ©Ot¼® o«l¢b¡c« ¨O़ ©s¡ft¶® ±f¢©L¡o® hÆ¢ ¨du F¼ O¢±Yh¡X® J¤¶¢J¨q l¢nih¡´¢ F·¤¼Y®. ©s¡Q¢¨Êi¤« n¢c¢k¢¨Êi¤« Ba¬O¢±Yh¡X® CY®. Qio¥j¬, jh¬cØ£mu F¼¢lj¡X® CY¢v ±db¡c JZ¡d¡±Y¹¨q AlYj¢d碴¤¼Y®. 


Hj¤ o®-J¥w l¢a¬¡tÏ¢¨ii¤« Al¨Ê o¤p¦·¤´¨qi¤« O¤×¢dç×¢i¡X® JZ l¢Jo¢´¤¼Y®. JX´® ©p¡«lt´® ¨Oà¡u Jr¢i¡Y¡l¤¼ s¢i¡u F¼ AÕ¡« Jë¡o¤J¡jc¢v c¢¼¡X® JZ Y¤T¹¤¼Y®. d¢¼£T® JZi¢©ki®´® Al¨Ê o¤p¦·¤´q¤« JT¼¤lj¤Ji¡X®. Ba¬ o«j«gh¡iY¤¨J¡Ù¤Y¨¼ c¡iJc¤«, c¡i¢Ji®´¤« ±d¡b¡c¬« cvJ¢ O¢±Y¨hT¤´¡Y¢j¢´¤Ji¡¨X¼® o«l¢b¡iJt dsi¤¼¤. Av¸« l¬Y¬o®YY©lX¨h¼Y¢c¡k¡X® J¤¶¢J¨q ©J±zh¡´¢¨´¡Ù¤¾ O¢±Y¨hT¤´¤¼¨Y¼¤« Clt dsi¤¼¤.


s¢i¡¨Ê hY¡d¢Y¡´q¡i¢¶¡X® Qio¥j¬i¤« jh¬ cØ£mc¤« Ag¢ci¢´¤¼Y®. po®fuV®-o® Cu ©L¡l F¼ O¢±Y·¢c® ©mn« Clt jÙ¤©dj¤« H¼¢´¤¼ O¢±Yh¡X¢Y®. O¢±Y·¢v Ag¢ci¢´¤¼ AÕ® J¤¶¢Jq¤« Y¡joÉY¢Jq¡¨X¼Y¡X® O¢±Y·¢¨Ê h¨×¡j¤ ±d©Y¬JY. C±zQ¢·¢¨Ê hJq¤« f¡f¤ BÊX¢,  o¤j¡Q® ¨lº¡sh¥T® F¼¢lj¤¨T h´q¤« O¢±Y·¢v Ag¢ci¢´¤¼¤Ù®. o¡±z ©Y¡ho¡X® O¢±Y« c¢t½¢´¤¼Y®. jh¬ cØ£m¨Ê o©p¡aju j¡p¤v o¤±fÂX¬u O¢±Y·¢v o«L£Yo«l¢b¡iJc¡J¤¼¤. 


 

 
odhm YoJji JZhnXllav

Blmv OT, Cc bjh: ojQ

kkc hӤlch scl

ojn Ldi hעiY Yk̡c:jӢ dXt

FY AdJTJjhi k:dw

YlYi;oJjLw l٤ OYJj

C Qv Ccij llph

F Ju glciT Yki Hqhh

J Jjqv AY Ji

hpukkhi hihi Hj dmlh:s¡u

AQ ltLo CjJqT Au

Hhzj clft 14c YisJqv

YkhTiT csl Yql ltڢu

kv,hӤ oYu OY Jjqsl acv

hkiq och oɫ lTdk: Jhkc hKtQ

ochdlm AlOjY: ouV

Bht Ku F olbiJc: lcY

ckckdci osJw HT

Acd hcu llpYcJ

djoolbiJci epa

mhdoa OYv dZi clc

Adt LdcZ l٤ cTJv

hiT QV Agcih oK

m-m J-k-L-i-T c-i-J-i-i- o-j-Y YjJ lj

di OYv glciT F׫ ct

cqƢv Su Yci dJ

J BlmJjhi oJjX

lic JTYv bj ckJi Jl

Ac hJc dcjhiv

oSQi a ochiJ, jxft ciJu

ddcm YTiY hYv DkJciJc JnTJk

CYX lQi

epac cosi kncv

YT JsY ochiv Agcic: Jqao

BxYX Yklac: cc Js

kkcJu Apc hYh Jri:AQ ltLo

100 V-L-iv oY-J-q h-m-h-i O-Y-J-j--l- d-j-Y

hkiq AcLpqX hi hpukk: dZjQ

JUcbcc ek, Jt fjaaj

ciciv Acd Kt

Qiiu JTfLk: avKt

AchJ ciuoc YjTii

AcJu dJ oɡnv AQ ltLo

al AQ hadc ct

dXi YJt nc Jo

ciuYji Cc ff lXh

jOc akdc dXi

hjc JY YTiv Qlu Hy bjh...

akKt oJj Apơj: o

hpukkc By ocp dJ

pov c Cj l lnk nQx

Q Qoe OYv QY akd ciJ

akd hch Lj٢i Jsi

B-a- 50 d-X-w- 100 V ov-n-o e!!

lh lq och

oc Ji f Jl YjJ cvJ

Ak lJik Su Yjlj : Bu

QY hVXi

kciT cY dJtu OkliY 122 JT

nc Joh Vuo oJw YT

AԨc AcJju CYlj mh:Jqao

h GY YjZJ hp Yj: jӢ

h-pu-kv l-٤ J-h-J-u

h-pu-k-k h---i Hh nQiT Ds

JhJiX Y ochik YqqiY Tlc Yho

hXjYc OYv avKt ovhc dJmjQ

avs opoJiY, Acd ATq C lT

cla Jhkv c Agci dU

hc FlT?

hii AiJc hTi

epa F fks Aloc ciJ Su: cla

kk hii Hyh, Qioj Btl٢ dtZ

h-J-q-T d-j-k h-cu' Q-Y-j-k-- d-Z-j-Q-

o-c-h Y-j L--o d-J-l-c l-T-J--ju J--׫ O-i-Y

j-SQ-c p-j-a-o-c 37 k--- HV

   
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting