Wednesday
27
July
2016

Who can help your family eat right to stay at a healthy weight? We Can!

    p     co     och     J     BjL     ke     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ > Yhr  
   


clu lJhc Jm JT JT  
[ Posted on Tue, 26 July 2016 ]

fpus lV LwV hVv 2016 F djdTiv clu dqiX dr--ox He a Cit djo--Jj kgY.   YTt liJ


o-Jo-i- dj cm--: Y-do  
[ Posted on Tue, 26 July 2016 ]

-Y-k-Ƣ-k Yh-r-k o-Jo-i-i O-Y-J-j- o-l-b-i-J-j ct--Y--q Ot- Y d-j-J-q--i Y-do J---T-. JZ Jw--Y l O-Y--q- o-J-j-Y Y Y-ס-X-   YTt liJ


A-c-nJ d-k-l-k d-T-  
[ Posted on Tue, 26 July 2016 ]

Cբ CT--r-J- l٢ lX J-i A-c-nJ-n- YT J-s-iu d-T--T d-T-. O-Y dt--i-i-mn mj-j dr-i-j-Y-i-k--hij l-m-o . i-L-i l-i-h-l O-iY-   YTt liJ


o-dY-ft 23 c o-h--i-T l-l-p  
[ Posted on Tue, 26 July 2016 ]

- -o-h--i c-L-O-Y-c-i Y-k l-l-p o-dY-ft 23 c p-a-j-f-av cT-.- C-j-l--J-j Ba C fcb FYt--j-. CY J-j-h--Y Clt Hjh Q-l- l-j-J-i-i-j-.   YTt liJ


h ojQ Yhr dm  
[ Posted on Mon, 25 July 2016 ]

h CTlqi mn Yhrv ciJ lnkJiX. djud FX OY dj. h ojQ lshT OYv dbc ln   YTt liJ


Yn sXihi l٤ AT  
[ Posted on Mon, 25 July 2016 ]

dXi YJt aKv c JjJisJiX Yn. lyx hXichi dXi llpcikliX YJtY. CYT cT l٤ dri op fpfk   YTt liJ


Jfk Ba ac cTiY 250 JTi ctY-l  
[ Posted on Mon, 25 July 2016 ]

jQcJɮ OY Jfk Ba ac 250 JT jd Jqu cTi ctYl Jkdk Fo. YX. OY Baac c 40 JTJw hJqv hYhX JXJw YסX ctYl lh. Yhr cv hY OY csJT djl CXhJ--o To sdt OiYj. Yhr cTc ds Jzqv ci 150 JT jd OY oh.   YTt liJ


Jfk ei oɡn cjiXc lQi H  
[ Posted on Mon, 25 July 2016 ]

lQi l٤ LiJci FJiX. Jfkik odt p׮ LcqkT mici oɡn cjiXcX lQici oLY HjY. gjYu olbc O़ lQiT 60~ OYkX Yj l٤ LiJcJY.   YTt liJ


giTiX Jfk J٨Y jSQY  
[ Posted on Sun, 24 July 2016 ]

sikoעJ OYhX Jfk. jQc sikoעJ OYhjJ mhJjhX. Baalo dJthj Jfk J٩w gih١ij olbiJu d jSQY ds.   YTt liJ


ALccj shv bcn ciJu  
[ Posted on Sun, 24 July 2016 ]

fqlVk hkiq olbiJu fQi cجjT ALccȱY shv bcn ciJcJ.1988~v dss dgl JtJ Ahki Agci ALccj hXjYchX olbc OiYY.   YTt liJ


Fk adlk Jhk opajc loYq ocq cvJ o--vh-u  
[ Posted on Sun, 24 July 2016 ]

jQc BjbJt A C F YkljT ̡c JTlwdhX. jQcJɮ F cTc Yjmkik QlYk lJjhi J٤ cTY cjlb BqJqX. Agci Jٮ hYhk QlYk kqYl Fqhi J١X Yklt BiY. Fk alol opiY cjlbiqJqiX.   YTt liJ


AhkiT llphOcc JjX Hj cTchi fcb  
[ Posted on Sun, 24 July 2016 ]

Hj YjaY JT Alocu dJJiX lt Jr alo hYv dj. ami hbhqX cT Ahk dq olbiJu F Fv lQi i ltdjiu dJ F sdtJw cvJiY.   YTt liJ


Ahkdq llphOcc  
[ Posted on Sat, 23 July 2016 ]

Ahk dw~ F. Fv. lQi aYJw ltdjiu dJYi lt. Cjlj llphOcc Hj F st oZjJj lbkX.   YTt liJ


CThr lcY dYdJ Jfkiv buoJ 
[ Posted on Sat, 23 July 2016 ]

o-Jcv jQcJɮ F AYkci Yj obTd BjbJj dTji HjqJTiٮ.   YTt liJ


Jfk Ba ac Jqu 45 JT  
[ Posted on Sat, 23 July 2016 ]

O/cit. odt ͡t jQcJɢ OY Jfk Ba ac cTiY 45 JT Jqu. h acJٮ 100 JT Jv JTc YisTdkT fJo Heov Okc on颴cX   YTt liJ


JfkiT Ba n JXu Qish Jqao  
[ Posted on Fri, 22 July 2016 ]

Yj jQl BjbJji ocht hrlu C JfkiT BMnkX.   YTt liJ


fpfkiT sV YJt Jfk  
[ Posted on Thu, 21 July 2016 ]

sVJw Fik YJtT. Cw CYX ochik oglY. f¡ OYhX fpfki Js dsY. Fv   YTt liJ


lmk dm-cdjpj o٩r -2 DTu YT  
[ Posted on Thu, 21 July 2016 ]

J, Ydslcu F OYqv Agcilj lmv YTt hSQhhp ciJci o٩r- 2 v Agci.   YTt liJ


Jfkik CuTVu ou loBv  
[ Posted on Thu, 21 July 2016 ]

O. cq sko Ocj OYhi Jfkik Ap- Bh-K jL (CuTVu ou) OtYi sdt. Jfk HdXN ocX lTodv dOjY. Ck   YTt liJ


Jfk cq YisJqv  
[ Posted on Thu, 21 July 2016 ]

BjbJ kȹq Blm JThTik ov hu jQcJɢ Jfk cq YisJqv. Jfk Jjqv sko O़Y 300 YisJqv . Ba n lqdc AբcX. h YisJqk   YTt liJ


Avdlo bj Bcz  
[ Posted on Wed, 20 July 2016 ]

Avdlo bj Agci Yc dעiYX cT BcziT dȫ. oɫ mjj MTc mjjlTlJw ds Ju YlhYX cT dsiY.   YTt liJ


JfkiT odnv n Jhkcl٢ ctl  
[ Posted on Wed, 20 July 2016 ]

YhrJk DkJciJu Jhvpoc ovhu jQcJɤ D OYhjX. AY lh Hj ogl CiT cT.   YTt liJ


Fo.Q. ojiT ciJ cai hiY  
[ Posted on Wed, 20 July 2016 ]

olbiJu Fo.Q. ojiT ciJii cai hiY F. F.Bt. hjJao dYi OYkX Cjlj QVJqi FY.   YTt liJ


Jfk JXu JcJwJ Alb dKd  
[ Posted on Tue, 19 July 2016 ]

skoc h OtiijJiX v h OY Jfk. ly lirOiX kJldJhi OY sko O़Y. OY JXci dk JcJqki   YTt liJ


Jfk dssiv YJh Jnsc gi  
[ Posted on Tue, 19 July 2016 ]

jQcJɮ OY Jfkik lu ln O़Y Jnt BX. dJmjQ DdȢ lnhX Jnt O़Y.   YTt liJ


Jfk Fhud dtYZcihi jQc  
[ Posted on Tue, 19 July 2016 ]

Jfk Yisk hud dtYZihi jQcJɮ. Ahjik ltQciik oaczmhv hJw Fmjih jQcJɮ dtYZ OY Tsv do׮ OiY.   YTt liJ


Jfk Jٮ jQc csJXJqT olbiJcT ds-Yɮ?  
[ Posted on Tue, 19 July 2016 ]

kJ hrlu Jfki JjJiX. Qk 22 c OY skoJ. AVuo fN Bjg Jr. Baack dk datmcq hcפJwkX poew BiY.   YTt liJ


JfkiT lQ dJtd Ctcעv  
[ Posted on Tue, 19 July 2016 ]

otoסt jQcJɢ dsscj dYi ochii JfkiT lQ dJtd Ctcעv . Ok Tsʮ Ldv . och dYȨdY. BjbJt Gs BJniT Jj   YTt liJ


B-a-l-o-Jw- JQv ALt-l-q- op-i  
[ Posted on Mon, 18 July 2016 ]

Q-l-~-J-Qv ALt-lw T-h- Hj O-Y D--i-k Hj L-hX h-K-k-iv O-Y-J-j-l B-a-l-o J-T-f--q-T JXt JZ J JQv Clt--l٢ Ok o-p-i-d--Y-Jw O--.   YTt liJ


Y-n-i j-l-Y-i-T X  
[ Posted on Mon, 18 July 2016 ]

f-q-l-Vv lu p-סi Ju Y-h-rv s-h O--. j-l-Y-i-X o-l-b-i-J. c-i-J-i-i Ba j-lY J--iY c-iu-Y-j-i-i-i-j-.   YTt liJ


pu-o-J-i-T d-i-ʢ-L  
[ Posted on Mon, 18 July 2016 ]

oɫ d-i-ʢ-L-Jw l׮ AY- kg A-c-Z-k-i--k A-l-o-Jw- cv-J-J-i-X pu-o-J.   YTt liJ


J-f-k A-Vu-o f--L B-j-g- h-c-פ-Jw--J p-oew 
[ Posted on Mon, 18 July 2016 ]

jQ-c-J-ɢ- J-f-k-i-T A-Vu-o f--L B-j-g- h-c-פ-Jw--J p-oew. J-j-q--k-i Jt-T-J-i-k-i Yi--s-J-q-k-X hu-Jt f--L Y-T--i-Y. J-j-q-v c- J--i-k-i   YTt liJ


l-Q-i 10 J-k- J-s-i-  
[ Posted on Mon, 18 July 2016 ]

-g-j-Yu o-l-b-c O-़ O-Y-v J-q-Q l-at-YZ-i-i Ok j-L--qv A-g-c-i--u l-Q-i 10 J-k g-j J-s--.   YTt liJ


fL hnT, Bh QJox JT  
[ Posted on Mon, 18 July 2016 ]

h-a-o-d--X--k-T l---j-i-k-i Y-j-o-z-j B-h Q-Jox J-q-l-V-k T-q-l-V-k h-Y-h-k, f-q-l-V-i h-o׮ l--V oס-s-i h-su G-s--k-h-T--k. j-Q-c-J-ɢ-c   YTt liJ


YkiT ciJiJc X oi dkl cjo 
[ Posted on Mon, 18 July 2016 ]

Y--ɬ-i-k G-Y c-T-i c-i-J-i-Ju B-L-p- Y-j-h-X Yk A-Q-Y. F-v, C A-l-o-j k-g-- l-- l--j--J-i-X d-h--k Y-j o-i d-k-l. A-Q--   YTt liJ


Ajlzoh Yk AQ lu  
[ Posted on Sun, 17 July 2016 ]

Yc Hjlu F OYk lkci YJtdu Yjljl cTi YjhX Ajlz oh. Hj Jk ozjciJci Yqi Ajlz oh YhrJus Yk AQus lkcihX dYi sdt. hסj lkci doi Agcih sdtٮ.   YTt liJ


JfkiT lQdYcYj hsihi JTY  
[ Posted on Fri, 15 July 2016 ]

vhu jQcJɮ ciJci JfkiT lQdY dOjv Jtmc cTdTiTh hao pTY. TosJq Lcq AcbJYhi   YTt liJ


Vx-k-V-L Y-T-i-X-h--l-m- J-f-k-i-T ct-Y-l J-T-Y-iv 
[ Posted on Fri, 15 July 2016 ]

O-: o-ch s-k-o O---Y-c h- o-c-h-i-T Cu-st-c-׮ Vx-k-V-L Y-T-i-X-h--l-m-d- ct--Y-l p--T-Y-iv. Y-h-r o-dt-oסt j-Q-c-J-ɢ-us d-Yi O-Y J-f-k-i-T   YTt liJ


Jhkpoc moYJi cT  
[ Posted on Fri, 15 July 2016 ]

O: cTu Jhvpou moYJii lbici. Oik oJj BmdYikij moYJi. Ck jlk Bvltdk lv JXTiv c lX Jhk lk Jk Fc dkעj.   YTt liJ


Jfk ouot ftV Ju O  
[ Posted on Fri, 15 July 2016 ]

jQc OY Jfk ouot ftV Ju O. OY J ftVLw Fr׮ c JTYiX sdtJw. cjd V FXY ftVLw OY lkijiY.   YTt liJ


lk Ai JdT Jfk JXu jQc euo  
[ Posted on Fri, 15 July 2016 ]

jQcJɮ OY sko alo Y JXJiY BjbJt BlmhX. hخ sko alo AYjlk Y jQc BjbJt Yisc hv Fhij. hwdJ--o YisJqT Jk jQc BjbJjT mk hרhhk. o--v hus Gl dYi OYhi Jfki sko alo Y JXc YࡨsTdkX BjbJt.   YTt liJ


QYJ l٤ Agci  
[ Posted on Thu, 14 July 2016 ]

CTlqi mn QYJ l٤ Agci. QYJiT gtl cTchi ojiX Cj AsiY. fphiT OYkTiX QYJ hTiY.   YTt liJ


A lirOi  
[ Posted on Thu, 14 July 2016 ]

YhrJ c A lirO Jjqv. ohaciX olbc. dbc ln Oihٮ ohac. hwi   YTt liJ


iɢju 2lv jhi  
[ Posted on Thu, 14 July 2016 ]

Y-h-r-J- h-Y-h-k, h-k-i-q-J-q-T-i d-i-Y-j-o-z-j. c-i-J-i-i l-k-i--i A--i-i B-j-b-J-j-T C-nT o--h-i A-g-c-Y. lt-n--q-i A-g-d-q-iv c-s- cv-   YTt liJ


Jfk BjbJti pqlV OYus shJ-o ltnu  
[ Posted on Thu, 14 July 2016 ]

CdrY Jfkik C Lcc pqlV Achnu OY Fo FiQus amln--jlhi AXisdltJt dYi lVi dss.   YTt liJ


puoJiT ohp olc lski  
[ Posted on Wed, 13 July 2016 ]

Yjw ohp olc cTsٮ. puoJi CYv c lYoi. puoJ ohp olc O़ amw Cw ohp hbhqv   YTt liJ


lT Oiv Ahk?  
[ Posted on Wed, 13 July 2016 ]

CY ofcb Ot cTJiX. CYlj OY Jjsv Ahk Hl. Fv Jjq mjii lv Ahk OY gLhJ.   YTt liJ


V-s-iv c-iu-o-c J-h-J--j 
[ Posted on Wed, 13 July 2016 ]

i-Zt Q-l-Y-v c-iu-Y-j-i--d Ot- l-iu H-j-d-T J-h-J-t D-١-i-. F-v, d-Yi O-Y-v c-iu-Y-j-i J-h-J--j c-i-J-c H--h-k--X Jw---Y   YTt liJ


AQ ciJ JQw 
[ Posted on Tue, 12 July 2016 ]

ml olbc O़ dYi OYv AQ ciJii JQv ALtlw. cj ciuYji OYk djLXYi Jj. Aloc JY Yh OYv ciJiJhX.   YTt liJ


JkXdi Bi; AcnJ  
[ Posted on Tue, 12 July 2016 ]

L-o-d-Jw- H-j d--l-h-k Y--ɬu o-z-j A-c-nJ n--. A-g-c-i o-c-h-J-q-k dk c-i-J--j-i Ot- L-o-d-Jw G-s J--Ƣ-k A-Y- l-l-p--k--i-k. C lt-n A-c-nJ l-l-p-Y-i-J-h-   YTt liJ


j-Q-c-i Q--O-c H-- 
[ Posted on Tue, 12 July 2016 ]

-fq-Voסx F p-q-l-V O-Y--c mn ot Yj jQ-c-J-ɤ Q---c H--.   YTt liJ


A-SQ-k-i-T f-V-Lt-V  
[ Posted on Tue, 12 July 2016 ]

-p-a-j-f-a-k Y-ho hY-i- A-SQk O--ik hs.   YTt liJ


J-f-k F d-m-oY-i-: bu-o-J  
[ Posted on Tue, 12 July 2016 ]

-J-f-k d-s lj hu-d d-m-oY kg---Yv o-Y-dY-i-X bu-o-J.   YTt liJ


m-la-i-T Bj-L- j-p-o  
[ Posted on Tue, 12 July 2016 ]

A-g-c-i-u l cw hYv m-j-j h-k--j---Y-c J-jX cx lQ D-d-Ȣ--Y-X ilcT m-la   YTt liJ


AcdhiT dYciJiJY Yn  
[ Posted on Tue, 12 July 2016 ]

Acdh djhmjc bcn QViJ JTiv dYciJln O़Y YniX.   YTt liJ


dgaliT OYv ciuo QlY oztgq?  
[ Posted on Mon, 11 July 2016 ]

ltnqT CTlqi mn dgal ciJci F OYhc al. Yhrv l٤ F Yj huJhJ JTii cT ciuYj Hy   YTt liJ


AcnJi JjisX dbc  
[ Posted on Mon, 11 July 2016 ]

AcnJ n Jcsi OYq X. oɫ Jjisc huY cvJ cThjv HjqX AcnJ. JjX llp dk clX AcnJ   YTt liJ


Jfk Qk 22c F  
[ Posted on Mon, 11 July 2016 ]

skoc h Otii OYhX Jfk. v hu jQcJɮ AbkJ ciJc AlYj OY Qk 22c YisJqk. cj sko cٴh lti١iy.   YTt liJ


lT Oiv c oh ds  
[ Posted on Mon, 11 July 2016 ]

bcn ciJci lT Oiv c oh ds. OYJjX YTi mnhX d׫ FXsiY. oh dsi opOjv Ahk dw ciJii.   YTt liJ


Yk 57v oi dl Agci  
[ Posted on Mon, 11 July 2016 ]

AQ ciJci Yk 57v oi dl Agci. cTiT AiX Cj dsY. mKt JkiT YkƮ OYv oi dl Jjt Hl Jr.   YTt liJ


Jjqv Jfk 250 oJcJqv  
[ Posted on Mon, 11 July 2016 ]

dJt Blmdt JjJiX Jfk. f¡ skoX OYc١lJ. kJhءThi 5000 oJcv Jfk datmcc.   YTt liJ


FFo梨c Osc ctmlhi oh  
[ Posted on Mon, 11 July 2016 ]

Qi okl oMl jO so He FFoFFo F doYJ OY dͮ OiYJٮ oh Cc Jsj   YTt liJ


Oiu lJ hJqT llpci cT  
[ Posted on Mon, 11 July 2016 ]

Yhr odt ͡t Oiu lJ hJw AȢYi Oik dhK focoJjci jLcZ hJu hc jSQhi llpci Jr.   YTt liJ


YniT och dYȢ Ckc  
[ Posted on Mon, 11 July 2016 ]

Yn B-j-b-Jt B-J-ȩi-T J--j- O-Y-h-X c-i-J. p-st ~ J-h-V Y-k-si O-Y Y-h-r, Y-k-Ʈ g-n-J-q-k-i d-s--s---ٮ. F-v, o-L-Y-i-Y--h-k c-i-J   YTt liJ


l-Q-i-i Jt- o-j-n i-s-v  
[ Posted on Mon, 11 July 2016 ]

l-Q-i d-V-u-o ct--- l-Q-i O-Y--k L-c-j-L i-s-v O-Y-J-j---. Jt- o-j-n, l-Q-i-i A-g-c-i-- j-٤ L-c-j-L--q-X C-l-T O-Y-J-j---Y.   YTt liJ


hXjЫ OY JtiT odc : oj  
[ Posted on Fri, 08 July 2016 ]

hXjЫ OYv ciJci Jt Agci. shʢJ YsX OY. JT lqiY FX OY dj. eͮ kJ dt Jr   YTt liJ


Qcc At hkjJ; hkt euo op-h?  
[ Posted on Fri, 08 July 2016 ]

hkt, B dj FlT Jk Cdw hkiq dJnJt Yj c. dh F OYkT Jjqj Y٢i cs hkt loɫ AYis dijhX dJt   YTt liJ


JT lqiYiT eͮ k dt  
[ Posted on Fri, 08 July 2016 ]

hXjYc olbc O़ Gl dYi OY eͮ k dt dss. JT lqiY FX C dXiOY dj.   YTt liJ


czYl٤ lj  
[ Posted on Fri, 08 July 2016 ]

olbiJu ATtLdkJnX ckdw F OYkX czYao Alochi AgciY. AYcmn Hj aȢXɬu OYk Yj obhij. Cw oYJw FYj cT AciɢYhi AJhqs OYlhi YjljJiX czY. JliYi LcjOiYlhi J jlYiX CYlj dj OY olbc O़Y. ohaci OYv dbcJZdY AlYjٮ.   YTt liJ


oh ankX 
[ Posted on Thu, 07 July 2016 ]

ohidw ck ankX. B an hrlu TskT Fklji AsiJi OiY. LoJw YiX ohɨi an dTd碵jY. cL OYcihi oh dXikX   YTt liJ


J׮ JQkc dXJT  
[ Posted on Tue, 05 July 2016 ]

Lqht Lw JQv ALtlqc dXJ. hסjh dXJTY, JסX. Cs Js loY bj dou OYJjrX cT dXJiY. Hxkcv Cw C OY lskijJiX.   YTt liJ


hSQhhpu l٤ Yhrv ciJiJ 
[ Posted on Tue, 05 July 2016 ]

lmv- hj Qohu JJv dssi p׮ OY o٩riT j١ gLv hSQh hpu ciJiJ F sdt.   YTt liJ


LY loal hc dYi OY F c di Y  
[ Posted on Tue, 05 July 2016 ]

Y dYi OYhi F c di Y Yu CYlj olbc OiY OYqv c lqj lYoYhi OYhijh LY loal hcu.   YTt liJ


A-SQk L׮ H-  
[ Posted on Mon, 04 July 2016 ]

d-j-h--a-n J-ٮ ASQk J--T-v c- d-s--i. Yh-r Y-k-Ʈ g-n-J-qv J cv--ء-r-X Yj J--T-i-k d-i-Y.   YTt liJ


c-f-ieٮ pu-o-J  
[ Posted on Mon, 04 July 2016 ]

o-c-h-iv F hu-d du-d F-c- f-ieo C. o-p--w d-Y-l J-s-l-X.   YTt liJ


 
      

loading...
   
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting