National Games

Monday
26
January
2015

samson and sons

    p     co     och     J     BjL     aY     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ >  
   


lijl alȱY hpYol  
[ Posted on Mon, 19 January 2015 ]

lijl alȱYk hpYol cq hJj hYv hT lj cT.   YTt liJ


Adtlhi OJf-QdQ Cc gJ-Yt lrdTi cT 
[ Posted on Sat, 17 January 2015 ]

Y-j-l-c--d-j: m-d--c-g-o-h -Y-v A-dt-l-h-i c-T--s l-m-nv O-J-f-Q-dQ C-c-h-Yv g-J-Yt- l-r-d-T-i c-T--c-l-o-j.   YTt liJ


B-k-- d--o-M m-l-k c-T- 
[ Posted on Fri, 16 January 2015 ]

B-k---i-L m-f-j-h-k g--Q-c-o-M-- c-Y-Y--v o--b-c- B-O-j-c-nU-c--q-T m-l-k c-T-. Y-q-h-q--q-T-i d--l-a---q-T-i Y-k--k-i-T-i A-J--T-i-T   YTt liJ


Qclj ho cw 
[ Posted on Mon, 12 January 2015 ]

l-qj Ad-Y-Ȣ-Y-hi j-nT-i-O-k-c-w- Oj-T-l-k-Jw- j-L-h-j- lt-n. j-nTi AY-J-iu-ht J-T-d-rJ l-r Hj j-nT-i-t--i-T Aɬ J-s- lt-n. j-nTi o-h-p-~-o-oJ-jJ   YTt liJ


Y-j-l-g-j-X M-n-i-Y 12c d-s--T 
[ Posted on Sat, 10 January 2015 ]

m-f-j-h-k: h-J-j-l-q- a-l-o A---c Ot--c- Y-j-l-g-j-X-l l-p-- j-Z-M-n-i-Y C h-o 12c D--i- H-j h-X- d--q m l-k-i-J-i-v m-bt-h m-o-Y -Y-v-c- B-j-g-.   YTt liJ


Y-j-l-j-X--q- m-dt--Y a-l-i-T c-T Y-s- 
[ Posted on Mon, 05 January 2015 ]

J-k-T: Y-j-l-j-X--q- m-dt-l-Y a-l-i-T c-T Y-s-. C-c 11 a-c a-l-at-m-c c-T--c-l.   YTt liJ


mfjhkiv dYcdT clJj dYi JThjl oZd  
[ Posted on Wed, 24 December 2014 ]

m-f-j-hk: h-Jj l-q- J-r--k-Tu m-f-j-h-k-i-k d-Y-c--d-T c-l-J-j-. C-w d-k-g-L--q-k d--i-Tt o-p-O-j--k-X d-Y-c- d-T c-l-j---Y.   YTt liJ


Y A-Ƣ M-n-i-Y C 
[ Posted on Tue, 23 December 2014 ]

m-f-j-h-k bt--m-o-Y-l-c h-X-V-k-d-Q-i- Ot--l-c- Y--A-Ƣ Ot--l-c- j-Z-M-n-i-Y C- (23-12-2014) j-l-k 7 c B-s--q dt--o-j-Z -Y-o--b-iv c- B-j-g-.   YTt liJ


Y A-Ƣ -M-n-i--Y: H-j---q--i, 23c- d--s-T-  
[ Posted on Mon, 22 December 2014 ]

J-r--j: m-f-j-hk bt--m-o-Y-l-c- h--k-d-Q-i-- Ot--c Y A-Ƣ l-p- j-Z-M-n-i-Y-i- H-j--w B-s--q-iv dt--i-i. Y-j-l-Y-Jt h-p-j-Q-l-i-j m-O-j Y-j-cw f-k-j-h-lt m-f-j-hk c-T-i-- o-ht-d--Y-X- 425 d-lu Y--l-j-c-c- Y A-Ƣ.   YTt liJ


h--Y -Y--q-k d-j-i-X-w- H-T-lv o-Y-g--h o--b-c- 
[ Posted on Wed, 17 December 2014 ]

J-j-q--k h--Y-q -Y--qv d-j-i-X c-T- H-T-lv o-Y-g-h h- lt-n-l o--b-c--. Y-j-l-c--d-j O-s-i-J--iv c-z-c l-v o-Y-g--h-i-X 41 a-l-o o--b-c- c-٤ cv-- g--L-l-Y-d-j-i-X--c c-Y-Y cv-J--Y. J-r-- 10 lt-n-h-i o-Y-g-h C j-L- o-Q-l-h-i c-k-J--   YTt liJ


Y-j-l-j-X--q h-p-a-l--Y--k c-T-Y-s- h-p--l Q-c-l-j-iv 
[ Posted on Sat, 06 December 2014 ]

B-kl : Y-j-l-j-X--q h-p-a-l--Y--k m-dt--Y-a-l-i-T c-T-Y-s- h-p--l Q-c-l-j 4 h-Yv 15 l-j c-T-.   YTt liJ


Voft ho cw 
[ Posted on Wed, 03 December 2014 ]

1,10, 19, 28 YiYJqv Qclt: Os YToqT ho. Jjw DmY lLYiv dJYv Y JXUYh١J ho. Osi Jjw cTudk AYڧc l٢lj.   YTt liJ


GJam atmc: Ljlijv lu gQcj 
[ Posted on Tue, 02 December 2014 ]

Ljlit: dohi Ljlit GJam atmcci gkȹw HrJiiYT ȱYdjoj cfVhi.aam otmhqq GJamiiYcv Ljlit GJam Afj dhiX JjYTY. l֢Jk lqdGJamii C LYacl ȱYdYnUacl JTiX.   YTt liJ


c-T-l-j-lv 25 m-Y-h-c lt-b-c  
[ Posted on Mon, 01 December 2014 ]

m-f-j-h-k c-T-l-j-lv 25 m-Y-h-c lt-b-c. l-֢-J 13 l-j-i- B-J l-j-h-c-- J-X--X-Y. 44,30,85,503 j-d-i-X C-Y l-j B-J k-g--Y. J-r- lt-n C-Y o-h-i 35,76,81,869 j-d-i-i-j- k-g--j--Y- a-l-o A-b-J-Yt l-t-- o--q-c-v A-s-i-.   YTt liJ


d-j-i-X--l  
[ Posted on Thu, 20 November 2014 ]

A-K-k J-j-q d-j-X d-j-i-X J-k o-M-T-c-i-T B-g-h-K-v h--k-J-k h-r-lu o--b-c- d-j-i-X c-T-. H-j l-r-l- J-k-h-i c-T- l-j- d-j-i-X--l o-̡-c Q-c-sv o-J--s l-o h-K--k D-a-M-T-c O-i-Y. h--Yv d-j d-j-i-X-t d--T-- d-j-d-T-   YTt liJ


d-T-dQ 2030 l-j 
[ Posted on Tue, 18 November 2014 ]

m-f-j-hk: m-f-j-h-k-i-k d-bc l-r-d-Ti d-T-d-Q-i-T f--L 2030 Q-k-l-j-i-i. 40,000 j-d-i-X d-T-d-Q-i-T c-j-.   YTt liJ


mfjhk Ytϡ-T-Jt- J-T-Yv o-J-j-h-j-u d-YJ o-h-Y  
[ Posted on Tue, 18 November 2014 ]

m-f-j-hk: Yt-Z-T-J-j-T d-j-Y-J-q-v o-Yj c-T-d-T o-J-j- A-lt- J-T-Yv o-J-j Gt-d-T-u d-YJ o-h-Y j-d-J-j--h- h-ɢ l.F-o. m-l-J-ht d-s-. l-Q-ku-o F-od, d-k-o od-nv H-e-ot, F-Jo-J--l H-e-ot, m-f-j-hk od-nv J--n-Xt,   YTt liJ


Y-q-o-l-c o-L-Y--l g-Ǣ o-z-h-i  
[ Posted on Tue, 18 November 2014 ]

Yt-Z-T-J h-c-o-J-qv j-L h-r d-- Y-q-o-l-c o-L-Y--l g-Ǣ o-z-h-i. l-q-i-- h-k-lt--c o F-o o-Q-l A-l-Y-j--   YTt liJ


d-X d-ơ-l-c d--i-k- l-d--  
[ Posted on Tue, 18 November 2014 ]

d-X d-ơ-l-c d--Y d--i-k- J-T l-d---h- F V Q d J.d-Y-h-J-ht d-s-. H-j lt-n-l j-ٮ o-o-X-J-q-k-i H--j--T g-t m-f-j-h-k-iv F---ٮ. H-j g--c c-j--j-l-a-d-j-h-i 500 L h-k-c d-X -k- Y--iv H-j a-l-o--i h-k-c-- A-q-l Y- G-Y-ٮ 12,50,00,000 L l-j.   YTt liJ


Yt-Z-T-Jt- o-J-j-h-j-u d-Y-J o-h-Y j-d-J-j- 
[ Posted on Tue, 18 November 2014 ]

Yt-Z-T-J-j-T d-j-Y-J-q-v o-Y-j c-T-d-T o-J-j- A-lt- J-T-Yv o-J-j Gt--T-u d-Y-J o-h-Y j-d-J-j--h- a-l-o h-ɢ l F-o m-l-J-ht d-s-. l-Q-ku-o F-o d, d-k-o o-d-nv H-e-ot, F-J-o-J--l- H-e-ot, m-f-j-h-k o-d-nv J--n-Xt,   YTt liJ


h-X-s-mk B-i-k F-r--- at-m- g--o-p-o-w  
[ Posted on Sat, 15 November 2014 ]

p-j-d-T: h-X-s-mk B-i-k F-r--- at-m- g--o-p-o-w o-J-Y c-T. h-X-s-mk l-k c-L-j-Q-l- Y---j-h-K-l c-L-e-X-l-h-i F-r--. Q-c-o-p-o-w g-J-Y d-pt-n--T F-r----c hu-dv J-J-d c-.   YTt liJ


h--s-mk B-i-k: D-Yo-l--c C- Y-T- 
[ Posted on Wed, 12 November 2014 ]

p-j-dT: h-p a-d--rO-i-T h-X-s-mk c-L-jQ -Y-v d-Xt-Y, d-i, B-i-k Dv-o-l--c C- Y-T--h-l.   YTt liJ


C ho cw 
[ Posted on Thu, 06 November 2014 ]

1, 10, 19, 28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt:J-T cv---l-j o-Ȣ-J. J-T-f-v l-oY-o-f-cb-hi d-m-w Y-k-d-. O-s Y-T-o--q-T h-o.   YTt liJ


l--J-T h-a a a-l-o a-l-k-i--k J-oY-j-Q-Y Y-j-cw 14c 
[ Posted on Tue, 04 November 2014 ]

Y-j-l-c--d-j: Yt-ϡ-Tc J-z-hi l--J-T h-a a a-l-o a-l-k-i--k J-oY-j-Q-Y Y-j-c-q-c 14c J-T-i-s. J-T-i-׮ a-c-hi 14c j-l-k 6.15c 11c a-l-f-k D-١-i-j-.   YTt liJ


Ljlit GJam Voft 2c 
[ Posted on Mon, 03 November 2014 ]

Ljlit: Ljlit ȱYk OפlqJqv csci mgiT YjYq. CTii cLojl Otji cabjiv lqOjT JXus YƷTr. JnXcLjiv GJamkc YThi. djYc JTfhi dkT Akckt dsء AXiiT JTfjT lJii Ck Ba GJam lq cilqi BMn.   YTt liJ


mc jm hs; ekw hshsi 
[ Posted on Sat, 01 November 2014 ]

Yjlcdj: cq mc jm hs. m-c Y-k j-m-iv c- l-mO-J--k- o--j-u YT. C j-m--Jt--e-k-w H-j c--Y-Q-Yt- l-Y-o-h-X. A-Y-d-k-Y- j-٤ J-s-J-qv Dw--T H-j c--Y-Q-Yt- e-k l-g--h-i-j-.   YTt liJ


HJTft ho cw 
[ Posted on Wed, 01 October 2014 ]

1, 10, 19, 28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt:Y-j-h-cw lqj m-ڢ--h-Y F-T--X. d-Y-o- kg- h-o. A-d-Y-Ȣ-Y-hi bc-k-fb-i١J. k--s, O-, cn-d-j-p-j-J F--l-i-k-Y-Ƣ-k-h-- j-d--k-i-j-   YTt liJ


cljY hdhj 
[ Posted on Wed, 24 September 2014 ]

Y-j-l-c--d-j: J--i-J c-l-j-Y h--d-v Cc H--Y-cw o-L-YbjiX. c-l-j-Y d-Q-i Y-l-j-- o-j-o-Y-i l-q-hk J-h-j-o-h-i m-O-z h--ע-c--i F--i-Y-T d--a-l-o-   YTt liJ


C ho cw 
[ Posted on Thu, 07 August 2014 ]

1, 10, 19, 28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt: JTfk lrJq jhhi djpjT ho. Jq dYȢjlt JJw Qc ho. BxJJw dXi hT.   YTt liJ


jhJZdX 
[ Posted on Thu, 17 July 2014 ]

l-٤ H-j j-h-iX h-o.... Y-j h-r-i-T, d--X-i-T J-k-h-X J Jt-T-J-h--Y d-r-Z. d-J-Y H--J d-Y--i-j- O--h o-h-ڢ- J-Yt- h-o. l-q J-Y-j-Jw   YTt liJ


jhiX djiXkT ajYhJס 
[ Posted on Thu, 17 July 2014 ]

j-h-J-Z-hYd-X c-s-i j-h-iX h-o Bj-g-. j-L--q a-j-Y--q lt-ڢ- Jt--T-J--k otl-n-h--q j-h-ch Qd--k-T Hr-l--h O--i-X CYc j-h-i-X-h-o-h--i-Y.   YTt liJ


Qki ho cw  
[ Posted on Thu, 03 July 2014 ]

1, 10, 19, 28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt:D--m-Y O-iY F O-j-Yt-YZ D-١-J h-o. Da-L-oZt, j-nT-i-t,- Fu-Q-c-i-s-L l-at-YZ-Jw, dY-d-lt-Jt F--lt- d-Y-J Ok c---q-١-J.--   YTt liJ


Qx ho cw 
[ Posted on Wed, 04 June 2014 ]

1,-10,-19,-28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt: D-YJ-XU-i-T h-o. l-l-o-i-Jw, o-h-p-d-l-Jt F-lt- c oh-i. Bj-L o-Ȣ--X. Ac-l-m-hi DYJ-XU-i oT-o椫 H-r-l--X. j-o-t- lt-ڢ-.- k-JJ J-j--qv l-Q-i-.-   YTt liJ


hi ho cw 
[ Posted on Tue, 13 May 2014 ]

1, 10, 19, 28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt:C ho 5,6,-8,-9,-14,-15,-17,-24,-26 Y-i-Y-J-qv L-X-c-g-lw D١-J.- Da-j-o-f-cb-hi A-o-K-w, ocb-J-qv ct-l-rO, l-Y-j-L-o-f-cb-hi d-mc-w, Cl D١-i-.- l-at-YZ-Jw, l-k-t Clt m-ڢ- h-o.   YTt liJ


ljek V. BפJv jbJnXu (2014 Gdv 26 hYv hi 03 lj) 
[ Posted on Sat, 26 April 2014 ]

hTjm (AmY, gjX, JtJ 1/4) l-q-j--k-h-i B-L-p Ok J-j-w o-e-k-h-J, A-l-O-j-Y-hi b-c-L-h, L-p-v f-ܤ-Q-c-o-h-L-h, J-T-f-o-h-Y D--o-i-Y, l-a-g-o-l-m-w--i b-c O-k-l-r-, d-X-a-l-ki o-zt-m-c, J--Y J--Y l-m-o- H--k F-T- O-T-j-Y, c-lc l-oY-g-jX k-fb, h-nT--g-Q-c, L-p--j-ȫ d-Y-l m--h-i-j-   YTt liJ


Gdv ho c-w- 
[ Posted on Mon, 31 March 2014 ]

1, 10, 19, 28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt:-Y-j-l-Y-j, d-i, Bi-k,- gj-X, J, hJ c-Y-t op-i-.- k--s-i O--i J-.- lt-n--q-i lv--c--j lo lv-.- D--m lk J--J-i-. c-- d-rl J-ٮ h-k-a-L-oZ-j-h-i   YTt liJ


C ho c-w-  
[ Posted on Mon, 03 March 2014 ]

1,-10,-19,-28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt: A-o-K--q-T-i Ao-oZ-Y-J-q-T-i F-v d-m-oY-i-T-i As-i--T-k--i A-L-J-j---i h-o. d-h-p-h--lt- d--o-j-i-T Aql J-T.- J-Y-hi dj-m-bc B-p-j-c-i-X   YTt liJ


h-c:-m-ɢ- m-l-ki H- 
[ Posted on Sat, 22 February 2014 ]

-Yu Y-j-l-Y-J-s-k AY-iY C--r Jc-J-h-j Q--i-k J-g-h-o--k m-l-ki H---c, m-l-j-Y l-Y-O-j-X--q dr--h-ٮ. Jv--q, l-q-l-J-T Y-k--J-qv 120 J-k-h-t O--q-lv 12 m-l--Y--q-k-T-i Yt-YZ-i-Y-i-X   YTt liJ


dơk OJq hɹq  
[ Posted on Sat, 08 February 2014 ]

g-Ǣ-i m--i Y-L-l c-s- g--k--w lt-n-Y-s c-T- a-l-d-Q-i-X, l-r-d-T-X B-פ-Jv d-ơk.- -d-j-l-i-k O-T h-s- B-פ-Jv d-ơ-k-i- hc-h-j-J dt-YZ-v oe-k-h-J B-L-p--q--h.   YTt liJ


BפJv gLlY ȱYk dơk hpl 
[ Posted on Tue, 04 February 2014 ]

Y-j-l-c--d-j: B-פ-Jv g-L-l-Y -Y--k d-ơk h-p--l e-f-l-j 08 m-c-i-rO a-l-i J--J- J-T-i-j---Y-T-J-T B-j-g-, l-lb J-k-d-j-d-T-J-q-T 16 c d-ơk, 17 c J-j-Y Yt--X--T-J-T-i o-h-d--. H- D-l a-l-o-hi e-f-l-j 08 m-c-i-rO j-l-k 7.45 c a-l-i J--J- J-T-i-j--.   YTt liJ


d-l-Oc C ho c-w- 
[ Posted on Mon, 03 February 2014 ]

14, 10, 19, 28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt: J-r dY-cծ lt-n-h-i m-k--T---٢-j dk m-j-j-J~-h-c-oJ d-mc-w- dj-p-j-h-١-J.- FT--O-T Ok Y-j-h-cw FT-.- Ok J-r---q o-Mt-n--q AY-h-k D١-J.-   YTt liJ


ljek V. BפJv jbJnXu (2014 Qclj 18 hYv 25 lj) 
[ Posted on Sat, 18 January 2014 ]

hTjm (AmY, gjX, JtJ 1/4) F-k J-j-l o-m-if--ڢ-i-T l-Ȣ-. d-ơ-q-i-h-i A-g-di l-Y-o D-١-l-J-i b-c-c-nT--c o-ڬ-Y-i-ٮ. A-c-l-m-O--Jw h-Kc h-c-o A-o--h-J. L-p-g-j-X-J-j--qv O-si A-k-o-Y-. d-Y-lv c- o-p-i-o-p-J-j-X-w k-g- .   YTt liJ


hpdX jaȫ 
[ Posted on Wed, 15 January 2014 ]

Y-j-l-c--d-j: a-l g-L-lY l-O-c-d-J-j j-a-ȫ at-m-v Y- d-X-h-X. odt-m-v J-T L-X-l. j-a b-j--w i-L-hi c-h-Q-d-l l-Y-l-h. j-a F-v, a-K F- j-a-c a-l----Y F-v j-a-ȫ F--h-X.   YTt liJ


kaddgiv mdcg oh ȱY 
[ Posted on Tue, 14 January 2014 ]

Yjlcdj: mdcgoh ȱYv Bs ltnkjv cT kad C. Jr Ldjk hפ cTJqk oZd laY lqJw, ȱYcJ JlqJw, mJlkc Oפh ArlqJw Fli dsh BijXc hxOjYJq Yt addgikJ C ȱY. 56 alo c٤c hsQdc Aloc Js mlki C cT   YTt liJ


C ltn cw 
[ Posted on Thu, 02 January 2014 ]

C-j-ٮ Js Di-j-h-lt Ok d-bc k-J-j-nT--q-T g-l-g-L-bi ct-X-i- lt-n. Ad-Y-Ȣ-Y, Al-m-, j-nTi J--J--J-q-T lt-n-h-i-j- 2014. hs-J٫ O-T-k--i   YTt liJ


ljek V. BפJv jbJnXu 
[ Posted on Sat, 28 December 2013 ]

2013 Voft 28 hYv Qclj 04 lj   YTt liJ


Voft ho cw  
[ Posted on Mon, 09 December 2013 ]

1,10,19,28 Y-i-Y-J-qv Q-c--lt: H-a-L-J-j-L- O-si h-c-o-J~-m-j-j-J-o-oZ-Y-.- m-jj-l-ac, c-բv c-j, l-k-Y J-X-c J-r--c li-s-c A-o-oZY . Tu-oe-s-T-J-Ti d-h-nu.- h-w- D-a-L.   YTt liJ


clft ho cw 
[ Posted on Wed, 06 November 2013 ]

1,10,19,28 Y-i-Y-J-qv Q-c--lt:-H-a-L-J-j-L- O-si h-c-o-J~-m-j-j-J-o-oZ-Y-.- m-jj-l-ac, c-բv c-j, l-k-Y J-X-c J-r--c li-s-c A-o-oZY .-- Tu-oe-s-T-J-Ti d-h-nu.- h-w- D-a-L.- h-J-c h-j-d-j--J-qv l-Q-i.   YTt liJ


ml~lnl ohci hsmk Bik YqrO 
[ Posted on Fri, 25 October 2013 ]

-J-j-q--k G-l d-b-c- Hj c-L-j-Q--Y-h-X h-X-s-m-k. h-X-s-mk C-l-J-i-X -Y. J-r---X at-m-c. m-l~-l-nX o--k--q-k c-L-j-b-c-i-T oh-c-i-h-X C -Y--k BO-j-J-h-q l-s--ct---Y.   YTt liJ


cljY dQ F Yj 
[ Posted on Sat, 12 October 2013 ]

J--h-o--k A-h-l-o J-r- l-j d-Zh h-Yv a-m-h l-j-i- d-X-J-k-h-X cl-j-Y-J-k. C ac-w a-l-d-Q-i G--l D-h-h-X.   YTt liJ


HJft ho cw 
[ Posted on Sat, 12 October 2013 ]

1, 10, 19, 28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt:J-k-d-j-hi hJ c--w, l-a-m-i-Y Fl d-Y-Ȣ-.- CnT-h oZ-k- Tu-oet. Jr d-Y-c-դ-lt-n--q-k-s-i-i o-Y-J-q---lt- o--Y. dx-J--J-q-i-j- Qc--J.   YTt liJ


ljek 
[ Posted on Sat, 05 October 2013 ]

hTjm (AmY, gjX, JtJ 1/4) : h-c-o-c o-ɡ-n-l o-h-b-c-l k-g-, a-m -h-bh d-lt-c-j-L---lt- A-L-J-j-w k-g-, o-o-j-v c-i--X d-k-J, A-o-h-i---i-Y-Jw H-r-l-J, o--J C-T-d-Tv o-Ȣ-J,   YTt liJ


odYft ho cw  
[ Posted on Mon, 09 September 2013 ]

1,-10,-19,-28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt: o-p--w d-Y-J- oY o-p--w lt-ڢ-.- f-o-c-ov Hj-v d-j-Q-i-G-פ-l--i-lt- c h-o. o-o-j--ءw o-Ȣ--X. hס-q-J-q-T Ad-Y d-T- dע-i-.- Jjt H-T hخ c-i l-i- hc-o-k--X. Ok c-i-h-J-j--J-qv- d-Ju o-ڬ-Y. f-o-c-o-Jt- dt-Xt n-v J-j-hi k-g.   YTt liJ


LXdY gQckTLpanmɢ  
[ Posted on Mon, 09 September 2013 ]

LXmgLlc dQY Bjg Hj Jtc hLqoڢi١Jk. LXmc dYnUik롷 ȱYqhk. LXmgLlu doav hcn Fk BLpq oekhJ. lMcqk롫 AJdJ.gh, Qk li, Aޢ, BJm F dgYqiX LX F dsiY.   YTt liJ


Al hYv jlY lj  
[ Posted on Tue, 27 August 2013 ]

Al:Al cȱYv BadJYiv Qclt hJjsJj, j١ dJYiv Qclt JgsJjhX. CYv JgsJji Al cȱYt hJjsJji Al cȱYjw JTYv LXekw C ltn dYȢ.   YTt liJ


DY hYv YjlX lj  
[ Posted on Tue, 27 August 2013 ]

DY:DY cȱY Badav Qclt OsJj hפ h daqv Qclt JsJjhX. CYv JsJjw JTYv LXekw OsJt dYȢ.   YTt liJ


cȱYek :AmY hYv dj lj  
[ Posted on Tue, 27 August 2013 ]

AmY :AmY cȱYt LXan omhX C ltn. Ov oطJglڢ. dljL hT. llpj AcJkhJ. BpjJjqv mڢX. Jiv DY lagojL djLY. lamiYofcbhi YTo AJk, iYJqm.   YTt liJ


ljek 
[ Posted on Sat, 17 August 2013 ]

a--Y-o-K-l h-c-o-ɡ-n-l A-c-g-l-d-T . l-mn l-oY-g-j-X-a-Jw o--c-h-i k-g-. J-k-j-L- d-lt----lt- d-m-oY-i   YTt liJ


BLo׮ ho cw  
[ Posted on Mon, 05 August 2013 ]

1,-10,-19,-28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt: -O-k-l- h-ohX. Bj-L-J-j--k l-a-g-o-J-j-w- J-T-Yv bc O-k-l-r-.- l-a-m-i-Y cT-.-   YTt liJ


hcov oaO csi  
[ Posted on Wed, 17 July 2013 ]

C- Q-lY O--i-T j-h-i-X-h-o B-j-g--. a-j-a---i d-j-h-r-i-T-i C-j-qv l-m-o-- a-d Y-q-i-.   YTt liJ


otddpj, FmjaiJ jhiXdjiX 
[ Posted on Tue, 16 July 2013 ]

-m-j-h-O-z JZ ds-i j-h-iX d-j-iX O--٤ d-X-h-o-h-X Jt--T-J. h-k-iq lt-n-- Al-o-c-h-o-h-X Jt--T-J.   YTt liJ


Qki ho cw 
[ Posted on Mon, 01 July 2013 ]

1, 10, 19, 28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt: Y-To J-s-l h-o, d-Yi lT dX Y-T-.- Jj-w l-L--k c-i cT-.- A--i d-h-nu, A-L-J-j, JU-c-h-i d-i-Yc-v d-j-L-Y. dtY d-a-m--qv d-j-l-n-X.   YTt liJ


Qx ho cw 
[ Posted on Thu, 13 June 2013 ]

1,-10 19,-28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt:b-j-q O-Y-kJw O-iY Yt- h-o. Ao-oZ-Y-J-q h-c-oJ m-j-jJ Jq-m--q O-si Y-Yv D١-J.- at-M-aj T-iu iY cT-.- lt-n--q-i o-p-Yf-cb--qv l--k-١-i d-Yi o-p-a-w- d-sJ d-J.-   YTt liJ


hi ho c-w- 
[ Posted on Tue, 07 May 2013 ]

1,-10,-19,-28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt: h-c-o-c Ao-oZ-Y-i AJ-j-X-hi g-Y-i-h-١-J.- dj-oY fcb A-Ƣv d-j-d-j-n-f-cb Bj-d- oh-p-h-ڬ-v J-j-Y J-X-u m-h--.- o-Ȣ--X. 3,-6,-8,-12,-15,-17,-21,-24 Y-i-Y-J-q-k-X CY o-g-l-u o-b-Y   YTt liJ


C h-o c-w- 
[ Posted on Mon, 01 April 2013 ]

1, 10, 19, 28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt:H-e-o d-lt--c--qv YT-o-l Os h-c-o-J~-m-j-j-J-o-oZ-Y-J-q-h-١-J.- d-s-l-ac, oY-c--qv c-j, lkY Y-T-i l-ac, JX-c J-r--c li-s-c Ao-oZY F-l-i-١-J.-   YTt liJ


o-g-L--c hp-k-Ȯh OYt-f-Q-h-ɫ 
[ Posted on Fri, 29 March 2013 ]

-F-m-j,- o-g-L,- m-io F--li hp-k-Ȯh-i-i-X Bj-b---Y. k-Ȯh-J-T-ȫ kg---r-X J-Oku J-f-j-c-i-Y. -l-nX-m-Ǣ-ii kȮh-h-ɹw A-Yg-Y-e-k-o-ڢ-i--Y-X.   YTt liJ


J-j--J---i-T A-c-L-p Y-T B-i-jw 
[ Posted on Tue, 19 March 2013 ]

Y-j-l-c--d-j: J-j--J m-O-h-ߢ -Y--k D--l C--k l-J--j L-j-d-Q-i-T-J-T B-j-g-.   YTt liJ


C ho c-w- 
[ Posted on Sat, 02 March 2013 ]

1,-10,-19,-28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt:J-j-o-b--c l٢ l-a-m-i-YJw l٢ lj h-o. Hj-d-T Ak-i-٢-l-j.- ck d-Yi oY o-p--q kg-.- m-U-l d-T-l-m-i J-jX H-e-ov Ok d-mcw D-١-J.-   YTt liJ


Aศc ATsiu 
[ Posted on Sat, 23 February 2013 ]

j-Q-j A- o-Y--c H-j--w Y-T-. O-z-c---i Jt--j---i L-ܫ d-r-u d--c-Y H-h-kt m j--J-XU o-h -Y--k-X l-a-i-j---Y.   YTt liJ


mJlv ot dY 
[ Posted on Mon, 18 February 2013 ]

c-ס-٤-J-q-T O-j-Y-h-s- B-פ-Jv g-L-l-Y -Y-- g-j-X B-פ-Jv g-L-l-Y -Y T-oעv c-Ȣ-dY-h-X. lt-ڢ--l-j gQ-c--j- J-X--k-T- l-r-Jw- l-Y J-J,   YTt liJ


C ho cw 
[ Posted on Fri, 08 February 2013 ]

1,-10,-19,-28 Y-i-Y-J-qv Qc--lt: A-o-K--q-T-i Ao-oZ-Y-J-q-T-i F-v d-m-oY-i-T-i As-i--T-k--i A-L-J-j---i h-o. d-h-p-h--lt- j--k d-o-j-i-T A-ql J-T.- j-o-t- J-T.- J-Y-hi d-j-m-bc Bp-j-c-i--X, Bl-m--c Ds-, l-i-h, H-n-b-ol Cl Ac-l-j.-   YTt liJ


2013 d-Y-e-k-w 
[ Posted on Wed, 02 January 2013 ]

-B-ڬ-Yh-J-j-L m-hi oY-o--ڬ.- k-J-h-J Alt- A-c-i-i-J-q-١-J.- k-J-j-Q-w--T-iv g-j-Y--c oh-Y oZ-c-l A-L-J-j-l kg-.-   YTt liJ


fb Fr an Oࢿ-  
[ Posted on Sat, 22 December 2012 ]

fban Fr an OXh. DapjXc -O-z L-p-v cv- f-bu f-b-a-nv c ekhX cvJY. A-k-o--Ju o-b-Y-i Ltg A-k-o--J-Y-j-.-   YTt liJ


A--at-m-c--c h-k-i-T-Y F? 
[ Posted on Fri, 23 November 2012 ]

h-XV-k-lY Y-T- l-mO-J H Y-i-Y-i-X h-k-i-T--Y. AY-X G-l D--h. A-Ƣv mc-i-rO, DY c-Y F a-l-o--qv lc-h-a bj-.- Q-c--Y-a-lo h-k-i-T-j-Y.   YTt liJ


h-p-s, A-k-p-l h-o 
[ Posted on Fri, 23 November 2012 ]

d-d--- o-n-l- A-k-p-l-X-. g-h-i B-J-m-l o-j, O-z, c-Jn-Y-a-J-q h-c-n, hL, d-Jn, h-ˬ, d-X-J-q-a Q-l-Q-k--q o-O-Y-c-l A-O-Y-c-l-hi h-r-lu l-oY--q o-n-J-qv-d-T-.   YTt liJ


 
      

    
 
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting