Friday
28
August
2015

vanitha commission

    p     co     och   J   BjL     ke     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ > J  
   


dVc: AiYj hJw  
[ Posted on Fri, 28 August 2015 ]

cVvp: Vvp iXlroעiv dU dxJ A Y dVu Hm OiY Fjd JTYiv djY cvJ. dɩ١q dlm A Y kLJdVcc lbiiu J c FX dxJiT djY.   YTt liJ


Qlksiv c HjJk ot Jlt  
[ Posted on Fri, 28 August 2015 ]

Ji: opi Oai ill- Qlksivc- Hjkiq otX Jlt h. Jhsiv dY OYus ATo-Zcv AcnX DtQYh. Yjcj hcodv JdJ-ov dlt Ajxo- hji LwVv cX 35 kJn jd lk lj otXgjXw JltY-. Ck 2.35 cX ogl. ck ltn hؤ ClT Jlt cTj.   YTt liJ


HXj hYkTu dT oM  
[ Posted on Thu, 27 August 2015 ]

Yjlcdj: HXj hYkTu dT oM oQlhi. hchi ln bjX dT oMw FY. sivlonck fo oסʢkh lu Yj hYkTX dT oMw oQlhJY.   YTt liJ


Bohv 13 Jji focqqv Qlct dVd-  
[ Posted on Wed, 26 August 2015 ]

Lp: akik ctgi oglc ohchi ogl jQ l٤. Bohv 13 lioJji focqqv oM Ot dVd碵. fJ-o Qkik LjmskX jQ cTi ajX ogl AjsiY.   YTt liJ


D-k--J-ٮ- A-T--J J-ov A-O-P-c h-J-c f-ܤ-l-c Q-l-d-j-ɫ 
[ Posted on Wed, 26 August 2015 ]

J-k: d-t J--k h-r-J-T d-s-iv l-v c-q-j-Q-c (55) D-k--J-ٮ- A-T- J-k-d-T-i J-ov A-O-P-c h-J-c f-ܤ-l-c Q-l-d-j-ɫ J-U-c-Y-T-l 25,000jd l-Y d-r-i l-b- J-k A-V-n-Xv ou-o- J-T-Y(B-s-) Q-V-Q F-e-. A-na D--j-l-i.   YTt liJ


oft JJYv J hv  
[ Posted on Wed, 26 August 2015 ]

J: oftJJYv Jjql J cLjl fpaj hv. J stVo fsiT JXcoj Jjq oftJJYqv ckoZcX. Bcb, JtTJ, Dtdam F ooZcw hYhX Jjqc hkY.   YTt liJ


Jjqv fqhiv oMw ld  
[ Posted on Wed, 26 August 2015 ]

J: ooZc fqhiv YoMw ltڢ. oMw dv AɡjnTfcbh oJo sפJqX. ooZc acdY cjlb fqhiv JoJqX D١JY.   YTt liJ


hihj: hbhdltJt gnX  
[ Posted on Wed, 26 August 2015 ]

Ji: Jաl~hihj heii dTJTu dkoc opilt lt cvJi hbhdltJt cj hihj heiiT gnX. Drlt, Oؤr, JTs, JslkT hKkJqkX Jաl hihj oM gnXhr lkoY.   YTt liJ


83 kȫ jdiT otlhi ilY Asoעv  
[ Posted on Tue, 25 August 2015 ]

hf: 83 kȫ jdiT otlhi ilYi hf AɡjnT lhclqv AsoפOiY. 3.5 JkL othX ilY JTu mhY.   YTt liJ


Amqk lfo׮: j٤dt Asoעv  
[ Posted on Tue, 25 August 2015 ]

Tsus: Bnk hVox pN ogl dYi Ykk. llpYj kLJ fܹw lrij C o׮ p OiY lljw ptht djohiYhi fܨd綮 j٤dt BpY OiYYi sdt.   YTt liJ


dYQcw gnXii JhjjT kpjhei  
[ Posted on Tue, 25 August 2015 ]

cThT: ooZc JhjdijT cYYv dlt kpjhj hei dYQcw gnXiJ. cihcTdT FTlt jKhk djY kgXh ckdT FTjJiX. CY ludYnbcTljiٮ.   YTt liJ


Yoclb: dYJq dTiv  
[ Posted on Mon, 24 August 2015 ]

Yjlcdj: o. C. T FuQcisL JqQv HXMncT QT Yoc F latYZc hj oglv dYJq dTikiYi oOc. H dY fQ Ck dkoc JrTij.   YTt liJ


F-J-o-o d-j-m-b-c h-s-J- H-X-M-n J-r--u J-q-o J-s  
[ Posted on Mon, 24 August 2015 ]

B-k-l: H-X--c a-l-o-w h-Y f--cv- B-k-l-iv l-Q-h-a-h-r-J- o-̡-c- 720 f-s-Jw d-T-i-Y h-k d-ա-i--J-qv h-a-k-g-Y Yt- C--Y-J-J-i O-i-Y o-p-O-j-v l-Q-h-a-l o-d-j-פ J--n--J-qv J-i-s--T-i-j-J-J-i-X.   YTt liJ


l-Q Yu; c-T-T o-M d-T-iv 
[ Posted on Mon, 24 August 2015 ]

B-k--r: d--o-j-i mt--j-i e-l--q J---r- J--Y-c--i l- c-T-T o-M d-T-iv. Y-h-r-c-T J-T-t o-a-m-J-q-i bt-h-k-L, d-߬u F--l-j-i-X d-T-J-T-i-Y. mt--j-i d--o-j-i e-l--q Ot- D-١-- h-m-Y-h-X m--h-i J--Y-c-X- d-s- l-k-d-c c-T--i-j--Y.   YTt liJ


o-o-J-Y ot-l-J-k-m-k l.o-- F-Y-j L-lt-Xt- d-j-Y 
[ Posted on Mon, 24 August 2015 ]

J-: ot-l-J-k-m-k c-i-h-c--qv o-l-j-X A--h-s--- o-o-J-Y ot-l-J-k-m-k l.o--Y-j L-lt-Xt-- l-٤ d-j-Y. d--J-Q-Y ht- o-o-Z-c d-o-Vʮ- n-Q-hu l---T-X- o-l-j-X d-k--Y c-T--i c-i-h-c-w o-f-ܢ-- Y-q-l- o-p-Y L-lt-Xt- d-j-Y cv-J-i-Y-.   YTt liJ


h JoJjc OYv Olr J 
[ Posted on Mon, 24 August 2015 ]

Yylcdj: HY lioJjc OYv J ckiv Jٷ.lr hjv QX~nQJhj aYJqT GJ hJu QlX   YTt liJ


Yoclb: fQ J׫ oY  
[ Posted on Sun, 23 August 2015 ]

Yjlcdj: o. C. עiv HXMncT latYZ QT hj oglv dbcdY fQ. J. fkJnXc dko Aso׮ OiY.   YTt liJ


lQk ds J٤di lv  
[ Posted on Sun, 23 August 2015 ]

J: hcnTJok hKdYJqkjw afiv dTikiYi st. dbcdYii ojnJhsX afi dko dTikijY. Ciw Jjqv c dsi ilYJq Jiע Ai afik Acmodltcc opi GQʡX AlT dkoc lJYhiX oOc.   YTt liJ


oCT JqQk latZciT hjX; H dY dTiv  
[ Posted on Sun, 23 August 2015 ]

Yhrck JTckv BX fQ Hqlv YhoY. JqQk١i oglc mn fkX JTckk JTY. latZci CT Qd HTjY fQlij.   YTt liJ


TJo Vls cTsVk Yk뢵Y lam oM jȢu dko m-h 
[ Posted on Sat, 22 August 2015 ]

TJo Vls cTsVk Yk뢵Y lam oM jȢu dko m-hiv Tء Tlkt Vls cTsVk Yk뢵Y lam oM ojJnu dkous mh.   YTt liJ


TJo Vls cTsVk Yk뢵Y lam oM jȢu dko m-h 
[ Posted on Sat, 22 August 2015 ]

TJo Vls cTsVk Yk뢵Y lam oM jȢu dko m-hiv Tء Tlkt Vls cTsVk Yk뢵Y lam oM ojJnu dkous mh.   YTt liJ


o-̡-c- h- lt-n--c-T k-L-J-Y-J-h--c C-j-i-i-Y 3000-q J--Jw 
[ Posted on Sat, 22 August 2015 ]

d-k--T: J-r- h--lt-n--c-T o-̡-c- k-L-J-Y-J-h--c C-j-i-i-Y 3000H-q J--Jw. k-L-J J--J-Y--qv c- J--J-q o-j-Ȣ-- c-i-h-d-J-j (d-o-J B-J) o-̡-c- 2923 J-o-J-q-X 2013 Q-c-l-j h-Yv J-r- h-i l-j j-Q-t O-i-Y-Y.   YTt liJ


l-T J--i-T-u m-h- J-ov d-Y-Jw- A-ծ lt-n JU-c-Y-T-l- 
[ Posted on Sat, 22 August 2015 ]

J-:l-v A-Y-J-h--J-i-s 20 k-ȫ j-d Y--i-T-u m-h- J-ov d-Y-Jw- A-ծ lt-n JU-c-Y-T-l 5,000 j-d l-Y d-r-i l-b-. h-j-T J--j d-s-آv d-lx (27), d--j- V.o.f Jt--r-ov f-c (27) F--l-j-i-X A-V-n-Xv o-nu-o Q-V-Q C.F. h-p--a C-f-p m-Ȣ--Y.   YTt liJ


Atoo-Zc Jlt oM JXjv dTiv  
[ Posted on Fri, 21 August 2015 ]

J-Xt: Y-q-d-s-خ- h--- B-c-v g-L-l-Y -Y--k d--kp l-L-p Dw-d-T c-j-l-b J-lt c-T-i h--L-o-M J-X-jv d-k-o- d-T-i-k-i. C-j- Vl.F-o-.d.d o-J-h-j-us c-Y-Y--k d-k-o- o-M-h-X- d-Y-J-q A-s-o-׮ O-i-Y-Y-.   YTt liJ


J-آ-l-T-i J-ɡ-j h-q-J- A-j--Y:l-c l-J--k h--h-s  
[ Posted on Fri, 21 August 2015 ]

J-Y-h-L-k: l-c l-J--k h--h-s c-T---Y-i l-q--T-v. o-o-Y-c- h-׮ F- o-c l-g-L--q-i k-Q-Q--- h--h-s-i-X- c-T--Y- l-l-j. B-c l- d-s--i-Y-c Y-Tt-- j-n d-١-X-Y h--h-s A-j--s-i-Y-.   YTt liJ


f-Ʈ- hu d-o-Vʮ- l-T-i-׮- h-j- o-g-l: B--p-Y-Y- d-k-o 
[ Posted on Fri, 21 August 2015 ]

J-Y-h-L-k: J--J-r o-p-J-j-X-f-Ƣ- at-M-c-q- d-o-Vʤ d-Z-h J-Y-h-L-k c-L-j-o-g Jx-o-k-s-h-i-j- J--J-r h-s--j d-u-d-j n-Qu lt-L-o (53) B--p-Y O-i-Y-Y- d-k-o.   YTt liJ


V.F-e-.H. D-h ht-a--Y-i j-٤ dt-J-T d-j-Y cv-J 
[ Posted on Fri, 21 August 2015 ]

J-Y-h-L-k: V.F-e-.H. D-h ht-a--Y-i J-X-- B-c-l- J-ov 16- d-Y s-hu B-X, 17- d-Y-i s-h- o-p-a-j-c-h-i B-X Bv-f F--lt J-s--d-T H--J-o- h-Q-o-T-׮- J-T-Y-iv d-j-Y cv-J.   YTt liJ


h-i--h-j-- B-d-q-h-i i-l-l- d-T-iv 
[ Posted on Thu, 20 August 2015 ]

J-: h-j-J-h-i h-i--h-j-- C-c-v-- f-e-ct-eu B-d-q-h-i C-j-l-d-j o-a-m-i-i Lw-e- h-k-i-q J- F-J-o-o- o-d-nv o-J-V- d-T-i-k-i. C-j-l-d-j J-lv--j J-T-iv Y--Yv o-c-Q(30)c-i-X- n-V-o-M J-lv--j s-iv-l L-ע-c- o-h-d--c- A-s-o-׮ O-i-Y-Y-.   YTt liJ


l- J-T--j- 250 k-t J-T d-T--T- 
[ Posted on Thu, 20 August 2015 ]

J--i: l- J--s-i- o-h-d J-T--j- H-j l-v c- F-J-o-o-o o-M250 k-t J-T d-T--T-.   YTt liJ


o.d.F hu d-a-m-J c-Y-l l-T-i-פ h-j- 
[ Posted on Thu, 20 August 2015 ]

J-: J-Y-h-L-k- o.d.F hu d-a-m-J c-Y-l l-T-i-פ h-j-. J-Y-h-L-k J--J-r o-p-J-j-X f-Ʈ hu d-o-Vʮ n-Qu lt-L-o B-X h-j--Y. -k--c- Y- J--T-.   YTt liJ


Vvp dVci BoZc  
[ Posted on Thu, 20 August 2015 ]

cVvp: Vvp dVci BoZchX Fu o Bt f otiv Yq. oYJqT F Gl JTYkY VvpikX.   YTt liJ


-Y--qv h-fv ex l-k--X-h- J-T-Y 
[ Posted on Thu, 20 August 2015 ]

J-: -Y--q-T O---k--c-J- h-fv e-X- D-d-i-L c-j-b---Y-X- p--T-Y J- a-l-o ft-V-c-T ct-a-m-. Y--X--s dt-X-Y-i-m -Y-v F-r--- ct--i B-c-J-q-T e- e-n C- F-T---Y A-l l-j-١-Tu J-j-X-h-i--h- a-l-o H-f-V-o-h- s-t- d-j-L-X--X C D--j-l. 1091 Y-k 1-c-J c-T-d-T-i-١-l-X.   YTt liJ


l---i-T J-k-d-Y-J: o-Y-b-ju d-T-iv 
[ Posted on Thu, 20 August 2015 ]

p-j--T-: l---i l-T-c-v J--- c-k-iv J---i o-g-l-v h-K B-o-Y-Ju d-k-o- d-T-iv. c-t-J-q--j d-k-h-T- Q-N-n-c- Y-- g-j-Y-iv o-j- g-j Q-k-Q-o-j(47)c l-r-r-O j-Y 11 h-X-i-T-i-X- J-T--h-s-iv J--- c-k-iv J-X---Y-.   YTt liJ


l-h-c o-ע-c-T-iv ot-X:J-o d-Y-J o-M--c- 
[ Posted on Thu, 20 August 2015 ]

c-T-ء-m-j: l-h-c-- o-ע-c-T-iv c- ot-X d-T-J-T-i J-o d-Y-J A-c-n-X o-M--c J-h-s. J- l-h-c--l-q--k J-ͫ-o F-it C-k-Qu-o l-g-L-h-X J-o C-w A-c-n---Y. J- l-h-c--l-q-h-X J-ͫ-o F-it C-k-Qu-o l-g-L-- A-c-n-X d-j-b.   YTt liJ


dVc: gjgL dt JlqJq Asi  
[ Posted on Thu, 20 August 2015 ]

O: dVccjiJ FxismYhc dxJJw dYJq Yjsih ot. JTfLq, fcbq BX Clj dVY. cnXv J stVo fsiX otiTlv C lqTv cTiY.   YTt liJ


gt-g-X-i gt--l- d-j-v-- o-g-l: F-o-.d-i-T s-t-- Y-d-Y-J-j-h--- p--T-Y 
[ Posted on Thu, 20 August 2015 ]

J-: T.l d-j-- Lt-g-X-i gt--l- d-j-v-- o-g-l-v J--i F-o-.d o-ht-- s-t-- Y-d-Y-J-j-h--- p--T-Y. J-ov h-r-i-T---Y- Y- O-h-Y-k-i--- l-m-a-J-j-- s-t-- cv-J-i Q- d-k-o- o-d-ٮ- c-j-- p-Q-j-i l-m-a-J-j-X cv-J-J-i Y-d-Y-J-j-h-i o-Y-l-N-h-k cv-J-J-i l-X-h-- Q-o-ע-o- A-k-J-o-t Y-h-o- ct-a-m-.   YTt liJ


opajiT AsT Ykihi opajjT dJTc  
[ Posted on Wed, 19 August 2015 ]

idiv c- l٤hj hcnYjpYhi hcJv JkdYJ lt JT. jٮ- opajt 17 Jjii opajiT AsT Ykihi Lhv dJTc cT! Hj fܤlhiqq opajiT fܨ Oa Oi-Y opajuht JTdsd碨c AYJjhi lJljJiij.   YTt liJ


Fo-Jt- Lw FdiT hJus 1.5 kJn Y  
[ Posted on Wed, 19 August 2015 ]

FdiT hJu hpt oL op Sisr-O lJ- ck- hXiTiX- pkv FiY-. Yc- Jv dJXh AYcv Fo-Jt- otlov c- Hj ilYi Blmhټ hpt oL- ds.   YTt liJ


l-a-m-h-a l- p--k- k-ou-o s--u m-dt-m 
[ Posted on Wed, 19 August 2015 ]

J--i: f-it, lu k-ou-o- h-s-lv l-a-m-h-a l- J--i Q--i- Y--J- F-J-o J-k-ft p--k- k-ou-o s--u F-J-o-o V-d- J--n-Xt ot--j-c m-dt-m cv-J.   YTt liJ


LpcZc l  
[ Posted on Wed, 19 August 2015 ]

Yjlcdj: aYJq lv Jis l. oglv ill hj. gji djפ. hjudr oam nQ(32) BX hdjY. C dkt j١TiX ogl. CiqT fcbli mjQX lv Jis BJhX cTiY.   YTt liJ


d-l-o-i J-f-q-- J-o: o.F--Y-j c-T-d-T- m-dt-m  
[ Posted on Wed, 19 August 2015 ]

J-: J-l-עv Q-k O-i-Y-j--i-q J-f-q-- 85 k---q j-d-i-T et-X-t J-lt- J-ov d-j-Y k-g-- c-T-d-T-i-T--Y-j- J- o-ע d-k-o-k ot-w Cu-o-d-Jt- p-V-Jx--f-q-c-h-Y-j A--T- c-T-d-T-i-T-u k-J-i- c-i-L- d-Y-J A-c-n-X o-M-- m-dt-m.   YTt liJ


h-J-q d-V-- j-١-c-O-P-c C- J-T-Y--iv p-Q-j- 
[ Posted on Wed, 19 August 2015 ]

C-j- : 12 l-i-o- h-J-q d-V-- o-g-l-v d-T-i-k-i j-١-c-O-P-c C- J-T-Y-iv p-Q-j-. h-k--s o-a-m d-k-- d-j-iv h-b-l-c B-X- C-j- l-c-Y F-o- F J. f-Q- A-s-o-׮ O-i-Y-Y-.   YTt liJ


O- Y--: H-jw A-s-͢v 
[ Posted on Wed, 19 August 2015 ]

J-: J-q-h-m-j J-z-J-j- J-T-J-q-T O--Y-- c-T--i J-ov H-j-q A-s-ͤ O-i-Y. G-kt ct- l-١-i--s- o-c-u h-u (56) B-X d-T-i-k-i-Y. a-l-o O--i-i h-o-O--i-i C-iw cv--Y-q B-q-J-qv c- H--j--T-i-q j-d Y--i-T--Y-i--X l-l-j.   YTt liJ


V.Q.d-i-T D--j-l-c d- l-k; d-k-o- o--n-cv i-l-l-c- J-j-ht-a-c 
[ Posted on Tue, 18 August 2015 ]

h-k--s: d-Y-Q-c--q-T- h-c-h-i d-j-h-s-X-h- V.Q.d-i-T ot--k-s-c Y--d--k d-k-o- o--n-cv i-l-l-c- J-j-ht-a-c. d-t J--h-T-v h-o-Y-e(42)i-X- Y-jt d-k-o- ht-a-c--c-j-i-i-Y-.   YTt liJ


QQlc dxlXg lco  
[ Posted on Tue, 18 August 2015 ]

Jr: Joשhroc lY di Jsl dxJJqXƢv QQ Cjj JYhi F JT.cv disl dxJJw Jnh D١iYTiX Aco̡cqv c ilYJq F QQ Yk̡c cLjiv dxlXg Jrd碵Y   YTt liJ


J-h-J-i-h-i h-n-T- f-v J-s--l J-q-Q- J-h-ju d-T-iv 
[ Posted on Tue, 18 August 2015 ]

D-b-o-N- c-Lt :h-n-T- f-v J-h-J-i-h-i O-ע-i-T- l-at-Ϣ d-T-iv. D--j-K-ߢ-k D-b-o-N- c-L-s-k J-q-Q- l-at-Ϣ-i-X- h-n-T- f-v J-h-J-i-h-i J-s--l d-T-i-k-i-Y-. C-i-qv c- 12 Y--J-q c-k f--J-q d-k-o- d-T-J-T   YTt liJ


pcelb: cYqT djds DiT djY  
[ Posted on Tue, 18 August 2015 ]

Ymt: OlT J JxLo dltJu pceiT D V.Q.d djY cvJ. o. Fu. fkJnXc FYtYJ١X pce JTY AJhJw lqdsYi Jv D Bjd.   YTt liJ


J-ա-l J-o d-Y-i-T l-v s-i-V; J--c- J-- 
[ Posted on Mon, 17 August 2015 ]

d--j-: J-ա-l J-ov d-T-i-k-i d-Y-i-T l-v c-T--i s-i-Vv J--c- J--. d--j- Y-l-X ht--ע-c o-h-d At--c h-c-Q Y-h-o-u-s (35) l-v d-k-o c-T--i s-i-V-k-X h-m l-k-v J-T-k-ov d-Y- c-k-iv c--Jw J--Y.   YTt liJ


d--u-s h-j-X- Y-Tt- Y----J-l j-h-O-z-c A-d-i--T-v J-o A-l-o-c--- 
[ Posted on Mon, 17 August 2015 ]

Y-mt: l-n J-r- d-u h-j--Y-T Y----J-l j-h-O-z-c A-d-i--T--c-١-i o-g-l-v A-c-n-X l-r-h-. j-h-O-z-c A-d-i--T--c- m-h-h-١-i-Y d-s- c---l-j-k-q- c-j--i- c-L-h-c- o-b-J-j---Y-X d--u-s B--p-Y o-O----Y- A-c-n-X o-M o-O--.   YTt liJ


Yjlcdj F JkL Jաl dTJT 
[ Posted on Mon, 17 August 2015 ]

Yjlcdj: Yjlcdj F JkL Jաl dTJT. oglv Hjq AsoפOiY. Bעv Jrt oam Acv Jht (42) BX dTikiY. Hdh١ij YhrcT oam HT jȨd綤.   YTt liJ


p--kv Y-h-o- dU- H--Y J-o-J-j d-o-l- 
[ Posted on Mon, 17 August 2015 ]

h-t: p--kv Y-h-o- dU--J-i-i-j- H--Y J-o-J-j d-o-l-. Y-h-r-c--k d-q-iu-J-T-iv p--k-k-X o-g-l. L-Vt-l-q F-o--׮ o-kʮ l-k V-l-nu o-a-m-c-i-X dx-J-. a-l-J-q d-k-o J-o-T- A-c-n-X B-j-g-.   YTt liJ


Ah-Y-m Y-- h-K-m  
[ Posted on Mon, 17 August 2015 ]

Ah-Y-m O---- J-ov DTh F.-f m-l-a-ou d-T-i-k-i-Y-T Y--c J-s- J-T-Yv l-l-jw d-s--l-. L-j-l-i-jv-l hjT d-k-o-X m-l-a-oc d-T-J-T-i-Y.   YTt liJ


Yylcdj dxlXg oM dTiv 
[ Posted on Fri, 14 August 2015 ]

Yylcdj: Ato̡c dxlXg oM dTiv. Jrc ohd dsikX ogl. Jk, fLt dk   YTt liJ


JJqT Amk nit Oi-Y ill- Aso-עv  
[ Posted on Fri, 14 August 2015 ]

O: HaLJ lT-oBd- Ldv Afڷv JJqT Amk am nit Oi-Y ill- Aso-עv. Yhr-cT- o.f-o.F.ViT oft J lgLhX- illc Aso-׮ Oi-YY-. Oik czc Hj oJj Jcik QlcjcX- Aso-עkiY-.   YTt liJ


lT-oBdkT Jաl- lvdc  
[ Posted on Fri, 14 August 2015 ]

Ymt: dko- CTdTv mJ-YhiYT lvdct Jաl- ldXc pTJ- B hפ. Jաl- lvdci-i ilw lT-o Bd碨c BmiYi dko- Jٷ. lvdci- dOjXchi DdiL cjlb lT-o- Ad- ozmw dko- dTT.   YTt liJ


JTiThicj lw lm LJw; Ddgǡl jJci  
[ Posted on Fri, 14 August 2015 ]

d.Fv. kK htLv Jscqi JTj gnXdT dX djT kpjoMk ALhX AJ mK F dko ds. gnXdTi dXdjlcYj jQcn opajc dOjX cTJi JTiThJq oMTd碴Ji OiYj. CYk AjmhX BJhXc JjXh dko omi.   YTt liJ


li JkdT otXgjXl dXl Jlt  
[ Posted on Fri, 14 August 2015 ]

pjdT: li JkdT otXgjXl dXl Jlt. ctJqj gjYiv ojus gj QkQoj(47)cX JkdY. lrrO Di mnhX ogl cTY JjY. Di 12c QkQ AcQihi eXv oojj.   YTt liJ


TkeXkT oclL-ac cvJ Y 
[ Posted on Thu, 13 August 2015 ]

D-d-Ys: T-k-e-X-k-T o--c-w l-L-a-c O-i-Y c-T- Y--d- p-s-բv l-٤ o-Q-l-h-J-. l---h-j-T- c-j-l-b d-j-X- Y--d-c-j-i-J--Y-. Vv-p, h-fi, p-a-j-f-a-, l-j-X-o, f-L-q-j Y-T-i o-Z-k-w J-z-J-j- o-M-h-X- B-q-J-q J-f-q-d-- d-X o-ء-a---Y-.   YTt liJ


YlLphT JTJw Yi lQ ohi ohci Aso-עv 
[ Posted on Thu, 13 August 2015 ]

J-i-J-q: Y--l-L-p Dw-d-T J-T-Jw Y--i-T o-h-i o-h-c-i A-s-o-עv. J-k Y--lq J-q-j h--c- o-h-d C-mj l-k-o l-v h-b-o-a-cu-d(61), J--q J-k d-j-l-r C-T-i--T- h-k-cT o-ɡ-n- g-l-cv m-k-c(31) F--l-j-i-X- A-s-o-פ O-i-Y-Y-.   YTt liJ


dtYZcii dxJi dV  
[ Posted on Wed, 12 August 2015 ]

JiT Au Lwekij. A ohiT glcv gQci dJ Alojqv dxJii AcQii J٤dJs١ij. Cr Gdv 18 c jYiv lk gQc Jr dxJ JTu QoX ds ft cvJ fb JTiX oh dVd碵Y.   YTt liJ


l---i-T d-X h-n-T YhrcT o-Y-Jw d-T-iv 
[ Posted on Wed, 12 August 2015 ]

J--i: i-Y-i--T f-ov J-Yh Y-j--١- l---i-T f-Lv-c- d-X h-n-T o-p-a-j-ht Dw-d-T h-- C-Y-j-o-o-Zc o-Y-Jw d-T-iv. o-M h-n-X c-T--i-Y j-٤ h-o-h-Y d-i-h J---c h-s-i-.   YTt liJ


dx-J-- d-V-c: c- d-j-m-k-J-c Q-h-h- 
[ Posted on Wed, 12 August 2015 ]

J-:O-c-k-k c--h--j--c--i dx-J--i d-V--- J-ov c- d-j-m-k-Ju o-cv B-f-a- Q-h-d- p--T-Y Q-͢-o J. F-f-p h-Y Y-.   YTt liJ


Fu.o.o J-V-ע- h-j-X-v a-j-p-Y 
[ Posted on Wed, 12 August 2015 ]

J-r--T: Fu.o.o J-آ-c--i l-at-Ϣ l-T-i-׮ h-j- o-g-l-v a-j-p-Y-i-s-. d-j-m-k-c--c-i l-at-Ϣ-Jw- cv-J-i l-T-i--J-q-T F- o-f-ܢ- Fu.o.o A-b-J-Y-j-T h-r-J-q-T l-j-b-l A-d-J-T j-p-o-h- l--c- c--l-h-X a-j-p-Y--T-i--i-j---Y.   YTt liJ


Bczlkmj ȱYk Jlt: dY dTiv 
[ Posted on Wed, 12 August 2015 ]

Jk: Bczlkmj ȱYk dթkp lLp Jlt OiY Jok hKdYi dTJT. fkjhdj oam mJht BX dTikiY. lLpT oMw lvdc cTYci oȢj   YTt liJ


p-s-iu J-T-; d-Y-J-q-T o--l-J-Jw J-٤-J- 
[ Posted on Wed, 12 August 2015 ]

B-k-l : J-l-ע-k- H--j--T j-d-i-T p-s-iu J-T--h-i f--- J-ov d-T-J--c- d-Y-J-q-T o--l-J-Jw J-٤-J--c- c- m--h-. i.o J-q-Q h--d-T o-a-m C-f-p-h- c-Y-Y--k- lu-o-M-h-X l-a-m-- J-T-J-q-T h-i--h-j- J-T-u m-h--Y.   YTt liJ


hihjhi dTiki ilq pQj  
[ Posted on Tue, 11 August 2015 ]

Ji: latYZJw hihjYcT dTJTi ilk C JTYiv pQj. Ocmj dj chk dYsآv ptna, AYjؤr CThkiv AQn, Yjl ht hpa se FljiiX Ocmj V. l. Fo. d J. mJhs cYYk oM dTJTiY.   YTt liJ


Cu-n-su-o YJil٢ g--m-n-i h-J-c A J 
[ Posted on Tue, 11 August 2015 ]

d-c: Cu-n-su-o YJ Y--i-T-u g--m-n-i h-J-c A J-k--T-. 13 J-j-c-X J-k-O----Y. O-Y-c fv-d--i-T h-j-X o-f-ܢ A-c-n-X-h-X C-dw A j-K d--i-T i J-h-Ju o-h- h-s-i A-s-oעv F--i-j---Y.   YTt liJ


J-ա-l- J-o-: d-Y-Jw- JU-c-Y-T-l d-r-i 
[ Posted on Tue, 11 August 2015 ]

Y-T-d-r: J-h-q F-J-o-o- O--d-o-עv-c- 267 J-k J-ա-l-h-i d-T-i-k-i J-ov j-١ d-Y d-X-u-J-T J-ء-T-v d-ɤ-s-iv f-o-k(28)c 10 lt-n JU-c-Y-T-l H-j-k-ȫ j-d d-r-i h- d-Y Y-h-r-c-T- Y-c Q--iv J--- c---j-lv o-f-p-h-X- j-٤ l-J--J-q-k-i 10 lt-n l-Y 20 lt-n JU-c-Y-T-l j-٤ k-ȫ j-d d-r-i Y-T-d-r Fu.V.d.F-o- d-Y-J-J-T-Y Q-V-Q F-o-. n-Q-pu m- l-b-.   YTt liJ


A-t o-o-Z-c h-i--h-j-- o-M- s-hu-V O-i-Y 
[ Posted on Tue, 11 August 2015 ]

O--c-m-j: A-t o-o-Z-c h-i--h-j-- lv-d-c-o-M--k C--k d-T-i-k-i h- d-j-i s-hu-V O-i-Y.d-b-c J--J-q-i h- d-j-X A-s-o-ע-k-i-Y. f.f.F. l-at-Z Dw--T j-٤ d-j O--c-m-j-iv-c- h--h-c Y-j-l--iv-c--h-X- d-T-J-T-i-Y-.   YTt liJ


d-s-h-T J-s-d-J-T: h--h-j-X-h-- d-o-׮-ht- s-t-- 
[ Posted on Tue, 11 August 2015 ]

Y--X--s: m-o-Y-h-Jw d-s-h-T-iv Jt-h-s-- c-k-L J-T-f h-j- o-g-l--k d-o-׮-ht- s-t-v l-Q H-r-J h-פ h--d-j d-s-h-T-i-k l- D-v O-- h--h-j--Y- o-O-c.   YTt liJ


sivl Qk lLac OiY Yd; eT-fw Yj A-s͢v  
[ Posted on Mon, 10 August 2015 ]

Ciw Jjqk dk eT-fw JJqk AYZ Yjhi Jqټ dko ds.Yu sivlik lQkuo HeosX Aɡjn JiJ Yjqhi Yc djOihdiL sivliv Dit mqk Qk l cvJh lmod碵ij Yd.dYiv c oYx sivl sJ-hʮ ftVus djk lQ JJw dTT.   YTt liJ


i-Y-J-qv h-n-X c-T-- o-M-w o-Q-l 
[ Posted on Mon, 10 August 2015 ]

J-: H-X--c a-l-o-w h-Y f- c-k- T-i-c-J-q f-o-J-q J-z-J-j- h-n-X c-T-- o-M-w o--c- o-Q-l-h-i. Y-j- h-Y-k-T- J-lt- c-T--J-i-X C-l-j-T k-Ȭ.o-M--q-T o-c-b---s- j-p-o-c-n-X l-g-L s-t- c-k-J-i-Y-T Q-L-Y l-X-h- d-k-o- h--s-i-- cv-J.   YTt liJ


fk hkhnX: didtiJ j٤dt DwT hdt Aso-עv 
[ Posted on Mon, 10 August 2015 ]

d-j-d-: f--k- l-r-i-Y--ji o-Y-J-q-T hk d-- J-T--J-q-i d-i-dt--i-J j-٤-dt Dw-d h-L o-M- J-k o-ע d-k-o- J--n-Xt d. d-J-m-us c-Y-Y--k d-Y-J-o-M A-s-o-׮ O-i-Y.   YTt liJ


d-s-ؤ-r J-k--o: J--d-Y o-ht-- 
[ Posted on Mon, 10 August 2015 ]

J--i: d-s-ؤ-r J---k--ov d-k-o C- J--d-Y o-ht--. V-J-c-N o-Z-d-c D-T-h k-k-ou, g-j d-o-, h-Ju d-lx-kv F--l-j J-j-h-i J-k--T--i J-o-k-X 80 a-l-o--c-v A-c-n-X dt--i- J--d-Y Y-i-s--i-Y. d-Y e-s-o-f-a o-a-m c-j-z-J-ht (26) s-hu-V-k-X. h-i 16c B-i-j- c-T-c c-T--i J---k-d-Y-J.   YTt liJ


YjYȱYv hnX cTiY hkiqJw  
[ Posted on Mon, 10 August 2015 ]

pajfa: YjYȱYv hnX cTiY hkiqJw. ogllhi fcb JotJV oam obJtd Bcb Jfբ dTiki.   YTt liJ


 
      

    
 
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting