Sunday
28
August
2016

Who can help your family eat right to stay at a healthy weight? We Can!

    p     co     och     J     BjL     ke     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ > Yhr  
   


gjiT llphOc co Jٮ cTu BpYi mh 
[ Posted on Fri, 26 August 2016 ]

O: g-j-i-T l-l-p-h-Oc c--o J-ٮ c-T-us B--p-Y m-h. F-k-l-n J-r--X B--p-Y-i m-h--Y. c-Tu l-m-k-c B--p-Y J-s-d-r-Y l m-n Y-h-r c-Tu F C-q-l-j-o-c-X B--p-Y O-u m-h--Y.   YTt liJ


ciuYjiT V׮ Ju JhJu JZ JwX; djYihi olbiJt 
[ Posted on Thu, 25 August 2016 ]

dgalihi dXi djQid cT ciuYj il olbiJu lM-cn mlihi dXikX ltJq١ij. ciuo dXi Yhrk olbiJt Yklac BijJiX.   YTt liJ


dYi OYk AQY ow Bʮ dt kv  
[ Posted on Thu, 25 August 2016 ]

lYq lQicmn otYj AQY ciJcJ dYi OY nL Bjg. lYq olbiJu ml YiX C OYl olbc OiYjY.   YTt liJ


QYJiT OY oj ct  
[ Posted on Wed, 24 August 2016 ]

olbiJu fiT dYi OYv QYJ ciJ. QYJiT gtl ojiT 2 V FtTuhu׮oX OY ctY. Dtlm, gcdi, mjX dulu Fly   YTt liJ


JhjJ oztmccT Jv lrY lX cTu lQiiT dYlc dj  
[ Posted on Wed, 24 August 2016 ]

Ji: CqiaqdY lQiiT dYlc djJqT Ji oJj BmdYiv dlmd碵. C jlk HةYTiX dmoY olbiJci Fo.F.OzmKjc BmdYiv FY.   YTt liJ


Jn--hjiv JYhhi H DdiL : Jt  
[ Posted on Wed, 24 August 2016 ]

cTu JtiT hl-t Jٮ BjbJ-t SijJiX. LJv JZirY olbc O़ Jn--hj F OY dsij Yhr, hkiq, YkƮ, JV gnJqv FiY.   YTt liJ


fpfk 2 eͮ kJ dt HJTft 23c  
[ Posted on Wed, 24 August 2016 ]

fpfk j٢ eͮ kJ dt HJTft 23c dss. fpfki Fɢc J F Asic BJnikX dJt.   YTt liJ


CjhLc Jjq YisJw Ju dio 
[ Posted on Tue, 23 August 2016 ]

lJ oiuo eu Ykt CjhL sko YiY Ba YjhcjY od׫ft Hij.   YTt liJ


Jfk Yhr cv lu cnT 
[ Posted on Tue, 23 August 2016 ]

Jfk Yhr cv lu cnTh stJw. fJ-oHeov odtpסi hsiƢk jQcJɢ Jfk Yhrck lYjXt 20 mYhc cnh١iYiX JXJw dsiY.   YTt liJ


ciuo ctX jL, AQY ciJcJ  
[ Posted on Mon, 22 August 2016 ]

ciuo ctX jL JTJiX. Ba ctX ojgv olbc ctlpY op lMcn mliX. ciuo ct Ba OYv ciJclJ   YTt liJ


Jhvpoc eծ fphYii nlkit djo--Jj 
[ Posted on Mon, 22 August 2016 ]

O: OkY Yj Jhvpoc eծ fphYii nlkit djo--Jj.AgcihJl och jL olcq cq djLXX Jhkc djo--Jj cvJY.   YTt liJ


Yhrv Alojw Js Ahk JTik  
[ Posted on Mon, 22 August 2016 ]

Yhr och kJ Ahk dqc AdKdY lk ltJw lj. olbiJu FFv lQihi llp hOcc mnhX Yjc Yus Jjisv Cjv lu YjT JiY.   YTt liJ


A-c-nJ- o--o-c  
[ Posted on Mon, 22 August 2016 ]

-d-m-oY Y-k-Ƥ o-l-b-i-J-u j-M-l-z-s-l-l- g-Ǣ O-Y-hi H c-h l-Ƣ-T-m-i-i-v A-c-nJ o--o-c-i-J-. B-a-h-i-X j-M-l-z s-l-l- O-Y-v A-c-nJ A-g-c-i---Y.   YTt liJ


Ayx lacZ dYi OY ly  
[ Posted on Sun, 21 August 2016 ]

olbiJu Ayx lacZu dYi OY dti. Yt ochiXY. AtQu ciJc ljkkȮh mjYJht ciJii F.   YTt liJ


AQc Cɬu ovlt ͡ku F lmnd碵 lam hbhw 
[ Posted on Sat, 20 August 2016 ]

odt ͡t AQ 57 hY OY n HoTiiv Bjg.lYqc mn AQY- ml JJv Hj OYhX CY.   YTt liJ


Sw Cr dXiv ; Jcp  
[ Posted on Sat, 20 August 2016 ]

och kJ llphOc ltJqX. Ahkdw, al D.... Clj JTY cT Jcpi llp fܫ ltdTlX Ok Hxku hbhw dslT ltJw.   YTt liJ


llp DTc lmv, lt Y׼ ljkȮh  
[ Posted on Fri, 19 August 2016 ]

lmk ljkȮhi Yv dXikXY JqlVv djohi jpohX. llp DTu Dټ D١J ltJw Dٮ. lmk llpcעi Oac 2018 Qclj 14c cTJt   YTt liJ


Jn--hjihi Jt  
[ Posted on Thu, 18 August 2016 ]

JtiT hLbjiX C OYhX ctYl Fo Bt dg AlJmdY.   YTt liJ


mlJtJic dush l٤  
[ Posted on Thu, 18 August 2016 ]

otp׮ OYqi lyT lkft oM, jQc hyJu Fli mn mlJtJic olbiJu dush l٤ H.   YTt liJ


JT lqiTiv Jt dYcJj Ldv 
[ Posted on Tue, 16 August 2016 ]

lqj dXiahij hXjY-c dYi OY eͮ k dt. Jti fqlV Yj AYZ sl paji YjQVJqi F OYc JT lqiT FX djY.   YTt liJ


c-iu-Y-j-i- c-i-J-c  
[ Posted on Tue, 16 August 2016 ]

A-g-c-i- l-j T-s-iv c-iu-Y-j- c-i-J-c. C-Yv H-j Jt B-X J-z-J-Z-d-Y.   YTt liJ


F- d-Y- h-Y k-l-X Y-d-U 
[ Posted on Tue, 16 August 2016 ]

m-m-J-h-s- f-p-h-c-k c-i-J-i A-i-ڬ o-a-m-i h-o D--j-K-ߤh-i k-l-X Y-d-U o-c-h-iv F- o-l-J-m h-Y-i- Y-j-h-c--k-X.   YTt liJ


d-J-m j-Q c-i-J-i-i d-i-h-X 
[ Posted on Tue, 16 August 2016 ]

h-k-i-q-Jw- d-i--j-ci aȢ-X-ɬu c-Tu d-J-m j-Q h-k-i-q-ii Y--ɬu Y-j-o-z-j d-i-h-X-i H-- o-c-h-i-T T-i--k-s-c h-J d-Y-J-j-X. A-g-c-i-J h-Y-h-k,   YTt liJ


J-f-k o- k-k--c 
[ Posted on Tue, 16 August 2016 ]

J-f-k-i-T Y-j-L C-c-i-h-T--i--k. s--V-Jw Y-j- C-d-r Yi--s-J-qv c-s o-a-o-J-qv Y--i-X J-f-k d-at-m-d---Y. j-Q-c-i-T V-i-k-L-Jw--d k- O-Y--k   YTt liJ


c-iu-o- lV-i l-s-k-J-  
[ Posted on Tue, 16 August 2016 ]

l-Ƣ-T-n c-iu-Y-j-i Q-V-J-q-J Y-k-Ʈ O-Y f-f f-L-j- h--N l-V-i l-s-k-J-. n--N k--n-c-J-q-k j-o-J-j-hi c-h-n--q h-פ Jt--X-i lV-i   YTt liJ


ciuYji dgal llpYjij.....?  
[ Posted on Tue, 16 August 2016 ]

HjJk ciuYji dgal llpYjJ F ltiij YhrJ Otlni. Fv Cjlj HY Alt oi AJkqk lr hsJiij. Cjlj djic١i opOjl jpohij.   YTt liJ


mY poc LYhi Yv djohi Jkp: nN ct l-  
[ Posted on Sat, 13 August 2016 ]

mY poc, LYhi Yv djohi Jkph ltJw. CljT Jkp hk Cjlj H OYus nN hעl٢l.   YTt liJ


kȮh hcu QliT ciJ 
[ Posted on Sat, 13 August 2016 ]

Y--ɬ-i-T di A-g-c-Y-i-X h-k-i-q-ii k-Ȯh h-cu. J-J-i-k-T Y-h-r-J- Y-j-hi k-Ȯh h-cu Y-h-r-J- h-ס-j oסt Q-l-i-h-i d-X-i-v. C-j-l-j d-X-i---Y Q-l-Y--k-k   YTt liJ


oh hyhJqJټ cLOYciT A  
[ Posted on Wed, 10 August 2016 ]

YkƮ Yj cLOYci ohi Yv dXikXX ltJw. Fv Lht lnv dYȨT hyhJw lټX cL OYciT   YTt liJ


ctYq S ciuous J٣nu  
[ Posted on Wed, 10 August 2016 ]

Yhrk ct lx psicX ciuYj. hi F och oq odtpסi hsiY,cc sV Yu, Yc Hjlu F ochJqT lQilhX Ynii ohɨii dk YhrJ Gl dYek l ciJii ciuoc hעiY.   YTt liJ


clc Yhrv ck OYw  
[ Posted on Wed, 10 August 2016 ]

Yhrk cjlb BjbJjٮ cludq. Cw cjlb dQJTjJq clcTiiٮ.   YTt liJ


dgl LYhi H  
[ Posted on Wed, 10 August 2016 ]

Hj c CTlqimn LYh Jhkpous ciJii ddcmkT Hj hTljl cT.   YTt liJ


ciuYj l٤ Ofcjv  
[ Posted on Wed, 10 August 2016 ]

O-ؤ-l-h-i H-j O-f-c l-j-i lc o-dt-c-iJ c-iu-Yj Q-lY J-k- h-s-u C-T-i-k. A-Y c-iu-Y-j-i-X O-f-c-l-l-a-v l-٤ J-j--i-j---Y. h- l-l-a-h-k롫 h-Yt--l-j-h-i f--d--Y   YTt liJ


opoc cTJ olbc O़  
[ Posted on Tue, 09 August 2016 ]

cTi ckiv hJ OYqT gLhiٮ opoc. Yhr cTu Oypo hJqi opoc och fܫ cjiٮ. dT dmo olbiJu hX jШ   YTt liJ


Jihi ciuYjiT kJkJ llahi  
[ Posted on Tue, 09 August 2016 ]

JJi kdkJ O़ ciuYjiT jL llahJ. Yjcw F YhrOYkX C jLhY.   YTt liJ


m-a-l-i m-l-Jt--J-i- d-ɤ-X 
[ Posted on Tue, 09 August 2016 ]

B-a-Jk O-Y--q-k c-iJ m-a-l Y-c- i-Q c-T-i-X- Y-w g-L-Q-V-i-X- m-l-Jt--J-iu d-s-i-.   YTt liJ


h-b-lu O-c-o Jk A-g-o--  
[ Posted on Tue, 09 August 2016 ]

-C-j-Y-O-ע-c m-n l-Y-oY s-q-J-qv m-ڢ--J-i-X h-b-lu. ot-L-X j-O-c-i o-l-b-c-l ct-l-p- O-Y-v H-j O-c-o A-g-o-i-i h-b-lu F--.   YTt liJ


nsc AQ  
[ Posted on Tue, 09 August 2016 ]

Y-ɬ-i-T j-ٮ o-dt-oס-s-J-q-X. p-׮ O-Y-w J-s-i-ٮ.. F-v, B-a-h-i C-j-l-j H--u d-J--l--X Y-h-r-J- c- Jw---Y. h-ס-j-h-k, p-׮h-t n--s Y--ɬ-i-T   YTt liJ


Y-h-r-k d-j-Q-i lj-k-Ȯh-i-T a:K 
[ Posted on Tue, 09 August 2016 ]

-Y-h-r, hk-i-q, J-T- g-n-J-qv A-g-c-i lj-k-Ȯh- h-Y-g-n-ii Y-h-rv H-j p-׮ cv-J-c-J a:K--k-X.   YTt liJ


Y-n-i-T g-i 
[ Posted on Tue, 09 August 2016 ]

-c-i-J d-b-c-h l-n--qv h-Y A-g-c-i--c Y-j-h-c Y-j--T-i-J-h o--T--k-X Yn. h-K-l-n O-iY Y-h-r, Y-k-Ƣv g-n-J-qv s-k-o O-iY c-i-J-i-T lu d-j-Q-i-h-X C a:K--c-J-j-X.   YTt liJ


mY po hcokT cTiYj?  
[ Posted on Mon, 08 August 2016 ]

cTcThyT llp, llp hOc Fl ofܢ bjq ltJw dsljsٮ. Cliv OkY oYhJءw h׮ Okl ls LoJqij.   YTt liJ


Jt Cc ojiT ciJ  
[ Posted on Mon, 08 August 2016 ]

Jt ojnc hkiqkYcq Alojw h׮ gnJqkX kgY. ml JtJi jQc hyJu BX Ţrv Jt f cvJiY.   YTt liJ


B-a k-d-k- A-c-g-l---s- J-Qw A-Lt-lw 
[ Posted on Mon, 08 August 2016 ]

lQ k-d-k-v Yu l-a-Li-X--X Y--ɬu c-T J-Qv A-Lt-lw H-j d-hK h-L-o- C-tl-lv lh--i-j---Y. k-d-k--J-qv C-r-J Ot- A-g-c-i-u Yu Y--s-J-s-k.   YTt liJ


lklc lklcv ff op dYc Ldv  
[ Posted on Sun, 07 August 2016 ]

dYi O-Y lklc lklu F ochiv dhK Yɬu Yj ffopiT k lYoYhJ. Yj OLlj kk FYX dYJY. OYus Tot sko OiY. dYc Ld碨k op Tosv Jkij.   YTt liJ


Ofcv jٮ dlm dJj dע J-Qv  
[ Posted on Sun, 07 August 2016 ]

O: kd--k Ofc jLv Yɬu cT JQv ALtlw JX OY ATT ltiij. Hj dhK hLo Cllv Yu ochiv cTi jٮ och kd箩kJw lQhX oYjJiX cT.   YTt liJ


fpfk 2 Tikt Cs  
[ Posted on Sat, 06 August 2016 ]

CɬiJi dJt BJȩiT Jj fpfkiT j١gL Tikt Cs. dJj Blm hwhciv cs Aloc fpfkiT j١gL JTYv BlmJjhc HjkX olbiJu jQhk.   YTt liJ


f-p-f-k-i-T j-١ g-L sko V׮ dKd  
[ Posted on Sat, 06 August 2016 ]

k-J-h-ء-T Y-j-L o-nT j-Q-h-k O-Y f-p-f-k-i-T H- -g-L A-l-o-c---Y J- f-p-f-k-i J-k뤼 j-L--T-i-i-j-. O-Y J-٢-s-i F-k-l-j H-j-d-k O-a O-a-h-i-j-   YTt liJ


ciuYjiT opo 
[ Posted on Sat, 06 August 2016 ]

oɫ OYwl٢ Fɮ llrOi O़ YjhX ciuo. AY YiX ciuoc odt ciJiY. FƢk CY Avd JTdik F BjbJt dk Oa.   YTt liJ


b-c-n Jt--i ct--ct 
[ Posted on Sat, 06 August 2016 ]

Y--ɬu i-l-Y-j--qi Jt--i b-c-n ct- ct h--j---Y-c H-j---k-X-dw. G-s--k--cm-n C-j-l-j-T-i d-Yi O-Y-w H-j-h- s-k-o--c-j--J-i-X.   YTt liJ


Jfk hk, fpfk Y  
[ Posted on Fri, 05 August 2016 ]

O: Jfk sko OiY acqv Dit Gl lki Oa, jQciT dT fph OY fpfkiT sV YJth FYij. Fv Ba lu Jku cTi Jfk Fv fpfk AT Jkcv Fu obk뼡X dYi sdt.   YTt liJ


jbJ Bd-Y Cc jQciT hjhJc 
[ Posted on Fri, 05 August 2016 ]

i c di Y i mn bcn ciJcJ AT OYv jbJ Bd-Y ciJii. jQcJɢcd Jfkiv hJ Agci JrO l jbJ JqlVv ooj lnihij.   YTt liJ


Ahk dq llphOcc JjX bcn OY 
[ Posted on Fri, 05 August 2016 ]

Ahk dq llphOc och kJ lki Otii Jr. C lniv ̢jJjXlhi F Fv lQi jLij. oYoYi lmoYihX llpfܷ ATsi AY YJtv fܫ AtZmchJh lQi dsi.   YTt liJ


dh Jٮ gɡidi : lJ 
[ Posted on Thu, 04 August 2016 ]

dh och J٩YT clu dqiT BjbJci lJ Hjlojv dsj. CdrY clci dhi l٤ dJr lJ.   YTt liJ


lJ hJqT llp ci hYj JXc 
[ Posted on Thu, 04 August 2016 ]

lJ hJw AȢYiT llp ci lu BMnTiX cTY. Fv BMn jo hs hud AY oKJjhk롷 JjhX lJ JTfc cjT٢ ljY.   YTt liJ


fpfk Ociv YJt  
[ Posted on Wed, 03 August 2016 ]

Cɬiv hJ lQi cTi fph OY fpfk Ociv YJtT. Ociv Aij oJcJqkX OY datmcciY. Balj ga jYiv dJy١iy.   YTt liJ


jQciT Tt p OiY  
[ Posted on Wed, 03 August 2016 ]

jQcJɢ Tt p OiY. CkiX ovhc dX JiY. jQcJɮ p׮ TJv F ozm kgYTiX BjbJt l OעiY. jQciT BjbJt CY lsk.   YTt liJ


c-iu-Yj J-qJT-s-J- 
[ Posted on Wed, 03 August 2016 ]

Y--ɬu L-ht Lw c-iu-Yj Q-k J-q-JTs-Ju H-j--. h-SQt L-d o-l-b-c O-़ O-Y--k-X c-iu-o J-qJTs-i F---Y.   YTt liJ


QY ltYjl cjT٢lٮ : d.jSQ 
[ Posted on Wed, 03 August 2016 ]

Yc QY ltYjl cjT٢lټ Jfk olbiJu d.jSQ. F OYqv QYdjhi DcOYw JTljsٮ.   YTt liJ


CyhKu Tikt dss  
[ Posted on Tue, 02 August 2016 ]

Oiu lJ Cj lnk CyhKu Tiksc lu oJjY. Bcz mt BX olbc. lJ ciJci lci F F dYJYiXY.   YTt liJ


d-ct-l-l-p-h -d-g-a-l 
[ Posted on Mon, 01 August 2016 ]

dX-i F- O-Y--r-i-v-- Q-l-Yl d-i h-c-o-h-b-cl d-i. F hs- d-r-i Q-l-Y--k- h-T--l-j-J-i-X.   YTt liJ


OjlcT c dsY h fqlV ozjht  
[ Posted on Mon, 01 August 2016 ]

pajfa: YkƮ odt Yj OjSQliT ciJiJc JnX fqlV cT JYc Je cjoYX Lod Jqqk lt. OjSQliT 150~hY OYkX JYc Jec XY. Fv Yj Het cjo. CYT TqlV odtYjus dͣQ OYv c duhs fqlV ozjhjT FX hi.   YTt liJ


A-Q-Y Q-i-o f-١-J  
[ Posted on Mon, 01 August 2016 ]

m-l o-l-b-c O-- O-Y-v A-Q-Y Q-i-o f-ٮ BJ. -dY-i- L---k-- O-Y-v J-h-k- C-q-i-hJw A--j-p-o-c-X A-Q-- c-i-J.   YTt liJ


Yv hsi Yhr Tikt Cs  
[ Posted on Sun, 31 July 2016 ]

2012~v dssi odt p׮ OY Yu hsi Yhr dYd h٤ Hj JYv JZ F OYus Tikt ds l. clu dqi Cn Yvls dbclnki Yu hsi ilQcwTiv YjLhij. OYk dJq Gs QcdY cTij.   YTt liJ


DkJ JrTi Jfk  
[ Posted on Sun, 31 July 2016 ]

ovhu jQcJɢ Jfk Yisv csTءw jQc miiJJiX buoJ.   YTt liJ


Jfk j١gL  
[ Posted on Sat, 30 July 2016 ]

jQcJɢ Jjisv duYlki Jfk j١gL lj. olbiJu d jSQ YiX Cj oZjJjY. JfkiT lQiMnlqikX jSQ Cj oOY.   YTt liJ


F aqY ochjcjY.... d jSQY  
[ Posted on Sat, 30 July 2016 ]

jQcJɢc l d jSQY Hji Jfk ohpjnTi dmcw OtO़ OYhij. Jrqohp Diti dYclhX d jSQY JfkikT BlnJjY llahitj. Fv Hj aqY olbiJu F ckiv dtmlYJjTu Yu BLpT F d jSQY lJYh.   YTt liJ


AhkiT llphOcc dv oh?  
[ Posted on Fri, 29 July 2016 ]

AhkiT llphOcc dv ohiX st. bcn ciJci F lT O F OYkX Ahk HTlv JjskY. AYc mnhX dmcv jhiY, Ahk oɫ lki diY.   YTt liJ


JQv ALtlw fciv  
[ Posted on Fri, 29 July 2016 ]

Yɬu ozj JQv ALtlw Lht lnk OYhX Jlklz. QliX OYv ciJci FY. VJ olbc O़ OY Hj shusJ YksX.   YTt liJ


d jӢY dYi OY dXjiv  
[ Posted on Thu, 28 July 2016 ]

JfkiT f¡ sko Jr. olbiJu d jӢY AT OYhyc YisTkX. ojiij C OYv ciJclJ.   YTt liJ


Yk AQ dYi OY FJ 57 
[ Posted on Thu, 28 July 2016 ]

BjL ofhi JjXqv ochiv c Hr cj Yk AQY Y dYi OYcj.   YTt liJ


buoJ YkkX  
[ Posted on Thu, 28 July 2016 ]

odt͡t jQcJɢ OYqv AgciljT Yj Ao lqj lL JYij FX Acgl.   YTt liJ


Ahk Acojlw: lQiT dYl  
[ Posted on Thu, 28 July 2016 ]

Ahkdw~ F. Fv. lQi llphOclti oZjJjXlhi cTc ctYl lQiiT dYlhi F. Fv. AqLu jL. AhkiYj jlhtmcqX Ap DijY.   YTt liJ


hpukkc ciJc LY hc OY 
[ Posted on Thu, 28 July 2016 ]

hpukkc ciJc 2011v LY hcu Hj OY BkOj. dZhJ OtJw cTJi YjZik JTJi OiYlƢk dT C dQJ DdȢd綤.   YTt liJ


Jfki lhtm ochjL dhKt  
[ Posted on Thu, 28 July 2016 ]

fJo Heov Lgjhi JYJiXƢk lhtmcqפ lJiX Jfk.   YTt liJ


CjhK HVi kբc dYJ AYZii clu  
[ Posted on Wed, 27 July 2016 ]

l-J-h c-iu-Y-j-i B-a-h-i H--- C-j h-K- H-V-i k-բ-c c-lu-d-q- -X. A-jh c-آ F O-Y--k-T m--i-ci o-l-b-i-Ju. B-c-z m-t H-j- O-Y--us T-o-s d--s-J-q-h- C-Y-c-T-J m--c-T--r-.   YTt liJ


 
      

loading...
   
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting