Saturday
06
February
2016

 

    p     co     och     J     BjL     ke     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ > Yhr  
   


ciuoc hknu lhclqv YTl  
[ Posted on Fri, 05 February 2016 ]

Yɬu ochik hucj ciJ ciuYj hknu lhclqv ajcgl. och OYJjXci hkniki ciuoc lhclqv   YTt liJ


avKt l٤ Yhrv;puoJ ciJ 
[ Posted on Fri, 05 February 2016 ]

l-i h-T d-o-l, H J-Yv Jx-h-X F- O-Y-w- m-n av-Kt l-٤ Y-h-r-J-- d-J--Y-X d-Yi lt.   YTt liJ


lQi JQk l٤ 
[ Posted on Fri, 05 February 2016 ]

l-Q-i i J-Qw A-Lt-l-q B-a-h-i H----Y F. Bt. h-jJ a-o o-l-b-c O-iY Y-d- F O-Y--k-T-i-X. O-Y o-dt p-ס-i-j-. m-n 2014v Bt-T c-o-X- o-l-b-c--k Q-k F O-Y--k-T C-j-l-j l-٤ H--.   YTt liJ


cT oLl llpYii 
[ Posted on Thu, 04 February 2016 ]

driJkYhr cT oLl llpYii. 38 liov dhK FT Jc oCH Bi Fu lƩTn BX oLl QlYdơqiiY. fLkjlk YQ pkv lij llp.   YTt liJ


Q-i j-l-i-T h-j-Yu e-f-l-jiv 
[ Posted on Thu, 04 February 2016 ]

Q-i j-l-i k- h-c-c c-i-J c-i-Ju-h-ji h-j-Yu l-k-u-o V-iv s-k-o O-फ. H-j p-st -odu-o O-Y-h-X-Y   YTt liJ


JZdYc l٢ Ydo hki 
[ Posted on Wed, 03 February 2016 ]

J-s- c-q-J-q-k-i J-T V-i-ע-k-X Y-do d-c. h-k- o-z-j-i-J-X-h---h-k Y-do-i-T B-L-p-h- h-Y. B-l-m-v J-T-Yv h-k- ȣ-X j-d l-j--c-X Y-do-i-T J-T   YTt liJ


Ql Yjlj 
[ Posted on Wed, 03 February 2016 ]

Jh-V-i-k-T Y-j--l-j-l-c H-j--i-j--J-i-X Y-h-r Y-j Ql. s-h-ʢ-J J-h-V o-g-l-h O-Y-l-h-i-X Q-l-i-T Y-j--l-j-l.   YTt liJ


JQv ALtlw lJh ciJ 
[ Posted on Wed, 03 February 2016 ]

olbiJu Yj Hj OYv JQv ALtlqX lJh ciJ. Cj olbiJu YiX AsiY. htv OYJjX Bjg. BahiX lJh JQk HjhY.   YTt liJ


jQcJɢc O lhclqv YTl? 
[ Posted on Wed, 03 February 2016 ]

O-: o-dt oסt j-Q-c-J-ɢ-c O- l-h-c--l-q-v Y-T--Y-i s-dt-. d-Yi O-Y-hi J-f-k i-T O-Y-J-j-X--c-i h-k-n-i-k- i-Y-i   YTt liJ


Jhk ciJiJh jh 
[ Posted on Wed, 03 February 2016 ]

GJam Hj dYס٢c mn l٤ Jhvpou OYv Agci jh Jnu. Jhvpoc mYpoc Ac hJqhi F OYv jh Jhk ciJlnkh lti١ij.   YTt liJ


jhJnu Jhk ciJiJ? 
[ Posted on Wed, 03 February 2016 ]

FX JqlVv cqq lt. Y AT OYv ciJiJu DkJciJu jh Jnc XlX llj. Fv, cT dYJj. djT OYv mY pou Jhk hJqi F.   YTt liJ


dYhdjoJj lki Baj: jQcJɮ  
[ Posted on Tue, 02 February 2016 ]

O: dYhlgnx djoJjci Y YjTYc Jz otjc cTu jQcJɮ cz ds.   YTt liJ


Jz otjc jQcJɢ cz  
[ Posted on Tue, 02 February 2016 ]

O : dlgnx djoJjci Y YjTYc Jz otjc cTu jQcJɮ cz ds.   YTt liJ


jQci JXu JrY alcLp: Jqao  
[ Posted on Mon, 01 February 2016 ]

Yhrochiv Ajs Qishc hJu Jqao YkX. Hj chn jQci JXXhij Jqao BLp.   YTt liJ


Jslc AdJtnYfb liTij hblu 
[ Posted on Mon, 01 February 2016 ]

Y- C-j-- c-s-v A-d-Jt-n-Y-f-b D-١-i-j--l- c-Tu h-b-lu. C-j c-s h-k Y-c- l-l-p J-r---Y-c -d-k o-b--k- l-m-o--j--Y-i A-a-p d-s-.   YTt liJ


hso Yhrv BsY oc  
[ Posted on Mon, 01 February 2016 ]

dZjQ Agci lulQi Jlj hso BsY oc F djv Yhrv sh OiYj.   YTt liJ


Js cs AdJtnYfbhqliy: hblu  
[ Posted on Sun, 31 January 2016 ]

BJtnXihi OjiX hblY. C Oj Jٮ dJyT CnT cTiT cTcX hblu. Fv Ba Jkqv Js cs AdJtnY   YTt liJ


hbhdltJ hK Yi lQiJɢcYj AcnXc- Djl-  
[ Posted on Sun, 31 January 2016 ]

O: hbhdltJc AdhcYc- cTc V.F.J cYlhi lQiJɢcYj JTY cTdT. hbh dltJ hK Jt- Yd碨iX- djY.   YTt liJ


clu dq Yhr OY Aliv  
[ Posted on Sat, 30 January 2016 ]

dh F odtp׮ OYc mn Avexo dYc clu dqi H. Yhrk dhK ilolbiJu JtJ ojQus cthXv Aliv F ochihiX Aveuo FY.   YTt liJ


mYpo hdY dsw BMn  
[ Posted on Sat, 30 January 2016 ]

mYpou Yus hdY dsw BMn. cjlb dmoYjX Tsv mY dsw BmoJw ctY.   YTt liJ


Jhkpo Ba T׮ ohi Bkd amiLc 
[ Posted on Wed, 27 January 2016 ]

ak:Yhr odtYj Jhkpoc Tsv Aٮ Bjg.ei-ofv cj Aٮ D١ijlƢk CdrX Jhkpou Tsk JTljY.ohi Bkd amiLchX Yjus Ba T׮.   YTt liJ


ov hc dYhlgnu  
[ Posted on Mon, 25 January 2016 ]

cVvp: Cɬu ochik YjjQli jQcJɢc dYhlgnx. AsdYJr otYjdaliv ljQ jQcJɢc ofcbTq CY CjlQihijJiX. ot pסi iɢju~2 lv AgciJ٢jJiX jQcJɮ.   YTt liJ


AQY l٤ Cjlnk  
[ Posted on Fri, 22 January 2016 ]

AQY l٤ Cj lnk. oy ml olbc O़ dYi OYkX CY. fqlV cT JY oc ciJii F.   YTt liJ


chY Yjljlcy  
[ Posted on Fri, 22 January 2016 ]

Yhr ochiv haJ glc ls hcw ckJi cTiiy chY. Fv l AbJjYT chYiT lki CT.   YTt liJ


Cqi aqdYiT hJq ochik  
[ Posted on Fri, 22 January 2016 ]

YhrJ Cqi aqdY lQiT hJw al ochiv Ajs. Cqi aqdYiT dYi OY YjikX al AgciY. lQiT hJqT lnkX   YTt liJ


hkt hXjYc OYv ciJ  
[ Posted on Fri, 22 January 2016 ]

oi dkl hXjYc OYv ciJiJl lt. hXjYcus dYi OYci HVnckTiX oii YjTY.   YTt liJ


fpfk lblc YT  
[ Posted on Thu, 21 January 2016 ]

fffkikT lu dmo cTi YjhX dgo. YkƮ cTci dgo C ltn llpYcJhX Ap Alu   YTt liJ


jQc hv O hs, JTiu hr hע JViv  
[ Posted on Thu, 21 January 2016 ]

Yhr ochik dJj lic Yj jQcJɢ JTiu JViv hr hע sko O़. Jr AY ltncT BahiX   YTt liJ


dgo llp C ltn  
[ Posted on Wed, 20 January 2016 ]

fpfkikT mici YkƮ Yj dgo C ltn llpYcJ. C ltn AlocT llph١Jh dgo Alc   YTt liJ


Oؤlc lJt lblc YT  
[ Posted on Tue, 19 January 2016 ]

Oؤl dXiw ltiiy. ciuYj, puoJ Flyhi D١iy dXiw ltiiƢk dT dq.   YTt liJ


ciuo dYek JTi olbiJu ozt  
[ Posted on Tue, 19 January 2016 ]

Yɬu cThjv hucjikX hkiq AgcY ciuYjiT ̡c. AY Jٮ Y Yj dYekl DitY Y. YTtii pפJw onTJiX ciuo. CYcTiX   YTt liJ


A FudY hThiT ik Lc YjLhJ  
[ Posted on Mon, 18 January 2016 ]

dYltnv BoaJjT hc Jlt YdJYiT dtXjd F. Hj OYus Tiksk Lc YjLhJY lqj BdtlhX.   YTt liJ


oYdYiT Tot dss  
[ Posted on Mon, 18 January 2016 ]

cc sV Yu F p׮ OYcmn lQi oYdY ciJcJ oYdY F OY Tot F. hm dj dko HeosT lnkX lQi oYdY C OYv FY.   YTt liJ


dv OYw Jjqk  
[ Posted on Wed, 13 January 2016 ]

dv YhrJ BMnhX. C BMnlq dhX ck Yhr OYqX JjqkY. Bu Yt JZJqiX dv   YTt liJ


dh sh lټ Yhr dJt  
[ Posted on Mon, 11 January 2016 ]

Jr ltn hkiqk dXlj OYhi hsi dh Yhrck lQij. OY Yisv Cr YJtT٢j. Yhrcv 200~ alo djJiX C OY. DTu Y dh YkƮ dY   YTt liJ


Yk jnTiki  
[ Posted on Mon, 11 January 2016 ]

BjbJjT oɫ Yk jnTiki. sfvoסt AQYJhsX jnTiki dKdY.   YTt liJ


fLqt Vio: Yhr BaTot  
[ Posted on Mon, 11 January 2016 ]

O: fLqt Vio Yhr BaTot dss. fLqt cTJqv FX OY Yhrdj.   YTt liJ


oƫ 3 iv Clt llpYjJ  
[ Posted on Sat, 09 January 2016 ]

ojiT otp׮ OYhi oƷ Jr j٤gLqk ciJii FiY AcnJiij. BagLv dXiki CjljTi JZdYw j١gLv Fir llpki.   YTt liJ


jnik AQY  
[ Posted on Fri, 08 January 2016 ]

jniv dlmh ltJw Yhr ot Yj AQY cnb. lollyhi ltJqX dOjY AQ lǡl Asi.   YTt liJ


Jhv pou ciJcJ OYv mY poc .. 
[ Posted on Fri, 08 January 2016 ]

Jhvpoc hJw mY poc Hj ochiv H. Yu ciJcJ dYi OYv mYi Agcih Hj CLn hbhT Jhv pou Asij.   YTt liJ


bcn~Jt OY siv  
[ Posted on Thu, 07 January 2016 ]

bcn ciJcJ dYi OYc dj siv. Jt ojn BX ciJ. OY olbc dg oqhu. Yjɡ   YTt liJ


AQY f Q dik  
[ Posted on Thu, 07 January 2016 ]

YhrJ hu cj cTjv Hjqi AQY f Q dik oOc. cTu dbchɢ cjz hai oztmhX lt.   YTt liJ


Jfkiv lam lt  
[ Posted on Tue, 05 January 2016 ]

v hu jQcJɢ BjbJt Gs dYȩiT Jj OYhX Jfk. jQcJɮ C OYv AbkJ ciJciX FY.   YTt liJ


jh ofXu Jj  
[ Posted on Tue, 05 January 2016 ]

avKt ovhcd HJ JxhXiv mi ln Agci cTiX jh ofXu. hYgnii Yhrcd hkiq ochii Gs o-cp jh hqlVk FuT JjJiX.   YTt liJ


nLcTiv mc gLjQc dj  
[ Posted on Mon, 04 January 2016 ]

Yhr ilYj mc gLjQc ncTiv djפ. hK JkhX djY.   YTt liJ


lJ olbc O़  
[ Posted on Mon, 04 January 2016 ]

Oiu lJ olbck . Fv Ba olbc ojg Hj hoJ BvfhX. Oik ld硴 ajY Bodah Hj Bvfv CjdYq dmoY LiJt dTٮ.   YTt liJ


lJ olbc O़  
[ Posted on Mon, 04 January 2016 ]

Oiu lJ olbck . Fv Ba olbc ojg Hj hoJ BvfhX. Oik ld硴 ajY Bodah Hj Bvfv CjdYq dmoY LiJt dTٮ.   YTt liJ


hSQh~ Oؤ OY Tikt dss 
[ Posted on Sat, 02 January 2016 ]

hSQh, Oؤ Flj dbcJZdYq LY loal hcu olbc O़ A FudY hTihT F ochiT Tikt dss. Yhrk YkƢk Hjohi Hj OYc F Bt s¡u CX dJj.   YTt liJ


LjViv lJ c-iJu  
[ Posted on Fri, 01 January 2016 ]

Oiu lJ ciJcJ dYi OYc LjV F dj. Yjlus olbcv Hj C OYv JQv ALtlqX ciJ .   YTt liJ


Yhr-cT- lTh- Oؤlus JTfus gn-X  
[ Posted on Fri, 25 December 2015 ]

O: fd- oL- llaki OkYYj Oؤlus JTf Yhr-cT- lTh- gnX. lVi ozmkT Oؤlus hYl- Dn jQzsX- Yhr-cT- lTJik롨Y h׮- htLqk뼮- AsiY-. Hjlmlhk롨Y Oؤlus YJt kJnh cqX- cTY Dn dsi.   YTt liJ


dJo: dkoc dע- Oؤ h  
[ Posted on Thu, 24 December 2015 ]

O: fd- oL- dslY djv dklk- dTj dhK Yhr-c cTu Okjmu Hqlv. Oؤlc dji oLY olbiJu Acjڢc l٢ dko- Yjv BjgYiX- llj. d- o-YJq Adhc ait diLhYXX- Jo-. lcY oMTcJqX- YjcYj djYihi lY-.   YTt liJ


o-dc- dt--i-u B-s-lt-n-:j-Q-h-k  
[ Posted on Wed, 23 December 2015 ]

Y- G--l l-ki o-dc--qv H--X h-p-g-j-Y o-c-h-i---Y F- o-l-b-i-Ju F-o.F-o. j-Q-h-k. O--i-k H-j J-q-Qv o-M-T- O-T--k-X j-Q-h-k Y- V d-Q-JT-c--s- h-c-o Y-s--Y.   YTt liJ


lQi- oYdYd F׫ cshi ciuo-  
[ Posted on Mon, 21 December 2015 ]

cc sV Yu F odt p׮- OYc- lQi- oYdYi Lht Yj ciuYji H. Fv OYv ciJ lnkk ciuo- FY-. lQi- oYdYd Hj F׫ Vuokij ciuo- FJ.   YTt liJ


YkƮ cTu jLcZ ajp opOjv hj ckiv  
[ Posted on Sun, 20 December 2015 ]

pafa: dmo YkƮ cTu jLcZ ajp opOjv hj ckiv. pafakX hj ckiv JXY. lTcv YhjJiiylX   YTt liJ


Cɬiv Gl hYvhT OYhJu iɢju~2  
[ Posted on Sun, 20 December 2015 ]

350 JTiX jQcJɮ ciJcJ iɢju~2 l fVQ׮. CYT Cɬu ochOjYv Gl hYv hT OYhJu HjJiX iɢju~2.   YTt liJ


iɢju~2: AtXwV HiYc?  
[ Posted on Fri, 18 December 2015 ]

mt~ jQcJɮ T H fphXV OY iɢju~2lv lci Ba djLXjY pqlV otYj AtXwV nrocLsciij. OYcl٢ Ap Jjt Hl.   YTt liJ


iɢju 2lv lus dYek  
[ Posted on Thu, 17 December 2015 ]

msus f¡OYhi iɢju 2lv lkci FY fqlV odtYj AJni JhsciX. pqlV Yj AtXwV ntocLt, Bht Ku, pYJ snu F Yjq C lnk Ba djLXj.   YTt liJ


jQci lku AJni J-ht  
[ Posted on Thu, 17 December 2015 ]

jQcJɢc ciJc mt olbc O़ fhOY iɢju 2lus OYJjX Bjg. Cɬik Gl lki fL fVQ׮ OYh lmnXTi OYv lkci FY oJnv AJni Jht BX.   YTt liJ


iɢju 2 OYJjX YT  
[ Posted on Wed, 16 December 2015 ]

lu hYvhTv ct iɢju 2l OYJjX YT. mt YiX Cj lqTiY. jQcJɮ ciJcJ C f¡ OYk lu ln   YTt liJ


ok Kao Tikt dss  
[ Posted on Wed, 16 December 2015 ]

hblu ciJcJ ok Kao Tikt dss. Qclj 29c OY YisJqk. jQJht psciX ctYl. 2009v dssi   YTt liJ


YhJcv kk  
[ Posted on Wed, 16 December 2015 ]

l-k C-k d--b-j T-h- Y--h-J-cv b-c-n- k-d-k- j-L-l. b-c-n ~ B-h Q-Jox Q-V-J-q-T Y-J f-J F L-c-j-L--k-X k-d k-J. lv-j-Q j-O-c-i o-l-b-c-l ct-p- O-Y J-oh-o s-k-o-i F--J-i-X.   YTt liJ


YhJu pX  
[ Posted on Tue, 15 December 2015 ]

YhJcv bcn kdkd jLl. lki dYjiT T Hjh C OYv bcn Qh QJou QVJqX kdkv AgcijY.   YTt liJ


pzOY Yhr shv Ahkdw  
[ Posted on Mon, 14 December 2015 ]

Ahkdw pzOY Yhr shv Agci. Hj AiTi hJqTi lJjJfcb JZ dsi cv f o F OY Yhr shkX Ahkdw ciJiJY.   YTt liJ


oj lci  
[ Posted on Sun, 13 December 2015 ]

YhrotYj oj Bahi lu lnv Agci. lJJht olbc O़ 24 F OYkX ciJlnl lulnl oj Y O़Y.   YTt liJ


JhkpocT YhrcT otj dJdv  
[ Posted on Fri, 11 December 2015 ]

Yhrcv YklYj DjiTv d Jj dX. dklb dJdkJq cjT٢ lyhX Acglt dsiY. Gl HTlv otj ljbc CjiijY   YTt liJ


Ajlzohi Qijli l٤ H  
[ Posted on Thu, 10 December 2015 ]

Yc Hjl lulQic mn Ajlz ohi Qi jli l٤h. shi Bʮ Qki׮ olbc OiY kȮhX OYkX Clt HjhY.   YTt liJ


jQc dsqMn DdȢ  
[ Posted on Wed, 09 December 2015 ]

Y-h-r-c-T- d-q-i--T-Y-iv l-k-i-ءw Q--a-c B-M-n-h--c-k-- o-dt o-סt j-Q-c-J-ɮ-. m-c-i-r-O 64-~ l-i-o-k-- J-T j-Q-c O- l--d--v l-k-i-ءw B-M-n-w l--- B-j-b-Jt-- ct-m cv-J-J-i-i-j-.   YTt liJ


Jfkiv jQc jbJ BdY 
[ Posted on Tue, 08 December 2015 ]

Jfkiv jQc jbJ BdY jQcJɮ AbkJ ciJci lYoY L׸v F JfkiT OYJjXci oעv fqlV cT jbJ F. nN Lliv djLh..ochiT dbcgLw hkniv OYJj mn AXisdltJt Cɬiv Yjij, OYJjX Voft AlocT dtiJ. hknik hfik OihX dbcknu. OYv O hei Vx Jfkmju F JZdYiX jQc AlYjd碴Y.   YTt liJ


dqi: AQY e׮ l ckJ  
[ Posted on Mon, 07 December 2015 ]

O: dqiv d Oik Qcw oplhi och Yjw FiYc lki dOjXhX JiY. hkiq Yj h oɫ lT Qcw   YTt liJ


YniT duh׷c dv dYek  
[ Posted on Mon, 07 December 2015 ]

c-c s-V Yu F O-Y--c m-n c-iu-Y-j-i c-i-J-i- l-M-c-n ml d-Yi O-Y--c Y--s-T--k-X. O-Y-v c-iu-Y-j-i--d Y-n-i H-j h-K l-n-v F---- d-s--j-.   YTt liJ


ciuoc pst ochJqT dh 
[ Posted on Sat, 05 December 2015 ]

hi F pst och lQiYT Yɬu YjsX ciuYj Aj ochJqT dYJ Hj Cn J١?AciX JqlVv cqq lthc. olbiJu otLX ct Ap   YTt liJ


h hTlj 
[ Posted on Fri, 04 December 2015 ]

l-l-p J-r- c-i-J-ht l--k-j---Y- d-r-Z. Bu B-L-oע-c sh J-k--k-c-h- d--k C-Y h- Qt-Ҥ o-c-h-i-k- Y-j--l-j-. gt--l--i J-T-f--i   YTt liJ


jQJjx Ykcjri jȨ  
[ Posted on Fri, 04 December 2015 ]

YTtii d़ dhjiv Oik QcQlY dthi oYg. ochYjqwT cjlb BqJw lv AJ JTٮ.   YTt liJ


YhrcT otjc JרT Jhkpou  
[ Posted on Thu, 03 December 2015 ]

O: Oik dqi ajY YTt o̡c otjc JרT cTu Jkhpou. QcQlY ogjJiX.   YTt liJ


ciuoc Agciu Yni  
[ Posted on Thu, 03 December 2015 ]

l-M-c-n- m-lu, c-iu-Y-j-i-i Y-n-i-i J-z J-Z-d-Y--q- du O-i-Y O-Y-v c- Yn d--s. Y-h-r-J- H- cj c-i-J-h-ji c-iu-o Y-n-i. C-j-l-j H---ء-r C-L-i-X- Y-n-i-T d----c- J-j-X-h-- d-d-j-o-Jw d-s-i--ٮ-.   YTt liJ


 
      

    
 
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting