Sunday
01
March
2015

vanitha commission

    p     co     och     J   BjL   aY     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ > BjL  
   


Jrc BLjX OiY mjjgj Jsiu... 
[ Posted on Sat, 28 February 2015 ]

g-j J-s-iu B-L-p---l-Ƣv... d-k-k롷 Oi D-d-i-L-... dv-Oi J-ٮ C L-X J--k   YTt liJ


BjLT Qlu... 
[ Posted on Sat, 28 February 2015 ]

Y--q B-j-L--c l-q-j A-c-i-Q-hi H-j e-k-lt-L-h-X. Y--q-i d-Y-l c-w d---s-J-q-T l-g-L--k-X Dw--T--s--Y-Ƣ-k i-Zt--v C-Y H-j e-k-lt-L-h-X.   YTt liJ


JXJw ȣXhJע ArJ BjLl ltڢu... 
[ Posted on Sat, 28 February 2015 ]

J-X-J-q-k- c--iv, A-i-q-T h-c-o-J-l h-c-o-k-. h-K---i h-c-o--i Y-q--h-X J--J-qv Y-q-i--Y. A-Y J-٤ Y- h-K-o-z-j-v d-bc d-Ʈ J-X-Jw--ٮ.   YTt liJ


Jqow ciɢ  
[ Posted on Fri, 27 February 2015 ]

mjjk Jqow ck DiyY BjL anJjhi fb. Jqoqv Y c Jqow O Jqow Fc YjYjlٮ.   YTt liJ


a-p---u C---r  
[ Posted on Thu, 26 February 2015 ]

Dt-QQ-- Jk-l-s-i-X C---r. m-j-j--c-l-m-hi F d-n-J--q CY-k-ٮ. l-ס-h-c-Jw, b-Y-w, c-j-Jw F-l-iv o---h-X C---r. d- ap---Y-cv C--r Jr--ءw DTu Y mj-j--c Dt-QQ kg-.-   YTt liJ


oaiv hto fb: 385 hjX  
[ Posted on Wed, 25 February 2015 ]

oa Asf hto jL gYiv. CYlj 385 dt hto fbiv hjXhT.   YTt liJ


llpQlYk kLJfcb cY  
[ Posted on Tue, 24 February 2015 ]

AllpYQlYv kLJfcb dkt ilwY Hj hsi.   YTt liJ


ohalglqv c Juot, FiVo hjJw 
[ Posted on Sat, 21 February 2015 ]

Juot, FiVo FliYji Hnbw ohalglqv c lJod碨Th Jٷv. C jLw Cdr hjJqw Cj ek Cj Hnbqv c kgh dUc dsi.   YTt liJ


c-ע-k OY--r-J-qv l-r-Y-j-u  
[ Posted on Thu, 19 February 2015 ]

C-t-c׮ Dd-i-L-v Y-T-, a-j-d-i-L--k d--T OY--r-J-q-k l-r b-j-q Q-l-Yw ch- O-פ-h-ٮ. o-h-pJ m-Kk o-פ-Jw L-X-l a-n-l D-l-i-X F-Y Yt--l-n-i-h. iZt-YZ-v F T-Jc-q-Q-Jw- Cj j٤ lm--q-ٮ. T-Jc-q-Q-J-q-T L-X-h-X, a-n-h-X c A-c-g-l--٢-l-j-Y F J-j Y-j-h-c--Y CYv GY-X c o-J-j--Y F-Y-c Bm-i--j-.-   YTt liJ


cYicc iL 
[ Posted on Wed, 18 February 2015 ]

Bj-L-l-̨i ctl-O--ءw AY mj-j-us oK-l hY-h-k, hs oɤ-k-c-l JTiX. hco椫 mj-jl dj-odj lq-j-is f-d--j--. mj-j--usi hc-o-i   YTt liJ


hjX lY dc  
[ Posted on Wed, 18 February 2015 ]

jQ llb o̡cqv dc ( F1 Fu1 ) dTj. Jr h alocT jL fb cskbJ djX hjY. dաf, jQ̡u, LQs, hbdam, hpjnT YTi o̡cqkX jL dTjY.   YTt liJ


mhi c BjLJj 
[ Posted on Mon, 16 February 2015 ]

c AcjLJjhXX objX JyYY. Hy djbiv AbJ Jrv c AcjLJjhXX lkiyv. Fv, ci   YTt liJ


f׮s F lu  
[ Posted on Mon, 16 February 2015 ]

g-Ȭ-l-oY F-Y-k-dj f׮ s Hj H-n-b-h-X. d٤ hYv Y f׮ s H-n-b-h-i D-d-i-L--l-j-. f׮ s-v d--o,- h-Lc-n,- Aix, e-q-J Bo-V, J-ˬ,Jt-f-p-V-׮o, d-u,- Bʢ H-Jo-V-ʤ-Jw, l-ס-hu F, f 6, o, c-j-Jw F-c m-j-j--c-l-m-hi F MT-J--q A-T--i--ٮ.   YTt liJ


Tu-n-c? Tu-n-c-T--...  
[ Posted on Fri, 13 February 2015 ]

Tu-n-c-T---l-j-i Bj-h-١-J-, d-Y-J- h-k-i-q-Jw. Fɢ-c GY-c Tu-n-c-X. Tu-nu c-j-lb m-j-jJ h-c-oJ d-mcw D١-.- Tu-nu AJ-סu lqj kq-Y-hi ht-LL--q-ٮ...   YTt liJ


F lx Fu lx: QLY dkX  
[ Posted on Thu, 12 February 2015 ]

dTt dT F lx Fu lx fbiYj dYjb cTdTJw oJju Jz BjL hɡki ooZcw ctm cvJ.   YTt liJ


h-k-iu m-h--Y j-L-h-X?  
[ Posted on Wed, 11 February 2015 ]

-m-j-j-- BJ-Y-i lm-Y-i Y--l Ac-i-Q-hi j-Y-iv c-k-c-s-u l-q-j-i-b-J m--J-T---l-j-ٮ. CY-c-i G-Y׫ lj d-J-c Y-s-J--l-j-ٮ. Cl-j-T B-p-j-j-Y, Bp-j-m-k, g-X-Jh F--l-i- h-ע-h-s---T-. -   YTt liJ


a-lo Hj T-odx D  
[ Posted on Tue, 10 February 2015 ]

B-p-j-v D--Y dע-, Fv D Ab-J-h-J-c d-T-. o-V-i Jq-sV F j-o-o-i--h-X D. 40 mY-h-c o-V-i-l 60 mY-h-c Jq-s-V CY-k-ٮ. H-j-a-lo Bp-j-v Dw--T--l D- A-ql 3~5 L ( 1.5~ 2.3 L o-V-i ) BX.   YTt liJ


FX Y J-q-  
[ Posted on Mon, 09 February 2015 ]

Bj-L Hj d-Y--i j-L Hj i-Zt-YZ-l BX. C c-j--X l-oY-Y-d-j-h-i FYt--c-l-. o-K-O-J--i-T o-b-YJw C dmO--k-v lX l-k-i-j-u.- Q-l-Y-m-k-j-Lw Dit- J-T g-n-X-i-X l-a-k-J C c-j-T l--l-q-J-qv h-K-hi H. Q-l-Y-mk A-c-J-k-h-i dj-nJ-j-J Y-i-X CY-c d-Z-h-J-h-i ct--m--l dj-p-j.   YTt liJ


9~v Alocءw di dmjcJ 
[ Posted on Sat, 07 February 2015 ]

lsY dsiY, cnXv Aah He oiuooc l٢ LlnJt cTi dUckX HudYv Aloc dit JrjX lhijY. 29, 39, 49, 59 Fc lioqqljkX   YTt liJ


d-h-p--c H-nb Y--l-T  
[ Posted on Fri, 06 February 2015 ]

Y--l-T oh-k FT- m--h- L-h-Y-v h--a-lo C li-J. a-l-o-l h-Y h--X. h a-lo Jr- L-h-Y J A-j c-r-kv DX--J. dj D-X--X. Cl goh-h--X. CY-c k-QQ-lY o-z-j F-X d-j   YTt liJ


cj cti Juosc Yj  
[ Posted on Wed, 04 February 2015 ]

Juot giT jLhX. Fv, BaMv jL ctiv Juosc JrT. Juos kXw AlLXYX jL htԢ AdJTJjhi Aliku JjX   YTt liJ


d Y-v,- YT-i J-s-i  
[ Posted on Tue, 03 February 2015 ]

gX l-j-l-r--lt m-ڢ--J. c-i Ol--j gX Jr---Ƣv a-p-c-d-mcw D١---Y-T- d-X--T-i D-١-J-h-Y!.   YTt liJ


Bʢ fJTjiv oJqw cY 
[ Posted on Mon, 02 February 2015 ]

J-Jw l--i-i o-Ȣ-u B-ʢ f-JT-j-iv o-d-J-q-X l-q-j--k-h-i c D-d-i-L--l-j--Y. F-v, f-JT-j-i-J-q c-m-d- C o-d-Jw f-JT-j-i-i--q   YTt liJ


Ctcע AhYdiL LyYjhi dYMYw JjXhJ  
[ Posted on Mon, 02 February 2015 ]

C-t-c-ע- A-h-Y-d-i-L p-c-J-j-h- Ok d-Yi d-Uc e-k-w. h-a-h h-i--h-j- J-j-X Y-k--s-k-١-J h--l C-t-c-ע- A-h-Y-d-i-L J-j-X-h-١-J   YTt liJ


ltJk ~dojTiju 
[ Posted on Mon, 02 February 2015 ]

h-ˬ Dw-d-T---l-j-X h-k-i-q-J-qv G-s-i. h-ˬ-h-k-Y D-X J-r-u o-b--k- d-s-i--l-j G-s. h-ˬ J-r---Y-k-T dk A-o-K--q A-J-ע c-s--h-   YTt liJ


alol 20 hc cT, Bio ltڢ  
[ Posted on Mon, 02 February 2015 ]

20 h-c-׮ c-T-u o-h-i J---iv J-T-Yv J-k Q-l-. J-फ J-k A-c--i c-T-. C-Y-c-w h-J H-j l-i-h-h-- Y- d-s-i. F-k a-l-o-l m-j-j A-c-   YTt liJ


dhp hפ Jccozj  
[ Posted on Mon, 02 February 2015 ]

kJ Gl lki JvTi o,ztfcv T ~2 dhpc hjټ LlnJt. hjqT Ckik ljk dhpmhcMTJqټX dmOhfLqk Bt.Q. Jt hVvJqQk moYQSjT Jٷv.Aդltn c٤c djXkTlkX CY YjsY   YTt liJ


eofv AhY YYdj dJTlt lnajLJqi hsu obY  
[ Posted on Fri, 30 January 2015 ]

o-nv c-׮ lt--Jw Ft-T-iu-h-ʢ- A-Y-j J-T--ءw B-j-L- f-b-. e-of--k-Y Q-l-u d-ס A-l--i-k-i-lt   YTt liJ


lnal hcoJ otl HtmǢi fb  
[ Posted on Fri, 30 January 2015 ]

A-h-Y-h-i o--T-d-T--lt- Ht c-nT-d-T. Ht---s-l-c J-j-X-w d-k-Y-ٮ. A-Y-k- h-c-oJ o-Mt-n-h-X- Y-j--s--j--.   YTt liJ


jJk dojiT Aql ciɢu... 
[ Posted on Fri, 30 January 2015 ]

A-h-Y-l-X J-s-iu g--X J-r---Y-c h-خ O-si h-b-j-c-j Q-o m-k-h--iv h-Y-i--X L-l-n-Jt d-s-i--Y. l-X J-s-iu h-Y-h-k,   YTt liJ


lih LXw  
[ Posted on Thu, 29 January 2015 ]

c lih O़Y cT JiJhY ltڢd碴Yc lX JsiYc mjjgL ckctYc l٢iXk. Fv, lih   YTt liJ


LtgXii AiT lna Jc fb 
[ Posted on Thu, 29 January 2015 ]

Lt-g-X-Jw--١-l h-c-oJ o-t---q l-n-a-l J--c f-b--h--Y d-Yi A-s-l-k. F-v, C-Y- A-c--j-e-k h-Yt--k J--c-T-d-h-١-J-h- d-Yi   YTt liJ


alo hrlu YTtii Jجsc hkyv 
[ Posted on Thu, 29 January 2015 ]

a-l-o h-r-lu Y-Tt--i-i C-j- Q-k-O---lt- l-lb j-L-w d-T-d-T-c o-ڬY l-q-j J-T-Y-k-X- d-U-c-w J---i--ٮ. c-n-J-i-hi   YTt liJ


Tu-n-c--Ƣv G-r Jr-  
[ Posted on Thu, 29 January 2015 ]

-h-c-o-J-o-t- kM-J-j-u G-r J-r-.- G--r-v Dit Aq-lv d--o D-ٮ. d--o,- o-s--Xu F c-s-Tu-oh--s- Aql J-.   YTt liJ


d-h-p-h-s-iu T-פ  
[ Posted on Wed, 28 January 2015 ]

d-h-p-j-L-Jw-- H-j o-ɡ-n-lt. d-h-p--us Y-Y- A-s-iu J-iv o-s-ծ- J--i-s- J-j-h-k. J-iv T-פ J--iv h-Y-i-J   YTt liJ


d-r-w l-s-l-i-עv Jr-...  
[ Posted on Sat, 24 January 2015 ]

d-rw Jr--ءw m-ڢ- Ok J-j--q-ٮ. dr-lt-LLw F-r m-j-j--k J-T-Yv BL-jX O---T-Y l-s li-ע-k-X. h׮ g-X--c-mn drw J-r-v Al-i-k d-n-J-M-T-Jw l--j-Y-iv mj-j--c kg--.   YTt liJ


li Yv cYilc  
[ Posted on Fri, 23 January 2015 ]

F-k-J-q-T-i m-j-j---i B-j-L c-k-ct--c-l-m-hi l--h-c-J-q-k h-c-s-k-J-q-k o-ؤ-nT-h-X l--i   YTt liJ


Cc dhp hס dthi  
[ Posted on Fri, 23 January 2015 ]

Ba JYh duJio ldTv lQiJj. HoTkiiv cklioJju olit pio F BxJX JYh duJio ldTY   YTt liJ


Jwlslc cojhi JXyY  
[ Posted on Fri, 23 January 2015 ]

O-l c--i Jw---k- d-s-v d-i-h-i-Y-J--X- d-s- Y---q-i-J-i-X o-b-jX d-Y-l. d-, Jw-l--s-l-c   YTt liJ


Lpla  
[ Posted on Thu, 22 January 2015 ]

Ot- j-L-w- A-kt-Q--h hJ d-Y-l-b-i-X B-j-l-d. B-j-l-dk A-j- d-j---Y B-j-l-d-X d-j---Y e-k Y-j   YTt liJ


jot Dlt Fe v hX  
[ Posted on Thu, 22 January 2015 ]

V-JT-s J-١v h-c-פ-J-ٮ J-s-i-l A-l--i-k j-ǡ-Y o-t-. V-JT-s-T ct--m-h-k-Y h-j- ct-u-d-k d-T-k. d-k-d-r   YTt liJ


dYv DdȢv paiMY obY ltڢ  
[ Posted on Thu, 22 January 2015 ]

d-gY g--X J-r---Y d-Y-l-i D-d-Ȣ- m-k-h--l-jv p-a-i-MY o-ڬY 27 m-Y-h-c-h-X- m-oY-t d-s-i-. 16 lt-n-h-i c-T--l   YTt liJ


dhp jLc djpjhJ iLjYJw  
[ Posted on Thu, 22 January 2015 ]

d-h-p-j-L-Jw- g--X-c-i--X l-q-j d-b-c-h-X. C-Y-c-d Y- l-i-h--c h-K ̡-c-h-ٮ. d-h-p-j-L--c d-j-p-j-h-l Ok i-L   YTt liJ


2050~v i.Jiv Juot hk Ost hj 
[ Posted on Sat, 17 January 2015 ]

JuoscYji mhi djkX i.Jik LlnJt. 2050~HT Juot hjXw djhlb JsiJ Hj djblj Aj hjXw ogl jQhi fchפJ FYX C jL LlnJjT kȬ.   YTt liJ


oe׮VƤJw AdJTJj  
[ Posted on Sat, 17 January 2015 ]

a-l-o-l F- Hx-o o-e׮ V-Ʈ J-r--J-i-X-Ƣv c--q-T J-m--q-T d-i 1.9 lt-n J-T-Yv B-J F--X d-Yi d-U-c-w d-s-i--Y.   YTt liJ


QlYmkJqv h׫ lyiv hLcv c jȩcT  
[ Posted on Sat, 17 January 2015 ]

l-a-m-oY--c C-Y-l-j-i l--h-i J-٤-d-T-u J-r-i--Y-X h-Lu (O---) F j-L-- J-j-X-w. F-Ƣ-k j---k Ok   YTt liJ


HtmǢ ltڢu  
[ Posted on Sat, 17 January 2015 ]

o-nv c-׮ lt--L o-פ-J-qv H-j-d-T o-h-i O-k-l-r---lt o-Ȣ-J. c--q-T Ht--m-Ǣ-i Y-J-j-s-k-Ju o-ڬ-Y-i--Y-i m-oY-t   YTt liJ


LtgXi hYmi  
[ Posted on Thu, 15 January 2015 ]

Lt-g-X-Jw- F-d-r h-Y-h-r--lu Y---Y o-b-j-X-i-X. Lt-g-J-k- m-j-j--k j--- A-q-l h-פ eq-i-V-J-q-T Y-Y lt-ڢ-.   YTt liJ


ow Ol BjLlcJ 
[ Posted on Thu, 15 January 2015 ]

o-w O-l---Y-c d-k- D--m--q-ٮ. J--Jw- C-Y J-q--c--j D-d-b-i-X. O-kt- C-Y i-Y O---Y-c o-p-i. h-פ O-kt--l-, B-j-L   YTt liJ


AhYlih Oiv Btl ljh cj  
[ Posted on Thu, 15 January 2015 ]

oY-J-qv d-kt--h-ٮ e-׮-c-o g-h, Y-T-J-s-i-c m-j-j-- l-T-l c-k-ct--c-h-i F-Y l-i-h O--c A-lt--n-h-X. C o-z-j g-h J-T   YTt liJ


Lpla  
[ Posted on Thu, 15 January 2015 ]

Ok c-Tu l-a h-Y o-b-jX j-L-w m-h-d-u. F-v, F-ɢ-c G-Y-c B-m-d-Y-i Y-T o-g-l-h-X c-h-. C-Y A-Y c-k e-k-h-k cv-J--Y.   YTt liJ


gX JhJjXkT lik J ciɢ  
[ Posted on Thu, 15 January 2015 ]

i-s-J- B-o-V-, J-ˬ H-J-o-k-׮-, J-ˬ e-o-e-׮- F- k-l-X--q-T A-q-l- m-j-j-v J-T-ء-r-X- l--J-qv J-k- A-Z-l J-V-c o-סx j-d   YTt liJ


BjLh mjj ohu  
[ Posted on Thu, 15 January 2015 ]

B-a J-i d- h-b-j-.... C c- d-i-L J---...? H-j O-si c-k--iv A-T--i-j- l-ס-hu H- j-١ l-ki H-s-դ-J-qv A-T--i-j-   YTt liJ


AhY hadc hkh Awosc dYjb  
[ Posted on Wed, 14 January 2015 ]

J-u-Oi J-T---Y A-Y m-k-h---Y m-j-j--c c-k-Y-k- c-j- H-j d-O-j-X-h-١-i-j-. F-v, j-L-d-Y-j-b--c o-p-i-   YTt liJ


Atfa dYjb  
[ Posted on Wed, 14 January 2015 ]

C- h-c-n-c Jt- Y- j-L-h-X Ju-ot. F-v, Ju-o-s-c B-j-L-J-j-hi Q-lY m-k-J-q-k-T H-j d-j-b l-j Y-T-i-c-J-h- d-U-c-w   YTt liJ


Jec Yu AYh 
[ Posted on Mon, 12 January 2015 ]

H-n-b--q-T H-j d-J-Y-a k-i-c-i-X Yu. B-it--a-v dk h-j--J-q Y-cv O-k- J-r-u d-s-i--Y A-Y-J-٤-Y-. J--Jw--١-J   YTt liJ


BjLJjhi QlY Jhw paijL ojȢ 
[ Posted on Mon, 12 January 2015 ]

B-j-L-J-j-hi Q-lY J-h-w d-ɤ-Tt-v p-ai oY-g-c d-k j-L-w Y-T-i-c-J-h- L-l-n-Jt A-g-d-i-d-T-. p-a-i-j-L   YTt liJ


dJlk DdȢu... 
[ Posted on Mon, 12 January 2015 ]

d-J-l-k-i-T a-n-l-m--q J-s- A-s-i--l-j-i B-j-h-k. d-J-l-k---l-jv 99 m-Y-h-c--c A-Y-s-i. C-Yv G-Y-ٮ 80 m-Y-h-c d-j C a-m-k   YTt liJ


Bio cu lqX  
[ Posted on Mon, 12 January 2015 ]

ltJ opQhi AoKq dYjb Bio cu cT lqX ekdah Llnt   YTt liJ


jLhX OJ  
[ Posted on Mon, 12 January 2015 ]

hkcqi jLXqi dsɾc mjj oglJhi dJiiX jLw. jLq AThtY oLY OX   YTt liJ


hKj hסu e-io d--Jw  
[ Posted on Sat, 10 January 2015 ]

BrO-i-k-j-v h-K B-l-J--Y c-Y-X. Bl-J- l--v l--k-i, Y-q-o-i-k-i, d-Y-c-i-k-i CT   YTt liJ


dT Jsiu dX JTX?  
[ Posted on Sat, 10 January 2015 ]

-J-q-oTw J-s-iu B-pj c-i-X AY-l-m-h-X. gX J-h-J-j--k-v gX Hr-l--k.   YTt liJ


mjjlaci dmlaci Jsiu Yhu Qo  
[ Posted on Fri, 09 January 2015 ]

m-j-j--k-١-J ct--k-J-j-X H-r-l-u Y-X-h-u Q-o J-T---Y c-k-Y-X. J-i-J-Y-j-w- G-s d-i-d--Y-X Y-X-h-u. l-i-h   YTt liJ


paijL ltڢu iL  
[ Posted on Fri, 09 January 2015 ]

iL O---Y o-w O-l---Y d-k Y- p-a-i--c L-X-J-j-hi e-k-h-X cv-J--Y- L-l-n-Jt J---i-j--. pt-lt-V-k m-oY--j-X   YTt liJ


alo hrlu YTtii Cy Qk Oiv... 
[ Posted on Fri, 09 January 2015 ]

a-l-o h-r-lu Y-Tt--i-i C-j- Q-k-O---lt- l-l-b-j-L-w d-T-d-T-c o-ڬY l-q-j J-T-Y-k-X- d-U-c-w J---i--ٮ.   YTt liJ


cojc oYr  
[ Posted on Thu, 08 January 2015 ]

jOJjhi gXhX oYr. B F CY AsiT. jOiT Jjv hYh, dnJqT Jjk oYr dk   YTt liJ


mJhJסu AmJ  
[ Posted on Wed, 07 January 2015 ]

AmJ lj, ljk Yk, hj, dl FliX Hnbhi DdiLY   YTt liJ


O Cs Juos١  
[ Posted on Wed, 07 January 2015 ]

Yiv OT Cs dijT mi. O Cs JrY Juosc JjXhJh dUc   YTt liJ


hadc DdȢ, eע klsv c j cT  
[ Posted on Wed, 07 January 2015 ]

d-Y-Y-k-h-s--j-T Q-l-Y-m-k-i-T A-c-j e-k-h-X e-ע k-lt. J-j-qv A-h-Y-h-i J-r-d A-T--J-T-J-i J-jw-J-m-w c-m-d--d-T-J-i O-़ A-l--i-X-Y.   YTt liJ


alol F hXt Ds  
[ Posted on Tue, 06 January 2015 ]

l-q-j o-b-j-X-hi B-j-L-d-m-c-h-X ȣ-X. d-l- O--c-qq J-r-l c-nT-h-i Y-v A-c-g-l-d-T A-l. l-qt, l-n-a,dn J-p-j--s-l, l-m-h-h-k-Y-i-qq Q-k Y-T--i-l-i-X ȣ-X-- J-j-X-w. ȣ-X-h-J-ע D--n-l-c-Ju....   YTt liJ


apc Ju Cɸr  
[ Posted on Tue, 06 January 2015 ]

Dtҷ JklsiX Cɸr. mjjc Blmhi F dnJq CYkٮ. d apYcv Cɸr Jrءw DTu Y mjjc Dtҫ kg.   YTt liJ


mjjk dաojiT Aql ciɢ jOJhX ltڢu 
[ Posted on Mon, 05 January 2015 ]

d-٤- h-Y-k F--l-v, d-s-Ƣ-Jw J-j-q-v F-i J-k--q d-r--h-ٮ d-d-i-. h-c-n m-j-j--k J-h-J-q c- O-u d-d-i-i J-r-i-h--Y-cv c--T c--k   YTt liJ


dvocT dsi lT... 
[ Posted on Mon, 05 January 2015 ]

QlY m-k j-L--qv h-k-i-q-Jw--T-iv l-d--J-٢-j- j-L-h-X dv-o A-Z-l h-k--j. h-- m-XU. j-٤ h- Y-lX   YTt liJ


ilc ckctu... 
[ Posted on Mon, 05 January 2015 ]

h-c-nu F-Y-l-i-o-l-j-i-X B-i-o? J-T-l-v 100 F- d-s-i. A-dt- O-kt 112 l-j-i- Q-l---ٮ. F-v, g-j-Yi Q-Yn d-J-j   YTt liJ


dJYa Cuoku Jli  
[ Posted on Mon, 05 January 2015 ]

duJio Lݢik dltchhi fסJmq DQ JTYv Cuoku Dkdac cmJ٢j Jmq   YTt liJ


 
      

    
 
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting