Wednesday
10
February
2016

 

    p   co   och     J     BjL     ke     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    
Jjq ami jQj  

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ > jQj  
   


dJ---cv p-z ll-p f-c A-L-Jj 
[ Posted on Tue, 09 February 2016 ]

Co-h-fa: dt-k-hʢ-k c-n-Xv A-o-f-i-T ͡ʢ-L J--ע A-L-J-j cv-J-i-Y-T d-J-̡u p-z ll-p fv c-k-lv l-. d-j-nu-h-j-T-i o-Y-J-q-Ti l-l-p-d-i 18 l-i-o---٤--Y-X fv.   YTt liJ


Qthciv TicJw JiT ck hjX, cjlb dt dj 
[ Posted on Tue, 09 February 2016 ]

ftku. Qthcik flsiv TicJw Yv JiT cjlb dt Jkd綤. csq dt djפ. ckdt hjYi ̢jJj. djljv 15 djT ck AYl LjYjhX.   YTt liJ


oK cTc lhciY cnb 
[ Posted on Tue, 09 February 2016 ]

hJo oע: Ykdl ArYus djv Cɬu lmQci oK cTc lhciY cnb. Ahju cTc Vocshi ljo AplkiiX C gjcgl.   YTt liJ


Ctc׮ ohY; cjm dJTd碵 otftL  
[ Posted on Tue, 09 February 2016 ]

JketXi. Ctc׮ ohY Dsdljh CɬiT Yjhcv cjm dJTd碵 eiofJ hbl htJ otftL. Custc׮ VT HtL cTd硴JiX kȬh otftL lh.   YTt liJ


knJt C Yifi ctamw cvJijY FFoF BX pVk  
[ Posted on Tue, 09 February 2016 ]

hf. gJjoMTcii knJt C Yifi ctamw cvJijY dJ OjoMTcii Ct otlo CuskQuo (FFoF) BX hf gJjJhX Jov Ahjik Qikv Jri dJ lmQu VlV Jwhu pVk.   YTt liJ


do T liv kLJlla  
[ Posted on Tue, 09 February 2016 ]

Tpsu: Csu Tklnu jL dhK Ocki do T.liv kLJlla. Ock VisJTsi pha so Cha FYjiX YqlJw opY Hj il lcY T.l Bt nc njc BjdXlhi jLiY.   YTt liJ


FFoc Bib F cvJlt dTiv  
[ Posted on Tue, 09 February 2016 ]

hVV. hcnJ Blmw loYq djv Co-khJ o׮ (FFo) dk gJjoMTcJw Bibw F cvJij Gr QpaJw odicv As͢ki.   YTt liJ


cdw hu dbchɢ omv Ji-jq Aj 
[ Posted on Tue, 09 February 2016 ]

JU-hߤ. cdw hu dbchɢ omv Ji-jq (77) Aj. chXi fb OJvoikij. cdq JxLo doVusij Ji-jq C dkt 12.50cX hjY.   YTt liJ


Hoh fu kau Qljټ hu o F F DaLu  
[ Posted on Sun, 07 February 2016 ]

lnLTx: Av Ji a Yklu Hoh fu kau Cr Qljټ Ahju Oj oMTcii o F FiT hu DaLci   YTt liJ


gtYhY JhJ Jc dolYcT hj  
[ Posted on Sun, 07 February 2016 ]

afi: gtYhY JhJ Jc dolYcT hjXhT. clQY mml hj. gtlhi dXr ilYiX AlpYfܷv   YTt liJ


dJ-̡-cv lu A-ޢ-fb: 10 hjX 
[ Posted on Sun, 07 February 2016 ]

Co-h-fa: d-J-̡-c-k o-ܮ d-l-m-i-k Y- o-ע-iv C-١-i A-ޢ-fb-i Y-Tt- 10 dt J--.   YTt liJ


ntQiv lu ALcfb  
[ Posted on Sun, 07 February 2016 ]

ntQ:sq hqc dugL JTqv lu ALcfb. hkiqJw DwT CɬjT 11 JTJq jٮ eqפJq Jcm   YTt liJ


hf gJjJhX: pVk JoY cT  
[ Posted on Sun, 07 February 2016 ]

cVvp: hf gJjJhXk doZ dƢcs VlV Jwhu pVk JoY cT. dJ gJjoMTcii kȨs Yif cYl peo hpa oia AchYiT JTiX dY YsiY BJhXc l opil dXl dJ OjoMTcii F. Fo. Fiv c kgYi pVk J׫ oY.   YTt liJ


oJ l-s-o: J-q-f-i-iv 3100 Lt-g-X-Jw- j-Lf-b 
[ Posted on Sun, 07 February 2016 ]

f-L-: J-q-f-i-i-v 3100 Lt-g-X-Jw k-J j-Q--q-k-J-h-c g-Y d-Tt--i oJ l-s-o- f-b-i--Y-i ̢-j-J-j. J-qf-i d-oVʮ Q-lu h-c-lv ou-V-o-X j-Lf-b-i--s H-aL-J A-s-i- c-T--iY.   YTt liJ


Yilu gh-J-k-: 24 h-X--s-c-m-n i-l-l Q-l-Y--k 
[ Posted on Sun, 07 February 2016 ]

Yi-d-i: Y-il-c-k١-i m-h-i g-O-k-c-v Y-Jt- l-X A-t--hʮ o-h--i-v c- 24 h-X--s-c-m-n 20Jj-c j-ȡ-d-lt--Jt d-s--T-. C-jd-Y l-i-o- p-i-N J-N l-i-i-X j-ȡ-d-lt--Jt d-s--T-Y.   YTt liJ


DjJsi DdLpldXl cT  
[ Posted on Sun, 07 February 2016 ]

ow: kJ S AXdjX cTi DjJsi gh cjX DdLpl ld. JNNo F DdLphX ldjY.   YTt liJ


T-t Y-l-l-a-l-hi f--h- 1,25,000 A--٤-Jw o-o-dʮ O-i-Y 
[ Posted on Sat, 06 February 2016 ]

l-n-LTx: o-nv h-V-i-iv hu-d-ɢ-iv cv-- A-h-j-u B-̡-c-h-i- T-t C-o-h-J -׮ A-T--h- Y-ll-a L--J-q-h-i f--h- 1,25,000 A--٤-Jw o-o-dʮ O-iY. Y-ll-a B-J-h-X--c d-j-X cv-J- F-j-d--X T-t A--٤-Jw o-o-dʮ O-i-Y-Y.   YTt liJ


YJru Gnik FFo mǢdd: fu J hx 
[ Posted on Sat, 06 February 2016 ]

iXV cnuo: kJ GlhbJ oط gJjoMTciX Cdw FFo F iFu oJs Qcsv fu J hx.FX ldjkTiT 50 JT VqsX Cdw FFous GJam oب fu J hx ds.   YTt liJ


A-c-Lp Q-l-J-q J--u h-c-n-c- J-r-i--Y-c d-v 
[ Posted on Sat, 06 February 2016 ]

k-u: k-J-j c-k-l-j--k m-c-Jm L-l-nX l-g-L-hi F-o-.C.T.F d-lt--c-h-j-g-- 60 lt-n-w d--T-. F-- G-Y-j o-b-j-X--j--i h-c-o-k-a- H-j o-m-i-h-ٮ-.   YTt liJ


laiv YhjX A-g-c-i---Y-c-T C-ס-k-iu c-TJ c-Tc ajXɬ 
[ Posted on Sat, 06 February 2016 ]

s: C-ס-k-iu c-Tu c-TJ l-a-iv Y--h-j---Y- A-g-c-i---Y-c-T Y--h-j-. 27J-j-ci s-ev o-n-h--s-X- h-j-X-h-T--Y-. o-g-l-l-h-i f--d-- j-ٮ- o-l-b-i-J-j-i j-ٮ- o--Q- T-J-c-n--j-i d-k-o- A-c-nX l-b-i-h-i J-o--V-i-k-T-.   YTt liJ


Yilu gOkc:hjX Aաi 
[ Posted on Sat, 06 February 2016 ]

Yidi: YilckXTi mhi gOkcv hjljT FX Aաi. mcirO dktiX gOkch١iY. sJTt oJikv 6.4 jKdTi gOkchX D١iY. mhi gOkcv 16 ck JT ckdi Aծ dt hjl stٮ.   YTt liJ


F Fo fܫ; 125,000 A٤Jw Tt ooduV OiY 
[ Posted on Sat, 06 February 2016 ]

JketXi. Tt Bs hocv 125,000 A٤Jw ooduV OiY. gJjoMTcii FFohi fܨd綤 Ylla dOjd碵 A٤JqX ooduV OiYY.   YTt liJ


Yilcv gOkc 
[ Posted on Sat, 06 February 2016 ]

Yid: Yilck Yiccv mhi gOkc. sJTt oJikv 6.4 jKdTi gOkcv cjlb JTw YJt.   YTt liJ


Q-cv o-JtQ-h A-ޢ-dt-Y d---s 
[ Posted on Fri, 05 February 2016 ]

T-i: aȢ-X Q--cv o-ɡ-i B-X-l c-k-i-v c- 50 J-k-h-t A-J-k-i- o-J-tQh A-ޢ-dt-Y d---s-.   YTt liJ


T.o.F-o G--l d-Y-d-ii F.T fu-V 
[ Posted on Fri, 05 February 2016 ]

k-u: k-J- F.T h-K-k-iv G--l d-Y-d-ii J--c-i d-j C-ɬu J--c-ii T Jx-ow-u-o ot-l-o-o-c. B-L-q-Y-k-v d-m-o-Y-hi fu-V h-k-ct-Xi o-h-Y-ii fu-V e-cu-o-o-X T.o.F-o-c Y-j--T--Y.   YTt liJ


Fk hYlmoqi ojȢټ Ahjt YqiX; Hfh  
[ Posted on Thu, 04 February 2016 ]

lnNTx. Fk hYlmoqi ojȢټ Ahjt JXJTXh iFo doVʮ fsJ Hfh. iFo Hjk hok QcYi AThtk F kJc hv lh JTX.   YTt liJ


lhc dsit DTu ds; Hjw hj  
[ Posted on Thu, 04 February 2016 ]

hLVn. oeTc YTt iYju lhccv c ds YslX hj. aphoJk YdTt ckikX iYju ds lXY. oeTc YTt١i lki ajkTiij lrO. lhc dsit DTciij oeTc.   YTt liJ


fn ots Ddjb GtdTi dJik GJ Cɬju ala Cfp  
[ Posted on Wed, 03 February 2016 ]

ku. fn ott oطJ Ddjb GtdTiljT dJik GJ Cɬu dju AbkJ jQl ala Cfp. Cɬ cT JlqiXƢk ala oam Cɬ F YiX jKdTiY.   YTt liJ


Acd Kt AdcvJiv DTu lo cvJh doZu  
[ Posted on Wed, 03 February 2016 ]

Co-khfa. OkY Yj Acd Kt AdcvJiv dhccJ Y lo Aclah d̡u pnu. Acd Kt loil٢ CYlj Ad cvJik.   YTt liJ


lcY Qlct Yv ATdT; lhc lr Yj l  
[ Posted on Wed, 03 February 2016 ]

nL. lcY Qlct Yv ATdTi١iYcTt lhc dYlriv Yjl. Ahjik kovovc hcdqok dlJiij   YTt liJ


O-c-iv Jc h--l-r-O: 100000-k-b-J B-q-Jw J-T 
[ Posted on Tue, 02 February 2016 ]

fQL: J-c- h- F-o l-r-O-ii Y-Tt- d-Y-l-j B-M-n-u Y-T- O-c-i-v lu i-Y--j. l-T-u O-c-ik h-b O-c-i-k-hX 1,00,000-k-b-J B-q-Jw d-Y-l-j B-M-n-u A-l-j-T l-T-J-q-k- d-Ju J-r-i-Y J-T--i-j---Y.   YTt liJ


kictV VJdiiT BVfj loY lTJi  
[ Posted on Tue, 02 February 2016 ]

LwVu Lf djoJjcslv cv odtYj kictV VJdiiT BVfj loY lTJi. djjLY-hVx mkJqT ohcihX lT.   YTt liJ


oJ lso ldc YTt kJjL oMTc BLq ATijl dKd 
[ Posted on Tue, 02 February 2016 ]

cit. oJ lso ldccYj kJjL oMTc BLq ATijl dKd. oJ lso ldc Ahju gK߷v gYQcJh lb ltbJiX lkijiX kJjL oMTciT cTdT.   YTt liJ


AʡtiT csJiv Cɬu lcY 
[ Posted on Mon, 01 February 2016 ]

Aʡt---i-k G--l D-i-j J-Ti h-ٮ lu-ou h-o-e J-r-T- C-ɬu l-cY O-j-Y J-s-. k-Jc o-a-m-c-ii A-dt J-ht F F-d-F-o H-eot h-ٮ lu-o-e J-r-T- C-ɬ-i-k B-a o-lv ot-lʮ F s--V--j--.   YTt liJ


kJk Gl Dij JTi ci Lok 
[ Posted on Mon, 01 February 2016 ]

cjlb dYJYJq Ql ltLhX ciJw. iQhccT Js ocpl CYibJ dJT hסj Ql ohp D١J. k-J- G--l D-i-j-h c-i-i l-m-n-X o--h- L--o f-v C-T-c-Tu H-j--J-i-X s- F ci.   YTt liJ


h-pz j-Q-d-Jo-i-T h-Ju A-r-h-Y--ov A-s-oעv 
[ Posted on Mon, 01 February 2016 ]

J-q-f: hu m-k-u d-o-V h-pz j-Q-d-Jo-i-T h-Ju A-r-h-Y--ov A-s-oעv. c-l-J-oc H-e-o-si i-nY j-Q-d-Jo-i-X A-s-oע-k-i-Y. o-J-j T-k-l-nu O-c-ki Jw-x odt-To c-פ-lt--k o--J Y-j-h-s-i-h-i f--d--X A-s-o׮.   YTt liJ


oVciv oJqJw cj ff gnX 
[ Posted on Mon, 01 February 2016 ]

hvfx: HoTkiik oVciv oJqJw cj ff gnX. ff gnXi YTt latϢJq Hrd碵mn oJqJw AT. oglus d֡kv oJqJqv dko djmbc cTJiX.   YTt liJ


cQjiiv JJqT 86 dj f ps QlcT YJq  
[ Posted on Mon, 01 February 2016 ]

AfQ: cQjiik Vksiv JJqT 86 dj f ps QlcT YJq JkdTi aJoȢJw. JJw AThlt cj gJjt eitff ltnJiijl AdJTv c jȨdiw dsi.   YTt liJ


osiiv h oeTcqv 76 hjX  
[ Posted on Mon, 01 February 2016 ]

ahoJo. Bgjiګ cT osiiv hTqv D١i oeTcqv 76 dt hj. Aդ ltnhi cT Bgjiڷc AsY lju FJjnTogiT hbiv otj lhYj ohbcOtJw YTcjiX   YTt liJ


fc F.F-o- h--s-i- 
[ Posted on Sun, 31 January 2016 ]

k-u: h-o-w--Y-j i-ګ d-K-d- F- B-j-d d-j-ov c-T--Yc-q m-h-i B-Jh-X f--cv A-r--l-T-h Y-ll-a L-i C-o-h-J -׮. A-s-f-J d-Yh-i Avc-f-i-T dY-i k---k-X f--c-T J-j-Y-i-j-u C-o-h-J o--׮ h--s-i- cv-J-i-j--Y.   YTt liJ


iګ J-rv A-g-it-Ϣ-Jw h-T---J-X: AL-k htv 
[ Posted on Sun, 31 January 2016 ]

ft-ku: i--i o-Mt-n-i Y-Tt o-s-i-, C-s-K Y-T-i j-Q--qv c Q-t--c-i-k- J-T-i-s- A-g-it-Ϣ-Jw i-ګ J-r-v h-T---J-X-h- Q-t-u Ou-okt AL-k htv. A-g-it-Ϣ-J-qi J-T-i---ji Y-s J-J-q-T o-J-j-- ht--k- c-i-w--Y-j B--d-w m-Ǣ-- l- o-p-O-j--k-X Qt--u Ou-ok-s-T O-l-T-h-׫.   YTt liJ


os-i-iv O-l-s-J-h-X: 45 h-jX; 110 dt- d-j  
[ Posted on Sun, 31 January 2016 ]

fi-s-: d-m-o-Yhi n-i B-jb-c J-z ̢-Y O-़ o-s-i-i-k a-h-o-J-ov c-T- O-l-s-J-h-X-v 45 dt J--. 110 dt- d-j-פ. a-h-o-J-o-k oi-a o-i-c-f-k-X B-Jh-X c-T--Y- o-s-i-i-T B-g--j h-ɡ-k-i l--w A-s-i-.   YTt liJ


5Q Ct-c-׮ o-b-Y-Jw--i L-L-q- o-J-fu-Vt 
[ Posted on Sun, 31 January 2016 ]

c-it-: 4Q-i-w 40 hT- l-L-v V- k-g-h-u J-r-i- o-Y-J l-a- l-J-o--u L-Lw c h-Jo-J-iv m-h Y-T-. o-J-fu-Vt F- d-j--j-- d--Y-iv o-qt D-d-i-L- d-lt--- Ct-c-׮ V-X-J-w l-J-o---T--c-X L-Lw Y-T--h--j---Y.   YTt liJ


f--c-k J-h-j-t o--j-Y-iv G--l d-s-J-k- s-t  
[ Posted on Fri, 29 January 2016 ]

ku: l-Jo-Y j-n--qv o--j-Y-i- J-h-j--t G-s-i--Y fcv F- s-t-. 23 l-J-o-Y j-n--q-ki H--s-nu-o et F--X-h-J JH--s-nu Bʮ V-l-k--hʮ(H.C.o.V) c-T-i dU-c--k-X f-c S--- ll-j d-s--l--j--Y.   YTt liJ


oDaiv div o-eTc: j٤dt h-j  
[ Posted on Fri, 29 January 2016 ]

sia: oDa Asfiv dik١i o-eTcv j٤dt Jkd綤. Grdt LjYjhi djפ.oDaik Av Ap-o hKkik hpock Ch sa dikX o-eTch١iY. lirOiiYcv cjlb lmoJw div dtZcii FidrX o-eTc D١iY oDa lt GQuoii Fo.d.F sdt OiY.   YTt liJ


jQJTfL Beiv AdYciY 13.5 JTiT jlltOYlhi  
[ Posted on Fri, 29 January 2016 ]

O: Beu jQhi ocLkv AJhJw Y٤di YjlYJt jQJTfLl FrJjchi mJht lti hOYi oZjJj st.   YTt liJ


Hhu Cɬu oJw fo AdJTv Aծ hjX  
[ Posted on Fri, 29 January 2016 ]

Hhu:Hhu col Cɬu oJw latϢJw oj fo AdJTvd綮 Aծ hjX. hjljv jٮ latϢJw hkiqJqX.   YTt liJ


hc-lv c h-a du-l-k-: C-su eծ d-o-Vʤ-h-j-T D--g-X s- O-iY 
[ Posted on Thu, 28 January 2016 ]

dj-o: h-c-lv c ha H-r-l-u B-Y-Z-iji eu-o Y--s-l-Y-J-ٮ C-s-u d-oVʮ p-ou s-p-c-i-Ti e-ծ d-oVʮ eu-o H-ku-a-i-T-i H-j-h-- D- g-X s-. i-s-du d-j-T-c c-T-- d-o-Vʮ p-ou s-p-c H-ku-a-i-- s-͡-sʢv c g-X J-r--c-X Y-j-h-c--j-Y.   YTt liJ


JcnJajɫ: dY Qiv hOYci  
[ Posted on Thu, 28 January 2016 ]

luJlt: 1985~v Fit CɬiT JcnJ lhcv ffl YJt Jok dY CztQ oL sic Jkiv h dYס٤Jw mn hOYc.   YTt liJ


kccYj j lhtmclhi lqVht dTu 
[ Posted on Wed, 27 January 2016 ]

hoJ. oli׮ iXiu ̡dJci lqVht kcc lhtm snu doVʮ lqVht dTu jL. jQ YJtcYJ Hj T ff sniv ̡dX kcu hxhsY dTu- Bjd.   YTt liJ


Ahju lhc Ajȵriv d, 7 dt dj  
[ Posted on Mon, 25 January 2016 ]

Hl: Ahju Fitkuo lhc Ajȵriv dYc YTt lr Yj l JcVik ceٮ kuVv Cs. 203 dyhi   YTt liJ


oJ lso, 2018 lj Ltg bjyY hsi  
[ Posted on Mon, 25 January 2016 ]

ku: oJ lso kJ gY lYi. Y Ahjiv Ba Jٷi jL fckhiYi ̢jJj. Jqfi, Lic, FlTw   YTt liJ


J-ٷ-i l-h-c-l-m-n J-XYi h-k-nu l-h-c--YX F- dj-m-b: Y-ikʮ 
[ Posted on Sun, 24 January 2016 ]

fơ: Y-i-kʢ- aȢ-X Yj- J-ٷ-i l-h-c-l-m-n-w J-XY-i h-k-nu Fit-ku-o l-h-c- F.F- 370YX F- dj-m-b--h- Y-i-kʮ. A-ծ C-ɬ-t Dw-T 239 i-Y--j-h-i 2014v A-d-Y-h-i-YX h-k-nu l-h-c. Y-i-kʢv J-ٷ-i j-ٮ h-t l-Yi h- h-t c-q-l-h l-h-c-l-m-n C--k-i-X f-ơ- aȢ-X Y-jh-i c-Kx o Y--j-v J---iY.   YTt liJ


cw g-j-X-M-Tc- B-a g-aLY 
[ Posted on Sun, 24 January 2016 ]

JU-hߤ: c-k h-o hu-d d-K-d- c-w g-j-XM-T-c-i-T B-a g-aL-Y J-r- jY c-T. c-w dt-k-hʮ o-d-t Hu-o-j Kt-Y h-L-s-X dt-k-hʮ g-j-XM-T-c B-a-hi g-aL-Y O-i-Y-Y-i A-s-i-Y. g-j-X-M-T-c-i-T 42, 84, 286 l-J--J-q-X g-aL-Y O-i-YY. dY-i g-j-XM-T-c c-k-lv l--m-n j-Q- h-a-m l-g-L l-lO-c B-j-d ot--j-c-Y-j m-h-i O-s--cv-d c-T--l-j-J-i-i-j-.   YTt liJ


l--Jw c-n-h-JY Yj-s-i Y-j-lv B-ji l-T-l- Ju J-r-i: Tخ 
[ Posted on Sun, 24 January 2016 ]

l-n-LTx: A-h-j-u d-oVʮ Y-j--T-v ll-a d-o-Y-l-c-Jw C-s--l- J-d-o-ڢ-it-Ң- J-٢-j-- s--f-u ̡-ct-Ϣ-i-i--l V-Xw-V T-خ l٤ j-L. Y-c-- Q-c-d-Yi l--Jq c-n--T-Y Y-j--s-i G-Y A-h-j-u Y-j-l-k Y-c B-ji l-T-l- Ju J-r-i-h- T-خ A-l-J-m-. A-i-l-i-k Y-j--T- J-d-iu s-k-i-k-X T-خ C--j-v d-Y-J-j-Y.   YTt liJ


Ahjiv JT hlrO: 15 dt hj  
[ Posted on Sun, 24 January 2016 ]

lnNTx: AhjiT Y Jr ooZcqv Jc hlrOiv 15 dt hj. ct Jjqciv lpcdJTkX Bsdt hjY. AhjiT Jru Yj BT Qco phסX JTYv mJYddY.   YTt liJ


on-h h-c-h-iv: f-p-su j-Q-l-h-i D-g-iJ-Ȣ Ot- c-T 
[ Posted on Sun, 24 January 2016 ]

h-c-h: j-٤ a-lo- f-p-su o-zt-m-c--c-i F-i C-ɬu l-a-m-J-j-hɢ o-n-h o-j-Q f-p-su j-Q-l ph-a fu C-o Av K-k-e-i-h-i D-g-iJ-Ȣ Ot- c-T-. C-ɬA-s-f k-L Jt--s-nu e-s-- H h-c-o-ף-j-iv i-L-v d--T--c-i--X o-n-h o-j-Q h-c-h-iv F--iY.   YTt liJ


Ho is--k B-a- d-X l-h- c-L-j? 
[ Posted on Sat, 23 January 2016 ]

Ho: d-X D-d-i-L- c-i-h-l-j- d-lt--c-w j-Q- c-T--Y-J-ٮ f-Ʈ C-T-d-T-Jw d-X l-h--h--X-h ct-l-i-k G-l lk-i fơ-i V.Fu.f. ct-l-i-k 60 m-Y-h-c d-X D-d-i-L-- C-T-d-T-Jw ot--j- c-i--X--c d-s--X- C-Y d-X-d-ȡ-q-c-c J-j---i-T-d-T-Jw J-j-X-h-J--Yi V.Fu.f d-s.   YTt liJ


ill JTkv Bs ht cqh Tl  
[ Posted on Sat, 23 January 2016 ]

ku: AooJY ho dYli gȢ 38 Jj JTkv Bs ht cqh cTlj(T l) Jٷ.Bhmiv Ylhi laci١iYc   YTt liJ


Ct-cפ o-nv h-V-ii a-l-- o-c: d- eu-oo 
[ Posted on Sat, 23 January 2016 ]

l--u: Ct-cפ o-nv c-׮lt--L F-o.F.F-o-Jq a-l-- o--c-h- d- eu-oo. f-ڢ-dt- D-d-i-L-v C-h-i-k-Jq T-J-o-׮ h-o-Q-Jq o-nv h-V-ii O-פ-h dt-h-i h-cn-J o-g-l-h- lt--l-c-h-i j-Y-i--h- s-hu J--k- Ot- k-J lt--l-c-h-i a-c- o-z-m--v d- e-u-o-o d-s-.   YTt liJ


AhjiT Jru o̡cqv Jc hlrO  
[ Posted on Sat, 23 January 2016 ]

lnLTx. AhjiT Jru o̡cqv Jc hlrO. citk lnLTXk F Cբks h lrOi١i. siv lh LYLYw YTod綤. Cki Chi 6000 lhc otloJw s.   YTt liJ


JcViv oJqv lTliv Aծ hjX  
[ Posted on Sat, 23 January 2016 ]

Husji. JcVik dTsu dlmii ooJOlck oJqv AJh cTi lTlidv Aդ dt hjJi hdt djvJi OiY. k kik oJqkX AJh lTlid cTiY.   YTt liJ


Vc-n f-Ʈ Jx-ow-ʮ: db-c-h-ɢ-i-q D-it- l-Y-c-v c-ihc 
[ Posted on Fri, 22 January 2016 ]

J-u-pLu: Vu-ht-- ou-Tv f-Ʈ AY- Jx-ow-ʡ-i ou-Tv fƮ L-lt--s-T Y A-iv-l-o-i j-Q- d-b-c-h-ɢ-i-T m--q--q D-it- l-Y-c-v c-i-h. F-v c-i-h-c-- J-j-v L-lt--s-T A-iv-l-o F d-jL-X-c J-X--k-T---- f-Ƣ H-aL-J l-m-a-Jj-X l--j--J-iX. ou-Tv f-Ʈ L-lt-s-i kt-o s-V-o- A-iv-l-o-i-i-X Jx-ow-ʡ-i 173,913 V-c-n J-X-c(25000 V-qt) c-i-h-Y.   YTt liJ


oL dqv hYk, Jqciiw Aj  
[ Posted on Fri, 22 January 2016 ]

esV: cɢJqci dXJr oL dqv AdYȢYhi hסy cv Yj Jٮ DTh Aj. lsiyh Hy hYkiX oL   YTt liJ


fkvoL OsYcT AJhiT Qcczi JT hs  
[ Posted on Fri, 22 January 2016 ]

djo: J fkvoL Osc mhcT ilY ill kL JThs. euok AhiuokX ogl. eעv Yhoy hY lioJji J   YTt liJ


Jisiv oeTcv Bs hjX 
[ Posted on Fri, 22 January 2016 ]

Jis: CQdYus Yk̡chi Jisiv oeTcv Bs dt hj. hjljv j٤ dkoJj DwdT. 26 dt djפ. YllaJw Hqjd礨ټ llj YTt Loik jpo Jzv   YTt liJ


Cɬ-i-h-i- Ot- l-d-jf-ܫ m-Ǣ--T-: c-l-o n-je 
[ Posted on Thu, 21 January 2016 ]

alo: Cɬ-i-h-i- Ot- d-c-j-j-g--Y C-ɬd-J l-d-j- f-ܫ m-Ǣ--T--h- d-J-̡u d-b-c-hɢ c-l-o n-j-e. D-g-iJ-Ȣ Y-k-v c-T-- o-h-Lh-i Ot C-ɬ-i-h-i- fܫ o-b-j-X c-k-i-k---Yc C-j-j-Q-q Y--k- l-d-j--c B- J--h--h-X a-l-ov c-T-- lw-V F--X-h-J e-s-- ltn-J h-ע-Lv c-l-o n-j-e d-s-Y.   YTt liJ


Ah-j--iv lo J-kl-b J-r Y--i C-ɬ-t 14,000 
[ Posted on Thu, 21 January 2016 ]

ln-L-Tx: J-r- lt-n A-h-j--iv o-zt-m-c--ci F--i 8.8 k-ȫ C-ɬ--jv 14000 dt l-o J-kl-b J-r- A-h-j--iv Y---Yi H-aL-J J-X-Jw. l-o-ע-L l-o-ik f-oc-o l-o-ik A-h-j--iv F--i-l-j-X h-T---J-Y-j--Y.   YTt liJ


O-c-iv h- J-T d-j-nu-ht- Ql-Y d-ơ-q-i J- 
[ Posted on Thu, 21 January 2016 ]

f-QL: O-c-i-k Bxdx A-c-d-Y--k lu l-Y-o j-Q- h- J-T d-j-nu-ht A-l-l-p-Y-j-i Y-T-j- A-l--i-k---h H-aL-J J-X--Jw. J-T- Q-c-o-K c-i--X-- Ac--j e-k-h-i O-c-iv d-i-h-s-i-lj Y-rv jL- i-l--q-T A-g-l--k l-r-l. J-r- G-Yc lt-n-h-i O-c-iv Bx dx A-c-d-Y-v o-Y-J-q-T F--v D١-i C-T-l k-J--k h׮ j-Q--q--q lq-j J-T-Y-k-i-j.   YTt liJ


h-j-X-m-n-h k-a- O-Y-w hu i.F-o- c-l ov D-a-L-o-Z- d-v 
[ Posted on Thu, 21 January 2016 ]

l-n-N-Tx: Y-k-fu o-Z-d-Ju H-oh fu-k-a-us h-Y-a-p--us O-Y-w hu i.F-o- c-l ov D-a-L-o-Zu d-Jt--i-j--Y-i s-dt--. C O-Y-w D-a-L-o-Zu A-c-nX o-M--c- J-h-s-i-Y-i-X- o-Oc.   YTt liJ


B-p-j--ci osit ot-l lT lv- 
[ Posted on Thu, 21 January 2016 ]

f-i-s--: B-p-j--c-i ot- lv- j-Q. B-g-j i-- Y-Tt-- Q-l-Y l-r-h-i o-s-i-i-k a-it Fv ot c-L-j--k-X- G--l l-k-i-si l-o-Y B-p-j-h-i h-s-i-Y-.   YTt liJ


F.F-ov O-ju o-s-i-i-k- J-T l-at-Ϣ-c-Jw J-k- 
[ Posted on Thu, 21 January 2016 ]

k-u: o-s-i-i-k- H-q--T C-o-h-J o--׮ g-J-j-j-T g-j-h-j-i-t f-x o-Jw l-at-Ϣ-Jw J-k-d--Y-i o-Oc. f--X-k f-Y-cv Lu A--a-h-i-k l-at-Ϣ-J-q-i-j h- dx-J--J-q-X F.F-ov O-j-J-i k-Ȭ--T H-j lt-n h-خ o-s-i-i-k- J-T--Y.   YTt liJ


O-c-i-T o--J l-qt Jv c-ס-٢-k G--l Y-r c-k-iv 
[ Posted on Thu, 21 January 2016 ]

f-Q-: k-J- j-١ h- o--J m-Ǣ-ii O-c-i-T l-qt- c-j- 2015v 6.9 m-Y-h-c-h-i Y-r. 25 lt-n--c-T-iv C-Y-a-h-i-X l-qt--i-T l-L C-Y-i J-s-i--Y.   YTt liJ


dloJqT ocطJ ck djYdJjh JXJw  
[ Posted on Thu, 21 January 2016 ]

AudYmYhc dloJw ljhcv h liu Hh JXJw. Lwe jQqk Yr ljhcji dloJqT oطJ oZY AY hh. 53 mYhc dloJq CY lqT.   YTt liJ


hTvh: Ksv Halok١iY 113 lpcdJTw  
[ Posted on Thu, 21 January 2016 ]

jlki hTvh JcYT lpchTlt huJjYv ctmqhi Kt Bgj hɡki jL. hTv hcTt Ck F hY 13 lpcdJTw D١i. AdJToZk oztm Bgjhɡki Qlct hTvhc YTt iY YTo樸T oZkqv YYJkJ LYLY ciX GtT.   YTt liJ


 
      

    
 
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting