Wednesday
29
July
2015

vanitha commission

    p     co     och     J     BjL     ke     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ > Yhr  
   


Qi hYlc ojiT Agczc 
[ Posted on Wed, 29 July 2015 ]

Qi hi hYlcT lqj fphchXY dmo Yhr Yj oj. nsʮ Yhr dYi c׮ niT Tikt dss oojJiiy oj.   YTt liJ


Cqi aqdYiT ciJii puoJ  
[ Posted on Mon, 27 July 2015 ]

Cqi aqdYiT ciJii puoJ l٤ F. Oؤalu Hy dk F fLfVQ׮ OYkX puoJ lQiT ciJiJY.   YTt liJ


A OYv Ba lu 
[ Posted on Mon, 27 July 2015 ]

Y--ɬu o-dt oסt A-k At-Q d-j-T O-Y-v Y-h-r c-Tu B-a l-ku l-n-v F--. A-T--T s-k-o O-iY i-L-l-j-i-c c J F O-Y--k-X B-a A-l-o-c-h-i d-Y--d--Y.   YTt liJ


lJc JnJkh? 
[ Posted on Sat, 25 July 2015 ]

FX JqlVk AoijT hshs. JjXhi Alt O٢Y F mn lJ ochJw١J dYoܢJqX.lJ ciJc Bcz mt Hj dYi ochiT OYJjX CYlji YTik. OYJjXci hknu ott cvJi AchYiJ dulkJi OiY.   YTt liJ


Yjlciwi lmk cjpj 
[ Posted on Sat, 25 July 2015 ]

Yjlci dmc Cw Jjq AYt JTj. AY,Jjqv Yjlciq Jhi JTu Yjhc F dOjX YTt dkYjkqq dYnbhX AjsY. okfעJqv dkj CYc AcJk dYJk jL.   YTt liJ


hJqT eiT;dkiT nL mal ct 
[ Posted on Thu, 23 July 2015 ]

CqaiaqdY lQi ciJcJ dYi OYhX dk. Oؤ alu olbc O़ OYkT fqlV Yj mal YhrJ F dYJYJ٤ Y OY YT   YTt liJ


ochiv Cc dJlk bcn oY 
[ Posted on Thu, 23 July 2015 ]

YqT Bjbc dYw Fɮ Oऩ AY AYdT AcJj Hj dlXY Yhr och BjbJtTiv YjYhc Akd JTYkX. ATi CTi lki AY dT AcJj Jqi.   YTt liJ


iɢju 2 lv lJhc dJj pYJ 
[ Posted on Thu, 23 July 2015 ]

ciJc mt Hj f¡OY Fɢju 2lv ciJu ov hu jQcJɡX Jjv Yth. d, lcjX.Jhv pou hYv lJ ljiqqljT djJw J.   YTt liJ


YkƮ olbiJ OYv oj 
[ Posted on Wed, 22 July 2015 ]

Y-k-Ʈ o-l-b-i-Ju Y-l-J m-c-l-o- O-Y-v o-j c-i-J-c-l--Y-i lt. Y-h-r-k Y-k-Ƣ-k-h-i-X C O-Y ct-J. Y-h-rc-T-c d-s- b-j-q B-j-b-J-j Y-j-h-X o-j.   YTt liJ


diatmu OY Ahk ct 
[ Posted on Tue, 21 July 2015 ]

Y--ɬ-i-k h-k-i-q o-z-j A-h-k dw ct--Y-l-J-. J-գ-l-j--c- m-n d-i-at-mu o-l-b-c O-़ Y-h-r- O-Y ct-- J-١-X- A-hk d-q- ct-X j-L- A-j--׫.   YTt liJ


Yn hTiv 
[ Posted on Tue, 21 July 2015 ]

H-j o-c-h-iv A-g-c-i-v Bw---v c- A-J- cv---l-j-X h Y-j--q. F-v, Y--ɬu o-z-j Yn C-l-jv c--k롫 l-Y-oY-i-X. J-r a-l-o O- h-T-iv i-Y O-iY   YTt liJ


hji p׮; bcn p 
[ Posted on Tue, 21 July 2015 ]

J-q-l-Vv C-Y b-c-n J-k-h-X. ct---J-i A-g-c-i--J-i O-़ o-c-h-J-q-k롫 p-ס-J-. d-Yi O-Y-hi h-j-i-T J-j--k h--h-k. o-ch o-dt p-ע-k- J-Y---l--X B-a a-l-o--q-k J-X--Jw o-O-d---Y.   YTt liJ


nc YkX 
[ Posted on Tue, 21 July 2015 ]

YhrJ cT nc Jo dtiX. HjTlqi mn AgciobYiqq Hj ln JiY YkX dt. YhrJ dhK olbiJu hoJu YjZirY Ap mnu Q.Bt.BaY olbc O़ OYkX Yt lYoYhi jdglqT dtiJ.   YTt liJ


F LtgJjv hפqqltɡXY Ykdj 
[ Posted on Tue, 21 July 2015 ]

OaY llpmnl hlVk JqlVk Yjqq ciJii YTj Ahk dqX. F.Fv.lQihiqq llp JrYhYv Ahk LtgXiX lt djJiX. lti CY ofܢ BjbJjT lmn Yjk J hTX Ahk C Oa OadiY.   YTt liJ


fpfkiv dgo dYek 65 JT 
[ Posted on Mon, 20 July 2015 ]

p-a-j-f-a:f-p-f-k-iv A-g-c-i--Y-c d-g-o-c k-g d-Y-e-k 65 J-T jd. 20 J-T d-Y-e-k-h-i l--i-Y-c d-s-h O-Y-- Y-i-t J-q-Jn-cv c- k-g- H-j l-p-Y J-T d-g-o-c cv-J-h- ct-h-Y--q-h-i c-Tu J-j-sv H-d--j-.   YTt liJ


jQcJɢc ciJii jbJ Bd-Y  
[ Posted on Mon, 20 July 2015 ]

jQcJɢc ciJc ilolbiJu jSQY Hj OYv fqlV cT jbJ BdY ciJii F. cj la fku ATh Yjqi OYc l٢ djLXj.   YTt liJ


hal dJlki DdȢ oXi ALtlw ozjii  
[ Posted on Thu, 16 July 2015 ]

c CTlqi mn oXi ALtlw AgcijLi mJYhi Yj. llJc oXi ciJii dk hblu F OY otpסijJiX. nki dk hblcv mihi lnv Agciٮ. JYv Ju BX oXiiT BaOY.   YTt liJ


dעi Hjq Jiv l٤ J 
[ Posted on Thu, 16 July 2015 ]

l-lp h-O-c--c m-n l---j-iv Y-j---i-Y- o-ɡ-n d-Ƥ-l-i--Y-c-d-h-X j-١ l-l-p- J-s- c-T o-Oc cv-J-i-Y. o-l-b-i-Ju ov-l-j-M-l-c-h-i   YTt liJ


lYo L׸v CqiaqdY 
[ Posted on Wed, 15 July 2015 ]

YhrJ Cqi aqdYiTYi DTu dss OYhX dk. lYo OYh ozmhX dk ckJY. Fv AT OY   YTt liJ


fpfkik JkJiu; Baac atch 
[ Posted on Wed, 15 July 2015 ]

fpfk Jljj JkJic hs...AiqT gni. GY gniXYX Cjv BJ hlt Cr AcnY. Fv Jq, Y ochil٢ dYJhi Hj gn Y D١Jiij jQhk.JkJk FX gniT dj.   YTt liJ


avKt l٤ hXjYc OYv H Jti 
[ Posted on Wed, 15 July 2015 ]

H J JxhX F H OYkT YhrJ Yjhir avKt ovhu. HJ JxhXi mn hXjYc olbc O़ OYk avKt YiX ciJu. hXjYcus hao To Y ct OYv Jt avKscd dbllnk.   YTt liJ


djv jni; fLt Vio Yhr llav  
[ Posted on Wed, 15 July 2015 ]

hkiqk Jrltn odtp׮ OYhi fLt Vio Yhrv OYJjX djLhJiX. Bj, sX aLdY, mal, ff op, si kJnh FljX OYk dbcYjq AlYjd碴Y. Fv OYus dj Cdw llavd綢jJiX. Yhrv AtQu al hT JtJ FX OYc djjY.   YTt liJ


lJh hJc ochik  
[ Posted on Mon, 13 July 2015 ]

G-s B-l-m--T o-c-h-iv l-j-J-i J-U-c-ڧ-c O-i-Y Y-j-d-a-l-i-k-- F--J-i O-i-Y-i-q-X- o-dt-Y-j O-iu l-J. J-n-T-d-T-i f-ڢ-h---i e-k-h c-k-iv Y--ɬ-i-k l-k-J-Ti Y-j--qv H-j-q-i h-si l-J--c- d-v lu o-l-b-i-J-j-T J-l-X-.   YTt liJ


Acjڢc OlTliu Bh 
[ Posted on Sun, 12 July 2015 ]

B F OYk Fcc ij Ci F Lcc dhnXv lVi Hj. Jr lkuo acv dssi Lc YjLhiYTiX Lcc Hj Jqtew lVi Hju Acjڤ oMl YjhcY.   YTt liJ


bcnus dYl- li dXc- DjlaY Gvclk뼮- jQcJɮ-  
[ Posted on Sat, 11 July 2015 ]

O: cTc hjhJchi bcnus dYl- li dXus DjlaY Yc- Gvclk뼮- odt o-סt jQcJɮ-. YhrJ hucj olbiJuJTii bcnus dYl- Jo-YjjQ dX liYc- Yu Qhhi ck뼤 jQcJɮ- hao- pTYikX- lJ-YhiY-. hJz- fY F oJj bciTdT- o-Zdc DTh cvJi djYikX- odto-סsus lmaJjX.   YTt liJ


fpfkiT j١ gL djLh 
[ Posted on Sat, 11 July 2015 ]

Fo.Fo jQhkiT f¡OY fpfkiT j١ gL nL 80 mYhc dtii. j١gL lljq AYljpohi oȢJiX AXisdltJt. fpfk 1~k T YiX j١gLkhqqY. Yhr otoסt ojJT j١ gLk١lh ̢jJj stJqٮ.   YTt liJ


h lnv mlJtJiu 
[ Posted on Sat, 11 July 2015 ]

c-l-L-Y-ci g-L-j-Q g-j-Y H-j- d-Yi O-Y-v m-l-Jt--J-iu h- l-n--qv F--. i-l-l, oY, l-i-ou F- h- l-n--q-k-X ml A-l-Y-j-d---Y. m-l-Jt--J-i- o-c-h Q-l-Y-v B-a-h-i-X h- l-n-w O---Y. O-Y--c d-j Y-j-h-c---k.   YTt liJ


fpfkiT Tעc f롴v 10,000lj 
[ Posted on Sat, 11 July 2015 ]

Cɬu ochik Y lu dYii fpfki k f롴- T׮- ldX Yri-Yi sdt-. YisJw lrl- TפJqT gjgLl Jji- lYi Tעc- 10,000 l   YTt liJ


s-iv-l o-n Ju oפhi bcn OY 
[ Posted on Sat, 11 July 2015 ]

l-Y-oY J-Z-d-Y--q o-c-h-J-q-h-i Y-h-r o-c-h-iv o--h-i C-T J--i c-T-c-X b-c-n. b-c-n d-Yi O-Y--c s-iv-l o-n o-׮ Ys---l--X J-q-l-Vv   YTt liJ


h-c-i-T h-Jw lQiT hJqJ 
[ Posted on Thu, 09 July 2015 ]

HjJ-k-- Y--ɬ-i-T di Y-j-h-i-j c-T h-c-i-T h-Jw c-cJ o-c-h-iv A-j--׫ J-s--c-j--. C-qi a-q-d-Y l-Q-i- c-i-J-c-J h-T-d-T F O-Y-v Y-j-- h-J-q-T l-n-h-X- c-c-J-i-.   YTt liJ


fpfk hpgjYcqq Baj 
[ Posted on Thu, 09 July 2015 ]

l-j-c-j- j-Q-h-k-i-T hot-d-o O-Y-hi f-p-f-k C-ɬu C-Y-p-o h-p-g-j-Y--c B-a-j. o-l-b-i-Ju F-o. F-o j-Q-h-k Y--i-X C--j l--h--i-j---Y.   YTt liJ


Oؤlc jȢu hjiT sko hע 
[ Posted on Wed, 08 July 2015 ]

Y-h-r o-c-h k-J- C-dw O-ؤ-l-c J-nT-J-k-h-X- c-Tu Y- o--Y J-j-h-X. O-Y-J-j-X dt--i-i O-Y--q-k롫 d---J- J-T--. H-a-L-J-d-j-h-i l-Ǣ-d-j-h-i J-nT-J-k   YTt liJ


36 TJw;Yjw Of hT 
[ Posted on Mon, 06 July 2015 ]

OfcjL dtXYi-X OfcjL olbiJu BoaYX F- Btsi? Yn Cc ciuYj F Yhr- OYk Hj OfcjL OYJju olbiJu FTY- 36 TJw. spr-okv Y Of Of- hT ciJc ciJi HTlv TJ- HJ Bidw lnh dJYk- Jjw F.   YTt liJ


h-j-L-a-o l-Q-i l-٤  
[ Posted on Mon, 06 July 2015 ]

l-Q-i p-׮h-t h-j-L-a-o l-٤ H----Y-i lt--Jw. J-q-l-Vv c- s-dt--Jw m-j-i-X-Ƣv l-Q-i 60 o-l-b-c O---Y h-j-L-a-o-i-j-. Y-d-, J- F- p-׮ l-Q-i O-Y-w o-l-b-c O-iY-Y h-j-L-a-o-X.   YTt liJ


jQcJɮ am lټlY JjXw  
[ Posted on Sun, 05 July 2015 ]

odtp׮ OYhi amus Yhr sh ddcm Yisv datmcc Fij. Jhvpou ciJci OYc hJ dYJjXhX kgY.   YTt liJ


Yhr amc Ba ohdY jQcJɢc  
[ Posted on Sat, 04 July 2015 ]

hkiq, JV, YkƮ- YTi gniv lu lQihi hsi amus Yhr- shv Agciu Ba ohdY jQcJɢc. jQcJɮ- loYYc YTtX- Jhkc cs lXY dYi sdt-.   YTt liJ


d߬jQ OYv JYsu ciJ 
[ Posted on Sat, 04 July 2015 ]

d-߬-j-Q o-l-b-c O-़ d-Yi O-Y-v h-k-i-q-ii J-Y-su To c-i-J-i-i F--. l-m-k-X c-iJ l-n A-l-Y-j-d---Y. O-Y--us JZ J-Y-s-c C-nT-h-i- D-Tu Y- J-Y-su   YTt liJ


clu dq Yhrk 
[ Posted on Sat, 04 July 2015 ]

Av-eu-o d-Yu o-l-b-c O-iY c-j F O-Y--c m-n c-lu d-q l-٤ Y-h-r-k--J-i-X. j-Ȣ-Y n- o-l-b-c O-़ O-Y--k-X c-lu c-i-J-c-i F---Y.   YTt liJ


AiJc Yࡨs JQv  
[ Posted on Fri, 03 July 2015 ]

cv-d-Y d- d-r-i-Jk c-i-J-ht d-k A l-n-w O-u h-T--ءw c-i-J-i-i Y-q- cv- i-l-Y-j d-s-i--Y A l-n-w O-u Y--s-X-. Y--ɬu Y-j J-Qv A-Lt-l-q-X A l-n A-g-c-i-u h-T-i-k- d-s-i--Y.   YTt liJ


dkiT dhil Ot 
[ Posted on Fri, 03 July 2015 ]

k-J--ء-T-h B-j-b-Jt-- m-g-d-Y--i-j- d-at-m-c--c-j- C-qi a-q-d-Y l-Q-i-i-T d-Yi O-Y   YTt liJ


hVX lQi oYdYiT ciJ 
[ Posted on Wed, 01 July 2015 ]

dh YisJqv YJt HTJiX. OYv hkj ln AlYj oi dlX JTYv dmo kgY. dhk h ciJ hVXi   YTt liJ


YniT OYv puoJi 
[ Posted on Sat, 27 June 2015 ]

Y-n-i-T O--Y----k--X D--j-ɬ-iv c- pu-oJ h-T-l-c J-T F--i-j---Y. o-nv h-V-i-J-q-k-dw Y-n-i-T d-Yi J--J-j-i--s- lt--J-q O-Y--q p-ס-J-J-i-X.   YTt liJ


LYhi lkjiYv hccɮ DkJciJu 
[ Posted on Sat, 27 June 2015 ]

Gs cw Agci jL c lc LYhi YjJiu lJiYk Jשfb Ysds DkJciJu Jhvpou. ddcm F OYus nN dY dtii mn sno J٩dw Hj ck cTi lkji Jשfb Y. ddcmv LYh ck Agci JrOlٮ.   YTt liJ


Oؤ~puoJ dXi l٤ 
[ Posted on Thu, 25 June 2015 ]

Oؤ~puoJ dXi Hy ohi hbhqv cs cy. CYc dk dXi dqY ltiiy. Fv   YTt liJ


fpfkl٢ Yh YTJ 
[ Posted on Thu, 25 June 2015 ]

H- j-١ a-l-o g-X-h- J-r--k-Ƣ-k J-r-d-h-k F--c-i-Ƣ-k h-k- h-פ--l-j--q-k롫 o-z-j-i-J-X-h--X l---j-i-k c-i-J-h-j-T-i-k롫 h-p. C-Y-c-i Y-j--q-T   YTt liJ


Y ochiv cosi C jMl ksuo; cihcTdT oJj 
[ Posted on Wed, 24 June 2015 ]

Jc 2 F otpעc mn jMl ksuo olbc O़ dYi OYv cosi ciJiJl lt lQ.ksuo Tt A٢kTiX cosi ciJiJl lt dslY.   YTt liJ


dkiT Tot Baac JY 10 kȫ dt 
[ Posted on Tue, 23 June 2015 ]

d-s-w a-c-v l-Q-i G--l l-ki o--c-h-j--i-j--J-i-X B-j-b-Jt. d-s-w o--c d-k d-s--s-i A--p- d-Yi O-Y d-k-i-T T-ot J-r 22 h-X--s-c-v h-Y J--Y   YTt liJ


oƫ hhY lj 
[ Posted on Tue, 23 June 2015 ]

o-j c-i-J-c-l o-ƫ h- O-Y-J-j-X o-dY-f-sv Y-T-. o-c-h-i-T ct--Y-w Y--i-X C--j H-a-L-J-h-i A-s-i--Y. p-j o-l-b-c O-़ o--v C--lX m-Y p-o-c c-i-J-i-T l-n--k-ٮ.   YTt liJ


dk l٢ lQi op YLw  
[ Posted on Tue, 23 June 2015 ]

Oؤalu Hji CqiaqdY ciJci dkiT Tosc lu oJjXhX kgjY.OYc l٢ lQi op YLw JXX Oؤalu dsiY. alo hci hY h hXsX Yj hiT CjJTYY. Hjv dk hK Js.   YTt liJ


JZiX ddcm mǢ: Jhkpou 
[ Posted on Mon, 22 June 2015 ]

d-d-c-m-h O-Y-u-s m-J-Y Y-j--Z-i-X- J-hv p-ou. c-j-l-b g-n-J-qv p-סi J-Z-i-X d-d-c-m-u-s-Y. J-Z-i-T m-J-Y-i-X C-Y Y-q-i---Y. O-si J-Z-d-Y-w-   YTt liJ


jQcOYv dJm jQ 
[ Posted on Mon, 22 June 2015 ]

j-Q-c-J-ɢ d-Yi O-Y-v d-J-m j-Q d-bc J-Z-d-Y- A-l-Y-j-d--. k-L-i m-n j-Q-c-J-ɮ c-i-J-c-l O-Y o-l-b-c O---Y j-SQ--X.   YTt liJ


AQc fqlVv cj BjbJu 
[ Posted on Thu, 18 June 2015 ]

Y-h-r-J-- o-ɫ Y-k-i f-q-l-Vv c--j B-j-b-Ju. f-q-l-V l-ku J-ft o-N B-X A-Q-- d-Yi B-j-b-Ju. ml A-Q--c c-i-J-c- H-j- d-Yi O-Y-v J-ft o-N B-X l-ku   YTt liJ


Yhr dhv bcn ciJu? 
[ Posted on Tue, 16 June 2015 ]

c-lu d-q-i c-i-J-c- Av-ex-o d-Yu o-l-b-c O-iY d-h-F O-Y-- Y-h-r d-Y-dv b-c-n c-i-J-c-J-h- s-dt--Jw.   YTt liJ


jQcJɢus gj kYi-Yj Yd- Jo-  
[ Posted on Tue, 16 June 2015 ]

o-v hu jQcJɢus gj kYiT djv Yd- Jo-. JTiu ochiT lYjX AlJmlhi fܨd綮- lQ jK Oh F J׷cX- fLkj dko- kYi-Yj Jo- sQo-t Oi-YjY-.   YTt liJ


oj o f F HeosJ 
[ Posted on Mon, 15 June 2015 ]

Yhr cTu oj o f F HeosT lnv. oƫ 3kJ ojiT o f F Heot ln. oƷ Ba gLv CuoJsiX   YTt liJ


bcnc pqlVv c oٮ hot 
[ Posted on Sat, 13 June 2015 ]

b-c-n d-Yi O-Y-v B-u j-L-w Y--s-u oٮh-ot F---Y p-q-l-Vv c-. oJ-ew, f-׮ohu, nNp-i cx Y-T-i o-dt p-׮ O-Y--qv Q-k O-iY s-Qt i-l-c-X b-c-n-c C-T d-U-d-u F---Y.   YTt liJ


J-c 2 c-s J-T J-fv 
[ Posted on Sat, 13 June 2015 ]

j-M-l-z k-su-o H-j-i p-st J-h-V Y-h-r O-Y J-c 2 c-s J-T J-fv. 17 J-T j-d-i-i-j- O-Y-- f-Q-׮. O-Y C-Y-l-j 108 J-T jd J-q-u c-T--r- F--X s-dt-.   YTt liJ


fokii sOjx 
[ Posted on Tue, 09 June 2015 ]

YkƮ ilYj s OjX BjbJt Gs oɡnkX. mc lk olbc O़ OYv oٮ hosiX s Ojx AgciY. ochiT OYJjX YTi   YTt liJ


jQhki ojiT BjbJt lj 
[ Posted on Mon, 08 June 2015 ]

YkƮ olbiJu Fo.Fo jQhk Hj f¡OYhX fpfk.OY skocjJiX. OY Tiksc lu oJjXhX kgY. OY Yhr dYdus Tikt HaLJhi dssiY odtYj oj Bij. Tikt kբcTiX jQhk Hj Jj lqdT   YTt liJ


Jti bcn Hjh 
[ Posted on Mon, 08 June 2015 ]

LYSQk F hkiq ochikT Aj׫ Js cT hcJiT hJw Jt ojnc Yhrk YkƢk Yjs. ilYj mlJtJis ciJii Fi jQchjJu skocj Jr. Aw Y JqlVv c hסj fL Het Jti YTi.   YTt liJ


jQhk ojeuo YY  
[ Posted on Sat, 06 June 2015 ]

dmoY YkƮ olbiJci Fo.Fo jQhk Hj fROY fpfk skocjJiX.   YTt liJ


jQciT ciJ lafku 
[ Posted on Sat, 06 June 2015 ]

j-Q-c-J-ɢ c-i-J-i-i f-q-l-V Y-j l-a f-ku F--h- o-Oc. j-Q-c-J-ɢ-c c-i-J-c- j-SQ-Y H-j- O-Y-v l-a f-ku c-i-J-i-i F--h--X J-q-l-Vv c- s-dt-.   YTt liJ


mYi JXu J Jhv pou 
[ Posted on Fri, 05 June 2015 ]

m-Y c-T-i-i-Yv d- J-Xu J---k- d-Y-li J-hv-p-o- d-j-g-l. G-Y-Ƣ-k Ct-c-n-cv F-it-dt-v l--X S-w d-j-od-j J-X--Y--X A--p d-s-i--Y   YTt liJ


Bn~hXjYc oK l٤ 
[ Posted on Tue, 02 June 2015 ]

F-m-j-s-i ~ h-X-j-Y-c J--J- l-٤-h--. 1997v d-s--s-i C-j-l-j-k-T-i-X C-j-l-j B-a-h-i H-j-h--Y.   YTt liJ


Aj lmk ciJ 
[ Posted on Tue, 02 June 2015 ]

Y--ɬu c-T-i D-k-J-c-i-Ju J-hv p-o- C-qi h-J-q-hi A-j p-ou Y- A-T O-Y--c H-j---Y-i s-dt--Jw. C--lX Y-h-rv A-g-c-i--c-X A-j H-j---Y.   YTt liJ


dXiJt alci 
[ Posted on Mon, 01 June 2015 ]

cT YniT dXiJt JqlVv oojlnihX. Fv, dXiJti JjX FɡX CYlj Bt Hy jdlh. Yni JXءr hbhw   YTt liJ


fpfkiT Tikt F 
[ Posted on Mon, 01 June 2015 ]

YkƢk ot olbiJu jQhk Hy f¡ OY fpfkiT Ba gL Tikt dss. Qx Hc jlk 10.30cX OY YisJqv sko   YTt liJ


lQi l٤ dko lnv 
[ Posted on Mon, 01 June 2015 ]

J- F O-Y- f-Jf-ot p-ע-cm-n l-Q-i c-i-J-c-J d-k-i O-Y- J--j--J-i-X B-j-b-Jt. F-v, d-k-i-T O-Y-J-jX Q-k-Jw dt--i-J   YTt liJ


Cɬ j١ gL BkOciv 
[ Posted on Sat, 30 May 2015 ]

YJtu lQi cTi Jhkpou ciJci Cɬ j١ gL ctY BkOcikX OY ctYl F F jYc. olbiJu nshi j١ gL   YTt liJ


lQi OYv dgal ciJu 
[ Posted on Sat, 30 May 2015 ]

c-i-J-c-i B-a o-ch lu p-ס-i-j--Ƣ-k d--T- H-j c-i-J-c c-j-T l-b Y-Tt--i-i d-j-Q-i-w l--i-T-i-Y-T A-g-c-i--c- Yv--kJ l-j-h-h d-g-al l-٤   YTt liJ


Kmfl H ove 
[ Posted on Sat, 30 May 2015 ]

f-q-l-V i-l-c-T B-ki g- J-r a-l-o Cu-o-L-hv H-j H-s- i-Y O-Y d-o׮ O-iY-j-. G-s k- J-hʤ-h--i-i o-nv h-V-i-J-qv l-s-k-i-j- B O-Y.   YTt liJ


lQi l٢ Kmf Hj Yjhc hע 
[ Posted on Thu, 28 May 2015 ]

1989 h-Yv Y-h-r o-c-h k-J- cs o--ڬ-h-X K-mf. C- A-g-c-i Y-T-j K-mf Y-TJ-k---k C--r V-hu-s Y-h-r Y-j--qv H-j-q-X. A-g-c-i Y-T- C--k l-j K-mf d-ɤ-Tt- d-j H-j J-j-h-ٮ. h-ס--h-k S-i-s-rO   YTt liJ


hXjЫ OYv Fmj ciJ 
[ Posted on Wed, 27 May 2015 ]

hXjз AT OYv kJ ozj Fmj si dbcJZdY AlYjh lt. Yhr, YkƮ fqlV Yjq Dw hXjЫ   YTt liJ


mjYJhs ove 
[ Posted on Tue, 26 May 2015 ]

Qi-k-q-Y-i-T o-Y-d-Y-SQ O-T-v o-dt oסt j-Q-c-J-ɮ d--T--Y l-ki lt--i-i-j-. T-k-l-nu O-c-k-J-q-k-k롫 j-Q-c-i C-T-i-T J-X- J-٢-j-.   YTt liJ


Y-h-r- o-c-h Y d׽ 
[ Posted on Tue, 26 May 2015 ]

h-k-i-q-i-X-Ƣ-k Y-us d-׽ Y-h-r- o-c-h-i-X-- c-T A-h-k-dw. H-j o-b-jX A-h-k-i h-k-i-q-J--i-k A-h-k-dw F c-T-- Q- cv-J-i-Y- Y-h-r- o-c-h-i-X-   YTt liJ


 
      

    
 
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting