Sunday
29
May
2016

Who can help your family eat right to stay at a healthy weight? We Can!

    p   co   och     J     BjL     ke     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    
Jjq ami jQj  

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ > Jjq  
   


Oki dYd cYlu Yt  
[ Posted on Sun, 29 May 2016 ]

Jdoo doVus l.F. objc hjqbju CY ofܢ J cvJJi OiY. jhm Oki dYdJn cY̡c ctamu cYw bjXikij.   YTt liJ


llaqhi JTJd ojzu  
[ Posted on Sun, 29 May 2016 ]

Yjlcdj: l. Fo. otjc DuO٢ otjc Jri Jj dYi alo lJ hɢ JTJdojzu cT. aloftVv Qk JXhƢv kȹw Jr JTX. C opOjv alo ftV cihcq d. Fo. o lJ١X JTJd Ba Djla cTiY.   YTt liJ


hY h׫ A-j-  
[ Posted on Sun, 29 May 2016 ]

Ji: clkͮ hY h׫ Aj. 68 lioij. ltJJk AoKqTt Ji hVv JqQ BmdYiv lij Aɬ.   YTt liJ


hkdjisv hKhɢiTY lcdjhi ckdT lV oYmu FFvF  
[ Posted on Sun, 29 May 2016 ]

J: hKhɢ dXsi lQius hkdjit lnik ckdTcYj jnlhtmclhi JxLo cYl FFvFihi lV oYmu. hkdjisv dXsi FTj dYi ckdT lcdjhX oYmu Bjd.   YTt liJ


ctXiJ odF d.f C; l.Fo dal bjXiJ  
[ Posted on Sun, 29 May 2016 ]

odF ctXiJ dq׮ fs C Vvpiv Bjg. Jjql d֢h fLq DwdTi o̡cqk cihog YjTd ek AlkJc O़YciX df OjY.   YTt liJ


dXsi otj ArhY ljckdT JdT: J. ojzu  
[ Posted on Sun, 29 May 2016 ]

dXsi lQiu otjus ArhY lj ckdT ls JdThX AbJjh׮ ls ckalocv dsl fQd o̡c Qcsv oJs J ojzu.   YTt liJ


Jjq- Q-l- o-̡-c-h-: J-n hɢ o-cv J-ht 
[ Posted on Sat, 28 May 2016 ]

Y-j-l-c--dj: o-̡c- Q-l J-n- d-bc cv-J J-jq- Q-l o-̡-c-h- h-פ-h- J-n hɢ l.F-o o-cv J-ht.   YTt liJ


F.o. hiYu Fo. Fi djohi mo  
[ Posted on Sat, 28 May 2016 ]

Ymt: Ymjv o.d. F dltJu mmJhsc Bt. Fo. Fo dltJt JkTiYv dko HJqJiX BjdX mJYhJ. ogloZki opJjXlJ hɢ F. o. hiYu Fo. Fi djohi mo. dYoqc cT nu OjY ds hɢ FYi lL dYJq dTXh Fo. FiT ds.   YTt liJ


haihi JTrO optdjh dXsi  
[ Posted on Sat, 28 May 2016 ]

Yjlcdj: haihi JTrO optdjhijl hKhɢ dXsi lQiu. llb Bmiw haihi OtOiYl AtpYlt olcw GJdh lQiu ds.   YTt liJ


Jjv Jqcsi AդJJw h hj  
[ Posted on Sat, 28 May 2016 ]

OhYv driv Yjt gL JqcsiYij JJw. BsdjX driv lXY. Hj Ji jȨT.   YTt liJ


alo cihcw d. Fo. o  
[ Posted on Sat, 28 May 2016 ]

Yjlcdj: alo ftV cihcw d. Fo. o lTu ott Yjhc. alo sJhʮ ftV djlTh alo hɢ JTJd ojzu Asi. Jr Fv. V. Fe otj Jk d. Fo. oiX cihcw cTijY.   YTt liJ


h-a ot-t dt- d-j-Qi: Jx-Lo 
[ Posted on Sat, 28 May 2016 ]

Y-j-l-c--dj: j-٤ lt-n d-- f.Q.d-i-T c-Y-Y--k- Fu.V.F ot--j- c--w- h-k- A-lJ-m l-a-w d----h-X- Jx-Lo.   YTt liJ


oJw dlmcc AhY eo YTih hɢ  
[ Posted on Sat, 28 May 2016 ]

Yjlcdj: oJw dlmcc AhY eo CTcɮ YTih lago hɢ o.jlzcZ. CYhi fܨd綮 djY kgv DTu cTdTiTh Ap ds.   YTt liJ


pz lago hɢi pz dYdȩcYl f.Q.diT ch jpv Cmt  
[ Posted on Sat, 28 May 2016 ]

Yjlcdj: dYס٤Jw mn Jjqv pz lago hɢii pz dYd cYlci kgY f.Q.diT ch mfjhk Yɢ JTfL jpv Cmt.   YTt liJ


J-jv H-j J-T-f--k 5 J--Jw d-r-iv h--h-j 
[ Posted on Sat, 28 May 2016 ]

Jt: J-j-k d--l-jv H-j J-T-f--k 5 J--Jw d-r-iv h--h-j-. j-٤-d-j J-X-Y-i.   YTt liJ


Jjqc Ba pz lago hɢi kgY fQdiT lqt JjX  
[ Posted on Sat, 28 May 2016 ]

Yjlcdj. dYck cihog YjTd碨k fQdiT lqt lqj lki obchX D١iY jpv Cmt. Jjqc Ba pz lago hɢ D١i F O٢X   YTt liJ


hKhɢ dXsi lQiu DdjnTdYii Qi׮kii J٤ 
[ Posted on Sat, 28 May 2016 ]

cVvp: hKhɢii mn Bahi Vvpiki dXsi lQiu DdjndY pha Auojihi JTrO cT. dT Jzbchɢ Ajx Qi׮kii J٤. Jjqc LXJjhi QFoT fv doYc AcJkhi ckdT oJjXh dXsi lQicT Qi׮k AgtϢYiX llj.   YTt liJ


lr ckLoM Yjiv; Hjq JXYi 
[ Posted on Sat, 28 May 2016 ]

Yjlcdj: JTv JXci ckL oM lrYY Yjivd綤. CYv h dt AΤYJjhi jȨd綤. Hjq JXYi. YTdr hkh׫ oam ocd(22)ciX JXYiY. opqi CT oam Ajx, JotLV oam EnJm, lr oam Qis FljX jȨdY.   YTt liJ


Qn Jkd綢 Hjho YJi; MYJu Cr Cjqv 
[ Posted on Sat, 28 May 2016 ]

J-:d-j-ء-l-jv c-ih l-at-Ϣ-c Qn J-k-d-- C- H-j-h-o Y-J-.Q-n-i-T M-Y-J-c-k- F---Y-c o-p-i-J-hi H-j Y-ؤ d-k-o-c C-Y-l-j k-g--. F-V-Q-d f.o-ܬ-i-T   YTt liJ


Bt. Fo. div cYh׷ci Jkd 
[ Posted on Sat, 28 May 2016 ]

Y-j-l-c--d-j: c-i-h-o-g Y-j--T-dv o-d-Q-j-i h-si Bt. F-o. d-iv c-Y-h---c-i o-t- h-s-J. Bt. F-o. d A-ծ o-ע-k-X C--lX hv-o-j--Y. A-բ-T- g-J-j-h-i   YTt liJ


mKt Jdt Ysi hY AhYczhiis VJhs dss 
[ Posted on Sat, 28 May 2016 ]

hY AhYczhiis dhK OkYJju mKt Jdt Ysi VJhs dss.   YTt liJ


dXsi Vvpiv Dnhqhi ljlv 
[ Posted on Sat, 28 May 2016 ]

cVvp: hKhɢii mn Bahi Vvpiv Fi dXsi lQic Dnhqhi ljlv. Vvp jQj lhclqv Csi dXsii dt dltJj cYq Ot oJj. odF o̡c oJs JTij fkJnXu, dq׮ fs AL F.F.ff Flj hKhɢ Hdh١ij.   YTt liJ


di fsJw Ys:FJoo hɢ 
[ Posted on Sat, 28 May 2016 ]

JrT: o̡c di fsJw H Ysk뼤 FJoo hɢ T.d. jhJnXu. JrT do Jfv hKhK djdTiv oojJiij hɢ.o̡c fsJw diY dOjlk hYhX.   YTt liJ


ArhYt Joj D١J Q. obJju  
[ Posted on Sat, 28 May 2016 ]

Yjlcdj. ArhY O़ DaLt Joji١Jk뼮 dYhjh hɢ Q. obJju. hJqT llpc Fբcithjvc otX l hɢhjٮ. Cc   YTt liJ


hrkdt mOJjX dltcw DtҢYh ; BjLhɢ  
[ Posted on Sat, 28 May 2016 ]

Yjlcdj. hrkdt mOJjX dltcw Ot Ou C ho 31 c hud iL lq Oth BjLhɢ JJ mkQ . F QJqk hɢhjT cYYv iL Oj.   YTt liJ


Js llav dYJju ohihi l Fo  
[ Posted on Sat, 28 May 2016 ]

Yjlcdj. FvVFe otj oYdYѡ OTcT odF Qcsv oJs oYs ij Jsd Jhsi llav Cdw dYJju ohihik뼮 hYt odF   YTt liJ


Jz otjc lhtm DuO٢  
[ Posted on Fri, 27 May 2016 ]

Yylcdj: Jzott AbJjv l jٮ ltnhi QcqT JT lciX JY DuO٢. Yylcdj ltoqcv oojJiiy   YTt liJ


Vov lpcw: pjY TfXv lb  
[ Posted on Fri, 27 May 2016 ]

Vov lpcq ciɢYci J: Vov lpcq ciɢYci pjY TfXv 2000 o o hJqv GtTi lkc gLJ .   YTt liJ


KQclv 700 JT jd hY: Yho FoJ  
[ Posted on Fri, 27 May 2016 ]

J: o̡c KQclv 700 JT jd hYhX CrY bchɢ Yho FoJ. JThTY h dJcl ̢YiX. oطJ ̢Y mjii jYiv   YTt liJ


Qn lb: dko DaL̨j k hע  
[ Posted on Fri, 27 May 2016 ]

dyءlt: Qn Jko Acn dko DaL̨j k hע. FsXJq ssv Fo dii d F DjQc cih. iYn Ozi hעiX DjQc cihc   YTt liJ


jhm Ok dYd cYlJ  
[ Posted on Fri, 27 May 2016 ]

Yylcdj:o̡c jhm Ok dYd cYlJ. DuO٢ i V Fe OithcJ. DuO٢i jhm Oki l F objc cTi OtikX   YTt liJ


dXsi mcirO dbchɢi JX  
[ Posted on Fri, 27 May 2016 ]

Yylcdj: hKhɢ dXsi lQiu dbchɢ cjz hai mcirO oztm. jndY dXf hKtQii Ap JX.   YTt liJ


Qn lb : AcnXc ohihT  
[ Posted on Fri, 27 May 2016 ]

Bkl: QniT JkdYJhkqq AcnX Alocu JTYv ohihTh F V Q d f oܬ. oܬiT cYYk oMhX Qn lb Cw   YTt liJ


dFoYj pTYi ohdh FQ hpdv ial 
[ Posted on Fri, 27 May 2016 ]

J: dko Jdius AYsעiT ckdTcYj pTYi ohdh FQ hpdv ial. Qn lbov dko Jdius AYsעiT cTdT cYdtlhk뼤 Ap ds.   YTt liJ


Hx-ku dx-l-X-g: l-u-ht o-j-Ȣ-Yt 
[ Posted on Fri, 27 May 2016 ]

Y-j-l-c--d-j: Y-k-̡-c J-z-J-j- c-T--Hx-ku dx -l-X-g--ov l-u-ht C-d-r o-j-Ȣ-Yt-. T-s-o h-K-k J-z-J-j- h-פ-h-X C-l-j-T J--l-T d-T-d-T---Y.   YTt liJ


dעv ajɫ: ȱYgjlpJqT Qhd Yqq 
[ Posted on Fri, 27 May 2016 ]

J: dעv lT ajɷv As͢ki ȱYgjlpJqT Qhd pTY Y. ȱY gjlpJqTi JjsJjTYhwdT 38 djT QhdiX YiY. djljk١iY ia֢J AdJThk뼤 dko cjjladjhi dltYi ptQ djLX fծ cjȢ   YTt liJ


hkdsخ oJw ATdu pTY Djl 
[ Posted on Fri, 27 May 2016 ]

J: JrT hkdsخ oJw ATdu pTY Djl. Qx FcJ oJw ATdXhX Djl. oJw dYc j١rO olJm AclaXh otj Ad pTY Y.cTdTJhw dti FcJ sdt cvJXh JTY ctam   YTt liJ


hɢhjT mjmjdi 62.2  
[ Posted on Fri, 27 May 2016 ]

dXsi lQiu otjk hɢhjT mjmj di Asd jٮ. JYhi civ 62. 2 lio. hɢogik Gl h QnUt hKhɢ dXsi lQic   YTt liJ


CTY lQic i.V.Fe Yqti JjX fVQFo 
[ Posted on Fri, 27 May 2016 ]

Otk: cihog YjTdv FvVFeus hJ dJTcc JjX fVQFo BX AlJmlalhi FoFuVd iL Qcsv oJs ld羢 cTmu jL. iVFe lJw fVQFo cTiYTiX FvVFec JTYv oפJw cTu obY.   YTt liJ


Fo. mth d T odsi oYdY OiY 
[ Posted on Fri, 27 May 2016 ]

Yjlcdj: cihogiT d T odsi Fo. mth oYdY OiY AbJjhפ. jQglcv cT OTv LltXt d. oaml oYlOJ Ok뢨T. dYi ods YjTY ljiX d T odsT Jklb.   YTt liJ


c-i-h-o-g-i-k ot lq: h-׫ l-X-h- c-i- o-dt 
[ Posted on Fri, 27 May 2016 ]

d--c: J-q-X-iv g-j-X-o-l-b-c-v c-k-c--j Ok o--a-i-w d-j-nJ-j- J-j Ot-- l-b-i-h--h- c-i-JY c-i-h-o-g od-t d. m-j-h-J-nXu.   YTt liJ


j١ ltnJv Jjqc lLacjhrihi Jz 
[ Posted on Fri, 27 May 2016 ]

cVvp: FuVF otjus j١ ltnJv Jjqc lu lJoc lLac. 1,000 JT jdiT lJoc dYJqX Jz lLac OiYjY. Aդ dbc dYJqkiX Jz dX hTu YisijY. Jjqv eth, d͢J dtJw ̡dc dYiٮ   YTt liJ


cna gji CYlj Qk Djl kg  
[ Posted on Fri, 27 May 2016 ]

J-r--T: o-ɫ Q-lu cv-J j-ٮ d-j-T Q-lu-j-Ȣ c-n-a- g-j-i ot-t l-La-c O-iY Q-k B-s h-o J-r-- O-l- c-T-iv. J-r--T hu-p-qv A-d-J-T-v-d   YTt liJ


lla Js: l. Fo Le Jc CT 
[ Posted on Fri, 27 May 2016 ]

Y-j-l-c--d-j: H-j a-l-o J-ٮ l. F-o A-O-Y-c-z- d-Y-OPi J--c C-T-. A-b-J-j-- d-s-J d-i B-q Y-c- d-s--Y- O-T-s h-خ Y-c- A-b-Jj oZ-c l-X-h- B-l-m--T   YTt liJ


Qn lb: d.d.YƵc dɤXihi oQ dw 
[ Posted on Fri, 27 May 2016 ]

djءlt: Qn lbov d.d.YƵcYji BjdXc AT̡chk뼮 djءlt hu FFvF oQ dw. jni djYhi Bji dYv ctu odF Yis oQ dw ds.   YTt liJ


Dahik obJj Yvl: kLcYj JxLo  
[ Posted on Fri, 27 May 2016 ]

J-ot-J-T:c-i-h-o-g Y-j--T-dv D-a-h-i-k J o-b-J-j-us Yv-l-i-O-k i. V. F-ev j--hi O-j--j. C-Y- d-jv Jx-L-o--i h-ok k-L--i c-Y--q-X J-خ Jt---Y.   YTt liJ


o-z-j-- d-jv l-٤ lt-Jqv, d-Y-n-b h-su 
[ Posted on Fri, 27 May 2016 ]

J-: o-z-j-- d-jv lt--iv c-s-i d-k-o D-a-L--i-X h-su Q-o-e F.d.F-o. H-j-v J-T o-z-j-- d-jv Yu lt--i-J-ءw d-Y-n-b-l-h-i h-su j-L- l-.   YTt liJ


huhpc giY Yho Fo 
[ Posted on Fri, 27 May 2016 ]

Yjlcdj: huhpuoL Yho Fo YkɡX fܫ. Hjw JzbcJjhɢiij hiw Jjq bcJjhɢiij....Cw j١hr kgj. d, ClT JjhY, huhpu fLlX lni. C hɢhzjv Yhoclt YhoiY   YTt liJ


d-l-j-X dxJ h-j--Y- F-i-V-o- f-b-- OYY fcbli ilY, Jshsi AآqYj JoTu cTdT YT 
[ Posted on Fri, 27 May 2016 ]

J--i: d-l-j-X dx-l-X-g--ov 2007 BL-o-׮- h-Yv 2008 h-i- l-j c-j-l-b Y-lX k-LJ d-V-c--c- C-j-ii d-Y-c-k-J-j h-j--Y- F-i-V-o- f-b--. Y-c h-V-v Jq-Q- B-m-d-Y-i-k-i-j- h-j-X.   YTt liJ


jhm Ok dYdȩcYl 
[ Posted on Fri, 27 May 2016 ]

Yjlcdj: jhm Oki dYd cYlu iVFe cYuhtTiv bjXiiYi oOc. hu hKhɢ Du O٢ iVFe Oithci YTj. HaLJ Yjhc SisrOi١JhX llj. dYd DdcYli J.o. Qoe lhX oOc   YTt liJ


d༥jv odF Heo YJt 
[ Posted on Fri, 27 May 2016 ]

JXt: d༥jv odF Heo YJt. JjɡTk odF Heoi nXi hzjl CY JTv dlt hkiq licmki AѡYt AT YJt. Jjlk odF AcgliT lT Js AT YJt ckikX. fki hL oMhX AJh cTiYX oOc.   YTt liJ


Qn lb: AcnXoM dcoMT Djls 
[ Posted on Fri, 27 May 2016 ]

Yjlcdj: djءlt Qn lbov dYi AcnX oM ciL ott Djls. aȢX hKk FVQdii cihYii f.oܬiX AcnX OhYk. Fodhji d.Fu. DXjQ, d.J.hb Flj oMkٮ.   YTt liJ


FsXJq oJjfoJw JiT cjlb dt dj  
[ Posted on Fri, 27 May 2016 ]

J. FsXJq Jjh׷ duJl dkc ohd oJj foJw JiT AYks dt djפ. djlj d oʮ Qxo BmdY, YdXs ott BmdY, Daidjt   YTt liJ


B Y J DdamJcJX l Fo: ojz do׮ llahJ 
[ Posted on Fri, 27 May 2016 ]

JrT: dtiT DdamJ dal oJj l.Fo.AOYczcYj fQd cYl J.ojzu jL. eiofkX dYJjX. ojz eiof do׮ OlT:   YTt liJ


JXjv lpcdJTv h hjX  
[ Posted on Fri, 27 May 2016 ]

JXt. Oskv Js ksi JiT١i AdJTv h dt hj. Yjlk oamJqi o. T QX,   YTt liJ


aȢXhKk FVQdii f. oܬ OhYkiפ  
[ Posted on Fri, 27 May 2016 ]

Yjlcdj. aȢXhKk FVQdii f. oܬ OhYkiפ. FVQdiij J. dJhsc dJjhX oܬiT cihc. Qn lbo Cc Ba hYv Acn YT٢ljh OhYkiשmn   YTt liJ


d odsT oYdYQS C  
[ Posted on Fri, 27 May 2016 ]

Yjlcdj. cihog OjY gLhi d odt C oYdY Oफ. jlk dc jQglcv LltXt Q͢o d. oaml hءJiX oYdY. Fo. mthiX d odt.   YTt liJ


Ymjv l o d F dltJu hj  
[ Posted on Fri, 27 May 2016 ]

Ymt. FTlkv l׮ OJvoikij odF dltJu hj. dqj Oulv mmJht (44) BX hjY. Jov Bs fQd dltJj Ck Asͤ OiYj.   YTt liJ


QniT BjJ Alilw djmbc pajfak esuoJ kfv Aii  
[ Posted on Fri, 27 May 2016 ]

J. djءljv Jkd QniT BjJ Alilw dko laLb djmbci Aii. pajfak esuoJ kfkX djmbc. Jc jodjmbc kfv   YTt liJ


ojzc hsdTihi hpa sio  
[ Posted on Fri, 27 May 2016 ]

Yylcdj: FY mh JkTu Jri Yjsw Ylu BJmJiX o d F cYl hpa sio.   YTt liJ


f oܬ aȢX hKk F V Q d  
[ Posted on Thu, 26 May 2016 ]

Yylcdj: aȢX hKk FV Q dii f oܬi cih. C ̡cy J dJhsc hעiX oܬi cihY. dXsi lQiu hɢog   YTt liJ


dYd cYlc SisrO YjT  
[ Posted on Thu, 26 May 2016 ]

Yylcdj: o̡c dYd cYlc SisrO YjT. phuV dYcbJqT obv F Fv FhyT iL SisrO   YTt liJ


Qhu dudjikcYj cihcTdT oJj: jQmj 
[ Posted on Thu, 26 May 2016 ]

dyءlt: Qhu dudjikcYj cihcTdT oJjh J QniT A jQmj. i V Fe Jxlct d d YƵ lv QniT A   YTt liJ


hɢ DscvJ, hXiT JTf Ddlo dulk  
[ Posted on Thu, 26 May 2016 ]

OkT: Aj cTu Jkglu hXiT hjXk ajpY cXhlm cTcj Ddloohj hXiT JTf DdȢ. AcnX DtQQYhh hɢ F.o. hiYu Ds cvJiYcTtX Yjhc. mcirO OkTikX GJac Ddloohj cTcjY.   YTt liJ


l. Foc Hj Ds JT: ij  
[ Posted on Thu, 26 May 2016 ]

Yjlcdj: l. Foc Jfc׮ dali Fv.V. Fe DdamJdali JTh Yu DscvJiYi Ok hbhqv l stc ij Y.   YTt liJ


Js JhsiY l Fo F ij  
[ Posted on Thu, 26 May 2016 ]

Yjlcdj. oYdY OTcT Yu l.Fo.AOYczc Jsd cvJ F ltiT dYJj odF Qcsv oJs oYs ij jL. l.Fo YcX Jsd cvJiY   YTt liJ


Yjlcdj Hx-ku dx-l-X-g oM dTiv 
[ Posted on Thu, 26 May 2016 ]

Y-j-l-c--d-j: Y-k-̡c Hx-ku dx-l-X-g-o-M A-s-͢v. m-k-u il-Y Dw-d-T 14 d-j d-k-o A-s-ͮ O-iY. o--h-i lf-o-פ-١- A-Yv ex-c-j dx-J--J-q-T   YTt liJ


di fsJw FvVFe ott Ys ; FJoo hɢ  
[ Posted on Thu, 26 May 2016 ]

Yjlcdj. iVFe ott di fsJw FvVFe ott Ysk뼮 FJoo hɢ T.d.jhJnXu. Yv̢Y YTj. hacjbchk, haltQchX ott ci. fsJw dimn   YTt liJ


iYjhi di f ciX lrJ  
[ Posted on Thu, 26 May 2016 ]

J: Fkʢv iYjhi et Jik di f ciX l HrJiY djgɢ dj.   YTt liJ


klkuJo ; Qx HudYc djLX  
[ Posted on Thu, 26 May 2016 ]

J. klkuJo djLXY pTY Qx HudYk hע. Jov oJj lǢJw CTdTY YTiXh ofF Blmd綤. dYJq Jlhji ofF   YTt liJ


df Jrv l. Fo otjcJ  
[ Posted on Thu, 26 May 2016 ]

Yjlcdj: hYt cYl l. Fo AOYczu SisrO cT dq׮ fs iL Jrv dYi otj DdamJohY Abci OhYkiv.   YTt liJ


JrT hkdsخ Fid oJw ATd lago hɢ  
[ Posted on Thu, 26 May 2016 ]

JrT. pTY Djl dJj JrT hkdsخ Fid oJw ATdu Fi F.C.Hi jȢYq cJj YT. dYnb hsJT oJw ATdu JriY F.C.Hi dko hT.   YTt liJ


dXsi hɢogi dYhc dTi J. ojzu  
[ Posted on Thu, 26 May 2016 ]

Ji. dXsi hɢogi dYhc dTi djpo fQd cYl J. ojz eiof dͮ. aW dYi oLjl dYi FT hɢht dYh   YTt liJ


Q-n-i-T J-k-d-Y-J: B-j-d-X-w c-n-b- d.d. Y--u 
[ Posted on Thu, 26 May 2016 ]

Y-j-l-c--d-j: Q-hu d-u-d-j-i--k-us B-j-d-X-w c-n-b- i-V-F-e Jx-l-ct d.d. Y--u. Q-n-i-T h-Y-l j-Q-m-j-i A-s-i-k- A-lt Y-us l-v Q-k- c---k- A--p d-s-.   YTt liJ


Olsiv Jt hs ckdt dj  
[ Posted on Thu, 26 May 2016 ]

Jk. Olsi ohd Jt ciX l hs ck dt dj. JskXTij hT oam dad, lQ, ALY, Vlt jSQ FltX djY. Clj Ols dko   YTt liJ


 
      

    
 
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting