Wednesday
24
August
2016

Who can help your family eat right to stay at a healthy weight? We Can!

    p     co     och   J   BjL     ke     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ > J  
   


Ts hslv lcYQlcj JciT F.V kLJhi dV  
[ Posted on Wed, 24 August 2016 ]

fLqj: QkiT gLhi Ts hslv lcYQlcj kLJhi dV. JciT F.ViX lu. fLqjlk Hj pv Jxowuo oZdckX ogl. hihj cvJ h QlcjiX JciT F.V gcdJm dVY.   YTt liJ


AThkiv 9 lioJjc AiT Jjhtc  
[ Posted on Tue, 23 August 2016 ]

CT: AThkiv HY lioJjc AiT Jjhtc.LyYjliki Ji Jqhmj opJjX BmdYiv dlm.   YTt liJ


Q.Fu.i-l-k s: d-Y-n-b m--h-J 
[ Posted on Tue, 23 August 2016 ]

c-Vvp: Q-l-p-t kv c-p-s ot--J-k-m-k-iv L-l-n-J l-at-Ϣ-c-i d-V---Y-c-Y-j d-Y-n-b m--h-J-.   YTt liJ


Jiv hihyhi ill dTiv  
[ Posted on Sun, 21 August 2016 ]

J: Jiv hihyhi ill dTiv. Cydiծ L Fv Fo V hihyhi Bkl oam loalX dTikiY. V Q dtJqv DdiLcX   YTt liJ


dJYlj dVc: Ljȡ cYl oYn Jht As͢v  
[ Posted on Sun, 21 August 2016 ]

OߢLV: dJY lj dVcc Ljȡaw cYl oYn Jht As͢v. dJY lj dVc, Jkdh١v, hYodt lqtv YTi JoJqkX Asͮ. Dtdamk lzlcvlX dko Ciq dTJTiY.   YTt liJ


AdJToOc o cvJij  
[ Posted on Sun, 21 August 2016 ]

dckt: Cc F dikij J٤ljY. Jr odYfsv cki o Ffp fcbqT oztmclqiv Cc dsƢk Bj AY Jjhi FT.   YTt liJ


dT JjY, d moYi AcnX JT  
[ Posted on Sun, 21 August 2016 ]

hvfx: illc ln cvJ J Jov F oeXX hkiq gji JhJc JjYijY. Fv moYi AcnX F hעhs. Ac hvfx i. F. C FJoծ DaLoZcij dckt Jjlqt o Ffph hjX OjqJw Ar. o J Jov gj oeii JhJu dkT oam Ajx Jhkocc Asoעki.   YTt liJ


hvfXv hkiqiT hjX JkdYJ; gji JhJc As͢v  
[ Posted on Sat, 20 August 2016 ]

hvfx: Ho--Tkiiv dckt oamii illc JkdTiY gji JhJc Ot Yq. dckt oam o Gfp (34) BX JkdY. oglv CiqT gj oeii JhJu Ajx Jhkocc As͢ki. Jr HJ--Tft dYckcX o hjY.   YTt liJ


hki-q i-l-l- h-jX: g-ji J-h-Jc A-s-͢v 
[ Posted on Sat, 20 August 2016 ]

hvfx: hv-f-Xv h-k-i-q i-l-l J-- J-ov g-ji J-h-Jc A-s-͢v. d-c-kt o-a-m o F-fp J-- J-o-k-X g-j o-e-i-ii J-h-Ju A-jx J-h-k-o-cc A-s-͢-k-iY.   YTt liJ


eo-f- d-X-il J-T--r-Oi: c-n---Y 25 kȫ 
[ Posted on Thu, 18 August 2016 ]

Q-i-dt: e-o-f--k-T d-j-O-i--T-Ji Y-Tt- d-X-i--k-J-Ji Oi-Y i-l-l-c c-n---Y 25 kȫ.   YTt liJ


V VJTsT l-v j-ٮ Y-s m-l--r-Jw J-T H- J-h-J-, h-ס- m-Y-l-c  
[ Posted on Thu, 18 August 2016 ]

h-fi: d-j--j--k-i-q-ii h-f-i-k J--l-q V-JTt V- Y-us o-p-i-i d-X-i-c-i-hi c-r-o Dw-d-T j-ٮ d-j J-T Y-u d--Y C--j--Y-i o-m-i. B-s-d-j l-b-- B-j-d--d-T   YTt liJ


V-Jt V- J-k--T--i-Y 6 dj  
[ Posted on Tue, 16 August 2016 ]

dc: Bsdj Hlt-V-o h-j- cv-J J-k--T-i mn e p-ov J-r---Y-i A-s-o-עki V-Jt V-.   YTt liJ


p-v ct--J-i Y-u-h-c-iv ct- J--h-c-g-L O-iY 
[ Posted on Mon, 15 August 2016 ]

kJ-c: k-J-c-l-k f-zjiv p--k-k ct--J-i F-L o-M Y-u-h-c-iv ct- J--hc-g O-i-Y.   YTt liJ


Jiv dhKcT cYYv kpjil cLccTcl: Tעc 1,500 jd  
[ Posted on Mon, 15 August 2016 ]

J: hqlJT adk Fkus V Jcv cmdtT dko siV. kpjhjhi V.Qi dTJT. Yjlcdj oam Clu QXciX 20 L Jաl opY FsXJq nV dko dTJTiY.   YTt liJ


cmdtT si V : kpjhy dTJT  
[ Posted on Sun, 14 August 2016 ]

J: hqlJT adv cT cmdtT dko cTi si Vv kpj hy dTJT. cmdtiT V Qii Yylcdj oam Clc dko   YTt liJ


J jQj lhclqv 3.19 JTiT lQgjXw dTJ-T  
[ Posted on Sun, 14 August 2016 ]

cTءmj: J jQj lhclqki j٤iYjvc-- 3.19 JTiT lQgjXw Jo--׫o-- CuskQuo-- lgL dTJT. hYii jKJqk롨Y hfivc J٤l BgjXqXl.   YTt liJ


cadj Jk: Aokh ap 70 lJw  
[ Posted on Sun, 14 August 2016 ]

JrT: YXjiv lirO Jkd i kL dltJu Okds JXidsط Aohus apcsi lJqټ dͮ--ht sdt. aphJ 70 lJqT 76 hslJqXY dͮ--ht dZhJ sdt dsi. CYv 13 lJq hKX GעY. CYX hjXc JjXhiY.   YTt liJ


Hkjv dkoJj BJh L١ Yklu dTiv  
[ Posted on Sun, 14 August 2016 ]

Ymt: Hkjv FoF DwdT ck dkoJt cj BJhX cTiYhi fܨd綮 Jdo L١ Yklu JTl jSQ dTiki. Jov cj j٤ dt dko dTikij.   YTt liJ


c cTcT l٤ JhJi ht Cɬu JTmjc YTl  
[ Posted on Sat, 13 August 2016 ]

cit: okx lkiv Bjg oסt A BLqJc l׮ JTmjci Cɬjc Ahjiv YTlm. JhJi Jjhi ht Jov 2014 hYv c cTc lbicij 34 Jjci LtfȮ Opu. CYci hסj LtpJdVc JT BjdYTiX oueuooJ odjit Jt Hj ltn YTlm lbY.   YTt liJ


Amk ozmw AiiqT hoQ o--Ju nJw dͮ OiY jndYiT h-Jw  
[ Posted on Sat, 13 August 2016 ]

ak: ei--ofv Amk ozw Aiiq o--Ju nJqkT Ys J jndY dXf hKtQiT hJq JxLo lcY cYlhi mtnU hKtQ. kLJ Oli hoQJw ei--ofkT AiiqT dj lljqTh o--Ju nJw dͮ OiYX mtnU hKtQ ei--ofv dYȨdY.   YTt liJ


ou oli JT dT dko  
[ Posted on Sat, 13 August 2016 ]

J: Jrk ou oliT hslv didtil dxJi dVd碵 oglv dkocYji BjdX. dYJq ojȢu dkoJt mh cTYi dxJiT hYl ds. dxJi lgOjii OYJju lcY dkoJj mhYi JiT hYl Bjd.   YTt liJ


ciihi kLJY dƢ: Ho--Tkiu ilY J׫ oY-  
[ Posted on Sat, 13 August 2016 ]

lqt ciihi kLJYiv Gtd稶 BjdXc lbiii Bo--Tkiu ilY HTlv J׫ oYYi sdt. ciihi kLJYiv GtdTJi AYus amw lViiv dJtih J׷c Q kio Vo--Jw F 26 JjYjiij hLdVc׫ OhiY.   YTt liJ


V-Js-i h-Jw d-Y-l-c J-k--T---Y- a-m-w ds 
[ Posted on Sat, 13 August 2016 ]

O-: O--iv j-L-f-b-Y-c-i Q-luj-ȡ D-d-b-J-q-T B-m-d-Y-iv J-r-i- d-Y-l-c h-Jw J-k--T---Y- S---- o-o-T-l a-m-w d-s-.   YTt liJ


il-Y-i-T h-Y-a-p o--J-o-k D-d-Ȣ- c-k-iv 
[ Posted on Sat, 13 August 2016 ]

hZ-j: D-t-d-a-mv i-l-Y-iT h-Y-a-p o--J-ov d-Y- c-k-iv J-ٷ. Vv-p B-L am-i d-Y-i-k-X G-J-a-m 35 li-o d-i-h- i-l-Y-i-T At- c-h-i m-j-j A-rJ-i c-k-iv o--J-ov J---i-Y.   YTt liJ


Jkov JTY lsY liq ljv  
[ Posted on Fri, 12 August 2016 ]

JrT: Jkov JTY lsY liq ljv. ho룫 kL dltJu hpa Aok(20) BX lY. fki oMhX liY. lirO lJ   YTt liJ


dYmYlb cLcOYhiY djv JkXhriq Aso׮ OiY  
[ Posted on Thu, 11 August 2016 ]

Ji: dYmYlb OעLkT cLcOY Ail djv llpv c duhsJi, B OY DdiL gnXdTJi OiY illc dko Asͮ OiY.   YTt liJ


Jqhct JkdYJ: dv lkju lJjciY dJ  
[ Posted on Thu, 11 August 2016 ]

Jqhct: Jqhct JkdYJc dv lkju lJjciY dJiX Jٷ. lkjc lJj gjihi lrl fcbhX Jqhcjc cTi Jki JjXh dko.   YTt liJ


LLqus Aٮ hcQsT hYap dtcLcii ckiv  
[ Posted on Tue, 09 August 2016 ]

cit: ot Fբu ghci LLqus Aٮ hcQj JTcv Jjhi JkOd ckiv Jٷ. Jr alo QLLc di mn JXYi 27 Jj lco htc lV--kusk JTckX JٷijY. Clt Jjhi fk˫Lc CjiiYX F omiYiX dko lJYhijY. AcnX Bjgٮ.   YTt liJ


opaji dVd碵 ill-- Aso--עv  
[ Posted on Tue, 09 August 2016 ]

ljٮ--: didtil opaji Aդltn kLJhi dVd碵 CjdckJjc dko-- Aso--פ Oi--Y.   YTt liJ


Hk J-s-k- g-j-i Y-i- J 
[ Posted on Mon, 08 August 2016 ]

O: g-j-i-h-i- l-- Y-Tt- H-k T-J-o V-lt J-s-cJ- g-j-ii J--J-q-i-h- Y-i-.   YTt liJ


dlo focoJjc JkdTiY gji hJc Ot  
[ Posted on Mon, 08 August 2016 ]

hLkdj: hLkdj Jkd jYiv JXd dlo focoJ hjXc dv gji hJc. dlo focoJju go-Jt ni Js alow hudX ajp opOjv JXYiY.   YTt liJ


hakpjiv Dsi Jc Jqi AJi  
[ Posted on Sun, 07 August 2016 ]

Jdc: hn颴Yci dYjY hakpjiv Fi hnl Dsdi. luhv Fo--׮ o--סt shv c Jql iɫ hn颴u Fi Fi hnlX DsdiY. oglv jh, mlczu Flt dko dTiki.   YTt liJ


Y O٢ dxJi dVd碵; Fo.F As͢v  
[ Posted on Sun, 07 August 2016 ]

hf: Y O٢ gnXdT dxJi dVd碵 Jov Fo.F As͢v. hpjnik lnfL dko o--nck Fo--F d oK--al fuoac BX Asͮ OiYY.   YTt liJ


Y- O-٢ 16J-j-i d-V-- Fo.F A-s-͢v 
[ Posted on Sat, 06 August 2016 ]

Ho-h-c-fa: Y--O-٢ dx-J--i d-V-- F- B-j-d-X-v h-p-j-n-i-k o-f Cu-o-dJ-s A-s-ͮ O-i-Y.   YTt liJ


JTcmc Jkti Jq cvJ li JhJu dVd碵 J-  
[ Posted on Sat, 06 August 2016 ]

Ymt: JhJus dVccjii l BmdYiv hj. dVcc mn Hqlv di JhJc Aivloihi illc Jٷcik.   YTt liJ


htch o d F hu fծ oJs hj  
[ Posted on Sat, 06 August 2016 ]

Cjפd: o d F damJ cYqT htch׮ OJvoiky hu fծ oJs J Fu cot hj.Cjפd oamiX.   YTt liJ


pji-c h-K-hɢ Oh- Y-: i-l-l A-s-͢v 
[ Posted on Fri, 05 August 2016 ]

LV-Ll: p-ji-c h-K-hɢ h-c-pt kv K--s- Oh- Y---c m-h- Vv-p o-a-m A-s-͢v. A-h-Y J-h-s-c-i-X T J-qt l-r d-T-J-T-iY.   YTt liJ


12~ liov Y٤di, AThi 10 ltn kLJ dVc 
[ Posted on Fri, 05 August 2016 ]

c-Vv-p: d٤ltn hخ JXYi hJw Yjlw A-Y A-l-m-o-c-i-hi H-j J-T--j-k-i-j-. atM c-q- J--j-d-c Y-T-k-c H-T-lv F-k롫 J-r-- l-O-j--j h-Y-d-Y--q-T A-j-J-k-   YTt liJ


kkYi JY hnXmhT  
[ Posted on Fri, 05 August 2016 ]

fbcrO jYiX Clj JXYiY. Ck jY AfbloZiv Jٷi kkYi cJt BmdYikij. d~ Bt. Fo Jcv sVjJk dsآkX kkYi AfbloZiv JٷiY. JkdYJhX dZhJ cLhc.   YTt liJ


fk˫L OiYlj F JJw Jٮ Yk--X  
[ Posted on Fri, 05 August 2016 ]

dko H Ok, jnit BtYik롨Y ooj.. i.dik fkzmsv JhcgLc Cjii JTf JjJٮ ds. jY Jt YTctiX hnXoM ilYii dYhJjii hJqi J hcgLc CjiiY.   YTt liJ


LtgXi J ogl: dY dTiv  
[ Posted on Thu, 04 August 2016 ]

Ji: AYyؤriv dt LtgXi J sft Yv Yi oglv dYi JyYiw dTiv. LܢcLt cvdhk ioe F fnsX   YTt liJ


7 J-o-J-j-i d-V- 68J-j-c 30 lt-n- JUc YTl 
[ Posted on Thu, 04 August 2016 ]

Y-mt: Gr J-o-J-ji-i f-kJ-i d-V- 68J-j-c 30 lt-n JU-c Y-Tl. J-X--it d-Y-m-j l-k--c-i-X H- J-o A-V-n-Xv o-nu-o JT-Y Q-V-Q Qx J.C--Tu 30 lt-n- JU-c Y-T-l-c m-Ȣ--Y.   YTt liJ


20 J-T-i-T h-i--h-j--h-i 8 dt d-T-iv 
[ Posted on Tue, 02 August 2016 ]

c-Vvp: Vv-p-iv C-jd-Y J-T-i-T h-i--h-j--h-i F--dt A-s-͢v. Vv-p d-k-o-k o-d-nv ov c-T-i dj-m-b-c-i-kX L-t J-k-nv l- Cl-j d-T-J-T-iY.   YTt liJ


LtgXiT J Ov Ji ogl: hdt cjXv  
[ Posted on Tue, 02 August 2016 ]

LtgXii ilYiT hYap OvJ stYv Yi ckiv Jٷi oglv hdt cjXv. AYjؤr H״khl sVjJk stYkX dqu Ov hTi ckiv 35 lio Y ilYiT hYap JٷiY.   YTt liJ


liT cLc OYw dOj ilLiJcYj Jo  
[ Posted on Mon, 01 August 2016 ]

J: liT hte Oi cLc OYw dOj ilLiJcYj dko JoT. dsl oamcii liX djYj.   YTt liJ


dxlXg: 3 dt As͢v  
[ Posted on Mon, 01 August 2016 ]

dcQ: Hxku dxlXg cTl h dt As͢v. Llik dcQikX ogl. d֢h fLw oam acn hv(29), fpsv   YTt liJ


Ji AYjؤriv hYap Ov Ji ckiv  
[ Posted on Mon, 01 August 2016 ]

Ji. AYjؤriv dskkv oYiT hYap Ov J l ckiv Jٷ. Fv hYap Yjsk.   YTt liJ


fk-z-n-pt J--h-c-g-L: 15 dt d-T-iv 
[ Posted on Sun, 31 July 2016 ]

k-J-c: Vv-pJx-dt c-n-Xv p-l-iv f-k-c-z-n-p-s-c-T- A--ii h-J-qi J--h-c-g-L--c C-j-i-i A-J-h-J-qv 15 dt d-T-iv.   YTt liJ


Jsv c lks Aii hJqi Jfk˫L Oi-Y  
[ Posted on Sun, 31 July 2016 ]

fkzmt: Dtdamk fkzmsv Jsv c lks Aii hJqi Jfk˫L OiY. ak~ Jxdt ami dY 91v lirO jYiX ogl. 35Jjii ilYi 14 lio hJqhX dVcc CjiiY.   YTt liJ


Yu hciv JTfLq ct; 35 Jjii hJqi BsL hnXoM fk˫L Oi-Y  
[ Posted on Sun, 31 July 2016 ]

hs׮: iYhڬ Jt YT Yu hciv JTfLq ct Alt hk Aii 14 Jjii hJqi BsL hnX oM fk˫L OJi JiTJi OiY. lirO jYiv fkznpsv h hXsqhX Aii hJqi AJhJw CjiiY. Jt ohd OYd碩k Yi mnhij BJhX.   YTt liJ


h-l-a-i- h-a J- a-q-Y i-l-Y-i hY J-T- 
[ Posted on Sat, 30 July 2016 ]

atf-L: f-p-s-v a-q-Y i-l-Y-i h--l-a-i- h-a J- c-k-dt Ot- J-j-h-i ht---J-i hY J-T---Ji O-i-Y. at-g-L-i-k d-dj L-h--k-X og-l c-T--Y- o-f V-l-n-Xv d-ko H-e-ot A-SQ-c J-ht d-s.   YTt liJ


Ah-j-u l-cY-i d-V- f-q-l-V o-l-b-i-Ju J--ju 
[ Posted on Sat, 30 July 2016 ]

c-Vvp: f-k-˫-L--ov d--k k-l o-c-h-i-T o-l-b-i-Ju h-p-a e-s-K-i J---j-c- JTY J--.   YTt liJ


Qcit lju dTiv  
[ Posted on Sat, 30 July 2016 ]

hoj: Qcit lju F djv JdoڢcTi lc Jju mjlXuLt dko dTiv.   YTt liJ


Bs lioJji llp OiY AsdYlioJju Asoעv  
[ Posted on Sat, 30 July 2016 ]

Jfw. AeLc̡cv Bs lioJji llp OiY hYdߢYu As͢v. hpa Jj F AsdY lioJjcX dTikiY. AeLck Kt dlmiv cX Ciw dTikiY.   YTt liJ


Vvp-iv H-Y J-o-J-j-i-T m-j-j d-Y J-i c-k-iv 
[ Posted on Fri, 29 July 2016 ]

c-Vvp: Vv-p-i-k L-ܢ-c-L-s-k e-עv H-Y J-o-J-j-i-T m-j-j d-Y J-i c-k-iv J--.   YTt liJ


gjiT JhJc lcs Jckks gtl JrT-  
[ Posted on Fri, 29 July 2016 ]

hot : gjiT JhJc lcs Jckks gtl dko oncv JrT. hot oamii YtOjiX opqT opiT gjJhJc lcsi mn JrTiY.   YTt liJ


dx-l-X-g J--iv A-ի-L-o-M d-T-iv 
[ Posted on Fri, 29 July 2016 ]

J: J- J-z-J-j- dx-l-X-g c-T-i A-ի-L-o-M d-k-o d-T-i-k-i.   YTt liJ


Dt-d-a-mv 15 j-d-i- j-٤-d-j l-- 
[ Posted on Thu, 28 July 2016 ]

k-Jc: D-t-d-a-m-k h-iu-d-j-iv 15 j-d-i-T f-o-׮ l--i-Y-c O-i- Yt- Y-Tt- a-q-Y a--YJ-q J-T--ju l- J-k--T.   YTt liJ


o-c-h v h-n-X d-Y d-T-iv 
[ Posted on Thu, 28 July 2016 ]

J:d-Jv o-h-i O-ע-c-T- B-q-- l-T J-٤-l-i-.   YTt liJ


Bk-r-iv lu h-i--h-j- l-: o-M d-T-iv  
[ Posted on Thu, 28 July 2016 ]

Bk-r: B-k--r-i-k J--T-iv FJ-o-o o-M c-T-i s-i-Vv Gr-L h-i--h-j- lY-j-X o-M d-T-i-ki.   YTt liJ


BTc gjht 18; Fk Qkik JTf  
[ Posted on Thu, 28 July 2016 ]

Jk: hn--Tli BT-- BX-- dYc gjhjټ dko--. CYv AbJ o--Zk Ok fܹw Ciw dkt iƢk hcpc gi lqdTYX dko-- lJ--Yh.   YTt liJ


100 dx-J--J-q k-L-J-h-i D-d-i-L B-e-u L-Y Y-k-lu F-iV-o-j-L 
[ Posted on Thu, 28 July 2016 ]

h-k-l: oY-Y d-j-m-bc B-O-j--us g-L-h-i dx-J--J-q k-L-J-Y-i l-b-i-h--i-j- B-e-u L-Y Y-k-lu F-iV-o j-L. J-r a-l-o C-i-q h-k-l d-k-o A-s-o׮ O-iY.   YTt liJ


Qiv OTi 19Jjci Jkd社i hYl dkoc dT JT-  
[ Posted on Thu, 28 July 2016 ]

Apafa : cTJihi oglhX Jr alo Apafa Qikv AjsiY. dlx aiv F 19Jju opoJhi ofthY Qiv OT. Fv CiqT hYl Bm alv hJc l٤ dT JTJiij.   YTt liJ


Amk oפJw cT JTJw oءa aYJw As͢v  
[ Posted on Wed, 27 July 2016 ]

O: Amk o׮ cT JTJw oءa aYJw As͢v. oڡt lk(46), do htLj׮ bujQ(44) FljX dTikiY. h ltn Jٮ jjT jdiX oעv   YTt liJ


lm- o L-- A-m--h-i i-l-Y-i l-T-l-J 
[ Posted on Tue, 26 July 2016 ]

k-b-i-c: l-m- o- L- A-m--h-i i-l-Y-i h-t o--qv F-i j-٤-dt l-T-l-J. k-b-i-c-i-k L-V L-h--k-X fv-l-zt J-s-c j٫-L o-M l-T-l-J-Y.   YTt liJ


HYlioJji hcgLdTi Jov dYlc d ltn JUc YTl  
[ Posted on Tue, 26 July 2016 ]

JotLV. HYlioJji hcgLdTi Jov dYlc d ltn JUc YTl m. JotLV fqv oamii 40 lioJjciX JTY mȢY. JotLV AVnXv onuo JTY   YTt liJ


Yjjv Hjw lפ  
[ Posted on Mon, 25 July 2016 ]

hks: Yjjv HT oJj fov l Hjq ljv.fo Qlcju cekc X lY. Yjt~Jעs skT fokX BJhXh١iY.   YTt liJ


h-a-l c-j-b-Y d-J-i-k D-Y-d---q d-T-J-T 
[ Posted on Mon, 25 July 2016 ]

J-: h-a----i h-׮ k-p-j D-Y-d---q-T-i A-c-b-J-Y lv--c-i J-h--l d-T-J-T--Y-c si-V c-T-.   YTt liJ


g-j-i J-k--T--i gt--l d-k-ov J-r-T- 
[ Posted on Mon, 25 July 2016 ]

d-s-lt: d-͢- s- J-r-v J-j- g-j-i J-k-O-i-Y-Y-c m-n gt--d d-k-o o--n-cv J-rT.   YTt liJ


dYi cih ochi Htd碴 dVc Yjlcdj  
[ Posted on Mon, 25 July 2016 ]

Yjlcdj: dYi cih ochik jL HtdT lbv fk˫L mh cTi dYi dko Asͮ OiY. gtlk롷 ohi lT Tsov cvJiij ilYi JTdT hs oam sQ F 27 JjcX dTikiY.   YTt liJ


l-Q h-fv e-X-Jw o-Q-l-h-J- 
[ Posted on Mon, 25 July 2016 ]

J: lv--c J-z-v c- l--i d-Y-i-h-fv ex 15 a-l-o J-r--w D-d-i-L-m-c.   YTt liJ


latϢcJq dV AbdtYj Jo  
[ Posted on Sun, 24 July 2016 ]

JjdY: latϢcJq kLJhi dVYc oJj oJqk Gr AbdJtYj Jo. F,HY JoJqk dYcծ latϢcJq dV   YTt liJ


akiv hkiqi J ogl: ilY As͢v  
[ Posted on Sat, 23 July 2016 ]

JkdYJ cTYi omi ohi Adt--hʢv c ds Hj oY dJY oo T liv dYj. Jki mn lv c Fv.C.V Tli FTij ilY diY. ilYiT hKl oo Tl Tl amqv lJYhij. CY dYi dTJTu dkoc Fqdhi.   YTt liJ


ilYJw ct OYhT fq hiv:ckdt dTiv  
[ Posted on Sat, 23 July 2016 ]

Yjlcdj: oYJw cs OYqT fq hiv cT oM dko dTiv. j٤oYJq djnj Dw oMhX dTikiY. Yjlcdj O oamJqi Ac, oc, ad, Jhjdj oam nf FljiX dko Aso׮ OiYY.   YTt liJ


lTJjiv fya latϢc BpY Oi 
[ Posted on Fri, 22 July 2016 ]

JrT: lTJj YTjv fyalatϢc BpY Oi. Ojt F F C Fo JqQk j١ ltn fya latϢc npcoX   YTt liJ


 
      

loading...
   
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting