Wednesday
25
November
2015

    p     co     och     J     BjL     ke     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ >  
   


mfjhkiv dc dTj  
[ Posted on Wed, 25 November 2015 ]

mfjhk: JkloZlYicTt obc dc dTj. dcfbiTt obc hvmɢ C. Fo. mjucإYj Ck dbcTJw hYhX mJlkv FiY.   YTt liJ


l lv c 408 Yihi ohuoh  
[ Posted on Wed, 25 November 2015 ]

l lv cccD mfjhk obiki 408 Yihi ohuoh F. hkiku ob ck gJYj c٥t ofphXoh ȱYk gjlpJq JTi ciJw JkɢiX oamhi Gפhcjv c ohuoh ClX hk OlY.   YTt liJ


Oq dơk: JhJjXw dtii  
[ Posted on Tue, 24 November 2015 ]

OqJl dơkiTcfcb ldkhi JhJjXw dtiiYi AbJjJw Asi. YJr, Yjl, Ot, ht, ht, ldj FlTqk dơkiTYc oJjh١ij.   YTt liJ


YjYȱYcT 5000 ltnc mn AT?  
[ Posted on Mon, 23 November 2015 ]

hrJjX YjY ȱY ATYcע onv hViiv dOj ltJwYj ȱY AbJYt lmaJjXlhi F. hrJjX YjYȱYv l hTiX onv hViiv dOj lt.   YTt liJ


C GJam  
[ Posted on Sun, 22 November 2015 ]

Ljlit: BijXc gQcw C GJam c. mfjhkooXkX Ljlit GJam cvY. Ljlijk DaioYhc dQi cilq lY c gt oiQ cvJ.   YTt liJ


Oq Jlv dơkhpYol  
[ Posted on Tue, 17 November 2015 ]

Bkr: oYJqT mfjhkisiT Oq Jlv dơk hpYolc Hjw Bjg. ckls ad 20 c Yqi.   YTt liJ


dYv dY Hxli  
[ Posted on Sat, 14 November 2015 ]

Fjhk: dYv dY Hxli. C YtYZTcJk Bjg hYv dYvdY HxlilY dfkv lj. dYv dYiT lkYlmJT lX gt dY lkikki dJY.   YTt liJ


kad dgiv Ljlijob 
[ Posted on Wed, 11 November 2015 ]

Ljlit: Ljlijd obiv OrO oܬi kadw Yq. OrO Ljlit Ad gQcoMus GJam Oפlqij. adjbc ohiX kad QkY.   YTt liJ


ltOv J fN- Bskkȫ Jl  
[ Posted on Tue, 10 November 2015 ]

dcY: mfjhk hkJk BjgYc- hؤY ltOv J fN- BskJn JlYi mfjhk dko- JtVct F.V.Q.d dJht ds. do- Jfus BghKv Ck Bjg mfjhkoKatmc ola Da-MTc OJiij Ap.   YTt liJ


Jvd硷 jZlc- JTi-s  
[ Posted on Mon, 09 November 2015 ]

dkT-: OjY dohi Jvd硷 jZlc- JTis. Jk-dik lmkJn ohY lmcZ oh JnYk DdalYJqT JnYqkhX- Dlus ljlsi- bQjpX cTY-.   YTt liJ


adlkiT FYp 
[ Posted on Mon, 09 November 2015 ]

g-j-Y-h--J B-O-j- H-j a-d--l-h-X a-d-l-k. B B-O-j--c d-v B-Yh-i-l F-Y-p-d-j-l-hi dk J-Z-J-q d-O-j--k-ٮ. B-Yh-i-h-i d-O-j--k JZ c-j-J-o-j-l-b-l-h-i f----Y-X   YTt liJ


hsmk BikhpYol cq YT  
[ Posted on Mon, 02 November 2015 ]

pjT: hsmk BikhpYol cq Bjg. gjYk Gl drhsi cLjbcJzhX hsmk m cLjQ ȱY. hzjmkiX hsmkii hsiYX FYp.   YTt liJ


hsmk Bik clft ckc 
[ Posted on Tue, 27 October 2015 ]

hsmk cLjQ ȱYk Bikhplc clft 2c YThJ. h alo c٤cv Dl Bik cqv dYJ dQJqT Aloc.BijqX hsmk Bik YrcJ.   YTt liJ


liciT lmڢ J oȢX 
[ Posted on Mon, 26 October 2015 ]

liciT lmڢik fk J٤ljlu lQiamhlq DdiJYhJ F Jjq opY Aah hu oJs did jbJnXu Bmo.   YTt liJ


Fo.C. mju cإYj mfjhk hvm-ɢ  
[ Posted on Sun, 18 October 2015 ]

mfjhk: mfjhk hvmɢii Fo.C. mju cإYji YjT. C.Fo. DXJnXu cإYj hqJds hvmɢiJ. C jlk gJYozhi AjJnv cT YjTdkX Cjlt cs lXY.   YTt liJ


l-m- J--Y-o-i-T h-Y-d-Y--q l-m- L-X--k- 
[ Posted on Sat, 17 October 2015 ]

J-: J-T-f--q--s-- o-c-V-c-T-iv l-m- J--Y-o-i-T h-Y-d-Y--q eu-o-o d- l-m--j-i d-K-d-. J--Y-o-i-T d-Y-l k-i-o ht--c-i h-Y-l o-k L-s-i-i c-q l-m- d-a-l-i-k- D-it--J.   YTt liJ


pd ljdȡi ȱY  
[ Posted on Tue, 13 October 2015 ]

JtTJk fj Qik YLgaiT YjikX pd ljdȡi ȱY. driJk lQicLjhX Cr pd. AcJ ȱYw ClTƢk pdȱYv hYh Cw cYdQ cT.   YTt liJ


cljY lLpw C Yk̡c- 
[ Posted on Tue, 13 October 2015 ]

c--עu-Jj: Y-k-̡-c- A--j-d-Q-i-i d--c-g-d-j- c- d-s-d c-l-j-Y l-L-p-w- o-̡c A-Yt--ii J-q-i--l-q-iv g-J-Y-ct-g-j-hi l-j-lv-d. F-r--- F-i l-L-p-w- h-ɢ l.F-o m-l-J-h-s-us c-Y-Y-v D-nh-q-hi l-j-lv-d-X cv-J-i-Y. c-l-j-Y l-L-p--q C Y-k-̡-c---.   YTt liJ


c-l-j-Y B-M-n-w- d-c---T -Y H-j- 
[ Posted on Mon, 12 October 2015 ]

J--i: d-c---T a-Ȣ-X-h-J-f -Y-v c-l-j-Y J-k-h--d H-j--. c-q-i-X c-l-j-Y Dv-o-l B-j-g---Y.   YTt liJ


HJTftho c-w- 
[ Posted on Sat, 10 October 2015 ]

-J-r d-lt-n-h-i J-X-Y-j O-k-j-h-i dj-Oi d-c-oZ-d-.- b-j-q l-a-m-i-YJw l-٢-l-j.- li-s, JX-Jw, J-k-Jw, c- Cl-i O-si Ao-oZ-YJw D١-J.- l-at-YZ-Jw Jk-J-j-t,- Da-L-oZt, j-nT-i-t Clt- c h-o. dj--J-q-k d-o-L-h   YTt liJ


l Bik cq  
[ Posted on Wed, 07 October 2015 ]

OjhT: Bahk lJT cLjQohȱYk dohi hpYol cq cT. ȱYki AivQJqv cT gJYQcdlp YT. di cqi C lJ 6.15 c cT adjbci gJYopow Fj.   YTt liJ


JThjhj 
[ Posted on Tue, 22 September 2015 ]

m-f-j-hk m-bt-h-m-o-Y -Y-h--- d-Yi ot---T-h-j ct-h---Y-c-i Y--h-j J-r a-l-o B-O-j-dt- d--i-k-.   YTt liJ


djmjh ohjXiv l Bik  
[ Posted on Wed, 16 September 2015 ]

gjYk Y dohi cLjbcJzhX Bahk l m cLjQohȱY. lnXl AlYjl DLdglc YQhichi djmjhu YiX ClT dYnU cTiY.   YTt liJ


lrdT:alo QlcjT Jmlt  
[ Posted on Sat, 12 September 2015 ]

Bkr: lrdTi gJYtO़Y alo Qlct JiT. ajam c hpȱYqkljX Cjv JiTTY. ȱYqk dbclrdTJqv HX Ykgj.   YTt liJ


hXtT Yjcw: cTYsv OT Bjg  
[ Posted on Mon, 07 September 2015 ]

hXtT: oʮ hjo JVkv Fcؤ YjcqcTcfcb OjYdohi cTYsv OT C cT.   YTt liJ


F--c-ء-O-j-X; h-Xt-J-T d--iv d-Y-o--q-c C-- 
[ Posted on Sat, 05 September 2015 ]

h-Xt-J-T: F--c-ء-O-j-X-- A-ա a-l-o-h-i C- D--i- 2c h-Xt-J-T d--iv c-T-- d-Y-o--q-c h-K-h-ɢ D-u-O-٢ D-a-M-T-c O-फ. J--i g-a-o-c h-Y--k- V.Y-h-o ht Y-h--i-o h-Y--k- A-ڬ--Y l-p-. h-Y--k--h-j-i Q-o-e ht L-L-s-i-o h-K-d-g-n-X-l V.J-s-i--o ht Y-i-e-k-o A-c-L-p d-g-n-X-l c-T-.   YTt liJ


C mJnXQiɢ 
[ Posted on Sat, 05 September 2015 ]

Yjlcdj: C jQhءT JnQnhii J١T. dbcȱYqk C dYJdQJq lrdTJq cT. Ljlit ȱY, Akr mJn ȱY YT Jjqk F mJnȱYqk AgYdthi YjX AcglTY.   YTt liJ


mdahcgoh ȱY : QtXڡjX Jrv dahcgu JcJojdu 
[ Posted on Fri, 04 September 2015 ]

Y-j-l-c--d-j: H-j-h-o c-q Qt-X-ڡ-jX d-l--Jw Jrv m-d-ah-c-g-c l-٤ J-c-J-o-j-d-c-i J-X. o-b-jX -Y--qv c- l-Y-oY-h-i A-Y-dt-l-hi H-n-b---Jw J-ٮ Y--s--i-Y-X d-ah-c-g-o-h -Y--k A-c--m-i-i-T d-Y-nU.   YTt liJ


hXtT div Fcخ Yjcw  
[ Posted on Tue, 01 September 2015 ]

hXtJT: hXtT div F cخ djw ChYv. lJ ckc d AXv JThj Dit. dJv j٢c JThjMniY div c dsT.   YTt liJ


A-i-h-c c-j-o-p o-h -Y--k D--l--c C- J-T-i-׫ 
[ Posted on Fri, 21 August 2015 ]

J--i: h-b-Y-j-l-Y-J-s-k D--l B-M-n-w- Y-T- J-s- A-i-h-c c-j-o-p o-h -Y--k D--l--c C- J-T-i-s. l-J- 6.30c J-T-i-s. d-Y-o--q-c h-ɢ J.o. Q-o-e D-a-M-T-c O-फ.   YTt liJ


A-i-h-c c-j-o-p o-h -Y--k D--l--c C- J-T-i-׫ 
[ Posted on Fri, 21 August 2015 ]

J--i: h-b-Y-j-l-Y-J-s-k D--l B-M-n-w- Y-T- J-s- A-i-h-c c-j-o-p o-h -Y--k D--l--c C- J-T-i-s. l-J- 6.30c J-T-i-s. d-Y-o--q-c h-ɢ J.o. Q-o-e D-a-M-T-c O-फ.   YTt liJ


m lijlv Ccsi dji  
[ Posted on Wed, 19 August 2015 ]

djءlt: m lijl gLlYȱYk C csi dji BLo׮ 21 c. 10.05 c 10.45 c CTi Ykjm hptkX C cs OTJw cTY. Jjqv lqlTcT Acfcb ȱYqk glcqk Ajhl Jٮ AX Akj hptohi mgLlYi ljl׮ dQ OTX C cs.   YTt liJ


Oho dQJwi mfjhk cT Ys 
[ Posted on Mon, 17 August 2015 ]

m-f-j-hk: O--ho d-Q-Jw--i m-f-j-hk cT Y-s-. C--k l-J-- A-բ-c- Y-ɢ J-X-U-j-j- h-p-n- h-p-c-j-T o--b-v hv-m-ɢ J-n-X-a-o- c-إ-Y-j cT Y-s- a-d Y-q-i-.   YTt liJ


JtTll fk YtXc YtMw Hj  
[ Posted on Thu, 13 August 2015 ]

Y-j-l-c--d-j : Jt--T-l-l f-k Yt-d-X--c-i -Y--q Yt--M---k H-j-. c-q j-l-k A-դ-h-X h-Yv f-k-Yt-d-X Y-T-. m-K-h-K, Y-j-l-, lt-k Y-T-i d-bc J-z--qv o-ң-J-j-X dt--i-i.   YTt liJ


lmcT YtYZTc jpocnXlgL cjȢ  
[ Posted on Fri, 07 August 2015 ]

J: lmcT YtYZTcl YtYZTc oMT GQuoJqs jpocnXlgL cjX cT. lmcT YtYZTc djv Coikk Qtcki hcnT ldJhX JzjpocnXlgL st AToZckX cjX cTY.   YTt liJ


Fmj YTi 7 oglw  
[ Posted on Sat, 01 August 2015 ]

an cqT cl ciX cnTT. BjTƢk anTءw cqv cLףl FctQ csi. mhi Jcl hcov hYh kȮh lqiTJi. cLףl FctQi hcov c kȮh dTisJ.   YTt liJ


BLo׮ ho cw 
[ Posted on Fri, 31 July 2015 ]

H-j-d-T m-h-v h-Y l-Q-i-u dפ h-o. hc-Jq-mw Q-l-Y-- c-s-l m-g-i J-T--i-.- Fv d-Yi Jt, d-Y-i-l-T, Lt-p-J-d-J-j-Xw F-l-i-١- h-o. d-h-p-h-ټ j-d-j-m-b-c-iv Y-q-i.-   YTt liJ


Av-eu-o-i-T J-f-s-T--k-i- d-Y-c-i-j-w; d-b-c Y-j-cw C-- 
[ Posted on Tue, 28 July 2015 ]

g-j-X--c: g-j-X--c g-J-Y-o-p-o--qv Y- c-s-i-.Av-eu-o--i-T d-b-c Y-j-cw O-T--J-qv d--T---Y-c-X g-J-Y-Q-c-w H-r-J F---٢-j---Y.   YTt liJ


Afaf oʮ QtQ JTfoLh 
[ Posted on Mon, 20 July 2015 ]

കോട്ടയം: പ്രവാസ ജിവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ അബുദാബി സെന്റ് ജോര്‍ജ് ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ് കത്തീഡ്രല്‍ മുന്‍ ഇടവകാഗങ്ങളും ഇപ്പോള്‍ നാട്ടില്‍ അവധിയില്‍ എത്തിയിട്ടുള്ള ഇടവകംഗങ്ങളും 23ന് കോട്ടയം പഴയ സെമിനാരിയില്‍ ഒത്തു കൂടുന്നു . രാവിലെ 7.30 നു വിശുദ്ധ കുര്‍ബാനയോട് കൂടി ആരംഭിക്കുന്ന കുടുംബ സംഗമം വൈകുന്നേരം നാലുമണിയോട് കൂടി സമാപിക്കും   YTt liJ


JtTJh; Cc jhiXdjiX dX 
[ Posted on Fri, 17 July 2015 ]

Yjlcdj: JtTJ drht d JtTJhX. hri jLq ajal lki Jkh Cihju djgl. Fv, JtTJ dXho JTiX. mjhc gQu c ho. jhgǢikT ajYhJk .jhiXdjiXv hrJiv F hs.dho JTdJYsi.   YTt liJ


Ahjik AษȱY 
[ Posted on Thu, 16 July 2015 ]

cit: Ahjik BaAdȱY iZtϬhJ. lsv ȱYctX Bjg. mfjhk AdolohQ Qcsv oJsi pz FJla Qcsv oJsihi Jc jQmKj obkij ȱYctXc ohjg JsJ٤qq OTJw cTY   YTt liJ


Qki ho cw 
[ Posted on Fri, 10 July 2015 ]

1, 10, 19, 28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt : -h-c-o-c d-Y-l o-Y-d-i o-h-b-c-l-h-١-J h-o. d-Yi o-j-g-w Y-T-u o-b-Y-i-ٮ. H-JT-ft h-o Y-j-l-X--c h-ؤ Y- -z o-̡c ot--o-J-q-k-Y-Ƣ-k-h-v Q-k J-   YTt liJ


Qx ho cw 
[ Posted on Mon, 08 June 2015 ]

1, 10, 19, 28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt: -c---q-T h-o, J-k-X D-s--J, J-T-Yv h-- Q-k J-J h-Y-l- o- k-g-J, F---c c A-c-g-l-w D-١-J. J-s J-m A-d-Y-Ȣ-Y-h-i J-l-m   YTt liJ


YT LpȱY ojȢu cTdTik 
[ Posted on Thu, 14 May 2015 ]

J-l-it: F- c-ס-٢v d-kl j-Q--t d-s-iv ct-h O-j-Y o-h-j-J-hi Y---T L-p-J-n-Y l-٤ A-l-L-X-c-iv. Q-k-i-k l-c-a-o-աj Yt-Z-Tc J-z--qv d-hK o-Z-c-- cv---Y-X- C d-j-Yc L-p-J-n-Y. d-k   YTt liJ


bt ctjdhi CT  
[ Posted on Mon, 11 May 2015 ]

J: Jo-Yl alkiqT cthYiv dXklus bjq J٤ AhYhi BVfj J٤ llahitJiX- CTd羢 ous- QtQ- esc d.   YTt liJ


hi ho cw 
[ Posted on Mon, 04 May 2015 ]

o---J-h-i h--h-١-J. J---T-h- J-j-Y-i-Y d-k-Y Y-j--J-. l-oY-l-c A-Vu-o cv-J. h-J-c h-Jw- c--w, Q-k, l-l-p F--l-i o-ڬY. --Y-- d-c-j-ڡ-j-X--c   YTt liJ


Al alȱYv Ahti dYJ dQ 
[ Posted on Mon, 06 April 2015 ]

A--k-dr: l-i-o-i-lt C----k- J-T-f--c H-j f-ڬ-Y-i-i J-X--lt A--k-r J-h-c-i-k A----l a-l -Y-v H-j-v d-J-X. A- Y--i-X A----l-k a-l-o-v-d.   YTt liJ


aȢX hJfJiv pzhpoLh  
[ Posted on Fri, 03 April 2015 ]

Ji: dcT aȢXhJfJȱYk pzhpoLhc C YT Js.   YTt liJ


d-r-բs a-l--Y--v Bijw d-ơk At. 
[ Posted on Wed, 01 April 2015 ]

Y-j-l-c--d-j: A--k-s d-r-բs a-l--Y--v Bijw d-ơk At. j-l-k 11.15c c-T- O-T--Jw- hv-m-ɢ Q. o-f--Xu d-ע Jt-h-J-Y l-p-.   YTt liJ


JjJi BijqT csdơk 
[ Posted on Wed, 01 April 2015 ]

Yjlcdj: JjJi g kȹw dơkitd碵. jlk 10 c JnYYɢ dkit Ck뷮 cjiXu cإYjiT JthJYkX OTJw YT JsY.   YTt liJ


Gdv ho cw 
[ Posted on Tue, 31 March 2015 ]

1, 10, 19, 28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt: -J-k-X Ds--J J-T-Yv h-- Q-k J--J, h-Y-l- o kg--J, F--c c Ac-g-lw D١-J.- Js Jm A-d-Y-Ȣ-Y-h-i J-lm l O-j.- k--s, O- F-l-iv GY-Ƣ-k-h--   YTt liJ


mJdj AYjY: LjV OYiv ALc Yq 
[ Posted on Mon, 30 March 2015 ]

B-c-j: m-J-d-j A-Y-j-Y H-Y a-c-v d-kt- h-Yv d-lt-L, D-d-o--, o-f-p-h-X-o-Y-Y F--l-i-T-i-X- Y-T--h-i-Y-. Y-Tt-- A-b-j O-Y-iv O-- A-ծ Y-lX O-Y-i-T   YTt liJ


Qish dաjhq mihi  
[ Posted on Tue, 24 March 2015 ]

cעuJj mJnXoh ȱYk DYolTcfcb cTu Qis cTi dաjhq mihi.   YTt liJ


fhd Dsoc JTis  
[ Posted on Mon, 23 March 2015 ]

dYcijXc lmoJq oȢ cs fhd Dsoc JTis.   YTt liJ


lijl: hcgjX Dl 21 hYv  
[ Posted on Tue, 10 March 2015 ]

lijl gLlY ȱYv hcgjX hpYol 21 hYv 23 lj cT.   YTt liJ


c-T-h--T H D--l Y-T- 
[ Posted on Sat, 07 March 2015 ]

c-T-h--T: c-T-h--T H D--l--c Y-T--h-i. h-k-ơ-T a-l-J-n-Y--k J--i--l h--j-u, h--h-j-i-u J-n-Y--q-k A-u-J-T-i Ot--Y-X c-T-h--T H-   YTt liJ


lnX gLlus l mJlkc OhtOYqT am OjY 
[ Posted on Fri, 06 March 2015 ]

dls Fql atL gLlY ȱYk lnX gLlus l mJlkc OhtOYqT am OjY. Aդc csqv lohi Yt OYw lrdTi lj cvJiY Fql dաi AL mkQ pjaoX . opajc ajmvdihi   YTt liJ


dơk Jr hXsJwv cLj li  
[ Posted on Fri, 06 March 2015 ]

BפJv dơk Jr hXsJwv cLj li. Yjlcdj cLjogiT mOJjXrkqJqX cLjv mOJjXdltcw cTiY.   YTt liJ


d-ơk: H-j--w dt--i-i 40 k-ȫ d-j--h- T-o׮ 
[ Posted on Tue, 03 March 2015 ]

Y-j-l-c--d-j:d-ơ-k-i l H-j--w dt--i-i-Y-i B-פ-Jv a-l--Y T-o׮ g-j-l-p-Jw A-s-i-.   YTt liJ


ht ho cw 
[ Posted on Tue, 03 March 2015 ]

l--l-q-Jw c-j-l-b D-١-J h-o. J-U-c-hi d-j-m-h--k-T h-Y-h j---Tu o-b-. h-c-Jq-m-w Q-l-Y--   YTt liJ


BפJkv C  
[ Posted on Tue, 03 March 2015 ]

7.00 diXtv, 8.15 adjbc, 8.45 DndQ, 9.00 JqggnJ   YTt liJ


BפJkv C  
[ Posted on Sun, 01 March 2015 ]

jlk: 4.30 diXtv 5.00 ctkatmc 5.30 AgnJ   YTt liJ


BפJv dơk: dYJ o-JVJw jdlYJj 
[ Posted on Sat, 28 February 2015 ]

Y-j-l-c--d-j: B-פ-Jv d-ơk o-L-h-h-i c-T---Y- g-L-h-i c-k o-J-V-Jw j-d-l-YJ-j- Q-k J-q-Jt f-Q d-g-Jt D--j-l-.   YTt liJ


h--i-T D--l--c H-j--w dt--i-J- 
[ Posted on Sat, 28 February 2015 ]

c-Lt-J-lv: h--i-T g-L-l-Y -Y--k JT h-p--l ht- H--c Y-T-   YTt liJ


lx-d-k-l- d-ơk D--l o-h-d-  
[ Posted on Sat, 28 February 2015 ]

Y-j-l-c--d-j: lx-d-k-l- g-L-l-Y -Y--k d-ơk D--l o-h-d-   YTt liJ


BפJkv C  
[ Posted on Sat, 28 February 2015 ]

dkt 4.30 c diXtv, Aբc ctk atmc, 5.30 c AgnJ, Bsc adjbc   YTt liJ


B-פ-J-kv C 
[ Posted on Fri, 27 February 2015 ]

o-Q Hv j-l-k Aբ-c al C-o׮ cT l-c-Y-o-h-Y cT- gQc, 6.30 c d-Xl gQu-o c-T- gQc, F-c Jj-J gL-lY l-c-Y-o-M Al-Y-j-- gǢ-L-c-o-b, 9.30 c d-siu Y-v, dJv 11 c Y-q-k-i-l-c-o.   YTt liJ


BפJkv Ji lYjg  
[ Posted on Fri, 27 February 2015 ]

BפJv DYol gLhi Jic C hYv lYjg. 856 JJqX JilYv dTY.   YTt liJ


BפJkv C  
[ Posted on Thu, 26 February 2015 ]

dkt 4.30 c diXtv, Aբc ctkatmc,   YTt liJ


Grjc atmc C  
[ Posted on Thu, 26 February 2015 ]

Ji: Grjcs Gפhcju Cr. Grjc atmcl lki JXi jY 12 c BoZchXVdv cT. hXVdv dYJ JhJj dUv hpal YTآc CjlmhiX dcJq AXcjY.   YTt liJ


a-d-d-g-iv h- B-פ-Jv, J- J- a-l-i J-T-i-j- 
[ Posted on Wed, 25 February 2015 ]

Y-j-l-c--d-j:a-l oY-Y-J-qv h-i B-פ-J-kv d-ơk Dv-o-l--c C- Y-T--h-i. j-l-k F--c a-l-i J-d J- J-T-i-j--i-Y-T-D--l--c B-j-g-h-i. A-T h-o A-բ-c-X B-פ-Jv d-ơk   YTt liJ


BפJv alȱYv C  
[ Posted on Wed, 25 February 2015 ]

j-l-k 4.30 d-i-Xt-v 5.-00 ct--k-at-m-c 5.-30 Ag-n-J 6.-00 a-d-j-bc 6.-40 Dn:-d-Q, a-d-j-bc   YTt liJ


BפJv: sV clJjXc 12.5 kȫ jd  
[ Posted on Tue, 24 February 2015 ]

:oYJqT mfjhkii BפJv ȱYk sV clJju 12.5 kȫ jd Acla.   YTt liJ


BפJv dơk lYcnUJw  
[ Posted on Thu, 19 February 2015 ]

d-b-c-h A-c-l-b l-r-d-T-Jw B-פ-Jv g-L-l-Y--Y-v D--Ƣ-k g--j-T B-Yh-o-ht--X-hi d-ơ-k-i-X B-a-d-j-m-Ǣ-ii d-d--h-Y-l-c G-s C-nT-h- hv-m-ɢ- J-Xu d-ע d-s-i-.   YTt liJ


JXJqjiv C dl  
[ Posted on Mon, 16 February 2015 ]

JXJqj alȱYv C dl. Jjs dbcYtYZTcJzhi JXJqj alȱYk Cjdi alo cq Dl cq BsT JT ohd.   YTt liJ


 
      

    
 
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting