Sunday
25
September
2016

Who can help your family eat right to stay at a healthy weight? We Can!

    p   co   och     J     BjL     ke     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    
Jjq ami jQj  

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ > ami  
   


ci-h d-m-c--q: huh-pu-o-L C-c A-b-d-c--k  
[ Posted on Sat, 24 September 2016 ]

c-Vvp: hu d-b-c-hɢ hu-h-pu-o-L Yu dU- d-ա-f i-X-l-r-o-ע-iv A-b-d-J-c-i F--.   YTt liJ


o-o-L c- 2c O- Cu f-L-J-qv lk  
[ Posted on Sat, 24 September 2016 ]

c-Vvp: o-o-L c- 2 e-X-Jw O- Cu f-L-J-qv J٤-d-J-Y c-j-b.   YTt liJ


sndJ o-c-J-g-o: l-a-m-c-i- d-j-Q-i-h- BX 
[ Posted on Sat, 24 September 2016 ]

c-Vvp: dJ-̡-c-h-i Ot- s-n c-T- o-c-J-g-o C-ɬ-i-T l-a-m-J-j c-i-- d-j-Q-i-h-X- h-Yt Jx-L-o c-Y-l F.J B-X.   YTt liJ


Qdhsv hVv d.Q FuTuo; Hxku jQoTnu HJft 26 lj  
[ Posted on Sat, 24 September 2016 ]

AdJneo F.V/F.Fo JroJw Qcsv/H.f.o/odxoV/esu lgLqv dTlt 1200 jdi dJQY/ltL lgLqv dTlt 800 jdihX. CYc dsh TuoJnu OtQJT cvJ٢lj. A̢ ofhi lJkhlj AdJneovc Hrliٮ.   YTt liJ


lT-o-A-: o-d-Y-ft 25c h-ؤ- i-ot V c- O-u D-jl 
[ Posted on Sat, 24 September 2016 ]

c-Vvp: o-nv h-V-i-iv d-l-o-i-h-i f--- Vv-p p--T-Y-i-T o-d-b-c l-b.   YTt liJ


dJoZck JkJjj gnXTY jQYsiT gjYh ohQladt  
[ Posted on Sat, 24 September 2016 ]

hf: dJoZcv c JkJjj AgcYq 48 hXscv Cɬ ldJXh hpjnT clctx oc cYl jQYsiT AgdicYj ohQla dt.   YTt liJ


Dsik Acglc hsdT cvJ:ha  
[ Posted on Sat, 24 September 2016 ]

JrT: Ds gJjJhXc JYhi hsdT cvJh dbchɢ cjzha. Dsik Acgl Cɬ Hjk hs. gJjla Hj BLq gnXiX. gJjYihv Cɬ Hjk hhT. Cc hhTu Dmh. JrT f.Q.d ami oqc DaMTc OiYJ١X ha dJoZcYj BTY.   YTt liJ


Yhrcv A oQc le  
[ Posted on Sat, 24 September 2016 ]

O. Yhrcv Cc oQc Ctcפ A lr. 50 kqkX A oQc le oXJw BjgJ. AX -VFJiT dbc YjTd lLachij CY. fo Tthco,   YTt liJ


dbchɢ cjz ha C Jr  
[ Posted on Sat, 24 September 2016 ]

JrT. fQd ami Jxov iLv dTYci dbchɢ cjz ha C Jr. C cqi dbchɢ cLjv Y. lJj 4.20c dYJ lhcv Jjdjv   YTt liJ


Cɬihi cjdbJ Oti YsX d̡u  
[ Posted on Fri, 23 September 2016 ]

Cokhfa. Ds gJjJhX d֡kv iXV cncv Cɬ d̡chv ciY lQi cTiYc dk Oti YisX Asi d̡u. Fk dmcq   YTt liJ


BibbjJq J ogl ; jٮ djT jKOY dsl  
[ Posted on Fri, 23 September 2016 ]

hf. ocJlnki BibbjJq hfik clJoc B̡cc ohd Jٷi lljTt hf cLjk Yjdam GtdTi AYlQLY YTj. s   YTt liJ


oܤ caQk Jjt dcdjmbu obY  
[ Posted on Fri, 23 September 2016 ]

cVvp. Ds gJjJhX d֡kv d̡chi oܤ caQk Jjt dcdjmbu Cɬ YisTYi oOc. djodj lmol opJjXl DƢv hYh Cj   YTt liJ


BibbjJq Jټ omi ; hfiv Fu Fo Qi lco  
[ Posted on Fri, 23 September 2016 ]

hf. hpjnik Dsu clJ Jzk BibbjJw Jټ omiv ojȡoc cT Yjv C YTj. gJjj cjTu djmkc Ji FuFoQ J   YTt liJ


Qi-k-q-Y Bm-d-Y-iv  
[ Posted on Fri, 23 September 2016 ]

O. Yh-rcT h-K-hɢ Qi-k-q-Yi Bm-d-Y-iv dl-m-d-. JT dci ct-k-J-j-Xl hk O Ad硩q Bm-d-Y-ikX dl-m-d--Y.   YTt liJ


fQd ami Jxov iL C hYv  
[ Posted on Fri, 23 September 2016 ]

JrT. h alo c٤ cv fQd ami Jxokc C JrT YThJ. Jxokc hTii C AKkɬ gjlpJqTi o̡c AbjTi iL Oj.   YTt liJ


550 Tx h-L c-m--v: 30c o-d JTY l-a Jw 
[ Posted on Thu, 22 September 2016 ]

c-Vvp: ht--עv c du-l-k- 550 Tx h-L c-Vv-o c-m----Y-c-i o-d J-T-Y-iv cvJ-i A-d--iv o-d-Y-ft 30c l-a Jw-.   YTt liJ


8 L ot- c-X-i-w l-Yj-X O-i-Y Q-i-kq-Y 
[ Posted on Thu, 22 September 2016 ]

O-: Y-h-r-c-T ot--j- ll-p op-i d--Y-i-T g-L-h-i F- L ot- c-X-i-w h-K-hɢ Q-i-kqY l-Yj-X O-i-Y.   YTt liJ


B B-a-h dt F.Fv.F o-c-Z gj-Y A-s-o-עv 
[ Posted on Thu, 22 September 2016 ]

c-Vvp: Vv-p F.Fv.Fi J-j-q-- O-h-Y-k-i B B-a-h dt- c-Y-l-hi o-c-Z g-j-Y-i A-s-o-׮ O-iY.   YTt liJ


hf Dsu lhclqk BibbjJw JT  
[ Posted on Thu, 22 September 2016 ]

hf: hf Dsu lhclqk BibbjJw JTYi omi. Jslnh BibbjJq Jټ lhclqki latYZJqX st OiYY.   YTt liJ


AYt JT BJhX cTi Cɬu oc  
[ Posted on Thu, 22 September 2016 ]

cVvp: Ds ohdh ciXjK hsJT Cɬuoc 20 gJjj lbYi st ocJlw cnb. ltYסX Cj Hj cl Cɬu oc cTi ocJlw lmah.   YTt liJ


Dsiv YjT Cɬ, 20 gJjj lb  
[ Posted on Thu, 22 September 2016 ]

mcLt: gJjJhXh١i Dsiv mJYhi YjT Cɬuoc. ciXjKikT crJisu mh cTi 20 gJjj Cɬu oc lb.   YTt liJ


JmhJqT oi ctilJm duYXi: nje  
[ Posted on Wed, 21 September 2016 ]

cit: JmhjJqT oi cti lXh Blm dJ̡u dthi duYXi dJ̡u dbchɢ clo nje. FJjn ogiT   YTt liJ


Jlj Qk YhrcTc l cvJ: ojh  
[ Posted on Wed, 21 September 2016 ]

fLt: Jlj caQk YhrcTc l cvJXh JtXTJ od JTY Djl cT JtXTJ. fbcrO jY cT hɢog iLc   YTt liJ


oJ-j B-m-d-Y-J-q-k c-r-o-h-j-T J-s- m--q 20000 j-d-i-X: J-z ot-t 
[ Posted on Wed, 21 September 2016 ]

c-Vvp: ot-t B-m-d-Y-J-q-k c-r-o-h-j-T m--q--c B-c-d-Y-J-h-i o-J-j B-m-d-Y-J-q-k c-r-o-h-j-T m-q lt-ڢ--u J-z ot-t o̡-c B-j-L o-J--s-ht- ct--m cvJ.   YTt liJ


Jm-ht: d-ȡ-g-w--T-ik o-c-iv O-ju B-i-jw 
[ Posted on Wed, 21 September 2016 ]

m-cLt: J-m-ht Y-rl-j-iv C-ɬ l-j- d-ȡ-g--qv 86 dt J-- F-Ƣk C-ɬ YT- J-s- o-c-i-k-- s-J--hʢ-k 2200 A-d--Jw k-g-.   YTt liJ


36 s-ev Q-׮ l-u J-fc-׮ A-L-Jj 
[ Posted on Wed, 21 September 2016 ]

c-Vvp: C-ɬu l-h-oc-i B-b-c-J-l-Y-J-j---Y- g-L-h-i d-b-c-hɢ c-j-z h-a huJ F-T- eu-ov c- 36 s-ev dt-l-h-c-w C-ɬ l-.   YTt liJ


Ah-Y l-L--c J-T--X-TX: o-d JTY 
[ Posted on Wed, 21 September 2016 ]

c-Vvp: Ah-Y l-L-v lpc H-T---Y-c Jt-m-ch-i c-i--X J-٤-l-j-X-h lpc H-T---Y-c-T h-f-v D-d-i-L---lt- Jt-m-c m- cv-J-X-h o-d J-TY.   YTt liJ


Ds g-J-j-J-hX: d-J p---nX-s C-ɬ l-q--l-j 
[ Posted on Wed, 21 September 2016 ]

c-Vvp: Q- J-m-h-j-k D-s-iv c-T- Y-ll-a B-J-h-X-- d-֡--k-v d-J-̡u p---n-Xt A-fw f-o--c C-ɬu l-a-m-J-j o-J-s F-o.Q-i-m-t l-q--l-j.   YTt liJ


siv-l fQ-׮ C-c O-jY 
[ Posted on Wed, 21 September 2016 ]

c-Vv-p: A-T- o-ط-J lt-n h-Yv s-iv-l--i d-Y-J fQ-׮ A-l-Y-j-X-h.   YTt liJ


k-LJ-j-d-X-: F.F.d F.Fv.F A-h-c-Y- A-s-͢v 
[ Posted on Wed, 21 September 2016 ]

c-Vvp: k-L-J-d-l-a--o l--r-i-Y Vvp B B-a-h dt- ot-t.   YTt liJ


db-c-hɢ c-j-z h-a-i-T hv-l-k-o hs 
[ Posted on Wed, 21 September 2016 ]

c-Vvp: d-b-c-hɢ c-j-z h-a-i-T H-aL-J l-o-Y- ̢-Y O-़ 7 so-J-r-o s-V- d-j k-L J-kx ht-L F- d-c-c-h-Jj-X O-i-Y.   YTt liJ


k-J--k G--l lk-i o-jt- dʮ Y-h-r-c-v 
[ Posted on Wed, 21 September 2016 ]

O-: k-J--k G-l lk-i o-jt- dʮ Y-h-r-c--k j-h-c-Z-d-j- d-lt-c Y-T-.   YTt liJ


Vu-o ft: o-o-T-l-Jw l: o-d JT-Y 
[ Posted on Wed, 21 September 2016 ]

c-Vvp: h-p-j-n-iv Vu-o f-s-Jw hu-d-١-i-j- c-i-h-- A-T-̡-c-v d-lt---h- o-d J-TY.   YTt liJ


Vvp o-e-atQ-L p-o-d--kv Y-d-T 
[ Posted on Wed, 21 September 2016 ]

c-Vvp: Vv-p-i-k o-e-at-Q-L p-o-d--kv Y-d-T. C- l-J--X Y-d-T--h-١-iY.   YTt liJ


Ds gJjJhX kJjQw Adkd  
[ Posted on Tue, 20 September 2016 ]

cVvp: Jmhjk Djiv Cɬu ocJ Jآc cj cT gJj BJhX kJ jQw Adkd. BJhXv 18 ocJt Jy.   YTt liJ


Ah-Yo-sv o-Jw lu H-T-i-k- h-s- 8 l-at-Ϣ-Jw h-j 
[ Posted on Tue, 20 September 2016 ]

Ah-Y-ot: d-ա-f-k A-h-Yo-sv o-Jw lu A-r--O-k-k- h-s- 8 l-at-Ϣ-Jw J--.   YTt liJ


A J-k-X h--d--c d--k C-jO-J l-p-c d-j-m-k-c Jz 
[ Posted on Tue, 20 September 2016 ]

O: A- Jʣc A- l--c A- J-k-X h--d-c d--k A- C-jO-J l-p-c ot--o T-i-c-L o-s-h-i Y-h-r-c-T h-K-hɢ Q-i-k-q-Y.   YTt liJ


lKe- -k-w h-e-i-i-T d-T-iv c h-O: J-z hɢ 
[ Posted on Tue, 20 September 2016 ]

c-Vvp: lK-e ft-V- l-o-Y-l-J-Jw h-e-i-i-T d-T-iv c h-O---c- c-Td-T a-Y-L-Y-iv c-T---Y-i J-z cc-d- l-J- hɢ h-ǡt A--o c-Kl.   YTt liJ


oht--o-ע-iv 27 c-L-jw: J-j-q c-L-j--q 
[ Posted on Tue, 20 September 2016 ]

c-Vvp: d-b-c-hɢ c-j-z h-a-i-T k-Jo-g h--k-h-i l-j-X-o A-T- 27 c-L-j-w J-z ot-t o-ht- o-ע d--Y-iv Dw--T.   YTt liJ


10 j-d c-X-i: c-j-o---lt--Y-j c-T-d-T-i- s-ot-l fƮ 
[ Posted on Tue, 20 September 2016 ]

c-Vv-p: 10 j-d c-X-i-w d-f-k--k-ټ A-Y l-c-h-i--c-i D-d-i-L--l--Y-X o-d J-T-Y.   YTt liJ


f-jJ 8: C-ɬu h-ov d-j-X l-Q-iJj 
[ Posted on Tue, 20 September 2016 ]

g-l-c-mt: C-ɬ-i-T at-Ma-j h-ok-i f-j-J 8 H-V-n-i-k f-k-o-sv l-Q-i-J-j-h-i d-j-Ȣ.   YTt liJ


A-bJ-j d-j-b ̡-d--lj C---k-iv Y-: Jz o-d J-T-Y-iv  
[ Posted on Tue, 20 September 2016 ]

c-Vvp: J-j-q Yj- c-T- J-Tv--k--ov j-Q--j T-f-X-k- l-b l-j--Yl-j C--k-iv Y-T-ju A-c-l-a--X-h- J-X- C-ס-k-iu c-l-Ju o-ht-- pt-Q-iv J-z ot-t c-k-d-T l--h.   YTt liJ


Ds-iv c-r--J-i---j-i 10 g-Jj-j C-ɬ l-b 
[ Posted on Tue, 20 September 2016 ]

m-cLt: Q- J-m-h-j-k k--d-j-iv c-r--J-i-su m-h- 15 A-L o-M--k 10 Y-l-l-aJ-q C-ɬu oc l-b.   YTt liJ


Jlj: Jt--TJ 6000 M-ci-T l- l-J-T--X-h- o-d JTY 
[ Posted on Tue, 20 September 2016 ]

c-Vv-p: Jt-T-J J-l-j-iv c- 6000 M-ci-T l Y-h-r-c-T-c o-d-Y-ft 27 lj l-J-T--X-h- o-d J-TY.   YTt liJ


gJjJhX: dJoZcYj ATiɢj cTdTi  
[ Posted on Tue, 20 September 2016 ]

Ds gJjJhXc d̡cYj ATiɢj cTdTik. Ba jQjYkv dJ̡c HרdTu dbchɢ cjz haiT AڬYiv Ot DYYk iL Yjhc.   YTt liJ


Y-j--T-u oc Y-t c-i-Y- i---c j-nTi c-Y-Y 
[ Posted on Tue, 20 September 2016 ]

c-Vv-p:D-s g-J-j-J-h-X--us d-֡--k-v A-Yt- J-T- d--̡-c-k g-J-j-J-d-Jw B-J-h--X-h B-l-m dk J-z--qv c- D-i-j--Y-c-T C-ɬu oc Y--s-T-   YTt liJ


d̡c mhi YjT cvJh ojn gs  
[ Posted on Tue, 20 September 2016 ]

cVvp. d̡c mhi YjT cvJh dYjb ophɢ ojn gs. Dsiv ojJn lrOi١ik. ocJ Ylqqk hפ ojJn J. gJjYi dɤXi d ckdT FJjnogiv YsJ.   YTt liJ


CɬiT opcmǢi d̡u djȢ ; mhi YYhi Cɬ  
[ Posted on Tue, 20 September 2016 ]

Qcl. Ds gJjJhX d֡kv d̡c HjvT mhi YY cvJ Cɬ. gJjla dɤXiY d̡u ctX. d Abc Jmhjk cihlj Abclm   YTt liJ


Dsiv BJhX cTiY dTh-mt  
[ Posted on Tue, 20 September 2016 ]

mcLt: Dsiv 17 ocJjT QlcT BJhX cTi YllaJw dJoYcv cljX JYhi oOc cvJ YqlJw Jٷ. dThm hqi dikljX BJhX cTiY Clj ciɢY dJoYcv CjJ١X omil YqlJqX JiY.   YTt liJ


JTQlc hsdTihi fu  
[ Posted on Tue, 20 September 2016 ]

hf. YcYj djpo Oj Q͢o hti JTQlc AhYg f hsdT. JTQl lJw csmYhc oYhX Y Yk mchX fu ds.   YTt liJ


Jmhjv dko OJd͢ccj lTlid  
[ Posted on Tue, 20 September 2016 ]

mcLt. Jmhjk Jd--lj Qkik pzj dko OJd͢ccj lTlid. dko YjJ lTlYc YTt gJjt Cjqv hsiJiij. BJhXv Bt djk.   YTt liJ


J Fo Bt T o fLqjlv c otoJw s  
[ Posted on Tue, 20 September 2016 ]

fLqj. Jlj caQk YtTt oMtn obY JXkT OrO fLqjlv c Jjqk otloJw Jjq BtTo s.   YTt liJ


BW-f-j J-s-T- 12 H--Jw Y-Jt; H-j hjX 
[ Posted on Mon, 19 September 2016 ]

O: h-a-d B-W-f-j J-si dtn H-T- F-i i-l-l H o-סʢv ct--i--j 12Hq H--s--Jw C-T- Y-Jt-.   YTt liJ


k-L-ct--i d-j-o-w ot- F-բ-c-Jw Y-T-i  
[ Posted on Mon, 19 September 2016 ]

c-Vvp: dhK k-L-ct--i d-j-o-w cv-J-Y dhK ot- F-բ-c-Jq-i L-Lq i-pl Y-T-i-h- J-z ot-t o-d J-T-Y-iv A-s--i.   YTt liJ


h-a ov-e h-nu: j-pv L-ܢ 
[ Posted on Mon, 19 September 2016 ]

k-Jc: d-b-c-hɢ c-j-z h-a l-L-a-c-w cv-J- ov-e h-nu F- Jx-L-o D-d-b-u j-pv L-ܢ.   YTt liJ


Yh-r-c-T-c 3000 M-ci-T l- cv-JX: J-l-j hv-c- o-hY 
[ Posted on Mon, 19 September 2016 ]

c-Vvp: Jt-T-J Y-h-r-c-T-c 3000 M-ci-T l- f-b-cr-O h-Yv cv-J-X-h- J-l-j hv-c- o-hY.   YTt liJ


lc-Y J--n-cv F.F.d--j-T c-ihc: A-b-i Oa O-iY 
[ Posted on Mon, 19 September 2016 ]

c-Vvp: Vv-p lc-Y J--nu Ab- o-Y h-k-l-k-c Bʢ J-s-d-nu fs D-a-L-t Oa O-iY.   YTt liJ


dYSQ-k C-c c--q-k 
[ Posted on Mon, 19 September 2016 ]

c-Vv-p: c--qv o-J-q e-V dt Y-T-u i-L L-j f-f j-a-l.   YTt liJ


fp-sv f-o J-q--k- h-s- 50 hjX 
[ Posted on Mon, 19 September 2016 ]

hbfc, f-pt: f-p-s-k h-b-f-c Q-i-k f-o-i-v f-o J-q--k- h-s- 50 dt J-. h-b-f-c-iv o-Y-h-V-i-k- d-J-J-i-i-j- f-o-X A-d-J-T-v-d-Y.   YTt liJ


LQ-s-v C-ci Y-h-j l-j-i: Jx-L-o ot 
[ Posted on Mon, 19 September 2016 ]

L-ܢ-c-Lt: A-T- lt-n L-Q-s-v c-T-- c-i-ho-g Y-j--T-v l٤ Y-h-j l-j-i-h- Jx-L-o ot.   YTt liJ


hk du-h-c d-k d-s-d-i: f-f p-TY 
[ Posted on Mon, 19 September 2016 ]

h-f: lQ-i h-k lq-j Ac-i-Q-h-i-X Y- J--c- J-L-e-nt F- d-j--Y- du-h-c d-k A-Yt--Jw l-J-l-i--Y h-k jQ l--l- f-f p--TY.   YTt liJ


J-j-q-v Y-j-l-c-i-q d-j-o-h-i J--Y-c-Y-j B--T- h-cJ 
[ Posted on Mon, 19 September 2016 ]

c-Vv-p:J-j-q-v Y-j-l-c-i-q J--Y-c-Y-j B--T- J-z-h-ɢ h-cJ L-ܢ. H-j C-Ln-n l-j-J-i cv-Ji A-g-h-K--k-X F-s-X-J-q Q-k-iv Y-j-l-c-i-q d-j-o-h-i J--   YTt liJ


YjTY ihXƢv AYc Yis lQztoL  
[ Posted on Mon, 19 September 2016 ]

YjTY ihXƢv AYc YisX LoY Yj lQzt oL. Ds gJjJhX Js TskTiX lQzs dYJjX   YTt liJ


Vvp DdhKhɢcj hnis  
[ Posted on Mon, 19 September 2016 ]

cVvp. Vvp DdhKhɢ hcn ooaiicj hnis. kecʮ LltXsT loYhv hbhqT oojliX ogl. eukuVvc hTii ooai,   YTt liJ


Jmhjk gJjJhXv hj ocJjT F 20 Bi  
[ Posted on Mon, 19 September 2016 ]

mcLt. Jmhjv Dsik Jjoc Ylqk١i d gJjJhXv hj ocJjT FX 20 Bi. dj׮ BmdYiv Jrj h ocJjT QlcX C cnhiY.   YTt liJ


-Ds gJjJhX; CɬiT Bjdw Y d̡u  
[ Posted on Mon, 19 September 2016 ]

Cokhfa. Dsik ocJ Jzc cji١i BJhXc dv d̡cX CɬiT BjdX d̡u cnb. GYƢk jYik AcnX cTYc hud Cɬ,   YTt liJ


Jmhjv dYi oMtnc YjJqc mhhX Jmht oMtnh hpff  
[ Posted on Mon, 19 September 2016 ]

mcLt. Jmht AYtiv iohc opOj on颴u kȬhYX Ds fLV B̡c gJjJhXh Q Jmht hKhɢ hpff heY. Jmhjv dYi oMtnc YjJqc   YTt liJ


foJw YiY fjiXi  
[ Posted on Sun, 18 September 2016 ]

fLt: At o̡c fo otloJw cT J C Fu Tlvo 42 foJqX Jlj caQktcT YiY. Fv fjiX ljh dsYckX   YTt liJ


lh-c i-Y-t- g-Y dj- L-ͮ dk׮ 
[ Posted on Sun, 18 September 2016 ]

c-Vvp: l-hi-c A-b-JY-j S--J-ٮ L-o-׮ dk-׮ l-h-c d-s--i-Y-i s-t.   YTt liJ


dt-k-hʮ mYJ-k o-q-c c-j--i-u c 
[ Posted on Sun, 18 September 2016 ]

c-Vvp: O-j--o-l-c c-J-Y(Q.F-o.T) A-T- lt-n G-dv 1 h-Yv c-T---X-h d-b-c-hɢ c-j-z h-a ct--m--Y-c Y-Tt- J-z ot-t dt-k-hʢ- m-YJ-k o-q-c c-j--i-u c.   YTt liJ


Jj--c-Y-j l.F-o: f.Q.d eo-ͮ dt- 
[ Posted on Sun, 18 September 2016 ]

c-Vvp: f.Q.d e-o-ͮ dt--i-- hu o.d.F Q-c-sv o-J-s d-J-m J-j-- c-k-d-T-c F-Yt- l.F-o A-O-Y-czu.   YTt liJ


Ds B-J-hX: d-T--T- B-i-b--qv d-J h-aJw: Bth 
[ Posted on Sun, 18 September 2016 ]

m-cLt: Q--J-m-h-j-k D-s-iv C-١-i Y-l-l-a B-J-h-X---s- C-ɬu o-c c-T-i d-Zh-J A-c-n-X-v Y-ll-a o-M-T-cii Q-i-n C h-p--a- d-Ʈ l--h-X- J--.   YTt liJ


h-k-K-c-Y-j J-z ot-t o-d J-T-Y-iv h-sd-T cvJ 
[ Posted on Sun, 18 September 2016 ]

c-Vvp: o-Y-J-q-T A-l-J-m hu-ct h-k-K-c J-z ot-t o-d J-T-Y-iv F-Yt-.   YTt liJ


Jmhjk gJjJhX dbchɢ Adkd  
[ Posted on Sun, 18 September 2016 ]

cVvp. QJmhjk Ds oJTsv ocJ B̡ccct cT gJjJhX dbchɢ cjz ha Adkd. gJjJhX gjYhX. czhi BJhX cTilj   YTt liJ


Jmhjk BJhXv ocJt hjYkbJl Tʢc YdT  
[ Posted on Sun, 18 September 2016 ]

mcLt. QJmhjk ocJ B̡ccct cT gJjJhXv ocJjv gjgL dj hjY Tʢc YdT. gJjt cTi LcV BJhXkX Tʢc YdTY. dkt   YTt liJ


 
      

loading...
   
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting