Saturday
10
October
2015

vanitha commission

    p     co     och     J     BjL     ke     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ > Yhr  
   


hXsJwJ stV JrT AQ lYq  
[ Posted on Fri, 09 October 2015 ]

L-Y h-cu o-l-b-c O-iY F- A-s-ɡv F O-Y--c m-n A-Q- c-i-J-c-J d-Yi O-Y-h-X l-Y-q. O-Y-- B-a T-ot C-s- h-X--s-Jw- Y- d-Yi s--V o-nT--j--J-i-X.   YTt liJ


o-hu d-k-o B-J-  
[ Posted on Fri, 09 October 2015 ]

Y--ɬu Y-j-o-z-j o-hu d-k-o B-J-. L-j m--s O-Y--k-X o-hu d-k-o l-n--k---Y. O-Y- d-j Y-j-h-c---k. o-h gt--l a-d--X O-Y ct----Y.   YTt liJ


B-j F-ɤ dsi dk Jqcv JY  
[ Posted on Fri, 09 October 2015 ]

a-q-d-Y l-Q-i c-i-J-c-i H-T-lv s-k-o O-iY d-k-i J-s- B-j F-ɮ l-X-h-Ƣ-k d-s--q, d, O-Y-- f-J-o-e-o J-q-c Yv-u J-r-i-k. B-a c-k a-l-o--c-v Y-h-r-c-v c- h-Y 32 J-T c-Ti O-Y   YTt liJ


cTJt oM: lrkv YTy 
[ Posted on Thu, 08 October 2015 ]

O: Yhrcv cTJt oM YjThi fܨ lrkv YTy. Hy gL mjYJhs hsgL lmkhX djTY. jbJmjYJht, Oؤ, gLjQ,dtXh,   YTt liJ


hXjЫ OYv avKt C 
[ Posted on Thu, 08 October 2015 ]

hXjЫ OYv avKt ovhu D١l. YkƮ cTci clu fflij avKsc ciy lnv AgciJ. avKsc i Jtii ciJj   YTt liJ


Fɮ JrXh lǢ Yyhc: Jhkpou 
[ Posted on Thu, 08 October 2015 ]

fe llav Agdi jKT DkJciJc.Hjw Fɮ JrXh AiqX Yyhc٨Y Jhkpou ds.   YTt liJ


Y׮ OiY lQi  
[ Posted on Thu, 08 October 2015 ]

J-r--di Ok a-c-w C-qi a-q-d-Y l-Q-i- A-Y c-k-Y-i-j--k. G-s B-M-n-dt- f-J-oH-e-o- J-q-u J--h--J-j-Yi d-Yi O-Y d-k s-k-o-c- H-j--l-i-X- l-Q-i- A-T--h Y--ɬu Y-j--q-T l-o-Y-J-qv B-a-i-c-J-Y l-J-d- d-j-m-b-c-i---i-Y-.   YTt liJ


Bjihi dXih AcnJ  
[ Posted on Thu, 08 October 2015 ]

f-p-f-k-i-k A-g-c-i--k-T B-j-b-J-j-T h-c-o- J-lt A-c-n-J-i c-Tu B-j-i d-X-i--k-X- lt--Jw d-s-- l--j-. F-v, B-j-i-h-i d-X-i-h-k- Y-w c-k o-p---q-X- A-c-n-J n- d-s-.   YTt liJ


jQcJɢ Jfkiv sYJi  
[ Posted on Wed, 07 October 2015 ]

dJ m CYcJ dT dעi jQcJɢ Jfk ochiT dot YjLhi Jr. jQciT 159~ OYhi Jfk hkdjk hknikhiX OYJjY. Jnt BX OYk dbclku.   YTt liJ


B lt lacd碵: lQ-i  
[ Posted on Wed, 07 October 2015 ]

Yhr odtYj lQi, ciuYj, oh, FljT lTJqk Heok BaicJY lJd siV cTij. Jr Aդltnhi cJY ATYv lQi lrOlji ltJw lj.   YTt liJ


dk Fkii  
[ Posted on Wed, 07 October 2015 ]

dYJqT AhYgjlhiij CqiaqdY dkiT ljl. Fv AhYdYJnJq YdYdTclY ohmdYJjXlhiX dkiT d. 118 JT hTiX dk cthY.   YTt liJ


LhsoJcX Cnh Fmj jQn 
[ Posted on Tue, 06 October 2015 ]

J h- F O-Y--c m-n Y-h-rv h-Y-h-k, o-c-h d-h-J-q-T h-r-lu h-c J-lt dx-J--i-X F-m-j. O-Y--k J-z J-Z-d-Y--q-i-j J--J-q-T A l-n-h-X   YTt liJ


dki dmo Qi jli Qli 
[ Posted on Mon, 05 October 2015 ]

CqiaqdY lQiT Gl dYi OY dki dJr Qli Qi jli. dk hcpjhX Qi jliT dȫ. lQiT BjbJt dsh   YTt liJ


dki dYlriv DdȢ BjbJt 
[ Posted on Mon, 05 October 2015 ]

l-u B-j-l--T Y-i--s-k-i l-Q-i-i-T d-Yi O-Y d-k-i-T d-at-m-c--c-T d--Jt d-Y-n-b-- Yi-t l-T-. O-Y d-Y-Ȣ h-J-l- cv-J--Y-c-k-X- d-Jt   YTt liJ


OjӣliT 150~ OY JiT sh 
[ Posted on Mon, 05 October 2015 ]

J--j-d-c-T-lv O-j-SQ-l-i-T 150-~ O-Y--c Y-j-h-c-h-i. c-j-l-b O-Y-w Y-T-i--i-Ƣ-k h-o-w c B-k-O-c-i m-n-h-X O-j-SQ-l-i-T 150~ O-Y--c Y-j-h-c-h-J--Y.   YTt liJ


Jhk hJw F kfv l: mYpou  
[ Posted on Mon, 05 October 2015 ]

Jhkpo hJw F kfkv AsiTu BLph YTtii Aloj kgXhƢv c Abc l٢ljh Y Abc lQiYv oɡnhټ mYpou T׮ OiY.   YTt liJ


maliT opYdh jLdv lt 
[ Posted on Sun, 04 October 2015 ]

fpfk lټ l dkiv Agci maliT opYdhټ dhK olbiJu jLdv lt.dk Yu J٢y AYckX YcY   YTt liJ


fpfk 2~lv dgo @100 
[ Posted on Sun, 04 October 2015 ]

fpfk ciJu dgo C Cɬu ochik Y otYjhi DitjJiX. ochii Y Jjisk jj ltnhX Yj hעlY.   YTt liJ


llaw c-z-i-ټ lMcm  
[ Posted on Sat, 03 October 2015 ]

O-ؤ-l-c d-g-a-l-i m-n c-iu-Yj J--i d-Yi J-h-J-c-X Y--w d-i J-s il o-l-b-i-Ju l-M-c-m ml F Y-j-v lt--Jw l--j-. o-Y-v C L-o-k-T-i-X d-T d-T F O-Y-- o-l-b-i-Ju m-ڢ--d--Y.   YTt liJ


d pzik;laY Qlv ciJu 
[ Posted on Fri, 02 October 2015 ]

Jti ciJc kƤoh Hji JqlV p׮ d fqlVki. laY Qlv BX ciJci FJ. kƤoh YiX pzik d HjJ. kƤohiT Ba fqlV ojghXY.   YTt liJ


HTlv dki; Btjآ BjbJt 
[ Posted on Thu, 01 October 2015 ]

O: BjbJjT Jjdc dYnbc ljh Js Cqi aqdY lQiT dk YisJqv csc YTh. ochiT VQv lYjX cT Jfv c dJtdlJm kgYcTt OY skoL lJij.   YTt liJ


fpfk Ydk dgo JTku dtehuo  
[ Posted on Wed, 30 September 2015 ]

fphOY fpfkiT AkikJw Cci ATik. gngahc pפJw lj-JiX C jQhk OY. fpfk F Hj OY Jٮ Yjdjln Gl JTiY fpfkii l dgocX. iڡlus jdk glk l dgo dJnJj JࢨkTJ Y OiY. Cdw a l٤ dgo Yus BjbJj SjJiX.   YTt liJ


ciuYjihi fܫ; oY lqdT lMc-m  
[ Posted on Wed, 30 September 2015 ]

Ck롫 Hxku BX. Osi lljw dk lod, Tt YTi ohphbhqkTiX AiY. lki lki Yjqdk onvhViikT fܨdTcJ. AY Yסi jYiv DdiLjY.   YTt liJ


JYv oܬ F׫ Vuo O़ 
[ Posted on Wed, 30 September 2015 ]

hkiq ozj JYv oܬ F׫ Vuo O़. clLYci Cs mjlXu olbc O़ J F OYkX CY.   YTt liJ


lQi dk JXciY JTfohY  
[ Posted on Tue, 29 September 2015 ]

Y Gl dYi OY dkiT Badatmc lQi JTfohY JXc. O Fu Fe V oiT dl Yisi TLt Yiskiy   YTt liJ


hi: Ba ohdY BuVii  
[ Posted on Mon, 28 September 2015 ]

YisJqv cs oaov HT٢j hiiv ciJiJu Ba ohdY ciuYji. Fv JZik lmosl dYhK olbiJcY   YTt liJ


ciuo Y YjsX 
[ Posted on Mon, 28 September 2015 ]

hkiqv c YhrJ lT ds YjhX ciuYj. Gl HTlki dssi Yc Hylc hii otpסijJiX.   YTt liJ


hpn fflc ciJii AcnJi l 
[ Posted on Mon, 28 September 2015 ]

J-Z-d-Y-w- l-٢ F-ɮ l- l-rO-i O-़ c-T-i-X A-c-n-J n-. d-Yi O-Y--c l-٢ A-c-n-J Y-T J-s--Y J--i-Y-h- lt--i-i-j-. F-v, A-Y Y-j--c Y- l-c-i-J-h F--X C-dw o-z-p. J-rO-iv d-i--T-Yv Y--   YTt liJ


O 28 ciJ lQikȮh llpYii  
[ Posted on Mon, 28 September 2015 ]

otp׮ OYhi O 28 k ciJi dmoY olbiJu ALoY hJqhi lQikȮh llpYii. eso hpaX lju. atMJk dXicTlkX   YTt liJ


dki dk AQ lYq 
[ Posted on Mon, 28 September 2015 ]

C-qi a-q-d-Y l-Q-ii d--k- Yk. d-k-i-w o-nv h-V-i-J-qv Tu-V- A-Q-- c-i-J-c-J l-Y-q-h-X-. f-b-c-r-O-i-X- l-Y-q-- e-o-׮ k-- d-s-- l--Y-. C-Y a-l-o Y- d-k-i-T j-١ T-i-k-s d-s--s-.   YTt liJ


lmkcYj mjYJht JoJT-  
[ Posted on Mon, 28 September 2015 ]

cTu lmkcYj mjYJht Jo JT. mjYJhscYj Yסi BjdXw dOjd碵YcX lmkcYj JoTjY. gtlcYj JZ dOjd碴 lmv dYhd dskƢv Johi h dJh mjYJhs gji cTihi jbJ dsj.   YTt liJ


hXjY-c-~avKt OY DdȢ?  
[ Posted on Mon, 28 September 2015 ]

avKt ovhci Jtii dbcJZdYq hXjYc Hj dQJ lټl YhrJ c sdtJw. YjqT V׮ Ck롷YX och hTu JjXhiYX Jw-Y.avKt, Jt, cY hc!u, Jt ojn Fljiij OYc l٢ djLXjY.   YTt liJ


fpfkii dkii YjYh OjY mal 
[ Posted on Sat, 26 September 2015 ]

l-Q-i-i c-i-J-c- O-ؤ a-lu o-l-b-c O-़ d-k, j-Q-h-k-i-T f-p-f-k-i J-T- l--h- lt--Jw D-١-i-j-. O-Y--c l-٢ O-k-l-r Y-J-i, A-Y-d-k Y- d-L--ji l-J-Y-Jw d-k-i d-v d-lt---Y-h-i-j-, C--j-v H-j lt d-O-j-u J-j-X.   YTt liJ


Oؤ Tt l 
[ Posted on Fri, 25 September 2015 ]

T-פ-Jw d-Y-Ȣ-- O-ؤ-l-c T--sv e-q O---lt C-c a-K--٢-l-j. B-j-b-Jt-- B-l-m d-J-ju O-ؤ C-c T--sv D-١-l-k. C-c- h-Yv B-j-bc o-M-T-c-i-k c-Y--q-i-j- O-ؤ-l- T-t J-J-j O-J.   YTt liJ


Jhv djov AgciY F.F.l fbYji JJwl٢ 
[ Posted on Fri, 25 September 2015 ]

o-dt o-סt o-v h-u j-Q-c-J-ɤ D-k-J-c-i-Ju J-hv-p-o-c d-j-o--qv A-g-c-i---Y- F-k-lt--h-T-i-k o-oj l-n-i-h-i-j-. F-v, J-hv-p-ou C-dw Y- c-k-d-T- h-ע-i-j--J-i-X-.   YTt liJ


Oؤ Tt DdȢ  
[ Posted on Thu, 24 September 2015 ]

Yhr Yj Oؤ Tt DdJn. C lt Yjus Tt BjbJj cjmji.Fv BjbJt cjmjJټ ochiv m JzJjYcX Tt DdJnY Oؤ dsi.   YTt liJ


lkv dYikhi AQY  
[ Posted on Thu, 24 September 2015 ]

Yk AQY dYi khi. ATdqL׸X C OYv AQc. Yk dרl ozjcij.   YTt liJ


dkiT j١h Tikt F 
[ Posted on Wed, 23 September 2015 ]

Cqi aqdY lQi ciJcJ fL fVQ׮ OY dkiT j١h Tikt dss. Oؤalu olbc O़ OYv lQi lYo L׸kXY.   YTt liJ


llphOcc ochgci JjXh jh 
[ Posted on Wed, 23 September 2015 ]

Yhrk Tklnu AlYjJi cTihi jhiT llphOc ofܢ dk ltJq dOjy. hXjЫ och HJ JxhXikT och jLiYX   YTt liJ


lhtmcc hsdTihi Yh 
[ Posted on Tue, 22 September 2015 ]

O: fpfk Cɬu YisJqv lT ds OYhX. OY YisJqv Cr HTٮ. OY YisJqkiw Y llahi   YTt liJ


mlJtJic ht ogl: llahY DkJciJu 
[ Posted on Tue, 22 September 2015 ]

Yhr ilYj mlJtJic BjbJt ht oglv dYJjXlhi DkJciJu. mlJtiJc Jhvpo BjbJt ht lVi onvhViik hbhqk lskiYc YTtX Jhvpo dYJjX.   YTt liJ


JfkiT Ba dot p׮ 
[ Posted on Sat, 19 September 2015 ]

o-dt oסt j-Q-c-J-ɮ c-i-J-c-J- d-Yi O-Y J-f-k-i-T B-a d-ot F-. j-ٮ d-o-s-J-q-X d-s--s--i-j---Y. j-Q-c-J-ɮ T-t A--٢-k-T-i-X d-ot d-s--s--i-Y.   YTt liJ


fpfk Yc Hjlu 
[ Posted on Sat, 19 September 2015 ]

Q-i j-l-i-T J-j-i-s-k G--l h-J l-Q-i-h-i h-s--٢-j--J-i-X h-pu jQ o-l-b-c O-iY Y-c H-j-lu F O-Y. C d- d-J-J-i-X-Ƣv Y-h-r-J- dk s--V-J-q Y-c H-j-lu Y-j--i-r-Y F--X O--iv c- l-l-j.   YTt liJ


ciuo hfv Jlsk l.Fo OtiJ? 
[ Posted on Sat, 19 September 2015 ]

c-iu-Yj ~ -l-M-c-m- d-Yi L-o-d-J-q lt--J-q J--j--J-i-X B-j-b-Jt. F-v, c-iu Y-j-i l-M-c-m C-Y-l-j C-l-j-T d-X-i- J-s- d-Y-J-j---h-k.   YTt liJ


B YjhchTY ls 5 hcv 
[ Posted on Thu, 17 September 2015 ]

Q-l-Y-v Y-c- l--Y l-١--Y-hi J-j--q J-s- l--hi Y-j-h-c-h-T-u Y-n-i A-Y-i-b-J o-h-i-h- l. l-l-p--j-v B b-j Yn J-X--Y B-j-b-Jt   YTt liJ


mjYJht, lmv dj hsJ 
[ Posted on Tue, 15 September 2015 ]

cTJt oM YjThi fܨ Yhrcv dj hsJ.mjY Jhs cYYkqq oMl lmk oMl YkX dj.   YTt liJ


fLt Vi o YhrdYv ohi 
[ Posted on Sun, 13 September 2015 ]

hkiqv ot pסi fLt Vi o Yhr dYv ohi. sX aLdYiT JhJiiX oh FY. hkiqv cY hcu   YTt liJ


Tlc Js OYv jQc AgciYcYj f Q d 
[ Posted on Sun, 13 September 2015 ]

T okc JzJZdYh ct OYv AgciyY otYj jQcJɢcT f Q d. T Yhr lyciylX Bd.   YTt liJ


J oad llphOcc 
[ Posted on Sat, 12 September 2015 ]

JV cTu oad llphOphOccj. diiX oad gj. dudY ltn llpQlYcX CYT ljhJY. llpQlYk١i dJdrJqX llphOck ciYX oadcT AT lw cvJ llj.   YTt liJ


lJ Ajlz ohiT ocit Bij?  
[ Posted on Sat, 12 September 2015 ]

Yhr ot Yj lJ Ajlz ohi Hj JqQv dUljX. AY lJ Ajlz ohiT ocit Bij. H Si? Yc Hjlu F OYkT Agci jL mhi Yjsl cTi Ajlz ohiX C lqTv cTijY.   YTt liJ


Q OYv bcn 
[ Posted on Sat, 12 September 2015 ]

d-d-c-m--c m-n Y-h-rv c- H-j-d-T A-l-o-j-w l-j-ٮ Q- Qoec. o-l-b-i-J- A-T Y-h-r O-Y a-mi d-j-o-Jj Q-Y-l b-c-n-c-d-h-X--X dYi lt.   YTt liJ


jbJiT hJw Jעv c lju 
[ Posted on Sat, 12 September 2015 ]

d-hK Y--ɬu c-T j-b-J-i-T h-Jw j-i-c j-b-J-i J--עv c- l-ju. C-ɬu J--׮ Y-j A-g-h-c h-Y-c-X j-i-c-i-T g-l l-ju. o-dY-ft 23c O--iv l--X C-l-j-T l-l-p-c--i.   YTt liJ


hbhq Jٮ lk Ak 
[ Posted on Fri, 11 September 2015 ]

Y Js lt ckJءw oYl Acn lX Oࡨc cT Ak. Ak dXikX llpYiih lt   YTt liJ


ciuo~Oؤ och dYoܢ hsJ 
[ Posted on Wed, 09 September 2015 ]

c-iu-Y-j-i O-ؤ-l Y-j-Q-V-J-q-i- C-Y c B-q F O-Y J-T-Yv d-Y-o-ܢ-iv. O-Y-J-j-X dt--ii o-c-h-i-i ct--Y--q-T B-l-m-d-J-j j-٤ L-c-w l-X-h-   YTt liJ


J BjbJc JXu CqiaqdYi-  
[ Posted on Tue, 08 September 2015 ]

d ous hjo oJqk Gr Jo latZ bcnc Cdw ochiv FT AliX. ck Yj. JcqhYk YJ Cqi aqdY lQiT ecX bcnc gLalY dk glkX JTJnY.   YTt liJ


dk fpfkihi ohh 
[ Posted on Mon, 07 September 2015 ]

Cqi aqdY lQiT f¡ OY dk YkƮ OY fpfkihi ohh jQhk. Jr alo dssi dkiT Ti kt BjbJj Blm   YTt liJ


CiT j١gLlhi jQhk 
[ Posted on Mon, 07 September 2015 ]

Y-k-Ƣv c-- Y--ɬu B-j-b-J-j h-r-lu J-d-T-i-k-Y-i C--i-T j-١ g-L lj. olbiJu jQhk Cw f-p-h O-Y f-p-f-k-iT j-١ g-L--   YTt liJ


Cc lcJu C Ajlz oh 
[ Posted on Mon, 07 September 2015 ]

Y-c H-j-lu F O-Y--k l-ku l-n m-ڢ--d--Ƣ-k Y-c--c l-ku l-n--q-T Y-v-j-h-k--X A-j-l-z o-h d-s-i--Y. G-Y-Ƣ-k H-j l-n A-l-j-d- A-Y m-ڢ--d-v, d--T B A-g-c-Y-l-c T-dJ-o׮ O--d-T j-Y-i-X Y-h-r-J---Y.   YTt liJ


o뢫 fii chY 
[ Posted on Sat, 05 September 2015 ]

H-j J-k- Y-h-r o-c-h k-J-- c-բ-T-d-i-j- c-hY. c-h-Y-i-T F-׫ c-j-k-Y d-s--s- O-Y-w l-q-j J-s-l-i-j-. c-i-J-i-i c-hY h-. F-v,   YTt liJ


lai Vע, k bcn ciJ 
[ Posted on Thu, 03 September 2015 ]

b-c-n-c c-i-J-c- o-ɢv J-ht H-j- d-Yi O-Y-v l-a-f-k-c d-J-j k-Ȯh h-cu.   YTt liJ


ciuocYj Oؤ JoJT 
[ Posted on Thu, 03 September 2015 ]

G-s l-l-a-w D-it-i T-q-l-V-k m-ڡ J-z--q-i-j- L-ht Y-j-i c-iu Y-j-i Bu Y-j O-ؤ-l. f--A-d-c- m-n C-j-l-j H--- O-Y-hi C-Y- c B-q- F G-l-j   YTt liJ


Ckci F׫ Vuo Ou 1.5 JT jd  
[ Posted on Tue, 01 September 2015 ]

O: Ckci F׫ ct Ou lLac 1.5 JT jd. j Ojx YQ ciJci F fo k F OYc l٢iX AXis dltJt Ckci   YTt liJ


ciuocYj Oؤl Jo-  
[ Posted on Tue, 01 September 2015 ]

Gs llaw Diti TqlVk mڡ Jzqij Lht Yji ciu Yji Bu Yj Oؤl. f-Adc- mn Cjlj H OYhi CY- c Bq- F Glj BJniT JjJiX-. Fv OY dtiJu Avd lJ. n- dtilYc- hخ- ciuo- OYv c dsiYX- CYc- JjX. d׷v ciuocYj Oؤ Jo eiv Oi-Y   YTt liJ


bcn ATOY dKd  
[ Posted on Mon, 31 August 2015 ]

fok bcn AT OY dKd. dg oqh OYkX bcn Cc AgciY. hcikT Yhrochiv oɫ CjT cTi olbiJcX dgoqhu.   YTt liJ


QliT ciJ Jti, JQv 
[ Posted on Mon, 31 August 2015 ]

h-k-i-q-v m--c-Ti Jt- o-j-n-c- d-J-j d-Yi O-Y-v J-Qv A-Lt-lw. o-l-b-i-Ju V-J-i-T d-Yi O-Y J-l-k l-٤ F O-Y-v c--h-X- Jt- d-s--i-j---Y-. Ql c-i-J-c-J O-Y-v J-Qv A-Lt-lw c-i-J-i-i-.   YTt liJ


mhk bcn ciJ 
[ Posted on Mon, 31 August 2015 ]

oɢv J-ht, b-c-n-c c-i-J-c- H-j- d-Yi O-Y- o-f-ܢ- A-g-p-w A-l-o-c---k. l-a f-ku, b-c-n c-i-J-i-J-h--i-j- B-a d-s- l l-l-j-w.   YTt liJ


Yni ciuo-c F ote-׮  
[ Posted on Sun, 30 August 2015 ]

Q.l dJm hcn ial dbclnqk Yn Ckc ciuYj F OYc F ote׮. VtkN F OYkT AgcijL oLY olbiJu JTii dJmus j١h OYhXY.   YTt liJ


lai kȮhiX bcn ciJ  
[ Posted on Sat, 29 August 2015 ]

la fku bcnus ciJiJl ATT ltJq١ij. Fv la fkck kJn!h hccX bcnus ciJiJlYX dYi lt.   YTt liJ


jQciT am lskJ  
[ Posted on Tue, 25 August 2015 ]

jQcJɢ kL djQihij. otoסs dri OTkY CYX kLiT djQic JjX. ljLc OJˢmn jQcJɢ BjLoZYiע cjlb BmJw Dٮ.   YTt liJ


ov ohY Y JhJiijl olbiJu 
[ Posted on Fri, 21 August 2015 ]

AJkv dkdi cT ov ohY Y JhJiijl olbiJu. JTlw, JZv JZ YTi llaOYqkT mici lk dgJsX Cj lqTiY. hYh, ohYihi Y dXi ochiu HjJiX lkdgJt. Hj Cicju Vis FX OYc djjY.   YTt liJ


lQi Jjؤki; Tikt JTk 
[ Posted on Thu, 20 August 2015 ]

lQi BjbJt dYȩiT Jj fL fVQ׮ OY dkiT Tikt dss. lQi Jjؤki Yv hvT cT Tikt lsklJiX. Oؤ alcj OY nL Y jpooglTiij.   YTt liJ


cThjv dX lyYv hv ciuo  
[ Posted on Mon, 17 August 2015 ]

Yhr OkY kJ dYek Jjv cThjv hv ciuo Y. Yhrk dhK och oMTciT otlikX C lljhY.   YTt liJ


lY٢ lyli j١ gL ly 
[ Posted on Mon, 17 August 2015 ]

l٢ lyli Yhrcv ot pסiy. Jjqk C OY YJtT. Yni Oؤlhiy CYk ciJciJt. dXiJw   YTt liJ


AcnJ YT; JiY 15 Jk  
[ Posted on Mon, 17 August 2015 ]

o-z-j-ii h-k A-c-nJ n--i-T C-d-r- j-d J-١v B-j H- A-ɡ-q- d-J. h-k--j C Y-j--c C-Y-d-- C-Y F-ɤ o-g-l- F--J F-k-j O-ɢ-J.   YTt liJ


fpfk sV Jqu 
[ Posted on Sun, 16 August 2015 ]

CYcJ YjLhi fpfk Jqck sV oh. Cɬu fJeo OjYv Gl JTYv dX lji OYh fphYiX fpfk   YTt liJ


 
      

    
 
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting