vanitha

Tuesday
17
January
2017

Who can help your family eat right to stay at a healthy weight? We Can!

    p     co     och     J   BjL   ke     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ > BjL  
   


AiT Jjw ; dբjiT QlYk... 
[ Posted on Fri, 09 December 2016 ]

Yjlcdj : Ffu JXYs dբjdw A ohiT JXJw oɡn J٤cs. A dJ cvJi Jjw YTdv Ffu dtX BjLlci QlYk hT. Yjlcdj oamJqi nf~oh aYJqT Cqi hJci Ffu F Hj lioJjc Qcv Jjw jL fbj. Hj ltnq llb OJJw OiYƢk ekh١ik   YTt liJ


BmdY QlYc lT; hXJ Aki Cc moJmjLw Ak  
[ Posted on Wed, 23 November 2016 ]

j٤ltnqhX hkadJjci hXJ Ak LjYj moJm jLw fb Jjqk llb BmdYJqv JrJ-iY. JXJ HfoT-Jl dwhXs Voo, (o.H.d.V), foo, HJ-oQu Aqlv Jsl YTi AoKqhi Gs cw h C 62Jju Cw oɫ lv BjLlci Ql   YTt liJ


oY-ct-f-a--c cYc O-J--Jw  
[ Posted on Thu, 10 November 2016 ]

Hj J-k d-i-h-i-l-jv h-Y J-X--T-Y F--l-m-o--j j-L-h-X oY-ct-f-a. F-v,- C O-s---j-k lq-j-i-b-J-h-i CY J٤-l-j-. d-h-p-l p-a-L-l d-k oY-ct-f-a-l Hj Q-l-Y-m-k-j-L-h-i h-s--٢-j--J-i-X. J-j-q--k oZ-Y d-j-m-b-v,- oY-J-q-k At-f-a--qv G-J-am 30 mY-h-c--q oY-ct-f-a-h-X. h-Y h-Yv cv-Y li-o-l-j-i oY-J-q-k C A-o-K J-T-l-j--Y-i-X JX--Jw o-O----Y   YTt liJ


J-o B-m-d-Y-iv sV-iq-Q f-b-l-YJ-j-X d-j-d-T  
[ Posted on Thu, 10 November 2016 ]

k-J sV-iq-Q a-c-- g-L-h-i Y-j-l-c--d-j J-o B-m-d-Y-iv sV-iq-Q f-b-l-YJ-j-X d-j-d-T o-M-T-.   YTt liJ


D-h-ct L-ݢ- j-L-w o-i-kq-Q i-X׮ J-ov  
[ Posted on Mon, 07 November 2016 ]

Y-j-l-c--d-j J-o B-m-d-Y-iv o-i-kq-Q i-X-׮ d-lt--c-h-j-g   YTt liJ


Bt--l-J-h--T-Jw- Q-l-Y-mk J-h-J-j-  
[ Posted on Sat, 05 November 2016 ]

-oY-Q-c-j-L--qv J-T-Yv J-٤-l-j--Y,- Fv d-s--d-s-iu hT- O-J Y-T-Y-j---Y-hi H-X Bt--l-J-h--T-Jw. Bt--l-o-f-cb-hi dk-lb j-L--q f-ڢ-h--J-q oY-Jw- A-c-g-l--T-. Cl-iv d-b-c-l l-a-c-Q-c-J-hi Bt--l, Bt-l c-k-i-J, A-bJ j-o-l, Yj jǫ lj-Y-j-J h-Y-k-i-l-i-X.   YTt liJ


JJqk gil Dssl mڢX  
[ Posted on Thu, 03 November 2016 ]

JJwYji OnX ltڢ. JJq OnXqv c ojȢu hYdYw AsiY...   YTt liJ


f Y-j--T--ءw  
[ Posted on Wed, 02 November 2016 ]

-oY-cw o-j-Ȣ-u mj-ii A-q-l-k lk---k-h f Y-j--T--X. f l--ءw Fɡ- m-ڢ--X?   YTt liJ


Ju-ot 55 k-ȫ dj J- 
[ Posted on Tue, 01 November 2016 ]

dj-o: 55 k-ȫ o-Y-Jw 2030HT Ju-ot h-k h-j--h- dU-c. j-ٮ a-m-f-w Jٮ o-Y-J-qv 60 m-Y-h-c Ju-o-s- lt--c-lX D-١-i-j---Y.   YTt liJ


Juot YTiu siuf Vi׮  
[ Posted on Tue, 01 November 2016 ]

Juosc dYjbu siuf Vi׮ hJ htLhX. dk csk drq dsJq Ot gXJhhX siuf Vi׮   YTt liJ


pt Aס: BmdYiv FYlj OY  
[ Posted on Mon, 31 October 2016 ]

paiMYh١i jLi FYi d AT paL OJˡ Jzk ATiɢj OJ cvJX. BmdYiv FY lj paidltc ckctu dk Ok Jjw   YTt liJ


DڡjXhƢv pai dX  
[ Posted on Fri, 28 October 2016 ]

djnjv dkj HqliJi dsdsiu hTJi O़ HjliX DڡjXsl. djnu CYc Aghc dmchi JjY   YTt liJ


JJkJw YXjv... 
[ Posted on Sat, 22 October 2016 ]

O-k-j-T J-फ J-k F-d-r Y-X--j-i--Y-i A-c-g-l-d-T-s-ٮ. C-Y-c o-b-jX Jw-V e-׮ F d-a D-d-i-L-i-. J-फ J-k Y-X--j---Y O-k-j-T m-j-j-J-d-J-Y-h-J. F-v,   YTt liJ


kL-J d-ơ-q-i--lt A-L-d-j-h-Y-j-T d--J-i-k- 
[ Posted on Fri, 21 October 2016 ]

Q-c-l: J--w- Q- cv-J-c-i kL-J d-ơ-q-i A-c-n- d-j-Q-i---l-t C-c A-L-d-j-h-Y-j-T d--J-i-k. kJ-j-L o-M-T-c-i-X k-L-J d-ơ-q-J-q--Y A-L-l-J-k-h-i J-X--u d-J--Y.   YTt liJ


JVc oסXc dYjbu... 
[ Posted on Wed, 19 October 2016 ]

JV-c o-סx AobjXhi AoKhk. lJT JsiY hadclhk롫 CYc JjXhJ. JV-c o-סXc djpju lv Y Ol Ok htLqٮ.   YTt liJ


HjrO Jٮ JTl-it J-s-i 
[ Posted on Wed, 19 October 2016 ]

JTl-it J-s-iu B-L-p-lt Bjh١J. d-Y-li l-q-j--j- o-z-j-o-h-l-J--qv H--X l-it J-s-i-J-i--Y. l-it J-s-iu ls G-r a-l-o J-ٮ o-b-. A-Y   YTt liJ


f.d J-s-i -f-׮s Q-o  
[ Posted on Sat, 15 October 2016 ]

g-Ȭ-l-oY F-Y-k-dj f׮s Hj H-n-b-h-X. f׮s Jr-v B-j-L--T- j-L-d-Y-j-b-m-n-i c-T   YTt liJ


Jw JTl gXw  
[ Posted on Thu, 13 October 2016 ]

h- l-i-o-c Y-r-i J--Jw- J-T--l--Y J-T--j-Y--Y-hi Ok g--X--q-ٮ. C--j g--X--q--s- J-T-Yv A-s-i....   YTt liJ


paL oYJqv 
[ Posted on Thu, 13 October 2016 ]

p-a-L d-j-n-t--X l-j-J-i H-j b-jX d-kt--h-ٮ. m-j-jJ d-Y-J-Y-Jw J-ٮ C-Y-c o-ڬY J-T-Yv d-j-n-t--X-Ƣ-k oY-Jw- p-a-L l-j-h--Y-X l-oY-l   YTt liJ


jL likʡlY jL  
[ Posted on Wed, 12 October 2016 ]

dihilt jLw oglJhXƢk AYc lj Vkji F Al dkr jLJq djOjlt lki fڢh١YX. oȢƢv, Hjd Vkji jLiT QlcY gnXii.   YTt liJ


l--i m-M-oK-kc dj-p-j-  
[ Posted on Tue, 11 October 2016 ]

l--i Jr-v m-M-oK-kc dj-p-j-.- Ab-J d-J-h-J l--i d-i J-r---Y-X G-l D-h   YTt liJ


C kJhcoJjL ac  
[ Posted on Mon, 10 October 2016 ]

kJhءT C kJhcoJjLachi BOj. mjjJjL dk Y dbchX hcoJjLl F ozmhX hcoJjLacv cvJY. mjj dmcw Yjsiu ob   YTt liJ


hkiq JrY hjJjLw dj h-o  
[ Posted on Sat, 08 October 2016 ]

Yjlcdj: hkiq JrY hwdci JnijLlhT LjYj dmcq hTJqT hopj. Hj djmbcihk롨Y AYt JT hTJq lik롷 CTqv l liX lvdc . hTJq Jk뤼YJ AYJjhi. Yjlcdj cLjogiT Aslmki jٮ ltn hcd dlXYTiX AcbJY Jmd cLjv ldJhiY   YTt liJ


J-q--j J-r-- l-u  
[ Posted on Sat, 08 October 2016 ]

e-Tfw,- f-o-׮fw,- l-q-fw Y-T-i Jq-J-qv Gt--T-ءw o-b-j-X-i-i D١-J dj--X B-ʣ-j-it J-o-i׮ k-L-hʮ ( F o Fv ). l-p-c-d-J-T--q-k Cj dj--Jw o-g-l-u o-b-Y-i-ٮ.   YTt liJ


lu hi JJjc  
[ Posted on Fri, 07 October 2016 ]

h- F-v J-r- F--X d-k-j-Ti h-c-o-v. h--J-r--Y B-j-L--c p-cJ-j F- d-kj l-m-o- d-j-. F-v, m-j- h- A-Y l-c. F- h-Y-h m-j-i-i J-r-v c J--J-ju-J-T-i-X h-.   YTt liJ


BjLJjh, Csi hc  
[ Posted on Tue, 04 October 2016 ]

hopjhX oopjhX cY Oav oopjhX Bj dsi. Fv, lQsic cx~lQsic F Oav hljTi Dj cx~lQsicXij.   YTt liJ


QkO़ LtgXJqT mi  
[ Posted on Tue, 04 October 2016 ]

D-a-L--Jw- Lt-g-J-k H-j lk-l-q Y--i-X. F-v, Lt-g-X-i-i-j-- Hud-Y h-o B-i-o-j-p-Yl B-c-z-dt-X-lh-i A-c-g-l-h--t--c-l.   YTt liJ


ev-d-o- J-N O-J-  
[ Posted on Mon, 03 October 2016 ]

s-i H-q-d-J-oci cv Yj ev-d-o- m-j-j--k O-l- d-T-J-w BLq Oti lrl-. cס٤Jqi ckcv Hj OJˡjY Ac hbhqv cs c. JN AZl pQ-h OJ cjlb jLw Bmo cvJ   YTt liJ


FFlYj hj  
[ Posted on Mon, 03 October 2016 ]

ku. FFl lsocYj hj JiYi stJw. fck moYJjjT LlnX lQiT ATYi sdtJw dsljY. 50 FFl fbYjv djȢJ٢j   YTt liJ


AT-q BjLJjh  
[ Posted on Sat, 01 October 2016 ]

A-T--q-iv m-ڢ-- H--s J-j--q-ٮ. Av-d-h- J-j-Y-iv o-h-il B-j-Ll J- o-Jn--h--X G-s d-b-c. l---ht A-s--j-- J-s c-s--J-q-XY.   YTt liJ


JxYTqv Jsd礩١? oȢJ  
[ Posted on Sat, 01 October 2016 ]

JxYTqk Jsd dkj Hj ozj dm--chiX JXY. Fv CY ozj dm--chi Yqiu lj. JjX Hj lki BjL dm--cus hsidX C Jsd. Js Jk J١X JxYTqv Jsd D١JYƢv oȢJ. JV--c dm--c, AktQ FliJ C Jsd碨us JjX.   YTt liJ


ll Jrv Yq fpJhu!  
[ Posted on Fri, 30 September 2016 ]

kJdu Jrv Aki Hj oihX. Jr OtY Jr gXlowh Yq dJ OJiXƢv kJdu JTYki diQcTcl   YTt liJ


C d---s-Jw d-h-p c-i-ɢ  
[ Posted on Thu, 29 September 2016 ]

d-h-p c-i--X--c o-p-i- d---s-J-qٮ. d-l-i-, l--i-, J-l-i- F--l-i h-J--Y-X. C-l-i-- c-i-i D--h-hX.   YTt liJ


paici Hj illus Jjd cq  
[ Posted on Thu, 29 September 2016 ]

J: pai YTi QYnus Jjd cq. FsXJq oJj BmdYiv YldjOjX lgLv OJik QYn F illcX pai hעlY. QYnc pai YT opw ohp hbhqkT cTi Agtc m cTij.   YTt liJ


Jc cvJX c gX  
[ Posted on Thu, 29 September 2016 ]

J--w F-ɤ J-r-k A--i-T h-c-o c-s-i. J--q l-qt--ء-w G-l lk-i Tu-n-u G-Y-X- O-a-v A--h-j-T h-sd-T C-Y-J. l-it c-s-v A-Yv d-n-J-L-X-h-١J-h. A-Y-c-i F-ɤ-O--X... C-c B-m---Tu G-s-iٮ.   YTt liJ


lJocTv dlnfbi gi  
[ Posted on Wed, 28 September 2016 ]

dlnfb DnXj QlJq fb cVofhi lsv jLhX. dbchi jL fb hLqT JTTJqkT jLJjii lso AJ JT.   YTt liJ


Bcz Afc YTJsY jpo  
[ Posted on Wed, 28 September 2016 ]

108 JkiX 18 ho Jٮ Bcz JsY. Bcz aWci YiX C lki c D١iY Hh JjX FX lca dsiY.   YTt liJ


AhYl dYjbu Hj dci  
[ Posted on Sat, 24 September 2016 ]

JjhqJ dT, lcLj, cj Fl Ot dci Jٮ AhYl YTi.   YTt liJ


d lƢk J BjLci... 
[ Posted on Sat, 24 September 2016 ]

J--J-q-T g-X J-j-v F- A--ht- B-b-i-X. F-ɡ- g--X J-T- F-ɡ- g--X J-T--j-Y YT Jjw cjlbiX. d-k h-q- J-r-v d- g--X-J-j-v Av- A-m-o   YTt liJ


C k-J Av-n-h-r-o ac: C-ɬ-iv 37 k-ȫ j-L-f-bYt 
[ Posted on Wed, 21 September 2016 ]

c-Vv-p: j-Q- 37 k-ȫ Av-n-h-r-o f-b-Y-j-- 2030H-T C-Y C-j--i-J-h l-a-L-b-t. 60 l-i-o-c h-J-q-k--lt Av-n-h-r-o-c C-j-i-J--Yi C-Yv 70 m-Y-h-c dj o-Y-J-q-X dU-c-w o-O----Y-i l-a-L-bt A-g-d-i-.   YTt liJ


kdoעJ fڢ mǢ Jsi 
[ Posted on Sun, 18 September 2016 ]

k-doע-J o-z-j lt-ڢ--. d-, f-ڢ J-s-i o-z-j--c h-פ-J-u k-doע-J D-d-i-L- dx-J--Jw C- J-s-l-X. d-, k-doע-J O-٢- g-L J--ءw f-ڢ C-k-Y-l-h- d-Y-i-d-U-c.   YTt liJ


dhpjL Ltg bjh?  
[ Posted on Sat, 17 September 2016 ]

ddLcuo JxokN YࡨsTT cT dLcuo lqj BjgYX. LcqQoעi VifסqQoעi olc CYci oJj.   YTt liJ


BX BX Yv Otk J١J  
[ Posted on Thu, 15 September 2016 ]

BX d Yv Otv J١JJ FY dJY cihhX. Fv oYJqT opihY j٤ djnt Hj Jc ATY dYȢh dYi djX. djnjT fQlhi AXV oiQX objX J١JY. Fv AXVhY ls Jmlhi oiQ gX lJoT.   YTt liJ


a-l-ol j-٤ c-j d-r-w  
[ Posted on Tue, 13 September 2016 ]

Hj cj J-s-Y 150 L dr-lt-LLw Hj o-b-jX h-c-n-c Jr-.- Hj cj j٤ Yj drw lY B-J   YTt liJ


Oliv jhh١? mڢJ CYj hsid-X  
[ Posted on Tue, 13 September 2016 ]

c Oפh dkt Oliv jh١J. CY JrOiv YAjOJY D١.   YTt liJ


o-K-d-o-l-c eo-i-Y-s  
[ Posted on Mon, 12 September 2016 ]

jLJqT dmcq moYihi hcook gYJ oYooJq, lihq, cYc OJˡjYJq DdiL jLmɢ dac O-़ lamoYmKiX eoiYs.   YTt liJ


o-K-d-o-l-c eo-i-Y-s  
[ Posted on Mon, 12 September 2016 ]

jLJqT dmcq moYihi hcook gYJ oYooJq, lihq, cYc OJˡjYJq DdiL jLmɢ dac O-़ lamoYmKiX eoiYs.   YTt liJ


̢jhi Fit J٣nu hsiv Cjv... 
[ Posted on Mon, 12 September 2016 ]

C--k- c-Y-l-m-- g-L-h-i h-s-i-j--J-i-X F-it J-٣-n-X-s-Jw. C-T--j l-T-J-q-kw--T F-k-i-T- l-d-J-h-i J-٤-l-j H--X F-it J-٣-n-X-s-Jw. c-j--k-s- G-Y-j l-p-c-h-i-k   YTt liJ


dojiT AhYdiL fڢmǢi fb  
[ Posted on Mon, 12 September 2016 ]

d--o-j-i-T A-h-Y-hi D-d-i-L H-j l-Ǣ-i-T f-ڢ J-s-iu J-j-X-h-J-h- J--. H-j-q-T F-J Y-Y J-s-i--Yv d--o-j- d-Ƥ-- Y-q-. Y-k--s- H-j g-L-h-X o-c-d-o.   YTt liJ


j-O-J-j, B-j-L-Jj; H-Xo-a H-j  
[ Posted on Sat, 10 September 2016 ]

H-X-c-q-J-qv d-n-J-w- Bj-L-J-j-hi Hj H-X-oa c-h--j-   YTt liJ


l- lcX?  
[ Posted on Fri, 09 September 2016 ]

l Hj dkkdhX Flt Asi. dkki hפ dkkdqki Jrv cX l JTTY. gȬloYw c hXl jOi cvJ liT 80 mYhcl JrX, fi 20 mYhc QkmhX.   YTt liJ


Lo Tfqc dYjbu... 
[ Posted on Sun, 04 September 2016 ]

C--k- L-o-T-fw h-k l-n-h A-c-g-l---l-j-T F-X l-q-j J-T-Y-k-X. F-v, C--j--k L-o-T-fw l-q-j d-- h-su B-it-l-a-v dk j-Y-J-q-h-ٮ.   YTt liJ


Ohi dYjbu... 
[ Posted on Sun, 04 September 2016 ]

h--J-k--١-J d-bc d-mc-h-X Q-k-a-n-l O-h-i. Q-k-a-n h-s-i-k Oh O-k-dw l- d-J-X-h--k. J-e o-s-d-J-q-X O-h-i d-Y-j-b-u h--l-j D-d-i-L---Y.   YTt liJ


oY-j-Lw AJ-פ A-Yg-Y-l--  
[ Posted on Sat, 03 September 2016 ]

-l-j, l-j-k Y-k, hj-, dl F--l-i-X H-n-b-h-i Dd-i-L---Y. Ck H-n-b-h-i Dd-i-L- J-X--   YTt liJ


lamoYk AΤYhi Yk hע liv moYJi  
[ Posted on Fri, 02 September 2016 ]

AΤY F dsil h׹w lamoY jL obhi Jr. GY jLc c OJ Dٮ. GY AdJTv c QlYki Yj J٤ lju Jri lb moY lqt Jr. Alil h moYJiJw lj objXhi Jr. AT ltn Gl lki AΤYhi Ba Yk hע liv moYJi cT FX dYi sdtJw.   YTt liJ


Jk cq J  
[ Posted on Thu, 01 September 2016 ]

A̢jL OJˡjL BbcJ OJˡhtLw hcok...   YTt liJ


5 lwc Jrv Fdmcw AJk  
[ Posted on Wed, 31 August 2016 ]

lwc V eT--ov d dbcd HX. BjLLXw bjqh H. dqoOsV e׮, lhu C, BusHJ--oVʤJw Fl bjqh H. CYJ٤Y BjLc hYhk, dk BjLdm--cw AJסc dbcd HXY.   YTt liJ


J-q-o-T-q-c n-L-sc d-j-i-k, h-T-J-r--kc cY  
[ Posted on Tue, 30 August 2016 ]

Bʢ HJ-oVʤJqT JklsiX djik. dj-i-k-i-- L-X-w c-j-l-b-iX. djiT Yqjk OT Oiiv C JT--Y c-YX.   YTt liJ


dcJ Aס JjXl djpjl  
[ Posted on Tue, 30 August 2016 ]

F--Ƣ-k J-j Ht- D-١-J A-Y-j-J-l D-YJ-XU, C O c--qv J-T J-T l-j-. C-Y c-i-ɢ-u o-b- Y-k--k- c--. a-c-ac Q-k-J-q h-ס O-u o-b- j-Y-i-k- C-Y   YTt liJ


J-h-j--j J-ov Y-k-O-ע l-Xv...-  
[ Posted on Mon, 29 August 2016 ]

J-h-j-d-i--j-Jw d-u,- Jt-f-p-V-פ-Jw, l-ס-h-c-Jw, b-Y-w , J-ˬ F-l-i- AT- o-ɤ-k-Y-p-j a-l-oc Jr---Y-l-m-h-X.   YTt liJ


paiMY cj Asi  
[ Posted on Sat, 27 August 2016 ]

paL AdJTJjiXsilj. paL hk hjXoK jQ lqjibJhX. paL OJvo BbcJ oYqk hsiY cjlb   YTt liJ


BjLh Jjw ohu... 
[ Posted on Sat, 27 August 2016 ]

m-j-j l--i---Y-T--h dk Jt---q O---Y J-j-q-X. J-jw d-X-h-T--iv m-j-j-- B-J-i B-j-L-l A-l-Y-q--k-J-h- O-j-. m-j-j B-J l--i- J-jw l--i--c Ok g--X--q-ٮ.   YTt liJ


dJTv mڢY  
[ Posted on Fri, 26 August 2016 ]

dlnfb DnXj QlJq fb cVofhi lsv jLhX. dbchi jL fb hLqT JTTJqkT jLJjii lso AJ JT   YTt liJ


ojdJm hvءw... 
[ Posted on Thu, 25 August 2016 ]

g-h-i-k F- Q-l-Q-k-w- o-j-d-J-m A-l-m-l-oY-l-X. F-v, A-h-Y-h-i o-j-d-J-m Gv---Y B-j-L--c p-c-J-j-h-X. o-j-d-J-m--T-d g-h-i-k-- Aw-T-l-i-k-׮ j-mh-Jw   YTt liJ


J-q-oTw J-T-Y-k-X?  
[ Posted on Wed, 24 August 2016 ]

Bp-j Jr- 8 hX--s-c-mn jǫ d-j-m-b--X. l-s l J-T-.- hפ j-Lw c-k-cv--ء-r hפ hj--Jw J-r--ء-r J-q-oT-q- C c-k-l-j--q l-k-i-j--k-J-q l O-J--i O-T--s--T-j-Y.   YTt liJ


d-h-p h-X---sv 600 d-j-T Q-lu A-d-p-j--  
[ Posted on Tue, 23 August 2016 ]

d-h-p h-k kJ Hj h-X--s 600 dt h-j-. dh-K d-h-p-j-L l-a-L-c j-Q--j V-i-f-ע-J e-V-s-n- d-o-V-ʤhi V. n---k-i-X C-j l--h--i-Y   YTt liJ


h-adv GrYj Juot 
[ Posted on Sat, 20 August 2016 ]

A-h-Y-h-adcmk G-r Ju-o-s-J-q-k- c-i-. A-Y J-s- h-Y-h-X h-a D-d-i-L---Y-v-d-k C Ju-o-s-Jw l-j-c o-bY J-T.   YTt liJ


dvo JjXw...  
[ Posted on Sat, 20 August 2016 ]

h-k-a-j--k A-Y-c h-J-q-k ck c-V-J-qv D-١-J j o-t- h-k A-l-i-T Ok g-L-w l-J-o- D-ɢ cv---Y-c h-k--j F- l-q--d-T-. C--c l-J-o- c-V- p-h-s-i-Vv l-iu F- l-q--.   YTt liJ


Lt-g- bj hخ C-Y- l-i  
[ Posted on Wed, 17 August 2016 ]

LtgXiJYc JjY, Ltg bjXh Yjhcءw Y LcqQoעc JXJiXƢv Ahjk clQY mmqkh dmcqT YY Jsj. J lqti BjLc Gl dעi opOj VJTt Hj   YTt liJ


H--k-s J--w Lt-g--k--Ƣv 
[ Posted on Wed, 17 August 2016 ]

l-ܬ-Y-O-J-i J-Y-h-f-Q-o--k-c-d-J-i-Jq C- l-q-j-i-b-J c-k-l-k--Y-cv H--k-s J---q-T Lt-g-b-j-Xl o-b-j-X-h-X.-   YTt liJ


h-k-m-i A-t-f-a--c J-pw m-o-Y-Ji  
[ Posted on Fri, 12 August 2016 ]

h-k-m-i At-f-a--c k-d-o-J-d-J m-o-Y-J-i j-Y G-l e-k-d-al o-j-Ȣ-Y-l-h-X- dh-K J-pw m-o-Y-J-i l-a-L-u V. f-Q o-c-bdu.   YTt liJ


gX Jhv sV h׮ AbJhiv...  
[ Posted on Fri, 12 August 2016 ]

C- d-kt- C-s--i h-c C-k-Y g--X J-r-u Av- f-ڢ-h--X. c--T g-X m-k-- g-L-h-i h-s-i-j--J-i-X C-Y F J-j-v o-m-i-h-k. F-v,   YTt liJ


cvYc mn LtgXiiv... 
[ Posted on Thu, 11 August 2016 ]

cv-d-Y l-i-o-c m-n-h-X Lt-g-X-i-Ju D--m---Y-Ƣv Lt-g-X-i-J--Y-c-h-ء-i H-j L-c--q-Q-oע- Jx-o-k-L-c l-b-i-h-J--Y c--i-j-. Lt-g b-j---Y-c h-ء-i h- h-o e-q-J   YTt liJ


d hkv AdJT  
[ Posted on Wed, 10 August 2016 ]

d-Y--q-k h-׮ C-k-JT-X-J h-b-h--q-k l-j A-hYl O-j-i a-l-o-w--v J-s-i-h d-j-o-w A-h-Y-l--h--l-j l-q-j d-- B-Jt-n-J o-g-l-J-   YTt liJ


oYclk JTYk oYJw mڢJ  
[ Posted on Wed, 10 August 2016 ]

oYclk JTYk oYJq giT Hj dUc. dk oYJq oYc ozj dbcMTJhX JjY. AYJٮ CliT lk Jcqq mhq cTsٮ.   YTt liJ


 
      

loading...
   
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting