Friday
26
August
2016

Who can help your family eat right to stay at a healthy weight? We Can!

    p     co     och     J   BjL   ke     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ > BjL  
   


dJTv mڢY  
[ Posted on Fri, 26 August 2016 ]

dlnfb DnXj QlJq fb cVofhi lsv jLhX. dbchi jL fb hLqT JTTJqkT jLJjii lso AJ JT   YTt liJ


ojdJm hvءw... 
[ Posted on Thu, 25 August 2016 ]

g-h-i-k F- Q-l-Q-k-w- o-j-d-J-m A-l-m-l-oY-l-X. F-v, A-h-Y-h-i o-j-d-J-m Gv---Y B-j-L--c p-c-J-j-h-X. o-j-d-J-m--T-d g-h-i-k-- Aw-T-l-i-k-׮ j-mh-Jw   YTt liJ


J-q-oTw J-T-Y-k-X?  
[ Posted on Wed, 24 August 2016 ]

Bp-j Jr- 8 hX--s-c-mn jǫ d-j-m-b--X. l-s l J-T-.- hפ j-Lw c-k-cv--ء-r hפ hj--Jw J-r--ء-r J-q-oT-q- C c-k-l-j--q l-k-i-j--k-J-q l O-J--i O-T--s--T-j-Y.   YTt liJ


d-h-p h-X---sv 600 d-j-T Q-lu A-d-p-j--  
[ Posted on Tue, 23 August 2016 ]

d-h-p h-k kJ Hj h-X--s 600 dt h-j-. dh-K d-h-p-j-L l-a-L-c j-Q--j V-i-f-ע-J e-V-s-n- d-o-V-ʤhi V. n---k-i-X C-j l--h--i-Y   YTt liJ


h-adv GrYj Juot 
[ Posted on Sat, 20 August 2016 ]

A-h-Y-h-adcmk G-r Ju-o-s-J-q-k- c-i-. A-Y J-s- h-Y-h-X h-a D-d-i-L---Y-v-d-k C Ju-o-s-Jw l-j-c o-bY J-T.   YTt liJ


dvo JjXw...  
[ Posted on Sat, 20 August 2016 ]

h-k-a-j--k A-Y-c h-J-q-k ck c-V-J-qv D-١-J j o-t- h-k A-l-i-T Ok g-L-w l-J-o- D-ɢ cv---Y-c h-k--j F- l-q--d-T-. C--c l-J-o- c-V- p-h-s-i-Vv l-iu F- l-q--.   YTt liJ


Lt-g- bj hخ C-Y- l-i  
[ Posted on Wed, 17 August 2016 ]

LtgXiJYc JjY, Ltg bjXh Yjhcءw Y LcqQoעc JXJiXƢv Ahjk clQY mmqkh dmcqT YY Jsj. J lqti BjLc Gl dעi opOj VJTt Hj   YTt liJ


H--k-s J--w Lt-g--k--Ƣv 
[ Posted on Wed, 17 August 2016 ]

l-ܬ-Y-O-J-i J-Y-h-f-Q-o--k-c-d-J-i-Jq C- l-q-j-i-b-J c-k-l-k--Y-cv H--k-s J---q-T Lt-g-b-j-Xl o-b-j-X-h-X.-   YTt liJ


h-k-m-i A-t-f-a--c J-pw m-o-Y-Ji  
[ Posted on Fri, 12 August 2016 ]

h-k-m-i At-f-a--c k-d-o-J-d-J m-o-Y-J-i j-Y G-l e-k-d-al o-j-Ȣ-Y-l-h-X- dh-K J-pw m-o-Y-J-i l-a-L-u V. f-Q o-c-bdu.   YTt liJ


gX Jhv sV h׮ AbJhiv...  
[ Posted on Fri, 12 August 2016 ]

C- d-kt- C-s--i h-c C-k-Y g--X J-r-u Av- f-ڢ-h--X. c--T g-X m-k-- g-L-h-i h-s-i-j--J-i-X C-Y F J-j-v o-m-i-h-k. F-v,   YTt liJ


cvYc mn LtgXiiv... 
[ Posted on Thu, 11 August 2016 ]

cv-d-Y l-i-o-c m-n-h-X Lt-g-X-i-Ju D--m---Y-Ƣv Lt-g-X-i-J--Y-c-h-ء-i H-j L-c--q-Q-oע- Jx-o-k-L-c l-b-i-h-J--Y c--i-j-. Lt-g b-j---Y-c h-ء-i h- h-o e-q-J   YTt liJ


d hkv AdJT  
[ Posted on Wed, 10 August 2016 ]

d-Y--q-k h-׮ C-k-JT-X-J h-b-h--q-k l-j A-hYl O-j-i a-l-o-w--v J-s-i-h d-j-o-w A-h-Y-l--h--l-j l-q-j d-- B-Jt-n-J o-g-l-J-   YTt liJ


oYclk JTYk oYJw mڢJ  
[ Posted on Wed, 10 August 2016 ]

oYclk JTYk oYJq giT Hj dUc. dk oYJq oYc ozj dbcMTJhX JjY. AYJٮ CliT lk Jcqq mhq cTsٮ.   YTt liJ


mjj AX lhhu Lإ T  
[ Posted on Wed, 10 August 2016 ]

Q-l-Y-v H-r- J-T-c-l H--X Oi. H-j L-o Oi J-T--X F-k-l-j a-c-ac d-lt--J-q-kt--T--Y. Lu T, f- T Y-T- d-j-O-Y-hi c-j-l-b O-i-J-q-ٮ.   YTt liJ


ljo liu dthi dYjbu... 
[ Posted on Wed, 10 August 2016 ]

l-j--o l-iu C-- J-k- Bt- l-j-l H--X. m-j-j-g-L--qv S-j-ؤ-Jw O-j-ٮ J-T d-m-c-h-١---Y-c-i-X l-j--o l-iu F- d-s-i--Y. m-j-j-g-L--qv C--j-v S-j-ؤ-Jw O-j-ٮ   YTt liJ


diuJt AVJסX cw  
[ Posted on Tue, 09 August 2016 ]

l-a-c-o-p-j-i A-h-Y-h-i B-m-i----Ƣv ... D-s-d--q... h-j-X l-q-d-T-J-k-i-X. O-s-i-j Y-k-l-ac l-v d-k l-ac o-p-j-i B-m-i---l-j-X c-w. F-v,   YTt liJ


kLL Otv lTJ١v...  
[ Posted on Mon, 08 August 2016 ]

kLL Otk lT dkr hXki F eLo hkh١JYX   YTt liJ


kLL Otv lTJ١v...  
[ Posted on Mon, 08 August 2016 ]

kLL Otk lT dkr hXki F eLo hkh١JYX   YTt liJ


FJw fkh١? 
[ Posted on Sat, 06 August 2016 ]

fx Vuoע oJu C djmbc lr A̢iT ozYi A̢ik bYqT Aml hcoku Jri. Btlljh l oYJqv A̢JqT mnXl fkil ljcTiٮ.   YTt liJ


Y-s-iV djmbc Fw ? 
[ Posted on Sat, 06 August 2016 ]

30~35 l-i-o J-r oY-J-qv Y-s-iV d-mc-w J-X-s-ٮ. A-Y-cv, 35 l-i-o J-r oY-Jw Y-s-iV T-ͤ-Jw c-T---Y-X.   YTt liJ


Lt-g-XJw Lu T JTv... 
[ Posted on Sat, 06 August 2016 ]

Lu T B-j-L--c c-k-Y-X J-j-v Bt- o-m-i-h-١-l-k. C-l-i-k B-ʢ-H-J-o-V-ʤ-J-q-X C-Y-c o-p-i---Y. B-j-L--c h-Y-h-k, o-z-j--c Lu T l-q-j c-k-Y Y--i-X.   YTt liJ


jYiv k׮ C Dss١?  
[ Posted on Fri, 05 August 2016 ]

kJ QcoKiv Aբv ck gLl jYiv Dsءw k׮ He Osk F dUc. Okdw hfv ci doYJ li CjYcTiv dkj Ds dJ. CYcTiv k׮ He O़ Jj Htsk. Fv CY lqjiYJ AdJT Oफ F dUc. jYiv k׮ C JTsY shv cLעl FctQ csi. CY dk mjjJ dm--cw lrli.   YTt liJ


C-j-w Qcv... 
[ Posted on Thu, 04 August 2016 ]

C-j-w QcY C-j--h-b-j Y--i-X. F-v, A-l-j H-- l-qt- l-k-Y---Y J-s- o-ƣt-X-h-X. C-j- o-ɡ-n F-d-r C-j- Q-k-g-j-l l-j---ٮ.   YTt liJ


H-n-b-h-i d-r-q d---s-Jq  
[ Posted on Wed, 03 August 2016 ]

-h-c-n- iZt-YZ gX e-k--q-i-Y-cv,- Hj c-j gX dr--q j٤ cj d-s d-i Dw--T--i-qq g--X-j-Y m-k-v B-j-L-J-j-h-i Q-l-Y ci-u o-b-.   YTt liJ


dv JTY AhYhiv... 
[ Posted on Wed, 03 August 2016 ]

dv H-j o-h-J-Y-p-j-h-X-. J-ˬ-l d--c-h-k롫 A-T-i H--X- dv. J--Jw--s d-b-c. J-j-X C-Y-k J-ˬ Y-. F-v, d-k-c- Ok dt-m-e-k--q-h-ٮ, d-Y-J-- A-h-Y-h-J-ءw. dv J-V-c-oסx d-k d-m-c--q-١--h- d-s-i-.   YTt liJ


BoYh fעo JjXw...  
[ Posted on Wed, 03 August 2016 ]

H-j Y-l-X-i h--k-T l-k--T- d-X-l-i m-oc c-q--k-T A-J-- d-l-m- m-o-J-m--k- F--X. C--c m-j-j--k- F- H-J-o-Qu j---k-T m-j-j-- l-lb g-L--q-k- F--iv h-Y-h m-j-jJ d-lt--c-w m-j-i-i c-T--J-i-.   YTt liJ


Yihc AYQlu lih  
[ Posted on Tue, 02 August 2016 ]

lih mkhilt AoZYihc CYu ob. oYJw Btlljhmnh١J Jvh Yihc AYQlcX lihv obJ. dihsYcoj AoZJqT ozY JsiYX Jvh Yihcc JjX.   YTt liJ


Ju-ot h-j--Jw- Ylk  
[ Posted on Sat, 30 July 2016 ]

J-uot OJvo hjJw Jlk CT hVv otloo Jtdsnc. cklv lv lkiw Js lk CT hj lvc cThj AYc AbJYt YisJ   YTt liJ


mjjJ dltcwlmhi l kgYjv... 
[ Posted on Fri, 29 July 2016 ]

l- J-T--Y Q-l---Y-c--s- B-k-O-u J-r-i-h? H-j a-l-o d-i- H-j h-X-t d-k l--h-k-Y Q-l-u c-h- J-r-i-k. H-j Q-l-Q-k-w- l- A-Y--q d-b-c-d--Y-X   YTt liJ


Yɥj Ou alol Jrv...  
[ Posted on Fri, 29 July 2016 ]

d-OJ m-k-i-k j-O---J-q-k l-s--cv---Y J-Y-d---Y-hi c--T C-nT l-g--q-k--X Y-ɥ-j O-u. Y-ɥ-j A-T-dv c-c-c O-d-- d-J-j d-J-hi O-u l-g-l,   YTt liJ


lt--J- c-j-T-u Dsl lici 
[ Posted on Thu, 28 July 2016 ]

a-l-o-l G-r h-X-t D-s--J-i b-j-q l-i--J-i O-़ l-t h-c-o-J-h-i m--j-X--X J--v. 50 l-i-o J-r-v G-r h-X-t D-s--J-i h- h-X-t d-o-J   YTt liJ


Dshkihi BjL dmcq...  
[ Posted on Wed, 27 July 2016 ]

D-s--h-k-ih d-k-d-r d-k-l-b--k d-m-c-w- J-j-X-h-J. B-j-L-d-j-h-i h-c-o-J-d-j-h-i dk l-b--k d-m-c--q-X D-s--h-k-ih   YTt liJ


Qoc hj Jrv...  
[ Posted on Mon, 25 July 2016 ]

A-o-K l-v, A-Y dt--h-i h-s-X-h-Ƣv h-j- J-r--X. o-b-jX h-j- J-r---Y d--l---k-X.   YTt liJ


Lo-Tfw AJסu Cli djȢ...  
[ Posted on Mon, 25 July 2016 ]

L-o-T-fw h-k l-n-h A-c-g-l---l-j-T F-X l-q-j J-T-Y-k-X. F-v, C--j--k L-o-T-fw l-q-j d-- h-su B-it--a-v dk j-Y-J-q-h-ٮ.   YTt liJ


dhpl pajLl AJפ AYgYQo  
[ Posted on Sun, 24 July 2016 ]

kJ hjXcjc JjXhi AoKqT dJiv Gl hkX paLl dhpl. C AoKw dTd aloc csJXc BqJqX hjY.   YTt liJ


hTJrv YTiu Hj htLLhٮ  
[ Posted on Sun, 24 July 2016 ]

o--Y~djn gahc Glj cjT Hj dm--chX hTJrv. QlYmkik dYhi, gXJhk hlhX hTJrkc JjXhJY. ̢jhi lqX DdiLv hTJrv hסcJhX Acglt dsiY.   YTt liJ


jLJqT F JT, C ltn BmdYikiY 18 kȫ dt  
[ Posted on Sun, 24 July 2016 ]

C ltn Qclj hYv Qki lj ott BmdYiv llb jLw OJ˩YTiiY 18 kȫ jLJqX BjLlJd. Jjqv llb jLw dThsYus kXhXY lJd AbJYt dsi.   YTt liJ


Al-m- H-n-b l-g-L-v Dw--T, J-sXs o--ʢ-c l-k J-s-i  
[ Posted on Sat, 23 July 2016 ]

ʮ D-d-i-L- j-L-J-q-T F- lt-ڢ--Y la-m oa-m o-ʤ-J-q-T l-k-i-k lk-i A--j-l-h-X C--j-h-j c---c d--k--Y.   YTt liJ


lichJס  
[ Posted on Sat, 23 July 2016 ]

gX Jr DTc Gki, Lؤ, dj QjJ Fl Jrv lic׫ Hrl.   YTt liJ


dX Jhck  
[ Posted on Sat, 23 July 2016 ]

d--X-J-T- l-qt J--J-qv g-l-iv A-J-h-o-Ǣ J-T-Y-k-Ju o-b-Y-i- d-U-c. d-U-c-v d--T 37 m-Y-h-c B-q-J-q A-l-j-T O-s--J-k- d--X A-c-g-l--j-.   YTt liJ


lhs Ohi... 
[ Posted on Sat, 23 July 2016 ]

m-o-J-m-- d-- O-j--k-X Oh. h-r--k-h-i-Y-T C--j d-m-c-w d-k-j-i A-k---١-J. l--h-s Oh dk d-m-c--q o-nT---Y-X. d-c Y-T--iv d-s-J O-h-i O-kt- D-١-J.   YTt liJ


e-׮c-o B--Jw e-׿  
[ Posted on Fri, 22 July 2016 ]

C- F-ɢ-c-h-Y-c B- B-X. g--X J-r--c d---T J-s-i-c h-fv B--Jw o-k-g. Y-T-J-s-i-c B--Jw h-Y B-i-j--q-X.   YTt liJ


lסhu V Jsv ljL  
[ Posted on Thu, 21 July 2016 ]

o-j-d-J-m Gv--Y Q-l--c-X c-h--n. F o--v c--s--c h-T. C-Y Y-j--Y l-ס-hu V-i-T J-s-l.   YTt liJ


V-l-o A-- lx V-qt l-d-l  
[ Posted on Wed, 20 July 2016 ]

J-j-q-v H-j-d-T l j-L-Jw D---s--w A--c Y-i B-k-O-c-i-X J-Vc e-V-s-nu H-e C-ɬ-iv F--i-Y. B-s-lt-n- l-Q-i-L-Z-i-h-i J. F-e. F. C- h---X.   YTt liJ


jLdYjbmn dli  
[ Posted on Wed, 20 July 2016 ]

Jt-f-p-V-׮, J-ˬ, h-Lc-n, A-ix F- c-j-l-b d-n-J--q h-k-J--k d---s-J-q-k d-r--q-k A-T--i-j--. F-v, C-Yv c--k롫 l-Y-oY-hi H--X d-l-i   YTt liJ


J---k J-Xu d-X-T J-s-i...  
[ Posted on Tue, 19 July 2016 ]

d-X--T-i Ah-Y-l-X-l Lt-g-b-j-X--c Hj Y-T-o-h-i h-s-l--Y-X. J-jX Dit f F F-i lcb-Y-i Yv fcb-h-ٮ.   YTt liJ


p HtLo: oY djnc  
[ Posted on Mon, 18 July 2016 ]

AcglJqi oYJqT Agdiv Gl Ylhi jYhtiX Q~od DQءw Alt kgYY!   YTt liJ


ls liעv Jj ~ cqJjl JTv...  
[ Posted on Mon, 18 July 2016 ]

J-j-u l---c c-q-J-j-l---c-h-k롫 B-j-L-L-X-w G-s-i-ٮ. F-k--k h-i J-k-j C--k- m--hi, d-J-Y-a--hi d-c-i-h--l-J-m-d-T-l l-q-j O-j- d-c-i--qv H--X-Y.   YTt liJ


dk VeYji  
[ Posted on Sat, 16 July 2016 ]

dk-T: Qkiv Bahi VeYji jL Jiiv sdt OiY. jL fb Ji AJq 62Jjc JrT hVv JqQ BmdYiv dlmd碵. djmbciv jL ̢jJjYi Qk BjLlJd Asi.   YTt liJ


drqq lj d-r--sJw  
[ Posted on Fri, 15 July 2016 ]

d-r--qk c-j-M-TJ ap-c-d-J-ii o-p-i--. hk-f--h--Y--. dr--sv c-j-M-TJ lu-Y-Yv cn-h-l-.   YTt liJ


lܬJjX moYJi cTi ilY LtgX-ii  
[ Posted on Fri, 15 July 2016 ]

lܬJjX moYJii mnl ilY LtgXii oglv VJt 1,12,000 jd cndjpj cvJu JTY Djl. Dtdamk DdgJY JTYiTYX ctm.   YTt liJ


Jlli djOj lb  
[ Posted on Fri, 15 July 2016 ]

d-u Y-k-hs-i o-f-ܢ- d-kt J--c d-j-k-q--Y h-k-i--Y-h- A-Y F-q-d-h- J-j-h-J-X-h-k. dJn, m-ji-i Y-j-v d-j-d-k--kƢk J--us B-j-L- Y- A-Y J-j-h-i f-b--. d--h-c-i-T J-j-v m-i J-j-Yk G-s lX.   YTt liJ


hw Ot l-r--٢ J-q-oTw J-s-i  
[ Posted on Thu, 14 July 2016 ]

h-Yt- Hjw- a-c-ac Q-lv-d-lt--c-w- m-j-mj 2000 J-k Jk-s Dt-QQ l-X. CY-c 11/4 J-k J-r-- c-j gX hY-i-l.- B-p-j--k AbJ Dt-QQ Jj-Yv m-K-j-h-i J-r- j-d-v mj-j-v AT-i   YTt liJ


C gXw pajLh١  
[ Posted on Thu, 14 July 2016 ]

Cɬiv cklk gXjYJqv OkY cT BjLc Gs pcJjhX. Fv dkt CYs Asl١Jk. Okt Yסi gJnXjY BX AsJ٤Y CY YTjJi O़.   YTt liJ


LtgXJw Yu Jrh?  
[ Posted on Thu, 14 July 2016 ]

h-b-j h-Y-h-k, Y-c-c C-nT-d-Tu J-j-X. o-z-j--c B-j-L--c F- H-j J-s--l-r-i-X Yu. m--hi Yu o-z-j--c--d-k B-j-L--c D--h-h-X.   YTt liJ


dȡMY kXq Yjsi...  
[ Posted on Thu, 14 July 2016 ]

d-k-d-r dk j-L-w- c--q d-T-J-Tu F-q-d J-r-i. F-v, C j-L-w- h--T-i-i l-j--Y dk Y-j--k k--X--q-i-j-. F-v, C k--X--q Y-j--s-iu   YTt liJ


JrT Hj J DwdT jٮdt JT VeYji  
[ Posted on Thu, 14 July 2016 ]

JrT: JrT Qkiv Hj J DwdT jٮdt JT VeYji jL ̢jJj.   YTt liJ


-klt osoo kXl dYlbi  
[ Posted on Wed, 13 July 2016 ]

m-j-j--k G--l l-ki L-ݢ-i-X J-jw. m-j-j--k j-o-d-j--X-mk F--s-i--T A-l-i-l-h-X J-jw. A--s-k-b-J bt--w J-jw ct--p---ٮ. A-Y-J-٤-Y- m-j-j-v J-j-q-c d-b-c l-k-Y-X.   YTt liJ


Jqo-Tqc dYjb.. oglJ jYiv  
[ Posted on Wed, 13 July 2016 ]

d-k-d-r B-j-L- d-m-c--k- H--X J-q-o-Tw. J-q-o-Tw J-s-i-c J--c c-w Y--i-X J-j-X. F-v, J-q-o-Tw d-m-c-h--ءw A-Y-c J-s-iu Ok ht-L--q-ٮ.   YTt liJ


dhp lv... - 
[ Posted on Tue, 12 July 2016 ]

-d-h-p l j-Y-iv O-J-ˢ--k-Ƣv C-Y l-j- l-i d-m-c-w d-k-Y-X. Av m Okiv dhp cT ciXv ct.....C QlY mk jL lj glnJw lqj lkYX.   YTt liJ


J-T--ءw Jk-J-s- d-hp k-X  
[ Posted on Mon, 11 July 2016 ]

Q-l-Y-mk j-L--qv C ot--o-b-j-X-h-i J٤-l-j j-L-h-X d-hp AZl Vi-f-ף-o h-k--o   YTt liJ


Ctcע AhYdiL LjYjhi dYMYw JjXhJ... 
[ Posted on Mon, 11 July 2016 ]

C-t-c-ע- A-h-Y-d-i-L p-c-J-j-h- Ok d-Yi d-Uc e-k-w. h-a-h h-i--h-j- J-j-X Y-k--s-k-١-J h--l C-t-c-ע- A-h-Y-d-i-L J-j-X-h-١-J h--l o-h-c-h--X d-U-c-v l--h-J--Y.   YTt liJ


eעkls١? di Jr...  
[ Posted on Sun, 10 July 2016 ]

ddi Jru Fklt CnhX. hbjh ddi JrYc mn AYck Js Jj JqiJiX Fklj O़Y. Fv ddiiT Gl Hnbhkh gL C JjlX AbJ Bthsik.   YTt liJ


djnuht AlLXu dTk롷 5 jL kX-w  
[ Posted on Sat, 09 July 2016 ]

mjjJl hcoJlhi dkYj BjL dmcw Ck J٤ljٮ. h dm--cw kXw YTk Jٷ OJvov AoK gahcJ. ClT djnuht Hj JjXlmk AlLXu dTk롷 5 BjL kXqsX dsiY.   YTt liJ


Jec Yu 
[ Posted on Sat, 09 July 2016 ]

H-n-b--q-T H-j d-J-Y-a k-i-c-i-X Yu. B-it--a-v dk h-j--J-q Y-cv O-k- J-r-u d-s-i--Y A-Y-J-٤-Y-. J--Jw--١-J dk A-o-J-Y-Jw- Yu D--h-h-X.   YTt liJ


J--Jw- J- J-T-Y mkhiv... 
[ Posted on Sat, 09 July 2016 ]

J--Jw- h-Yt--l-j d-k Y- J-d-i O-i-i J-T---Y-X m-k. F-v, C-Y J--J-qv D-١- d-mc-w l-q-j l-k-Y-X. d-k-d-r J--Jw- J-d J-T--ءw   YTt liJ


YulqiT LXw  
[ Posted on Fri, 08 July 2016 ]

lqi Yc Otv HnbLX JT. lqiT LXw Yr dsi.   YTt liJ


Jk cq J  
[ Posted on Fri, 08 July 2016 ]

A̢jL OJˡjL BbcJ OJˡhtLw hcok...   YTt liJ


djn lܬYi OTlk Jqi 
[ Posted on Tue, 05 July 2016 ]

d-j-n-l-ܬ-Y-i d-bc d-m-c--q-k--X f-Q--q-T F-X--k B-j-L--k-h-١-J d-m-c-w. F-v O-T-l--v J-q d-j-n-c l-ܬ-Y-i-١--h-i--X O-a.   YTt liJ


LtgXi hYmi  
[ Posted on Tue, 05 July 2016 ]

Lt-g-X-Jw- F-d-r h-Y-h-r--lu Y---Y o-b-j-X-i-X. Lt-g-J-k- m-j-j--k j--- A-q-l h-פ eq-i-V-J-q-T Y-Y lt-ڢ-.   YTt liJ


ow Ol BjLlcJ 
[ Posted on Tue, 05 July 2016 ]

o-w O-l---Y-c d-k- D--m--q-ٮ. J--Jw- C-Y J-q--c--j D-d-b-i-X. O-kt- C-Y i-Y O---Y-c o-p-i. h-פ O-kt--l-, B-j-L c----Y-c. D--m F-ɡ-X-Ƣ-k o-w   YTt liJ


AhYlih OiYv Btlljh cj 
[ Posted on Mon, 04 July 2016 ]

oY-J-qv d-kt--h-ٮ e-׮-c-o g-h, Y-T-J-s-i-c m-j-j-- l-T-l c-k-ct--c-h-i F-Y l-i-h O--c A-lt--n-h-X. C o-z-j g-h J-T A-c-j-L-J-j-hi j-Y-iv l-i-h O---l-j J-s-l-k.   YTt liJ


LtgXJw djoסhw JrjY  
[ Posted on Sun, 03 July 2016 ]

djoסhw Ltgliv DdiLY Jc HoobY ltڢd碴Yi dYi dUcw dsi. BxJi dxJi Hj dk jLl lju CY JjXhJ. 2,500 Hq Ahji JJqk cTi odcn sotr--ous dYi dUcdJjhX C Jٷv.   YTt liJ


Hlsiu Juot Yjsiu.... 
[ Posted on Fri, 01 July 2016 ]

H-l-s-iu Ju-ot d-k-d-r oY-J-qv G--l J-T-Yv B-j-L-d-m-c-w D-١---Y-X. dk oY-J-q A-s-i-Y d-J--l-i-X H-l-s-iu Ju-ot. C-Y- k--X-w A-l-L-X---Y-J-ٮ   YTt liJ


JrO lJkw seJl otQs  
[ Posted on Wed, 29 June 2016 ]

anTlJkw JTi JxTJT kuo DdiLlt AY Blm Jsc Hrlc Cw dYi olbchٮ. seJl otQs lriX CY obhJY.   YTt liJ


 
      

loading...
   
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting