Wednesday
28
September
2016

Who can help your family eat right to stay at a healthy weight? We Can!

    p   co   och     J     BjL     ke     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    
Jjq ami jQj  

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ > jQj  
   


Ai doYJ cbiT djoJj eٮo Jwsv ot api  
[ Posted on Tue, 27 September 2016 ]

hkixhi cvJ lj coYk olcq djLX llb hKkJqk d̡cw Ai doYJ cb cvJ Atami djoJjc eٮo Jwsv ot   YTt liJ


pkji Td Hj laiv; olac YThi  
[ Posted on Tue, 27 September 2016 ]

cit. iFo doVʮ YjTd lmisi Aloc Mk. VhJ׮, sdf뢴u ̡ctZJw Hj laiv lj Yvohi o--la djdTJw YThi. h amJcT   YTt liJ


Q-cv m-h-i g-O-kc 
[ Posted on Mon, 26 September 2016 ]

T-i: aȢ-X Q--c-k H--c-l- a-d AT- c-jl-b a-d-J-qv m-h-i g-O-kc.   YTt liJ


T-i-cv dخ: f-׮ T-iu ct 
[ Posted on Mon, 26 September 2016 ]

T-i: Q--c-k f-׮ T-i-cv o-פ-Jw--T-iv d-آ-c J--Y-c Y-Tt- A-T-i-ɢ-j-h-i T-iu ct.   YTt liJ


O-J-v C-j---lt J--s-i-jY: d-J-̡-c-Y-j i.F-v o-n-h o-j-Q  
[ Posted on Mon, 26 September 2016 ]

c-it: o-h-b-c-h-Y kJ- d-j-L-Y-i-١-J-- C-ɬ-i-T l-a-m-J-j hɢ o-n-h o-j-Q. i.Fu d-Y-og-i A-go-f-b-c O--J-i-i-j- o-n-h o-jQ.   YTt liJ


d̡c on C i Fcv hsdT cvJ  
[ Posted on Mon, 26 September 2016 ]

cit. iFu dYogiv Cɬu lamJjhɢ onh ojQ C jlk cT doLv d̡c O hsdT Yil cvJJ. d̡u dbchɢ clo nje Jralo   YTt liJ


Cɬi d̡c OtJqkT oMtn JsXh i Fo  
[ Posted on Mon, 26 September 2016 ]

lnNTx. Cɬi d̡c cj OtJqv Gtd綮 cklk oMtnl JsiXh iFo. Jmht lnilhi fܨd綮 CjjQq Yk fܫ lnqi opOjkX iFo   YTt liJ


fokv ghu AcJ dTiv  
[ Posted on Sun, 25 September 2016 ]

foki: ghu AcJ٨i fokv c dTJT. ghu dآc 33 AT cql 400 Jk Ylhٮ. kJ Y Qlj Gl lki dءXY.   YTt liJ


Co롫 l-j- Jt-x: Qt-a-c F-r--Jj-c l-T-l- J 
[ Posted on Sun, 25 September 2016 ]

Au: dhK Qt-a-c-iu F-r--J-ju c-pa p--s-c J-T-Y- d-s--l- l-T-l- J-k--T.   YTt liJ


pk-j- d-ɤ-X-i-h-i c-it- To 
[ Posted on Sun, 25 September 2016 ]

c-it-: A-h-j-u d-oVʮ ̡-c-- V-h-J-ע-J dt--i-T ̡-ct-Ϣ-i-i h--j-- p-k-j J- ̡-ct-Ϣ-Y--c dɤ-X d-K-d- c-it- T-o.   YTt liJ


C-ɬ--Y-j T׮; d-J cT-c d-s-- f--n Ocv 
[ Posted on Sun, 25 September 2016 ]

ku: C-ɬ-i o-nv h-V-i-iv A-b--d- dh-K d-J c-Tu ht- Au-l-s-c-Yj f--n O-cv.   YTt liJ


Jki Jخ ATdh eծott  
[ Posted on Sat, 24 September 2016 ]

djo: AgitϢJqT FX J٤ Jdohi euok Jki AgitϢ Jd ATdh eծ doVus eơi-o Hqɮ. ClT 9,000q lj AgitϢJq hעdtd碴c mhw cTh Ap hbhqT ds   YTt liJ


Cɬ-iv c- l--L h-nc O-k--Yq c-j-b-u ptQ 
[ Posted on Sat, 24 September 2016 ]

kpt: Cɬ-iv c- l--L h-n-cJq O-k--Y-q c-j-b--X-h--l-m-- k-pt p--T-Y-iv pt-Q.   YTt liJ


dbchɢ ocJ hblJqhi Ot cT  
[ Posted on Sat, 24 September 2016 ]

cVvp. Cɬ-~d oMtn hsJcv opOjv dbchɢ cjz ha Jj~-clJ~-lh oc hblJqhi JTrO cT. AYt oji d̡c YjTihwdTi Jjw   YTt liJ


Dsik gJjJhX Jmhjv cT AYJhw YjTi clo nje  
[ Posted on Sat, 24 September 2016 ]

Co-khfa. Q Jmhjk Dsik١i gJjJhX Jmhjv cT AYJhw YjTiJh d dbchɢ clo nje. iYj Yqlhk롨Y d̡c JרdT   YTt liJ


lnNTXk nL hqv lTli ; ckdt J  
[ Posted on Sat, 24 September 2016 ]

lnNTx. iFok lnNTXk ndNhqv lTlid. ckdt Jkd綤. JoJV ndN hqkX ogl. BqJq Hrd碴.   YTt liJ


oi ocJ Ago d Abclm Jmhjv cT sn  
[ Posted on Sat, 24 September 2016 ]

Co-khfa. d Abclm Jmhjk Ytdamqk d̡chi oi ocJ Ago cTk뼮 sn. oi ocJ Agoci snu oc d̡ckiYc   YTt liJ


Yt- d-a-m--qv d-J-̡-c-h-i o-i oc-J A-g-o-c-- s-n 
[ Posted on Sat, 24 September 2016 ]

c-Vvp: d Abclm Jmhjk Ytdamqk d̡chi oi ocJ Ago cT sn.   YTt liJ


fkO̡u: dJ̡c isdu iXi hsi  
[ Posted on Fri, 23 September 2016 ]

Qcl: fkO̡ck hcnlJm kMcw dJ̡u AlocƢv jni , oطJ Ddjb GtTh isdu iXiu   YTt liJ


sn~dJ̡u oi ocJgo  
[ Posted on Fri, 23 September 2016 ]

Cohfa: Ds ocJ Jآk gJjJhX YTt Cɬ ~dJ fܫ lnqij sn~dJ ocJgo. mcirO YT ocJgoci   YTt liJ


i-p-l 50 JT DdgǡqT lljw OtiYi st  
[ Posted on Fri, 23 September 2016 ]

c-it-. c-׮lt-L O-j-Y--k G-l l-k-i j-po-Ot- c-T--Y-i s-dt. i-p-l c-׮lt--L l-l-j--q-X Ot--j---Y. 50 J-T D-d-i-ǡ--q-T l-l-j--q-X p-t-ht Ot--i-j--Y   YTt liJ


i gY: d-J Hp-j ld-X J--J- 
[ Posted on Thu, 22 September 2016 ]

C-o-h-fa: C-ɬ d-J f-ܫ l-n-q-i-Y-c Y-Tt- i- g-Y l-d-J-h-i-Y-T d-J-̡ H-p-j ldX J-c C-T. J-r- j-٤ al-o Jٮ Hp-j J-ء-q Y-Jt--T-i-J-i-X--X s-t-Jw.   YTt liJ


Jmht: dJ̡c OciT duYX  
[ Posted on Thu, 22 September 2016 ]

cit Jmht lniv dJ̡c OciT duYX. Oco dbchɢ k JOL BX Cj lhiY.   YTt liJ


AQhu lloi hKkiv YdT  
[ Posted on Wed, 21 September 2016 ]

Affa: AQhu Q F o ohd lloi hKkiv lu Y dT. lloi hKk k d l o d ctX JcikX YdT.   YTt liJ


dJoZu gJjjnTh i. Fo  
[ Posted on Wed, 21 September 2016 ]

lnNTx: dJoZc gJjla dYop jQh lmn fv i. Fo JxLov.   YTt liJ


nt-Q-iv V-l-L k-ou-o C-c Hx-k-c-k-T  
[ Posted on Wed, 21 September 2016 ]

nt-Q: nt-Q-iv V-l-L k-ou-o l-Y-j-X C-c Hx-k-c-k-T h-Y. l-f--o-׮ l-r-i-X d--Y c-T--k---Y.   YTt liJ


gJ-j J-ؤ-Jw D-k-c O--X-h- d-J̡-c-T A-h-j 
[ Posted on Tue, 20 September 2016 ]

c-it: C-ɬ d-J-̡u f-ܫ l-n-q-i-j-- o-p-O-j-v g-J-j o-M-T-c-Jq J-Jj O---Yv d-J-̡u h--d-J-X-h- A-h-j-.   YTt liJ


dJ lamJj oJsiT ltoqcv Cɬu hbhdltJc Csl-  
[ Posted on Tue, 20 September 2016 ]

cit: dJoYu lamJj oJs citv cTi ltoqccT Cɬu hbhdltJc Csl.   YTt liJ


oj-ȡ gn-X D-it 800 J-T-i--t- A-h-j- dr-l hk d-jY cvJ 
[ Posted on Mon, 19 September 2016 ]

ln-LTx: A-h-j--i-T am-i o-j- D-Y-JXU D-it-- j-Q--qv c-- 858 J-T-i--t- A-h-j-u g-j-X-J-T dr-l d-ע d-jY cv-J-i-Y-i s-t-.   YTt liJ


Ahju OkY cT Othiu Jt Aj  
[ Posted on Mon, 19 September 2016 ]

ko Bko. dmoY Ahju OkY cT Othiu Jt(73) Aj. 1965v dssi oٮ He ho F OYk kov JZdYhX Othicc miiiY. hJ OY,   YTt liJ


J-T-i- A-cJ-k d-Y-n-b k--cv 
[ Posted on Sun, 18 September 2016 ]

ku: j-Q- J-T-i--t c-j-T- d-Y-o-ܢ- A-s-Y l-j--X-h--l-m-- 20000-q J-T-i- A-c-J-k-Jw k-u Y-j-l-Z-J-qv A-X-c-j.   YTt liJ


iFok hupcv oeTcv 25 dt dj  
[ Posted on Sun, 18 September 2016 ]

cit. iFok hupc ohdh Ovoiv DLmf﷢v oeTc. mc jYiij ogl. 25 dt djYiX sdtJw. djlj dam BmdYiv dlmd碵.   YTt liJ


kp-sv 8 F.F-o Y-l-l-a-Jw A-s-o-עv 
[ Posted on Sat, 17 September 2016 ]

kpt: d-J-̡-c-k d-ա-f d-l-m-iv ot-t ̡-d-c-w k-Ȭ-h lu-Y-Y-k- g-J-j-J-h-X--c d--Y-i- 8 F.F-o Y-l-l-a-Jw A-s-͢v.   YTt liJ


iJ Cu-V-du-Vu-o-c B-a lc-Y c-Yl 
[ Posted on Sat, 17 September 2016 ]

ku: Y-l l-k-Y-d- dt-i-i i-J Cu-V-du-Vu-o dt--i-T B-a lc-Y c-Y-l-i V-iu Q-i-o-c Y-j--T.   YTt liJ


hai d̡u giTl iFk fk̡u dYcb  
[ Posted on Sat, 17 September 2016 ]

cVvp. fkO̡ck hcnlJm kMcw jQj ohp mikYc cTdTJw cjz ha YT JsYhYv d̡u gidTkX iFu hcnlJm   YTt liJ


A-h-j-u c-T-J-J- F-Vt-V Bv-f A--j  
[ Posted on Sat, 17 September 2016 ]

c-it. l-K-Y A-h-j-u c-T-J-J- F-Vt-V Bv-f (88) A--j. hx-T--k lv l--i-r-O-i-i-j- A-ɬ. A--p-- o-p-i Q-f pw-Vt hj-X ̢-j-J-j-.   YTt liJ


hsʢ O-r-k--׮: 11 dt J- 
[ Posted on Fri, 16 September 2016 ]

f-QL: Y-i-l-c B-J-h- h-sʢ O-r-k--׮ O-c-ik lu c-m l-Y-. 11 dt J---.   YTt liJ


dn-l-sv O-l-s-J-h-X: 16 hj-X; 35 dt- d-j 
[ Posted on Fri, 16 September 2016 ]

d-n-lt: d-J-̡-c-k d-n-l-sv d--iv l--ir-O dt--c--T-iv c-T- O-l-s-J-h-X-v 16 dt J--. 35 dt- d-j-פ.   YTt liJ


Caacv b cLjv HrJiY iZt Ojdr  
[ Posted on Fri, 16 September 2016 ]

b: kJ hrlch Co--qhJw BMn Ca Av Ab Jrdw fL--qamv Cdw HrJY Ojdr. BMn dbc BOjhi hLfk dk Jc hr JT diYY bik YjlJq mj Ojdri hע.   YTt liJ


Tu-o-c-i-iv J---i A-l-m-n h-k-nu l-h-c--Y 
[ Posted on Thu, 15 September 2016 ]

J-k-k-dt: Tu-o-c-i-i-k d- a-d- Yj J---i l-h-c-l-m-n-w J-XY-i h-k-nu l-h-c F-F- 370-Y- h-k-n ̢-j-J-j-.   YTt liJ


Yil-cv O-r-k-׮: J--i-c-s-J-q Oj J--k-Jq Y-Jt 
[ Posted on Wed, 14 September 2016 ]

Y-i-di: Y-il-cv C--i o-t O-r-k--׮ h-sʢ ldJ c-m-w l-Y-. aȢ-X Y-i-Y-L J-٢-iv k-׮p-o J-T-ơ-ע-c Y-Tt- A-d-Y--h-i.   YTt liJ


J-ա-l D-d-i-L J--u d--kot 
[ Posted on Wed, 14 September 2016 ]

ln-LTx: J-ա-l D-d-i-L--l-j d-T-J-Tu o-p-i- d--k-ot F- D-d-Jj-X J-٤-d-T.   YTt liJ


dJ-̡u 36 L-Q-s- hˬ-Y-r-k-qJ-q Y--٤-di 
[ Posted on Wed, 14 September 2016 ]

jQ-J: d-J-̡u h-su o-J-j-ע G-Qu-o(d-F-F-o-F) 36 L-Q-s- hˬ-Y-r-k-q-J-q-i A-l-j-T 6 f--J-q Y--٤-di.   YTt liJ


pkj JX chXi ̢jJj  
[ Posted on Mon, 12 September 2016 ]

lnLTx. iFo doVʮ ̡ctZ pkj JX chXi. CY ̢jJjYcTt pkjiT JketXi iY s. i-Fo d-o-Vʮ ̡-c- V-h-J-עJ ̡-c-t-Z-i-i   YTt liJ


AvJ-i-a F.F-oc A-h-j-i d-j-Q-i--T--c-l: Hf-h 
[ Posted on Sun, 11 September 2016 ]

l-n-L-Tx: 9/11 Y-l-l-a B-J-h-X-- 15 lt-n-Jh-i C- Y-l-l-a L--Jq-i Av-J-i-a C-o-h-J -עc A-h-j-i H-j-k d-j-Q-i--T--c-l-- A-h-j-u d-oVʮ fj-J Hf-h d-Y-J-j.   YTt liJ


lmڢiT cslv C Ase oLh; cq fkdjw  
[ Posted on Sun, 11 September 2016 ]

JrT: o̡c Co롫 lmoJw cq fk djw BMn. dlOJu Cfphusi hJu Cohikusi alJ htLk YLus ohjX dYiX lmoJqT CaMn.   YTt liJ


Ase h-p-oL-h C 
[ Posted on Sun, 11 September 2016 ]

As-e: A-s-e-iv C o-p-a-j-- h-p-oL-h. m-c-ir-O h-c-iv H-j-h- Yt-ϡ-T-J-k--w C- o-f-p c-h-o-J-j--c-m-n A-s-e-i-k- Y-j-.   YTt liJ


Cɬ-i-h-i- l-d-j--c YT-o cv--jY: d-J-̡-c A-e-L- h--s-i 
[ Posted on Sun, 11 September 2016 ]

Jfw: l-L A-Yt- l-r C-ɬ-i-h-i l-d-j c-T-u A-c-l-a---Ƣv d-J-̡-c h-b-nu j-Q--q-k-- l-d-j A-e-L-c-̡u l-r A-c-l-a--- d-oVʮ A-ns-e L-c.   YTt liJ


Tu-o-c-i-iv g-J-ث: 13 dt J-; 200k-s dt- d-j 
[ Posted on Sun, 11 September 2016 ]

V-s-o-k, Tu-o-c-i: Tu-o-c-i-iv s-Jt o-J-iv 5.7 Yl-Y j-K--T-i g-O-k-c-v 13 dt J--. 200k-b-J dt- d-j-פ.   YTt liJ


b-i-k Y-X hv Y-d-T-: 23 hjX 
[ Posted on Sat, 10 September 2016 ]

b: f-L-a-m-k b--iv Y-X h-k١-i Y-d-T--v 23 dt J--.   YTt liJ


dJ̡u gJjjnhX iFo oc׮  
[ Posted on Sat, 10 September 2016 ]

lnN-Tx. dJ̡u gJjjnhX gJjj DdiL AeMc̡ck Ahju oc JTJiX iFo oc׮ Bjd. dJ̡ck cLjw gJjt   YTt liJ


d-J-̡u o-p-, C-ɬ A-b-cl-m mǢ: L-kc 
[ Posted on Fri, 09 September 2016 ]

m-c-Lt: J-m-ht C-ɬ-i-T A-b-cl-m d-a-m-h-X J-m-ht Y-rl-j-iv C-w c-T-- o-Mt-n J-m-ht Q-c-Y-iT o-Y-ɬ--c-i m-Ǣ d-J-j-h- l-M-T-c-l-a c-Y-l o-i-a A-k n L-kc.   YTt liJ


V-Lx F-it sx-l-iv ot--o l-c-h-i J--i-T- 
[ Posted on Fri, 09 September 2016 ]

p-ơL: p-ơ-L l-h-c--l-q-v 295 i-Y--j-h-i h-k-n-i-k d-c-Ƣ-k- d-J-c-i sx-l-i-k-T c---Y-c-T V-Lx F-it l-h-c ot--o l-c-h-i J--i-T- A-d-JT.   YTt liJ


Td Bmiw gl lljJYh Hfh  
[ Posted on Fri, 09 September 2016 ]

liʢiu. iFo doVʮ YjTd碨k sdf뢴u dt ̡ctZ VXwV TdcYj j lhtmclhi doVʮ fsJ Hfh. Td Bmiw gl lljJYhX Hfh   YTt liJ


Dj Jsiiv gJث ; AXdjXh omi  
[ Posted on Fri, 09 September 2016 ]

oiw. Aա BXl djX cTi omicT cvJ Dj Jsiiv gJث. Yk̡chi dLiLv c 90 Jkht AJki dbc BXl djXJzc ohd   YTt liJ


Jtn Bkc Qk J  
[ Posted on Thu, 08 September 2016 ]

VhoJo: Jtn o ojX ocik ALhi Boi shou Aɡt ighiv J lt. JtJqT Bkc QkiX Clt   YTt liJ


h-pu-Qa-j: Oj-Y- l-q--T--Y-i d-J hɢ 
[ Posted on Thu, 08 September 2016 ]

J-s: f-q-l-V O-Yhi h-pu-Qa-j--Y-j d-J-̡u o-o-Jj-J l-J- hɢ ot-at A-k n j-L.   YTt liJ


snu doVʢ Vlt JsdTJv hj  
[ Posted on Thu, 08 September 2016 ]

hoJ:snu doVʮ lqaht dT HaLJ lpc AdJTv Vlt J.   YTt liJ


doVʡiv FFoc hY alo Jٮ cmh Td  
[ Posted on Thu, 08 September 2016 ]

lnNTx. iFo doVʡi YjTd綡v gJjoMTcii Co-khJ עc (FFo) dtXhi cmd碴h hsidhi sdf뢴u ̡ctZ VXwV Td. doVʡi   YTt liJ


ha ~ Hfh JTrO C  
[ Posted on Thu, 08 September 2016 ]

lnLTx. dbchɢ cjz hai Ahju doVʮ fsJ Hfhi klov cT Boiu DJTT JTrO cT. C DJr Hfh~ha JTrO D١Jh l׮ po   YTt liJ


gJjlacYj H djTXh ha Boicv  
[ Posted on Thu, 08 September 2016 ]

klo. jQw cjT Gl lki dmc gJjlahX AYcYj H djTXh 14~hY Boiu DJTiv dbchɢ jz ha. jQw cjT ojȡ gnXiv d   YTt liJ


hK h-ע-l- B-a lc-Y C-o-f A--j 
[ Posted on Wed, 07 September 2016 ]

d-jo: h-K h-v m-o-Y-J-i- l-b-iii k-J--k B-a lc-Y C-o-f V-c-it A--j.   YTt liJ


h-a k-l-ov 
[ Posted on Wed, 07 September 2016 ]

k-lo: B-o-iu C-ɬi dt--n D--J-T-J-qv d--T--c-i C-ɬu d-b-c-hɢ k-l-o-k.   YTt liJ


ll-a f--n C-o-h-J h-Y-d-g-n-J-c 5 lt-n YTl 
[ Posted on Tue, 06 September 2016 ]

ku: C-o-h-J -ע-c dɤ-X cv-J-l-j- f--c-k ll-a C-o-hJ d-g-n-J-c f--n JT-Y A-դ-lt-n YT-l l-b-.   YTt liJ


p-Q-f b-j--Y-c dt-k-sv c d-s---i-Y-c 6 h-o YTl  
[ Posted on Tue, 06 September 2016 ]

ku: p-Q-f b-j- o-Y-i f- dt-k-sv c d-s---i dt-kt D-T-h-ii 47J-j- B-s-h-o Y-T-l k-g--.   YTt liJ


sovKhik kft Jآv lu YdT  
[ Posted on Tue, 06 September 2016 ]

sovKh: i F Cik sovKhiv kft Jآv lu Y dT. huokע Heoc ohdh kft JآkX lu Y dTh١iY.   YTt liJ


dJoZu DjJsii BXlibw Jhs  
[ Posted on Tue, 06 September 2016 ]

cVvp: DjJsii dJoZu BXlibw Jhsi o. F. F. JTvhtLLhX Cl DjJsiikYX o. F. F si AsijY.   YTt liJ


mku AfoVt hkniv htc  
[ Posted on Tue, 06 September 2016 ]

Jkkdt: hknik Jkkdt Aɡjn lhclqv l mku AfoVs Hj J ilw hta. oglv DjlaJqi Aծ dj Asͮ OiYYi hknu dko Asi. Fv oglc dk JjXl Asͮ OiYljT lljq dko dslk.   YTt liJ


Hfhi Ago ds ekuo doVʮ hOa  
[ Posted on Tue, 06 September 2016 ]

al: i. Fo. doVʮ fsJ Hfhi Aog ds oglv ekuo doVʮ sVL VTt hOa. hbhdltJjT Oac hsdT dsiءr١i Hj dYJjXhij AY Ap ds. i. Fo doVʢc lJYdjhi BJhu Dmj Ka dJTl VTt ds.   YTt liJ


os-i-iv o-j-iv f-f o-e-T-c-: 48k-b-J dt h-j 
[ Posted on Mon, 05 September 2016 ]

a-h-o-Jo: o-s-i-iv ot-t c-i--X--k- d-a-m--qv C-o-h-J -׮ Y-l-l-a-Jw C- c-T-i o-j-iv f-f-J-h-X--qv 48k-b-J dt J-.   YTt liJ


Jf-qv C-j- O-l-s-JhX: 24 dt h-j 
[ Posted on Mon, 05 September 2016 ]

J-fw: J-f-q-k A-e-L-c-̡-c- dY-j-b h-ɡ-k-i--c o-h-d C-١i C-j- O-l-s-J-h-X--qv 24 dt J--.   YTt liJ


Q20: d-J-̡-c d-j--h-i l-ht-m- h-a 
[ Posted on Mon, 05 September 2016 ]

p-Nn: H-j a-Ȣ-X-nu j-Q-h-X kJ- g-J-j-l-a l--d----Y g-J-j-l-a--c-Y-j i-Y-jl-b l--l-r-Oi d-T- Q20 D--J-T-iv C-ɬu d-b-c-hɢ c-j-z ha.   YTt liJ


fv k-eLt-Vc dJ-j s-f-Jw 
[ Posted on Mon, 05 September 2016 ]

a-fi: f--J-qv o-ztm-c c-T---lt- o-j- D-s--l-j---Y-c-i s-f- k-eLt-V-J-q-h-i a-f-i h-c-o--k-ע.   YTt liJ


oطJ JJY cTlt jȨd--TYju ojȢY Ylqw CkYX ; ha  
[ Posted on Mon, 05 September 2016 ]

pNO. oطJ JJY cTlt jȨd--TYju ojȢY Ylqw CkYXh dbchɢ cjz ha Q~20 DJTiv. ekdahi oطJ gjXctlpXc dtX ohtdX lX.   YTt liJ


DjJsi h fk͢J hokJw ld  
[ Posted on Mon, 05 September 2016 ]

ow. DjJsi h fk͢J hokJw ld. DjJsiiT Jru Yj JTkkX djX cTiY aȢX Jsiu AbJjJw Asi. damJ ohi YqrO   YTt liJ


 
      

loading...
   
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting