Thursday
28
May
2015

vanitha commission

    p     co     och     J     BjL     aY     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ > Yhr  
   


lQi l٢ Kmf Hj Yjhc hע 
[ Posted on Thu, 28 May 2015 ]

1989 h-Yv Y-h-r o-c-h k-J- cs o--ڬ-h-X K-mf. C- A-g-c-i Y-T-j K-mf Y-TJ-k---k C--r V-hu-s Y-h-r Y-j--qv H-j-q-X. A-g-c-i Y-T- C--k l-j K-mf d-ɤ-Tt- d-j H-j J-j-h-ٮ. h-ס--h-k S-i-s-rO   YTt liJ


hXjЫ OYv Fmj ciJ 
[ Posted on Wed, 27 May 2015 ]

hXjз AT OYv kJ ozj Fmj si dbcJZdY AlYjh lt. Yhr, YkƮ fqlV Yjq Dw hXjЫ   YTt liJ


mjYJhs ove 
[ Posted on Tue, 26 May 2015 ]

Qi-k-q-Y-i-T o-Y-d-Y-SQ O-T-v o-dt oסt j-Q-c-J-ɮ d--T--Y l-ki lt--i-i-j-. T-k-l-nu O-c-k-J-q-k-k롫 j-Q-c-i C-T-i-T J-X- J-٢-j-.   YTt liJ


Y-h-r- o-c-h Y d׽ 
[ Posted on Tue, 26 May 2015 ]

h-k-i-q-i-X-Ƣ-k Y-us d-׽ Y-h-r- o-c-h-i-X-- c-T A-h-k-dw. H-j o-b-jX A-h-k-i h-k-i-q-J--i-k A-h-k-dw F c-T-- Q- cv-J-i-Y- Y-h-r- o-c-h-i-X-   YTt liJ


kȮ-h h-cu d-o- T d-o-i 
[ Posted on Tue, 26 May 2015 ]

Y--ɬ-i-k h-k-i-q o-z-j kȮ-h h-cu d-o- T d-o-i. e-i-of--k-T-i-X- k-Ȯ-h C--j A-s-i--Y-. a-l-c-L-p-v F-us J-U-c-ڧ-c--c- e-k J-٤, d-o- T d-j--i- Q-i--l--h-X- k-Ȯ-h-i-T e-i-of-- d-o-׮.   YTt liJ


QYJi DTu hkiqOY: oj  
[ Posted on Tue, 26 May 2015 ]

J: BjbJt Bpa oc l٤ Yhr cTu oj Jiv. dsscj ho, klt FochJqT dOjXus gLhiX cTu FiY.   YTt liJ


dgal l٤ Yhrv 
[ Posted on Mon, 25 May 2015 ]

h- lt-n- C-T-l-q-i m-n o-l-b-i-J-c ct--J-c-hi d-g-al Y-h-r o-c-h-i-k- h-T--i---. F.Fv. l-Q-i o-l-b-c O-़ d-Yi O-Y--k-T-i-X d-g-a-l-i-T Y-j- l-j-l.   YTt liJ


hjiv bcn...F alh 
[ Posted on Fri, 22 May 2015 ]

YhrJ Bji AYgYT lqtiX ov h hjhJu bcn Oji Jk Jٮ cTiY.eo׮ cjJqkT BjbJpaik lkYJv l ilcTu Osdiv Y hJ cTcqq ami djoJjl oh.Agci hYh d drhi oQlhX Yj.   YTt liJ


QiT och JXu Jqqchii dkoJt oodunu 
[ Posted on Thu, 21 May 2015 ]

O: YhrJ Jj ochiX 36 liYck...JqlV J oסs otYj ojiT gjihi QYJiT j١ljl BX C OYJTYv BJtnXihY. hYh, Q Jh l c dJYiqq hrcq ln O़   YTt liJ


lhck jQc CeJT 
[ Posted on Thu, 21 May 2015 ]

Cɬu och J otciJcX jQcJɮ.Ap OYqv Aj jLw bjqh١J. jQcJɮ mj Hj othcX JjYlj Jsl.Fv, Cr alo Ajhj Acglh١iYi cT laYkK dsi.   YTt liJ


Sw llpYji:lMcm 
[ Posted on Mon, 18 May 2015 ]

Yc ciuYji Jiv l llpYji olbiJu lMcn mlu. Sw c opqX. ciuYj F OYv Agci.AYchs Hj csl SqT fܷc cvJY. llpYji lt AofhX. Cj ltJw OhiY Y dkqqlj cLףli fbh lMcm T׮ OiY.   YTt liJ


loɮ OYv dtY hcu 
[ Posted on Mon, 18 May 2015 ]

dhK JqlV olbiJu loɮ Hj dYi OYv dtY hcu odbc JZdY AlYj. dhKji FrJjT JZJq AT̡ch cjlb poOYw Ot Hj OYkX dtY odbc lnkJ. Dhlcv Jhkpo hJqi hJ dJTc JrOl dtY cjdJjTi BjbJjTi Agczcdlphij.   YTt liJ


A-c-n-J n--i-T d-- cYi djii 
[ Posted on Mon, 18 May 2015 ]

A-c-n-J n--i-T d---T-Yv d-k-d-r l-n-i-h-i--ٮ. H-T-lv A-c-n-J-i-T-Y-i d-s--s-i L-Y h-c-us F- A-s-ɡv F O-Y-v B d-- d-j-ht-m- l-l-J-us H-j J-h-V V-i-k-L d--Jt m-ڢ--J-X.   YTt liJ


mYpou oji dXi  
[ Posted on Sun, 17 May 2015 ]

AQcT bcncT lQiiTh mYpou Agci Jr. Gr Aslv ojiT ciJihi.   YTt liJ


hciJht oJkJklgu  
[ Posted on Sat, 16 May 2015 ]

DkJciJu Jhkpoc l٤ h ciJht. Jhkus Aooiסi jQn oY olbiJcl Ylc F djj OYkX h ciJhtd Jhv l٤ FY.   YTt liJ


ciuYj ilolbiJchi dXiv? 
[ Posted on Thu, 14 May 2015 ]

C-Y l-s-h-j L-o-d-i Y---q-i---X Y-h-r-J d-s-i--Y. Y-us d-Yi O-Y-- o-l-b-i-Ju l-M-c-m m-l-c-h-i c-iu-Yj d-X-i--k-X--X Jw---Y.   YTt liJ


Amk lVi; dYi Cj dQJht 
[ Posted on Thu, 14 May 2015 ]

l-ki l-l-a D-١--i-Ƣ-k D-k-J-c-i-Ju J-hv-p-ou c-i-J-ci D--h-l-ku J-j-hi O-k-c D-١--i-k--X- l-d-X l-l-j. F-v o-c-h-i-k c-iJ d-Q-J-ht   YTt liJ


mYi Aji Jhkc cjo 
[ Posted on Wed, 13 May 2015 ]

G-s c-q- J--j-d-c m-n s-k-o O-iY D-h l-k-us l-Q-i-M-n--k-X D-k-J-c-i-Ju J-hv p-ou. O-Y--us l-Q-i-M-n--us g-L-h-i H-j h-b-h--c cv-Ji   YTt liJ


j٤ ltn Jٮ oJkY cn騸 Oؤ 
[ Posted on Wed, 13 May 2015 ]

Okjmu F Oؤ JqlVk oסsX...Bij F dsiYl mj. ciuYjihiqq dXillac mnJscw Oؤ lko. Fv, YJtiv c JjJisi ciuo lqj d Y Yɬik YjsXii hs.Oؤl dj ciuo JYi dk gl.   YTt liJ


fpfkiv jh Jn dtehuo 
[ Posted on Wed, 13 May 2015 ]

Fo.Fo jQhk Hj fpfk F fLfQ׮ OYv cT jh JnXu Hj dbclnk. mlJh FX OYv jhiT JZdY dj.CYi Jj Hj JZdY YcYlj djOidTik뼤 B JZdYcGl iQ cTiX jhi   YTt liJ


QikqYiYj Knf 
[ Posted on Tue, 12 May 2015 ]

O: ArhYov Jlhi l QikqYi ohi JשfbhY DscJh F cTi JxLo cYlhi QikqY. Jlhii   YTt liJ


Oؤl OYv c Yn ds 
[ Posted on Tue, 12 May 2015 ]

Y-n-i-T l-lp h-T--i-Y o-f-ܢ lt--Jw h-Y-h-X C-dw J-T----c- Jw---Y. ov-l-j-M-lu- O-ؤ O-Y-v c- Yn d--s-i-Y-c l-jx h-c-i-c-h-i   YTt liJ


puoJ Oؤlc JrYc JjX 
[ Posted on Mon, 11 May 2015 ]

YhrJ Gs Ot OਸYX Oؤ ~puoJ dXi. Fv, dT dXi YJt Oؤ Y lqT. dYdolc dssiX puoJihi Yעi Jj   YTt liJ


ojiv dool QYJ 
[ Posted on Mon, 11 May 2015 ]

cTc gtlhi ojiv Yu doolX QYJ. JTfcX dZh djLXc Yu ckJY cT lqT. ojihi dXi dYi hYX.   YTt liJ


LY hcu dYhK YT 
[ Posted on Sat, 09 May 2015 ]

O-ؤ c-i-J-ci O-Y--c l-٢ L-Y h-cu d-Yi c-i-J-i Y-T-. d-k-l o-g-n-c-i-X A- Fu-d-Y h-T-h-i-T   YTt liJ


Oؤl ciJ dsiYc dv 
[ Posted on Sat, 09 May 2015 ]

lX巡٢ ljli F OYc mn Oؤlc ciJc LY hcu olbc O़ OYv c ciJ duhsiY ltiij. Yu OYv c dsc١i   YTt liJ


Hiqq QlY JTYv oɡnJjh Yn 
[ Posted on Sat, 09 May 2015 ]

Yn-~ljx dXiJtiX JqlVk Otlni. llpci Jr Yni ljx hXic dj lt SkTiX BjbJt GTY. llp DdȢ Cjlj j٤ lr dj ltJw l. dk,   YTt liJ


F d: ctYlc lT o cnT  
[ Posted on Sat, 09 May 2015 ]

O: F ochiT ctYl HoJt jlOz lT o QdYOiY. F iT djQihX jlOzc lT o cnTTiY.   YTt liJ


YniT llp hTiY bcn?  
[ Posted on Sat, 09 May 2015 ]

Agpw- ljh. Cc YniT QlYiY Hi-. lloii och ctYlhi ljx hXichi llpv c- duhsi lt Yɬu ozj Yn o-ZjJj. TskTiX- Yn dYJjY-.   YTt liJ


Yn dri JhJchi AT? 
[ Posted on Thu, 07 May 2015 ]

Y-n-i l-jx h-c-i-c Y-v c--i--s-d碵 l-l-p h-T-i S--k-k-X C-dw Y-h-r-J. l-lp m-n d-j-i--Y C-dw ot o-b-j-X-h-X. F-v, l-l-p--c h-خ C--c-j o-g-l B-a-h-X--X d-J d-ȫ.   YTt liJ


ozj jQcJɢc BxJ 
[ Posted on Thu, 07 May 2015 ]

ov hu jQcJɢ CqihJq olbiJihi ozj Bt Amc BxJ ds. fbcrO jYAq BmdYikX ozj hJc Q cvJiY. Ai J oKhijl JTfT AT lw ds.   YTt liJ


ciuYj cros TsJ 
[ Posted on Tue, 05 May 2015 ]

L-q-ht l-n-w--d A-g-c-i-o-ڬ-Y-i l-n--q o-h-c-i-d-- d-J--Y-X- c--T c-iu-Y-j-i-T m-k. C-Yv l-Q-i- Y-j C-c O-u d-J J-Z-d-Y c-r-o-s T--s-T-Y-. Ql c-i-J-c-J d-Yi O-Y Y-j-c-q-k-X- c-iu-o- Jt-Lt-u T--s-i F---Y.   YTt liJ


lJ jȨY Ykcjri 
[ Posted on Mon, 04 May 2015 ]

gJطv lucm lY cdqv c lJl oMl jȨdY Ykcjri. lJc ciJc lQi hvu Hj d FuTY F ochiT OYJjXcioM cdqk١ij. gdt F kij OYJjX. gJطc GYc alow hءX oM ClTlY.gJث GlhbJ cm lY damhX gdt.   YTt liJ


ciuYj cros TsJ  
[ Posted on Mon, 04 May 2015 ]

L-qht lnwd AgciobYi lnq ohcid碵- dJYX- cT ciuYjiT mk.   YTt liJ


ddcm Tiks  
[ Posted on Sat, 02 May 2015 ]

lulQi cTi am Yhr dY ddcm datmcc Hj. OY Tikt dss.   YTt liJ


YniT llp hT  
[ Posted on Thu, 30 April 2015 ]

focoJjc ochctYlhi ljx hXchi YniT llp hT.   YTt liJ


JQkc cii dTiX 
[ Posted on Tue, 28 April 2015 ]

dTik롷lji Bj JXkk. dآcdT, dרidT, dk뢨i dT. cT JQv ALtlqc kJ Y Gl dT Hj QliiX. diiX JQkc Gs gi.   YTt liJ


Yni ljX ltdji?  
[ Posted on Tue, 28 April 2015 ]

Yɬu ozj Yni lloii ctYlhi ljx hXic Yk llpcmOi JJjlihi cT AbJcqi. hVi BMn llpcmOiqkij AY. j٤ dj Cw AY c ATkX djanXt dsdjY.   YTt liJ


B-j- j-nT-i--k-i. 
[ Posted on Tue, 28 April 2015 ]

d-X-i-h- h-T- c-Tu B-j-i j-nT-i--k-i. jnT-i-h-v i-Zt Q-l--k-i-X- J-j-Y-k. C-Y-j o-ch lt--i-X. B-j H-j d-q-ע-v Y-k-sv A-g-c-i-u H-j--.   YTt liJ


B-j- j-nT-i--k-i. 
[ Posted on Tue, 28 April 2015 ]

d-X-i-h- h-T- c-Tu B-j-i j-nT-i--k-i. jnT-i-h-v i-Zt Q-l--k-i-X- J-j-Y-k. C-Y-j o-ch lt--i-X. B-j H-j d-q-ע-v Y-k-sv A-g-c-i-u H-j--.   YTt liJ


H J JxhX avKt J٢  
[ Posted on Tue, 28 April 2015 ]

Gs llaw Diti H J JxhX, OYk ciJu avKt ovhu J٢Y. OY JXc bjh Cr Tuncټ   YTt liJ


ho Tos  
[ Posted on Mon, 27 April 2015 ]

BjbJt Jj oj OY ho Tos. Hj hc Cjdck oʮ atMh Tot JTku Bu jLw Jٮ oؼhX.   YTt liJ


O-zc J---T--: H-q-lv-di Y-k-Ƥ-c-T A-s-o-עv 
[ Posted on Mon, 27 April 2015 ]

f-L-q-j: O-zc J---T- J-ov H-q-lv-di Y-k-Ƥ-c-T c-Y A-Lt-lw A-s-o-עv. B-ܡ-d-a-m-k Jt-cv Q-k-iv c--X- c-T-i d-k-o- A-s-o-׮ O-i-Y-Y. J---T--J-ov d-k-o-   YTt liJ


avKt hTc fu  
[ Posted on Mon, 27 April 2015 ]

jLdv lt hXjЫ OYhi H J JxhXik avKt ovh Agci dmoY dJkJw JTiYi CY oȡv AhYg fc avKsc dmoJٮ hT.   YTt liJ


Dhlu hiacc  
[ Posted on Sat, 25 April 2015 ]

O: JTfbYJw JjX sko lJi DkJciJu Jhkpo Dhlu hi 1 c kJhJ sko Oफ.   YTt liJ


lQiT och jQc YiT 
[ Posted on Sat, 25 April 2015 ]

Y--ɬu o-dt-Y-j--q-i o-at-M-hi J-k-i-q-l- d- l-Q-i- i-T-i j-Q-c-J-ɢ--i Y-j-h-k--q Y-v Y-j-Y-h-d-T-u J-r-i-k-- F-k-lt- A-s-i. F--j--k   YTt liJ


Q Jhshc Jji 
[ Posted on Sat, 25 April 2015 ]

F ltn- C-T-l-q-i m-n Q-YJ Y-j--l-j-J-i-X. h-k-i-q-v h-SQ-l-j-l- Y-j--l-j-l-c l-a-i-j-i p Hw-V Bt i F O-Y-- Y-h-r s-h-i 36 l-i-Y-c-k F O-Y--k-T-i-X Q-Y-J-i-T   YTt liJ


Jki dj 
[ Posted on Sat, 25 April 2015 ]

AQ ~ mkc aYJw Qc j١h J dj. BaJ AQJht FX dj. AobjXhi, AYkhi FiX BaJ F djc Atϫ.   YTt liJ


lQiT FJJol OY ds 
[ Posted on Sat, 25 April 2015 ]

J- F O-Y--c m-n d--Jt G-s d-Y--i-T J--j- O-Y-h-X l-Q-i c-i-J-c-J d-k. O-Y--k l-Q-i i-T l-n--q J-s- h-פ L-o-d-Jw l--Ƣ-k H--c-i   YTt liJ


lQiiT och jQc YiT?  
[ Posted on Fri, 24 April 2015 ]

O: CqiaqdY l ln oȡv aqdY YiTh? lQic l mt Ocj OY jQcJɮ YiTlX hajmltJw.   YTt liJ


d-g-a-l-ihi opa dkh:YQoc 
[ Posted on Thu, 23 April 2015 ]

d-g-a-l-i-T d-Yi J-h-J-i J-s--X C-dw J-q-l-V-k f-q-l-V-k ou-sv-l-V-k o-o-j. c-T- d-i c-iu-Y-j-i-h-i f--d-c m-n d-g-al d-Yi J-h-J-i J---   YTt liJ


H J JxhXi dJr oj 
[ Posted on Thu, 23 April 2015 ]

H-J Jx-h-X lu l-Q-i--k-- c---Y-c-d Y-h-rv Y-j-c-j-iv Y-us o-Z-c D-s-d--J-i-X- h-k-i-q--us o-ɫ av-Kt ov-hu. H-J Jx-h-X-i-k A-g-c-i--c- av-K-s-c   YTt liJ


mYYji Jo dulk 
[ Posted on Thu, 23 April 2015 ]

m-Y p-o-c F-Y-ji J-o ct-Y-w du-l-k-. O-Y-J-j-X Y-T-i m-n o-c-h-iv c- du-h-s-i-Y-c-X d-JOt p-o h-Vi F d-V-u J--c m-Y- F-Y-j d-j-Y cv-J-i-Y. ct--Y--q-T o-M-Tc, Bt--o׮ A-o-o-i-nu F--l-T--q-k-X d-j-Y cv-J-i-j--Y.   YTt liJ


avKsc hXjз LV ote׮  
[ Posted on Tue, 21 April 2015 ]

hiv c Yt lYo-YcX- hJu avKt ovhc- olbiJu hXjYc. dYi OYhi H J JxhXiT dhnu dLhv BX Cɬu odvftL hXjYc avKsc LV ote׮ cvJiY. H J JxhX avKs Jjisk lrjlJhX dY.   YTt liJ


DkJciJu ov h lu  
[ Posted on Tue, 21 April 2015 ]

A-g-ci Q-l-Y-- Y-T-v Ok O-Y--q-k-k롫 j-Q-c-J-ɮ D-k-J-c-i-Ju J-hv-p-o- l-k-c-i A-g-c-i---ٮ. F-v, J-j-i-sv C-Y-lji J-hv, j-Q-c-i-T l-k-c-i A-g-c-i---k.   YTt liJ


bcn Aii jbJ 
[ Posted on Tue, 21 April 2015 ]

cT jbJi hc oJck fL oJck Hj dk YjX. B׮kiT lQi OYv Hj odbc lnO़Y jbJiX. AYdk lvjQ bcn ciJcJ OYk jbJ dbc lnk.   YTt liJ


oJci dkȫ jd cnTdjpj  
[ Posted on Mon, 20 April 2015 ]

cVvp: AdJtdjhi djhtm Ctllv cvJiY djv oJci ox T. l. dkȫ jd cnTdjpj cvJXh lb.   YTt liJ


AդJTiT dhi dk 
[ Posted on Sun, 19 April 2015 ]

CqiaqdY lQi ciJcJ dk F O-Y--c l-٢ 5 J-T-i-T A-l-Y-j-X-L-c. Y-j-d-Y- o-h-d-h Y-k-X e-s-o׮ h-K-k-iv d-- O-Y-J-j-X dt--i-i.   YTt liJ


Jhkpou jQcJɢc lcJh? 
[ Posted on Sat, 18 April 2015 ]

ot p׮ OYhi iɢj j١ gL lyh cj ltJw D١iy. nt olbc O़ OYv jQcJɮ ciJcijh lu lnv   YTt liJ


hVXi JqlVk 
[ Posted on Sat, 18 April 2015 ]

hkiqv H YkJX YhrJ YjhJYX Cw hkiq cThjT dYl. B dYl hVXi Yע.Avexo dY dh F OYkT ljik lkYJkTl hVX ofo׬u JqlV FuTDs.   YTt liJ


Yn Jhk fٮ Lw 
[ Posted on Sat, 18 April 2015 ]

Jhkpo fٮ Lqi Yn. AY, ltJw mjiXƢv DkJciJu p dVci Bu Ysv YniX ciJ. Qio fٮ okkqq Bu YsX Dhlc mn Jhv HjJ.   YTt liJ


AQ opajiJu cYi X  
[ Posted on Tue, 14 April 2015 ]

AQ dYi OYv cYi X. AQ opajiJcX X kgjY.   YTt liJ


J-hv-p-o-c-Y-j h-oq o-M-T-c-J-q 
[ Posted on Mon, 13 April 2015 ]

O-:D--h-l-ku c-j-b--X-h B-l-m-l-h-i h-oq o-M-Tc. c-j- l-m-p-z-d-j-n- C-Y B-l-m-h--i- j-L- l--j-.   YTt liJ


Yk 56c YT 
[ Posted on Mon, 13 April 2015 ]

Y-h-r o-dt oסt A-Q- 56~ O-Y- dQ J-r-. o-j- ml o-l-b-c O-़ O-Y- Y-j--Z-i k--n-c-h-k롫 Y-j-h-c- J-r-. A-Q--c c-i-J-c- l-j-h o-dt p-׮ H-j-i o-l-b-i-J-c-X o-j- ml.   YTt liJ


cTJt oMc JThi lmv J.... 
[ Posted on Mon, 13 April 2015 ]

Y-h-r Yj o-M-T-c-i d-T- ct-u H-j- C-s--i-j--J-i-X c-Tu l-mv. c-T-Jt o-M--c J--T-h-i-k Yu l-l-p d-k J-r--J-i- F c-k-d-T-k-X-Y Y-j.   YTt liJ


Jqaou YhrJ YJt 
[ Posted on Fri, 10 April 2015 ]

H-j h-h-J-i-k-T Y-h-r d-J k---q-i o-c-h k-J--i J--k-T, h-ki-q-- Q-c-di c-i-Ju Q-i-s-h- h-Ju J-q-a-o Q-i-s Y-h-r-J- Y-Jt--.   YTt liJ


l٤ Yk Lk  
[ Posted on Fri, 10 April 2015 ]

Yk AQ 56~ OY dQ cT. mYpocX C OYv AQ ciJ.   YTt liJ


Dhlku hi Hc  
[ Posted on Thu, 09 April 2015 ]

DkJciJu Jhvpo Dhlku hi Hc YisJqk. olbiJu jhm AjlzX Cj oZjJjY.cj Gdv 10cij OYus sko YjhcjY. Fv OYk LeJo ltJw c٤ diYX sko lJu JjXh olbiJu Asi.skoc hסj dYJY JTiٮ. odtoסt AQus dsw achX hi H.   YTt liJ


Dhlc lkX: l F d 
[ Posted on Tue, 07 April 2015 ]

DkJciJu Jhkpou ciJci Dhlc datmcchY ckJyY lopz djn(l F d). pzqT hYlJj fbh JjXhX   YTt liJ


mmJht OYv lQi 
[ Posted on Tue, 07 April 2015 ]

o-f-ph-X-d-j F O-Y--k-T Y-h-r-J- d-Y-i-j o-l-bc -c-Tc A-c-g-l cv-Ji m-m-J-ht Y- h--h- O-Y--k- J-T--. O-Y-v C-q-i-a-q-d-Y l-Q-i c-i-J-c-i F--h--X s-dt--Jw.   YTt liJ


Yu ciuo BjbJc lQi 
[ Posted on Mon, 06 April 2015 ]

l-Q-i F- J- S---Y-k. Y-h-rv C-q-i-a-q-d-Y l-Q-i h-Y-h-k-k D--Y. F.-Fv. l-Q-i, l-Q-i o-Y-h-d-Y A--c O-k-j-h--k. C-Yv c-iu-Y-j-i-T J-T B-j-b-Ju B-j-X- O-a-v o-m-i l, l-Q-i o-Y-d-Y Y-.   YTt liJ


Yhrv Agciu Yࡨs la 
[ Posted on Sat, 04 April 2015 ]

d-m-oY f-q-l-V Y-j l-a f-ku Y-c- Y-h-r O-Y--qv A-g-c-i-u Yv--j-h-- d-s-. Y-j-Z c-k-Y-X-Ƣv Yu Y-h-r-k h-k-i-q--k A-g-c-i-u Y--s-X--X l-a d-s-i--Y.   YTt liJ


mY dJj Yh 
[ Posted on Thu, 02 April 2015 ]

o-c-h-iv B-j d-Y-J-Y-i--l-jk. A-Y-J-ٮ- Y- m-Y-p-ou d-iv hסjw l-j. c-Lt-Q-Q-c-i Jt--i c-i-J--j-J a-g-n O-Y-v m-Y-- d-J-j l-j--Y- Y-h--i-i-j--h-- s-dt--.   YTt liJ


l ljl lJi  
[ Posted on Thu, 02 April 2015 ]

DkJciJu Jhvpo Dhl skoL l٤ hע. Gdv j٢c OY Yisv FhX cj AsijYƢk dTY dk hע.   YTt liJ


Oؤ AcZcX 
[ Posted on Wed, 01 April 2015 ]

J-YJ D-a-i-c-b o-l-b-c O-़ O-Y-v O-ؤ A-cZ i-l-l l-n-v. c-T-c ct--Y-l-hi D-a-i-c-b oס-k g-j-i-X J-YJ D-a-i-c-b. O-Y- d-j h-׮ J-Z-d-Y--q-i   YTt liJ


 
      

    
 
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting