Saturday
23
May
2015

vanitha commission

    p   co   och     J     BjL     aY     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    
Jjq ami jQj  

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ > jQj  
   


oltL dXi dˡpu Fsn dbchɢiT Bpc 
[ Posted on Sat, 23 May 2015 ]

V-f-qu: o-lt-L d-X-i--c l-l-p--c A-L-J-j cv-Ju c--Jt - d-b-c-h-ɢ-i-T B-p-c. J-o-Y-lJ l-m-o--c J-rv J-T i-Z-o-Z-YJ o-g-l d-kt- A-it-ku-V-J-j-T- d-b-c-h-ɢ Fu-V J--i-X- C ct--m h--- l--Y-.   YTt liJ


llpl llphOcl eiofv 
[ Posted on Sat, 23 May 2015 ]

llp otL귢v l cT F Oc F doǢ cn騸. Cr onv hVikX. eiofv J٤h....O JT.... Hj doע Blmv llpYji....hsdoעv ltdjiYX   YTt liJ


ove FTu dU.... 
[ Posted on Sat, 23 May 2015 ]

ovex DdiLT oɫ eiX ove F BtX AsiY.Cw onv hVi dQJw Ysv lYoYhi oveJqT OJjiX. ovej J٤ dsYh   YTt liJ


k-a-c b-c-o-p-i cv-J-i-l-jv C-ɬ--j-c 
[ Posted on Sat, 23 May 2015 ]

l-n-NTx: Av-J-ia c-Y-l H-oh fu k-a-c e-ٮ cv-J-i-l-j-T d--J-iv C-ɬ--j-c. 2011 v A-f--f-a-k H-q-i-T-v c- A-hj d-T--T V-i-s-iv c--h-X C-ɬ--j-c o-f-ܢ l-l-j k-g--Y. h-a-c-iv Y-h-o- C-ɬ--ju 2008 h-iv 2.92 k-ȫ j-d-i 2009 Q-k-iv 3.35 k-ȫ j-d-i-h-X cv-J-i-Y. C-ɬu o-p-a-ju o-g-lc cv-J-i--X V-i-s-iv F-r-Y-i-j---Y. d-X J-   YTt liJ


oaiv ni div oeTc: 20 hjX  
[ Posted on Fri, 22 May 2015 ]

sia: oa Asfiiv ni div Olt BJhXv 20 dt J. AYkbJ dt djפ. lirO dtZciTiX ogl. Olt oi   YTt liJ


souhok Alocd cqJw i. F. Civ dYAlb  
[ Posted on Fri, 22 May 2015 ]

afi:sou hok Aloc d cqJw i. F. Civ dY Albi.   YTt liJ


h-fi B-J-h-X o-p-o-J; Cɬu BJhXqvk-au A-g-h-c J-٢-j-  
[ Posted on Fri, 22 May 2015 ]

l-n-NTx : C-ɬu B-J-h-X--qv Av-J-ia A-g-h-c J-٢-j--l- l-q-d-T- l-l-j-w A-h-j-u j-p-o-c-nX l-g-L d-s--l-. d-J-̡-cv fu-k-au H-q- J-r--j A-f--f-av c- d-T--T l-l-j--q-X A-h-j d-s--l--j---Y. C-ɬ-iv Av-J-ia c-T-i B-J-h-X--qv k-au A-g-h-c J-٢-j--l- j-K-Jw   YTt liJ


ovei.....Cci..... 
[ Posted on Fri, 22 May 2015 ]

Hj HoTkij cklqiXY.....JȢiɢcX ovei CY dTY FX? AYj dXiX hc Hj ove Aiw JTY. JZic: HoTkiik lͮevV cJo F ndN osv gji dsw oc lu dirX h JJqT dYli Tic Hj oveiTu YiY.   YTt liJ


Y-k-iv Y-s A-ؤ-h-i i-l-lo--j--Y 240 J-k-h-t  
[ Posted on Thu, 21 May 2015 ]

g-dv: Y-k-iv Y-s A-ؤ-h-i i-l-l i-Y O-iY-Y 240 J-k-h-t. Jw--ءw l-m-o-u d-i-o. F-v, h-b-d-a-m-k A-k-j-Qdt Q-k-i-k-X o-g-l. gv l-g-L-v-d d-J-m F i-l-l Y-k-i-k-X A-خ Y-s- J-i-s-i-Y. m-oY-J-i-i B-l-m-hi o-J-j-w C-k--Y-cv Cu-V-s-k- J-٤-d-Ju B-m-d-Y A-b-J-Yt ct-m cv-J. C-Y-T Y-k-i-T Y-q- A-J--J-i-si A-ؤ-h-i i-l-l i-Y B-j-g--J-i-i-j-. Cu-   YTt liJ


k-J- G--l l-ki p-v h--iv  
[ Posted on Thu, 21 May 2015 ]

Q : k-J- G--l l-ki p-v d-X-g-h-ii h--iv. d-Y-c-i-j s-h-J-q 70 s-o-ס-su-s-J-q, n-d碫-L J-z--q, p-k-d-T-J-q, l-ki Jx-e-su-o p-q-J-q A-T-i p-v o-h--i2017 ct--X dt--i   YTt liJ


d-V-c--c-Y-j d-Y-n-b; J-T--i-h-i f-j-a-a-c--c- 
[ Posted on Thu, 21 May 2015 ]

J-q-fi: l-at-Ϣ-c-Jw f-k-˫-L O--d-T- B-j-d-X l-d-J-hi J-q-fi i-X-l-r-o-ע-iv J-T--i-h-i f-j-a-ac O-T--c- f-k-˫L C-j-i-T d-Y-n-b. l-nv Bt-T-o l-at-Ϣ-c-i Qt-u-J-j-i-hi F- ow--l-J-o F i-l-Y-i-X- J-T--i-h-i F- o-p-d-U-ii f-k-˫-L--j-c-i c-T-d-T-- Y--s-J ot-l-J-k-mk A-b-J-Y-j-i c-ע--Y-. l-K-Y-hi J-q-fi ot-l-J-k-m-k-iv O--r-O c-T O-T   YTt liJ


C-ɬ-iv c-d A--j--h-k-- O-c-i-T H-a-LJ h-b-h  
[ Posted on Wed, 20 May 2015 ]

c-Vv-p: d-b-c-h-ɢ c-j-z h-a-i-T l-am o-zt-m-c-w lu Y-Yv l-am c--d B-Jt-n---l d-O-j-X A-T-o-Z-c-j-p-Y-h-- O-c-i-T H-a-LJ h-b-h-- l-k-i-j-v. o-zt-m-c dt--i- ha h-   YTt liJ


A-L-f-k J-u A-lt d-k-Y-lX d-V-- 
[ Posted on Wed, 20 May 2015 ]

V-k-s : f- p-s Y-l-l-a-J-q-T J-j-Y-Jw l-q-d-T- j--d i-l-Y-Jw. Bw f-k J---Y-ci Y---٤ di i-l-Y-J-q f- p-s Y-l-l-a-Jw dk Y-lX d-V-d--Y-i l-l-j. g-J-j-jv c- j--d i-l-Y-J-q-X C S-- l-l-j d-s- l--Y.   YTt liJ


Bjj Blmhټ oa otj djo  
[ Posted on Wed, 20 May 2015 ]

s-i-a-: o-a-iv l-b-m--J-q-T-i A-l-i-l-w P-a- m-ȡ-c-T-d-T-J-q-T-i F-X lt-ڢ---Y-i s-dt--Jw. l-b-m c-T-d---l-j-T H-r-l- c-J---Y-c- o-a ot-t d-j-o d-o-ڣ-J-j--Y-T j-   YTt liJ


ftQ Kkeiv ilYiT BpY dXi cjm hk 
[ Posted on Tue, 19 May 2015 ]

afi: aȢXeu ilY kJ Gl Dij JTi JThi ftQ Kkeiv c OT BpY OiY dXi cjm YTt.ks lco cxo   YTt liJ


Jfqv oeTc: Aծ hjX 
[ Posted on Tue, 19 May 2015 ]

cVvp: AeLc̡u Yk̡chi Jfqv Yjsi ldj hKkiv D١i oeTcv JsY Aծ dt J. cvdj٢v dj dt   YTt liJ


JfViiv fo椫 T JiT 21 dt J 
[ Posted on Tue, 19 May 2015 ]

c du: JfViiv fo椫 T JiT 21 dt Jkd綤. oi siN dlmik JdN s QkikX AdJTh١iY. hjljv Gsi Hj loYctXmkik YrkqJqX.c dv   YTt liJ


Cɬii JX od Y AivjQwi JX:ha 
[ Posted on Tue, 19 May 2015 ]

ow: Cɬii JX AY odchX AivjQwi JXY dbchɢ cjz ha. jQcJ ds lulqtiX١JY. lJocci dltJiY otjJqT JtlhX. amidjhi hYhk damJhi CY cTd硴X.   YTt liJ


Cɡcnu ociv Oju ic djmbX  
[ Posted on Mon, 18 May 2015 ]

Qt: ocJ olci JcJYdjmbci Yv fcbh١? DټX Cɡcniv c lthc.   YTt liJ


h-a h-L-q-i-iv o-d-bc J-j-s-J-qv H--l-  
[ Posted on Mon, 18 May 2015 ]

D-ku f-t: d-b-c-h-ɢ c-j-z-h-a-i-T h-L-q-iu o-zt-m-c B-j-g-. C-k d-b-c-h-ɢ h-L-q-iu dt-k-k-hʢ-c A-g-o-f-bc O-iY. k-J--c h-L-q-iu Q-c-b-d-Y d-Y l-q--h-X- h-a d-s-. Y-Tt- h-L-q-iu d-b-c-h-ɢ n-h-V o-iJu-   YTt liJ


A-d-J-T-v- J--i j-Ȣ--u o-K-J-jc hY YTohi 
[ Posted on Mon, 18 May 2015 ]

hv-fx: c-o-ku-Vv s-V-d-J-T-v d- j-ǫ lt--k- J--i j-Ȣ--c-i Y-k-d-l-r o-K-J-j-c e-iof-v- A-g-c-z-c-d-l-p. c-o-ku-V-k H--ku-V-k-X o   YTt liJ


pq٢v oɡn JTYv  
[ Posted on Sun, 17 May 2015 ]

JupLu: Qcw Fl JTYv oɡnT Ql jQqv HX pqٮ. ̢jhi C dal Alt ckctٮ. oɡnc JjX jQ QcqT Qk O़ jYiXX dUcv   YTt liJ


OjY onT ha hLqiik  
[ Posted on Sun, 17 May 2015 ]

cVvp: hLqi oztm Ba Cɬu dbchɢ F lmnX cjzha oɫ.   YTt liJ


F. Fo cYl Af oiec Ahju oc lb  
[ Posted on Sun, 17 May 2015 ]

lnNTx: gJj oMTcii Co-khJ o׮ (F.Fo) us hYt cYl Af oiec Ahju oc lb.   YTt liJ


Jshi caiv lX ilY jȨ  
[ Posted on Sun, 17 May 2015 ]

fQL: Jshi caiv lX OcoJj AYgYJjhi jȨ. CljT dj lqTi.   YTt liJ


eסi dk׮ Bki  
[ Posted on Sun, 17 May 2015 ]

ntQ: ATeסi dkעc ntQ lhclqv l Aso׮ OiY. Fit CɬiT dkעciX Aso׮ OiYY.   YTt liJ


i Tf JXءw lƶc HtX  
[ Posted on Sun, 17 May 2015 ]

i Tf onv hViiv YjLhijJiX. Fv i Tf JXءw AY mkdii Cɬju lƶ dաdJmc HtX.   YTt liJ


Qiv YJt dltJj hOv:hto lbm  
[ Posted on Sat, 16 May 2015 ]

Ji-s: dq ̡cgnci hu CQd׮ doVus hpa hto CQdעk JTY lbmJn lb.   YTt liJ


hYapv c hsT Ashע  
[ Posted on Sat, 16 May 2015 ]

Two: ni-c oo- F 26 Jj HJphik Two dkoc hv Hj oho on-TjJiX-.   YTt liJ


i Fo pkJdt Jٷ  
[ Posted on Sat, 16 May 2015 ]

cdqv ajYmo dltc cTYcT Jr OrO JXYi iFo pkJdsk١ij ocJt JkdYi ̢jJj. iFous Bs cdqus j٤ ocJjhi di pkJdsX JXYiY.   YTt liJ


ove gh; Ticc hJqv Jisu mh Jhjj hj  
[ Posted on Sat, 16 May 2015 ]

s-h-ci : T-i-c-c h-J-qv J-i-s ov-e-i-T-u m-h J-h-j--j h-j-. s-h-c-i-i-k-X o-g-l. A Dt-o F dx-J--i-X ov-e-i-T--c m-h--c-T h-j-X-h-T--Y. C-lt e-of--k-T-c-i l-Y--hi ov-e-i-T-u l-٢-i-X T-i-c-c h-J-qv J   YTt liJ


opa lriv Cɬi Oci  
[ Posted on Sat, 16 May 2015 ]

fiQL: AYt dmcc jnTi Otlr djpj JXu Cɬi Oci Yv Yjhchi.24 dYi JjsJqX. Ck HlY. lXQjL AoɤkYl Hrlci DYYk   YTt liJ


fox oeTco: aoJt otclc lbm 
[ Posted on Sat, 16 May 2015 ]

fx: fx hjx ff oeTcok dY aoJt otclc(21) iFo JTY lbm lb. h djT hjXc 264 dt LjYj djchTii oeTcov otcl JlqiX Jr ho JTY Jٷij. 15 hXt c lac mnhX Ahju JTY otclc lbm lbY.   YTt liJ


i. Fov Gnu~ Ahju psQ hoOjX  
[ Posted on Fri, 15 May 2015 ]

cit: i. Fov OjYdbchi Gnu~ Ahju psQ BMn YT. 1977 hYkX BMn BjgY.   YTt liJ


j---T-i i-l-Y-i j-ȡ-d-lt--Ju l-l-p J-r-  
[ Posted on Fri, 15 May 2015 ]

e-q-sV: Jw--ءw H-j o-c-h-i- l-J-i--Y- d-k Y-. h-j-X--us l--- l-- c-i-J-i c-i-Ju j-Ȣ-- B-m-d-Y-iv F---. h-- lt-n--c- m-n l-٤ J-٤-h--ءw d-X-i. H-T-lv d-Y-o-ܢ-Jw A-Y-Q-l-- m-g-d-j-l-o-c-ii A-ɬ-v H--O-jv. H-j   YTt liJ


k-a-c i. Foc H-ע--T D-a-L-o-Zu D-o-hu K-k-a?  
[ Posted on Fri, 15 May 2015 ]

l-n-L-Tx: Av-J-i-a g-J-ju H-o-h fu k-a-c 25 a-m-k-ȫ V-q-s-c- A-h-j--i- H-ע--T j-p-o-c-nX l-g-L--k D-a-L-o-Zu f-L-V-it D-o-hu K-k-a-X-- d-J- h-b-h. H-j F-F-o-F D-a-L-o-Z-c-X- fu k-au d-J-̡-cv D-ټ l-l-j A-h-j--i- J-h-s-i-Y-- J-r--i-r-O   YTt liJ


k--cv h-k-i-q- J-T-f h-j o-g-l; o-J-T-k-ʮ-it-V- A-c-n-X Y-T-  
[ Posted on Fri, 15 May 2015 ]

-u: a-jp o-p-O-j-v h-j c-k-iv i J h-k-i-q J-T-f- J--i o-g-l-v o-J-T-ku-V- it-V- A-c-n-X Y-T-. J-k-r d-kt--v j-Y-n- (42), g-j n-L (38), h--qi ci, cp ( C-j-l   YTt liJ


Jr Jc HjrOi mn QlcT dsT 
[ Posted on Thu, 14 May 2015 ]

fQL: HjrO hخ Jr FrO dih BxJc jȢ! Jעv Jr Jc Jjv OTJw mKjci o JwJiiy.   YTt liJ


Q-p-a g-j-i-Ju o-s-i-i-k-- d-i-lt F.F-o-c g-i-- H-q-T  
[ Posted on Thu, 14 May 2015 ]

k-u: C-o-h-J- o--׮- Y-l-l-a--T J-k-m-ki B-j-b-c-iv l-T-d-Ȣ-- o-s-i-i-k- J-T f--n- l-m-Q-ji o-Jw l-at-Ϣ-c-Jw F.F-o-us d-T-iv c- H-q--T-i-Y-i s-dt--. Q-p-a-J-q l-l-p J-r-- Q-l-Y-h-j-g h- dx-J--J-q F.F-ov c- H-q--T-i-Y-i   YTt liJ


C-Q-d-Yv O-k-Jt- l-d-J; O---Y- l--Jw 
[ Posted on Thu, 14 May 2015 ]

J-i-s: c-j-b-- B-e-u j-Q-hi C-Q-d-Y-k Q-c-w--T-iv A-d-J-T-J-j-hi j-Y-i-k O-k-Jt- l-d-J-h-J--Y-i s-dt--. h-Y-   YTt liJ


hjcj FTu di li JjT BJh QlcT Jr, cJt jȨT 
[ Posted on Thu, 14 May 2015 ]

hoJ: hjcj mKju lcki li JjT BJh QlcT Jr.   YTt liJ


kJoftL dbchɢ oltLllp O़  
[ Posted on Wed, 13 May 2015 ]

kJoftL: kJoftL dbchɢ oltLcjLii olit fv dơq LYit Vͩci llp Jr. AT BrOiX llp.   YTt liJ


h-J-q h-c-g-L-T-u A-Q-S-Y-c- o-J-j-h-j- a-m-w d-Jt-i a--Y-Jw d-T-iv  
[ Posted on Wed, 13 May 2015 ]

h-J-o- o-ע: d--٤-J-j-ii h-J-q h-c-g-L-d-T-u A-Q-S-Y-c- o-J-j-h-j- a-m-w J-h-s-iv d-Jt-i a--Y-Jw d-T-iv. h-J-o-u l-m-Q-ji k-s-c C-o-k Jt--   YTt liJ


dJ̡cv AThX: 97 pz YrkqJq JTY hO 
[ Posted on Wed, 13 May 2015 ]

k-pt: C-n-T-J--q-iv A-T-h-J-q- d-X-i-T-d--j o-Y-J-q J--J-q-hw-d-T 97 p-zl Y-r-k-q-J-q d-J-̡u J-T-Y h-O-d-. d-J- -d-ա-f- d-l-m-i-k C-n-TJ O-q-iv f-z-J-q-   YTt liJ


fu kau FFoF YTlJju : law Y iFo  
[ Posted on Wed, 13 May 2015 ]

l-n-NTx: Av-J-ia Y-k-lu D-oh fu k-a-c F-F-oF-i-T Y-T-l-s-i-k-X J-k-d-T--i-Y d-hK d-Y-d-lt--J-c d-k-ot Q-Y-l-hi o-iht pt-n l-a-w Y- i-F-o j-L-. 2012v H-f-h-i-T d-o-Vʮ Y-j--T-d-c l-٢ c-T-i c-T-J--q-i-j- fu   YTt liJ


n-h--s-T A-l-b-k l-o-Y-i Q-פ l-פ  
[ Posted on Wed, 13 May 2015 ]

ku: oJ-i-N-c-T Y-k-i L-j-Y-j-h-i d-j- et-hk lx C-Y-p-o-Y-j h-v n-h--s-T A-l-b-k l-o-Y-i d-l-׮ Q-פ g-j   YTt liJ


dJ̡cv fo YTct csir: 43 hjX 
[ Posted on Wed, 13 May 2015 ]

Cohfa: d̡ck Jsiv foc cji١i gJjJhXv 43 dt Jkd綤. Jkdljv 16 dt oYJqX.fki BsLoM fo YTct csirJiij. ni~-o lgLw Yk lmi oMc YTtiX BJhXh dko ds. BJhX Djla dJ Ykfu GT.   YTt liJ


a-j-Y--c hv l٤ a-j-ɫ 
[ Posted on Wed, 13 May 2015 ]

J-Uh-ߤ: J-r h-o 25 c s-Jt oJ-ikv 7.8 Y-lY j-K-d-T-i g-O-k-c- a-j-Y--i-v c- J-j-J-i-s--Y-c hؤ Y- c-dw l-٤ a-j---k-. J-r g-J--   YTt liJ


Qcv lu gJث 
[ Posted on Wed, 13 May 2015 ]

Ti: Qd硨 lTJru Yjdamhi pun adv lu gJث. sJTt oJikv 6.8 YlY jKdTi gJطv och gnXik뼤 doeJ och hsid Jz Asi.   YTt liJ


DjJsiiT Bgjhɢi J  
[ Posted on Wed, 13 May 2015 ]

ow: DjJsi Bgjhɢi J. doVʤ GJbdYihi J Q hblY Oa OiYYcX Bgjhɢ pN i Oqc lbY.   YTt liJ


Vuhtv ho룫 latZci d ho Jr oJqc dr 
[ Posted on Tue, 12 May 2015 ]

JupLu: ho룫 latZci dho Jru ctfܢYii oJw AbJYt dr. Vuht pTYiX driY.   YTt liJ


cqv gJطv 36 hjX, Cɬiv 17 dt hj  
[ Posted on Tue, 12 May 2015 ]

cVvp: cqv l٤h١i gJطv hjlyT F 36 Bi. gJhdciv 7.3 jKTi gOkchX١iY. gJطv Djɬiv 17 dy J. Di 12.35ciy   YTt liJ


doiT 2 OYw ohu 100 amkȷks Vqt  
[ Posted on Tue, 12 May 2015 ]

cit: doiT jٮ OYw ohu 100 amkȷks Vqt hT, kkv lj ltnu os, k etlV a do׮ F OYwX odclk kgY.   YTt liJ


a-l-a- C-f-p d-J-̡-cv C-k-- d-J- o-Z-c-d-Y 
[ Posted on Tue, 12 May 2015 ]

k-J-c: A-b-kJ c-i-Ju a-l-a- C-f-p d-J-̡-cv C-k-- d-J- o-Z-c-d-Y A-f-aw f-o-Y-. C--j-v   YTt liJ


gOkc: cqv ck hjX; Cɬiv Hjw hj 
[ Posted on Tue, 12 May 2015 ]

cVvp: cqk Djɬik mhi gOkc. cqv ck dt hj. cjlb JTw YJtYi stٮ. sJTt oJikv 7.2 jKdTi gOkcv Dtdamv Hjw hjlX sdt. oءv Qkiv lT YJtlX Hjw hjlX llj. Fv Cj ̢jJjk.   YTt liJ


hkiv lMTclaJw 30 dqj lb 
[ Posted on Tue, 12 May 2015 ]

fh: Beu jQhi hkiv lMTclaJw cTi BJhXv 30 dqt JkdYi sdtJw. Yw dqJخ BJh 30 dqj JkdTiYi lMTcla oMTciT lǡl AlJm.   YTt liJ


ilY Qlu ckctiY hkv JT 
[ Posted on Mon, 11 May 2015 ]

lkLTx: JTcv Hר lr Yעi ilY Qlu ckctiY oɫ hkv JT. JkT CydY Jkht Hv dTliX ooc lr YעiY   YTt liJ


Qlct Jc DThiT lJ djo iY 
[ Posted on Mon, 11 May 2015 ]

fQL: QlcyT oɡnl JciT lqti Yv djodj fܨj.CY mj hcoki Jc DTh Qlct oc ckJiY ck alo   YTt liJ


fukau JY F Fo F YTlv  
[ Posted on Mon, 11 May 2015 ]

AvKa hbl Hoh fukau JY OYikTiX lqTv. dJ̡ck Affak LjoXv dJ jpocnX GQuo F Fo FiT YTlJjcij fukac HעJTY hu dJ̡c jpocnX DaLu .   YTt liJ


kLJ ATh 20 F FoJj llp OiY, Hj YlXi JcOt dT 
[ Posted on Mon, 11 May 2015 ]

cit-: CohJ- o-׮- gJjt (F Fo-) cT AYJjhi kLJ dVc Jsqq JTYv lljw dsl.   YTt liJ


FFo- JjYiv pXT; oltLjYj JTu dYJ oM 
[ Posted on Mon, 11 May 2015 ]

f-L-a-a-: J-j-Y-i-T d-Y-i-d-Yi d-U-g-a-w Y-T F-F-o- o-lt-L-j-Y--j J-T-u p-X-T-d礫 d-j-Ȣ--. g-J-j-o-c-i-k i-l--q D-d-i-L-- o-lt-L-j-Y--j J--   YTt liJ


djnt Jsl: Qck fqek jL AlYqv  
[ Posted on Mon, 11 May 2015 ]

Ti: fov Jrv Gl JTYv fqek DYda jQhX Qu. Fv Qck dx CuVoT Cw AlYjkX.   YTt liJ


CjJqT AOPt jټ V. Fu. F ek  
[ Posted on Sun, 10 May 2015 ]

cit: Hj Ltgv ds CjJw jٮ At! CjJw Qlcm YT i.Fo梨k cQr-oiv ilY JhJcYj JTYikiYX Ajd碴 Jٷkc CTiiY.   YTt liJ


DjJsiu hov Cc lcTikTi  
[ Posted on Sun, 10 May 2015 ]

dNN : lcTikT d BJhX cTu Jri fk͢J hov Dj Jsi djJn.   YTt liJ


Csv F. Fo ffJhX: 50 YTlJj 12 dkoJj J 
[ Posted on Sun, 10 May 2015 ]

fLaa: CsK Yk̡chi fLaac ohd Av Kko Qikv Co-khJ o׮ gJjt cTi BJhXv AudYv AbJ YTlJj dɩ١q dkoJj Jkd綤.   YTt liJ


ocJmJY Yqi sniT dJTc  
[ Posted on Sun, 10 May 2015 ]

hoJ: j١ kJiڷv cY-o Qthchv lQi cTiYus FrdY ltnJMnTcfܢ sniv cT dWQk ocJ djVv Cɬu jndY dXf hKtQ AT Hs kJcYw dT.   YTt liJ


cw i-l-Y-J-q kȬ-h-- o-J-o s--פ d-lt--c ajYmo hslv 
[ Posted on Sat, 09 May 2015 ]

J-U-h-ߤ: g-O-k-c Y-Jt--s c-d-q-c k-Ȭ-h-- J-r-Ju J-X-J-q-h-i o-J-o s--פ O-n-J-j j-L--. a-j-a-hi O-פ-d-Tv G-n-i-k l-m-k-i--q o-Q-l-h--i-j c-d-q   YTt liJ


fcv Jhsx Y  
[ Posted on Sat, 09 May 2015 ]

ku: Agdi ot ekqi JTl fcv VlV Jhsx l٤ AbJjk. Jxotlףl dt gjdȫ Dsdimn fLp Jjk Fkof jѢi oztm JhsXcT AT hɢog jdJju jѢ ctam.   YTt liJ


fn dtkhus YjT: lv djLh 
[ Posted on Fri, 08 May 2015 ]

ku: fn dtkhus YjTd碨k lXv djLh. Ba ek oOcJqv c kft dtX. ek dKd 48 oפJqv 19 oפJqv kft dt lQi. 11 oפJqv oJn cnXv dt lQidw Gr oפJqv Jxotlףl dti lQi. h׮ dtJw Bs oפ cT.   YTt liJ


pkj hsdTihi Jtk eisc  
[ Posted on Thu, 07 May 2015 ]

lnLTx: i.Fov VhJע dtiT doVus ̡ctZ pkj Jusx Bijh Jj Dsdi.   YTt liJ


Qthu lNo ajɫ: hjXskc sprov 
[ Posted on Thu, 07 May 2015 ]

ftku: Qthu lNo lhc Bvdo dtYcjikT YJt opdk׮ hjXdsvdjȢcij eծ AcnX oM. ajɫ cT AY alo ftokcivc VovVtek ds lhckij BuVio kfTous ohtZhi djmkc.   YTt liJ


Gnu lmQci FYt̡ctZi lTlJk뤨h ds cYl ds 
[ Posted on Thu, 07 May 2015 ]

ku: Gnu lmQci FYt̡ctZ dbchɢiiv Aiq lTlJk뤨h ds cYlc dt ooduV OiY. iJ dYYjTdv o pnisv hvoj iJ CuVduVuo dtiT ̡ctZ sft fiiX dt ooduV OiYY.   YTt liJ


fcv C dYYjTd 
[ Posted on Thu, 07 May 2015 ]

ku: fcv dYYjTd C. dbchɢ VlV Jhsx ci Jxotlףl dti FV hkfuV ci kft dti Hd緢cdhX Agdi lTdJw cvJ oOc.   YTt liJ


CohJ ׮ dcȱY pv Ys 
[ Posted on Thu, 07 May 2015 ]

ku: gJj oMTcii CohJ ׮ dcȱY pv YsYi lt. CsKk hoqkX CY. pkv 262 hsJq s͡sʤJq ft shJq   YTt liJ


F-F-ov Ot p-a-j-f-a o-a-m J-k-? 
[ Posted on Wed, 06 May 2015 ]

c-Vv-p: Y-l-l-a o-M-T-c-ii F-F-ov Ot p-a-j-f-a o-a-m J-k-d--Y-i s-dt-. p-c-e l-o-h-X J-k-d--Y. 25 l-i-o-i-j-. ht- 15c c-T G-פ-h--k-k-X C-iw J-k-d--Y--X o-Oc.   YTt liJ


 
      

    
 
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting