Wednesday
02
September
2015

vanitha commission

    p     co     och     J     BjL     ke     f nve   JYJ   Bt     iY     f     Lc     Ctl    

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ > JYJ  
   


Tסc Aloc DgX hc kkc-  
[ Posted on Wed, 02 September 2015 ]

cit-: ajɫ cT cס٤ dƢk Tסccs JYJw Alock. TסcJ- Jdkus Aloc DgJnX hc kkc li- FYX- GlhTlk lt. Hxku kkkT 70,000 Vqt FƢk TסcJ- hclc kghX JjYY-.   YTt liJ


Qjci gtlc gj JT  
[ Posted on Wed, 02 September 2015 ]

ku: gtl Hd QkO़ JhJi Yk oJj chnqT lVi onv hViJqkT gj dsl. CL٢k Hj Hiv Jcik Qlcj k pukx CiqT JhJ Bh hJ-ov FljT lViiX- ds- ljY-. CYT CjljTi Qki Ys.   YTt liJ


Js hKlhi Qc J Dtdamv a-l  
[ Posted on Tue, 01 September 2015 ]

Jxdt: Js hKl lq DTkhi Dtdamv J ds. Js hKl lq DTkhi ds dxJ Jq hiT AlYjhX- LhloJw dsiY-.   YTt liJ


fscv Hqj dxJJq d  
[ Posted on Fri, 28 August 2015 ]

hf: fscv Hqj dYck dxJJq hfdko d. hQlVik pXJخ fskX ogl. fsk OljJwTik jpo AsikX C dxJJw HqjY.   YTt liJ


ooJj OTc mn mld綢iv c LtgXiT cklq  
[ Posted on Fri, 28 August 2015 ]

p٤so: h ho LtgXii JhjjiT hYap ooJj hXsJw mn dxJ DXt. cio djo(16) F JhjjiX hjXv c DXt cklqY.   YTt liJ


pVQu fsiv HjrO Fex DdiL  
[ Posted on Mon, 24 August 2015 ]

ohtex DdiJYq Gs oɡnd碴 ltiX fcv cljY. FeXTh ohteXJqv DdiLl pVQu fs Jٷij.   YTt liJ


ATdoi dkoJju Vvp hTiv  
[ Posted on Sun, 23 August 2015 ]

ATdoi k kLchk롨Y Vvp hTiv BTcT dkoJjus lVi eofv lski. had k J dssc lYv Jٷu fڢh HTlv dkiT Y HTlv ckYע Yr lr dkoJjus lViiX lskiY. 36 ouV atMh lViiX eofv Ad-kV OiYjY.   YTt liJ


kLJlilc dJj fiXJ  
[ Posted on Sun, 23 August 2015 ]

mjjk GY Alil cnTk dJj Hj ekdahi Jtl JkhXY. Aפdi Jk Jफ ljk CdJj Jtٮ.   YTt liJ


jٮ JihkƢk Ai dפ C JtnJc JX  
[ Posted on Sat, 22 August 2015 ]

ONKN huodkעik TN-ou LhloiX oNQu. Gr liov nפ١i AdJTv jٮ JJq cnd綤. Fv lJk hco梨ci mjji Yqtu oNQu BLpk. JnOc dOJOc BTJq Yסchk롫 oNQu dU.   YTt liJ


lnآc hav hYɢc?  
[ Posted on Tue, 18 August 2015 ]

gjXqqki dخ hjXldqT Avdcj dqiY JXu Jri. gjX ATqqYcv jJndTu Jri dخ Aloc ckhl. aYJw AYus hjX Dsd硴ٮ. Fv, CljT lJYllj AѡYhX.   YTt liJ


OcjT Hj Jjh, lh-c-v  
[ Posted on Tue, 18 August 2015 ]

fQL-: Oco- iYj dע lhc JcJw- dYl AY ck Agdihk. Yj Jiv lhchX hפ iYt Dٮ- F djLXY Alt Fk롫 ob! Sisr-O cuQv c- LN-oik- ds nuou Fitkuo- lhcv cT ogl CYc- Dh DapjXhX-.   YTt liJ


Hj Jफ Jkhk롷 f sot 
[ Posted on Wed, 12 August 2015 ]

o-V-c: F--k- s-o-L i-l-w- p-j Y--i-X. C-l-T d-s-i--Y o-b-j-X--j-ci f- s-o-s--ע-i. l-k-Y J-k J--h- s-o-s--ע. f- s-o-Lv A-Y o-d-j-O-Y-hi d-j-k A-ku J-doע--Y.   YTt liJ


nJodit Jաl DdiLy 
[ Posted on Sun, 09 August 2015 ]

dsi: otLJYii kpj DdiLlt C Jk objXhX. Fv, BLki opYk dhKci lk nJodis CYcdlahX   YTt liJ


OᡱLpv Jjioע dJti OYv oYjd 
[ Posted on Fri, 07 August 2015 ]

ku: O Lpv Jjioע dJti OYv Js oY jd. OYv Yq C jd OiT dYkv c fpjJm c cvYdkiX JXY.   YTt liJ


Gr- ho dih dm dVc; illc- l٢ dko-  
[ Posted on Thu, 06 August 2015 ]

Gr- ho dih dmi dVd碵Yc- illcYj dJY lj kLJYi- Jo-. Dtdamv cT oglv 25 Jju acmcYjiX- Jo-. dm DThiT djYikX- cTdT.Apa- Lsc- ohdh hcL Lhkij ogl.   YTt liJ


12 J-jiT FJ klv Foףcc hJqv!! 
[ Posted on Tue, 04 August 2015 ]

k-u: Bv-ft-- Fu-o-ף-c o-ף-eu p-u-o-h- f--Xv c--qq c-w ft F d--٤-J-j-- h-v l-ki o-g-l--q-k. huo F-J T-o-עv c-w o-ڬ-hi G--l D-it o-J-si 162 c-T O-j-Y o-n-T-.   YTt liJ


fXoi HjJT cvJij fo  
[ Posted on Tue, 04 August 2015 ]

kJ Gl hJ fo Fj OahƢv Cc Yk dJi Jjhk. AYcj Djhi. oȡv cloa Fau. fXoi Bijh j١ijh Hhk HjT jd lYhX YrkqJw cloa fXoi cvJiY.   YTt liJ


hd- Ck롨Y gji- ozjhk, JkXd碩׼- gtl- JTYiv 
[ Posted on Mon, 03 August 2015 ]

llpc hخ- gji JXu ozjiij. llpusiT alo DshXtdw Yjsiu Jrilb gjiT jd hsij. gj AhYhi hd碶- Y dעJiijl O٢XX- gtl- JTYi ohdY-. cn-Tdjpjhi 20,000 Vqs Blmd綤   YTt liJ


YTl ozj  
[ Posted on Sat, 01 August 2015 ]

dYc lio hYkX ptc Jsus mjjv AhY jhlqt D١iY. dqo͢J Hls ouV hkh pthx AoɤkYl̨i YTtX pthus hK mjjk jhlqt BjgY.   YTt liJ


c-w h-f-ve-Xv o-o-j-u Y-T--i- j-ٮ d-Y-ס-ٮ d-- 
[ Posted on Sat, 01 August 2015 ]

c-Vv-p: c-w C-ɬ-t h-f-e-Xv o-o-j-u Y-T--i- j-ٮ d-Y-ס-ٮ d--. C--k-i-i-j- C-j-d-Y lt-n-J. k-J--k G--l l-k-i j-١-h- T-k-J l-d-X-i- d-j Ot- cv-- C-ɬ-iv h-fv o-g-n-X H-a-L-J-h-i B-j-g--Y 1   YTt liJ


Hj aYlv c fQ; oltLaYJw Hj ohi LtgX-Jw  
[ Posted on Thu, 30 July 2015 ]

Hj aYlv c fQ oJj oltL dXiJw Hj ohi- LtgXJqi...! o-J-kusv c ko-fiu aYJqi 31 Jj suV Bo-T dơq 25 Jj o-ecihX- LtgXJqijY-. fQaYqJu YvdjhljT lf-o׮- lr djOid dj lqdTu BLp 24 Jjci Hj mo-Y latϢiv chij Cjlj fQ oJjY-.   YTt liJ


i Fov gkLti hVkL GQuo 
[ Posted on Sat, 25 July 2015 ]

cit: ko Bkov gkLti kJ Ba hVkL GQuo ly. gkLv c hVkJu YYdjhlj AYci hcTJiX   YTt liJ


95,000 JT jd JVסi, l S  
[ Posted on Sat, 25 July 2015 ]

Jxdt: Dtdamk Hj objX JTfLhi Dthq ial F oYi Ck DiX B FoFFo kgY. AljT A٤ FofF fƢv cij hoQ. AljT A٢v 95000 JT jd JV׮ BiYiij hoQ. Sdi Alt fƮ do fv c.   YTt liJ


B-V-f-j l, l-׮-Ju-o-X- o-o-ZY h-Y 
[ Posted on Thu, 23 July 2015 ]

k-u: k---q jd d-Y-ho m--q. Y-h-o-u B-V-fj l-T h-פ o-J-j--q. B-j-i h-p-d- Q-l-Y. C-Y-k롫 D-d-Ȣ-- H--d a-dv J-Tv- l- J-r-i-J-i-X Qx l-׮-Ju-ox(31). l--J-j-i f-ܤ--q-i-h- d-j- o-o-Z Q-l-Y--c-i-X- C--p H--d l-r Y-j--T--Y-.   YTt liJ


H-f-h-i o-J-j--c-j---Y- 5000 dt-X-c-Lct...! 
[ Posted on Thu, 23 July 2015 ]

c-i-s-f: o-L-Y o-Y-h-iv A-h-j-u d-o-Vu-s- f-s-J- H-f-h-i- k-J--j-T- C-Y-d-k H-j o-J-j-X k-g--c-k. J-ci o-zt-m- A-h-j-u d-o-Vu-s-c c-LcY J- o-J-j-u J-c-i-i-k o-lt-L-j-Y l-j j-n-Ti dt--i-T Y-j-h-c.   YTt liJ


Hxku fQ olc Ociv p׮ 
[ Posted on Wed, 22 July 2015 ]

fiQL: Hxku lr fQ l o׮ Ociv otp׮. Ylf F oעkX fQaYqT Yi׫ D١iY.   YTt liJ


doעJ Jr dxJ 
[ Posted on Wed, 22 July 2015 ]

k-u: g-X-- J-j-v Ok d-YJ C-nT-q-ٮ F- l-i-o-J-j Q-oJ l--s-c. A-l-q-T d-i--k J--Jw f-o-J-פ d-k O--c h-פ J-r--ءw Q-o梴 Y-j--T---Y g-X d-at---q h-פ d-Y- J-٤ l-j doע-J J-l-s-J-q-X.   YTt liJ


cklioJj cr-oc llp OiY 
[ Posted on Wed, 22 July 2015 ]

c-it-: Y- d-i-d c-r-o-c h-Y-j A-X-i--dw k--hi j-L f-b c-k-l-i-o-J-j A-f- k-J h-r-lu J-r-T-i h-K-g-l-h-i-j-. o-d-c o-e-k-h-i-Y- o-ɡ-n-l c-X-l-h-k롫 J-kt- A-lw O-j--dw J-T-c--l-j-k롫 J-X-j O-j-i-h-i C-j-lt- B-m-o-Jw ct-.   YTt liJ


99 Jj LtgXiX- BmdY, dj- JTf 
[ Posted on Wed, 22 July 2015 ]

k-u: B-m-d-Y-iv c-- l H-j A-s-i-d- l-i-- d-T--su o-o-J-o-k Y-h-o--j-ii V-s-o- F 99 J-j h--m-- O-j A-T-u J-r--k. V-s-o- h--m-- k-g o-z-m l-i-- A-l-j-T h--q O-j--h-s-.   YTt liJ


AդJT ltn drh fQ Jٷ 
[ Posted on Tue, 21 July 2015 ]

ku: AդJT ltn drh eov jdk fQ Austiv Jٷ. AiT hXjiT oamh OsQliT JTcv (Jx) Bij fQ.   YTt liJ


lJTv c hVkLk--  
[ Posted on Mon, 20 July 2015 ]

s hסo- F fokJjiT JjhX- dsljY-. dY ohil Yjlk hkcءjT- hkT fokJj si- L-qhsusi BVfjusi ozjus kJhi hVkL- lYv YsJiX-.   YTt liJ


LtgdYhk롨Y CjJqT Aii...! 
[ Posted on Fri, 17 July 2015 ]

k-u: Lt-g-d-Y-h-k-Y d-j-n--j-T m-j-j-J-l-o-Z-iv d-s C-L-q-n- i-l-Y C-j----Jw-- Q- cv-J. p-i-k p-i-c-o- F 19 J-j--X- C-j--Jw d-s--Y-. J--J-q-k-Y l-n-h H--Y lt-n-w-- m-n J-r J-o-h-o- a-c-v p-i-c-o- j-٤ dx-J--w-- Q- cv-J.   YTt liJ


d onu hot lT 
[ Posted on Thu, 16 July 2015 ]

J-n : Q--c-k H-j O-si s-iv-l o-n-ci J-n o-ա-j-Jw- C-T-iv G-s d-m-oY-h-X. J-j-X F--? C-l-T- o-nu h-os-T o--b Y-. G-s J-Y-J D-Xt- C-l-T- o-nu h-ot H-j d--i-i-j-. Yh F C d A-T--T p-a-i-M-Y- Y-Tt- O-.   YTt liJ


Clt hjljhi ooj; QJ-ochi Vicihi ooj! 
[ Posted on Wed, 15 July 2015 ]

k-u: o-Y-h h-Z-i? Y--q c-i---Y- B-š--q-X--X- A--Y l-i-o-qq T-s-i ku-V-i d-s-i--Y-. Y-w-- h-j--l-j-h-i o-o-j-u J-r-l-ٮ- F- h-v Q-J-o-c V-ic j-Q-J-h-j-i Dw-d-T A-J-k-v d-k d-m-o-Y-j-h-i o-o-j---ٮ-   YTt liJ


kJ Gl Osi ckh jQ hr 
[ Posted on Fri, 10 July 2015 ]

T-l-k : k-J- G--l O-si c-k-h- j-Q-h K-Y-i T-l-k g-h-K--c- A-d-Y--h-Ju C-c G-Y-c lt-n-w J-T h-Y-i- d-U-c. B-L-q-Y-d-c J-k-l-̡ l-Y-i-c F--l-i Y-Tt- o-h-a-c-j-d D-i-j--Y-X   YTt liJ


oht-eXkT Cc LtgXiX Fsi 
[ Posted on Tue, 07 July 2015 ]

Qt-h-c-: Lt-g-X-i-X F d-j-m-b-c-i-i C-c B-m-d-Yv d-J--. -c-w Lt-g-X-i-X-i- C-c oht- e-X-k-T A-s-i-h--X Qt-h-c-i-k i-X-l-r-o-ע H-e p-c-l-s-k p-c-lt ot et H-dT-v T-J-c-q-Q-o-k m-oY-t l--h---Y. C-l-j-X oht- e-X-J-qv D-d-i-L--l H-dT-v ou-ot ct---Y.   YTt liJ


Cc Jt siv dqkT HT 
[ Posted on Mon, 06 July 2015 ]

f-u : s-iv-d-q--k-T-i H-T--l H-j J-s-c-d-ע O-ɢ--c-, F-Vi J- A-k, T-e-J f-v h-X--s-J-q-q J-T-, h-j H- l, F-ɡ--i-i-k o-L-h-i i-Y-i O-࡫.   YTt liJ


Fh liov YTi dXiv c 75 ltn aY, HTkv hjXk Hjh 
[ Posted on Mon, 06 July 2015 ]

oס-e-V : F- l-i-o h-Yv C-j-l-j d-X-i--Y-T--i-l-j-X A-k-J-o--s Q--פ. c F-r-d--i-ծ lt-n- a--Y Q-l-Y--c m-n A-lt g-h-ik Q-l-Y--c lT ds. - -C-c-i--Y h-ס-j Q-l-Y-. -A-Y H-- Y-. j-٤-d-j k-J--T lT d-s--Y h-X--s-J-q-T l-Y-o-v.   YTt liJ


kJ Ba 3V dV Heohi afi 
[ Posted on Fri, 03 July 2015 ]

a-f-i: dt-X-h-i Y-V du-s-L o--Y-JY D-d-i-L- ct- H-e-o a-f-iv H-j--. k-J--k Y- m--i-hi c-j-l-b ct-h-Y-Jw- d-j-J a-f-i C--k-i-X C-Y o-f-ܢ- l-l-j-w d-s- l--Y. C d-Yi J-T ctX m-k ct-hX h-K-k-i H-j d-u l-Y-i-c J-T-i-J Y-s- J-T--J-i- h-ɢ h-p--a Av Lt-L-l d-s-.   YTt liJ


djn dơqi J Y dhK cTu dYi dơqi Yji 
[ Posted on Fri, 03 July 2015 ]

H-l: J-h-J-c J- Y c-Tu V-ע-L o-עv d-Yi J-h-J-c Y-T d-j-o cv-J-i-Y l-l-a-h-J-. J-c-V-iu L dx c-i-J-ci k h-Lc--i-X d-j-o cv-J l-l-a--k-i-Y.   YTt liJ


YJqT ooj jpo ds 
[ Posted on Thu, 02 July 2015 ]

atp : h-׮ d-Ȣ-J-q A-d-Ȣ- h-c-n m-fa A-c-J-j-u Y--Jw- o-b--. C-Y h-c-n-c F--k-l B-Jt-n--Y J-r--i-Y-h-i-j-. h-׮ o-hc d-Ȣ-J-q A-d-Ȣ- Y--J-q-T Y-k--s- l-k-d J-T-i-Y-c-k-J C-Y-d-k mfa A-c-J-j-u C--l-i o-b---Y--i-j- C-Y-i J-k m-oY-k-J J-j-Y-i-j--Y.   YTt liJ


CnTh loY YjTu fci lj 
[ Posted on Wed, 01 July 2015 ]

od-iu : Bw--j B-Jt-n-u d-k-Y-j--k H-e-s-Jw T-J-ov n-d-Jw J-٤-l-j-s-ٮ F-v J-r--a-l-o Y-j-L-h-i-Y a-o-Lv e-nu H-T-k-פ-J-qv B-j-g o-t o-i-k-i-j-. o-L-Y h-ס--h-k. lv-dc B-j-g- a-l-o Bt- l-X-h-Ƣ-k H--k-עv l-j.   YTt liJ


sniv YkhTlu cLc fnuhj  
[ Posted on Tue, 30 June 2015 ]

snu Yko-Zchi ho-Jiv Hj lloi Ld碨us dYi ojg dkoc- YklaciijJiX-. CljT okXv YkhTlc dVJt Oc hcJt Och cLcji ozjhjXqqY-   YTt liJ


sfJw llpYji 
[ Posted on Tue, 30 June 2015 ]

T-J: d-W-o-a-o-c o-Ȣ-i- c-T B-a s-f h-L-k--c l-a-i-i-Y Q-d-c-k T-J c-L-j.dx s-f- Bx s-f- O-j-Y--k-a-h-i h--J-. Y-k-J--k J--h-s--k oc-p-O-f-c-l B--l d- F-k롫 Ot- s-f a--Y-J-q-T l-l-p J-Xu   YTt liJ


fit lk Fl Jsl JJlk Jlk 
[ Posted on Mon, 29 June 2015 ]

ku: fit dhJqv JYJhXt ltiX ATT cT otliv lhiY. kJ Gl Js Oklv fit kgY dq٢k JJlk DJck   YTt liJ


ozju Lski JXu hLmkik BjbJjT Yj 
[ Posted on Mon, 29 June 2015 ]

c-Li: B-o-T-k-iu h-L-m-k-iv l-qt H-j o-z-ju L-s-k Q-d-c-k d-X--q-T o-d-c o-z-j-c-i h-s-i-j--J-i-X C-dw. n-f-c F C o-z-ju L-s-k-i J-Xu c-L-i-i-k p-L-n-ih h-L-m-k-i-k- d-X--q-T d-l-p-h-X--X s-dt-.   YTt liJ


m-ml l-l-p Y-T-i--Y- O-h-Y-k-i--iw l-l-p J-r--Y- 6 l-i-o-J-j-i 
[ Posted on Mon, 29 June 2015 ]

Q-i-dt: m-ml l-l-p-w Y-T-i--Y-us O-h-Yk l-p--j o-h-ai c-Y-l- l-l-p J-r--Y- B-s l-i-o-J-j-i. j-Q-o-Z-c-k O-Y-L-W- Q-k-i-k L-L-ju F L-h--k-X- o-g-l. o-h-a-i--k-l-us d-i 30 B-X--X- s-dt--.   YTt liJ


92 JjiT liעv FrdY lio dih gX 
[ Posted on Fri, 26 June 2015 ]

O-k : J-r 70 lt-n-h-i Lt-g--k-j J--h-i-X Y--ע j-ٮ J-j-i-T i-Y. l-X-Y-c Y-Tt- O-k o-a-m-ii 92 J-j B-m-d-Y-iv O-J--i F--i-dw A-s--Y, k-J- S-- lt.   YTt liJ


Yc dxJiT liעv 2.5 J.L. YkhT 
[ Posted on Fri, 26 June 2015 ]

Y-c: Y-c o-a-m-ii H-j dx-J--i-T l-i-עv c-- V-J-Tt-ht d-s--T--Y- 2.5 J.L. Y-k-h-T! o-ɫ Y-k-h-T A-J-- A-dt j-L--c-T-h-i-X- 15 J-j dx-J--i-- V-J-Tt-ht l-J-Y-h-.   YTt liJ


CXOyءw ilYiT cYfv JT illc m 
[ Posted on Thu, 25 June 2015 ]

ku: CXOyYcT ilYiT cYfv JT ill J״jc JTY. Fv, ilYiT oYTiX Yu JTYX htעL   YTt liJ


Ociv dis hpl  
[ Posted on Tue, 23 June 2015 ]

onv hViik sVk Hjdk cT dYnb JT Jhohbcdm-chi lqt.   YTt liJ


100 gjhjv 500 hw; CYv 72 gjhj dYl hjw GTY 
[ Posted on Tue, 23 June 2015 ]

J-h-sx: B-e-u j-Q-hi J-h-s-X-k j-Q-li A-f-f j-١-h-c g-j-h-j-T F-X-v s-tV A-l-J-m-d-T. c-s g-j-h-X C--p--c--Y. C-Yv 72 d-j d-Y-l h-j--dw d-ɤ-Tt--l-J-m-h-i   YTt liJ


oVn- fnd碨us mlJTjv gXlmn-T: AcnX YT-  
[ Posted on Tue, 23 June 2015 ]

hVV-: 17 - cס٢v Jk Oi-Y oVn- fnd- dVt luo-Tdus mlJTjv gXlmn-T JٷiY- llahi.   YTt liJ


Hjkht cqkj do 
[ Posted on Mon, 22 June 2015 ]

hku: CkikX ogl. 1500 Jk Yq, Hj Tx Oo, Hj driq Hkl FX... CYk롫 Ot Hj cTcqu do. Hjkht cqh hLj doij odicus sVX Ck YJtY.   YTt liJ


oaikh Adju  
[ Posted on Sat, 13 June 2015 ]

sia: hKhɢ Du O٢ oa Asfik Adju. hKhɢ Du O٢iT oamh HjqT OYhX Cdw onv hViiv dOjY. H cv Du O٢iX Bj dsi, AYi oamhٮ Cjlj Yv.   YTt liJ


111 dtYj Hj ohi Jjw c cpv; 35 dt hJ 
[ Posted on Fri, 12 June 2015 ]

J: Hj ohi 111 dtYj Jjw c hsi cpv oju F dlioJju JXJq lohi. 35 dj CYcJ C JhTu djQiT. OTkhi cqT FYjqJw   YTt liJ


fpjJm ckY ctu dxpf  
[ Posted on Thu, 11 June 2015 ]

ghiv hcnt kLJYiktTY objXhX. Aoacc Jw Q ckJYh CYc dk JjXqX. Fv, fpjJm kLJYiT   YTt liJ


lik 420 JkJw Jٮ VJTtht S 
[ Posted on Thu, 11 June 2015 ]

o-Q-i-N- : l--i-k J-k-Jw C- k-J- o-b-j-X-i-i J-٤-l-j j-L--qv H--X. F-v J-- J-k-J-q-T F-X J-ٮ dk j-L-J-q m--i-j-J-s-ٮ. A-Y-o-h-i O-c-i-k o-Q-i-N- d-l-m-i-k V-N-i-N- d-dw-o- B-m-d-Y-iv J-r l-q-q-i-r-O c-T H-j m-o-Y-J-i-i-k-T l--iv c- c- O-iY-Y 420 J-k-J-q-X-.   YTt liJ


oj Hj gL Y DThYikXY, hs lvu Hj oY 
[ Posted on Thu, 11 June 2015 ]

k-u: o-j-c J-nX--q h-s- lv-u Bt--Ƣ-k J-r-i-h...? s-iv F-o--׮ h-e-i-i-T C J-k- O-k-dw A-Y A-Y-c-d-s-l c-T-- A-k...?   YTt liJ


LQmkdc kJ fo djoJj 
[ Posted on Tue, 09 June 2015 ]

Bkt: lh׷ ct Bc dYhi AɡjnT ALJj. djƤq YLh d.Bt jQLdkus (JnXhX) h׷ dXYiti mvd緢cX ALJjqT Yq.HudYjiT Dijv D mvd緢cX Gn fo He stVo, Cɬ fo He stVo, kJ fo He stVo FliT fphY cTiY   YTt liJ


otQs lټl Jck drlc dsTY YqoikJٮ 
[ Posted on Tue, 09 June 2015 ]

d-s- : l-T- d-j-o-j- J-X Y-q-o c-h--Y l-k-i--Y-k. d- B Y-q-o-i-T lk A-s-i-l--lt A- l-am j-Q--q-k-ٮ. A-Y-J-ٮ Y--i-X J-X-c-v Y-h-o-h-i d-r-l-c Y-q-o-i-k-J-ٮ d-s--T-u l-j A-lt- o-b--Y. d-s-l-k-X Y-q-o-ik D-d-i-L- J-X-c--k d-r-l-c d-s--T--Y   YTt liJ


ATqiv Jisi dخ h AJ lVi lskJ 
[ Posted on Tue, 09 June 2015 ]

l-n-LTx: l-m- l-k- d-خ l--k--iv F-ɤ-O-फ, c-j A-T--q-i-k- F--Ƣ-k J-r-. A-Τ-Y-h-i Y--١, F-v C-Y o-Y-h-X. l-m- l-k- A-T--q-i-k-i d-خ A-T--q-iv o-Ȣ--j h--Jw h-r-lu A-J--.   YTt liJ


Yc : kcv iY lhc Yris 
[ Posted on Tue, 09 June 2015 ]

k-u: H-j l-h-c-- i-Y h-T-u C--j--u Y-c h-Y-i-- Y-q-i- lt--i-X- J-r a-l-o k--cv c- d-s--l--Y-. o--خ--Xv c- V-f-c-k-- i-Y--j-h-i Y-j e-q f-i-T fC384 F l-h-c-h-X- A-c-b-JY i-Y--j- o--b m--iv-d--Y-c Y-Tt-- A-T-i-ɢ-j-h-i Y-r-i-s--i-Y-.   YTt liJ


kJ Gl AdJTJjii Okɢ fcv  
[ Posted on Sat, 06 June 2015 ]

kJ Gl AdJTJjii lnOkɢi fcv Jٷ. Ji~ks aYJqX CY JٷiY.   YTt liJ


oJo Oऩءw oYJw dơqJqi HtY  
[ Posted on Sat, 06 June 2015 ]

llpl kLJYi hפ alJhi JX ohphij CɬikY-. Jsi hkOYiƢk C llpJ fܷus hk ojJnu gjgtuht dYl dYQ-SfjX-.   YTt liJ


42 kȷc Gnu lmQu fL l 
[ Posted on Sat, 06 June 2015 ]

p-ơ-N: G--l J-Ti l-k- f-L l-i f-p-h-Y C-c G-nu l-m-Q-ci J-oע p-o-c o-ɫ. h-Y-k-v J-ٮ ct-h s-o c-s--k f-L H-j J-T 42 k-ȫ C-ɬu j-d--X C-iw o--h--i-Y.   YTt liJ


do׮ht cTiY YJju  
[ Posted on Fri, 05 June 2015 ]

J. C. F podkk YJju mlmjj do׮ht O़ am dsl. CiqT lago ck Jo hYhX.   YTt liJ


fokJt J l d hY  
[ Posted on Wed, 03 June 2015 ]

si V Qcs: J lX d lX F Oav fokJt j١hY BkO٢ljk.   YTt liJ


YTijT cT  
[ Posted on Wed, 03 June 2015 ]

c-s : k-J-v G--l Y-T-iu-h-j j-Q G-Y-X- O-a-v c-w h-c-ov Ht- A-Y-dw k-J--k F-k j-Q--q-k Y-T-iu-ht D--k F-. F-v k-J- G--l JTYv Y-T-ij j-Q c-s F O-si a-d jnT-h-X--X k-J-j-L-o-M-T-c-i-T G--l d-Yi s-dt--Jw l-m-n-d---Y. d-Y-c-i-j-v Y-r Q-c-o-K-i jnT   YTt liJ


Jj ilYi dV  
[ Posted on Tue, 02 June 2015 ]

ku: jٮ Jjt Ot kLJhi dVd碵Yi fn ilYi djY.   YTt liJ


oJok mfa ilY lcii  
[ Posted on Tue, 02 June 2015 ]

ftku: oJoktTءw AhYhi mfah١ Aivloi mTi ilYi JTY j١rOi mȢ.   YTt liJ


l-jv h-Y-h, H-j S-v 30 O--Jw 
[ Posted on Mon, 01 June 2015 ]

d--c-Y: l-X-h-Ƣv O l-j-k J-i-h- d-s-i--Y d-r-ա-. C-l-T J-k--j d-u-J-j-m A-ء- F.F. Y-آ-i-T l--k dq-l-us H-j S-v J- l-q-i--Y 30 O--Jw.   YTt liJ


gtdYl lblc Of,JkX AT dj  
[ Posted on Fri, 29 May 2015 ]

Jxdt: gtYdYl lblc OfYcTt JkX AT dj. esfakX ogl cTY.   YTt liJ


hJq J Yv 50 dmlc Yjh HfhiT AggnJu  
[ Posted on Wed, 27 May 2015 ]

ci-sf: dYcsJjii hJw hkii llp Jrd碵JTv AY dmqi 70 BTci cvJh- Hfhi- Jciu AggnJus lL-ac.   YTt liJ


lmkiv BTc lqti AgojJi QikkT 
[ Posted on Wed, 27 May 2015 ]

ogl Cɬik Bah dsi. A QtcikX JZ cTY.AlT lml cihcoYhX. AYJٮ oaOj dkoci dkoci dT.Fv, BTc lqtiYc   YTt liJ


 
      

    
 
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting