Friday
29
July
2016

Who can help your family eat right to stay at a healthy weight? We Can!

    p     co     och     J   BjL   ke     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ > BjL  
   


Yɥj Ou alol Jrv...  
[ Posted on Fri, 29 July 2016 ]

d-OJ m-k-i-k j-O---J-q-k l-s--cv---Y J-Y-d---Y-hi c--T C-nT l-g--q-k--X Y-ɥ-j O-u. Y-ɥ-j A-T-dv c-c-c O-d-- d-J-j d-J-hi O-u l-g-l,   YTt liJ


lt--J- c-j-T-u Dsl lici 
[ Posted on Thu, 28 July 2016 ]

a-l-o-l G-r h-X-t D-s--J-i b-j-q l-i--J-i O-़ l-t h-c-o-J-h-i m--j-X--X J--v. 50 l-i-o J-r-v G-r h-X-t D-s--J-i h- h-X-t d-o-J   YTt liJ


Dshkihi BjL dmcq...  
[ Posted on Wed, 27 July 2016 ]

D-s--h-k-ih d-k-d-r d-k-l-b--k d-m-c-w- J-j-X-h-J. B-j-L-d-j-h-i h-c-o-J-d-j-h-i dk l-b--k d-m-c--q-X D-s--h-k-ih   YTt liJ


Qoc hj Jrv...  
[ Posted on Mon, 25 July 2016 ]

A-o-K l-v, A-Y dt--h-i h-s-X-h-Ƣv h-j- J-r--X. o-b-jX h-j- J-r---Y d--l---k-X.   YTt liJ


Lo-Tfw AJסu Cli djȢ...  
[ Posted on Mon, 25 July 2016 ]

L-o-T-fw h-k l-n-h A-c-g-l---l-j-T F-X l-q-j J-T-Y-k-X. F-v, C--j--k L-o-T-fw l-q-j d-- h-su B-it--a-v dk j-Y-J-q-h-ٮ.   YTt liJ


dhpl pajLl AJפ AYgYQo  
[ Posted on Sun, 24 July 2016 ]

kJ hjXcjc JjXhi AoKqT dJiv Gl hkX paLl dhpl. C AoKw dTd aloc csJXc BqJqX hjY.   YTt liJ


hTJrv YTiu Hj htLLhٮ  
[ Posted on Sun, 24 July 2016 ]

o--Y~djn gahc Glj cjT Hj dm--chX hTJrv. QlYmkik dYhi, gXJhk hlhX hTJrkc JjXhJY. ̢jhi lqX DdiLv hTJrv hסcJhX Acglt dsiY.   YTt liJ


jLJqT F JT, C ltn BmdYikiY 18 kȫ dt  
[ Posted on Sun, 24 July 2016 ]

C ltn Qclj hYv Qki lj ott BmdYiv llb jLw OJ˩YTiiY 18 kȫ jLJqX BjLlJd. Jjqv llb jLw dThsYus kXhXY lJd AbJYt dsi.   YTt liJ


Al-m- H-n-b l-g-L-v Dw--T, J-sXs o--ʢ-c l-k J-s-i  
[ Posted on Sat, 23 July 2016 ]

ʮ D-d-i-L- j-L-J-q-T F- lt-ڢ--Y la-m oa-m o-ʤ-J-q-T l-k-i-k lk-i A--j-l-h-X C--j-h-j c---c d--k--Y.   YTt liJ


lichJס  
[ Posted on Sat, 23 July 2016 ]

gX Jr DTc Gki, Lؤ, dj QjJ Fl Jrv lic׫ Hrl.   YTt liJ


dX Jhck  
[ Posted on Sat, 23 July 2016 ]

d--X-J-T- l-qt J--J-qv g-l-iv A-J-h-o-Ǣ J-T-Y-k-Ju o-b-Y-i- d-U-c. d-U-c-v d--T 37 m-Y-h-c B-q-J-q A-l-j-T O-s--J-k- d--X A-c-g-l--j-.   YTt liJ


lhs Ohi... 
[ Posted on Sat, 23 July 2016 ]

m-o-J-m-- d-- O-j--k-X Oh. h-r--k-h-i-Y-T C--j d-m-c-w d-k-j-i A-k---١-J. l--h-s Oh dk d-m-c--q o-nT---Y-X. d-c Y-T--iv d-s-J O-h-i O-kt- D-١-J.   YTt liJ


e-׮c-o B--Jw e-׿  
[ Posted on Fri, 22 July 2016 ]

C- F-ɢ-c-h-Y-c B- B-X. g--X J-r--c d---T J-s-i-c h-fv B--Jw o-k-g. Y-T-J-s-i-c B--Jw h-Y B-i-j--q-X.   YTt liJ


lסhu V Jsv ljL  
[ Posted on Thu, 21 July 2016 ]

o-j-d-J-m Gv--Y Q-l--c-X c-h--n. F o--v c--s--c h-T. C-Y Y-j--Y l-ס-hu V-i-T J-s-l.   YTt liJ


V-l-o A-- lx V-qt l-d-l  
[ Posted on Wed, 20 July 2016 ]

J-j-q-v H-j-d-T l j-L-Jw D---s--w A--c Y-i B-k-O-c-i-X J-Vc e-V-s-nu H-e C-ɬ-iv F--i-Y. B-s-lt-n- l-Q-i-L-Z-i-h-i J. F-e. F. C- h---X.   YTt liJ


jLdYjbmn dli  
[ Posted on Wed, 20 July 2016 ]

Jt-f-p-V-׮, J-ˬ, h-Lc-n, A-ix F- c-j-l-b d-n-J--q h-k-J--k d---s-J-q-k d-r--q-k A-T--i-j--. F-v, C-Yv c--k롫 l-Y-oY-hi H--X d-l-i   YTt liJ


J---k J-Xu d-X-T J-s-i...  
[ Posted on Tue, 19 July 2016 ]

d-X--T-i Ah-Y-l-X-l Lt-g-b-j-X--c Hj Y-T-o-h-i h-s-l--Y-X. J-jX Dit f F F-i lcb-Y-i Yv fcb-h-ٮ.   YTt liJ


p HtLo: oY djnc  
[ Posted on Mon, 18 July 2016 ]

AcglJqi oYJqT Agdiv Gl Ylhi jYhtiX Q~od DQءw Alt kgYY!   YTt liJ


ls liעv Jj ~ cqJjl JTv...  
[ Posted on Mon, 18 July 2016 ]

J-j-u l---c c-q-J-j-l---c-h-k롫 B-j-L-L-X-w G-s-i-ٮ. F-k--k h-i J-k-j C--k- m--hi, d-J-Y-a--hi d-c-i-h--l-J-m-d-T-l l-q-j O-j- d-c-i--qv H--X-Y.   YTt liJ


dk VeYji  
[ Posted on Sat, 16 July 2016 ]

dk-T: Qkiv Bahi VeYji jL Jiiv sdt OiY. jL fb Ji AJq 62Jjc JrT hVv JqQ BmdYiv dlmd碵. djmbciv jL ̢jJjYi Qk BjLlJd Asi.   YTt liJ


drqq lj d-r--sJw  
[ Posted on Fri, 15 July 2016 ]

d-r--qk c-j-M-TJ ap-c-d-J-ii o-p-i--. hk-f--h--Y--. dr--sv c-j-M-TJ lu-Y-Yv cn-h-l-.   YTt liJ


lܬJjX moYJi cTi ilY LtgX-ii  
[ Posted on Fri, 15 July 2016 ]

lܬJjX moYJii mnl ilY LtgXii oglv VJt 1,12,000 jd cndjpj cvJu JTY Djl. Dtdamk DdgJY JTYiTYX ctm.   YTt liJ


Jlli djOj lb  
[ Posted on Fri, 15 July 2016 ]

d-u Y-k-hs-i o-f-ܢ- d-kt J--c d-j-k-q--Y h-k-i--Y-h- A-Y F-q-d-h- J-j-h-J-X-h-k. dJn, m-ji-i Y-j-v d-j-d-k--kƢk J--us B-j-L- Y- A-Y J-j-h-i f-b--. d--h-c-i-T J-j-v m-i J-j-Yk G-s lX.   YTt liJ


hw Ot l-r--٢ J-q-oTw J-s-i  
[ Posted on Thu, 14 July 2016 ]

h-Yt- Hjw- a-c-ac Q-lv-d-lt--c-w- m-j-mj 2000 J-k Jk-s Dt-QQ l-X. CY-c 11/4 J-k J-r-- c-j gX hY-i-l.- B-p-j--k AbJ Dt-QQ Jj-Yv m-K-j-h-i J-r- j-d-v mj-j-v AT-i   YTt liJ


C gXw pajLh١  
[ Posted on Thu, 14 July 2016 ]

Cɬiv cklk gXjYJqv OkY cT BjLc Gs pcJjhX. Fv dkt CYs Asl١Jk. Okt Yסi gJnXjY BX AsJ٤Y CY YTjJi O़.   YTt liJ


LtgXJw Yu Jrh?  
[ Posted on Thu, 14 July 2016 ]

h-b-j h-Y-h-k, Y-c-c C-nT-d-Tu J-j-X. o-z-j--c B-j-L--c F- H-j J-s--l-r-i-X Yu. m--hi Yu o-z-j--c--d-k B-j-L--c D--h-h-X.   YTt liJ


dȡMY kXq Yjsi...  
[ Posted on Thu, 14 July 2016 ]

d-k-d-r dk j-L-w- c--q d-T-J-Tu F-q-d J-r-i. F-v, C j-L-w- h--T-i-i l-j--Y dk Y-j--k k--X--q-i-j-. F-v, C k--X--q Y-j--s-iu   YTt liJ


JrT Hj J DwdT jٮdt JT VeYji  
[ Posted on Thu, 14 July 2016 ]

JrT: JrT Qkiv Hj J DwdT jٮdt JT VeYji jL ̢jJj.   YTt liJ


-klt osoo kXl dYlbi  
[ Posted on Wed, 13 July 2016 ]

m-j-j--k G--l l-ki L-ݢ-i-X J-jw. m-j-j--k j-o-d-j--X-mk F--s-i--T A-l-i-l-h-X J-jw. A--s-k-b-J bt--w J-jw ct--p---ٮ. A-Y-J-٤-Y- m-j-j-v J-j-q-c d-b-c l-k-Y-X.   YTt liJ


Jqo-Tqc dYjb.. oglJ jYiv  
[ Posted on Wed, 13 July 2016 ]

d-k-d-r B-j-L- d-m-c--k- H--X J-q-o-Tw. J-q-o-Tw J-s-i-c J--c c-w Y--i-X J-j-X. F-v, J-q-o-Tw d-m-c-h--ءw A-Y-c J-s-iu Ok ht-L--q-ٮ.   YTt liJ


dhp lv... - 
[ Posted on Tue, 12 July 2016 ]

-d-h-p l j-Y-iv O-J-ˢ--k-Ƣv C-Y l-j- l-i d-m-c-w d-k-Y-X. Av m Okiv dhp cT ciXv ct.....C QlY mk jL lj glnJw lqj lkYX.   YTt liJ


J-T--ءw Jk-J-s- d-hp k-X  
[ Posted on Mon, 11 July 2016 ]

Q-l-Y-mk j-L--qv C ot--o-b-j-X-h-i J٤-l-j j-L-h-X d-hp AZl Vi-f-ף-o h-k--o   YTt liJ


Ctcע AhYdiL LjYjhi dYMYw JjXhJ... 
[ Posted on Mon, 11 July 2016 ]

C-t-c-ע- A-h-Y-d-i-L p-c-J-j-h- Ok d-Yi d-Uc e-k-w. h-a-h h-i--h-j- J-j-X Y-k--s-k-١-J h--l C-t-c-ע- A-h-Y-d-i-L J-j-X-h-١-J h--l o-h-c-h--X d-U-c-v l--h-J--Y.   YTt liJ


eעkls١? di Jr...  
[ Posted on Sun, 10 July 2016 ]

ddi Jru Fklt CnhX. hbjh ddi JrYc mn AYck Js Jj JqiJiX Fklj O़Y. Fv ddiiT Gl Hnbhkh gL C JjlX AbJ Bthsik.   YTt liJ


djnuht AlLXu dTk롷 5 jL kX-w  
[ Posted on Sat, 09 July 2016 ]

mjjJl hcoJlhi dkYj BjL dmcw Ck J٤ljٮ. h dm--cw kXw YTk Jٷ OJvov AoK gahcJ. ClT djnuht Hj JjXlmk AlLXu dTk롷 5 BjL kXqsX dsiY.   YTt liJ


Jec Yu 
[ Posted on Sat, 09 July 2016 ]

H-n-b--q-T H-j d-J-Y-a k-i-c-i-X Yu. B-it--a-v dk h-j--J-q Y-cv O-k- J-r-u d-s-i--Y A-Y-J-٤-Y-. J--Jw--١-J dk A-o-J-Y-Jw- Yu D--h-h-X.   YTt liJ


J--Jw- J- J-T-Y mkhiv... 
[ Posted on Sat, 09 July 2016 ]

J--Jw- h-Yt--l-j d-k Y- J-d-i O-i-i J-T---Y-X m-k. F-v, C-Y J--J-qv D-١- d-mc-w l-q-j l-k-Y-X. d-k-d-r J--Jw- J-d J-T--ءw   YTt liJ


YulqiT LXw  
[ Posted on Fri, 08 July 2016 ]

lqi Yc Otv HnbLX JT. lqiT LXw Yr dsi.   YTt liJ


Jk cq J  
[ Posted on Fri, 08 July 2016 ]

A̢jL OJˡjL BbcJ OJˡhtLw hcok...   YTt liJ


djn lܬYi OTlk Jqi 
[ Posted on Tue, 05 July 2016 ]

d-j-n-l-ܬ-Y-i d-bc d-m-c--q-k--X f-Q--q-T F-X--k B-j-L--k-h-١-J d-m-c-w. F-v O-T-l--v J-q d-j-n-c l-ܬ-Y-i-١--h-i--X O-a.   YTt liJ


LtgXi hYmi  
[ Posted on Tue, 05 July 2016 ]

Lt-g-X-Jw- F-d-r h-Y-h-r--lu Y---Y o-b-j-X-i-X. Lt-g-J-k- m-j-j--k j--- A-q-l h-פ eq-i-V-J-q-T Y-Y lt-ڢ-.   YTt liJ


ow Ol BjLlcJ 
[ Posted on Tue, 05 July 2016 ]

o-w O-l---Y-c d-k- D--m--q-ٮ. J--Jw- C-Y J-q--c--j D-d-b-i-X. O-kt- C-Y i-Y O---Y-c o-p-i. h-פ O-kt--l-, B-j-L c----Y-c. D--m F-ɡ-X-Ƣ-k o-w   YTt liJ


AhYlih OiYv Btlljh cj 
[ Posted on Mon, 04 July 2016 ]

oY-J-qv d-kt--h-ٮ e-׮-c-o g-h, Y-T-J-s-i-c m-j-j-- l-T-l c-k-ct--c-h-i F-Y l-i-h O--c A-lt--n-h-X. C o-z-j g-h J-T A-c-j-L-J-j-hi j-Y-iv l-i-h O---l-j J-s-l-k.   YTt liJ


LtgXJw djoסhw JrjY  
[ Posted on Sun, 03 July 2016 ]

djoסhw Ltgliv DdiLY Jc HoobY ltڢd碴Yi dYi dUcw dsi. BxJi dxJi Hj dk jLl lju CY JjXhJ. 2,500 Hq Ahji JJqk cTi odcn sotr--ous dYi dUcdJjhX C Jٷv.   YTt liJ


Hlsiu Juot Yjsiu.... 
[ Posted on Fri, 01 July 2016 ]

H-l-s-iu Ju-ot d-k-d-r oY-J-qv G--l J-T-Yv B-j-L-d-m-c-w D-١---Y-X. dk oY-J-q A-s-i-Y d-J--l-i-X H-l-s-iu Ju-ot. C-Y- k--X-w A-l-L-X---Y-J-ٮ   YTt liJ


JrO lJkw seJl otQs  
[ Posted on Wed, 29 June 2016 ]

anTlJkw JTi JxTJT kuo DdiLlt AY Blm Jsc Hrlc Cw dYi olbchٮ. seJl otQs lriX CY obhJY.   YTt liJ


jL hr dYjb 
[ Posted on Wed, 29 June 2016 ]

h-r--k F--Y-T dJt--l-b-Jw D-١-l-c o-b-Y-i lt-ڢ--.hr--k J-X--T- j-L--qX eq, O-u-L-c-i, V-Ƣ--c, Fk--c, hk-c Y-T--il.   YTt liJ


YT Jsiu hr  
[ Posted on Wed, 29 June 2016 ]

h--r ̢-j-h-i J-r---Y m-j-j--k A-bJ J-r-d-c d-s--. c-j-Jw J-ٮ o---h-X h--r. A-Y-J-٤-Y- m-j-j--k A-b-J-J-r-d J-s-i-c h--r--c J-r-l-ٮ. h--r-v A-T--i-j-   YTt liJ


AtfaY-k̡cl Vvp,j١ ̡c Yjlc-dj  
[ Posted on Sun, 26 June 2016 ]

jQ AtfajLJqT FX巢v Yjlcdj j١̡c. 2012 hYv Cltnlj Cɬu Jxov He hVv sotO cTi dUcdJj AtfajLJqT FX巢v jQYk̡chi VvpYiX HhY. dJiv Jjqvc Jk Aա̡cٮ.   YTt liJ


kpjljac BOj  
[ Posted on Sun, 26 June 2016 ]

kJkpjljachi C JjqkءT kpjljac BOj. hamkJw di kpjiT DdiL ltڢljJiX FJoo JnXt EnjQ oL ds.   YTt liJ


dhp ljLc hT  
[ Posted on Sat, 25 June 2016 ]

ljL Ba kXhi JTYv BqJqk J٤ljY dhphX. dhp OJˢYjv ljLh١lJi CYlr l YJjsklJi Oफ.   YTt liJ


hYq dq׮k׮ Jh?  
[ Posted on Sat, 25 June 2016 ]

-O-k-Yj drw jǡ-X--q-T o-K-iv lt-c-l-١--h Hj bjX ch--T-i-k-ٮ. B d-jv Bq-Jw lu-lk J-T- J-v J-X--c-X Aj drw l---r--Y d-r---l-T-t dX--j-i-Y.   YTt liJ


J--Jw- k-ծ-f-J-o H-j--ءw  
[ Posted on Sat, 25 June 2016 ]

o--qv d-J- J--Jw- g-X d-i- O-i-Y J-T- l-T--Y F- A--h-j-i A-k-- d-m-c-h-X.   YTt liJ


Qx 26~kJ kpj ljac  
[ Posted on Sat, 25 June 2016 ]

hal hihjhwTiqq kpj loYq anlmqs kJQcYi fblYjciX Hj ltnl kpjljac BOjY.   YTt liJ


ekltLw AhYhiv....  
[ Posted on Sat, 25 June 2016 ]

B-j-L--c G-s h-J--l-i-X d-r-lt-L--q- J-j F-k-lt- A-s-l--Y-X. d-J-Y-a--hi B-j-L-h-X d-r--qv c- k-g---Y. F-v, A-b-J-h-iv A-h-Y l-n-h- d-s d-k-i-X J-j.   YTt liJ


oveiTv lL lioJ  
[ Posted on Sat, 25 June 2016 ]

oveiTv Cw digahc dkt pjhX. oveiT AdJTvljT Fc JX.   YTt liJ


dJx hpŬ  
[ Posted on Sat, 25 June 2016 ]

ddJx Jscnhlt JslX. Fv, lsY Jrl YkX dkt.   YTt liJ


J--J-q-k a-p-c--T h-פ--Y-c-i... 
[ Posted on Sat, 25 June 2016 ]

A-s-i-Y-s h-k-h-s-T H-j H-n-b-h-X l-עk. Q-l-J o, Y-i-hu, c-i-ou, s-f-ek-lu, J-j-u, J-ˬ F-l l-ע-k-iv A-T--i--ٮ. l-ע-k-i-T Ok H-n-b-L-X--q--s--s-i...   YTt liJ


lih cjiqq hjX Hrl  
[ Posted on Sat, 25 June 2016 ]

AsdY lioiljv cjiqq BjLdmq hjXl Hrlu GJ htL JYhi lihhX euok iXlroע podv   YTt liJ


LtgXJw AbJcj CjjY  
[ Posted on Fri, 24 June 2016 ]

LtgXJw Hjijdj Qk O़Y jǫ Jcvc jǴrkJqv jǫ JdTcTii. CY LjYjhi BjLdm-cw   YTt liJ


gȬlnfb oȢX  
[ Posted on Fri, 24 June 2016 ]

gȬlnfb hr--k h-Yh GY J-k- D-١-l.- FƢ-k T--kT gȬ-l-oY-qv dv l-j-c o-bY hr--k J-T-Y-k-X.   YTt liJ


Cdr aloc hX Jrv  
[ Posted on Thu, 23 June 2016 ]

Cdr aloc hX Jrv mjjc Blmhi dnJw kghJ. CY ofhi dUc cTi Ahju pv QtXv Cdr Hj oإtX BpjhX F J٨ij.   YTt liJ


Bodju Vo AbJhiv... 
[ Posted on Thu, 23 June 2016 ]

d-k-Y-j B-j-L-d-m-c-w--h d-j-p-j-h-X B-od-ju. o-k-o-J-J B-o-V A-T-i C h-j- d-c, l-ac Y-T-i dk d-m-c-w- c-k-Y-X. d-Y-l C-Y d-iu J-kt F--X A-s-i-d-T--Y-Ƣ-k.   YTt liJ


O Yv  
[ Posted on Wed, 22 June 2016 ]

dhp ldjhiYTiX hkiq jYik J, Os mkqv c Oik hsTiY.   YTt liJ


O Yv  
[ Posted on Wed, 22 June 2016 ]

dhp ldjhiYTiX hkiq jYik J, Os mkqv c Oik hsTiY.   YTt liJ


hTJrv YTiu djik  
[ Posted on Wed, 22 June 2016 ]

hTJrv hljTi dmhX. AYJ٤Y CY djpjh lLac O़ dkYj pitHikJq hפ ldXiv oQlhX.   YTt liJ


hrk hok T  
[ Posted on Wed, 22 June 2016 ]

hok T Hj Djɬu dcihX. hkiq CYY dZh. cT Oiiv hok Ot١YX hok Oi .   YTt liJ


cYicc iL  
[ Posted on Tue, 21 June 2016 ]

Bj-L-l-̨i ctl-O--ءw AY mj-j-us oK-l hY-h-k, hs oɤ-k-c-l JTiX. hco椫 mj-jl dj-odj lq-j-is f-d--j--. mj-j--usi hc-o-i Al̡-g-a-w djodj dY-e-k--h Jj-v iYj om-i-l-h-k.   YTt liJ


lqq lsY JT Jjh  
[ Posted on Tue, 21 June 2016 ]

l JTY BjLc AYlmhX Jj chsi. Fv Fd硨riX l JTY   YTt liJ


m-j-j-v D-q O-Y-l-h-١-iv d-- O-Y  
[ Posted on Tue, 21 June 2016 ]

cj l-a-ci d-j- dע-i m-j-j-gL- O-k-c-m-n--s-l-h-X D-q--us k--Xw.   YTt liJ


dvo JjXw... 
[ Posted on Tue, 21 June 2016 ]

h-k-a-j--k A-Y-c h-J-q-k ck c-V-J-qv D-١-J j o-t- h-k A-l-i-T Ok g-L-w l-J-o- D-ɢ cv---Y-c h-k--j F- l-q--d-T-. C--c l-J-o- c-V- p-h-s-i-Vv l-iu F- l-q--.   YTt liJ


108 BfkuoJw F.oilv  
[ Posted on Mon, 20 June 2016 ]

108 olcus gLhi Yjlcdj Qkiv BJ 25 BfkuoJqXY. CYv 20 FXl Cdw JdsX. fi١ij Aբv HjX Jdi. hסjX AdJTv YJt. litl, lcT, lsT hKkJqv otlo cT BfkuoJw Fdw lXhƢk H ckl AlikX.   YTt liJ


Ltg-J-kl H-e-o Q-l-Yl  
[ Posted on Mon, 20 June 2016 ]

LtgJk Heo QlY Fc JhJjX. Heov LtgX Tunc١iv AY LtgoZmmlc fb. Heo QlY ci LtgXJw dYli١J omiw Yr dsi.   YTt liJ


OJ׮ Jrv... 
[ Posted on Sat, 18 June 2016 ]

p-a-i-M-Y-l oT- A-J-סu O-J-׮ H-n-b-h-X- d-U-c. J-f-VQ i-X-l-ro-ע-i-T J-r-k F-d-J - ct-ew-J o-t c-T-i d-U-c--k-X C J-j J---i-Y.   YTt liJ


l Fw JTX...? 
[ Posted on Sat, 18 June 2016 ]

l-s H-j L-o l- J-ٮ m-j-j--c-١-J h---q--s- A-s-i... l- J-T---Y J-ٮ H-j a-n-l D-١-l-k F--Y-X o-Y. h-Y-h-k, l-i-s J-s-i J-j--k d--l- Y- h-v.   YTt liJ


 
      

loading...
   
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting