Thursday
29
September
2016

Who can help your family eat right to stay at a healthy weight? We Can!

    p     co     och     J   BjL   ke     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ > BjL  
   


C d---s-Jw d-h-p c-i-ɢ  
[ Posted on Thu, 29 September 2016 ]

d-h-p c-i--X--c o-p-i- d---s-J-qٮ. d-l-i-, l--i-, J-l-i- F--l-i h-J--Y-X. C-l-i-- c-i-i D--h-hX.   YTt liJ


paici Hj illus Jjd cq  
[ Posted on Thu, 29 September 2016 ]

J: pai YTi QYnus Jjd cq. FsXJq oJj BmdYiv YldjOjX lgLv OJik QYn F illcX pai hעlY. QYnc pai YT opw ohp hbhqkT cTi Agtc m cTij.   YTt liJ


Jc cvJX c gX  
[ Posted on Thu, 29 September 2016 ]

J--w F-ɤ J-r-k A--i-T h-c-o c-s-i. J--q l-qt--ء-w G-l lk-i Tu-n-u G-Y-X- O-a-v A--h-j-T h-sd-T C-Y-J. l-it c-s-v A-Yv d-n-J-L-X-h-١J-h. A-Y-c-i F-ɤ-O--X... C-c B-m---Tu G-s-iٮ.   YTt liJ


lJocTv dlnfbi gi  
[ Posted on Wed, 28 September 2016 ]

dlnfb DnXj QlJq fb cVofhi lsv jLhX. dbchi jL fb hLqT JTTJqkT jLJjii lso AJ JT.   YTt liJ


Bcz Afc YTJsY jpo  
[ Posted on Wed, 28 September 2016 ]

108 JkiX 18 ho Jٮ Bcz JsY. Bcz aWci YiX C lki c D١iY Hh JjX FX lca dsiY.   YTt liJ


AhYl dYjbu Hj dci  
[ Posted on Sat, 24 September 2016 ]

JjhqJ dT, lcLj, cj Fl Ot dci Jٮ AhYl YTi.   YTt liJ


d lƢk J BjLci... 
[ Posted on Sat, 24 September 2016 ]

J--J-q-T g-X J-j-v F- A--ht- B-b-i-X. F-ɡ- g--X J-T- F-ɡ- g--X J-T--j-Y YT Jjw cjlbiX. d-k h-q- J-r-v d- g--X-J-j-v Av- A-m-o   YTt liJ


C k-J Av-n-h-r-o ac: C-ɬ-iv 37 k-ȫ j-L-f-bYt 
[ Posted on Wed, 21 September 2016 ]

c-Vv-p: j-Q- 37 k-ȫ Av-n-h-r-o f-b-Y-j-- 2030H-T C-Y C-j--i-J-h l-a-L-b-t. 60 l-i-o-c h-J-q-k--lt Av-n-h-r-o-c C-j-i-J--Yi C-Yv 70 m-Y-h-c dj o-Y-J-q-X dU-c-w o-O----Y-i l-a-L-bt A-g-d-i-.   YTt liJ


kdoעJ fڢ mǢ Jsi 
[ Posted on Sun, 18 September 2016 ]

k-doע-J o-z-j lt-ڢ--. d-, f-ڢ J-s-i o-z-j--c h-פ-J-u k-doע-J D-d-i-L- dx-J--Jw C- J-s-l-X. d-, k-doע-J O-٢- g-L J--ءw f-ڢ C-k-Y-l-h- d-Y-i-d-U-c.   YTt liJ


dhpjL Ltg bjh?  
[ Posted on Sat, 17 September 2016 ]

ddLcuo JxokN YࡨsTT cT dLcuo lqj BjgYX. LcqQoעi VifסqQoעi olc CYci oJj.   YTt liJ


BX BX Yv Otk J١J  
[ Posted on Thu, 15 September 2016 ]

BX d Yv Otv J١JJ FY dJY cihhX. Fv oYJqT opihY j٤ djnt Hj Jc ATY dYȢh dYi djX. djnjT fQlhi AXV oiQX objX J١JY. Fv AXVhY ls Jmlhi oiQ gX lJoT.   YTt liJ


a-l-ol j-٤ c-j d-r-w  
[ Posted on Tue, 13 September 2016 ]

Hj cj J-s-Y 150 L dr-lt-LLw Hj o-b-jX h-c-n-c Jr-.- Hj cj j٤ Yj drw lY B-J   YTt liJ


Oliv jhh١? mڢJ CYj hsid-X  
[ Posted on Tue, 13 September 2016 ]

c Oפh dkt Oliv jh١J. CY JrOiv YAjOJY D١.   YTt liJ


o-K-d-o-l-c eo-i-Y-s  
[ Posted on Mon, 12 September 2016 ]

jLJqT dmcq moYihi hcook gYJ oYooJq, lihq, cYc OJˡjYJq DdiL jLmɢ dac O-़ lamoYmKiX eoiYs.   YTt liJ


o-K-d-o-l-c eo-i-Y-s  
[ Posted on Mon, 12 September 2016 ]

jLJqT dmcq moYihi hcook gYJ oYooJq, lihq, cYc OJˡjYJq DdiL jLmɢ dac O-़ lamoYmKiX eoiYs.   YTt liJ


̢jhi Fit J٣nu hsiv Cjv... 
[ Posted on Mon, 12 September 2016 ]

C--k- c-Y-l-m-- g-L-h-i h-s-i-j--J-i-X F-it J-٣-n-X-s-Jw. C-T--j l-T-J-q-kw--T F-k-i-T- l-d-J-h-i J-٤-l-j H--X F-it J-٣-n-X-s-Jw. c-j--k-s- G-Y-j l-p-c-h-i-k   YTt liJ


dojiT AhYdiL fڢmǢi fb  
[ Posted on Mon, 12 September 2016 ]

d--o-j-i-T A-h-Y-hi D-d-i-L H-j l-Ǣ-i-T f-ڢ J-s-iu J-j-X-h-J-h- J--. H-j-q-T F-J Y-Y J-s-i--Yv d--o-j- d-Ƥ-- Y-q-. Y-k--s- H-j g-L-h-X o-c-d-o.   YTt liJ


j-O-J-j, B-j-L-Jj; H-Xo-a H-j  
[ Posted on Sat, 10 September 2016 ]

H-X-c-q-J-qv d-n-J-w- Bj-L-J-j-hi Hj H-X-oa c-h--j-   YTt liJ


l- lcX?  
[ Posted on Fri, 09 September 2016 ]

l Hj dkkdhX Flt Asi. dkki hפ dkkdqki Jrv cX l JTTY. gȬloYw c hXl jOi cvJ liT 80 mYhcl JrX, fi 20 mYhc QkmhX.   YTt liJ


Lo Tfqc dYjbu... 
[ Posted on Sun, 04 September 2016 ]

C--k- L-o-T-fw h-k l-n-h A-c-g-l---l-j-T F-X l-q-j J-T-Y-k-X. F-v, C--j--k L-o-T-fw l-q-j d-- h-su B-it-l-a-v dk j-Y-J-q-h-ٮ.   YTt liJ


Ohi dYjbu... 
[ Posted on Sun, 04 September 2016 ]

h--J-k--١-J d-bc d-mc-h-X Q-k-a-n-l O-h-i. Q-k-a-n h-s-i-k Oh O-k-dw l- d-J-X-h--k. J-e o-s-d-J-q-X O-h-i d-Y-j-b-u h--l-j D-d-i-L---Y.   YTt liJ


oY-j-Lw AJ-פ A-Yg-Y-l--  
[ Posted on Sat, 03 September 2016 ]

-l-j, l-j-k Y-k, hj-, dl F--l-i-X H-n-b-h-i Dd-i-L---Y. Ck H-n-b-h-i Dd-i-L- J-X--   YTt liJ


lamoYk AΤYhi Yk hע liv moYJi  
[ Posted on Fri, 02 September 2016 ]

AΤY F dsil h׹w lamoY jL obhi Jr. GY jLc c OJ Dٮ. GY AdJTv c QlYki Yj J٤ lju Jri lb moY lqt Jr. Alil h moYJiJw lj objXhi Jr. AT ltn Gl lki AΤYhi Ba Yk hע liv moYJi cT FX dYi sdtJw.   YTt liJ


Jk cq J  
[ Posted on Thu, 01 September 2016 ]

A̢jL OJˡjL BbcJ OJˡhtLw hcok...   YTt liJ


5 lwc Jrv Fdmcw AJk  
[ Posted on Wed, 31 August 2016 ]

lwc V eT--ov d dbcd HX. BjLLXw bjqh H. dqoOsV e׮, lhu C, BusHJ--oVʤJw Fl bjqh H. CYJ٤Y BjLc hYhk, dk BjLdm--cw AJסc dbcd HXY.   YTt liJ


J-q-o-T-q-c n-L-sc d-j-i-k, h-T-J-r--kc cY  
[ Posted on Tue, 30 August 2016 ]

Bʢ HJ-oVʤJqT JklsiX djik. dj-i-k-i-- L-X-w c-j-l-b-iX. djiT Yqjk OT Oiiv C JT--Y c-YX.   YTt liJ


dcJ Aס JjXl djpjl  
[ Posted on Tue, 30 August 2016 ]

F--Ƣ-k J-j Ht- D-١-J A-Y-j-J-l D-YJ-XU, C O c--qv J-T J-T l-j-. C-Y c-i-ɢ-u o-b- Y-k--k- c--. a-c-ac Q-k-J-q h-ס O-u o-b- j-Y-i-k- C-Y   YTt liJ


J-h-j--j J-ov Y-k-O-ע l-Xv...-  
[ Posted on Mon, 29 August 2016 ]

J-h-j-d-i--j-Jw d-u,- Jt-f-p-V-פ-Jw, l-ס-h-c-Jw, b-Y-w , J-ˬ F-l-i- AT- o-ɤ-k-Y-p-j a-l-oc Jr---Y-l-m-h-X.   YTt liJ


paiMY cj Asi  
[ Posted on Sat, 27 August 2016 ]

paL AdJTJjiXsilj. paL hk hjXoK jQ lqjibJhX. paL OJvo BbcJ oYqk hsiY cjlb   YTt liJ


BjLh Jjw ohu... 
[ Posted on Sat, 27 August 2016 ]

m-j-j l--i---Y-T--h dk Jt---q O---Y J-j-q-X. J-jw d-X-h-T--iv m-j-j-- B-J-i B-j-L-l A-l-Y-q--k-J-h- O-j-. m-j-j B-J l--i- J-jw l--i--c Ok g--X--q-ٮ.   YTt liJ


dJTv mڢY  
[ Posted on Fri, 26 August 2016 ]

dlnfb DnXj QlJq fb cVofhi lsv jLhX. dbchi jL fb hLqT JTTJqkT jLJjii lso AJ JT   YTt liJ


ojdJm hvءw... 
[ Posted on Thu, 25 August 2016 ]

g-h-i-k F- Q-l-Q-k-w- o-j-d-J-m A-l-m-l-oY-l-X. F-v, A-h-Y-h-i o-j-d-J-m Gv---Y B-j-L--c p-c-J-j-h-X. o-j-d-J-m--T-d g-h-i-k-- Aw-T-l-i-k-׮ j-mh-Jw   YTt liJ


J-q-oTw J-T-Y-k-X?  
[ Posted on Wed, 24 August 2016 ]

Bp-j Jr- 8 hX--s-c-mn jǫ d-j-m-b--X. l-s l J-T-.- hפ j-Lw c-k-cv--ء-r hפ hj--Jw J-r--ء-r J-q-oT-q- C c-k-l-j--q l-k-i-j--k-J-q l O-J--i O-T--s--T-j-Y.   YTt liJ


d-h-p h-X---sv 600 d-j-T Q-lu A-d-p-j--  
[ Posted on Tue, 23 August 2016 ]

d-h-p h-k kJ Hj h-X--s 600 dt h-j-. dh-K d-h-p-j-L l-a-L-c j-Q--j V-i-f-ע-J e-V-s-n- d-o-V-ʤhi V. n---k-i-X C-j l--h--i-Y   YTt liJ


h-adv GrYj Juot 
[ Posted on Sat, 20 August 2016 ]

A-h-Y-h-adcmk G-r Ju-o-s-J-q-k- c-i-. A-Y J-s- h-Y-h-X h-a D-d-i-L---Y-v-d-k C Ju-o-s-Jw l-j-c o-bY J-T.   YTt liJ


dvo JjXw...  
[ Posted on Sat, 20 August 2016 ]

h-k-a-j--k A-Y-c h-J-q-k ck c-V-J-qv D-١-J j o-t- h-k A-l-i-T Ok g-L-w l-J-o- D-ɢ cv---Y-c h-k--j F- l-q--d-T-. C--c l-J-o- c-V- p-h-s-i-Vv l-iu F- l-q--.   YTt liJ


Lt-g- bj hخ C-Y- l-i  
[ Posted on Wed, 17 August 2016 ]

LtgXiJYc JjY, Ltg bjXh Yjhcءw Y LcqQoעc JXJiXƢv Ahjk clQY mmqkh dmcqT YY Jsj. J lqti BjLc Gl dעi opOj VJTt Hj   YTt liJ


H--k-s J--w Lt-g--k--Ƣv 
[ Posted on Wed, 17 August 2016 ]

l-ܬ-Y-O-J-i J-Y-h-f-Q-o--k-c-d-J-i-Jq C- l-q-j-i-b-J c-k-l-k--Y-cv H--k-s J---q-T Lt-g-b-j-Xl o-b-j-X-h-X.-   YTt liJ


h-k-m-i A-t-f-a--c J-pw m-o-Y-Ji  
[ Posted on Fri, 12 August 2016 ]

h-k-m-i At-f-a--c k-d-o-J-d-J m-o-Y-J-i j-Y G-l e-k-d-al o-j-Ȣ-Y-l-h-X- dh-K J-pw m-o-Y-J-i l-a-L-u V. f-Q o-c-bdu.   YTt liJ


gX Jhv sV h׮ AbJhiv...  
[ Posted on Fri, 12 August 2016 ]

C- d-kt- C-s--i h-c C-k-Y g--X J-r-u Av- f-ڢ-h--X. c--T g-X m-k-- g-L-h-i h-s-i-j--J-i-X C-Y F J-j-v o-m-i-h-k. F-v,   YTt liJ


cvYc mn LtgXiiv... 
[ Posted on Thu, 11 August 2016 ]

cv-d-Y l-i-o-c m-n-h-X Lt-g-X-i-Ju D--m---Y-Ƣv Lt-g-X-i-J--Y-c-h-ء-i H-j L-c--q-Q-oע- Jx-o-k-L-c l-b-i-h-J--Y c--i-j-. Lt-g b-j---Y-c h-ء-i h- h-o e-q-J   YTt liJ


d hkv AdJT  
[ Posted on Wed, 10 August 2016 ]

d-Y--q-k h-׮ C-k-JT-X-J h-b-h--q-k l-j A-hYl O-j-i a-l-o-w--v J-s-i-h d-j-o-w A-h-Y-l--h--l-j l-q-j d-- B-Jt-n-J o-g-l-J-   YTt liJ


oYclk JTYk oYJw mڢJ  
[ Posted on Wed, 10 August 2016 ]

oYclk JTYk oYJq giT Hj dUc. dk oYJq oYc ozj dbcMTJhX JjY. AYJٮ CliT lk Jcqq mhq cTsٮ.   YTt liJ


mjj AX lhhu Lإ T  
[ Posted on Wed, 10 August 2016 ]

Q-l-Y-v H-r- J-T-c-l H--X Oi. H-j L-o Oi J-T--X F-k-l-j a-c-ac d-lt--J-q-kt--T--Y. Lu T, f- T Y-T- d-j-O-Y-hi c-j-l-b O-i-J-q-ٮ.   YTt liJ


ljo liu dthi dYjbu... 
[ Posted on Wed, 10 August 2016 ]

l-j--o l-iu C-- J-k- Bt- l-j-l H--X. m-j-j-g-L--qv S-j-ؤ-Jw O-j-ٮ J-T d-m-c-h-١---Y-c-i-X l-j--o l-iu F- d-s-i--Y. m-j-j-g-L--qv C--j-v S-j-ؤ-Jw O-j-ٮ   YTt liJ


diuJt AVJסX cw  
[ Posted on Tue, 09 August 2016 ]

l-a-c-o-p-j-i A-h-Y-h-i B-m-i----Ƣv ... D-s-d--q... h-j-X l-q-d-T-J-k-i-X. O-s-i-j Y-k-l-ac l-v d-k l-ac o-p-j-i B-m-i---l-j-X c-w. F-v,   YTt liJ


kLL Otv lTJ١v...  
[ Posted on Mon, 08 August 2016 ]

kLL Otk lT dkr hXki F eLo hkh١JYX   YTt liJ


kLL Otv lTJ١v...  
[ Posted on Mon, 08 August 2016 ]

kLL Otk lT dkr hXki F eLo hkh١JYX   YTt liJ


FJw fkh١? 
[ Posted on Sat, 06 August 2016 ]

fx Vuoע oJu C djmbc lr A̢iT ozYi A̢ik bYqT Aml hcoku Jri. Btlljh l oYJqv A̢JqT mnXl fkil ljcTiٮ.   YTt liJ


Y-s-iV djmbc Fw ? 
[ Posted on Sat, 06 August 2016 ]

30~35 l-i-o J-r oY-J-qv Y-s-iV d-mc-w J-X-s-ٮ. A-Y-cv, 35 l-i-o J-r oY-Jw Y-s-iV T-ͤ-Jw c-T---Y-X.   YTt liJ


Lt-g-XJw Lu T JTv... 
[ Posted on Sat, 06 August 2016 ]

Lu T B-j-L--c c-k-Y-X J-j-v Bt- o-m-i-h-١-l-k. C-l-i-k B-ʢ-H-J-o-V-ʤ-J-q-X C-Y-c o-p-i---Y. B-j-L--c h-Y-h-k, o-z-j--c Lu T l-q-j c-k-Y Y--i-X.   YTt liJ


jYiv k׮ C Dss١?  
[ Posted on Fri, 05 August 2016 ]

kJ QcoKiv Aբv ck gLl jYiv Dsءw k׮ He Osk F dUc. Okdw hfv ci doYJ li CjYcTiv dkj Ds dJ. CYcTiv k׮ He O़ Jj Htsk. Fv CY lqjiYJ AdJT Oफ F dUc. jYiv k׮ C JTsY shv cLעl FctQ csi. CY dk mjjJ dm--cw lrli.   YTt liJ


C-j-w Qcv... 
[ Posted on Thu, 04 August 2016 ]

C-j-w QcY C-j--h-b-j Y--i-X. F-v, A-l-j H-- l-qt- l-k-Y---Y J-s- o-ƣt-X-h-X. C-j- o-ɡ-n F-d-r C-j- Q-k-g-j-l l-j---ٮ.   YTt liJ


H-n-b-h-i d-r-q d---s-Jq  
[ Posted on Wed, 03 August 2016 ]

-h-c-n- iZt-YZ gX e-k--q-i-Y-cv,- Hj c-j gX dr--q j٤ cj d-s d-i Dw--T--i-qq g--X-j-Y m-k-v B-j-L-J-j-h-i Q-l-Y ci-u o-b-.   YTt liJ


dv JTY AhYhiv... 
[ Posted on Wed, 03 August 2016 ]

dv H-j o-h-J-Y-p-j-h-X-. J-ˬ-l d--c-h-k롫 A-T-i H--X- dv. J--Jw--s d-b-c. J-j-X C-Y-k J-ˬ Y-. F-v, d-k-c- Ok dt-m-e-k--q-h-ٮ, d-Y-J-- A-h-Y-h-J-ءw. dv J-V-c-oסx d-k d-m-c--q-١--h- d-s-i-.   YTt liJ


BoYh fעo JjXw...  
[ Posted on Wed, 03 August 2016 ]

H-j Y-l-X-i h--k-T l-k--T- d-X-l-i m-oc c-q--k-T A-J-- d-l-m- m-o-J-m--k- F--X. C--c m-j-j--k- F- H-J-o-Qu j---k-T m-j-j-- l-lb g-L--q-k- F--iv h-Y-h m-j-jJ d-lt--c-w m-j-i-i c-T--J-i-.   YTt liJ


Yihc AYQlu lih  
[ Posted on Tue, 02 August 2016 ]

lih mkhilt AoZYihc CYu ob. oYJw Btlljhmnh١J Jvh Yihc AYQlcX lihv obJ. dihsYcoj AoZJqT ozY JsiYX Jvh Yihcc JjX.   YTt liJ


Ju-ot h-j--Jw- Ylk  
[ Posted on Sat, 30 July 2016 ]

J-uot OJvo hjJw Jlk CT hVv otloo Jtdsnc. cklv lv lkiw Js lk CT hj lvc cThj AYc AbJYt YisJ   YTt liJ


mjjJ dltcwlmhi l kgYjv... 
[ Posted on Fri, 29 July 2016 ]

l- J-T--Y Q-l---Y-c--s- B-k-O-u J-r-i-h? H-j a-l-o d-i- H-j h-X-t d-k l--h-k-Y Q-l-u c-h- J-r-i-k. H-j Q-l-Q-k-w- l- A-Y--q d-b-c-d--Y-X   YTt liJ


Yɥj Ou alol Jrv...  
[ Posted on Fri, 29 July 2016 ]

d-OJ m-k-i-k j-O---J-q-k l-s--cv---Y J-Y-d---Y-hi c--T C-nT l-g--q-k--X Y-ɥ-j O-u. Y-ɥ-j A-T-dv c-c-c O-d-- d-J-j d-J-hi O-u l-g-l,   YTt liJ


lt--J- c-j-T-u Dsl lici 
[ Posted on Thu, 28 July 2016 ]

a-l-o-l G-r h-X-t D-s--J-i b-j-q l-i--J-i O-़ l-t h-c-o-J-h-i m--j-X--X J--v. 50 l-i-o J-r-v G-r h-X-t D-s--J-i h- h-X-t d-o-J   YTt liJ


Dshkihi BjL dmcq...  
[ Posted on Wed, 27 July 2016 ]

D-s--h-k-ih d-k-d-r d-k-l-b--k d-m-c-w- J-j-X-h-J. B-j-L-d-j-h-i h-c-o-J-d-j-h-i dk l-b--k d-m-c--q-X D-s--h-k-ih   YTt liJ


Qoc hj Jrv...  
[ Posted on Mon, 25 July 2016 ]

A-o-K l-v, A-Y dt--h-i h-s-X-h-Ƣv h-j- J-r--X. o-b-jX h-j- J-r---Y d--l---k-X.   YTt liJ


Lo-Tfw AJסu Cli djȢ...  
[ Posted on Mon, 25 July 2016 ]

L-o-T-fw h-k l-n-h A-c-g-l---l-j-T F-X l-q-j J-T-Y-k-X. F-v, C--j--k L-o-T-fw l-q-j d-- h-su B-it--a-v dk j-Y-J-q-h-ٮ.   YTt liJ


dhpl pajLl AJפ AYgYQo  
[ Posted on Sun, 24 July 2016 ]

kJ hjXcjc JjXhi AoKqT dJiv Gl hkX paLl dhpl. C AoKw dTd aloc csJXc BqJqX hjY.   YTt liJ


hTJrv YTiu Hj htLLhٮ  
[ Posted on Sun, 24 July 2016 ]

o--Y~djn gahc Glj cjT Hj dm--chX hTJrv. QlYmkik dYhi, gXJhk hlhX hTJrkc JjXhJY. ̢jhi lqX DdiLv hTJrv hסcJhX Acglt dsiY.   YTt liJ


jLJqT F JT, C ltn BmdYikiY 18 kȫ dt  
[ Posted on Sun, 24 July 2016 ]

C ltn Qclj hYv Qki lj ott BmdYiv llb jLw OJ˩YTiiY 18 kȫ jLJqX BjLlJd. Jjqv llb jLw dThsYus kXhXY lJd AbJYt dsi.   YTt liJ


Al-m- H-n-b l-g-L-v Dw--T, J-sXs o--ʢ-c l-k J-s-i  
[ Posted on Sat, 23 July 2016 ]

ʮ D-d-i-L- j-L-J-q-T F- lt-ڢ--Y la-m oa-m o-ʤ-J-q-T l-k-i-k lk-i A--j-l-h-X C--j-h-j c---c d--k--Y.   YTt liJ


lichJס  
[ Posted on Sat, 23 July 2016 ]

gX Jr DTc Gki, Lؤ, dj QjJ Fl Jrv lic׫ Hrl.   YTt liJ


dX Jhck  
[ Posted on Sat, 23 July 2016 ]

d--X-J-T- l-qt J--J-qv g-l-iv A-J-h-o-Ǣ J-T-Y-k-Ju o-b-Y-i- d-U-c. d-U-c-v d--T 37 m-Y-h-c B-q-J-q A-l-j-T O-s--J-k- d--X A-c-g-l--j-.   YTt liJ


lhs Ohi... 
[ Posted on Sat, 23 July 2016 ]

m-o-J-m-- d-- O-j--k-X Oh. h-r--k-h-i-Y-T C--j d-m-c-w d-k-j-i A-k---١-J. l--h-s Oh dk d-m-c--q o-nT---Y-X. d-c Y-T--iv d-s-J O-h-i O-kt- D-١-J.   YTt liJ


e-׮c-o B--Jw e-׿  
[ Posted on Fri, 22 July 2016 ]

C- F-ɢ-c-h-Y-c B- B-X. g--X J-r--c d---T J-s-i-c h-fv B--Jw o-k-g. Y-T-J-s-i-c B--Jw h-Y B-i-j--q-X.   YTt liJ


lסhu V Jsv ljL  
[ Posted on Thu, 21 July 2016 ]

o-j-d-J-m Gv--Y Q-l--c-X c-h--n. F o--v c--s--c h-T. C-Y Y-j--Y l-ס-hu V-i-T J-s-l.   YTt liJ


V-l-o A-- lx V-qt l-d-l  
[ Posted on Wed, 20 July 2016 ]

J-j-q-v H-j-d-T l j-L-Jw D---s--w A--c Y-i B-k-O-c-i-X J-Vc e-V-s-nu H-e C-ɬ-iv F--i-Y. B-s-lt-n- l-Q-i-L-Z-i-h-i J. F-e. F. C- h---X.   YTt liJ


jLdYjbmn dli  
[ Posted on Wed, 20 July 2016 ]

Jt-f-p-V-׮, J-ˬ, h-Lc-n, A-ix F- c-j-l-b d-n-J--q h-k-J--k d---s-J-q-k d-r--q-k A-T--i-j--. F-v, C-Yv c--k롫 l-Y-oY-hi H--X d-l-i   YTt liJ


 
      

loading...
   
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting