Thursday
08
October
2015

vanitha commission

    p     co     och     J     BjL     ke     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ > foco  
   


-otXlk JT  
[ Posted on Wed, 07 October 2015 ]

J. otXlk dlc 160 jd JT 19920 jdii. 2490 jdiX Lh lk. 19,760 jdiij Jralo dl lk   YTt liJ


edJtv hnXhYkJw;Vvp dko coi 
[ Posted on Tue, 06 October 2015 ]

cVvp: dhK Hxku ldj ̡dchi edJtc Vvp dko co. hnX di hfv eXJw edJtkT lrdTYi kg llj AT̡ckX co AijY.   YTt liJ


Hpj ldXJqv c 
[ Posted on Tue, 06 October 2015 ]

hf. Hpj ldXJqv c. ldjjgv ouoJo 122 diʤ ceע 28 diʤ Dit. ouoJo 26908 diʢk ceע 8147 diʢkhX ldj YTjY. BLq ldXJqk chX Cɬu ldX JjJiY.   YTt liJ


F V Fe o li d cj Js 
[ Posted on Mon, 05 October 2015 ]

hfi: jQ Gl lki poL ecuo Jcii F V Fe o li d cj 25 foo diʮ Js. CYT glc li d oJw 9.6 mYhc   YTt liJ


d-ʮ d-j- L-L-q h-J-o-e-פ A-l-o-c--- 
[ Posted on Sat, 03 October 2015 ]

l-n-N-Tx: d-ʤ-h-i f--- A-դ lt-n--k-h-i c-q- Y--q-T c-i-h-d-j--w Yv--k-J-h-i A-l-o-c--u b-j-X-i-k--i-Y-i h-J-o-e-פ L-L-q A-s-i-.   YTt liJ


otX lk JT  
[ Posted on Sat, 03 October 2015 ]

J: otX lk dlc 240 jd ltb 19,760 jdii. 2470 jdiX Lh lk. 19,520 jdiij Jr alo dl lk.   YTt liJ


hyY lvdc Dit 
[ Posted on Thu, 01 October 2015 ]

cVvp: Cɬik Gl lki Jt ctYqi hyY ooJiT odYfsk lvdc Dit. odYfsv 1,13,759 hyY lpcqX lY.   YTt liJ


ot-X l-k d-l-c 240 j-d J-s- 19,680 j-d-i-i 
[ Posted on Wed, 30 September 2015 ]

J-: ot-X l-k d-l-c 240 j-d J-s- 19,680 j-d-i-i. 2460 j-d-i-X L-h- l-k. 19,920 j-d-i-i-j- J-r--a-l-o d-l- l-k.   YTt liJ


d-J-Y l-Y-J-- l-k 16 m-Y-h-c J-s- 
[ Posted on Wed, 30 September 2015 ]

c-Vv-p: d-J-Y l-Y-J-- l-k 16 m-Y-h-c J-s-i-u ot-t Y-j-h-c-. C-Y-d-J-j i-X-ע-c 4.24 V-q-s-i l-k-J-s-i. c-q h-Yv -A-T- B-s h-o--i- d-f-k--k-J- l-k c-j--i- Y-j-h-c-d-J-j Y-T-j.   YTt liJ


H-j-r-O--T B-w l--Y 1.3 J-T F e-X-Jw 
[ Posted on Wed, 30 September 2015 ]

a-f-i : G-r a-l-o J-ٮ B-w k-J-l-d-J-h-i l--r- F ex 6 F-o, F ex 6 F-o d-o o-ht-T-e-X-J-q-T F- 1.3 J-T l-j-h- J--c A-b-J-Yt l-q--T-. F e-X- d-Y-i j-ٮ h-V-k-Jw l-d-X-i-k-s--i B-a B-r-O-i-k-X J--c-i-T Y- ot-l-J-k s-t-V lv-d-c c-T--Y.   YTt liJ


ot-X--c 160 j-d J-s-; d-l-c l-k 19,920 j-d 
[ Posted on Tue, 29 September 2015 ]

J-: ot-X--c l-k J-s-. d-l-c 160 j-d J-s- 19,920 j-d-i-X C-- l-k. L ot-X--c 2490 j-d-i-k-X C- l-d-X c-T---Y.   YTt liJ


JTYv mKJw Ysu hatpV podv  
[ Posted on Tue, 29 September 2015 ]

Cɬik oY, dol OJi djJ BmdY mKkiX hatpV podv.hiT hjhJu V.hpa spu oia Oithci hatpV podv osh h VisJsi si pv Jisc JrkX dltY.fLjv h Oik pajfak Hj lYlhi Aծ mKJqX   YTt liJ


sotl fƮ dkm cj Js 
[ Posted on Tue, 29 September 2015 ]

hf: sotl fƮ dkm cj AjmYhc Js. dYi sdcj 6.75 mYhchX. JjYv bccdY cjv hhk. BtfFiT lid AlkJc iLkX Yjhc.BtfF fƤJw lid cvJءw CT dkm cjX sdcj.   YTt liJ


T--s-c J-T--l- Cu--L 
[ Posted on Sat, 26 September 2015 ]

l-n-L-Tx: e- n-i-s-L B--i Cu--L D-d-i-ǡ--q-T F--v T--s-c J-T--l-. J-r- H--Y h-o--c-T D-d-i-ǡ--q-T F--v c-s h-k- lt--c-l-X Cu--L-hv D-١-i-j---Y.   YTt liJ


eJolLX dYi hbl 
[ Posted on Sat, 26 September 2015 ]

lwoftL: eJoLx dYii o C Hi cih. hYo hqqsX JciT dYi o C H. hkcJjX ciX Jjqv JYh cTi   YTt liJ


J- f-c-k-i- F.-F.i-o-e-k H-j J-T cv-J 
[ Posted on Fri, 25 September 2015 ]

J-: V-o-ft 12 h-Yv c-T-- J---h-o-j-o f-c-k-i-T h- F-V-n-c d-h-K h-k-i-q d-l-o l-l-o-i-i k-k L- Ct-c-n-Xv h-c-Q-L V-i-s-J-T-s-h-i F.-F. i-o-e-k H-j J-T j-d-i-T b-c-o-p-i cv-J.   YTt liJ


s-ft l-k ̢-j-Y d--Y: d-X k-g---- 
[ Posted on Tue, 22 September 2015 ]

J--i : s-ft Jt-n-J-j j-Ȣ--c- d-jv o-̡-c ot-t B-j-g- l-k-̢-j-Y d--Y-iv j-٤-h-o--c-v j--j-k---q dt d-j j-Q-o-t O-i-Y-l-Ƣ-k d-X J--i-Y 3990 Jt-n-Jt- h-Y. 300 J-T j-d d--Y--i b-c-J-j-l-J- h-ע-l-- C-Y-l-j 93 k-ȫ j-d h-Y l-Y-j-X O--c ot--j-c J-r---.   YTt liJ


dkm cj Jsih Qi ׮k 
[ Posted on Tue, 22 September 2015 ]

ku : dkm cj JsihX ohcfڢiv Yc YY bchɢ Ayx Qi ׮k. sotl fƢ dYi bcci dKdu alow   YTt liJ


ot lk l٤ JT 
[ Posted on Sat, 19 September 2015 ]

J: ot lk l٤ JT. dlc 80 jd ltڢ 19,840 jdik. Lhc 10 jdiX ltڢY. ot Lhc 2,480 jdikX ldj cTY.   YTt liJ


dYJ l e olc ckJh eof 
[ Posted on Fri, 18 September 2015 ]

cVvp: Cɬiv dYJ l e olc GtTu eof Hy.Ctc׮ Js Oklv kghu CYdJj. eof hfv, BLq   YTt liJ


ot lk JT 
[ Posted on Thu, 17 September 2015 ]

J: ot lk JT. dlc 160 jd ltڢ 19,680 jdii. Lhc 20 jdiX ltڢY. ot dlc 2,460 jdi ckikX ldj djLhY.   YTt liJ


ltde eXJw lkTjY oX 
[ Posted on Mon, 14 September 2015 ]

cVvp : l-t-d-e e-X-J-q-T d-j-o J-ٮ c--q e-X-T- l---k-T--Y-c h-خ C-Y- li. l-t-d-e e-X-h-i B-a d-j-o-j-L- m--c-T-i-Y o-X-i-i-j-. C-dw Y--q-T l-t-d-e e-X-Jw l--v D-d-i-L--j-Y- h--s-i-d-h-i o-X.   YTt liJ


litko OtҢNhi Fo6 FVQ d-qo 
[ Posted on Sat, 12 September 2015 ]

cVvp : ooL LkJ-o Fo6 FVQ d-qo ldXik. litkoi OtQ Oऩءw ew OtQ BJu C eXc 120 hcסX lY. liV Bi OtQ Oऩءw 90 hc׮ hY.   YTt liJ


hroVo fuo o Fv F, Q Fv F hVkJw Cɬiv JiQ 
[ Posted on Fri, 11 September 2015 ]

O: BWfj Jt ctYqi hroVo ~fuo Qcdi hVkJqi o Fv F, Q Fv F FliT gLw Cɬik eJTsiv   YTt liJ


Hpj ldXiv CTl  
[ Posted on Thu, 10 September 2015 ]

hf. Hpj ldXiv cnTT YT. ldj BjgiTc ouoJo oOJ 429 dius cnTv 25,290 k. 125 dius cnTv ceע 7693 kX ldj cTY.   YTt liJ


YV Thi Bdw F eX dYi dYd  
[ Posted on Thu, 10 September 2015 ]

Bdw F eX dYi dYdJw AlYjd碵. F ex oJo Fo, F ex oJo Fo do FliX dssiY. F dV di Bdw Tli DwdTi Dvdq ou euooJiv cT OTv Bdw o.C.H T J AlYjd碵.   YTt liJ


Ju F ex DTc 
[ Posted on Wed, 09 September 2015 ]

oYJY lqjɡs ohtT eXJqT lk JsiJiX. ohtTex ldXik lji ooN JJs puVoפJw cj Y dss Jr. CYc Ydk Bdq   YTt liJ


opo JiXƢk Cɬiv cdhsXh ha  
[ Posted on Wed, 09 September 2015 ]

cVvp: Avd opo JiXƢk Cɬik cd ltbd碴Xh dbchɢ cjz ha lloiJqT Blmd綤. BLq oa-llik١i dmcqv CɬiT ̢Y hdTu jQ dhK lloiJq oطJ laLbjhi cTi OtikX ha Cjhj ctam cvJiY.   YTt liJ


eXvc cj eJw dʮ Ou oht dt  
[ Posted on Wed, 09 September 2015 ]

hfv eXJwd硨kj oht hfv dussXY oj. 6,999 jd lki C d׮ dust Bhox Cɬ lriX lvY.   YTt liJ


f. Fo. Fu. Fv odV J  
[ Posted on Wed, 09 September 2015 ]

f. Fo. Fu. Fv fVfʮ odV J. 512 J.d. d. Fo Y 2 Ff. d. Fo ljiX Ji odV. kʮ eXJqT fV fʮ odVX JijY.   YTt liJ


otX lk Js  
[ Posted on Wed, 09 September 2015 ]

J. otX lk Js. dlc 120 jd Js 19,800 jdik. Lhc 15 jd Yr 2,475 jdikX C ldj cTY.   YTt liJ


fvVtht Jjq lTcj  
[ Posted on Tue, 08 September 2015 ]

J: ooZc lJoc odcw lkYTii luJT fvVtht Jjq lTcj. ctX, siv Fo׮ hKkiv DaLoZkfiT JTJi׫ JjXhX luJT fvVtht ooZc dQJTJw AloccjY.   YTt liJ


BuViV ex cYclaiv  
[ Posted on Mon, 07 September 2015 ]

BuViV dYi ltnu dss. lLYisiY d DdiLlYhXY.   YTt liJ


niv ocdVv 100 amkȫ i Fo Vqt cd 
[ Posted on Sun, 06 September 2015 ]

cVvp: C Jhro jL dhK Jcii ocdVv, hfv ex AT̡ch dlt niv 100 amkȫ i Fo Vqt cd.   YTt liJ


Hpj cdJt cnThiY 1.92 kȫ JT jd  
[ Posted on Sat, 05 September 2015 ]

hf: Hpj ldXiv lirOik CTlhk cJndJt١i cn 1.92 kJn JT jd. fFoCiv kͮ OiY JcJqT ldX hk 1,92,604.36 JTivc 93,83,643 JTii JsYTiXY.   YTt liJ


90 J-T D-d-i-J-Y--q-h-i l-T-o-B-- 
[ Posted on Sat, 05 September 2015 ]

c-it-: h-o-Q-L- B-d--n-c-i l-T-o-B-v D-d-i-J-Y--q-T F- 900 h-ku J-l-. A-ծ- h-o--c-T c-s- h-ku D-d-i-J-Y--q-X- l-T-o-B-v J-T-i-Y-. C-w d-Y-h-o 900 h-ku o-Q-l A-L--q--- l-T-o-B-- o-p-o-Z-d-Ju Qu J-l d-s-.   YTt liJ


Cɬu Hpj ldXJqv lu CTl 
[ Posted on Fri, 04 September 2015 ]

hf: Cɬu Hpj ldXJqv lu CTl. Hj Mv ouoJo 500 diʢks Yr. ceע C ltn Gl Yr cjk. cklv ouoJo 570 dius Yr 25,193 k ceע 154 dius Yr 7,639 khX ldj cTY.   YTt liJ


JTlu A׮ko L ohi Oa  
[ Posted on Fri, 04 September 2015 ]

afi: oطJ dYocbiv JTj A׮ko L lid YjTiYci fƤJqT ohi Blm. oZdc YJt Yjk JT cTdTJqi cjY Jralo cT Otiv A׮ko jhOz gj CzjjhOzu AgtϢٮ.   YTt liJ


Hpj ldXiv cnTT YT 
[ Posted on Fri, 04 September 2015 ]

hf: Hpj ldXiv cnTT YT. ouoJo 519 dius cnTv 25,245 k ceע 154 dius Yr 7,669 khX ldj cTY   YTt liJ


ot lk Js 
[ Posted on Fri, 04 September 2015 ]

J: ot lk Js. dlc 160 jd Js 19.920 jdik. Lhc 20 jd Yr 2,490 jdikX ldj cTY.   YTt liJ


oih kdTd : Ba hVv 2016~v 
[ Posted on Thu, 03 September 2015 ]

fQL: Oco ohtex lji oih kdTd ldXik JT. Bdqc kcli lklqiit JciT Ba hVv AT ltn Ba ldXikhX oOc.   YTt liJ


JtXTJ, hpjn FlTqv c YhrcT olq l 
[ Posted on Wed, 02 September 2015 ]

O: olq lk JYl lk ciɢY kȬh YhrcT JtXTJ, hpjn FlTqv c Ojs. JtXTJk imɮdt,   YTt liJ


Cɬu Hpj ldXiv CTl 
[ Posted on Tue, 01 September 2015 ]

hf: Cɬu Hpj ldXiv CTl. ouoJo 569 dius Yr 25,713 diusk. ceע 183 dius Yr 7788 diuskX ldj cTY. h Bgj Dvdack CTlX Cɬu Hpj ldXii fbY.   YTt liJ


jal dYSQk JTJqT BoY  
[ Posted on Tue, 01 September 2015 ]

cVvp: ff jal dYSQk Bitla Bmh BoY jQ dhK DdgJY JcJqw hk st. 2014~15 k JXJw dJj 2,500 JTiksiX dYSQk Bitla Bmh BoY.   YTt liJ


FVii FitTk뤫 dͮ-diV ljjT Vס Yje ltڢd-  
[ Posted on Mon, 31 August 2015 ]

cVvp : ddiV ljt dk gjY FtTk뤫 FVi okks dͮ diV ljt hfv Vס OtQv 20 mYhc ltcl lj. GYc how hءX Vvpiv FitTv, FVi, lVex F olcaaw ddiV DdgJYqT Vס YjeJw 47 mYhc lj ltڢd碵Y. dͮ diV ljjT Vס cj ltڢd碴k뼮 lVex Asiٮ.   YTt liJ


otlkiv hh 
[ Posted on Mon, 31 August 2015 ]

J: otlkiv hhk. dlc 20,080 jdi Lhc 2,510 jdihX C lk. Aդ alohi otlkiv hhk롨Y YTjJiX.   YTt liJ


Oco hz Cɬi LXJj 
[ Posted on Sun, 30 August 2015 ]

lnLTx: Ocik oطJ hz Cɬ DdiLTXh Cɡ~i Fo ldj oMTcii i Fo Cɬ foco Jxok   YTt liJ


FXlk CTl ohp ojȡdYJw LXJjhJ: bchɢ  
[ Posted on Sat, 29 August 2015 ]

cVvp: Aoo-JY FX, otX FliT lkiTiY jQ ohp ojJn dYJw JTYv dX cliu opih bchɢ Ajx Qiעk ds.   YTt liJ


Jkkdjv c Yylcdj lhc otlo YT  
[ Posted on Thu, 27 August 2015 ]

Yylcdj: hknu Yk̡chi Jkkdjv c Yylcdj lhc otlo YT. hk١ Fit BX otlo cTY.   YTt liJ


256 Qf CXv oסsQhi Aoo ouex T VkJ-o 
[ Posted on Wed, 26 August 2015 ]

c Vvp : A-o-o ou-ex T V-k-J-o- o-d-nv F-V-nu l-d-X-iv F-. 256 Q-f-i-X e-X- C-Xv oס-s-Q F--Y-X C-Y- G--l l-ki d-Y-JY.   YTt liJ


ot lk Js 
[ Posted on Wed, 26 August 2015 ]

J: Js alo CTlqi mn ot lk C Js. dlc 240 jd Js 20,240 jdii. Lhc 30 jdiX JsY. ot Lhc 2,530 jdi ckikX ldj cTY.   YTt liJ


p , L-h-X T-s-o h-׮ J--iv 
[ Posted on Tue, 25 August 2015 ]

J-: p , ot--o-V l- o-j-g-Jt- lu l-d-j o-b-Y-i L-h-X T-s-o h-K-k-i- d-ˡ-p-c-l H-j-- p -o Bʮ s-sv T-s-o T-lv h-׮ 2015, o-d-Y-ft 1 h-Yv 3 l-j F-s-X-J-q fw-L- Jx-lu-nu o-sv c-T-.   YTt liJ


Cɬu Hpj ldX l٤ Yr  
[ Posted on Tue, 25 August 2015 ]

hf. cT ldj YTi Cɬu Hpj ldX l٤ Yr. 66.54 jdiX lchi cj.ldj YTidw ouoJo 350 diʮ Dit ceע 100 diʤ Ditj.   YTt liJ


Cɬu Hpj ldX cT YT 
[ Posted on Tue, 25 August 2015 ]

hf: Cɬu Hpj ldXiv DXtᮮ. cTiX C ldj BjgY. ouoJo 308 dius Dit 26,050 k. ceע 94   YTt liJ


i Fo ldXiv YJti cTJiYi 
[ Posted on Tue, 25 August 2015 ]

cit: i Fo HpjldXJw YqrO CTƢk cTJihi h. Bw HpjJw hYX chiY. Fv h Hpj oOJJq   YTt liJ


Cɬu Hpj ldXJqv lu CTl;OjYk ckh lki YJt 
[ Posted on Mon, 24 August 2015 ]

hf: Cɬu Hpj ldXJqv lu CTl. OjYk ckh Gl lki CTlX amhiY. ouoJo 1625 dius ceע 450 diusksi CT. Jr GrltncT   YTt liJ


otlk JT  
[ Posted on Mon, 24 August 2015 ]

hf. ot lk Dit. dlc 80 jd JT 20,480 jdik. Lhc 10 jd JT 2560 jdik.   YTt liJ


Hpj ldXiv Jc CTl  
[ Posted on Mon, 24 August 2015 ]

hf: Hpj ldXiv Jc CTl. ldj BjgiTc ouoJ-o 883 diʮ CT 26482k ceע 258 diʮ Yr 8041kh. BLq ldXJqk YJtiX jQ Hpj oOJJqi fbY.   YTt liJ


D lk JY 
[ Posted on Sun, 23 August 2015 ]

cVvp: D lk s׮ dk JY. Vvpiv Dlk Jk 80 jdii. DjɬikX lu lk ltc. Cc div jٮ alocJ   YTt liJ


HikkT dX ogj  
[ Posted on Sun, 23 August 2015 ]

Cɬu Hiv Jtsncv c 9,300 JT jd ogju Cɬ Hj. Grltn Jٮ CYi jd ogjJiX kȬ.   YTt liJ


TiQu oeTc: cmY 5,800 QLt kuV slt JsJw 
[ Posted on Sat, 22 August 2015 ]

fiQN: Ocik YshK cLjhi TiuQcv lit pok١i o-eTcv 5,800 QLt- kuV slt JsJw JTdTJw dעiYi Jc AbJYt. kltdqk QLt- kuV slt eJsiv c Jdv htL TiuQcv F JsJqX oeTcv cmY.   YTt liJ


otX lkiv ltbc  
[ Posted on Sat, 22 August 2015 ]

J: otX lk C JT. dlc 80 jdiT ltbclX C١ijY. 20,400 jdiX dl lk.   YTt liJ


fq-fs dtniT lk Hj kȫ jdi 10 Jsl 
[ Posted on Fri, 21 August 2015 ]

cVvp : f--f-s-i-T d-Yi h-Vv dt-n d 9983 d-s--s-. Hj kȫ jdi 10 JslX lk. 99,990 j-d-i-X dt-n-i   YTt liJ


YjL onT nlh sVh c 2 
[ Posted on Thu, 20 August 2015 ]

lnNTx: l-d-X-J-qv Y-j-L o-nT- l-٤ n-l-h. C h-o d-Y-h--c d-s--s-i s-Vh c- 2 h-Vv l--r--Y F- k-ȫ e-X-J-q-X. Y--q-T Y- l-f-o-ע-k-T-i ev-n o-i-k-k-X F--kȫ e-X-Jw l--r--Y.   YTt liJ


jdiT hkv l٤ Jsl  
[ Posted on Wed, 19 August 2015 ]

hf. jdiT hkv l٤ Jsl. VqscYj jdiT hk 65.40 Bi. C HudY doiT JslX١iY. Jr j٤ltn Gl Yr cjkX jd.   YTt liJ


lvdciv OjY onT nlh  
[ Posted on Tue, 18 August 2015 ]

dYcc dssi sVh c 2 l٤ OjY onT. dٮ hXt Jٮ 8 kȫ sVh c 2 lX lvdcikT OjY onTY.   YTt liJ


otXlkiv ltbc  
[ Posted on Mon, 17 August 2015 ]

hf. otXlk JT. dlc 80 jd JT 19520 jdii. Lhc 10 jd JT 2440 jdihi. OciT Jsuoii il hk JsYc YTt Vqt JjtQJiX.   YTt liJ


Cɬu Hiv skiuoc JTl 
[ Posted on Sun, 16 August 2015 ]

hfi: jQ lu Jcii skiuo CuVooc l٤ YjT. C dav Cɬu HikX skiuoc JT liY. hJn AfciT Jc 6318 JT   YTt liJ


jQ otXlvdc Js. 
[ Posted on Sun, 16 August 2015 ]

hfi: jQ otX lvdciv Jsl١iYi kJ LwV Jxov. Jk   YTt liJ


f Fo Fu Fc jٮ JT JXu cnT  
[ Posted on Sun, 16 August 2015 ]

Vvp: f Fo Fu Fc lu YjT. jٮ JT JXcJqX cnTY. 2014 ht hYv 2015 ht lji Hy ltn   YTt liJ


ooX dYi hK  
[ Posted on Sun, 16 August 2015 ]

kJk Gl mJYi ptV Vlhi oox hfv ldXik. hfv ex OjYk Yqht AbihX oox FrYtY.   YTt liJ


dTw, Vov lk Js 
[ Posted on Fri, 14 August 2015 ]

cVvp: dTw, Vov lk Js. dTw lk ksc 1.27 jdi Vov lk ksc 1.17 jdihX JsY. mcirO lqc hYv dYi cj   YTt liJ


ilu hk JsY Cɬu YX lloi fb 
[ Posted on Thu, 13 August 2015 ]

hfi: Oco Jsuo il hk JsY Cɬiv c YXjqT JiפhYii YX lloii fb.   YTt liJ


jdiT hkv lu CTl 
[ Posted on Thu, 13 August 2015 ]

hf: jdiT hkv lu CTl, Hj Vqsc 65 jd. j٤ltn Gl Js hkhXY. Oc Jsuo hk JsYc YTt BLq ldXiv Vqsc hk DitYX jdi YjTiiY.   YTt liJ


Fe.f n hhƫ ChYv  
[ Posted on Wed, 12 August 2015 ]

J: jȡfcbu BMnc JrJu eio f sVii. Cɬik luddX hv J١X dhK onv c׮lt oסi eo f Hxku n eoעlv cTY.   YTt liJ


 
      

    
 
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting