Thursday
30
June
2016

Who can help your family eat right to stay at a healthy weight? We Can!

    p   co   och     J     BjL     ke     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    
Jjq ami jQj  

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ > ami  
   


JQj-l-q- L-Q-s- i-Y h-T: f.Q.d--Y-j F.F.d 
[ Posted on Wed, 29 June 2016 ]

A-p--a-fa: B B-a-h dt- c-Yl Vv-p h-K-h-ɢ-i-h-i A-j-l-z J-Qj-l-q A-T--i-r-O c-T--c-j L-Q-s- o-ztm-c h-T--i-Y o̡-c ot--j- o-t- Y-Tt--X- B-j-d-X.   YTt liJ


B Y-k-̡-c A-h-jl-Y D-Xt- 
[ Posted on Wed, 29 June 2016 ]

A-h-j-lY: B-ܡ-d-a-m- Y-k-̡-c A-h-jl-Y C H-a-L-J-h-i d-lt-c Y-T.   YTt liJ


h-fv T-lt s-V-inu: J-z ot--j-c o-d J-T-Y c-o 
[ Posted on Wed, 29 June 2016 ]

c-Vvp: h-fv T-l-s-J-qv c D-١-J- s-V-i-nu l-r Ju-os Av-n-h-ro A-T--h j-L-w D-١-J-h- BiY-cv A-Y-c-Yj c-Td-T F-T--X-h--l-m-- o-d J-T-Y-iv o-ht- d-Y-Yvd-j pt-Q-iv J-z ot--j-c c-o.   YTt liJ


n--L h-q-Jw C-c 24*7 Y-s 
[ Posted on Wed, 29 June 2016 ]

c-Vvp: j-Q- n--L h-q-Jq o-c-h m-k-Jq B-r-O-iv G-r a-l-ol 24 h-X-s Ys- d-lt----Y-c d--T.   YTt liJ


jQ AJh cTu dYi F. FoJt dTiv  
[ Posted on Wed, 29 June 2016 ]

pajfa: gJjoMTcii CokhJ oע AcglJw pajfav dTiki. hpvdj, glccLt, damqv cTi ami AcnX GQuoi pajfa dko Ot cTi siVv 10 dj dTJT.   YTt liJ


Bsltncmn oclc fLqamv Jٷ  
[ Posted on Wed, 29 June 2016 ]

cVvp: 2010-kX Vvpiv c oc F fkc JXYJY. ltnqq dko AcnƢk Ji Jٷci. HTlv dko Jo Aloc.   YTt liJ


Qikv c F. F. T ik  
[ Posted on Wed, 29 June 2016 ]

Qidt: jQoZck Jik Qikv YTlmicgl dYl hJu F F T FuTuo djiv c sơT lQi. Jkov mȢ evOz hJu din LikX lQi cTiY. ajaci evOz Lik hJc pokv Yhoc dXhYJ١X Ys Qikk ov AOPcT Jr dUY.   YTt liJ


dաfJq hihjc AThJqi OYJju mh: hKhɢ  
[ Posted on Wed, 29 June 2016 ]

cVvp: jQ hפ o̡cq AdȢ dաfv kpj hj DdiL JslX hKhɢ dJm oL fav. hs cT d̡lcJw dաfc Alpqu DmYX. JUcbcJqi dաfJq hihjc AThJq OYJjc mhhX Cdw cTY.   YTt liJ


Gr mq djnJjX st Jzott ALJj  
[ Posted on Wed, 29 June 2016 ]

cVvp. Jzott Qlct Gr mq djnJjX Jnu mdtm Jzott ALJj. mqv mjmj 23 mYhcus ltbci١J. 2016 Qclj HhYv huJk dfkl. 55 kȫ   YTt liJ


Yjlcdj fo hs cjlbdt dj  
[ Posted on Wed, 29 June 2016 ]

Yjlcdj. cliqc Jkkc CTi 28~ hkv JFoBtTo fo hs cjlb iYt djפ. Jk gL di foX AdJTvdY.   YTt liJ


CoYfw oeTcv c jȨY Ykcjr EYJ snu  
[ Posted on Wed, 29 June 2016 ]

hf. CoYfqk AסtTJ lhclqk١i Olt oeTcvc fqlV cTu EYJ snc hq jȨdY Ykcjri. Tt dQkTiX EYJ Cj Asi-Y.   YTt liJ


cLc OYw: ilYiT hYap Gפlu hYdYw Yisik  
[ Posted on Wed, 29 June 2016 ]

hte OiY cLc OYw dOjd碵Yc YTt BpY OiY ilYiT hYap Gפlu hYdYw Yisik. Y hYdYw dk lmok뼤 eJw dͮ OiYiw Yu Ajv eJq cvJk뼤 ilYiT BpY Jsdv dsi.   YTt liJ


Q Jmhjk AYt lr AsdYq gJjt cr JisiYi st  
[ Posted on Wed, 29 June 2016 ]

cVvp. d̡cvc AYtlr AsdYq gJjt Q Jmhjk crJisiYi sdt. oc, fFoFe, oBtdFe, Q Jmht dko YTilj hY kȬh BJhX cTJiX   YTt liJ


Vvpiv Jhjj J hcgLcjii  
[ Posted on Wed, 29 June 2016 ]

cVvp. Vvpiv 17 lioJj JhcgLcjii. QLYdjik Hj oJj oJqvlX ogl. op oJw ojȡ Qlcjc OtX dxJi hcgLdTiY.   YTt liJ


ha oT Jr ophX Jx--Lo  
[ Posted on Wed, 29 June 2016 ]

cVvp. kJ-og YjTdc hud ophij haiT oT Jrjl Jx--Lo. iZtZqhi djdT٢lj atfk mfhX dbchɢ cjz ha Jr   YTt liJ


JJk JT: ilq ht Almj OXJ Y-ע  
[ Posted on Tue, 28 June 2016 ]

pjiciv JJk JlTj Bjd jٮ ilq L jJ aw dltJt Jjhi ht OXJ YעYi djY.   YTt liJ


jQ̡cv oYb djv gtl opajq Ot ilYi hcgLT  
[ Posted on Tue, 28 June 2016 ]

Qidt. oYbc cvJYus djv hdYJji gtl gtYopajq Ot JhcgL OiY. YTt Jik cעik dJ. jQ̡ck Bvlt QkikX ogl.   YTt liJ


ift TJo: Ba lcYVlt hj ckiv  
[ Posted on Tue, 28 June 2016 ]

hjXJjX lhk. hYmjj dͮhtci ott BmdYik hעiYi dko Asi. Alt HTj etV ei Jt cLnp Jqcik lTc hv ctiYi J٨.   YTt liJ


- ddt gJjJhX oYbju peo oia hjhJu  
[ Posted on Tue, 28 June 2016 ]

cVvp. Q Jnhjk ddsk١i gJjJhX hKoYbju Kka lka FiqX sdt. hf gJjJhX oYbjci peo oia hjhJcX CiqX sdt.   YTt liJ


gJjjhi Gפhkv Jkd Ql hYap apu k cvJcl Dit QYt  
[ Posted on Tue, 28 June 2016 ]

cVvp. Jmhjv gJjjhi Gפhkv Jkd Yr QYjci oBtdFe Ql hYap oo-Jju k cvJclk뼮 Dit QYt. Jr alo Gפhkv hj Jxfw   YTt liJ


hov oYJla ciX Lv Cɬ ALY  
[ Posted on Tue, 28 June 2016 ]

cVvp. hov oYJla ciX olbchi FToBsv (hov TJcqQ JxTw sn) Cɬ ALhi. cYtkuVok pLv HaLJ doYlcikTiX oMTc Cj AsiY.   YTt liJ


21 F.F.d F.Fv.F-ht Y-j--T- J--n- c-o  
[ Posted on Mon, 27 June 2016 ]

c-Vv-p: dt-k-h-s o-J--s-h-j-i ol-c A-c-nU-- 21 B B-a-h F.Fv.F-h-j C-j- d-a-l-i-T d-jv d-s---X-h--l-m-- Y-j--T- J-n-c k-g- d-j-Y-iv J--nu c--o A-i-.   YTt liJ


J-X: 13000 J-T-i-T lam c--d J---i-Y-i Fu-e-r-o-hʮ V-i-s-J-s׮ 
[ Posted on Mon, 27 June 2016 ]

c-Vvp: la-m f-Ƥ-J-qv C-ɬ-t c--d- 13000 J-T-i-T J--X o-f-ܢ- l-l-j-w Bai c-J-Y l-J- J---i-Y-i s-t-.   YTt liJ


Gr m--q J--nu m-dtm- f-b-cr-O A-L-J-j k-g 
[ Posted on Mon, 27 June 2016 ]

c-Vv-p: Gr m--q J-n- m-dt-m-Jw A-L-J-j-u b-c-J-j h-ɡ-k-i--c d-b-c-hɢ c-j-z h-a C- ct-m cv-J-i-Y-T f-b-cr-O J-z h-ɢ-o-g A-L-J-j-.   YTt liJ


Jc-k-k h-kc c--c-i h-it o--j- f- h-s 
[ Posted on Mon, 27 June 2016 ]

dcQ: J-c-k-k h-k-c c--c--i h-it o--j f- J-c-k-k- h-s. Ah-Y g-j-h-X f- h-s-i-u C-T-i--iY.   YTt liJ


Bt.f.F L-lt-Xt O-j--J-iv c-k-dt 
[ Posted on Mon, 27 June 2016 ]

c-Vvp: Bt.f.F L-lt-Xt j-Ms jQ-c du-L-h-i-i d-j-L-X---l-j-T O-j----J-iv c-k-dt.   YTt liJ


of-X o-h-i l-ht-m j-M-s jQ-c A-c-J-k ha 
[ Posted on Mon, 27 June 2016 ]

c-Vvp: f.Q.d c-Yl F.d-ih-i o-f-X o-h-i-T c-k-d-T-Jw--Y-j-i Bt.f.F L-lt-Xt j-Ms jQ-c A-c-J-k d-b-c-hɢ c-j-z ha.   YTt liJ


dV-c--ov A-s-͢k-i F.F.d F.Fv.F- Q-h-h 
[ Posted on Mon, 27 June 2016 ]

c-Vv-p: d-V-c--ov A-s-͢k-i F.F.d F.Fv.F a-c-m h-p-ci- Qh c-n-b.   YTt liJ


JtTJ hKhɢi ilY djohi Of  
[ Posted on Mon, 27 June 2016 ]

fLqj: JtXTJ hKhɢ ojhമ dYlaiv ilYiT Ofc. JtXTJ dam Jsf oM Qk dաik Yk dաik dYYi YjTdlj Agczu fLqj dko L٢v oMTd碵 djdTikX ogl.   YTt liJ


hojl jQJi llp cT  
[ Posted on Mon, 27 June 2016 ]

hoj. hojl Cqhsؤju ialt JnXa llpYci. YqrO jlk 9.05 c 9.35 h CTik mghptv ialt jQ̡ck VLtdt jQJTfLhi YnJ JhjiT   YTt liJ


Bʢ sLL ov Ck롨Y JqQJwYj cTdTi JtXTJ ott  
[ Posted on Mon, 27 June 2016 ]

fLqj. croL, hVv JqQJqv latZJw sLLc CjiJY YTiu JtXTJ ott cTdTiT. Bʢ sLL ov Ck롨Y dlt croL,   YTt liJ


ho룫 BiYv kҢl Jmht hKhɢ hpff heY  
[ Posted on Mon, 27 June 2016 ]

mcLt. F oBtdFe QljT hjXcTii ddt BJhX Adkd Jnhj gLhi OYJjJi hok BiYv kҢYi hpff heY dsi   YTt liJ


Dtdam YjTdv hKhɢ̡ctZiJc nkaȢY  
[ Posted on Mon, 27 June 2016 ]

cVvp. ATltn cT Dtdam YjTdv hKhɢ̡ctZii hvojck뼮 Vvp huhKhɢi JxLo hYt cYlhi nk aȢY. id hKhɢ ̡ctZiJXh   YTt liJ


Jx-L-o c-Y-l-c ht-- J-k--T 
[ Posted on Sun, 26 June 2016 ]

Q-i-dt: j-Q-̡-c-k f-ju Q-iv Jx-L-o c-Y-l-c B-J-hJw ht-- J-k--T.   YTt liJ


Qc-b-dY j-Q-- mǢ: c-j-z ha 
[ Posted on Sun, 26 June 2016 ]

c-Vvp: Q-c-b-d-Y-h-X j-Q-- m-Ǣ-i Ht---T- d-b-c-hɢ c-j-z h-a.   YTt liJ


JkdY-- hkiqi-- o--ZjJ-X  
[ Posted on Sun, 26 June 2016 ]

gJjjhi Gפhkv Jkd Fdjv Hjw hkiqiX-- o--ZjJjX. Jm--hjk dvlhiv cT djv JkdY-- dkT-- oami 161 fסkiu of-- Cuo--dJ--Tshi QiOzcX-- oBtdFe-- o--ZjJj. 52 lioij.   YTt liJ


li-t-ht- i-Y-j A--o-h-? s-ft- lbj 
[ Posted on Sat, 25 June 2016 ]

c-Vv-p: C-ɬ-i-T h-ɢ-ht l-a-m-l-o-Y-w b-j--ءw l-i-t-h-j d-k-i-X- o-f-X o-h-i-T d-j-ht-m-c-Y-j s-ft- l-b-j.   YTt liJ


dY-j-b h-K-k-iv O-jY J-s- Cɬ 
[ Posted on Sat, 25 June 2016 ]

co-J: m-f-Yl-L J-o h-ov f-¡-o l-p- o-K-i 30 F-J-F l-Q-i-J-j-h-i ds- C-ɬ dY-j-b h-K-k-iv O-jY J-s.   YTt liJ


ddsv gJjJhX; Aծ o.Bt.d.Fe Qluht Jkd-  
[ Posted on Sat, 25 June 2016 ]

Q Jmhjk ddsv o.Bt.d.Fe oMc cji١i gJjJhXv Aծ ocJt Jkd綤. 20 dt djפ. dYJhXv jٮ gJjj oc lb.   YTt liJ


Vvpiv ATijloZ: JQlw  
[ Posted on Sat, 25 June 2016 ]

AsdYJjc hta Jov oL lpsv c F.F.d F.Fv.F acm hpci Asͮ OiYYc lhtm Vvp hKhɢ Ajlz JQlw.   YTt liJ


F.F.d F.Fv.F-i-T A-s-ͮ: Vv-p-iv A-T-i-ɢ-j-l--i- J-Qj-lw 
[ Posted on Sat, 25 June 2016 ]

c-Vv-p: Vv-p-iv F.F.d F.Fv.F-i lt--o--q-c--c-T A-s-ͮ O-i-Y c-T-d-T--Y-j A-j-l-z J-Qj-lw.   YTt liJ


AccL DdYjTv hpff heY lQi  
[ Posted on Sat, 25 June 2016 ]

mcLt. AccL cihog hkv cT DdYjTdv Q Jnht hKhɢ hpff heY Dҧk lQi. 12,000~q lJwX hpff lQiY.   YTt liJ


BBah F Fv F Asoעv , As͢cYj JQjlw  
[ Posted on Sat, 25 June 2016 ]

cVvp. BBah dt FFvFi ltoqccT dko Asͮ OiY. djY dsici oYJq Adhc FFvFi YjsiY djv hYt djc   YTt liJ


Fo. f. TiT lk Qlct kM 
[ Posted on Sat, 25 June 2016 ]

J-: F-o. f. T-iv o-M-T-c d-lt--c--c l-k-t--T--c Y-j-h-c i-X-i-c-Jw k-M-. F-o. f. T h-c-Qh-ʮ Y-j-h-c f-Ƣ-L h-K-k-iv A-o-oZ-i C-T-i--i-.   YTt liJ


cjzhaiT lLackMcqs doYJ cjbXh Blm  
[ Posted on Sat, 25 June 2016 ]

Apafa. dbchɢ cjzhaiT lLackMcqs doYJ cjbXh Blmd綮 JTYiv ptQ. ha AcJkii cjoupgi oqƢiX Cj Blmd綮 JTYi ohdY.   YTt liJ


ill lisv LtgdY  
[ Posted on Sat, 25 June 2016 ]

O. YhrcJjci ill liעv moYJiT LtgdY Jٷ. B AYtT ckjk oJj BodYikX C Adtl ogl. JnXLjQkik pojcT   YTt liJ


Cueoo DaLiT JkdYJ ; dYiTY JjY ooTl am ds  
[ Posted on Sat, 25 June 2016 ]

O. cء sivl ncv ilYi lkdTi BqTY JjY ooTl am dko ds l. nc ohdh JTik ooTl Jhsiv dY amqX   YTt liJ


croL latϢciT sLL ; h ocit latϢJw Asoעv 
[ Posted on Sat, 25 June 2016 ]

JrT. JkfsLik (LvftL) AvKht croL JqQv aqY latZc sLLc Cjii oglv h ocit latZJw As͢v. Jk oamc kȮh, CT oamcJqi   YTt liJ


Jz-hɢ D-h-g-j-Y- B-m-d-Y-iv  
[ Posted on Fri, 24 June 2016 ]

c-Vv-p: c-դ-l-ac-i Y-Tt J-z Q-k-l-g-l l-J- hɢ D-h-g-j-Y-i B-m-d-Y-iv d-l-m-.   YTt liJ


d-աi- o-J-qv hJ-q Ot- Q J-q-Jt h-Y-J-ii 
[ Posted on Fri, 24 June 2016 ]

CjV: d-m-o-Yh-i C-L-n h-V-i o-J-q-J-qv h-q Ot-u h--j-- h-Y-d-Y-w- h-Y-J-ii C-j-V Q J-q-Jt Bt. A-c--J-ht.   YTt liJ


JQj-l-q-c-Y-j o-f-X oh 
[ Posted on Fri, 24 June 2016 ]

c-Vvp: Vv-p h-K-h-ɢ-i F.F.d c-Y-lhi A-j-l-z JQj-l-q- l-a-go i-LY-i Oa O-i-Y o-f--X oh.   YTt liJ


8 h-o d-i-h- hJ-q a-il-b O-u A-ch-Y Y-T h-Y-d-Yw 
[ Posted on Fri, 24 June 2016 ]

Oץt: F--h-o d-i-h- dx-J--c a-il-b O-u A-ch-Y Y-T h-Y-d-Y-w J-T-Y-iv.   YTt liJ


Oiv Cueoo DaL lפ hj  
[ Posted on Fri, 24 June 2016 ]

O. cء sivl ncv Cueoo DaL ddJv lפ hj. OqhT oamc oY(24)iX JkdY. jlk 6.30c Qk k dJYci Tiu Jcvءrij ogl.   YTt liJ


Q-J-m-h-jv 3 Y-l-l-a-Jw J- 
[ Posted on Thu, 23 June 2016 ]

m-cLt: Q- J-m-h-jv o-cl Y-l-l-a-J-q-h-i- G-פ-h--kv h- Y-l-l-a-Jw J-.   YTt liJ


L- ov-e F-T---Y-c-T 7 i-l-w h--h-j 
[ Posted on Thu, 23 June 2016 ]

Jx-dt: L- ov-e F-T-u m-h---Y-c-T G-r i-l-w L-L-iv h- h-j-.   YTt liJ


kcv k-i-ct-V h-pu g-LlY J-T-rO? 
[ Posted on Thu, 23 June 2016 ]

c-Vvp: Bt.F-o.F-o o-M-T--- f-e f-p-nJ-j-X B-p-c-v p-q-l-V Y-jl H-o-Jt Q-Y-lhi k-i-ctV VJ-d-i-i d--T--u c.   YTt liJ


jQ-o-c-p-i- J-j-Y- F-Ƣv d-s---X-h- B-lm du-l-k-: o-f-X oh 
[ Posted on Thu, 23 June 2016 ]

c-Vv-p: o-ط-J D-d-a-n-l A-j-l-z o-f--X--c-Yj-i c-k-d-Tv Cq-l l-j- o-f-X o-h.   YTt liJ


lk--i-׫ o-n- l-a-c- J-s-i-u iL- J-ri-h: m-lo-c 
[ Posted on Thu, 23 June 2016 ]

h-f: a-l-ol i-L d-j-m-k-v l-k--i-׫ o-n-- a-j-Y-v c- Q-c-w- hO-c k-gh F- l-h-t-m-c-l-h-i m-lo-c j-L-.   YTt liJ


FFo JkTu Dmlt 4481 dt, 285 Cɬt  
[ Posted on Thu, 23 June 2016 ]

ahoo. CɬjwdT JkdTljT dJ dss gJj oMTcii FFo. Ahj, fu-, euo AT 18 jQqv DljT dJiX FFo ds ljY   YTt liJ


Jkhs moYJi ; Aծ VJthj djl  
[ Posted on Thu, 23 June 2016 ]

cVvp. dj lkYJkc dJj CTYJv moYJi OiY Aծ VJthjwdT Bs Qlcj eto BmdY djl. OtV Ausi jl si--iT (24) djYikX cTdT.   YTt liJ


dUuJ l٤ Ylla ob ; Yjv DtҢY  
[ Posted on Thu, 23 June 2016 ]

dUuJ. dUuJ lhoc Ylqc ohdh Lhqv Cci gJjt Hqjd礨ټ hsid碨cTt dաf dko Yjv cT. dUuJcohdh 28 LhqkX Yjv cTiY.   YTt liJ


kJ cYq X Bt.Fo.Fo CeYt lj 
[ Posted on Wed, 22 June 2016 ]

cVvp: sou djw ofܢ kJ cYq X Bt.Fo.Fo CeYt ljj.   YTt liJ


Vvpik dhK BmdYiv Jkhs moYJi  
[ Posted on Wed, 22 June 2016 ]

c-Vv-p: Vv-p-i-k dhK BmdYiv j-L-i-T Jv h-s Y-ס-i m-o-Y-J-i O-iY. et--o p-o-d--k-k-X S---- og-l c-T-Y.   YTt liJ


CT-h--kv f-p-sv 57 hjX, Qt-K-ߢv 10 
[ Posted on Wed, 22 June 2016 ]

d-T-c: J-r- 24 h-X--s-i d-़ J-c- h-r-ik C-T-h--k-k f-p-sv 57 dt h-j. Qt-K-ߢv 10 d-j-T Q-lu d-k-.   YTt liJ


20 DdLpw Hjh lp dFoFvl ldX lQiJj  
[ Posted on Wed, 22 June 2016 ]

pajfa. HiT 20 DdLpw lp FFoBtH cTi dFoFvl ldX lQiJj. dFoFvliv Atd碵 lmo AYdk J dFoFvl o 34   YTt liJ


OjY aYci FFoBtHiT o 34 s׮ C ghXdZk  
[ Posted on Wed, 22 June 2016 ]

mpj. H ldXv 20 DdLpw ghXdZv F FFoBtHiT OjY aYc o 34 s׮ C mpjiv c JYij. jlk 9.25 c oYn blu   YTt liJ


jpk oX-i A Su, g-i--T-u c--: J-Qj-lw 
[ Posted on Tue, 21 June 2016 ]

c-Vvp: d-b-c-hɢ c-j-z h-a-i J-ٮ g-i--Tu o-X-ii j-pv Lܢi A Y-c g-i--T-u c--ټ Vv-p h-K-hɢ A-j-l-z J-Qj-lw.   YTt liJ


i-L-a-c-v J-Qj-l-q- l-o-Y- h-v f.Q.d-i-T d-Ynb i-L 
[ Posted on Tue, 21 June 2016 ]

c-Vvp: A-ɡ-j-n i-L a-c-O-j-X-- g-L-h-i Vv-p h-K-hɢ A-j-l-z J-Qj-l-q- l-o-Y- h-v f.Q.d-i-T d-Ynb i-L.   YTt liJ


hc-dt- B-a-i-c-J-Y A-T---l-jT du f- Oफ 
[ Posted on Tue, 21 June 2016 ]

c-Vvp: h-c-dt- Ba-i c-J-Y A-T-i---Yv lr-O l-j---lt--Y-j c-T-d-T-J-q-hi F.T l-J-.   YTt liJ


lQi hkiT oJj BVfj lhc kk Oफ  
[ Posted on Tue, 21 June 2016 ]

cVvp. hajQl lQi hkiT oJj BVfj lhc kk OiY. kkc hTii lhc liY amw Hj ami Ocv dsl. kklt Fuerohʮ VisJs׮ ̢jJjk.   YTt liJ


gX datZqv do fh׮ DdiLY cjb  
[ Posted on Tue, 21 June 2016 ]

cVvp. gX datZqv do fh׮ DdiLY cjb. ami gȬoj AYsעiX cjbc GtdTiY. CYsiJٮ cenu dsdTlٮ. jQ cth fVJqv   YTt liJ


hLqjlv o-Jw lcv foT F JJw hj  
[ Posted on Tue, 21 June 2016 ]

hLqj. hLqjlcT Jzdj o-Jw lcv oJj foT F JJw hj. Jzdj Vx foJ o-Jq lcX AdJTvdY. JJqhi o-Jqk dlJiij   YTt liJ


knJt C Yif JhuVt Qlv As͢v  
[ Posted on Tue, 21 June 2016 ]

Q. knJt C Yif JhuVt Af DJn Q Jnhjv As͢v. Jdlj Qkik kkf dam ocl dko Ot cTi YjkkX Ciw dTikiY.   YTt liJ


JtXTJiv croL latϢ sLcjii  
[ Posted on Tue, 21 June 2016 ]

fLqj. JtXTJiv j١ ltn hkiq croN latZc Jjhi sLcjii. JtXTJik LvftLik croN JqQkX ogl. hkiqJqi ocit latZJqX sL OiYY.   YTt liJ


croL latϢi hcgLTi fQd cYlc dtiv c ds  
[ Posted on Tue, 21 June 2016 ]

Apafa. croL latZci hcgLdTi fQd cYlc dtivc ds. LQsk lVajivc Qin dkciX dtivc Bs ltn dsiY.   YTt liJ


 
      

    
 
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting