Sunday
29
May
2016

Who can help your family eat right to stay at a healthy weight? We Can!

    p     co     och     J     BjL     ke     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ > JiJ  
   


eծ HXv c cav ds  
[ Posted on Sat, 28 May 2016 ]

djo: HY YlX Oجci sev cav eծ HXv c ds. Jri G djX JjX. j١ s٢v AtQʣciT eJ١ fLcoc   YTt liJ


iXVc Fe F J  
[ Posted on Sun, 22 May 2016 ]

ku: CLqn Fe. F J JjT hot iXVc. Jov dkoc 2~1 c YvYTiX hot iXV Fe. F J cTiTY.   YTt liJ


Qtu kL Jd fix hXc  
[ Posted on Sun, 22 May 2016 ]

hX: Qtu fo kL JjT cc dk fix hX Qtu kL Jd礫 oh.   YTt liJ


fov-o O-l-s-J-h-X-J-j-i-T o-p-aj-c H-q-d-J-o iLY 
[ Posted on Sat, 21 May 2016 ]

fovo: f-ov-o O-l-s-J-h-X-J-j-i-T o-p-aj-c si H-q-d-J-o-c iL-Y c-T. O-l-s-J-h-X-J-j c-Q-h- o-p-a-ju h-s-a k--j-i-X i-s-du T-i-J١ O-جu-n-v ot- J-j--h- H-q-d-J-o-c iL-Y c-T-i-Y.   YTt liJ


si H-q-d-Jo: hj J iL-Y c-T-i 
[ Posted on Sat, 21 May 2016 ]

A-o-Y-c, J-o-K-̡u: A-դY-l-X k-J O-ج-c 2012 k-u H-q-d-J-o-k l--k h-Vv Q-Y-lh-i h-j J si H-q-d-J-ov d--T-u iL-Y c-T-i.   YTt liJ


dj: e-ծ H--Xv c- s-Qt e-V-st du-hs 
[ Posted on Fri, 20 May 2016 ]

djo: d-j--c Y-Tt- T--o C-Y-p-o-l k-J h c-t Y-j-lhi s-Qt e-V-st eծ H--Xv c du-h-s. 1999k i.Fo H--X-c-m-n B-a-h-i-X e-V-st- Lʮ o롫 Tt-X-hʮ c-n-h-J-Y.   YTt liJ


is JjT oli  
[ Posted on Thu, 19 May 2016 ]

fov: ile kLv olമ Ahs Qi. BadJYiv Hj Lqc dki ol hLqTX Lv QYqiY.   YTt liJ


VL J, ilu h, etX١ Tso odiu Thv c ds  
[ Posted on Tue, 17 May 2016 ]

hVV: VL J, ilu h, etX١ Tso, dJ Akot, oʢ Joq Flt odic is Thv c ds. djmkJu luoʮ Vv foJ   YTt liJ


Oجu-o Te: C-ɬu p- T-h-c m-Q-n c-i 
[ Posted on Tue, 17 May 2016 ]

c-Vvp: k--cv c-T-- O-جu-o T-e p--iv C-ɬu T-h-c h-k-i-qi-i d.Bt m-Q-n c-i-c-Vvp: k--cv c-T-- O-جu-o T-e p--iv C-ɬu T-h-c h-k-i-qi-i d.Bt m-Q-n c-i-   YTt liJ


isJc CLqٮ Thi  
[ Posted on Tue, 17 May 2016 ]

ku: euov Bjg is J eTfw Oجunc CLqٮ Thc dKd. hot iXV BvVo TxouV 26 AL obYThv Dwٮ.   YTt liJ


Ho HqdJ Thc FJ-oT o-TN J٫  
[ Posted on Mon, 16 May 2016 ]

Ho-Tkiik Ho HqdJ Thc FJ-oT o-TN J٫ lYjX O़. o lsoc FYtc htLhiX odt J٫ dssijY.   YTt liJ


Cɬu lcY eTfw T ALw dV  
[ Posted on Sat, 14 May 2016 ]

hf: Cɬu lcY eTfw ThLw cjT kLJYJhqT S JZJw lqT hu Cɬu lcY eTfw T Jdchi oc Obj jL.   YTt liJ


sQt eVst ds 
[ Posted on Fri, 13 May 2016 ]

s: Cסkiu HdXvc hu kJ H ct Yj sQt eVst ds. HoTkiiT VhcJ YicT h s٢kX eVst djQidY. oJt: 7~6(2), 6~4. AYhoi   YTt liJ


eL Jjqv, kȬ Yjl  
[ Posted on Fri, 13 May 2016 ]

cVvp: JeTfqk dYgJqT dtLo CYpoYj kio eL Jjqk. Cɬ Bahi laij dhit eTfw kLk cTu YjqTiX eL FY.   YTt liJ


Cɬu lc-Y eT-f-qv kL-J d-V-c-h- hu J-du 
[ Posted on Thu, 12 May 2016 ]

c-Vvp: lc-Y eT-fw Y-j-q J T h-c-Q-hʤ k-L-J-h-i On-X O---l- C-ɬu lc-Y eT-fw T hu J-d-u o-c O-bj.   YTt liJ


lJii ht iXVc FYt T BjbJt BJh 
[ Posted on Wed, 11 May 2016 ]

ku: Viv Fu lJiYc FYt T BjbJt ht iXV fo Yk뢷Jt. hu. iXVus fo Adx dtk fkiu Vius JlTcT   YTt liJ


jٮ Cɬu lcY LoYjw JT si HqآJok  
[ Posted on Sun, 08 May 2016 ]

Cofw: jٮ Cɬu lcY LoYjw JT si HqآJo iLY cT. BahiX jٮ lcY Yjw HqآJ Loiv Cɬi dYcbJjY.   YTt liJ


Jhsx Yj FJL hYc JrlX hj-  
[ Posted on Sun, 08 May 2016 ]

JqiT Asdh hcעv dJjjciX Ap LXTkiY. Gr hcעc mn JrlrJiij. DTu Y BmdYikƢk Hj hXsc mn hj.   YTt liJ


Gi-o F-L-iu-ͮ H-Vo: o-c-i-i-T B--J-Z Q-k-iv 
[ Posted on Thu, 05 May 2016 ]

c-Vvp: T--o l-oh-i oc-i ht-o B--J-Z- F-r-Y. o-c-ii d-Y-l C-hu ht-oi Ot--X Gi-o F-L-iu-ͮ H-V-o F- d-jv B-J-Z F-r-Y-Y.   YTt liJ


kot oע dqT  
[ Posted on Wed, 04 May 2016 ]

JqVi scij F YɹqT Bmcij kot oעiT djmkJu. CYc Qh ltVi LqTil Otw kot oע hv luhjw JTdrJ lX.   YTt liJ


si H-q-d-Jo: ou T-٤v-t L-Vlv A-f-oVt 
[ Posted on Tue, 03 May 2016 ]

c-Vvp: si V Q-c-s-iv c-T-- H-q-d-J-ov J-׮ C-Y-p-o o-u T-٤v-t C-ɬ-i-T L-Vlv A-f-o-V-s-J.   YTt liJ


CL-n d-h-it k-L: O-jY Y-j k-t- o-ע Q-Yw 
[ Posted on Tue, 03 May 2016 ]

k-u: C-L-n d-h-it k-Lv O-j-Y-h-r-Y k-t oע. C- d-kt- c-T- Ov-oT-c h--j- o-h-c-k-i-k-i-Y-T k-o-t J-j-T D-s--.   YTt liJ


dj-m-k-c--c-T h--k- H-o-T-k-iu Lw-J-t h-j 
[ Posted on Mon, 02 May 2016 ]

hv-fx: h-k-n-iv d-j-mk-c c-T-l C-T-h--k H-o-T-k-iu Lw-J-t -eu d-T-l-o-J h-j.   YTt liJ


O u-o k-L: hx-Ou-L-V-f-i--~ f-ix h-X- h--j C- 
[ Posted on Sat, 30 April 2016 ]

ft-ku: O-du-o k-Lv hx-Ou-L-V-f-i--~ f-ix h-X- h--j C-. Q-i-v f-i-X-c f-z-o-k-L-iv Y-Tt--i-i c-k J-j-T D-s-d-. j-١ ̡-c-- f-s-o-i   YTt liJ


ob o-L H-q-d-J-o-k  
[ Posted on Fri, 29 April 2016 ]

c-Vvp: Vv-p-iv c-T-- e-V-s-nu J-v j-١-h-Y-i C-ɬu Y-j o-b o-L H-q-d-J-o iL-Y c-T.   YTt liJ


Gnu fVhx: oc ohiv  
[ Posted on Fri, 29 April 2016 ]

lpu: oc cplw Gnu fVhx Oجun ohiv dlm . OciT hu kJ Oجu noiu lciX djQiTiY.   YTt liJ


si HqآJc Cc 100 cw; Cɬu oM cs JT  
[ Posted on Wed, 27 April 2016 ]

cVvp: si V Qcs BYZhjq HqآJc Cc cs cw hY. Alocl HjkX fokiu Yk̡c. HqآJv HhYcqq mhkX dYldk Ahji hפ. CɬiT Gl lki oMhJ Cs si HqآJv dTJ   YTt liJ


ov-hu Kc L-Vlv A-f-o-V-s---Y-c-Y-j Ji-J Y-jw jL 
[ Posted on Sun, 24 April 2016 ]

c-Vvp: f-o-k-k si V Qc-s-iv H-L-o-׮ 5c B-j-g-cj-- H-q-d-J-ov ov-hu Ku L-Vlv A-f-o-s-J--Y-c-Y-j Ji-J Y-j-w j-L-.   YTt liJ


oljoc l٤ pTJ, frokXi hJ Qi  
[ Posted on Sun, 24 April 2016 ]

oljo YJtw odcn kL hYojv frokXi DQQkQi.   YTt liJ


K-t k-J-J--c h--h-k: e-e 
[ Posted on Sat, 23 April 2016 ]

a-p: 2022 k-J-J-d K--sv c-T--c- Y-j-h-c-v h--h-k- e-e d-o-Vus Q-i-c Cu-eus-c. j-٤ a-l-o- a-p o-zt-m-c--c m-n-h-X A--p C--j d-K-d--Y.   YTt liJ


frokX Hdx: cak cnJji ohiv 
[ Posted on Sat, 23 April 2016 ]

frokX: odcn Yj sev cak Qco Yj Ji cnJji frokX Hdx djn oLwo oh eckv dlm. Jtsv CkiT efi eLcci 6~2, 7~6 cX cav hsJTY.   YTt liJ


FYj F Lqhi ftokc diʮ dJiv HhY  
[ Posted on Thu, 21 April 2016 ]

ftokc. odcn kL eTfw JjTdjv AdYȢY hlhi ftokc. C dkt cT hvojv Vdtl k JjXi FYjk롷 F LqJw   YTt liJ


frokX Hdx; sev cav h s٢v  
[ Posted on Thu, 21 April 2016 ]

QpcoftL. sev cav frokX Hdx h s٢v JT. htov Lckroc djQidTiX cav h s٢kiY.   YTt liJ


dYgJq Jٷu pqٮ eTfw iXlroעi 
[ Posted on Tue, 19 April 2016 ]

Yjlcdj:Jjqvc Jj eTfw dYgJq Jٷ jQj ckljh djmkc cvJu pqٮ eTfw iXlroע. Yjlcdj TJcdt Jzh dltc YTi LuevV Jfo BX pqٮ iXlroע oM JjqkY.   YTt liJ


Qlc osc lkoc kso AltV  
[ Posted on Tue, 19 April 2016 ]

ftku. JiJ jL HoJt FsidT kso AltV dKd. kJ H ct To Yjqi clJ Ql osc lkohX djn~lcY Yjw djoJj cTiY.   YTt liJ


ad JthJt OjY c  
[ Posted on Mon, 18 April 2016 ]

si V Qcs: Cɬu Qc͢J Yj ad JthJt si HqآJoc iLY cT. HqآJo iLY cT Ba Cɬu lcY Qc͢J   YTt liJ


ho 500; kkLiv fro l٤ YkJc 
[ Posted on Mon, 18 April 2016 ]

hVV: kiXv ho Y Jjisk 500~ Lw YJ hjv froi djQi. odcn kkLiv lkuoiiT 1~2 cX fro djQidY. kkLiv froiT YTtii h YvliXY.   YTt liJ


Aoku n p: e-c-kv C-ɬ- Yvl 
[ Posted on Sat, 16 April 2016 ]

Cd: 25-h-Y ov-u A-oku n p- Tt--hʢv e-cv h--j-v H-o-T-k-i--Y-j C-ɬ- Yv-l.   YTt liJ


Aou- n J-: h-k-n-i 61c Y-Jt- C-ɬ e-c-kv 
[ Posted on Fri, 15 April 2016 ]

C-d: B-Y-Z-ij-i h-k-n-i H--c-Y-j B-s L-q-Jw- Y-Jt- ov-u A-ou n p--iv C-ɬ e-c-kv d-l-m.   YTt liJ


lViT gaLY; nsdliT lk c  
[ Posted on Thu, 14 April 2016 ]

cit: DQJ djmbciv djQid snu To Yj hji nsdl Jtk hTljlc lrYqi.   YTt liJ


siv hVV ohiv 
[ Posted on Wed, 13 April 2016 ]

hVV. odt Yj Jͬc sXwViT h LqJqkT siv hVV Oجuo kL eTfq ohiv. lweo ftLc FYjk롷 h LqJw YJt ohik   YTt liJ


Aoun J: Cɬ dJ̡c YJt  
[ Posted on Tue, 12 April 2016 ]

Jkkdt: oku Aoun p hkojv Cɬ YJtu Qi. dJ̡c HcYj Aծ LqJwX djQiTiY.   YTt liJ


Jjqdko eckv  
[ Posted on Sat, 09 April 2016 ]

djvhX: o̡c Jqf eTfw Ba ohiv Fo.f.T Yjlcdj Yvd Jjq dko eckv.   YTt liJ


oc F sƢk  
[ Posted on Fri, 08 April 2016 ]

cVvp: Cɬu Hx oJw ojo f׮ohu JjT ckcsu JriYj oc cplqc JVf mJɢc sƢv cnT. Jvrik dj Ak oc j٤ sƮ cnT FoZc. Cɬ HXv ohiv oc dsij.   YTt liJ


JnT fro Qi  
[ Posted on Fri, 08 April 2016 ]

frokX: Aj hXt Y JqiT lbi dYlbi et١Tso FrY. H Lqi.   YTt liJ


sikc S Yvl  
[ Posted on Thu, 07 April 2016 ]

lweoftL: Oجuo kL Js BahYojv QtuJqf lweoftLcYj sikc Yvl. GJdȣihi j٤LqJwX sikc lweoftL JJY.   YTt liJ


Qi; kVit kt  
[ Posted on Mon, 04 April 2016 ]

ku: Hj Lw QiT kt CLqn dhit kL JjTT Hj dTJT AT. Ct Alb Jr Bahi Jqksilt oɫ L٢v oYdTc 1-0c lriX hsiY.   YTt liJ


JqoJ djv sikc lQi  
[ Posted on Sun, 03 April 2016 ]

ftokX: Fv Jqov ftokXiYj siv huVc YJtu Qi.   YTt liJ


hoiT f ac llaki  
[ Posted on Sat, 02 April 2016 ]

Jis: CQdYk Tklnu Ockk AghKcT eTfwYj kiXv ho dlwi eٮ ohpju Y fJw ac OiYY llahJ.   YTt liJ


Fv Jqo dj C  
[ Posted on Sat, 02 April 2016 ]

ftokX: C frokXi sivhuVV ctct. AYiY hoi Jo׬c sXwV hKhK.   YTt liJ


Aoj ohiv 
[ Posted on Thu, 31 March 2016 ]

hih: hih Hdx Tov fksous lJTsi Aoj ohiv dlm. Jtsv f Qpc Jusi cj oפJw djQidTiX AojiT oh dlm. oJt: 6~4, 6~2.   YTt liJ


jQj Jqiv ho 50 Lw 
[ Posted on Thu, 31 March 2016 ]

f-X-o F-s-o:j-Q-j hv-h-o-j-v k-i-Xv h-o Au-d-Y Lw Y-J-. Jt-V-f-iv c-T k-J-J-d i-L-Y hv-o-j-- 30 h-c-עv d-cv-ע J--k-T-i-X h-o Atb o-դ-s Y-J--Y   YTt liJ


hoiT AY Lw ds, AtQʣci Qi  
[ Posted on Wed, 30 March 2016 ]

Jtaf: Aɡjn hvojqv ho AY Lw. kJJ iLY s٢v AtQʣc hsdTi jٮ LqJw fqlii djQiT.   YTt liJ


hih Hdx: Ql Jtsv 
[ Posted on Wed, 30 March 2016 ]

hih: kJ H ct Yj clJ Ql hih Hdx To Jtsv dlm. dJtsv HoTiiT VhcJ Yhc YvdX Qlus Aloc FkiY. oJt 6~3, 6~4.   YTt liJ


kJJd iLY: AtQʣci Qi; fokc ohck 
[ Posted on Wed, 30 March 2016 ]

flco Fjo: kJJd eTfw kעchju iLY s٢v AtQʣc FYjk롷 j٤ Lqc fqlii YJt.fokc l٤ ohck. fov~djL hjv Cjlj j٤ LqJw lYhX cTiY.   YTt liJ


kJJ iLY hvoj, Cɬ Yvl  
[ Posted on Tue, 29 March 2016 ]

J: kJJ iLY s٢v YtJhc̡cYj Cɬ djQi. HcYj jٮ LqJwX Cɬ djQiY.   YTt liJ


hih Hdx; sQt eVst duhs  
[ Posted on Sat, 26 March 2016 ]

hih. hu kJ H ct Yj sQt eVst hih Hdx Tov c ds. Daj ofܢii jL hkhX eVst dsiY. CTYJvhk moYJiimn Jr   YTt liJ


V eTfw CYpo ipu Je Aj  
[ Posted on Thu, 24 March 2016 ]

BtV: V CYpo eTfw Yj ipu Je(68) Aj. moJmtfa hk OJvoikiy.   YTt liJ


HqآJc ls Aդho: bcopi kg d T Dn 
[ Posted on Wed, 23 March 2016 ]

J: TtQ׮ HqdJ dVi dYYj d.T. Dn jL. HqdJov dT JiJ Yjw djmkcci cvJ bcopi CYlj cvJik. HqdJoc mn dX kg Jjhk뼤 JiJ YjqT HqdJ dVi ckdT dYnbtphX d.T. Dn ds.   YTt liJ


si V Qcs HqdJoT lT dsi: fw  
[ Posted on Tue, 22 March 2016 ]

si: si V Qcsiv C ltn cTY Y Aloc HqhJoijh Do fw. cj 2020 lj Yu Jqk١lhX   YTt liJ


foo Yqv siv  
[ Posted on Tue, 22 March 2016 ]

hVV: fuoh, fik, Jo׬c sivhuV f f o BJhX cj Jqv oQlhi. oli hsdTi ckLqJw YvkX JoעiT sivhuVo Jj YqiY.   YTt liJ


ovu Aoun J:Cɬu p Thc otat ci 
[ Posted on Tue, 22 March 2016 ]

cVvp: ovu Aoun Jdc Cɬu p Thc dKd. otat oLX ciJu. Gdv BshYv 16 ljiX TtXhʮ. lo Jdc LwJdshi d.Bt. mQn Thkk. si HqآJoc hTii mQnc lmh AclaJiij. ptQY oL BJm Acv OJYihX LwJdtht.   YTt liJ


dXi oo Hx JjT  
[ Posted on Sun, 20 March 2016 ]

fov CɬiT dXi oo Hx fVhx dyn lgL oLwo JjT. eckv QtciT Yj Gr oV ht ofs djQiT.   YTt liJ


ht iXVhi Qo hjc bjXiv  
[ Posted on Sun, 20 March 2016 ]

ku: ht iXVhi dhK djmkJu Qo hjc bjXi١i st. Qx Hc hخ Jf Qo hjci ̢jhi   YTt liJ


oo Hdx fVhusx: oc, dXi ohiv  
[ Posted on Sun, 20 March 2016 ]

oo Hdx fVhusx oh eckv Cɬu Yjqi oc cpq F-.Fo. dXफ JT. j٤ YlX ClT JjT cTi oc Qd硨us oiJ oסi Yvd.   YTt liJ


iLmt a si HqdJoc iLY c-T  
[ Posted on Sun, 20 March 2016 ]

Gnu HqdJ iLY TtXhusus 65 JkL lgLv otXT iLmt a si HqdJoc iLY oh.   YTt liJ


Cɬu lvo :cav Jtsv  
[ Posted on Thu, 17 March 2016 ]

JketXi: Cɬu lvo Tov odicus sev cav Jtsv JT. Qthu Yj AkJot oltlc djQidTiX cav Jtsv FiY. oJt: 6~7 (8/10), 6~0, 7~5. Qdu Yj Ji cnjii iFous Qx Cocsci Bij cav Jtsv cjTJ.   YTt liJ


Cɬu lvo :osc,cav,Ql hs 
[ Posted on Wed, 16 March 2016 ]

JketXi: Cɬu lvo Hdx Tov Td oVJqi osc lko, sev cav, clJ Ql Flt QiT hs. etX١ ltVoJi cj oפJw YJt cav Jtt ft cTiY.   YTt liJ


o--c A-s-i n-s-li lTY Cɬt 
[ Posted on Mon, 14 March 2016 ]

cVvp: 2014k l-آw-Vx T--o- h--j--k-X- T--o-c--s-- A-s-i-k롷 C-ɬ-t-d-k h-ji n-s-dl F s-nu T--o- Y-j- A-T--s-i--Y-.   YTt liJ


dآuOjiT Jj lQzsc hv hhT-  
[ Posted on Sun, 13 March 2016 ]

kltdw: Cɬu fJ-oL Yj lQzt oLc denXv fJ-oLk ck hjk lQi. dآu Oj JT Jj J ltJqv csc pLsiT AkJ-ot ptlYciX lQzt CT Yvd碵Y.   YTt liJ


isd kL : kltdqc lQi 
[ Posted on Fri, 11 March 2016 ]

ku: isd kL Bada dJtsv ht iXVcYj kltdqc lQi. Ba dav FYjk롷 j٤LqJwX kltdw iXVc hsJTY.   YTt liJ


hji nsdli lkXh BuV hs 
[ Posted on Fri, 11 March 2016 ]

ku: DQJhj djmbciv djQid snu To Yj hji nsdli Tovc lkXh kJ j١ ct Yj BuV hs. cjbY hji hvVXi DdiLYc nsdliT lmaJjX hs Oa OiY.   YTt liJ


otQi ALj ht oע lT  
[ Posted on Thu, 10 March 2016 ]

ku: otQi ALj ht oע lT. cklk Jjt Jklb JriYT Jf lTh Yj Asi. AtQʣcik CuVduVʢiiv   YTt liJ


hyT: nsl oطJ YJtik  
[ Posted on Wed, 09 March 2016 ]

ko Bko: To Yj hji nsl DQJ hyTYc JTi lt SkX JiJ dhJw ocY. C lt dslYT   YTt liJ


D-Q-J h-j-: c- n-s--l-i-T 70 h-ku V-q-t o-dx-ot-n- o-o-dʮ O-i-Y 
[ Posted on Tue, 08 March 2016 ]

k-o--ko: c-jb-Y D--Q-J h-j- D-d-i-L--Y-i J---i-Y-c Y-Tt- dh-K T--o Y-j hj-i n-s--l-i-h-i- 70 h-ku V-q-s- Jx-T-J c- o-o-dʮ O-iY.   YTt liJ


 
      

    
 
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting