Friday
24
October
2014

ithihasa

    p     co     och     J     BjL     aY     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ >  
   


HJTft ho cw 
[ Posted on Wed, 01 October 2014, 11:31 AM IST ]

1, 10, 19, 28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt:Y-j-h-cw lqj m-ڢ--h-Y F-T--X. d-Y-o- kg- h-o. A-d-Y-Ȣ-Y-hi bc-k-fb-i١J. k--s, O-, cn-d-j-p-j-J F--l-i-k-Y-Ƣ-k-h-- j-d--k-i-j-   YTt liJ


cljY hdhj 
[ Posted on Wed, 24 September 2014, 12:50 PM IST ]

Y-j-l-c--d-j: J--i-J c-l-j-Y h--d-v Cc H--Y-cw o-L-YbjiX. c-l-j-Y d-Q-i Y-l-j-- o-j-o-Y-i l-q-hk J-h-j-o-h-i m-O-z h--ע-c--i F--i-Y-T d--a-l-o-   YTt liJ


C ho cw 
[ Posted on Thu, 07 August 2014, 12:17 PM IST ]

1, 10, 19, 28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt: JTfk lrJq jhhi djpjT ho. Jq dYȢjlt JJw Qc ho. BxJJw dXi hT.   YTt liJ


jhJZdX 
[ Posted on Thu, 17 July 2014, 04:16 PM IST ]

l-٤ H-j j-h-iX h-o.... Y-j h-r-i-T, d--X-i-T J-k-h-X J Jt-T-J-h--Y d-r-Z. d-J-Y H--J d-Y--i-j- O--h o-h-ڢ- J-Yt- h-o. l-q J-Y-j-Jw   YTt liJ


jhiX djiXkT ajYhJס 
[ Posted on Thu, 17 July 2014, 10:47 AM IST ]

j-h-J-Z-hYd-X c-s-i j-h-iX h-o Bj-g-. j-L--q a-j-Y--q lt-ڢ- Jt--T-J--k otl-n-h--q j-h-ch Qd--k-T Hr-l--h O--i-X CYc j-h-i-X-h-o-h--i-Y.   YTt liJ


Qki ho cw  
[ Posted on Thu, 03 July 2014, 11:12 AM IST ]

1, 10, 19, 28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt:D--m-Y O-iY F O-j-Yt-YZ D-١-J h-o. Da-L-oZt, j-nT-i-t,- Fu-Q-c-i-s-L l-at-YZ-Jw, dY-d-lt-Jt F--lt- d-Y-J Ok c---q-١-J.--   YTt liJ


Qx ho cw 
[ Posted on Wed, 04 June 2014, 10:29 AM IST ]

1,-10,-19,-28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt: D-YJ-XU-i-T h-o. l-l-o-i-Jw, o-h-p-d-l-Jt F-lt- c oh-i. Bj-L o-Ȣ--X. Ac-l-m-hi DYJ-XU-i oT-o椫 H-r-l--X. j-o-t- lt-ڢ-.- k-JJ J-j--qv l-Q-i-.-   YTt liJ


hi ho cw 
[ Posted on Tue, 13 May 2014, 01:12 PM IST ]

1, 10, 19, 28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt:C ho 5,6,-8,-9,-14,-15,-17,-24,-26 Y-i-Y-J-qv L-X-c-g-lw D١-J.- Da-j-o-f-cb-hi A-o-K-w, ocb-J-qv ct-l-rO, l-Y-j-L-o-f-cb-hi d-mc-w, Cl D١-i-.- l-at-YZ-Jw, l-k-t Clt m-ڢ- h-o.   YTt liJ


ljek V. BפJv jbJnXu (2014 Gdv 26 hYv hi 03 lj) 
[ Posted on Sat, 26 April 2014, 02:47 PM IST ]

hTjm (AmY, gjX, JtJ 1/4) l-q-j--k-h-i B-L-p Ok J-j-w o-e-k-h-J, A-l-O-j-Y-hi b-c-L-h, L-p-v f-ܤ-Q-c-o-h-L-h, J-T-f-o-h-Y D--o-i-Y, l-a-g-o-l-m-w--i b-c O-k-l-r-, d-X-a-l-ki o-zt-m-c, J--Y J--Y l-m-o- H--k F-T- O-T-j-Y, c-lc l-oY-g-jX k-fb, h-nT--g-Q-c, L-p--j-ȫ d-Y-l m--h-i-j-   YTt liJ


Gdv ho c-w- 
[ Posted on Mon, 31 March 2014, 12:06 PM IST ]

1, 10, 19, 28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt:-Y-j-l-Y-j, d-i, Bi-k,- gj-X, J, hJ c-Y-t op-i-.- k--s-i O--i J-.- lt-n--q-i lv--c--j lo lv-.- D--m lk J--J-i-. c-- d-rl J-ٮ h-k-a-L-oZ-j-h-i   YTt liJ


C ho c-w-  
[ Posted on Mon, 03 March 2014, 03:54 PM IST ]

1,-10,-19,-28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt: A-o-K--q-T-i Ao-oZ-Y-J-q-T-i F-v d-m-oY-i-T-i As-i--T-k--i A-L-J-j---i h-o. d-h-p-h--lt- d--o-j-i-T Aql J-T.- J-Y-hi dj-m-bc B-p-j-c-i-X   YTt liJ


h-c:-m-ɢ- m-l-ki H- 
[ Posted on Sat, 22 February 2014, 11:41 AM IST ]

-Yu Y-j-l-Y-J-s-k AY-iY C--r Jc-J-h-j Q--i-k J-g-h-o--k m-l-ki H---c, m-l-j-Y l-Y-O-j-X--q dr--h-ٮ. Jv--q, l-q-l-J-T Y-k--J-qv 120 J-k-h-t O--q-lv 12 m-l--Y--q-k-T-i Yt-YZ-i-Y-i-X   YTt liJ


dơk OJq hɹq  
[ Posted on Sat, 08 February 2014, 10:08 AM IST ]

g-Ǣ-i m--i Y-L-l c-s- g--k--w lt-n-Y-s c-T- a-l-d-Q-i-X, l-r-d-T-X B-פ-Jv d-ơk.- -d-j-l-i-k O-T h-s- B-פ-Jv d-ơ-k-i- hc-h-j-J dt-YZ-v oe-k-h-J B-L-p--q--h.   YTt liJ


BפJv gLlY ȱYk dơk hpl 
[ Posted on Tue, 04 February 2014, 04:05 PM IST ]

Y-j-l-c--d-j: B-פ-Jv g-L-l-Y -Y--k d-ơk h-p--l e-f-l-j 08 m-c-i-rO a-l-i J--J- J-T-i-j---Y-T-J-T B-j-g-, l-lb J-k-d-j-d-T-J-q-T 16 c d-ơk, 17 c J-j-Y Yt--X--T-J-T-i o-h-d--. H- D-l a-l-o-hi e-f-l-j 08 m-c-i-rO j-l-k 7.45 c a-l-i J--J- J-T-i-j--.   YTt liJ


d-l-Oc C ho c-w- 
[ Posted on Mon, 03 February 2014, 02:36 PM IST ]

14, 10, 19, 28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt: J-r dY-cծ lt-n-h-i m-k--T---٢-j dk m-j-j-J~-h-c-oJ d-mc-w- dj-p-j-h-١-J.- FT--O-T Ok Y-j-h-cw FT-.- Ok J-r---q o-Mt-n--q AY-h-k D١-J.-   YTt liJ


ljek V. BפJv jbJnXu (2014 Qclj 18 hYv 25 lj) 
[ Posted on Sat, 18 January 2014, 03:44 PM IST ]

hTjm (AmY, gjX, JtJ 1/4) F-k J-j-l o-m-if--ڢ-i-T l-Ȣ-. d-ơ-q-i-h-i A-g-di l-Y-o D-١-l-J-i b-c-c-nT--c o-ڬ-Y-i-ٮ. A-c-l-m-O--Jw h-Kc h-c-o A-o--h-J. L-p-g-j-X-J-j--qv O-si A-k-o-Y-. d-Y-lv c- o-p-i-o-p-J-j-X-w k-g- .   YTt liJ


hpdX jaȫ 
[ Posted on Wed, 15 January 2014, 12:46 PM IST ]

Y-j-l-c--d-j: a-l g-L-lY l-O-c-d-J-j j-a-ȫ at-m-v Y- d-X-h-X. odt-m-v J-T L-X-l. j-a b-j--w i-L-hi c-h-Q-d-l l-Y-l-h. j-a F-v, a-K F- j-a-c a-l----Y F-v j-a-ȫ F--h-X.   YTt liJ


kaddgiv mdcg oh ȱY 
[ Posted on Tue, 14 January 2014, 11:31 AM IST ]

Yjlcdj: mdcgoh ȱYv Bs ltnkjv cT kad C. Jr Ldjk hפ cTJqk oZd laY lqJw, ȱYcJ JlqJw, mJlkc Oפh ArlqJw Fli dsh BijXc hxOjYJq Yt addgikJ C ȱY. 56 alo c٤c hsQdc Aloc Js mlki C cT   YTt liJ


C ltn cw 
[ Posted on Thu, 02 January 2014, 10:01 AM IST ]

C-j-ٮ Js Di-j-h-lt Ok d-bc k-J-j-nT--q-T g-l-g-L-bi ct-X-i- lt-n. Ad-Y-Ȣ-Y, Al-m-, j-nTi J--J--J-q-T lt-n-h-i-j- 2014. hs-J٫ O-T-k--i   YTt liJ


ljek V. BפJv jbJnXu 
[ Posted on Sat, 28 December 2013, 04:05 PM IST ]

2013 Voft 28 hYv Qclj 04 lj   YTt liJ


Voft ho cw  
[ Posted on Mon, 09 December 2013, 12:07 PM IST ]

1,10,19,28 Y-i-Y-J-qv Q-c--lt: H-a-L-J-j-L- O-si h-c-o-J~-m-j-j-J-o-oZ-Y-.- m-jj-l-ac, c-բv c-j, l-k-Y J-X-c J-r--c li-s-c A-o-oZY . Tu-oe-s-T-J-Ti d-h-nu.- h-w- D-a-L.   YTt liJ


clft ho cw 
[ Posted on Wed, 06 November 2013, 10:44 AM IST ]

1,10,19,28 Y-i-Y-J-qv Q-c--lt:-H-a-L-J-j-L- O-si h-c-o-J~-m-j-j-J-o-oZ-Y-.- m-jj-l-ac, c-բv c-j, l-k-Y J-X-c J-r--c li-s-c A-o-oZY .-- Tu-oe-s-T-J-Ti d-h-nu.- h-w- D-a-L.- h-J-c h-j-d-j--J-qv l-Q-i.   YTt liJ


ml~lnl ohci hsmk Bik YqrO 
[ Posted on Fri, 25 October 2013, 12:28 PM IST ]

-J-j-q--k G-l d-b-c- Hj c-L-j-Q--Y-h-X h-X-s-m-k. h-X-s-mk C-l-J-i-X -Y. J-r---X at-m-c. m-l~-l-nX o--k--q-k c-L-j-b-c-i-T oh-c-i-h-X C -Y--k BO-j-J-h-q l-s--ct---Y.   YTt liJ


cljY dQ F Yj 
[ Posted on Sat, 12 October 2013, 11:28 AM IST ]

J--h-o--k A-h-l-o J-r- l-j d-Zh h-Yv a-m-h l-j-i- d-X-J-k-h-X cl-j-Y-J-k. C ac-w a-l-d-Q-i G--l D-h-h-X.   YTt liJ


HJft ho cw 
[ Posted on Sat, 12 October 2013, 11:20 AM IST ]

1, 10, 19, 28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt:J-k-d-j-hi hJ c--w, l-a-m-i-Y Fl d-Y-Ȣ-.- CnT-h oZ-k- Tu-oet. Jr d-Y-c-դ-lt-n--q-k-s-i-i o-Y-J-q---lt- o--Y. dx-J--J-q-i-j- Qc--J.   YTt liJ


ljek 
[ Posted on Sat, 05 October 2013, 01:10 PM IST ]

hTjm (AmY, gjX, JtJ 1/4) : h-c-o-c o-ɡ-n-l o-h-b-c-l k-g-, a-m -h-bh d-lt-c-j-L---lt- A-L-J-j-w k-g-, o-o-j-v c-i--X d-k-J, A-o-h-i---i-Y-Jw H-r-l-J, o--J C-T-d-Tv o-Ȣ-J,   YTt liJ


odYft ho cw  
[ Posted on Mon, 09 September 2013, 10:25 AM IST ]

1,-10,-19,-28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt: o-p--w d-Y-J- oY o-p--w lt-ڢ-.- f-o-c-ov Hj-v d-j-Q-i-G-פ-l--i-lt- c h-o. o-o-j--ءw o-Ȣ--X. hס-q-J-q-T Ad-Y d-T- dע-i-.- Jjt H-T hخ c-i l-i- hc-o-k--X. Ok c-i-h-J-j--J-qv- d-Ju o-ڬ-Y. f-o-c-o-Jt- dt-Xt n-v J-j-hi k-g.   YTt liJ


LXdY gQckTLpanmɢ  
[ Posted on Mon, 09 September 2013, 09:08 AM IST ]

LXmgLlc dQY Bjg Hj Jtc hLqoڢi١Jk. LXmc dYnUik롷 ȱYqhk. LXmgLlu doav hcn Fk BLpq oekhJ. lMcqk롫 AJdJ.gh, Qk li, Aޢ, BJm F dgYqiX LX F dsiY.   YTt liJ


Al hYv jlY lj  
[ Posted on Tue, 27 August 2013, 11:20 AM IST ]

Al:Al cȱYv BadJYiv Qclt hJjsJj, j١ dJYiv Qclt JgsJjhX. CYv JgsJji Al cȱYt hJjsJji Al cȱYjw JTYv LXekw C ltn dYȢ.   YTt liJ


DY hYv YjlX lj  
[ Posted on Tue, 27 August 2013, 10:44 AM IST ]

DY:DY cȱY Badav Qclt OsJj hפ h daqv Qclt JsJjhX. CYv JsJjw JTYv LXekw OsJt dYȢ.   YTt liJ


cȱYek :AmY hYv dj lj  
[ Posted on Tue, 27 August 2013, 10:26 AM IST ]

AmY :AmY cȱYt LXan omhX C ltn. Ov oطJglڢ. dljL hT. llpj AcJkhJ. BpjJjqv mڢX. Jiv DY lagojL djLY. lamiYofcbhi YTo AJk, iYJqm.   YTt liJ


ljek 
[ Posted on Sat, 17 August 2013, 07:00 PM IST ]

a--Y-o-K-l h-c-o-ɡ-n-l A-c-g-l-d-T . l-mn l-oY-g-j-X-a-Jw o--c-h-i k-g-. J-k-j-L- d-lt----lt- d-m-oY-i   YTt liJ


BLo׮ ho cw  
[ Posted on Mon, 05 August 2013, 12:47 PM IST ]

1,-10,-19,-28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt: -O-k-l- h-ohX. Bj-L-J-j--k l-a-g-o-J-j-w- J-T-Yv bc O-k-l-r-.- l-a-m-i-Y cT-.-   YTt liJ


hcov oaO csi  
[ Posted on Wed, 17 July 2013, 12:36 PM IST ]

C- Q-lY O--i-T j-h-i-X-h-o B-j-g--. a-j-a---i d-j-h-r-i-T-i C-j-qv l-m-o-- a-d Y-q-i-.   YTt liJ


otddpj, FmjaiJ jhiXdjiX 
[ Posted on Tue, 16 July 2013, 10:32 AM IST ]

-m-j-h-O-z JZ ds-i j-h-iX d-j-iX O--٤ d-X-h-o-h-X Jt--T-J. h-k-iq lt-n-- Al-o-c-h-o-h-X Jt--T-J.   YTt liJ


Qki ho cw 
[ Posted on Mon, 01 July 2013, 01:04 PM IST ]

1, 10, 19, 28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt: Y-To J-s-l h-o, d-Yi lT dX Y-T-.- Jj-w l-L--k c-i cT-.- A--i d-h-nu, A-L-J-j, JU-c-h-i d-i-Yc-v d-j-L-Y. dtY d-a-m--qv d-j-l-n-X.   YTt liJ


Qx ho cw 
[ Posted on Thu, 13 June 2013, 10:28 AM IST ]

1,-10 19,-28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt:b-j-q O-Y-kJw O-iY Yt- h-o. Ao-oZ-Y-J-q h-c-oJ m-j-jJ Jq-m--q O-si Y-Yv D١-J.- at-M-aj T-iu iY cT-.- lt-n--q-i o-p-Yf-cb--qv l--k-١-i d-Yi o-p-a-w- d-sJ d-J.-   YTt liJ


hi ho c-w- 
[ Posted on Tue, 07 May 2013, 09:55 AM IST ]

1,-10,-19,-28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt: h-c-o-c Ao-oZ-Y-i AJ-j-X-hi g-Y-i-h-١-J.- dj-oY fcb A-Ƣv d-j-d-j-n-f-cb Bj-d- oh-p-h-ڬ-v J-j-Y J-X-u m-h--.- o-Ȣ--X. 3,-6,-8,-12,-15,-17,-21,-24 Y-i-Y-J-q-k-X CY o-g-l-u o-b-Y   YTt liJ


C h-o c-w- 
[ Posted on Mon, 01 April 2013, 12:26 PM IST ]

1, 10, 19, 28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt:H-e-o d-lt--c--qv YT-o-l Os h-c-o-J~-m-j-j-J-o-oZ-Y-J-q-h-١-J.- d-s-l-ac, oY-c--qv c-j, lkY Y-T-i l-ac, JX-c J-r--c li-s-c Ao-oZY F-l-i-١-J.-   YTt liJ


o-g-L--c hp-k-Ȯh OYt-f-Q-h-ɫ 
[ Posted on Fri, 29 March 2013, 12:03 PM IST ]

-F-m-j,- o-g-L,- m-io F--li hp-k-Ȯh-i-i-X Bj-b---Y. k-Ȯh-J-T-ȫ kg---r-X J-Oku J-f-j-c-i-Y. -l-nX-m-Ǣ-ii kȮh-h-ɹw A-Yg-Y-e-k-o-ڢ-i--Y-X.   YTt liJ


J-j--J---i-T A-c-L-p Y-T B-i-jw 
[ Posted on Tue, 19 March 2013, 12:06 PM IST ]

Y-j-l-c--d-j: J-j--J m-O-h-ߢ -Y--k D--l C--k l-J--j L-j-d-Q-i-T-J-T B-j-g-.   YTt liJ


C ho c-w- 
[ Posted on Sat, 02 March 2013, 12:17 PM IST ]

1,-10,-19,-28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt:J-j-o-b--c l٢ l-a-m-i-YJw l٢ lj h-o. Hj-d-T Ak-i-٢-l-j.- ck d-Yi oY o-p--q kg-.- m-U-l d-T-l-m-i J-jX H-e-ov Ok d-mcw D-١-J.-   YTt liJ


Aศc ATsiu 
[ Posted on Sat, 23 February 2013, 01:06 PM IST ]

j-Q-j A- o-Y--c H-j--w Y-T-. O-z-c---i Jt--j---i L-ܫ d-r-u d--c-Y H-h-kt m j--J-XU o-h -Y--k-X l-a-i-j---Y.   YTt liJ


mJlv ot dY 
[ Posted on Mon, 18 February 2013, 12:53 PM IST ]

c-ס-٤-J-q-T O-j-Y-h-s- B-פ-Jv g-L-l-Y -Y-- g-j-X B-פ-Jv g-L-l-Y -Y T-oעv c-Ȣ-dY-h-X. lt-ڢ--l-j gQ-c--j- J-X--k-T- l-r-Jw- l-Y J-J,   YTt liJ


C ho cw 
[ Posted on Fri, 08 February 2013, 11:54 AM IST ]

1,-10,-19,-28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt: A-o-K--q-T-i Ao-oZ-Y-J-q-T-i F-v d-m-oY-i-T-i As-i--T-k--i A-L-J-j---i h-o. d-h-p-h--lt- j--k d-o-j-i-T A-ql J-T.- j-o-t- J-T.- J-Y-hi d-j-m-bc Bp-j-c-i--X, Bl-m--c Ds-, l-i-h, H-n-b-ol Cl Ac-l-j.-   YTt liJ


2013 d-Y-e-k-w 
[ Posted on Wed, 02 January 2013, 11:22 AM IST ]

-B-ڬ-Yh-J-j-L m-hi oY-o--ڬ.- k-J-h-J Alt- A-c-i-i-J-q-١-J.- k-J-j-Q-w--T-iv g-j-Y--c oh-Y oZ-c-l A-L-J-j-l kg-.-   YTt liJ


fb Fr an Oࢿ-  
[ Posted on Sat, 22 December 2012, 10:24 AM IST ]

fban Fr an OXh. DapjXc -O-z L-p-v cv- f-bu f-b-a-nv c ekhX cvJY. A-k-o--Ju o-b-Y-i Ltg A-k-o--J-Y-j-.-   YTt liJ


A--at-m-c--c h-k-i-T-Y F? 
[ Posted on Fri, 23 November 2012, 03:00 PM IST ]

h-XV-k-lY Y-T- l-mO-J H Y-i-Y-i-X h-k-i-T--Y. AY-X G-l D--h. A-Ƣv mc-i-rO, DY c-Y F a-l-o--qv lc-h-a bj-.- Q-c--Y-a-lo h-k-i-T-j-Y.   YTt liJ


h-p-s, A-k-p-l h-o 
[ Posted on Fri, 23 November 2012, 11:46 AM IST ]

d-d--- o-n-l- A-k-p-l-X-. g-h-i B-J-m-l o-j, O-z, c-Jn-Y-a-J-q h-c-n, hL, d-Jn, h-ˬ, d-X-J-q-a Q-l-Q-k--q o-O-Y-c-l A-O-Y-c-l-hi h-r-lu l-oY--q o-n-J-qv-d-T-.   YTt liJ


A al JcJhj 
[ Posted on Fri, 16 November 2012, 04:11 PM IST ]

- -J-c-J-h-j-iv J-T-J- al F-- Jc-J-i-i-j---Y-c J-jX f-X-o-j-c-X.J-Uc Yd-o-k-T ljw dk-Y c-Ti f-Xu, hc-nt- Ao-jt- F-ɢ-cs a-l-t--d-k lb--c-l h-p-m-Ǣ-i-i l-c-q Dit-. c-J-q-T cj J-X-T-   YTt liJ


cLghik dX 
[ Posted on Tue, 06 November 2012, 03:42 PM IST ]

hr d-iY--Ƣ-k h--s-m-k-i-k h-X-c Ct-. A-Y--r A--c-i-X. D--i h-J-qv o-ju J---q-J-i-X-Ƣ-k l-iv-c-q-w A-l-T- h-v J-q l-j-i.   YTt liJ


hLkgLc oilj dtYdQ  
[ Posted on Fri, 19 October 2012, 12:12 PM IST ]

h-L-k-Y-To Ac-g-l---lt- o-i-lj dt--Y-dQ dt-X-l-m-o--T-i g-Ǣ-i-T-i O-iv YTo h-s. l-Y-Oj B-l-m-h-   YTt liJ


B-a-d-j-mǢ cLp 4 Ao-j-t 
[ Posted on Fri, 19 October 2012, 11:55 AM IST ]

h-p-n-o-ju, m-g-c-m-g-t,- a-j-Ju, at-LLhu gXVojuY-T-il-j-X dj-mǢ c-L-p--Yv d-bc Ao-j-t.- CYv G-l d-b-c h-p-n-o-j-c-X   YTt liJ


dQ li-Y F-c? 
[ Posted on Tue, 16 October 2012, 12:41 PM IST ]

l-a-l-Q-i--c f-ڢ-l-J-o--c H-j lt-n-l c-l-j-Y-J-k Al-o-c h a-l-o--qv Jt-m-c-h-i oj-o-Y-dQ cT--X.-   YTt liJ


la, bc, BjL Yj cljY dQ 
[ Posted on Mon, 15 October 2012, 12:02 PM IST ]

J--h-o--k m-Jqd dZh h-Y-k- Hu-dY a-l-o--q-X cl-j-Y-J-k. cl-j-Y-i-T d-b-c,- l-a-j-g, oj-o-Y-dQ Y-T--i-l-i--s- a-l-g-L-l-Y, Jv--d-j-X, c-j-o-p-d-j-X, p-k-o h-p-Yh F-l-i-T l-K-Y-li V. j-Qn d--v o-o-j--.   YTt liJ


C ho cw 
[ Posted on Wed, 03 October 2012, 11:51 AM IST ]

1, 10, 19, 28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt:o---J-c--h-١-J.- O-, k-s F-l J-.- AT o-p--c o---J-h-i op-i--٢-l-j.- Q-h cv--ءw o-Ȣ--J. o---J-h-i op-i-.-h-Jc l-a-g-o-d-j-h-i h--h-١-J.-   YTt liJ


ljek  
[ Posted on Sat, 29 September 2012, 06:05 PM IST ]

J-T-f--c D--Y, d-j-ȡ-l-Q-i, o---J-c-, d-Yi l-T l-, l-l-p-a-h-Lq Jt---qv o-f-ܢ-, f-ܤ-Lp o-zt-m-c   YTt liJ


anhJסu m at-LL-oY-Y 
[ Posted on Mon, 10 September 2012, 08:43 AM IST ]

C oY-Y gǢ-i-T-J-T c-Y-l Q-d---l F a-n-l c h-p-h-i-i-T dj-h-d-a-v F--j.   YTt liJ


LX-m--l-us doJY 
[ Posted on Fri, 24 August 2012, 04:41 PM IST ]

ch Cm-j-cv ̡c Ds-d碴, AYX LX-m-l. ̡c-LX GY lQ-i--usi dbc MT-J. ̡c Yעiv FY mJYc dj-Q-Y-c-J.   YTt liJ


LXm dQi ch--c-il Fɢc? 
[ Posted on Fri, 24 August 2012, 04:37 PM IST ]

c-q-k lMc-w, fb-Jw, dd-a-n-w md-a-n-w, an-a-n-w Fl chY oi Ytu ob-.   YTt liJ


ljek:2012 BLo׮ 18 hYv 25 lj 
[ Posted on Sat, 18 August 2012, 01:00 PM IST ]

hTjm (AmY, gjX, JtJ 1/4) o--J c-, c-lc l-oY-g-jX k-fb, Y-rv j-p-Yt- Y-rv k-fb, l-l-p-a h-L-q-Jt---qv o-f-ܢ-, J-T-f-o-h-Y d-X-a-l-ki at-m-c, m-Y-c-m, L-p-d-l-mc O-T--J-qv o-f-ܢ-,   YTt liJ


c-ס-٢- h-X-h J--j-h-i-X c-ա-T-Ot-- J-h-ju o-Q-l 
[ Posted on Fri, 17 August 2012, 04:01 PM IST ]

Jt--T-J-w d-k-Y-J-r-; j-h-JZ c-d-T- d-k--Tu J-׮- d-k-Y-lX J-T--d-i. F-- O-q-l-l-r c-ס-٢- d-r--h J--j-h-i-X-l-h-i h-u-Y-s-iv l-m-i--i h-Ju J-h-j-c C--l-X- Jt--T-J--k Y-k-h-s-i- j-h-JZ J-h-s o-Q-l.   YTt liJ


shau OJw~22:e-Yt o-- 
[ Posted on Fri, 17 August 2012, 03:52 PM IST ]

s-h-a-c-k l-Y-c-nU-c-v c- l-j-h---Y-T h-o룫 l-m-o-Jw- ct-f f-ڬ-Y-i-J a-c-h-X e-Yt o--.   YTt liJ


Su jhu~24: AޢmڢiT oY 
[ Posted on Thu, 16 August 2012, 01:17 PM IST ]

-j-l-X-c J--l-l-j A-m-J-l-c-iv O- p-c-h-c-X o-Y-i A-s-i--Y.-   YTt liJ


shau OJw~21:kkv Kat 
[ Posted on Thu, 16 August 2012, 01:13 PM IST ]

h-cl o-h-p--c o-nT-l cv-Ji ot-l-YJ-nT-hi A-c-L-p-h-X l-m Kt-Bu. A-Y J-l-k-h-j L--h.   YTt liJ


Su jhu:23: Bmilt Agi cvJX 
[ Posted on Tue, 14 August 2012, 01:20 PM IST ]

-m-j-X d-d---lt- A-g-i cv-J J-jX J-X---Y C-m-j- h-Y-h, D-h h-c-n-j-T-i bt--h-X. Q-nU- Y-פ-J--w H-j--j--i l-q--d-s- A--p-- A-d-Y-i J-b-l c-Ti j-l-X-o-p-a-ju l-g-n-Xu c-k h-ɢ-h-j-h-i A-g-i d-d o-zt-g-v m-j-h-a-l-c-X C Y-Y l-m-a-h---Y.   YTt liJ


ckls jlJw 
[ Posted on Tue, 14 August 2012, 01:12 PM IST ]

h-v c- l--k- J--i-i h-c-nu J-X--Y A-c--l-oY-Y-hi c-k-J-m-h-X. c-k-l-a- j-Y-J-qv c-k-c-m-Z-c-i A-Yv h---q- H-j-i-j Y-j-L-X--q A-Y-h-c-p-j-hi H-j J-rO-i-j--.   YTt liJ


Su jhu~22:Okw odw oY dsi 
[ Posted on Mon, 13 August 2012, 03:48 PM IST ]

Ok c-h--w, Ok o-dc-w, Ok o-g-l-w~- l-ju d-J dk-Y--i o-O-c-J-q-J-s-ٮ.- -m-j-h-a-lu h-Z-k-d-j-iv Jv-J--i-w o-Y-a-l-i-T CT-Y-J-X夫 d-j-J-l Y-T-.   YTt liJ


hclJJ fơkJw 
[ Posted on Mon, 13 August 2012, 03:39 PM IST ]

gh-i-k h-z-j-J--q-X B-j-b-c-k-i-w C-T-l--T-l- D-it- cv- Ot--J-q -Y--q d--J-q dt--m-k-J-q A--k--q h-U--q L-j-a-j-J-q o-c-L-L-J-q h-פ dt--h h-z-j--q a-l-Jt--c-w d-T o-h-b-c-- a-l-k-i--q-X.   YTt liJ


Su jhu~21: Aghcl Api a:KJjX 
[ Posted on Sat, 11 August 2012, 02:40 PM IST ]

A-g-h-c-l Ap--i c-k-cv---T- a-K H-r-i-. o-ɫ h-J-l-k o-a-W-hi f-b-h-X A-g-h-c--c J-j-X. C-Y- A-T d-T-i-X A-p. h-j-f-ڢ-i-X A-p--i-T d-Y-J-Y.   YTt liJ


shau OJw~18 hcltj htLatmc 
[ Posted on Sat, 11 August 2012, 02:27 PM IST ]

g-h- o-j-c O-z-c J-T-c-J-T Y-j-J-w- A-l-i-T-Yi o-ա-j-d-Z--q-ٮ. a-m-T-c c-T- d-s-l-Jw- A-l-i-T l-r-i-s-i. o-L-j-Lt---k-T D-q-i-T h-ˬ-w- l-r Y-ס-s.   YTt liJ


ljek:2012 BLo׮ 11 hYv 18 lj 
[ Posted on Sat, 11 August 2012, 01:25 PM IST ]

hTjm (AmY, gjX, JtJ 1/4): c-lc l-oY-g-jX k-fb, C-nT-Q-c-l-o, m-g-lt--m-l-X, D--nT-J-j-k-fb, L-p-k-ơj l-oY-qT kfb, A-d-Y-ȢY b-c-k-g, f-ܤ-Lp o-zt-m-c, o-ɡ-c--q-T D--Y-iv o-ɡ-n-,   YTt liJ


Su jhu~20:fkiT Y׮ 
[ Posted on Fri, 10 August 2012, 03:02 PM IST ]

j-h, C-Y-ɡ-X A- O-i-Y? F- J-u h-s- c- A--i-d-d A- F--c Yt-?- C J-q-ƫ A- F--c h-i?- C-Y A-bt--h-? A-c-Y-i-? k-J A--i c-z--?   YTt liJ


shau OJw~17 lYcnUJw 
[ Posted on Fri, 10 August 2012, 03:00 PM IST ]

A-s-f-g-n-iv l-Y--c o-h F--X d-s-i--Y. d-Y-l-i O---Yv c- l--cv--k-X o-h- At---qv H-. A--d-c-i--q h-Z-c-l-h-X c-ؤ-J-ju h-K-h-i lt-Ң---Y.   YTt liJ


Su jhu~19:ajYhOcc dYYtX 
[ Posted on Thu, 09 August 2012, 02:51 PM IST ]

Q-l-Y-v dk--r A-h-L-q-w- J-j-X d-Y-a-j-Y-h-X. a-j-Y-w H-r-i-Y du-Y-T-j-ءw A-Yv-c--j h-O-c--c d-Y-Yt--X B-l-m-h-X.   YTt liJ


 
   
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting