Saturday
28
February
2015

vanitha commission

    p     co     och     J     BjL     aY     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ >  
   


BפJv dơk: dYJ o-JVJw jdlYJj 
[ Posted on Sat, 28 February 2015 ]

Y-j-l-c--d-j: B-פ-Jv d-ơk o-L-h-h-i c-T---Y- g-L-h-i c-k o-J-V-Jw j-d-l-YJ-j- Q-k J-q-Jt f-Q d-g-Jt D--j-l-.   YTt liJ


h--i-T D--l--c H-j--w dt--i-J- 
[ Posted on Sat, 28 February 2015 ]

c-Lt-J-lv: h--i-T g-L-l-Y -Y--k JT h-p--l ht- H--c Y-T-   YTt liJ


lx-d-k-l- d-ơk D--l o-h-d-  
[ Posted on Sat, 28 February 2015 ]

Y-j-l-c--d-j: lx-d-k-l- g-L-l-Y -Y--k d-ơk D--l o-h-d-   YTt liJ


BפJkv C  
[ Posted on Sat, 28 February 2015 ]

dkt 4.30 c diXtv, Aբc ctk atmc, 5.30 c AgnJ, Bsc adjbc   YTt liJ


B-פ-J-kv C 
[ Posted on Fri, 27 February 2015 ]

o-Q Hv j-l-k Aբ-c al C-o׮ cT l-c-Y-o-h-Y cT- gQc, 6.30 c d-Xl gQu-o c-T- gQc, F-c Jj-J gL-lY l-c-Y-o-M Al-Y-j-- gǢ-L-c-o-b, 9.30 c d-siu Y-v, dJv 11 c Y-q-k-i-l-c-o.   YTt liJ


BפJkv Ji lYjg  
[ Posted on Fri, 27 February 2015 ]

BפJv DYol gLhi Jic C hYv lYjg. 856 JJqX JilYv dTY.   YTt liJ


BפJkv C  
[ Posted on Thu, 26 February 2015 ]

dkt 4.30 c diXtv, Aբc ctkatmc,   YTt liJ


Grjc atmc C  
[ Posted on Thu, 26 February 2015 ]

Ji: Grjcs Gפhcju Cr. Grjc atmcl lki JXi jY 12 c BoZchXVdv cT. hXVdv dYJ JhJj dUv hpal YTآc CjlmhiX dcJq AXcjY.   YTt liJ


a-d-d-g-iv h- B-פ-Jv, J- J- a-l-i J-T-i-j- 
[ Posted on Wed, 25 February 2015 ]

Y-j-l-c--d-j:a-l oY-Y-J-qv h-i B-פ-J-kv d-ơk Dv-o-l--c C- Y-T--h-i. j-l-k F--c a-l-i J-d J- J-T-i-j--i-Y-T-D--l--c B-j-g-h-i. A-T h-o A-բ-c-X B-פ-Jv d-ơk   YTt liJ


BפJv alȱYv C  
[ Posted on Wed, 25 February 2015 ]

j-l-k 4.30 d-i-Xt-v 5.-00 ct--k-at-m-c 5.-30 Ag-n-J 6.-00 a-d-j-bc 6.-40 Dn:-d-Q, a-d-j-bc   YTt liJ


BפJv: sV clJjXc 12.5 kȫ jd  
[ Posted on Tue, 24 February 2015 ]

:oYJqT mfjhkii BפJv ȱYk sV clJju 12.5 kȫ jd Acla.   YTt liJ


BפJv dơk lYcnUJw  
[ Posted on Thu, 19 February 2015 ]

d-b-c-h A-c-l-b l-r-d-T-Jw B-פ-Jv g-L-l-Y--Y-v D--Ƣ-k g--j-T B-Yh-o-ht--X-hi d-ơ-k-i-X B-a-d-j-m-Ǣ-ii d-d--h-Y-l-c G-s C-nT-h- hv-m-ɢ- J-Xu d-ע d-s-i-.   YTt liJ


JXJqjiv C dl  
[ Posted on Mon, 16 February 2015 ]

JXJqj alȱYv C dl. Jjs dbcYtYZTcJzhi JXJqj alȱYk Cjdi alo cq Dl cq BsT JT ohd.   YTt liJ


L-j-l-i-j-u aK-Yu, -Y--k-J J-r- 
[ Posted on Fri, 13 February 2015 ]

L-j-l-it: Ot--h-k Qt--l-oZ-i-ki L-j-l-it -Y--us otX m-J-lv dt-X-h-i d-c-j--j--X-h- A-nT-h-Lk d-mc-v ct--m-. m-J-l-k-c Ot--i--Y d-j-p-j-v h-Y dj,   YTt liJ


L-j-l-i-jv a-l-d-m-c: d-c-j-ڡ-j-X-h-J-h-- a-l-Q-St 
[ Posted on Thu, 12 February 2015 ]

L-j-l-it: L-j-l-it -Y m-J-lv d-c-j--j--X-h-- a-l-Q-St. m-J-l-k-c- J-r J-k--q-k-i Ot A-c-g-l-d--Y-c--Tt--X- a-l-p-Y Y-T--Y-k-- C l-n-i J-T---i-Y-.   YTt liJ


eflj ho cw 
[ Posted on Mon, 02 February 2015 ]

1,-10,-19,-28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt:c--lX dX--T-٢-l-j h-o. h-c-Jq-mw Q-l-Y-- c-s-l m-g-i J-T--i-.- g-j-o-p-a-j-c-h-i Jk-p-.- d d-Yi Js d-Yi lT Lt-p-J-d-J-j-Xw Fl D١- h-o-h-X. g-j-h-Y-l-c m-j-jJ Ao-oZ-YJw D١-J.- O-k-w Bm-d-Y-iv Alj d-j-O-j--٢-l-j.-   YTt liJ


Adtlhi OJf-QdQ Cc gJ-Yt lrdTi cT 
[ Posted on Sat, 17 January 2015 ]

Y-j-l-c--d-j: m-d--c-g-o-h -Y-v A-dt-l-h-i c-T--s l-m-nv O-J-f-Q-dQ C-c-h-Yv g-J-Yt- l-r-d-T-i c-T--c-l-o-j.   YTt liJ


B-k-- d--o-M m-l-k c-T- 
[ Posted on Fri, 16 January 2015 ]

B-k---i-L m-f-j-h-k g--Q-c-o-M-- c-Y-Y--v o--b-c- B-O-j-c-nU-c--q-T m-l-k c-T-. Y-q-h-q--q-T-i d--l-a---q-T-i Y-k--k-i-T-i A-J--T-i-T   YTt liJ


Qclj ho cw 
[ Posted on Mon, 12 January 2015 ]

l-qj Ad-Y-Ȣ-Y-hi j-nT-i-O-k-c-w- Oj-T-l-k-Jw- j-L-h-j- lt-n. j-nTi AY-J-iu-ht J-T-d-rJ l-r Hj j-nT-i-t--i-T Aɬ J-s- lt-n. j-nTi o-h-p-~-o-oJ-jJ   YTt liJ


Y-j-l-g-j-X M-n-i-Y 12c d-s--T 
[ Posted on Sat, 10 January 2015 ]

m-f-j-h-k: h-J-j-l-q- a-l-o A---c Ot--c- Y-j-l-g-j-X-l l-p-- j-Z-M-n-i-Y C h-o 12c D--i- H-j h-X- d--q m l-k-i-J-i-v m-bt-h m-o-Y -Y-v-c- B-j-g-.   YTt liJ


Y-j-l-j-X--q- m-dt--Y a-l-i-T c-T Y-s- 
[ Posted on Mon, 05 January 2015 ]

J-k-T: Y-j-l-j-X--q- m-dt-l-Y a-l-i-T c-T Y-s-. C-c 11 a-c a-l-at-m-c c-T--c-l.   YTt liJ


mfjhkiv dYcdT clJj dYi JThjl oZd  
[ Posted on Wed, 24 December 2014 ]

m-f-j-hk: h-Jj l-q- J-r--k-Tu m-f-j-h-k-i-k d-Y-c--d-T c-l-J-j-. C-w d-k-g-L--q-k d--i-Tt o-p-O-j--k-X d-Y-c- d-T c-l-j---Y.   YTt liJ


Y A-Ƣ M-n-i-Y C 
[ Posted on Tue, 23 December 2014 ]

m-f-j-h-k bt--m-o-Y-l-c h-X-V-k-d-Q-i- Ot--l-c- Y--A-Ƣ Ot--l-c- j-Z-M-n-i-Y C- (23-12-2014) j-l-k 7 c B-s--q dt--o-j-Z -Y-o--b-iv c- B-j-g-.   YTt liJ


Y A-Ƣ -M-n-i--Y: H-j---q--i, 23c- d--s-T-  
[ Posted on Mon, 22 December 2014 ]

J-r--j: m-f-j-hk bt--m-o-Y-l-c- h--k-d-Q-i-- Ot--c Y A-Ƣ l-p- j-Z-M-n-i-Y-i- H-j--w B-s--q-iv dt--i-i. Y-j-l-Y-Jt h-p-j-Q-l-i-j m-O-j Y-j-cw f-k-j-h-lt m-f-j-hk c-T-i-- o-ht-d--Y-X- 425 d-lu Y--l-j-c-c- Y A-Ƣ.   YTt liJ


h--Y -Y--q-k d-j-i-X-w- H-T-lv o-Y-g--h o--b-c- 
[ Posted on Wed, 17 December 2014 ]

J-j-q--k h--Y-q -Y--qv d-j-i-X c-T- H-T-lv o-Y-g-h h- lt-n-l o--b-c--. Y-j-l-c--d-j O-s-i-J--iv c-z-c l-v o-Y-g--h-i-X 41 a-l-o o--b-c- c-٤ cv-- g--L-l-Y-d-j-i-X--c c-Y-Y cv-J--Y. J-r-- 10 lt-n-h-i o-Y-g-h C j-L- o-Q-l-h-i c-k-J--   YTt liJ


Y-j-l-j-X--q h-p-a-l--Y--k c-T-Y-s- h-p--l Q-c-l-j-iv 
[ Posted on Sat, 06 December 2014 ]

B-kl : Y-j-l-j-X--q h-p-a-l--Y--k m-dt--Y-a-l-i-T c-T-Y-s- h-p--l Q-c-l-j 4 h-Yv 15 l-j c-T-.   YTt liJ


Voft ho cw 
[ Posted on Wed, 03 December 2014 ]

1,10, 19, 28 YiYJqv Qclt: Os YToqT ho. Jjw DmY lLYiv dJYv Y JXUYh١J ho. Osi Jjw cTudk AYڧc l٢lj.   YTt liJ


GJam atmc: Ljlijv lu gQcj 
[ Posted on Tue, 02 December 2014 ]

Ljlit: dohi Ljlit GJam atmcci gkȹw HrJiiYT ȱYdjoj cfVhi.aam otmhqq GJamiiYcv Ljlit GJam Afj dhiX JjYTY. l֢Jk lqdGJamii C LYacl ȱYdYnUacl JTiX.   YTt liJ


c-T-l-j-lv 25 m-Y-h-c lt-b-c  
[ Posted on Mon, 01 December 2014 ]

m-f-j-h-k c-T-l-j-lv 25 m-Y-h-c lt-b-c. l-֢-J 13 l-j-i- B-J l-j-h-c-- J-X--X-Y. 44,30,85,503 j-d-i-X C-Y l-j B-J k-g--Y. J-r- lt-n C-Y o-h-i 35,76,81,869 j-d-i-i-j- k-g--j--Y- a-l-o A-b-J-Yt l-t-- o--q-c-v A-s-i-.   YTt liJ


d-j-i-X--l  
[ Posted on Thu, 20 November 2014 ]

A-K-k J-j-q d-j-X d-j-i-X J-k o-M-T-c-i-T B-g-h-K-v h--k-J-k h-r-lu o--b-c- d-j-i-X c-T-. H-j l-r-l- J-k-h-i c-T- l-j- d-j-i-X--l o-̡-c Q-c-sv o-J--s l-o h-K--k D-a-M-T-c O-i-Y. h--Yv d-j d-j-i-X-t d--T-- d-j-d-T-   YTt liJ


d-T-dQ 2030 l-j 
[ Posted on Tue, 18 November 2014 ]

m-f-j-hk: m-f-j-h-k-i-k d-bc l-r-d-Ti d-T-d-Q-i-T f--L 2030 Q-k-l-j-i-i. 40,000 j-d-i-X d-T-d-Q-i-T c-j-.   YTt liJ


mfjhk Ytϡ-T-Jt- J-T-Yv o-J-j-h-j-u d-YJ o-h-Y  
[ Posted on Tue, 18 November 2014 ]

m-f-j-hk: Yt-Z-T-J-j-T d-j-Y-J-q-v o-Yj c-T-d-T o-J-j- A-lt- J-T-Yv o-J-j Gt-d-T-u d-YJ o-h-Y j-d-J-j--h- h-ɢ l.F-o. m-l-J-ht d-s-. l-Q-ku-o F-od, d-k-o od-nv H-e-ot, F-Jo-J--l H-e-ot, m-f-j-hk od-nv J--n-Xt,   YTt liJ


Y-q-o-l-c o-L-Y--l g-Ǣ o-z-h-i  
[ Posted on Tue, 18 November 2014 ]

Yt-Z-T-J h-c-o-J-qv j-L h-r d-- Y-q-o-l-c o-L-Y--l g-Ǣ o-z-h-i. l-q-i-- h-k-lt--c o F-o o-Q-l A-l-Y-j--   YTt liJ


d-X d-ơ-l-c d--i-k- l-d--  
[ Posted on Tue, 18 November 2014 ]

d-X d-ơ-l-c d--Y d--i-k- J-T l-d---h- F V Q d J.d-Y-h-J-ht d-s-. H-j lt-n-l j-ٮ o-o-X-J-q-k-i H--j--T g-t m-f-j-h-k-iv F---ٮ. H-j g--c c-j--j-l-a-d-j-h-i 500 L h-k-c d-X -k- Y--iv H-j a-l-o--i h-k-c-- A-q-l Y- G-Y-ٮ 12,50,00,000 L l-j.   YTt liJ


Yt-Z-T-Jt- o-J-j-h-j-u d-Y-J o-h-Y j-d-J-j- 
[ Posted on Tue, 18 November 2014 ]

Yt-Z-T-J-j-T d-j-Y-J-q-v o-Y-j c-T-d-T o-J-j- A-lt- J-T-Yv o-J-j Gt--T-u d-Y-J o-h-Y j-d-J-j--h- a-l-o h-ɢ l F-o m-l-J-ht d-s-. l-Q-ku-o F-o d, d-k-o o-d-nv H-e-ot, F-J-o-J--l- H-e-ot, m-f-j-h-k o-d-nv J--n-Xt,   YTt liJ


h-X-s-mk B-i-k F-r--- at-m- g--o-p-o-w  
[ Posted on Sat, 15 November 2014 ]

p-j-d-T: h-X-s-mk B-i-k F-r--- at-m- g--o-p-o-w o-J-Y c-T. h-X-s-mk l-k c-L-j-Q-l- Y---j-h-K-l c-L-e-X-l-h-i F-r--. Q-c-o-p-o-w g-J-Y d-pt-n--T F-r----c hu-dv J-J-d c-.   YTt liJ


h--s-mk B-i-k: D-Yo-l--c C- Y-T- 
[ Posted on Wed, 12 November 2014 ]

p-j-dT: h-p a-d--rO-i-T h-X-s-mk c-L-jQ -Y-v d-Xt-Y, d-i, B-i-k Dv-o-l--c C- Y-T--h-l.   YTt liJ


C ho cw 
[ Posted on Thu, 06 November 2014 ]

1, 10, 19, 28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt:J-T cv---l-j o-Ȣ-J. J-T-f-v l-oY-o-f-cb-hi d-m-w Y-k-d-. O-s Y-T-o--q-T h-o.   YTt liJ


l--J-T h-a a a-l-o a-l-k-i--k J-oY-j-Q-Y Y-j-cw 14c 
[ Posted on Tue, 04 November 2014 ]

Y-j-l-c--d-j: Yt-ϡ-Tc J-z-hi l--J-T h-a a a-l-o a-l-k-i--k J-oY-j-Q-Y Y-j-c-q-c 14c J-T-i-s. J-T-i-׮ a-c-hi 14c j-l-k 6.15c 11c a-l-f-k D-١-i-j-.   YTt liJ


Ljlit GJam Voft 2c 
[ Posted on Mon, 03 November 2014 ]

Ljlit: Ljlit ȱYk OפlqJqv csci mgiT YjYq. CTii cLojl Otji cabjiv lqOjT JXus YƷTr. JnXcLjiv GJamkc YThi. djYc JTfhi dkT Akckt dsء AXiiT JTfjT lJii Ck Ba GJam lq cilqi BMn.   YTt liJ


mc jm hs; ekw hshsi 
[ Posted on Sat, 01 November 2014 ]

Yjlcdj: cq mc jm hs. m-c Y-k j-m-iv c- l-mO-J--k- o--j-u YT. C j-m--Jt--e-k-w H-j c--Y-Q-Yt- l-Y-o-h-X. A-Y-d-k-Y- j-٤ J-s-J-qv Dw--T H-j c--Y-Q-Yt- e-k l-g--h-i-j-.   YTt liJ


HJTft ho cw 
[ Posted on Wed, 01 October 2014 ]

1, 10, 19, 28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt:Y-j-h-cw lqj m-ڢ--h-Y F-T--X. d-Y-o- kg- h-o. A-d-Y-Ȣ-Y-hi bc-k-fb-i١J. k--s, O-, cn-d-j-p-j-J F--l-i-k-Y-Ƣ-k-h-- j-d--k-i-j-   YTt liJ


cljY hdhj 
[ Posted on Wed, 24 September 2014 ]

Y-j-l-c--d-j: J--i-J c-l-j-Y h--d-v Cc H--Y-cw o-L-YbjiX. c-l-j-Y d-Q-i Y-l-j-- o-j-o-Y-i l-q-hk J-h-j-o-h-i m-O-z h--ע-c--i F--i-Y-T d--a-l-o-   YTt liJ


C ho cw 
[ Posted on Thu, 07 August 2014 ]

1, 10, 19, 28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt: JTfk lrJq jhhi djpjT ho. Jq dYȢjlt JJw Qc ho. BxJJw dXi hT.   YTt liJ


jhJZdX 
[ Posted on Thu, 17 July 2014 ]

l-٤ H-j j-h-iX h-o.... Y-j h-r-i-T, d--X-i-T J-k-h-X J Jt-T-J-h--Y d-r-Z. d-J-Y H--J d-Y--i-j- O--h o-h-ڢ- J-Yt- h-o. l-q J-Y-j-Jw   YTt liJ


jhiX djiXkT ajYhJס 
[ Posted on Thu, 17 July 2014 ]

j-h-J-Z-hYd-X c-s-i j-h-iX h-o Bj-g-. j-L--q a-j-Y--q lt-ڢ- Jt--T-J--k otl-n-h--q j-h-ch Qd--k-T Hr-l--h O--i-X CYc j-h-i-X-h-o-h--i-Y.   YTt liJ


Qki ho cw  
[ Posted on Thu, 03 July 2014 ]

1, 10, 19, 28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt:D--m-Y O-iY F O-j-Yt-YZ D-١-J h-o. Da-L-oZt, j-nT-i-t,- Fu-Q-c-i-s-L l-at-YZ-Jw, dY-d-lt-Jt F--lt- d-Y-J Ok c---q-١-J.--   YTt liJ


Qx ho cw 
[ Posted on Wed, 04 June 2014 ]

1,-10,-19,-28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt: D-YJ-XU-i-T h-o. l-l-o-i-Jw, o-h-p-d-l-Jt F-lt- c oh-i. Bj-L o-Ȣ--X. Ac-l-m-hi DYJ-XU-i oT-o椫 H-r-l--X. j-o-t- lt-ڢ-.- k-JJ J-j--qv l-Q-i-.-   YTt liJ


hi ho cw 
[ Posted on Tue, 13 May 2014 ]

1, 10, 19, 28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt:C ho 5,6,-8,-9,-14,-15,-17,-24,-26 Y-i-Y-J-qv L-X-c-g-lw D١-J.- Da-j-o-f-cb-hi A-o-K-w, ocb-J-qv ct-l-rO, l-Y-j-L-o-f-cb-hi d-mc-w, Cl D١-i-.- l-at-YZ-Jw, l-k-t Clt m-ڢ- h-o.   YTt liJ


ljek V. BפJv jbJnXu (2014 Gdv 26 hYv hi 03 lj) 
[ Posted on Sat, 26 April 2014 ]

hTjm (AmY, gjX, JtJ 1/4) l-q-j--k-h-i B-L-p Ok J-j-w o-e-k-h-J, A-l-O-j-Y-hi b-c-L-h, L-p-v f-ܤ-Q-c-o-h-L-h, J-T-f-o-h-Y D--o-i-Y, l-a-g-o-l-m-w--i b-c O-k-l-r-, d-X-a-l-ki o-zt-m-c, J--Y J--Y l-m-o- H--k F-T- O-T-j-Y, c-lc l-oY-g-jX k-fb, h-nT--g-Q-c, L-p--j-ȫ d-Y-l m--h-i-j-   YTt liJ


Gdv ho c-w- 
[ Posted on Mon, 31 March 2014 ]

1, 10, 19, 28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt:-Y-j-l-Y-j, d-i, Bi-k,- gj-X, J, hJ c-Y-t op-i-.- k--s-i O--i J-.- lt-n--q-i lv--c--j lo lv-.- D--m lk J--J-i-. c-- d-rl J-ٮ h-k-a-L-oZ-j-h-i   YTt liJ


C ho c-w-  
[ Posted on Mon, 03 March 2014 ]

1,-10,-19,-28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt: A-o-K--q-T-i Ao-oZ-Y-J-q-T-i F-v d-m-oY-i-T-i As-i--T-k--i A-L-J-j---i h-o. d-h-p-h--lt- d--o-j-i-T Aql J-T.- J-Y-hi dj-m-bc B-p-j-c-i-X   YTt liJ


h-c:-m-ɢ- m-l-ki H- 
[ Posted on Sat, 22 February 2014 ]

-Yu Y-j-l-Y-J-s-k AY-iY C--r Jc-J-h-j Q--i-k J-g-h-o--k m-l-ki H---c, m-l-j-Y l-Y-O-j-X--q dr--h-ٮ. Jv--q, l-q-l-J-T Y-k--J-qv 120 J-k-h-t O--q-lv 12 m-l--Y--q-k-T-i Yt-YZ-i-Y-i-X   YTt liJ


dơk OJq hɹq  
[ Posted on Sat, 08 February 2014 ]

g-Ǣ-i m--i Y-L-l c-s- g--k--w lt-n-Y-s c-T- a-l-d-Q-i-X, l-r-d-T-X B-פ-Jv d-ơk.- -d-j-l-i-k O-T h-s- B-פ-Jv d-ơ-k-i- hc-h-j-J dt-YZ-v oe-k-h-J B-L-p--q--h.   YTt liJ


BפJv gLlY ȱYk dơk hpl 
[ Posted on Tue, 04 February 2014 ]

Y-j-l-c--d-j: B-פ-Jv g-L-l-Y -Y--k d-ơk h-p--l e-f-l-j 08 m-c-i-rO a-l-i J--J- J-T-i-j---Y-T-J-T B-j-g-, l-lb J-k-d-j-d-T-J-q-T 16 c d-ơk, 17 c J-j-Y Yt--X--T-J-T-i o-h-d--. H- D-l a-l-o-hi e-f-l-j 08 m-c-i-rO j-l-k 7.45 c a-l-i J--J- J-T-i-j--.   YTt liJ


d-l-Oc C ho c-w- 
[ Posted on Mon, 03 February 2014 ]

14, 10, 19, 28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt: J-r dY-cծ lt-n-h-i m-k--T---٢-j dk m-j-j-J~-h-c-oJ d-mc-w- dj-p-j-h-١-J.- FT--O-T Ok Y-j-h-cw FT-.- Ok J-r---q o-Mt-n--q AY-h-k D١-J.-   YTt liJ


ljek V. BפJv jbJnXu (2014 Qclj 18 hYv 25 lj) 
[ Posted on Sat, 18 January 2014 ]

hTjm (AmY, gjX, JtJ 1/4) F-k J-j-l o-m-if--ڢ-i-T l-Ȣ-. d-ơ-q-i-h-i A-g-di l-Y-o D-١-l-J-i b-c-c-nT--c o-ڬ-Y-i-ٮ. A-c-l-m-O--Jw h-Kc h-c-o A-o--h-J. L-p-g-j-X-J-j--qv O-si A-k-o-Y-. d-Y-lv c- o-p-i-o-p-J-j-X-w k-g- .   YTt liJ


hpdX jaȫ 
[ Posted on Wed, 15 January 2014 ]

Y-j-l-c--d-j: a-l g-L-lY l-O-c-d-J-j j-a-ȫ at-m-v Y- d-X-h-X. odt-m-v J-T L-X-l. j-a b-j--w i-L-hi c-h-Q-d-l l-Y-l-h. j-a F-v, a-K F- j-a-c a-l----Y F-v j-a-ȫ F--h-X.   YTt liJ


kaddgiv mdcg oh ȱY 
[ Posted on Tue, 14 January 2014 ]

Yjlcdj: mdcgoh ȱYv Bs ltnkjv cT kad C. Jr Ldjk hפ cTJqk oZd laY lqJw, ȱYcJ JlqJw, mJlkc Oפh ArlqJw Fli dsh BijXc hxOjYJq Yt addgikJ C ȱY. 56 alo c٤c hsQdc Aloc Js mlki C cT   YTt liJ


C ltn cw 
[ Posted on Thu, 02 January 2014 ]

C-j-ٮ Js Di-j-h-lt Ok d-bc k-J-j-nT--q-T g-l-g-L-bi ct-X-i- lt-n. Ad-Y-Ȣ-Y, Al-m-, j-nTi J--J--J-q-T lt-n-h-i-j- 2014. hs-J٫ O-T-k--i   YTt liJ


 
      

    
 
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting