Saturday
30
May
2015

vanitha commission

    p     co     och     J     BjL     aY     f nve   JYJ   Bt     iY     f     Lc     Ctl    

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ > JYJ  
   


gtdYl lblc Of,JkX AT dj  
[ Posted on Fri, 29 May 2015 ]

Jxdt: gtYdYl lblc OfYcTt JkX AT dj. esfakX ogl cTY.   YTt liJ


hJq J Yv 50 dmlc Yjh HfhiT AggnJu  
[ Posted on Wed, 27 May 2015 ]

ci-sf: dYcsJjii hJw hkii llp Jrd碵JTv AY dmqi 70 BTci cvJh- Hfhi- Jciu AggnJus lL-ac.   YTt liJ


lmkiv BTc lqti AgojJi QikkT 
[ Posted on Wed, 27 May 2015 ]

ogl Cɬik Bah dsi. A QtcikX JZ cTY.AlT lml cihcoYhX. AYJٮ oaOj dkoci dkoci dT.Fv, BTc lqtiYc   YTt liJ


Bci FT Hj ove, AciY Fveii  
[ Posted on Tue, 26 May 2015 ]

Y-i-k-ʮ : ov-e d-h B-c-i B-i--T, B-c-i-T ov-e-i-X Fv-e. o-nv-h-V-i-iv B-J Y-j-L-h-i B-a- Bc ov-eii Fv-e h-s--r-.   YTt liJ


loacv dXilla lblc 63 ljc 73  
[ Posted on Sat, 23 May 2015 ]

Llp: Llpik Hj loac AYdtlhij dXillpc- oJnlpY- Jr Yqr-OiX-.   YTt liJ


AwQjiiv hcoJt cjbc dJkJ  
[ Posted on Thu, 21 May 2015 ]

AwQir-o: dXjضv F J D١ij AwQjit CYlj. AYus OT mj AsjJiX AwQjiik Hj iXlr-oע Vu. hc o-Jt bj djJni-i dxJi lki Vcus cTdT Oks dJkhk D١iY.   YTt liJ


F aȢXnu jQqv Jsv Jsi Jjc sV  
[ Posted on Tue, 19 May 2015 ]

J-: 21,500 J-k-h-t. 11 B-rO. o-p-o-J-h-i-j- o-j-n Q-o-e- B i-Y. F- a-Ȣ-X-nu j-Q--q-k-T-i-X o-j-n Y-us d-i-d   YTt liJ


ilYJw ove OklY AդhXt  
[ Posted on Sun, 17 May 2015 ]

ilYJw oveiTu Br-Oiv OklTY- AդhXt. Cɬikk CL٢k otliX dsiY-.   YTt liJ


gLl csc Cɬu focoJj hTiY 2.4 JT jd 
[ Posted on Sat, 16 May 2015 ]

ku: JBt 15 FFuF, CL٢k Hj lpc jQo-Tnu csXY. 2.4 JT jdiX cs lk.Cɬjii focoJjiX 2.4 kȫ dٮ( 2.4 JT jd) hT C ct ohiY. Fv C ct lici AljT dv Jsk FYX JZik Gl joJjhi gL.   YTt liJ


l-- i-O-J BoY 3,450,000 d-ٮ-...! 
[ Posted on Fri, 15 May 2015 ]

J-i-s: l--i-O-Ju F c-k-iv C-Q-d-Y-k f-c o-l-e- Y-j-l-k G-lt- O-j-d-j-O-Y-c-X- 70 J-j-ci J-hv. F-v, C-Q-d-nu c-L-j--qv H--k J-Xi o-Z-k-- o--h-i J--T-i H-j J-c f-Ʈ- f-ku-o-h C-i-q-T h-s-l-m---s-- A-s-i-l--l   YTt liJ


k-J--k G--l l-ki d-j-Yc L-- o-- f-fw 
[ Posted on Fri, 15 May 2015 ]

o-ס-J-p: k-J-v c-k-l-k d-j-Y-c-L---qv F--l l-k-Y J-V-J-o Q-L-o A-Z-l o--us f-fw B-X-   YTt liJ


ott!  
[ Posted on Fri, 15 May 2015 ]

lloi QLt Jsc- otX dm. dc oamii ou KoiX- Yus QLt Jsc- otX dmiY-. QYniT Ddam dJjhX- ou Jsc- otX dmiY-.   YTt liJ


o-Jsc- euo ct ohu OkliY F kȫ jd 
[ Posted on Wed, 13 May 2015 ]

PߢLV-: lpcc- euo t kgYc- kȹw hTlt bjqhX. Fv AYcij jdiT o-Jsc- euo ct ohYc- F- kȫ jd hTY   YTt liJ


BuVic klo: kJ Gl cq JTi cJj  
[ Posted on Wed, 13 May 2015 ]

cJj Fv Dit mfav oojlw FXtYZ. Fv BuVic klo Jj Aci.   YTt liJ


Hj LtgdYv lqt CjJJw jt  
[ Posted on Mon, 11 May 2015 ]

c-it-: H-j Lt-g-d-Y-v l-qt C-j--J--Jw- j-ٮ A--t. A-Y-dt--h-i h-Y o-g-l---Y-X C d-Y-g-o-h- l-a-m-oY-k-J d-s-i-.A-h-j--i-k c-Q-r-o-iv   YTt liJ


kJ Gl JTYv kLJtnh oYJw Athcit  
[ Posted on Sat, 09 May 2015 ]

kJ Gl JTYv kLJtnXh oYJw AthcijX st. kLJJtnXh djnt FsnJjX.   YTt liJ


dmlc J dlmc dj FrYu AchY JtV! 
[ Posted on Tue, 05 May 2015 ]

mcLt : Q Jmhjv dlmc dj FrYu dmlc AchY JtV. hi 10c cT dqTJcJ Vdh Jro dlmc djiX dmlc AchY JtV kgjY.   YTt liJ


cquhTiv kJsV Ytu Cɬu ozj 
[ Posted on Tue, 28 April 2015 ]

A-k-p-f-a: C-ɬ-t--T-iv h-T H-j o-z-j l-oY Y--i-X. c-qu Jt-J-v oY-J-q-T o-z-j k--X-h-i-- l-k-i-j--. F-v Y-k-h-T--j-v s-t-V H-j i-l-Y-i J-s--X C-l-T d-s-iu d-J--Y.   YTt liJ


oJov dJw stV  
[ Posted on Sat, 25 April 2015 ]

cvdYhc YTtii kLJfcbktJٮ oJov dJw stV.   YTt liJ


fit dosv c fit  
[ Posted on Fri, 24 April 2015 ]

ku: fit dosv c oQchi fit kg. kck fkckX JYJJjhi C ogl cTY.   YTt liJ


hcnlJmw Cc Oءuo fbJ  
[ Posted on Fri, 24 April 2015 ]

cit: hcnt AlJmw Cc Oءuo fbJhX i. Fo. Jt QVQiT Djl.   YTt liJ


12 dlm AXki Dl, 13~ YlX AXk JT  
[ Posted on Fri, 24 April 2015 ]

eqsV: llojnck dؤdh h illX eqsV oam Boעu eעevV.   YTt liJ


Y׮ Yi Fo. Fo. Fv. o oteפhi Ldozt  
[ Posted on Fri, 24 April 2015 ]

J: Fo. Fo. Fv. o dj Ylt oɧclhi Y YפYi Fo. Fo. Fv. o f eofv do׮ OiY oLYolbiJu Ldozt lYoYci.   YTt liJ


hrii diYsiY CrQɤw  
[ Posted on Sat, 18 April 2015 ]

ctl: Ol hri Dvhri YLqlh c J. Cw CY hrii QrQɤw diYs.   YTt liJ


CY YuT JkX  
[ Posted on Mon, 13 April 2015 ]

llphiv Cc lX. d٢v kȹw lki jйw. YchJqksd碵 llpJjTk Ahk jYcw.   YTt liJ


hJu hj dko, Gdv eq JjY lJt  
[ Posted on Sat, 04 April 2015 ]

Judt: Ticc hv OT hJu hjlsu dko j٤YlX lq. Fv lJt JjYiY Gdv equ lqJiXX.   YTt liJ


YifJ lT  
[ Posted on Fri, 03 April 2015 ]

Hj alo Hjohi Hj dkj Yi opajhjT llp. lbhj Yjsiu Jv f JTX llp cTY.   YTt liJ


Yآihi dxJ  
[ Posted on Fri, 27 March 2015 ]

AkLV: Yآihi dxJ Qc. LXdYgLl gjii dxJc gJYt JjY.   YTt liJ


Jjr Jchsi JXu cJjT dlp 
[ Posted on Wed, 18 March 2015 ]

ekuo: J-Y-J-l-o-Y-w lv- J-T-iv c- l-i J-c-h-s-i-- d-Yh l-v J-٤-l--dw J-X-j-r--. e-k-du-ov c--h-X- C J-YJ o-g-l s-dt-- O--d--j---Y-.   YTt liJ


JgJt DsJjX Ykik Tht  
[ Posted on Mon, 16 March 2015 ]

c-Vv-p: F-Y-p J-Z-d-Y J-g-Jt-X- A-hY D-s---c J-j-X Y-k-i-k-١i T-h-s-J-h-- m-o-Y k-J.   YTt liJ


ct-g-iJ-o- : d-Y j-o-L- d-Y l--i-T- 
[ Posted on Fri, 13 March 2015 ]

f-f-o V-J-h-s-i-T Vv-p J--f-k-˫-L--o- l-٤ C-ɬ Ot O--ءw o-ɮ- j-l-a-o- J-خ- c-l-o-Jw g-Y-i-k-X. ct-gi J-o-k d-b-c-d-Y-i   YTt liJ


l-T-c- o-z-j-ii i-l-Y-i o-Q-c; d-j-o l-s-k-J-  
[ Posted on Thu, 12 March 2015 ]

Q-t: l-T l---lt-- H-j g-j-i e. C-ɡ-c-n-iv l-T lv--c-- J-X-- d-O-j- H-j d-j-o--k l-Y-o-Y-hi l-L-a-c-h-X-Y-. J-r-O--jv B-J-i A-Τ-Y-l H-j-d-k Yt- C d-j-o C-Y-c-J Hx-k-cv l-s-k-i--r-.   YTt liJ


p-q C-lt-- J-j--k- J-k! 
[ Posted on Sat, 07 March 2015 ]

h-s-׮-: D--j-ɬ-iv p-q B-M-n-- B-p-a-l-q-i-l-ءw i d-i-k f-Q-q L-h-t o-i Gv-d- l-a-c-iv J-j-i-J-i-i-j-! p-q o-h-i-- l-a-c-i-c-g-l---Y- C-l-T- B-O-j-h-X-.   YTt liJ


dj A Q ckJ 
[ Posted on Sat, 07 March 2015 ]

O: Hjv Ltg AkoJi dT lTJ LtgdYkT Jc kgch mhl djQiw oYkȮhi 27 Jj AiJh hp Aloc   YTt liJ


C htעv hXlJq l  
[ Posted on Wed, 04 March 2015 ]

fwLsiiv Hj Jءqhٮ. C Jءqv c lY c ozjJqi hXlJq! dl JTfqk dxJJw llpcqq AlojhX CYkT kgY.   YTt liJ


hjJ, odV J Hlt kV!  
[ Posted on Wed, 04 March 2015 ]

C OY iZth Yi. env OYw Fc lXhƢk hסl JkhX. Fv, CY en ChQ A BXidsiJiX eLet htu k~h.   YTt liJ


s--׮- A-i-i- h-L l-h-c l-j-!  
[ Posted on Sat, 28 February 2015 ]

117 h-t c-q-h O-s-J-Jw, B-s- F-բ-c-Jw... h-J-o-e-׮- o-p ̡-d-J-ci dw A-k- o-d-c l-h-c i-Zt-Z-h-J-.   YTt liJ


hot JTYiv QVQiT dY? 
[ Posted on Tue, 24 February 2015 ]

AlmoqT Jjv Cɬik dߢYc dhjc Yv lki lYoh dkr Yqiٮ.d, Almo djv Hj JTYhs Y AT   YTt liJ


c-l-QY m-m d-s--Y- 'Lt-g-X-i-i 
[ Posted on Tue, 10 February 2015 ]

c-l-QY m-m d-s--Y- Lt-g-X-i-i. O-c-i-k-X- o-g-l. O-c-o- a--Y-Jw-- d-s J-- l-i-עv h-ס-j J- J-T D-١-i-j-. J-J-k-J-q l-j-i-k뤫 B-h-m-i-l l-qt--i-i 8 h-Yv 10 B-r-O l-j d-i-h g-X-h-X- c-l-QY m-m-l- l-i-עv l-q-j--Y-i J---i-Y-.   YTt liJ


B-X-i d-s h-i mt A--i-i  
[ Posted on Tue, 10 February 2015 ]

A--i-d-ol l-ac A-c-g-l-J F--Y d-o-l-J Y-T--il o-Y-Jw-- h-Y l-b-- J-j-h-X-. F-v C O-j-Y Y-j- J-s--j--J-i-X- D-t-d-a-m-k h-s-עv H-j d-j-nu. d-J-Y-i F-v Q-c-Y-J-h-i d-j-n-c-hi h-i mt--i-X- (d-j- o-v-di-Y-. H-j Bx-J-- dx-J---h-X- h-i mt Q- cv-J-i-Y-   YTt liJ


YqrO Ychi YjlYjqi kJ csJik 26 lqv 4000 ctJht 
[ Posted on Sat, 31 January 2015 ]

C-j--k-T: J-j-q--k l-c-Y-J-q-T Y-c-Y o-M-c J-k-j-d-hi Y-j-l-Y-j--q-i 2005 h-Yv B-j-g- h-T- J-T-Y c-T- k-J-l-oh-i-hi Y-c-h-i L--o s-t-V-k-u C-c h- a-l-o-- J--j-d h-Y.   YTt liJ


mliv cLchVkJw  
[ Posted on Thu, 29 January 2015 ]

dqٮ : h-j-X-h- c-j- c-i- A-j-Jv C--j c-j-h-j--h-i- B-j O-a- d-J B d-j-o J-١v. J-j-X h-j-X-h- c-j--k,   YTt liJ


70~liov Cjdol hm㢴 76 liov Cci dolX 
[ Posted on Thu, 22 January 2015 ]

k-K-c: D-t-d-a-m-k 76J-j-ii h--m- l-٤ A--i-Ju h-p. C l-i-o-k-X C-c-i A--i-Ju B-L-p-h- O-a--j-Y, Y-us 70 l-i-ov   YTt liJ


JJqk Tפ  
[ Posted on Mon, 19 January 2015 ]

Tפ dklYkٮ. Fv AkJou JTY dkocJjc Ju mhYc Aso׮ OiY Qiox ftc F JlqiT Tפ J١v SJ   YTt liJ


c-T g-j-u B-T j-Q-l 
[ Posted on Thu, 15 January 2015 ]

F-it-k-ٮ: F-it-k-٢-k H-j d--X-v lt-n-v h-- a-l-o g-j-X c-T---Y- H-j h-k-i-T- B-X- d-s-v l-m-o--h? F-it-k-٢-k J-k-Lu d--X--k-X-   YTt liJ


i-l-Y Lt-g-X-i-X-- A-s--Y- d-o-l--c- H-j h-X-t hخ 
[ Posted on Mon, 12 January 2015 ]

c-it--: i-l-Y, Yu Lt-g-X-i-X-- A-s--Y- d-o-l--c- H-j h-X-t hخ-. A-h-j--i-k h-o-O-o-׮-o-k-X- o-g-l. J-ע J-d-o- F 23J-j-ii   YTt liJ


gtl jT Dijju, gji BsT Dij 
[ Posted on Sat, 10 January 2015 ]

c-it-: k-J--l-T-i h-פ--l-j-T J-j-v Y-k-i-T--Y h-c-n-o-p-Q-hi o-g-l-h-X.   YTt liJ


JTmju JhJci cia Fɤ Oफ  
[ Posted on Fri, 09 January 2015 ]

A-h-j-: s-nu l-m-Q-ii A-h-j-u p-- L-iJ c-ia l-q-c-l-i- d-X--j-ci H-j J-h-J-c l-X. F-v, A-Y-c-i A-lt O---Y--   YTt liJ


7.4 A-T D-i-j--judko, g-j 155 J-k! 
[ Posted on Fri, 09 January 2015 ]

A-fk: F-Y c-q J-Ti T-e-J Q-h B-i--, G--l d-s-Jv J-T- l-p-c l-j j-Q-n J-ht F C T-e-J d-k-o Jxo-f-q-c J-X   YTt liJ


JhLqT JJj 
[ Posted on Mon, 05 January 2015 ]

J--l--J-qv O-T-d-T- J--d-Y-J-q-k-T B-j-i g-i-h-k-Y H-T--q- J-j-T-i-T-i O--i-T-i-h- J-T Q-l h-L. h-L-i d-- B-j h-s--k. J--h-L-w--d Q-l h-c-n---i   YTt liJ


Hokiiv dTiki hvoc 84 lio  
[ Posted on Fri, 02 January 2015 ]

H-o-T-k-i : H-o-T-k-i-iv d-T-i-ki h-ˬ--c- 84 l-i-o. J-r lt-n l-k-iv J-T-i f-׮- s-V-e-n-X- C h-ˬ h--m. J-r lt-n c-l-f-s-kX- - h-ˬ   YTt liJ


VXi sXi Cc oiho hmt  
[ Posted on Fri, 02 January 2015 ]

k-J--k--l d-i-h o-i-h-o C-j--Jw F s--V C-c s-X- V-X- o-ɫ. A-h-j--i-k H-p-i-iv c- s-X-i V-X-i H-J-T-f-sv Y--q-T   YTt liJ


l-qt- ciiT lTi׮ D-ThB-m-d-Y-iv 
[ Posted on Fri, 02 January 2015 ]

ci l-T-l--Y-c Y-Tt-- d-j- c-k-iv D-T-h-i B-m-d-Y-iv d-l-m-d-. Qx-ox J-٢-iv s--V- Fv e-d-o F 46 J-j-c-X-   YTt liJ


O Lpv ml...! 
[ Posted on Tue, 30 December 2014 ]

c-it--: O-l L-p-v Q-l-c-١-i L-l-n-X-w-- lt-n--q-T d-r--h-ٮ-. k-J-j-n-T-w--d O d-j-l-X j-L-- C-ɬ-i J-Y--O- c-T-i lt-n-h-X-   YTt liJ


dhKjT Aɬchnw dcton颴 hoi 
[ Posted on Tue, 30 December 2014 ]

d-r-i-Jk J---k-J-q-T J-k-l-s-i--X J-rO-f-L-l-c c l-m-n-d--s. lt-n-w d-r--h A-l-m-n-d-J-q-T J-rO d-Y-Y-k-h-s-i cv-J J-rO-f-L-l-Jw. c-k l-oY--q-X   YTt liJ


slrov hY TJoiT Cɬju !  
[ Posted on Sat, 27 December 2014 ]

AhYot: d-- h-Y T-J-o H-T- H-j C-ɬu V-l-s-T JZ kJ d-m-o-Y-h-l-. C-Y J-s-- o-m-i-h-q-q-lt d-ա-f-k f-ע T-Xv A-c-n-v   YTt liJ


Bs lTJw YJt F kl i  
[ Posted on Tue, 16 December 2014 ]

d-X-i- d-X-c-T- Av-d l-Y-o-Y-h-i C-n-T d-s-i-X-h--Y- G-Y-j O-s-d--j-u-s-i o-d-c-h-X-. V--J-j-ci C A-Q-SY J-h-J-c C-Y-h-Y-h J-j-Y-i-.   YTt liJ


O-z-c-k- d-o-v ot--o- ! 
[ Posted on Mon, 15 December 2014 ]

c-it--: O-z-c-k- drov A-i-i--X? l-s 27,600 jd cv-J-iv h-Y. g-l Y-k-h-s-i--i O-z-cv c--d-u Y--q-T d--Y l-r J-r-i-h--X hx-h-i-k- c-k-d-T-.   YTt liJ


a-f-i-k C o-z-j- k-J-h-ء-T B-j-b-Jt 
[ Posted on Sat, 13 December 2014 ]

a-f-i: A-Τ-Y-w o-nT---Yv F-d-r h-ɢ-i-k-X a-f-i. F-v, a-f-i F c-L-j--c Y- l-oh-i-h-J H-j J- h-T--i c-h- d-j-O-i-d-T. d-j f i-lu   YTt liJ


kJk Gl lki HrJ Jo-ho- T 
[ Posted on Fri, 05 December 2014 ]

kJk Gl lki HrJ Jo-ho- T fokv dJm dr YT. CYc- 85 hsX- Dij.   YTt liJ


sVs hokhi oɫ Jt ct Ocju 
[ Posted on Fri, 05 December 2014 ]

fQL: H-j J-s- o--h--X-h-- Y--iv G-Y-j-q G--l A-T- Jt n-s-h-c o-h-d--J-i-X- d-Y-l-. F-v, F-ɢ-k l-Y-o-YY d-kt--X-h-- B-L-p---lt Av-d h-s O-ɢ-.   YTt liJ


B-e-u j-Q-l- Y-h-o Qt--c-iv, g-j-X o-J-d-k-T! 
[ Posted on Fri, 05 December 2014 ]

Be: B-e C-j g-K--h-X-- d-s-iu c-s d-j J-X. F-v, fuo F 66 J-j-ci B-e-u j-Q-l-c J-s-- A-s-v B-e A-Y C-j--Y-k-- C-l-j-k롫 d-s-i.   YTt liJ


hXJ Lov Jis 
[ Posted on Tue, 25 November 2014 ]

f-k-m-j: A--q l-qt J-h-b-c c-O-sv e-h-k h-X-J F l-t d-m C-c L--ov. l-qt Fu l f-k-J-nX-us D-T-h--Y-i-k d-m-l-X k-J--k G--l   YTt liJ


kJk Gl Dijh ove  
[ Posted on Tue, 25 November 2014 ]

a-f-i: ov-e F-T---Y d-Yi Tu-o B-X-k F-v, k-J--k G--l D-i-j-h J--T-v c- H-j ov-e B-i-k? a-f-i-k ft-Q K-k-e-iv c- H-j f--n e--L-et d-Jt-i ov-e-i-X C-dw Y-j-h-i h-s-i-Y. 47J-j-ci Q-sw-V V-c-lu B-X a-f-i c-L-j- 360 V-L-iv ov-e-i--i-Y.   YTt liJ


gȴjiT iY fuov  
[ Posted on Thu, 20 November 2014 ]

J-k-et-Xi: g---j-ii i-l-Y h-J-c J--J-j-c-h-d fu-o Jt H-T--d-J l-V-i Ct-c-עv l-s-k-J-. B-i--X--c d-j-X C-Y-c-J l-V-i JY.   YTt liJ


hu J 
[ Posted on Tue, 18 November 2014 ]

Q-c- l-r h h--J-X--q-T Y-X-d-c A-T--s--lw. A--i-T l-i-עv J-T--ء-r h--Y-rl-j-J-q-h-i O-- J-T-i-lw. B h- J--J-j d l- c-T- h i-Y-i-i-Y   YTt liJ


p-a- p-a- dȢ-i d-q-- J-- 
[ Posted on Wed, 12 November 2014 ]

O-s-dr: A-dt--i-c p-a- p-a- d-Ȣ-i d-q- J-c-d-T-J-i- o-h-d J--. J--J-q-T B-J-h-X-v d-j- d-Ȣ-i d-q-- H- s-ȡ Y-r-k-q-ii d--l-X- J-- j--d-T--i-Y-.   YTt liJ


lk jKJw JT hs FkYj JoT  
[ Posted on Mon, 10 November 2014 ]

s-բ: s-բ d-k-o o-n-c-k l-k-d j-K-Jw J-T- h-s F-k--Y-j J-o-T-. o-K-a-l c-Lt d-k-o o-n- L-V-Xv oȢ- l--j e-i-k-Jw   YTt liJ


lbljj Oki llp cT  
[ Posted on Fri, 07 November 2014 ]

d-T-c: f-i c-l-o-Jw- J-Y-J-h-i J-j--J-q-T l-l-p. H-s-ծ c-s--k d-l-T-i-X--i j-b-k-j-i-T-i h--c-s--k T- nt- b-j--i j-h-l--i   YTt liJ


c-Y A-f-c-i-T o-j-l-m-n lk 40 k-ȫ;g-j F- J-k 
[ Posted on Mon, 03 November 2014 ]

h-fi: k-J-- G-s d-m-o-Y-i C-ɬu d-X--j-us g-j B-X-Ƣ-k k-q-Y-hi Q-l-Y J-١-i-j- s-k-iu-o- d-hK c-Y A-f-c lt--J-qv c- A-J- c--Y-. F-v C-Y-c- c-j l   YTt liJ


f.F.Vf묥lv lj YJju 
[ Posted on Fri, 31 October 2014 ]

H-j Jt F- l-v c-v d-kt- H-j o-d-c-h-X-. H-j k-ȧ-s J-s-c J-s-- d-kt- o-d-c J-Xu d-k o-b--k F--Y l-o-Y-l. F-v, O-c-iv H-jw Y-d Q-k- l-j--Y- o-ɫ f-F-V-f묤 J-s-k-X-!   YTt liJ


lei hfv oLck JYju hTiY 4 kȫ  
[ Posted on Thu, 30 October 2014 ]

ku : l-e-i h-fv o-Lc-k J---k- d-j-Y-d-T--l-j-X Ck JTYvdj. o-e-c s-o-k 72J-j l-e-i h-fv o-Lc-k   YTt liJ


JiƢk Lwev h lioJju JTlX  
[ Posted on Tue, 28 October 2014 ]

ek-s-V-:T-h h-s-o-i 3 l-i-o-J-ju k-J--k G--l J-T-Yv d-Y-e-k l- Lw-e J-q--j-ci T-Lt l-Vo-c d-k S---j--J-i-X.c-T-u   YTt liJ


lYohiy Oi ocp  
[ Posted on Mon, 27 October 2014 ]

fiQN : J-բ- k-q- D--i C O--i----q o-c-p--J-iX O-c-i-k Hj focoJju.i-N O-N-n-N F 63J-j-c-X B-j-i g-i-d-T-   YTt liJ


dYhJw YTJ OcyT du Bmi  
[ Posted on Mon, 27 October 2014 ]

fiQN : C-j--s h--s c-k-J-q J--T-w C-dw H-j d-Y-h-i-k. F- d-Y-h-Jw Y-T d-J O-c-t d-r-h-i h-s-J-T-u d-Y-h-i--j-m-i J-. J-T o-h--i-w   YTt liJ


 
      

    
 
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting