Sunday
03
May
2015

vanitha commission

    p     co     och     J     BjL     aY     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ > Yhr  
   


ddcm Tiks  
[ Posted on Sat, 02 May 2015 ]

lulQi cTi am Yhr dY ddcm datmcc Hj. OY Tikt dss.   YTt liJ


YniT llp hT  
[ Posted on Thu, 30 April 2015 ]

focoJjc ochctYlhi ljx hXchi YniT llp hT.   YTt liJ


JQkc cii dTiX 
[ Posted on Tue, 28 April 2015 ]

dTik롷lji Bj JXkk. dآcdT, dרidT, dk뢨i dT. cT JQv ALtlqc kJ Y Gl dT Hj QliiX. diiX JQkc Gs gi.   YTt liJ


Yni ljX ltdji?  
[ Posted on Tue, 28 April 2015 ]

Yɬu ozj Yni lloii ctYlhi ljx hXic Yk llpcmOi JJjlihi cT AbJcqi. hVi BMn llpcmOiqkij AY. j٤ dj Cw AY c ATkX djanXt dsdjY.   YTt liJ


B-j- j-nT-i--k-i. 
[ Posted on Tue, 28 April 2015 ]

d-X-i-h- h-T- c-Tu B-j-i j-nT-i--k-i. jnT-i-h-v i-Zt Q-l--k-i-X- J-j-Y-k. C-Y-j o-ch lt--i-X. B-j H-j d-q-ע-v Y-k-sv A-g-c-i-u H-j--.   YTt liJ


B-j- j-nT-i--k-i. 
[ Posted on Tue, 28 April 2015 ]

d-X-i-h- h-T- c-Tu B-j-i j-nT-i--k-i. jnT-i-h-v i-Zt Q-l--k-i-X- J-j-Y-k. C-Y-j o-ch lt--i-X. B-j H-j d-q-ע-v Y-k-sv A-g-c-i-u H-j--.   YTt liJ


H J JxhX avKt J٢  
[ Posted on Tue, 28 April 2015 ]

Gs llaw Diti H J JxhX, OYk ciJu avKt ovhu J٢Y. OY JXc bjh Cr Tuncټ   YTt liJ


ho Tos  
[ Posted on Mon, 27 April 2015 ]

BjbJt Jj oj OY ho Tos. Hj hc Cjdck oʮ atMh Tot JTku Bu jLw Jٮ oؼhX.   YTt liJ


O-zc J---T--: H-q-lv-di Y-k-Ƥ-c-T A-s-o-עv 
[ Posted on Mon, 27 April 2015 ]

f-L-q-j: O-zc J---T- J-ov H-q-lv-di Y-k-Ƥ-c-T c-Y A-Lt-lw A-s-o-עv. B-ܡ-d-a-m-k Jt-cv Q-k-iv c--X- c-T-i d-k-o- A-s-o-׮ O-i-Y-Y. J---T--J-ov d-k-o-   YTt liJ


avKt hTc fu  
[ Posted on Mon, 27 April 2015 ]

jLdv lt hXjЫ OYhi H J JxhXik avKt ovh Agci dmoY dJkJw JTiYi CY oȡv AhYg fc avKsc dmoJٮ hT.   YTt liJ


Dhlu hiacc  
[ Posted on Sat, 25 April 2015 ]

O: JTfbYJw JjX sko lJi DkJciJu Jhkpo Dhlu hi 1 c kJhJ sko Oफ.   YTt liJ


lQiT och jQc YiT 
[ Posted on Sat, 25 April 2015 ]

Y--ɬu o-dt-Y-j--q-i o-at-M-hi J-k-i-q-l- d- l-Q-i- i-T-i j-Q-c-J-ɢ--i Y-j-h-k--q Y-v Y-j-Y-h-d-T-u J-r-i-k-- F-k-lt- A-s-i. F--j--k   YTt liJ


Q Jhshc Jji 
[ Posted on Sat, 25 April 2015 ]

F ltn- C-T-l-q-i m-n Q-YJ Y-j--l-j-J-i-X. h-k-i-q-v h-SQ-l-j-l- Y-j--l-j-l-c l-a-i-j-i p Hw-V Bt i F O-Y-- Y-h-r s-h-i 36 l-i-Y-c-k F O-Y--k-T-i-X Q-Y-J-i-T   YTt liJ


Jki dj 
[ Posted on Sat, 25 April 2015 ]

AQ ~ mkc aYJw Qc j١h J dj. BaJ AQJht FX dj. AobjXhi, AYkhi FiX BaJ F djc Atϫ.   YTt liJ


lQiT FJJol OY ds 
[ Posted on Sat, 25 April 2015 ]

J- F O-Y--c m-n d--Jt G-s d-Y--i-T J--j- O-Y-h-X l-Q-i c-i-J-c-J d-k. O-Y--k l-Q-i i-T l-n--q J-s- h-פ L-o-d-Jw l--Ƣ-k H--c-i   YTt liJ


lQiiT och jQc YiT?  
[ Posted on Fri, 24 April 2015 ]

O: CqiaqdY l ln oȡv aqdY YiTh? lQic l mt Ocj OY jQcJɮ YiTlX hajmltJw.   YTt liJ


d-g-a-l-ihi opa dkh:YQoc 
[ Posted on Thu, 23 April 2015 ]

d-g-a-l-i-T d-Yi J-h-J-i J-s--X C-dw J-q-l-V-k f-q-l-V-k ou-sv-l-V-k o-o-j. c-T- d-i c-iu-Y-j-i-h-i f--d-c m-n d-g-al d-Yi J-h-J-i J---   YTt liJ


H J JxhXi dJr oj 
[ Posted on Thu, 23 April 2015 ]

H-J Jx-h-X lu l-Q-i--k-- c---Y-c-d Y-h-rv Y-j-c-j-iv Y-us o-Z-c D-s-d--J-i-X- h-k-i-q--us o-ɫ av-Kt ov-hu. H-J Jx-h-X-i-k A-g-c-i--c- av-K-s-c   YTt liJ


mYYji Jo dulk 
[ Posted on Thu, 23 April 2015 ]

m-Y p-o-c F-Y-ji J-o ct-Y-w du-l-k-. O-Y-J-j-X Y-T-i m-n o-c-h-iv c- du-h-s-i-Y-c-X d-JOt p-o h-Vi F d-V-u J--c m-Y- F-Y-j d-j-Y cv-J-i-Y. ct--Y--q-T o-M-Tc, Bt--o׮ A-o-o-i-nu F--l-T--q-k-X d-j-Y cv-J-i-j--Y.   YTt liJ


avKsc hXjз LV ote׮  
[ Posted on Tue, 21 April 2015 ]

hiv c Yt lYo-YcX- hJu avKt ovhc- olbiJu hXjYc. dYi OYhi H J JxhXiT dhnu dLhv BX Cɬu odvftL hXjYc avKsc LV ote׮ cvJiY. H J JxhX avKs Jjisk lrjlJhX dY.   YTt liJ


DkJciJu ov h lu  
[ Posted on Tue, 21 April 2015 ]

A-g-ci Q-l-Y-- Y-T-v Ok O-Y--q-k-k롫 j-Q-c-J-ɮ D-k-J-c-i-Ju J-hv-p-o- l-k-c-i A-g-c-i---ٮ. F-v, J-j-i-sv C-Y-lji J-hv, j-Q-c-i-T l-k-c-i A-g-c-i---k.   YTt liJ


bcn Aii jbJ 
[ Posted on Tue, 21 April 2015 ]

cT jbJi hc oJck fL oJck Hj dk YjX. B׮kiT lQi OYv Hj odbc lnO़Y jbJiX. AYdk lvjQ bcn ciJcJ OYk jbJ dbc lnk.   YTt liJ


oJci dkȫ jd cnTdjpj  
[ Posted on Mon, 20 April 2015 ]

cVvp: AdJtdjhi djhtm Ctllv cvJiY djv oJci ox T. l. dkȫ jd cnTdjpj cvJXh lb.   YTt liJ


AդJTiT dhi dk 
[ Posted on Sun, 19 April 2015 ]

CqiaqdY lQi ciJcJ dk F O-Y--c l-٢ 5 J-T-i-T A-l-Y-j-X-L-c. Y-j-d-Y- o-h-d-h Y-k-X e-s-o׮ h-K-k-iv d-- O-Y-J-j-X dt--i-i.   YTt liJ


Jhkpou jQcJɢc lcJh? 
[ Posted on Sat, 18 April 2015 ]

ot p׮ OYhi iɢj j١ gL lyh cj ltJw D١iy. nt olbc O़ OYv jQcJɮ ciJcijh lu lnv   YTt liJ


hVXi JqlVk 
[ Posted on Sat, 18 April 2015 ]

hkiqv H YkJX YhrJ YjhJYX Cw hkiq cThjT dYl. B dYl hVXi Yע.Avexo dY dh F OYkT ljik lkYJkTl hVX ofo׬u JqlV FuTDs.   YTt liJ


Yn Jhk fٮ Lw 
[ Posted on Sat, 18 April 2015 ]

Jhkpo fٮ Lqi Yn. AY, ltJw mjiXƢv DkJciJu p dVci Bu Ysv YniX ciJ. Qio fٮ okkqq Bu YsX Dhlc mn Jhv HjJ.   YTt liJ


AQ opajiJu cYi X  
[ Posted on Tue, 14 April 2015 ]

AQ dYi OYv cYi X. AQ opajiJcX X kgjY.   YTt liJ


J-hv-p-o-c-Y-j h-oq o-M-T-c-J-q 
[ Posted on Mon, 13 April 2015 ]

O-:D--h-l-ku c-j-b--X-h B-l-m-l-h-i h-oq o-M-Tc. c-j- l-m-p-z-d-j-n- C-Y B-l-m-h--i- j-L- l--j-.   YTt liJ


Yk 56c YT 
[ Posted on Mon, 13 April 2015 ]

Y-h-r o-dt oסt A-Q- 56~ O-Y- dQ J-r-. o-j- ml o-l-b-c O-़ O-Y- Y-j--Z-i k--n-c-h-k롫 Y-j-h-c- J-r-. A-Q--c c-i-J-c- l-j-h o-dt p-׮ H-j-i o-l-b-i-J-c-X o-j- ml.   YTt liJ


cTJt oMc JThi lmv J.... 
[ Posted on Mon, 13 April 2015 ]

Y-h-r Yj o-M-T-c-i d-T- ct-u H-j- C-s--i-j--J-i-X c-Tu l-mv. c-T-Jt o-M--c J--T-h-i-k Yu l-l-p d-k J-r--J-i- F c-k-d-T-k-X-Y Y-j.   YTt liJ


Jqaou YhrJ YJt 
[ Posted on Fri, 10 April 2015 ]

H-j h-h-J-i-k-T Y-h-r d-J k---q-i o-c-h k-J--i J--k-T, h-ki-q-- Q-c-di c-i-Ju Q-i-s-h- h-Ju J-q-a-o Q-i-s Y-h-r-J- Y-Jt--.   YTt liJ


l٤ Yk Lk  
[ Posted on Fri, 10 April 2015 ]

Yk AQ 56~ OY dQ cT. mYpocX C OYv AQ ciJ.   YTt liJ


Dhlku hi Hc  
[ Posted on Thu, 09 April 2015 ]

DkJciJu Jhvpo Dhlku hi Hc YisJqk. olbiJu jhm AjlzX Cj oZjJjY.cj Gdv 10cij OYus sko YjhcjY. Fv OYk LeJo ltJw c٤ diYX sko lJu JjXh olbiJu Asi.skoc hסj dYJY JTiٮ. odtoסt AQus dsw achX hi H.   YTt liJ


Dhlc lkX: l F d 
[ Posted on Tue, 07 April 2015 ]

DkJciJu Jhkpou ciJci Dhlc datmcchY ckJyY lopz djn(l F d). pzqT hYlJj fbh JjXhX   YTt liJ


mmJht OYv lQi 
[ Posted on Tue, 07 April 2015 ]

o-f-ph-X-d-j F O-Y--k-T Y-h-r-J- d-Y-i-j o-l-bc -c-Tc A-c-g-l cv-Ji m-m-J-ht Y- h--h- O-Y--k- J-T--. O-Y-v C-q-i-a-q-d-Y l-Q-i c-i-J-c-i F--h--X s-dt--Jw.   YTt liJ


Yu ciuo BjbJc lQi 
[ Posted on Mon, 06 April 2015 ]

l-Q-i F- J- S---Y-k. Y-h-rv C-q-i-a-q-d-Y l-Q-i h-Y-h-k-k D--Y. F.-Fv. l-Q-i, l-Q-i o-Y-h-d-Y A--c O-k-j-h--k. C-Yv c-iu-Y-j-i-T J-T B-j-b-Ju B-j-X- O-a-v o-m-i l, l-Q-i o-Y-d-Y Y-.   YTt liJ


Yhrv Agciu Yࡨs la 
[ Posted on Sat, 04 April 2015 ]

d-m-oY f-q-l-V Y-j l-a f-ku Y-c- Y-h-r O-Y--qv A-g-c-i-u Yv--j-h-- d-s-. Y-j-Z c-k-Y-X-Ƣv Yu Y-h-r-k h-k-i-q--k A-g-c-i-u Y--s-X--X l-a d-s-i--Y.   YTt liJ


mY dJj Yh 
[ Posted on Thu, 02 April 2015 ]

o-c-h-iv B-j d-Y-J-Y-i--l-jk. A-Y-J-ٮ- Y- m-Y-p-ou d-iv hסjw l-j. c-Lt-Q-Q-c-i Jt--i c-i-J--j-J a-g-n O-Y-v m-Y-- d-J-j l-j--Y- Y-h--i-i-j--h-- s-dt--.   YTt liJ


l ljl lJi  
[ Posted on Thu, 02 April 2015 ]

DkJciJu Jhvpo Dhl skoL l٤ hע. Gdv j٢c OY Yisv FhX cj AsijYƢk dTY dk hע.   YTt liJ


Oؤ AcZcX 
[ Posted on Wed, 01 April 2015 ]

J-YJ D-a-i-c-b o-l-b-c O-़ O-Y-v O-ؤ A-cZ i-l-l l-n-v. c-T-c ct--Y-l-hi D-a-i-c-b oס-k g-j-i-X J-YJ D-a-i-c-b. O-Y- d-j h-׮ J-Z-d-Y--q-i   YTt liJ


lQi OaY LY JT 
[ Posted on Wed, 01 April 2015 ]

oji Oؤlc Y OYkT ckj Jjit f cvJi LY loal hcu ATT F Asɡv F OYkT AQcdl JJt.   YTt liJ


Yhrv nki Auof 
[ Posted on Wed, 01 April 2015 ]

am F O-Y--k-T h-k-i-q d--Jt- d-j-O-Y-i-i Y-T-i Au-of p-ou Y-h-rv p- c-i-J-i-J-c d-s-d-T-k-X- Y--. d-Yi O-Y-hi d-s-ա-Y-i-T T-i-k-sv c- d--J-qv c- l--h-J--Y A-Y-X.   YTt liJ


hkiqoch od Jٮ Yn 
[ Posted on Mon, 30 March 2015 ]

Y-h-r-k Y-k-Ƣ-k H-j o-h-i o-dt c-i-J-i-i D-it c-T-i-X Yn. d--ٮ lt-n d- A-g-ci Q-l-Y--c-T-lv c-T C-dw l-l-p--c H-j- cv--J-i-X.   YTt liJ


HTlv AQc opaji J 
[ Posted on Mon, 30 March 2015 ]

A-Q- c-i-J-c-J d-Yi O-Y-v o-ʮ p-s-i-c Y-j--d-i-dw Y-h-r-J--k Ok hu-cj c-i-J-h-j-T d-Y-J-j-X C--c-i-i-j-,   YTt liJ


Y-h-r c-Tu J-j- jQ C-o롫 h-Y o-J-j- 
[ Posted on Mon, 30 March 2015 ]

O: i-lu m-t j-Q-i, h-X--i m-n C-Y Y-h-rv h-ס-j Y-j J-T C-o롫 h-Y o-J-j--j--.   YTt liJ


mYpocYj dJOt po cihcTdT  
[ Posted on Sat, 28 March 2015 ]

O: mYpocYj dJOt po cihcTdT. mYpoc co AiYi dJOt po AbJYt AsiƢk mYpou AY cnb.   YTt liJ


Jhk hJq lqjY mY, AihiX JTYv AT 
[ Posted on Sat, 28 March 2015 ]

D-k-J-c-i-Ju J-hv p-o--us J-T-f C-w o-إtX o-c-h J-T-f-h-i h-s--r-. B-a g-j o-jJ o-c-h-iv c- l- cv--J-i-X-Ƣ-k A-lt hu-Jk c-T Y--i-X. C-dw k-l-N T-L-Yt s-k-n-c-k L-Y-h-i o-c-h c-T Y-.   YTt liJ


Ajlz oh l٤ ciJ hL LVo  
[ Posted on Sat, 28 March 2015 ]

Yɬu ochik puo iNhu Ajlz oh c CTlqimn ochkJ Yj. hXjз OYqkT dJjT pai Jlt Ajlz ohiT JVעv ljkkl OYqi.   YTt liJ


aiv c bcn Tiu iY 
[ Posted on Sat, 28 March 2015 ]

T-iu i-Y d-֡--k-h- Y-h-rv H-j o-c-h-i-j--. b-c-n-X C i-Y-i-k c-i-Ju. hc, J-J F- O-Y--q-k-T m--i-ci d-g o-q-hu B-X O-Y   YTt liJ


Ofc QlY gLh Jhkpou 
[ Posted on Sat, 28 March 2015 ]

J-hv p-ou O-Y--qv H-r--J-T-c-J--Y-d-k-i-X O-fc j-L-w. J-j-q-v O-fc j-L-w c-s--T-i-d-r Y-h-r c-v A-Y-c d-ɤ-X- J-hv p-o-c-١-i-j-.   YTt liJ


QliT ciJ Jt  
[ Posted on Sat, 28 March 2015 ]

BaOY sko O़Yc hخ Y AlojqT djhriX Jtojnc. mlJtJiu ciJci OYkX Jt Cw AgciJ٢jY. Ql ciJcJ Jlk l F OYk ciJhjv Hjw JtiX   YTt liJ


puoJihi djYc JjX ciuo 
[ Posted on Fri, 27 March 2015 ]

C--k- d-X-i--c H-j C-h-iv o-z-m d-i l-j A-Y-i at-M h-Y-h D- F--X d-Y-h-r. F-v, o-c-h--j-T O-kv O-si l-Y-o-h-ٮ,   YTt liJ


cLtQc~Jt OYv c mY ds  
[ Posted on Fri, 27 March 2015 ]

cLtQci Jti H hw oסt OYv ciJii mYpou D١l . hסj ciJi Jٷcqq mhkX OY olbiJu lm   YTt liJ


Yc Hjlu Hj 
[ Posted on Thu, 26 March 2015 ]

Qi jl, - ciuYj Flt dbc lnv Agci Yc Hjl OYJjX AlocMk.   YTt liJ


llpc hخ Yn dT 
[ Posted on Thu, 26 March 2015 ]

d--J-j d-T-d--c Y-j-h-c--k-X Yn. A-T--Y-i Y-j A-g-c-i---Y H-j dY o-c-h-i-k-X. l-l-p--c hخ B-j-b-J-j H- d-T-d--J-i-X- Yn T-׮ O-iY.   YTt liJ


oh cqk 
[ Posted on Thu, 26 March 2015 ]

Y--ɬu o-z-j o-h c-d-q-k- d-s--. l-J c-i-J-c-l 10 Fu-T-Y-- F o-c-h-i-T O-Y-J-j-X--k-X o-h c-d-q-k- d-J--Y. l-Q-i hv--c-X O-Y o-l-b-c O---Y.   YTt liJ


Oؤlc Yni Ydoi 
[ Posted on Thu, 26 March 2015 ]

ov-l-j-M-lu o-l-b-c O-़ O-Y-v O-ؤ-l c-i-J-h-j-i F---Y Y-n-i Y-do-i.   YTt liJ


chYiT JkX hTu JjX..... 
[ Posted on Thu, 19 March 2015 ]

d-X--T J-٤ Y-פ F- d-s-i L-Y-J-T-k-X c-T c-hY. h-c-i-r-J-J-ٮ H-j-J-k- Y--ɬ-iv Y-j-h-i Y-q-i c-h-Y- Cdw Y-T-J-j-X Q-l-Y h-T A-l--i-k-X.   YTt liJ


ojiT LYhc hbjdYJj 
[ Posted on Wed, 18 March 2015 ]

l-J-h-c c-i-J-c- L-Y l-o-al h-cu H-j o-ch o-l-b-c O-u H-j-- F- c-j- lt--J-q-١-i-j-. O-ؤ-l-c c-i-J-c- H-j- A- Fu-d-Y h-T-i-h-T   YTt liJ


YhrJ YhjiT ohj 
[ Posted on Wed, 18 March 2015 ]

Y-h-r-J H-j-d-T o-h-j-w J-٢--ٮ. d- C-Y-d-k-j o-h-j Y-h-r d--Jt J-٢--١-J.   YTt liJ


ciuo lMcn Yv... 
[ Posted on Mon, 16 March 2015 ]

Y-h-r o-c-h k-J C-dw- Ot O---Y c-iu-Y-j-i-T d-Yi o-p--c--s--X. d-T d-T F O-Y-- o-l-b-i-Ju l-M-cn ml, c-iu-Y-j-i-T   YTt liJ


llpmn Agci cs Yn  
[ Posted on Fri, 13 March 2015 ]

llpT gjgL cThj ochiT lTdsiJiX OsY. Fv, Yn lYoYiX. llpmnl Agci cs Yn dsi.   YTt liJ


Ba dXi ochiT 1999 v d-m-ɤ o-h-c Y-j-Q- 
[ Posted on Fri, 13 March 2015 ]

1999 v d-m-ɤ o-h-c Y-j-Q-V-J-q-i F-i Q-V F O-Y J-٢-j-. A-Yv o-h- J--J-j-i-i- H-j h-k dx-J--i-ٮ. J-Z-d-Y--c d-j-k.   YTt liJ


p HwV Bt il Yhr 36 liYck  
[ Posted on Fri, 13 March 2015 ]

p HwV Bt il Yhr dYc 36 liYck F dj. QYJ ciJiJ OY olbc O़Y snu BuVo YiX   YTt liJ


dkiv lQi lYoY k  
[ Posted on Fri, 13 March 2015 ]

ochiv kJw AhYdbc cvJ lQi dk l٢ lYoYcJu YࡨsT. OYv Ac hJchi Cj lnkl lQi FJ   YTt liJ


JQk dii lJhc dXi  
[ Posted on Thu, 12 March 2015 ]

lJh ciJhji JQv ALtlq di Bcz. Bcz mt olbc O़ dYi OYkX lJhc Yɬu YjozjJw AgciY.   YTt liJ


oj Tsk Yj 
[ Posted on Wed, 11 March 2015 ]

A--c c-Tu o-j-i T--s- l-Yv Y-s- l-. ht- 07 c T--sv H-a-LJ d-Q Y-T-i o-j l-hx-o V B-m-o--J-١-X o-nv h-V-i-i-k- J-T--j---Y.   YTt liJ


lQi Jiv 
[ Posted on Wed, 11 March 2015 ]

AY CqiaqdY Jikٮ. dYi OY dkiT OYJjXlhi fܨd綡X lQi JikiY. J FitdtcT hpLX YkX ochiT OYJjX cTY.   YTt liJ


ami AltV QYli OYoiQJu Aj 
[ Posted on Wed, 11 March 2015 ]

dmoY Yhr OYoiQJci T.C Jnt Aj. 36 lioij. hoYnJMY YTtij hjX. Jsaloqi BmdYiv LjYjloZiv OJikij.   YTt liJ


Vv-p h-c-g-L: l--k--j s--oפ-J-q- A-h-k dw 
[ Posted on Mon, 09 March 2015 ]

O-:Vv-p J--h-c-g-L--o d-Y-Jw- l-٢ p-Q-ji A-g-g-n-J-ji F.Fv.mth, F.J. o-N F--lt--Y-j c-T A-h-k dw j-L-.   YTt liJ


B J AQY 
[ Posted on Sat, 07 March 2015 ]

ht- j-٢-c-X A-Q--c m-k-c- j-١-h- J- d-s--Y. lt l- h-X--s-Jw--J B-m-d-Y J-T--i-k m-k-c--d A-Q- cv- e- T-t l-r d-O-j-.   YTt liJ


opYj BhiT Qlu jȢ 
[ Posted on Sat, 07 March 2015 ]

l-J-- f-p-h O-Y F i-k-T odt-c-i-J-i-i D-it f--n- C-ɬu c-T B-h Q-J-ox h-j-X-h-K- c- J-n-T- j-d-. d-Yi O-Y-- n--L-c-T-iv l-ki d-s---c- h-J-q-k-- l-r-Y Y-j- jȨd-T--i-Y- o-p-Y-j-- C-T-d-T-k-i-j-.   YTt liJ


cT lakKiT AQ hds 
[ Posted on Fri, 06 March 2015 ]

c-T l-a k-K-i-T A-Q- h-d d-s- F- Jw--ءw d-k-j O-ɢ---١-l, F-ɮ Y-׮ O-iY-Y-c-X Yk c-T-i-T h-d d-s--Y-. A-Y F-ɢ-c-i-j- F--s-v Y-k-i B-j l-s--k, h-s- C-nT J-T.   YTt liJ


Bx-J--i d-s-; Yk A-Q--c- C-j--h-b-j 
[ Posted on Tue, 03 March 2015 ]

O: L-Y h-c-c-h-i H- i- A-s-ɡv lu l-Q-i c-T--Y-c-T-iv Y-h-r- o-dt-Y-j Yk A-Q--c- C-j--h-b-j. A-Q-- g-j m-k-c H-j Bx-J--- Q- cv-J   YTt liJ


 
      

    
 
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting