Saturday
25
October
2014

samson and sons

    p   co   och     J     BjL     aY     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    
Jjq ami jQj  

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ > ami  
   


32J-j-ii s-nu T-s-oע-c f--k B-m-d-Y-i-k d-V-- 
[ Posted on Sat, 25 October 2014, 04:21 PM IST ]

d-c-Q: 32 J-j-ii s-nu l-c-a-o-ա-j-i Ll f-v l- f-k--L O-iY. Yt-k, l-a d-j-m-b-c-i-i h-V-v J-q-Qv p-Q-j-i C-l-j o-c-it h-V-v H-e-o-s   YTt liJ


dbchɢ hY OkTYJٮ mOYiѫ dtiJ: ha 
[ Posted on Sat, 25 October 2014, 03:45 PM IST ]

cVvp: dbchɢ hY OkTYJٮ jQus mOYiѫ dtiJk뼮 cjz ha. dYi Fklj JJtX. dYi hbhw ck jYiv dɤXYc cziټ dbchɢ ds.   YTt liJ


haYj hnX BjdX 
[ Posted on Sat, 25 October 2014, 01:02 PM IST ]

cVvp: c--T d-b-c-h-ɢ B-j-Ƣ-k H-j-q-T O-Y h-nT-u o-ڬ-Y-i-١... dk B-j-d-X--q A--p--c-Y-j D-it----Ƣ-k C--c B-j-Ƣ-k d-s-v F-Y-j-q-Jw d-k o--Y- Y-j-X F-k.   YTt liJ


o-P-O g-j-Y- A-g-iu: hj Jh OkT 
[ Posted on Sat, 25 October 2014, 12:56 PM IST ]

C-ev: m-O-Y g-j-Y k-Ȭ-h-- d-b-c-h-ɢ c-j-z h-a d-K-d o-P-O g-j-Y- A-g-i-c- d-ɤX d-K-d-- f-J-o-L- Y-j h-j J j-L--. d--Y-- d-ɤX d-K-d h-j J C-e-k-k   YTt liJ


JjT jKi ij fav ctm: o.d.F 
[ Posted on Sat, 25 October 2014, 12:43 PM IST ]

cVvp: dq׮ fs ALJj JjT jKi df AL oYs ij fav jK ctmk뼮 odF Jz cYY. ijiTY oɫ AgdihX AY Jsdi cvJu df ALw AlJmhټ odF dq׮fs AL Fo.jhOzu d lmaJj.   YTt liJ


haiT oYJjv mloc F dht dT 
[ Posted on Sat, 25 October 2014, 12:10 AM IST ]

cVvp: dbchɢ cjz ha SisrO oMT OioYJjv mloc F dht dT. hpjniv oK dcyңlc cw cTl   YTt liJ


hɢhyT HtVt DaLt Cc Acoj; FrYX 
[ Posted on Fri, 24 October 2014, 06:16 PM IST ]

c-Vv-p: h-ɢ-h-j d-r-o-Xv oס-e-L--q l-v cv-J D--j-l-Jw A-c-o-j----X d-b-c-h-ɢ-i-T H-e-o. C-Y-o-f-ܢ D--j-l D-a-L-t- J---r-.   YTt liJ


lljlJm hsdTJw Cc Hxkcv  
[ Posted on Fri, 24 October 2014, 06:12 PM IST ]

cVvp: l-l-j-l-Jm c-i-h J-٤-l Jx-L-o ot-t J-T S--d-i--١-J-X. A-Y-h-Y l-ki h--h-X h-a ot-t l-l-j-l-Jm c-i-h-v J-٤-l--j---Y.   YTt liJ


sx h-a sx, sx et i-X-ע 31c 
[ Posted on Fri, 24 October 2014, 06:09 PM IST ]

c-Vv-p: A-dt--h-i h-Y l Y-s--s hu-h-pu o-L-c d-k-i-k C-d-r- c-j-z h-a. o-Ԯ g-j-Y J-d-i-c l-٢ O-k-T- d-q-i-f-bY d-a-m--qv d---i   YTt liJ


adlk Bmo Hfhi Cɬt h٤T 
[ Posted on Fri, 24 October 2014, 05:43 PM IST ]

cVvp: k-J- F-l-T F-ɮ B-M-n c-T--k C A-h-j-u d-o-Vʮ- H-j B-mo A-s-i-.C-Y- g-L-h-i k-J-h-ء-T-h C-ɬ-t- d-Y-l-d-k A-h-j-u   YTt liJ


kJ Gl Jjci Jlq Cɬju 
[ Posted on Fri, 24 October 2014, 03:37 PM IST ]

cVvp: J----l-q-Jw G-s J-k-h-X-Y. h-n-X h-Yv f-k-˫-L l-j-i J-k-d-Y-J lj-i D J-o-J-qv J--Jw d-T--d-T--ٮ. k-J--k Y- G--l J-j-ci J- C-ɬ-iv c--X--X s-dt-. H-j lt-n--c-T h- d-j-i-X C J- Jk O-iY-Y. A-ht-a-d oa F F- l-i-o-J-j-c-X-Y.   YTt liJ


Y-o-h-iT dYi JhJc hJcJc di 
[ Posted on Fri, 24 October 2014, 12:18 PM IST ]

Vvp: Y-oh c-ou F- l-l-a--q-T J--J-j-i-X. F-r--i-k A-g-di d-J-T-c--q-i-k, A-Y Y-o-h-iv c--X d-s- l-j--Y-Ƣv l-l-a D-s-d F ̢-Y.   YTt liJ


ha oiOck, F Cɬy ocJth dbchɢ 
[ Posted on Thu, 23 October 2014, 11:34 PM IST ]

cLdt: adlk acv dbchɢ cjz ha Q Jmhjv oztmc cT. oiOck ha ocJj JXc. CYc mn Jmht oztm Ap   YTt liJ


o-K-i l-h-c--q-T d-s-v l-h-oc ct--l-  
[ Posted on Thu, 23 October 2014, 07:57 PM IST ]

c-Vv-p: o-K-i 30 i--l-h-c--q-T d-s-v -l-h-oc Yv--k-J-h-i ct--l-. J-r B-rO d-c-i-k-١i A-d-J-T- Y-Tt- o-j-ȡ d-j-m-b-c-J-q-T   YTt liJ


fLjv ck lioJji AbdJu fkvoL Oi  
[ Posted on Thu, 23 October 2014, 07:49 PM IST ]

f-Lt: O-si dx-J--Jw- o-J-q-Jw Y-j o-j-Jn-Y-h-k롷 c-L-j-h-i f-Lt h-s-. c-k l-i-o-J-j-i A-b-d-Ju f-k-˫-L O-iY lt--i-X H-T-lv d-s- l-j--Y.   YTt liJ


JqqXcd: 50 CɬjT djJw o׮otkuVc Jhs 
[ Posted on Thu, 23 October 2014, 03:35 PM IST ]

cVvp: oo fƤJqv cdh 50 CɬjT djJw Jz ott o׮otkuVc Jhs. CljT A٤JqT lmamw cvJXhX Blm. AYcT CɬjT A٤Jw Jo Ou oo fƤJw Blmd綤 YT.   YTt liJ


nlh eXJw DdiLjY Cɬu lhoc 
[ Posted on Thu, 23 October 2014, 03:34 PM IST ]

cVvp: Oco Jc nlh dss eXJw DdiLjY Cɬu lhociT Jtmc ctm. C eXJw iot V Ocik Yi sht otlsk Aiil JٷiYc YTtX ctm. Cɬiv c Jجt sodxo ThX Cjv V OtdTYi JٷiY.   YTt liJ


Vvpiv YjTdc Yࡨs Jzott 
[ Posted on Thu, 23 October 2014, 01:28 PM IST ]

cVvp: Vvpiv YjTdc YisX Jzott. Cj Jz OrO od JTYi Asi. cklv dt hYii gjdhk롷 opOjv Vvpiv ott jdJju mhټ ha fQd o̡ccYY Asij.   YTt liJ


c-i d-ʢv c- 700 j-d-i A' e-X-Jw? 
[ Posted on Thu, 23 October 2014, 12:35 PM IST ]

O-: A-T--d-u H-j- c--i-i-T d-ʢv c- A h-fv e-X-Jw ct--X-h B-l-m-l-h-i J--c-i-k T-V i-X-iu j-L--. A-T--h-o H- Y-i-Y -h-Yv dʮ A-T- d---Y-T Y-rv c-nTd-T--l-j-X d-Yi B-l-m-l-h-i j-L---i-j---Y   YTt liJ


AYtiv l٤ dJ lTlid 
[ Posted on Thu, 23 October 2014, 10:00 AM IST ]

Q Jmjk jM hKkikqq Cɬu dͤJw cjiX BJhXh١iY. dbchɢ cjz ha oiOcv C oztmc cTu FYc hXsJw hءX dJ dJdch١iY.   YTt liJ


108 Bfkuo: o f F AcnXc jQ̡u hKhɢiT mdtm 
[ Posted on Wed, 22 October 2014, 04:53 PM IST ]

Qi dt: jQ̡cv 108 Bfkuo cTk ArhYihi fܨ o f F AcnXc hKhɢ loܨj jQ oܬ mdtm Oi. Jz   YTt liJ


hpjn: f Q d~mloc otjc obY 
[ Posted on Wed, 22 October 2014, 12:25 AM IST ]

cVvp: hpjniv mlocihi oKktTh oOc f Q d ckJ. mloc OtJwi jٮ dYcbJq Vvpik Ai d֡kkXY.   YTt liJ


pjciv hcpt kv Jt hKhɢ 
[ Posted on Tue, 21 October 2014, 10:39 PM IST ]

OuVLV: pjciv hcpt kv Jt hKhɢiJ.Bt Fo Fo dltJcX Cp. f Q d dtkhs dt iLhX Jsc YjTY.   YTt liJ


F- J-o l-at-Ϣ-i d-V- 31J-j A-s-oעv 
[ Posted on Tue, 21 October 2014, 08:00 PM IST ]

k-b-ic: d-i-dt--i-J l-at-Ϣ-i k-L-J-h-i d-V-d碵 i-l-Y-i d-k-o A-s-o׮ O-iY. T-nu T--si 31 J-j-i-X d-k-o- d-T-i-k-i-Y. o-ɫ l-v   YTt liJ


mjhoci Lliv cjbc YTy  
[ Posted on Tue, 21 October 2014, 06:26 PM IST ]

d-c-Q: f-Q-d ot-t g-j- L-l-iv m-j-h-o-c-i c-j-b-c j-٤ h-o-- J- c-. J-h-o-h-bc d-mc-w J-X--k-T--X c-j-b-c l-٤ c--i-j---Y.   YTt liJ


f Fo diT amidt dal dJ  
[ Posted on Tue, 21 October 2014, 06:20 PM IST ]

k-K-c: f-pu-Q h-i-l-Y-i-T f-p-Qu o-h-Q-l-a dt-- a-mi dt- d-a-l c-nT-h-J. p-j-ic, h-p-j-nT Y-j--T-d-J-qv j-ٮ o-פ-J-q-i-j- a-mi dt- ̡-c c-k-ct-u f F-o d- l-٢-i-j--Y. F-v, J--i-Y-J- H-j-i-j o-פ.   YTt liJ


ocziT ajphjX: dYJ AcnX Vvp dko Y  
[ Posted on Tue, 21 October 2014, 05:36 PM IST ]

c-Vv-p: o-c-z-d-n-J-s-us h-j-X A-c-n-u d-YJ A-c-nX o-M j-d-J-j- o-p-O-j-h-k- a-k d-k-o J--n-Xt f.F-o. f-o A-s-i-. o-c-z-i-T h-j-X-   YTt liJ


g-J-j-J-h-X: j-Q- A-Yl Q-LY 
[ Posted on Tue, 21 October 2014, 05:34 PM IST ]

c-Vv-p: a-d-l-k-i-T-c-f-cb- j-Q- A-Yl Q-L-Y ct--m. F- d-bc J-z--q-k o-j m--h-. F- o-oZ-c-w- Q-L-Y ct--m cv-J-i--- J-z B-g-j h-ɢ   YTt liJ


o-o f-Ƣ-k c--d: J-s--q-J-q-T d-j J-z l-q--T-  
[ Posted on Tue, 21 October 2014, 05:32 PM IST ]

c-Vv-p: l-am f-Ƥ-J-qv J--dX c--d-h J-s--q-J-q-T d-j-Jw J-z-ot-t l-q-d-T-. d-b-c-h-ɢ c-j-z h-a-i-T ct--m A-c-o-j--X Y-j-h-c. C--k Ot   YTt liJ


o-o f-Ƣ-k c--d: J-s--q-J-q-T d-j J-z l-q--T- 
[ Posted on Tue, 21 October 2014, 05:25 PM IST ]

c-Vv-p: l-am f-Ƥ-J-qv J--dX c--d-h J-s--q-J-q-T d-j-Jw J-z-ot-t l-q-d-T-. d-b-c-h-ɢ c-j-z h-a-i-T ct--m A-c-o-j--X Y-j-h-c. C--k Ot   YTt liJ


hpjn: Aɢh Yyhc FT mloc  
[ Posted on Tue, 21 October 2014, 12:17 AM IST ]

hfi: hpjniv f Q di dɤXiY ofܢ Aɢh Yyhc FT mloc. ott jdJju f Q di dɤXiX F Jj DOYhi   YTt liJ


jQog ha dT  
[ Posted on Mon, 20 October 2014, 07:22 PM IST ]

c-Vv-p: j-Q-o-g-iv g-j-d--h-k--Y- J-T Yt-u h-p-j-nT, p-j-ic Y-j--T-d-Jw c-j-z h-a- o-p-i-J-h-J-h- D-s-d-i. c-k-lv k-J-o-g-iv   YTt liJ


h-p-j-nTiv d-Yi dt--i-T D-a-i 
[ Posted on Mon, 20 October 2014, 05:58 PM IST ]

h-fi: h-p-j-nTiv Jx-L-o dt- J-T-d-r-J l-X-dw d-Yi H-j dt- D-a-i O-iY-j--. p-a-j-f-a J-z-h-i d-lt-- h-Q-k-o C C--p-aw h-o-k-hu (h).   YTt liJ


o-i--cv 21 lt-n h-خ h-j o-c-J- h-Y-a-p J- 
[ Posted on Mon, 20 October 2014, 05:55 PM IST ]

Vvp: o-i--cv 21 lt-n-w- h-خ h--T--k-c Y-Tt- J-X-Yi o-c-J- h-Y-a-p J--. h-p-jnT-i-k o-L Q-k--j-ci p-lv-at Y--s   YTt liJ


i-l-j-Q- lk G-r J-T 
[ Posted on Mon, 20 October 2014, 05:52 PM IST ]

h-s-׮ : i-l-j-Q F d-j J- Y-ע--j--k. d-s--l-j--Y h-s-עv C-i-T c-T A-t-a-mi J--J-k-h-q-i-k Y-j-hi i-l-j-Q F J-q-i--s--X. h-q-iv   YTt liJ


hpjniv Yhji h׫, Jlk gjdȷc oKobY Bji 
[ Posted on Sun, 19 October 2014, 09:13 PM IST ]

hfi: hpjniv f Q d 122 o׮ cT Gl lki H״Ȣii. Fcv, Jlk gjdȷc Cci 23 oפJw JT lYٮ.   YTt liJ


Ydjhi ckdThi Dl Ys 
[ Posted on Sun, 19 October 2014, 08:16 PM IST ]

hfi: Hi hvoj mǢ YqiƢk Jlk gjdȫ kgY otki f Q diT Ydjhi ckdT oJjjJiX mloc Yklu Dl Ys. d   YTt liJ


pjciv f Q d OjYlQi  
[ Posted on Sun, 19 October 2014, 07:40 PM IST ]

pjc: pjciv f Q d OjYlQi. hh 90 oעk hvoj dt 47 o׮ cT gjX dT. Jr YlX f Q d ck o׮ hYhX D١iyY.   YTt liJ


cjix sX djQiY JxLoc BMYhi 
[ Posted on Sun, 19 October 2014, 06:55 PM IST ]

hfi: hu hKhɢi hYt cYlhi cjix sX djQiY JxLoc Jc BMYhi. Yjam hkhi Jakv mloc ̡ctZ lgl ciJX   YTt liJ


f Q d otjc dYXih Fu o d  
[ Posted on Sun, 19 October 2014, 06:11 PM IST ]

hfi: f Q d otjc ds c duYXih Fu o d. hpjniT ̢jYi lJocc l٢iX C Yyhch dt lh.   YTt liJ


JxLo h gjX iZtZk AhY n 
[ Posted on Sun, 19 October 2014, 05:34 PM IST ]

cVvp: hpjnik pjcik f Q d Fki hJ lQihX cTiY dt ami doVʮ AhY n. JxLo h gjXh kȬk   YTt liJ


Qcolc Oऩءw D١Jl AdJT Yjsy QikqY 
[ Posted on Sun, 19 October 2014, 04:03 PM IST ]

O: jniv JkT lw Y Qchci ohtءw D١Jl AdJTw Yjsjl hu YhrcT hKhɢi F F F V F J   YTt liJ


pjciv f Q d AbJjk 
[ Posted on Sun, 19 October 2014, 03:21 PM IST ]

OuVLV: pjciv f Q d gjXk. lv djLhءw dt hh 90 oעv 46 F f Q d cThX JyYY. JTf gjXv c hOc cTYcv o̡cc   YTt liJ


hpjniv f Q d Gl lki JȢ, mlocihi l٤ oKkt  
[ Posted on Sun, 19 October 2014, 02:59 PM IST ]

hpjniv f Q d Gl lki JȢ, mlocihi l٤ oKkt hfi: hpjniv lT ekw ds ljl   YTt liJ


QikqY QivhOYii 
[ Posted on Sat, 18 October 2014, 03:34 PM IST ]

fLt: AcbJY ooءacov od JTYiv c Qh cTi YhrcT hu hKhɢ QikqY QivhOYii. lJj 4.45~c fLqt lhclqk QikqY AlTc dYJ lhcv Oik dJ.   YTt liJ


jQ ccdȹqk: BtFoFo 
[ Posted on Sat, 18 October 2014, 12:54 PM IST ]

k-K-c: Y--q-T J-Xv j-Q- c-c-d-ȹw F--j d--h-k- Bt F-o F-o. C-ɬ-i-k-qq F-k-l-j Y-w- p-z--q-X F--X Bt F-o F-o C-Y-c d-s-i c-i. h-Y-- J-X-k-T Y-w B-j-i c--s-k.   YTt liJ


J-X c-d:d-j- l-q--T-u h-T-i-k-- A-jx Q-i-׮k 
[ Posted on Sat, 18 October 2014, 12:49 PM IST ]

c-Vv-p: o-o- f-Ƣv J--dX c--d-h--l-j-T d-j- l-q-d-T-u h-T-i-k-- J-z-b-c-h-ɢ A-jx Q-i-׮k. c-i-h-c-T-d-T-Jw dt--ii m-n d-j-l-l-j-w l-q-d-T--h- Q-i--k l--h-.   YTt liJ


QikqY C QivhOYiJ 
[ Posted on Sat, 18 October 2014, 10:30 AM IST ]

fLt: AcbJY ooءacov od JTYiv c Qh cTi YhrcT hu hKhɢ QikqY C dss. Di hخ QivhOYiJ Qi cTdT Jhw dti Oik dJ.   YTt liJ


h-h-Y-i--Y-j e-of-; H-jw A-s-oעv 
[ Posted on Fri, 17 October 2014, 08:18 PM IST ]

Jv-: o-nv c-׮ lt--L o-s-סi e-of--k-T h-K-h-ɢ h-h-Y f-ct-Q-i A-d-h-c H-j-q d-k-o A-s-o׮ O-iY. Q-c-J-c-Lt l-k-Q o-a-m-ii f-d dv F 25 J-j-c-X A-s-oע-k-i-Y.   YTt liJ


VƢc dTy; fLt 95 mYhc Ju F f f F d 
[ Posted on Fri, 17 October 2014, 08:14 PM IST ]

f-Lt: H-j h-X--s-Ƣ-k f-Lt s-V-J-q-k-T o--j- Bt- J-X s-V-j-Jv d-k-i-T--q-k-i J--i--j- O-l-פ-J-c-Jw. c-L-j-- dk g-L--q-k V-Ƣ-d-c   YTt liJ


CuodJt jQ l; YrkqJw dsi 
[ Posted on Fri, 17 October 2014, 08:03 PM IST ]

c-Vv-p: l-l-o-i-h-K-k-i c-i-ɢ- Cu-o-d-JTt j-Q c-i Y-j--h- d-b-c-h-ɢ c-j-z h-a. d-ߢ-׮ a-c-a-iv D-d-ڬi m-hl Q-i-Y i-Qc D-aM-T-c   YTt liJ


pz oMTcJqT dYnb: Bhox kLuo dulk  
[ Posted on Fri, 17 October 2014, 07:53 PM IST ]

cVvp :p-z a-l-a-lu-h-j-T O-Y-w d-Y-d碵 k-Lu-o d-s--s-i B-h-ox V-T J-h-c-Y-j lu d-Y-n-b. c-j-l-b p-z o-M-T-c-J-q-T d-Y-n-b- Y-Tt- Hx-ku   YTt liJ


QikqYi Qh 
[ Posted on Fri, 17 October 2014, 12:57 PM IST ]

cVvp: A-c-b-JY o- o-ء-ac J-ov Y-h-rc-T hu h-K-ɢ Q-i-k-q-Y-i o-d-J-T-Y o-d-bJ Q-h A-c-l-a-. O-e Q-oע-o. F-. a-, Q-oע-oפ-h-ji h-au d k-t, F J o-J F--l-j-T-i h-L f-ա-X Q-h A-c-l-a--Y. Q-i-k-q-Y-i-T Q-h-d c-j- Jt--TJ p--T-Y Y--i-j-.   YTt liJ


hLqv djX cT ozj ltJ low Cɬiv cjbc  
[ Posted on Thu, 16 October 2014, 06:23 PM IST ]

c-Vv-p: h-L--qv d-j--X c-T- o-z-j-lt-bJ l-oY-w- g-j-Y-v c-j-b-c Gt-d-T-. g-j-Y--k- C-s--h-Y O-़ o-z-j-lt-bJ l-oY-w--X   YTt liJ


i div Jc hr; 18 hjX 
[ Posted on Thu, 16 October 2014, 05:57 PM IST ]

k-Kc: D-t-d-a-mv d-iY J-c h-r-iv 18 dt h-j-. B-ܡ-d-a-m- ~ H-Vn Y-j--qv l-m-i-T p-ap-a O-r-k--T-ơ-ע-c--Tt- i-d-iv O--rO h-Y-k-X hr   YTt liJ


A-j-X-Ov A-Yt--iv C-ɬ s-V ct--uHj--: O-c-i B-m 
[ Posted on Thu, 16 October 2014, 05:54 PM IST ]

f-Q-N/ c-Vv-p: A-j-X-Ov d-a-m A-Yt--iv O-c-i-T Ot- C-ɬ s-V ct---c-j--. 1800 J-k h-t s-V ct---c-X C-ɬ-i-T d--Y.   YTt liJ


dlioJjc dko ok  
[ Posted on Thu, 16 October 2014, 05:43 PM IST ]

p-a-j-f-a: d-k-o J--n-X-s-lJ F--Y-i-j- o-a-K F d--l-i-o-J-j- B-L-p. F-v j-ǡt-f-a-h j-L-- j-d-v l-b A-l-c-h-v Fiw   YTt liJ


Av~Jiai FFo Cɬiv oi BJhX cTu obYi FuFoQ 
[ Posted on Thu, 16 October 2014, 03:55 PM IST ]

cVvp: Av~Jiai Cokhͮ Ylla oMTcii FFo Cɬiv oi BJhX cTu obYi FuFoQiT hsid. FuFoQ VisJTt Qcsv Qiɮ ObjiX Cj AsiY. Cɬik lcaoաj hKkJqkX BJhXc obYi FuFoQ Asi.   YTt liJ


FFoBtH fpjJm hcnc Ai 
[ Posted on Thu, 16 October 2014, 01:17 PM IST ]

f-Lt: f-p-j-J-m-- A-c o-ڬ-Y-J-q-k- l-٤ F-F-oBt-H-i-T h--׫. h-c-n-c f-p-j-J-m----c-X F-F-oBt-H-i-T A-T m-h. A-ծ lt-n J-ٮ d--Y c-T-d-k--c-J-h- d-Y--i-k-X C-ɬu m-oY k-J   YTt liJ


fk˫L YTiu lml cihdjhXh ococ 
[ Posted on Thu, 16 October 2014, 01:15 PM IST ]

f-Lt: j-Q- f-k-˫-L-w C-k-Y-J-X-h-Ƣv l-m-l- c-ih l-b-i-h--X-h- k-L-i--J-q-T B-ţi B-O-j h-Y h-p-a-l. oY-Jw m-j-j--T H--t d-֡-Y l-oY-w b-j---Y-X f-k-˫-L--c l-r Y-q---Y- o-c-o-c.   YTt liJ


C-ɬ-i-T L-Y-ct-Xi D-d-Lp l--d-X l-Q-i-J-j 
[ Posted on Thu, 16 October 2014, 01:13 PM IST ]

m-p-j-: f-p-j-J-m-j-L-- C-ɬ-i- l-٤ c-. C-ɬ-i-T L-Y-ct-i D-d-L-p-hi F.Bt. Fu.F-o-.F-o-. H-- o l-Q-i-J-j-h-i g-h-X-d-Z--k-.   YTt liJ


hmllp Qpa Ak; BT oie Ak Ku 
[ Posted on Thu, 16 October 2014, 12:56 PM IST ]

h-fi: k Q-p-a-c-Y-j B--T- f-q-l-V o-dt Y-j o-ie A-k Ku. h-m l-l-p F- d-s-i--Y k Q-p-a A-k--X o-ie d-s--Y. o-ie A-k Ku h-m-l-l-p O-iY B-q-X.   YTt liJ


hpjnik pjcik f Q d obY 
[ Posted on Thu, 16 October 2014, 12:05 AM IST ]

cVvp: hpjn, pjc cihog YjTJqv f Q d Gl, lki H״Ȣilh FJo׮ dw. hpjniv JxLo Fu o di d   YTt liJ


f-Q-d H-e-o-k T-i-k-ע-c JQjl-q-F-FvF e-ٮ 
[ Posted on Wed, 15 October 2014, 09:48 PM IST ]

cVvp: k-J-og Y-j--T-dv h-a-i-T a-i-c-i-h-i d-j-Q-i-- F- d-s--- J-j-h-k, Y-k---Jw o-n---Y F--c-i- A-j-l-z JQj-l-q-c c--i A-s-i.   YTt liJ


lQ eof dev EYtX ou djY ckJ  
[ Posted on Wed, 15 October 2014, 09:44 PM IST ]

Jv-: o-nv c-׮ lt--L l-f-o-סi e-of-v c-T-ht- c-T-t- lQ d-ev D-١-J--Y d-Yi J-j-h-k. h-L-Y-j--qi h-pu-k-k-c h---   YTt liJ


Ai dJjhJh Au?  
[ Posted on Wed, 15 October 2014, 09:41 PM IST ]

O-: A F- B-j-b-Jt l-q- Q-i-k-qY l--di h-K-h-ɢ J-o-j-i J-q-l-Vv c- h-ס-j-l-J-m l-j-h. A-Y o-J-nv j-Q-c-J-ɮ? J-z g-j-   YTt liJ


pjciv 72 mYhc dqL 
[ Posted on Wed, 15 October 2014, 08:47 PM IST ]

OuVLV: pjc cihog YjTv Jc dqL. lJ Bs hX 72 mYhc dqL jKT. lJ Bs hX mnl dqL fJqv ltht   YTt liJ


hpjniv 55 mYhc dqL 
[ Posted on Wed, 15 October 2014, 08:19 PM IST ]

hfi: o̡c AT Aծ ltn Bj gjXh Qc lbirY. hzLYiv YTi dqL Di mn YjYLYiki. lJ Bs hX ds l   YTt liJ


pz alqT OYh kLuoJw llahJ  
[ Posted on Wed, 15 October 2014, 05:52 PM IST ]

cVvp :p-zl a-l--q-T O-Y-w A--T k-Lu-o-Jw l--r o-g-l-v d-m-oY Hx-ku n-d-N o-׮ B-h-ox l-l-a-v. i-Q fu-V-k k-Lu-o-J-q-k-X   YTt liJ


dko ncv ̡d F T F JqqiT  
[ Posted on Wed, 15 October 2014, 05:39 PM IST ]

c-Vv-p: d-k-o o--n-c-v ̡-d-- F.T.F Y- J--i-T--d--j-- J-Z-i-X Vv-p-iv c- G--l d-Yi lt. A-Y-J-ٮ Y-   YTt liJ


eq-dJt-- f-L f-kx V lvc-i-kA-c-n---Y  
[ Posted on Wed, 15 October 2014, 12:27 PM IST ]

c-Vv-p:eq-dJt--us f-L f-kx V lv-d-c-i-k A-c-n---Y- Fu-e-rohu-s A-b-J-Yt l--h-.   YTt liJ


p-ap-a C-j-Jw- j-O-j-X lJ 15 k-ȫ 
[ Posted on Wed, 15 October 2014, 11:43 AM IST ]

p-a-j-f-a : l-m-K-d-X- p-ap-a O-r-k--עv C-j-J-q-i-lt- c-Tu j O-jx 15 k-ȫ jd b-c-o-p-i d-K-d-.   YTt liJ


d-Z-hJ l-a-g-o D-s----Yv d-j-L-Y-i- ot- 
[ Posted on Wed, 15 October 2014, 11:35 AM IST ]

cVvp: j-Q- J--Jw- o-Jw l-a-g-o D-s-d---Yv J-h-Y-Y-hi d-j-L-Y-i-- s-dt-. l-a-go A-l-Jm c-i-h--us g-L-h-i F-.Bt.V. l-J-d c-T-i ot--i-k-X   YTt liJ


Jjqotjc cbu LVLjiT lhtmc 
[ Posted on Wed, 15 October 2014, 10:16 AM IST ]

cVvp: o̡c otsc lhtm Jz DdjYk LYLY hɢ cbu LVJj jL. Jjq hKhɢ DuO٢iTY lJoc lj ohdchX. cdJj BJtnu Jjqc dYJqk.   YTt liJ


hpjnTik pjicik lT djLh 
[ Posted on Wed, 15 October 2014, 10:11 AM IST ]

hf/OXVLV: hpjnTik pjicik lTdc YThi. OYnX hvoj cT hpjnTiv FJv JT lthjX YqT oYaclJm jKdTu C dqL fkY. 288 hkqki 4120 oZctZJqX ClT hjjLY.   YTt liJ


 
   
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting