Wednesday
28
September
2016

Who can help your family eat right to stay at a healthy weight? We Can!

    p     co     och     J     BjL     ke     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ > glc  
   


8 Bt-- d-i-ʮ  
[ Posted on Tue, 27 September 2016 ]

F--h-c-ؤ-J-q-X AnT-h-T J-i-k-c B dj o--c-μ-Y. AY- ot d-i-ʢ-k-X 8 d-i-ʮ Bt-Je. J- Bm-h Lo׮p-o J-ت-٢-k p-s-QJ--T Y Bt-J-e-i-T ov---T Cr-Ot- cv---Y-X. d-r-h-i-T Lcb-h p-s--Q J--T-v J-k-l-j-i--Y-c AJ--qw Hj-i-Y F-c-J g-L-i-T. h-U-i- g-j-X-i-T k-ؤ- n-V l-u-Y-T-i-k fդ Y-v- Yt- h-m-i h-q-i-T D-d-i-L-l-h- J- 8 d-i-ʮ Bt-Je h-z-j hc-p-j-h--   YTt liJ


O-jv Joj o-i d-i--T-  
[ Posted on Mon, 26 September 2016 ]

l-v O-jv-J-oj Dd-i-L--lt m-ڢ--J. c-k-դ-lt-n Jr-i-ءw Jo-j-i-T O-j-k--c-s-h- h.- d AY d-s-- d--dj J-X-u J--. lt-X-n d-i-ʤ-h- O-iY l-٤ AY-d-iL i-L-h-.- O-jv-J-oj h-c-u lki d-T-. d-i-ʡ lt-X-n CY-c-i Dd-i-L-.- l-v l-mh J---lq-iv Ojv Joj oi d-i-ʤ O-iYv J-m k-g-   YTt liJ


lTc F Os  
[ Posted on Sat, 24 September 2016 ]

C Jkr Hj lT ltJhi JXu Jri. hshsi dYhJq paik GפlYT lT ilY Jkqq oQlhlJiX. CnTw ATiqT lTc odcYkh YtYc mn lT OJqv c hs cTjY. hs lj TuVJw hcok AJqqv dYhJw csiY lT ilY ckct. lT F OsTiju mڢ Jjqsμsi.   YTt liJ


dJYik hrYs BJmlTJw  
[ Posted on Fri, 23 September 2016 ]

H-j c-h-n-l d-Y-h-i-T Y-h-o--j-c-T- Ot- cv---l-i-X c-Q-c-s-nu e-פ-Jw. d-J-Y-i-T p-a-i-Y-q--q-k- h-r-J-qs-, h-r-i-T g-Liv o-i-h-k--j--l fv--X-Jw, J-i- a-j- d--k c-s-i fv--X Lt-V-c-Jw, o-J-j-Y-i-T l-oh-i H-q-μ ft J--s-Jw, E-Y--q-T g-l--Jt-μ-Jw-- d-J-Y-i D--k- -X- f-Vs-h-Jw, b-c-c-h-n-w o--c- d-it G-j-i-Jw, F-ɢ-c-s d-μ--s-Jw l-j l-q-i- J-Y-J--q-h-i o-d-o-z-j-hi k-J-h-X e-פ-Jw o--c---Y.   YTt liJ


G--l O-k-l J-sμ-- g-- d-X-i  
[ Posted on Thu, 22 September 2016 ]

l-T d-X-iu Y-j-h-c- h-ud o-ɫ B-l-m-w F-- B-k-O-μ Y---T-J. C-i-T-i-i J-٤-l-j d-l-X-Y-i-X B-l-m--k-s l-k--l h-s-J-qh l-T-Jw ctJ F--Y. d-X-Y J-r m-n dk h-s-J-q D-d-i-L-m-c-h-i J-T---Y dk lTJ-q-k- JX-l--Y-X-. F--c-s C h-s-Jw l--i---Y l-j l-q-j f-ڢ-h--i-X. B-l-mc o---J--c A-c-o-j-μ- l-T c-tX. B-LqY-d-c l-tڢ-μ l-j o-p-O-j-v l-T c-t-ءw l-T-c-J- OT J-h-J-j-u o-p-i- j-Y-Jw A-l-k-f---Y Y-h-o--t g-l-iv G-s L-X O-फ. l-a-Y D-d-i-L O-j- F--Y Y- h-K-LX.   YTt liJ


Lokk FJoTHtVcs JrOJw  
[ Posted on Thu, 22 September 2016 ]

FJoףjis JJrOJq, Cʣjis kqYhcpjhi ozjhX Jhshu eov AkiT Lokc lYohY. Ykiksآc ohd lt LhkX eov Ak Y odc oȡYJjhi Lov F lTjijY. JhsiT BLw ciءw oglJ JrOcglw dbc JT eov Ak oɫ lk oglJ lq obYJq hcpjhi ohciٮ. Lok AJqqT Hj JXk oglJ lq hT, dYhi AcglhJ.   YTt liJ


k׮ Ju B  
[ Posted on Tue, 20 September 2016 ]

lTcv dJm csiJ F dZhJ Blmv c kע Gs h dij. AJqq odcYkh YjkX Cw dJmlco. Fv.C.V kפJqT ljlT C jL lki hhX D١i٢jY. Fv.C.V kפJqk du hVkJq djOiT.   YTt liJ


15 k---c 16 k---c J-ʫ-d-s-s l-T  
[ Posted on Tue, 20 September 2016 ]

B-s o-ʮ d-v h-k--s h-٤-d-s-خ l-ڡ-lu 1200 O-Y-j-m-i-T-i-X. C J-ʫ-d-s-s l-T- ct--X-μ-k-l 15 k-ȫ. 1336 O-Y-j-m-i-T l-oYt--h h-c-h-k-o׮ Jʫ-d-s-s m-k-i-k J--i du-J-- A-mud-o-a- l-T- ct--X-μ-k-l 16 k-ȫ.   YTt liJ


g-l-c-k-ơ-j- A-l-o-c-l-  
[ Posted on Mon, 19 September 2016 ]

H-j et-X-μ-t J-T-i-k l-T-c-l-m-h-i A-k-ơ-j l-o-Y-w lv-- J-T-i-k O-v H-j o-b-c-- d- C-j-d-Y F- O-j-i-Y J-X. F-r l--k--Y l-s F-l-T-i J-X-j-Y--X c--T B-L-p. A-Y-c-dע-i H-j f---X F-s-X-J-q d-c--q c-L-s-k k-Josio et-X-n-N f--. d-c-آ-qq c-L-s-k J o F-f-p h-t s-V-v 3500 O-Y-j-mi-T-i-k-X C f--. H-j l-T-c h-T-J-u B-l-m-h-i-Y- C-l-Ti-ٮ. g-l-c-k-ơ-j- A-l-o-c-l--X k-Jos-io.   YTt liJ


TVnXv Tμ-v hbl  
[ Posted on Mon, 19 September 2016 ]

4000 OYjmiTi Ymjk hbl djj mk BbcJYiT ATiqq csYX. c-k-i-j O-Y-j-m-i-T l-oYt--v c-k-J- l-T d-j--j-m-k-i-T o---Y-i- H--ck l-T- g-L J-T cv-J--ٮ. d-T--j-i-T J-Ti J-ت-ٮ l-qv c--X h-b-l-- J-rOjw Y-T---Y.   YTt liJ


Qtu o--kv lK-j  
[ Posted on Sat, 10 September 2016 ]

l-Kj, Q-t-u o--kv, Lul-׮L c-s--qv h-k--s Q-i-k d--c--T-- Y-l-c-jv Y-k-i-i-t- c-v--.. h- f-V-s-h-J-q-T J-T-i 1400 O-Y-j-m-i-k H- c-k l-T-X l-K-j. h-o-cu c-k c-k-J-i-Y-cv l--c-J---ءw j-٤ c-k l-T- H-j J-r-O-i-h-ٮ. Qt-u o--kv O-i-Y C l-T- hv--j Q F T-o lt- O-iY H-T-l-j- h-c-p-j-h--i-j--. s-e-c Q-d-o ft-V-k ew- ok- cv-J-i-Y-cv A-J--c- c--iv lt- l-T-X- Y-. Ct-k- f-J-o D-d-i-L---X l-T- ct--X. d--s- O--Y d-iʤ O-i-Y--i-. C-Y Ok-l O-j-u o-p-i-. lk-i L-c-ס-X o-ת--c cv-J-i-j---Y. k-l o-d-i-ov lk-i T-k-Jw D-d-i-L---Ƣ-k h-פ h-s-Jw- Osi T-k-J-q-X D-d-i-L--j---Y. Ac C l-T- B-J Ok-l l-s 20 kȫ.   YTt liJ


Hj lT oɨh JjY  
[ Posted on Fri, 09 September 2016 ]

ku-VoJ-d-c-T C-nT--T-Yv J-ٮ Bt--T-JT-i. fv-V--c-i ku-VoJ-d-c-i j-١-i J-X-Y j-٢-c-i H-j-d-k d-j-L-X-μ ct- m-kdi-T o-j-Z-i-i, o-f-o׬u Q-o. ov-lt k-e A-lt-V, Lw-V k-e A-lt-V Y-T- c-j-l-b d-j-oJ-j-w C Bt--T-JT-c Y-T-i-. k-Q--i O-ɢ-μ, J-ͮ C-e-JT-l l-T-J-q J--T--q ct--u C-nT--T o-f-o׬u Q-o- A-g-d-i--q B-m-i--q A-s-i...   YTt liJ


l-T-cJ hc-p-j-h-u- 10 l-a-Jw  
[ Posted on Thu, 08 September 2016 ]

lT c-T Q-l-Y-- g-L-h-X. l-T-c--k Fct-Q Q-l-Y o-b-c---l l-oY-l-a-Lbt l-a--. l-T-c d-o-ף-l Fct-Q-i c-L-ף-l F-ct-Q-i-h-ٮ. l-T-cJ hc-p-j-h--l-c d-o-ף-l Fct-Q l-T-c-v JT--l-c Ok l-a-Jw   YTt liJ


l-T-k--j-u f- nv-e  
[ Posted on Wed, 07 September 2016 ]

d-oJ-- h-X-l d-Q-Jw h-s-i--Y- o-K-l A-c-g-l-u C-nT--T--l-j-X d-k-j. l-ic h-j-----Y-c D-h Y-q-l-J-T-i-X C-w TuVi-j- p f- nv-e-Jw. d-ٮ oit-J-o G-ji F-t-T-iuh-ʮ G-j-i-i-i- DdiLj-. C- B ̡-c p Y-i--s-Jw J--T-. F-v, A-Y-c-T- H-j f- nv-e J-T -cvJiv l-i-c-h-s-i-i h-ס. o-it-J-o J-i-s O---lt- J-X-c J-Y-J-h--Y-X h-c-p-j-h-i A-T--l d-oY-Jw. oit-J-o-c-T-i-k H-r -k--q C-w d-oY-J-w liu DdiLsٮ.   YTt liJ


d--d-k d--l  
[ Posted on Tue, 06 September 2016 ]

h-k--s Q--i-k O-q-j-i-k O-q--d-s-آ-k d--l. d--l 6 o-ʮ 600 O-Y-j-m-i-T-iv c-k-J-q J--l-T-X. F-v, H-j O-si J-T-f--c-l F- o-J-j--q C l-v H-j--i--ٮ. l-JT-s-iu m-k-i-k-X C l-T- F-k-l-nu. Q F T-o lt--X s-e-c D-d-i-L--j---Y. 20 lt-n-- d-iʢ- B-l-m-h- lt--X C-Y. p-T-q-J J-f-oV f-Jo D-d-i-L--X l-T d-X-Y-j---Y.   YTt liJ


J-j-q-d-j L-p-h-p-h-  
[ Posted on Mon, 05 September 2016 ]

h-v l-T-c-T-T- c c--iv hc-p-j-hi j-٤-c-k. h-׷ Av h-s-c- a-j-c- J-X-J-i-X-Ƣv h--c-k. J-rO-i-k C h-Q-J Yt- Jʫ-d-ss l-T-X J- J-j-q-d-j L-p-h-p-h. V-o-c-L-k l-oY-l-k c-s-m-Y-h-c ht--ٮ L-p-h-p-h-i. oס-s-Q-c d-Yi F-V-i-i C lT cv-J-.   YTt liJ


Jiv c lji es oסx  
[ Posted on Sat, 03 September 2016 ]

60 ltnw h esci DdiLlj, Fv, AT Jk hY Jjqv lji es hףjikX J oסx. p TeJ Gjiiv DdiLl Gl c es hףjikX J oסx. p TeJ Gjiiv hYh FlT lXhƢk DdiL. sivl onu hYv e oסt pkJqv lj C J oסx DdiLٮ. lY jLw J oסx esc DdiLY cYX dsiT. htfw esc YX JTYkX Fv, J esc YX AbJh.   YTt liJ


dkck se lT  
[ Posted on Thu, 01 September 2016 ]

dk YJqki dXY sev, l׮ BuV fx csv, Ykiit cvJiX AQ Jht~mɢ aYJqT lT. Ymt lmjiv 81/2 oʢv 2 ckJqki 2346 OYjmiTikX C odc ob cvY. d롶c loYlc AcojX lT Vou OiYjY. C lT pk׮ seJqX. dk klkkX seJw HjijY. dk BLqv, dk Fklncv CY amhJ. Hj lm c J Fklnc hסj gL c cءw JJ.   YTt liJ


H-q-جu ev-do- J- f-L-l  
[ Posted on Thu, 01 September 2016 ]

A-ծ J-T--h-s-J-q 6010 O-Y-j-m A-T-i ev-do- f-L-l A-j-oX -׮ i-X-l-ro-ע--j-J H-j G--s-q g-h-i-k d-j- J-T--.   YTt liJ


-d- d-d~Bt Y  
[ Posted on Tue, 30 August 2016 ]

l--h-r-J-ء-r JU-c-hi ot- A-Y-Q-l--c c O-T l Hr-J-c o-p-i- C-T d-. h-c-o-hi d-- Dv F--Ƣ-k AT-i-c o-ڬ-Y-i lqj J-s-l. d.-d~ Bt d--Jw- Bl-m-t J-T-l-j-J-i-X.   YTt liJ


h hqi DdiL lickj lohi glc  
[ Posted on Tue, 30 August 2016 ]

hclTi ohd YXv oamii lJo hpal YQci lT djv lkij JYJ Hq lٮ. dJYiT Ot cv lT BmihX lJoc YQci gu odcki JdT cTiY. Jآi dJj dthi hq DdiLTij odcglc. hqi ooJYv dsi djX YQc. hqJٮ ctj C lTc YQciYv JTYv iQ hסj dj١?.   YTt liJ


-h-X- hc-o-s- l-T  
[ Posted on Mon, 29 August 2016 ]

C hx-l--k-j-v hc-o-c-s-i.- AY o-K-h--Y-X D-J. d-s OT AJ--s-i-. hX夫 d-J-Y-i l-k-i--J-T---Y-X H-j-h-s-i. c---i o-ju J-i-j-i-ء-r C p-q-c-q-qv YX-- Jj-ot-m. j-Y d-s Y-X- d-T-h-s--ءw Dq-qv o-K-h O-si O-T- c-j--T. C l-v e-c- Bl-m-h-i-. d-J-Y-i p-a-i--k-עi O--t l-q-v -Y--c o-h-d d-h--k hx-l-T Hj o-Ka o-dd-k o-z-j-h-X.   YTt liJ


hX o-l-L f-Vs d--Q  
[ Posted on Sat, 27 August 2016 ]

J-T--h-s--i d-Y-J Y-s-i et-X--s- d--Q-Jw c-j-l-b. c-k-c et-X-t H---J--ء-r l-k-i-k Cq-l lv-c J-r- ot-l-o d--Q-Jq B-Jt-n-J-h--. l--J-j-T Yk-lac J-s-i--Y hJ V-o-c-k et-X-t kg-h---Y l-k-iv 50 mY-h-c lj Cql kg---Y-h-X d--Q-Jw h--Y.   YTt liJ


d-o-lp-o  
[ Posted on Fri, 26 August 2016 ]

J-T-Yv OT AJ cv--J-i- h-Yh YX- Ab-J A-J--J-i-s-J-i-h-. o-K-J-j-hi A-j-ȫ C-c AJ---Y CY-c-i d-YJ O-k-l-Jw A-b-J-h-J--Y-hi- l-T.   YTt liJ


AiJhsi TƢw KiTi JZ dsi lT  
[ Posted on Thu, 25 August 2016 ]

AiJhs hfik lT csi J٫dss Bt ltJq JTfeJq JjJmkloYJqhX. Hjc dsicٮ Hj JZJw   YTt liJ


-n-lt-J-f--q f-T-f?  
[ Posted on Wed, 24 August 2016 ]

f-s Hj---Yv C-r d-bc o-m-i--q-k- GY-X dk-j-T O-a--c-. nlt J-f-w ct---X f-Tf hY-i F-Y-J h--l-j-T-i D--j.   YTt liJ


odo ikעiv eסiJ  
[ Posted on Tue, 23 August 2016 ]

odo- o-b-Y-J-q V-ou h-J-l J-ٮ D-d-i-L-d-a-h-i J--c-T, C-T--s-i-k-qq H-k-l- e-׮ o-h-i--q-qkk A-t-h-ʮ. C-ʣ-j-it V-ou d-Y-h-J-q-T D--l-h-X C A-t-h-ʢ-c l-s--Y---Y.   YTt liJ


HtLcJ p  
[ Posted on Mon, 22 August 2016 ]

C hkiq hxlTJqT CnTl JTljJiX. hxlTJw dJYiT Ot cvYX FYJ AYc JjX. hxlTJw Jͮ CeJTliY BJtnX J.   YTt liJ


J-uO-j-l-k hu-nu  
[ Posted on Sat, 20 August 2016 ]

l-k-i-j J-uO-j-l. A-Yv H--Yj G--s-q l-j d-. A-Y-c h-ڬ d-Y-J-h-i H-j--i-T 60 o-ʡ-q l-j c-j--g-h. A-Y-k-X L l-׮ J-q-s- -o-z-j-hi J-آ-c-n-c-T J-Ti H-j l-T. d-s-J-rO-iv l-JT-s-iu l-o-J-k-i-T F- A-r-J-J-q-h l-T.   YTt liJ


lTc dJYiTXu Jnv TikJw  
[ Posted on Fri, 19 August 2016 ]

lT OhjJq YsJq Akju FƢk lsע hףjik١ F Acn cTJiX? FkY Hj JTku FVi. J nv TikJw AƢv OjiTJw. YTJ٤ dckJw J٤hTƢv Cc OjiTJwJٮ lT Akj.   YTt liJ


j٤ dlmc JlTq JrOi dWi Hck lT  
[ Posted on Thu, 18 August 2016 ]

djiu LlX, TkJw, eٮ oתk OjdT YT ctX ohLJqk jdJkdcik dJThJ dYhJw. dYJ dsiY YTdJjhi lk F.V.Fe hQJ BX.   YTt liJ


Jqh cTh׫, JjqT hl djXJ hco DXt lT  
[ Posted on Wed, 17 August 2016 ]

ckJjYik lT cTh׷ Osij JqhX. Hj JTv c l HrJi lbkX Jq HjijY. Jq lmqv cOsv dfwo csٮ.   YTt liJ


FJoףjit kuVoJ lsj Acgl  
[ Posted on Tue, 16 August 2016 ]

kuVoJk, ds gJqv DdiL JVk, FJoףjiscT Otlj dtLqJqk, Hx ljJqkh (VJ Gji) C lYoYl dYhitYhi Vou JrOJqv oؼhX.   YTt liJ


AndY @ 20 kȫ  
[ Posted on Fri, 12 August 2016 ]

JrT, Co׮ pk jQn 1250 OYjmiT lT, AndYiT fQ׮ 20 kȫ jdiX dsv Almocihi Y. AYi oJjq gLi csX lT ctjY. fQ׮ p F Bmic hYJii AndYi oJj.   YTt liJ


l-v m--l-i m-o--X?  
[ Posted on Thu, 11 August 2016 ]

J-Ti O-T p-h-V-ע-i-h C-r J-k-l-oZ-iv l--c--k li O--d-r- B-j-L-d-mc--q-١-.- l-T-c-J li d-s---q YX--Y m--l-h-i-j-u m-ڢ- d-bc J-j-w.   YTt liJ


l-׮ J-آ-c-n-cv l-j l-T  
[ Posted on Wed, 10 August 2016 ]

d- o-ʡ-X d--v sV~Gn~lעv Bji BJtn lTٮ JJq CzcLsv. 31 F, Af hY QX lT. l׮~sV, l׮~dƮ, l׮~f YT l׮ JآcncJqT hqhX lv. J٫dss oikv 2327 OYjmiTiv j٤ ckJqkiX C lT cvY.   YTt liJ


A-r-J- Lq-o A-T-q  
[ Posted on Wed, 10 August 2016 ]

A-T--q-i-T Ar-J-J-u Lq-o-c Jr-l H--l-s. Lq-oJ-f-c-פ-Jw Ck-h-cפ O---Y d-i--V~-V--s-ף-lLq-o Vt J-f-c-פ-Jw- Dd-i-L---Y J--c A-o-h-c o-z-j cv-J.   YTt liJ


16.-25 k--c j-٤-ck l-T  
[ Posted on Tue, 09 August 2016 ]

2.-75 o-ʢv 1350 oJ-it e-ע-k-j j-٤-ck l-T. O-k-l-i-Yl-s 16.-25 kȫ. J-r--T dɣ-j-ơ-l-k "a-l-d-a" O-kl J-s Yt-Y C-c.   YTt liJ


n-j-K K- h--  
[ Posted on Mon, 08 August 2016 ]

h-- F-v a-l--c ct F--Xt-ϫ.   YTt liJ


p-q-V l-T  
[ Posted on Sat, 06 August 2016 ]

d-j--j-h-Y-J-i- d-Yi j-Y-J-q Dw--T- e-nu m-k-i-k-X l-T- F-k-l-nu. 30 o-ʮ d-v 3400 O-Y-j-m-i-T l-oYt-X--k-X l-T d-X-Y---Y.   YTt liJ


A-T--q-i-T Ar-J-J-u Lq-o  
[ Posted on Fri, 05 August 2016 ]

Lq-oV-s Ck-h-c--VT-dJ-f-c-פ-Jw J-c e-loסt dal cv-J.   YTt liJ


Y-s-i-j--ءw... 
[ Posted on Thu, 04 August 2016 ]

Ys Y--s--c-i Dd-i-L- h-ף-j-iv F-ɤ-Y--i-i--, Al-i-T d-Y-h-i Y-q--l c-k-cv-u Ok J-j-w m-ڢ- h-Y-i-J.   YTt liJ


Cl lv crl... dX Yc lj  
[ Posted on Tue, 02 August 2016 ]

Ok Jjw lv c HrlJ Y lX. dX kgu CY opi. lv c dX AJפ Ok MTJw Yr dsi.   YTt liJ


F-m-j-s-i-i-T h-j-g-h-i-k J-j  
[ Posted on Sat, 30 July 2016 ]

a-f-iv J-j o-a-mh-i l-T o--h- f-q-l-V-k o-d-c-o-zj F-m-j-si   YTt liJ


J-ͮet-V m-k-iv J-ͮ Ce-JT-l fv-V-  
[ Posted on Thu, 28 July 2016 ]

1000 O-Y-j-m-i-T-iv H-j o-b-jX l-T d-X-iu 18~20 k-ȫ l-j O-k-l-J-h-Ƣv J-ͮet-V m-k-iv l-T d-X-iu 12~13 k-ȫ O-k-l l-j.   YTt liJ


oV LפlX o LפlX?  
[ Posted on Tue, 26 July 2016 ]

sh JxTw DdiL Ysl LפJqX C h lTJqki BJtnX.   YTt liJ


f--d-Y-h : J-Xu Ar-J, B-m-o-l 
[ Posted on Sat, 23 July 2016 ]

f--d-Y-h-Jw- d-Y-J-h-i-j ol-m-n-Y-i-ٮ. J-X-T b-c-c-j-Y-ci f-ڨ hK J-X-Y F--l-j-T-i hc-o-c Bm-o-h-j-q.h-ء- h-V-nu p-q-k -Y--k J-٢-j f-ڨ d-Y-hJw l-T-J-qv J-rO-i-r-J-c m--Y-Y----c l-i--l-j-T FX J-T-.   YTt liJ


-d-i-ʮ O-u h-fv B  
[ Posted on Fri, 22 July 2016 ]

l-T- g--i-T O-Y h-f-k-k-T- "-d-i-ʮ B"-k- dk-Yj d-i--T-. C-nT---mn B cs g---T-v hY.   YTt liJ


Okl Js lT ct  
[ Posted on Thu, 21 July 2016 ]

Jآi ohʤ JshY. OhjJw Yi. odTJ TƢc dJj fi Lo dʮ. oqt dʮ. dr Jqi d YT Jٮ etXt. Bsdrik jhm llmnqk...   YTt liJ


f-z-iv d-j J-o s-V-k 19 F- ~ o-- l-T  
[ Posted on Wed, 20 July 2016 ]

f-z-iv o-- l-T- h-Y--lk 90 h-Yv 100 J-T-i-q. 9000 O-Y-j-m-i-T l-oYt-X-v 5 c-k-J-q-k--X l-T.   YTt liJ


lT Dit  
[ Posted on Tue, 19 July 2016 ]

lpcw Ql DitY J٢j. lT Ac Ql Ditik?   YTt liJ


A-T-q h-k-c H-r--J-q-i  
[ Posted on Fri, 15 July 2016 ]

l--k g--X-l-m-nT-w l-v-l- Y- c-m---J-q-iu o-b--j--Ƣv F-Y-c--i-j- F- O-ɢ---? A-Y-c c ht-L-h-X e-V l-o׮ V-od-ot.   YTt liJ


l-k-j l-r-Y-c-h١  
[ Posted on Wed, 13 July 2016 ]

H-j-k-d J-j-Y-k C-n-l-h--Ƣv l-Y-T-iv Y- l-r-Y-c l-q-i-.   YTt liJ


mڢ 33 Jjw, l lcl  
[ Posted on Wed, 13 July 2016 ]

lT Hj odchX. Hj lT liJ Os dXi. d Gl c lr l lkX. Hj lT Js kl HjdT oJjq, d ATT lT F l Yj. l lYc hخ CY li.   YTt liJ


s- T- fx-o l-a  
[ Posted on Mon, 11 July 2016 ]

s- T- fx-o l-aJ-ٮ 25 m-Y-h-cq C-nT-J k-g-   YTt liJ


s-e--c e-t o-f-Jw  
[ Posted on Mon, 11 July 2016 ]

e-t o-f-c-i O-j--i, Yt--J-q, F-oJ- J-, D-d-i-L d-oע- J--i, s-L-kt n-id F-ɤ-l-X-h-Ƣ-k D-d-i-L-.   YTt liJ


J-آ- d-J-j hq  
[ Posted on Fri, 08 July 2016 ]

hq c--j Jx-oT-u h-ף-j-i-k-i J-X--u J-j-X 10 lt-n J-ٮ hq dt l-qt--i- l-k-i J-s-lX.   YTt liJ


e-V-Q ojȢu mڢY  
[ Posted on Fri, 08 July 2016 ]

e-V-Q- Vt C-T-i--T Y-s--j-Y. e-V-Q-c--k Y-X- J-s-i-Ji c-n-- Y-X- l--T-u J-d-ot l٤ d-lt---Ji O-फ. J-d-o-s-c A-b-c-g-j J-T--Y-h-k A-Y- B-i-o J-s-i-c-T-l-j.   YTt liJ


hr l-j- Y-T c-m--h?  
[ Posted on Sat, 25 June 2016 ]

a hr l-. h-r-i-T O-v l-ʡ n--sv A-T--. h-r-i--c- H-T J-s--Y l-Vu e-s-k-   YTt liJ


AJ-q--c cvJ d ArJ  
[ Posted on Wed, 22 June 2016 ]

l-T-١-iv dj, A-Y c--i A-k--j--Ji l-X. F--k l-T-us g-L dt--i-J. l-T A-k--j-u l-k J-Ti l-o-Y-q o-b-c-q l-X-h-k. A-b-J O-k-lk-Y Y- l-T-k--j-u dע-i l-o-Y-q c-h- J---l--Y-i-. J-s- O-k-lv l-T A-k--j--lu o-b-i-- O-k J-j--q--s- A-si-X.   YTt liJ


JآiT LXcklj Asiu  
[ Posted on Fri, 17 June 2016 ]

l-T ct--X-v o-hʢ-c h-X-k-c h--k-c-h d-b-c Y--i-X J-آ-. A-c-a-c l-J-o-l-j ct-X h-Kk-iv J-آ-i-T d-b-c A-c-o-j l-k-i-k l-ki l-Y-o D-١-i--ٮ.   YTt liJ


LpctX BjgY Jx hoqkJjY  
[ Posted on Tue, 14 June 2016 ]

LpctX BjgY Jx hoqkJjY. hc,hZc,J, bc FliX Jxhow. hcv YTiv Lpcml hZcv hjXa:Kl, Jiv jLld bclv ltdThX ek. jpJk lTdX BjgjY. LpctXc c ohiQYni Jٮ ciY c.   YTt liJ


loYdJj hsJw Hj lb  
[ Posted on Sat, 11 June 2016 ]

J-T-d-hs : J-T-d-h-s Y--d-T--s gL- l-j--Y-X G-l D--h-h- l-o-Y-m-o-Y-d-J-j d-s-i-.   YTt liJ


ku-V-o-J-d- O---Y-c huJjYv  
[ Posted on Fri, 10 June 2016 ]

l-T-c O-פ-d-T- d-j-̢-Y-i-k- k-i-d--T-- Q-k-i-X ku-V-o-J-d-N.   YTt liJ


TuVi FkuV Ju  
[ Posted on Tue, 07 June 2016 ]

isdu mkii FkuV Ju BX Cw TuV. lt- o-do ͡-s-Q H-jT- H-j- F--Y-X Fkʮ J- L-X   YTt liJ


f-s et 60+  
[ Posted on Mon, 06 June 2016 ]

f-s d-i-h-i-lt--i CX--i-T-.- A-Y-c d-Yi o-l-b-cw C-r-ٮ. L-fft,- nlt-o-׮,-f-JoJ--ro, T-ik-׮o-eע e-i-o Y-T--il CYv O-k-Y-h-Y.   YTt liJ


Tik׮ Fc JhJjX?  
[ Posted on Mon, 06 June 2016 ]

lTv Tik׮ oңJjءr loY dbchX. Aql AllT oJjccojJ. Fv, Jo׮ ̡dءw Y lTc Cj lbkijX. ltT fsh Jr Ohjk dTs Ohjk dT.   YTt liJ


O-h-j-c Lq-oe-f-J  
[ Posted on Fri, 03 June 2016 ]

Lq-oe-f-JF- Jw--ءw C-Y-ɡ-X--j Y--k-١-J.- O-h-j-c g-L-i o-j--X-l cv-J d-Yi C-c h-ף-j-i-k-X-Y.   YTt liJ


L-p-d-J-j-Xw o-j-Ȣ-u  
[ Posted on Wed, 01 June 2016 ]

lk-i lk J-T- L-p-d-J-j-Xw -l--iY J-ٮ h-Y-h-i-, Al ci o-j-Ȣ--c As--j--X.   YTt liJ


Bus-J et-X-t oȢu  
[ Posted on Mon, 30 May 2016 ]

Bus-J et-X-t J-Y-hi O--i-Ti oȢv A-l at-M-cw c-k-cv. et-X-tsJw JJj O़Yv JsJjw mڢX.   YTt liJ


lkj Qcn  
[ Posted on Mon, 16 May 2016 ]

BbcJ Jk eפJqTi JXע lJqTi dbc BJtnX Jhx AhcףoX. AYv dbcYX Qcn.   YTt liJ


loY: omiq hsdTi  
[ Posted on Thu, 12 May 2016 ]

l-T--g-L J-f-j-̡-c-h-J-iv A-l-T D--h. d-T-s Y J-h-v h-b-h-b-h-Y-c B-J-l--Y-h-X. h-c-n-k-i-O-z-J-iv d-O-c-ޢ- oht--c-a-J F- m-J-v c- d-T-s Y b-c o-Jn--c- L-p--d-ע d-s-i-Y C-l-T- M-T-d--l--YX.   YTt liJ


Fo: dYli omil hsdTi  
[ Posted on Fri, 06 May 2016 ]

C- J-k-M--v F-it-J-٣-n-ct H-r--J-Tu d-ס- H--i--٢-j--J-i-X.H-j F.o.F-c Y-j--T-X F-Y c-- d-kt A-ѡ-Yh-i H--X.   YTt liJ


Fit J-٣-n-c: mڢ٨Y  
[ Posted on Fri, 06 May 2016 ]

Cr JTOTJk FitJ٣nct Blmhs ljJ. Fit J٣nXt dkYjkٮ.   YTt liJ


DachjYc hخ..... 
[ Posted on Fri, 06 May 2016 ]

lT dtiirv d dhרhj d֡k hcpjh FYcX cT AT djLXc. Dachjءw mڢ cjlb Jjqٮ. AYv dbchX dJm   YTt liJ


 
      

loading...
   
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting