Monday
25
May
2015

vanitha commission

    p     co   och   J     BjL     aY     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    
hkiq Yhr pz lam ek sl dl  

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ > och  
   


kvQo hpukk H  
[ Posted on Sun, 24 May 2015 ]

BjbJjT c Jjd碨cTlv kvQo hpukk H. Bmtla ochiT fcsv BusX djءlt BX OY cthY.   YTt liJ


hӤl Yjljl bj Yj:BnK 
[ Posted on Sat, 23 May 2015 ]

h-SQ l-j-j-T Y-j--l-j-l oY-d- o-c-h-Jw J-T-Yv O-u b-j d-J-j--l- o-l-b-i-Ju B-n-K A-f. T-c-Q d- j-٤ oY-J-q-T JZ d-s-i s-X- d-Ţ-c   YTt liJ


h F׫ Vuo OiYYc dv 
[ Posted on Sat, 23 May 2015 ]

O-s-J-T J-c-l-Jw F h-k-i-q--k B-a- od-e O-Y--k h--i-T F-׫ Vu-o C-Y-c-T-J d--Jt m-ڢ- J-r-. l-q-j o-J-o k--k h--i-T Vu-o-N d-m-o-Jw- l-r-i-j-.   YTt liJ


Cɬu ilw Qu oztmXh hpukv 
[ Posted on Sat, 23 May 2015 ]

o-h l-l-J-c-zu d-s--Y d-k C-ɬ-i-k F-k i-l--q Q-du o-zt-m--X-h--X- Y- B-L-p-h-- o-dt Y-j h-pu-kv. C-ɬu i-l-Y-- d-Y-J-hi o-h l-l-J-c-z-c- G--l d-i-d j-Q--qv H--i-j- Q-du.   YTt liJ


hbhoZdcv c AgcijLi  
[ Posted on Sat, 23 May 2015 ]

hbhoZdcv c ochikii lQiff Cw lQi lrikX. kvQo olbc O़ ccik ciJcX lQiff.   YTt liJ


llqi Jj: Adt LdcZ  
[ Posted on Sat, 23 May 2015 ]

Yisc ochihTi llqiX Y AgciQlYh AdtLdcZ.   YTt liJ


JZdY Blm, ctJii  
[ Posted on Sat, 23 May 2015 ]

cs lٱY AlLphƢk JZdY BlmT Yjv ctJiJu Yc Jrih chYdha.   YTt liJ


jdndqc hv cT YXij  
[ Posted on Fri, 22 May 2015 ]

Ju OkYhqiv cYocbhi fqlV olbiJc hkiqihi jdn dw ClXi hqikٮ.   YTt liJ


JcoYii Adt 
[ Posted on Fri, 22 May 2015 ]

hiK F OYkTiX Adt cit AgcijLiY. kpYao cla, JTiv, hfi dko, Yu hsi, sx ff sx YT cjlb OYqv lYoYhi JZdYq AlYj Adt miii. Adt ciJiJ OYhX lc   YTt liJ


lTokhٮ C OY 
[ Posted on Fri, 22 May 2015 ]

dZjQ, CzQ, Qioj,cjiu ~hkiqochik OYhXY. Cw Cljv cjicrJ Flj catn Hj Aht AJft BX F OY oעkٮ. OYv lJkLci HjqiX Qioj AlYjY.   YTt liJ


JThTiv dctQ: AjXhiT JZ ochiJ 
[ Posted on Thu, 21 May 2015 ]

2011~v ohpJ ljjT BJhXv gliɼ Alw Oפh١ijlt BmơJkjiw cTcqqY Flsoסq lki kȬh hcoks AjXh oupiT JZ ochiJ. 2011~kX AjXhiT QlY hעhs oglh١iY. Hj djȨirYcqq iYT   YTt liJ


cTu ot Asoעv 
[ Posted on Thu, 21 May 2015 ]

Yjlcdj:VisJ htעL djv Y cTiYc cTu ot Asoעv. ltk Llxhʮ poJqc ohd 2007~v Cuelnu F ̡dc YTi cTu VisJT htעL cTl JX lu YJ ojdl   YTt liJ


ojn Ld ami OkY lJoc Jtdsn Yk 
[ Posted on Thu, 21 May 2015 ]

cVvp: cTu ojn Ld ami OkYlJoc Jtdsnu OithcJ. Jzotjv c CY ofܢDs ojn Ld kg. Djl C١ihX llj. AciƢv B ̡c Ba hkiqi lmnX Yjc ohJ.   YTt liJ


ochiT lQiMn oʮ Jqov  
[ Posted on Thu, 21 May 2015 ]

Hj ouV Jo iYiT lQiMn djms FJodous ouV Jo Jv. lYoYhi BMnc Yjqi lcY mclou, Ou lca, mQY jl YTilt cYY cvJ. Yjq Ticv J٩dw iYt Ba Aj.   YTt liJ


kkc 55~ dsw  
[ Posted on Thu, 21 May 2015 ]

hkiqJqT di otYj kkc C 55~ dsw. objXidk hpukv dsw BMnY oעv lJ.JTfLqh dsw BMn mk kkc.   YTt liJ


cjzhaii LܢQii YjYh Oi BnJ Af 
[ Posted on Wed, 20 May 2015 ]

J: Y CTYd Acgl Ys ds lǢiX olbiJu BnJ Af. jni fb ci BnJ Af ohp hbhqk oQlhX.   YTt liJ


cosii epa fLjv JTj 
[ Posted on Wed, 20 May 2015 ]

f-Lt V-io H-T Y-Jt- Yt-- c-osi A-Y F-q- J-Tf d--J-j-T h-c-ov c- l--d-i- F- l-X J-j-Yu. e-p-a-h-i J-k-X J-r- A-g-c-i-j-L l c-osi C-w   YTt liJ


hkiq och =Bʡ Qoe 
[ Posted on Wed, 20 May 2015 ]

C- h-k-iq o-c-h-i ciɢJi c-k-ct--Ji O़ dbclǢYqk B-ʡ Q-o-e B-X. A-դ lt-n-h-i B-ʡ Q-o-e h-k-iq o-c-h-i-TAhjjci. A-դ lt-n--c-T-iv G-Y-c Ok p-פ-Jw D-١-i-Y-r-v o-ch B-ʡ-i J-T-J-q- oc. F--k o-c-h-i-X Y-c-- F--X B-ʡ d-s-i--Y.   YTt liJ


shiX Y dOach dtY 
[ Posted on Wed, 20 May 2015 ]

objX cTht Ykqq opa ls lOJot hYhX. AJh, J٤dT mYY oȢJ١X OjJJ.Fv, dtY Ajk lYoYiX. sh JkX Y dOach Yw Yv c fhX dtY dsi.   YTt liJ


s¡u l٤ dXi 
[ Posted on Wed, 20 May 2015 ]

FxdYJqv hkiq ozjhjT DsJTi ozjcX s¡u. JTlT F h OYkT Ajs Yqi sphcY ochJqi.dTr Yj hKbjiv cJ. h ciJci f롴 F OYkTs¡u l٤h.   YTt liJ


mɢJn ClTiٮ.... 
[ Posted on Wed, 20 May 2015 ]

mɢJnXilT di? Gs cqi hkiq ochoaJj Ak OahXY. lnXkJk Yؤjii ci lhlk Tsi FciX hkiq hsJ? Aj cTu mcZhi llpc mn mɣJnX Agciv c l c   YTt liJ


Ycc Hj du C hӢh 
[ Posted on Tue, 19 May 2015 ]

L-Y h-cu o-l-b-c O-़ O-Y--k-T h-SQh h-pu Y-h-rv A-j--s- F- lt--Jw l--Y J-r a-l-o-h-X. O-ؤ-l- c-i-J-i-i--X h-SQ-h-i-T A-j--׫.   YTt liJ


goJt a soJv Yhr dYv ov hu 
[ Posted on Tue, 19 May 2015 ]

Cw hkiqochJw Gs VhuVqq JkhX Y. F OYwh. lu pפJw.Q Qoe am, snu BuVo p HwV Bt i YTi OYq h׮ gnJqv sh OiY Jr,CrY hiT p׮ OY goJt a soJv Yhrv Hju YࡨsT.   YTt liJ


dhK cT cjo: adY cs lX 
[ Posted on Tue, 19 May 2015 ]

kvQo dYi OYhi cciv adY oYi Jljj hs.fv d cT ozj BXq l. oYJzJY dhi dsi dYi och cci dJjv c hJ dYJjXhX kgY olbiJu kv Qo.   YTt liJ


ciuYj llplt cnb  
[ Posted on Tue, 19 May 2015 ]

J: ciuYj llplt cnb. Y llp cTXhƢv Flji Asih cT lJYh.   YTt liJ


opoJ jLqv VY Boek  
[ Posted on Mon, 18 May 2015 ]

oɫ AtXhcgll JUcڧcl Jٮ OkY jL OlTs YjhX Boek. C AtXhcgl opoJ jLw VY Ou cTc   YTt liJ


ciuYj OjӣliT ciJ 
[ Posted on Mon, 18 May 2015 ]

Yk-Ʈ h-L-oסt O-j-SQ-l C-T-l-q-i m-n o-c-h-iv A-g-c-i--. O-j-SQ-l-i-T h-J-c o-c-h-Y-j-l-hi s O-jx YQ e-of-   YTt liJ


Yj 2 lv ciJ mgc Y; bu C: lcY 
[ Posted on Mon, 18 May 2015 ]

Y-j--Z j-O-c-i A-g-c-i-l-h--i-i l-c-Y m-c-l-ou C-dw Y-j--k-X. c-l-L-Y-ci f-ov Q-o-e-us J--j-h-i-X F O-Y--k-X-Y l-c-Y C-dw A-g-c-i--J-٢-j-i--Y.   YTt liJ


jbJ BdYiT clVi: j٤ dt dTiv 
[ Posted on Mon, 18 May 2015 ]

cT jbJ BdYiT cLclVi dsi ogl Gs Jqq on颵j. lodkTi i TfkTi cTiT cLclVi dOjYT omi hc olbiJ ct lj c٤. fqlV olbiJu AcjL- Jmdus cYYv OYJj poOYk jLhX- OtY-.   YTt liJ


ciuYj llpYii? 
[ Posted on Mon, 18 May 2015 ]

Yɬu YjsX ciuYji olbiJu lMcn mlc llpYji oOc. Jjqv l cT llpv AT fܤw hYhX dTY. c hbhqi ochjLcqqlji dthi Hrliij OTX llj.   YTt liJ


Yhrv c lnwi Jj: hJY  
[ Posted on Sun, 17 May 2015 ]

hJY Yhrv AsiTY gc FX. hkiqJqw YhrjX hJYi oJjY. AOOcs lk hJYiT Agci dmo cTij.   YTt liJ


mt olbcjL oQlhJ  
[ Posted on Sat, 16 May 2015 ]

FxdYJqk shʢJ ciJu mt olbcjL oQlhJ. lso F OYT JTiX ms olbchJl mڢY.   YTt liJ


jnTihY QlYh: BmK Af  
[ Posted on Sat, 16 May 2015 ]

och dk Y lJYhi jni JrdTJq D lJYiX olbiJu BnJ Af.   YTt liJ


YjiT j١gL lj  
[ Posted on Sat, 16 May 2015 ]

mgci ciJi lcY mclou Hji YjiT j١gL lj. j١gLk mgciX ciJi lcY ds.   YTt liJ


lYoYochJqv Agciu Jj: dtlYhcu  
[ Posted on Sat, 16 May 2015 ]

lYoYochJqv Agciu hco YTJiX dtlYhcu. fLqt Viok os Y Jjisv lrjli dtlYhcu ds   YTt liJ


cYhcc AcnJ dXJT  
[ Posted on Sat, 16 May 2015 ]

Yɬu ozjhjv GlbJ dh Yjqv HjqX AcnJ n. ciJuht dk AcnJid Jnd綡X d H AVQͮ OiY AgciY Y.   YTt liJ


cT jbJ BdYiT cLclVi dsllt Asoעv  
[ Posted on Sat, 16 May 2015 ]

cT jbJ BdYiT cLclVi dsi oglv j٤ dt As͢ki.   YTt liJ


ko FrY 
[ Posted on Sat, 16 May 2015 ]

diatmchi ltdj mn BţiYi Jqjdiפhii ltJqv cs ko YkJiT-. C Br-O hYv dhK hkiq ljJJqv FrYTh- ko ds. Yus Hxku dQkTiX- Yj Cj AsijY-.   YTt liJ


hpukv mfjhkiv 
[ Posted on Sat, 16 May 2015 ]

OkYYj hpukv mfjhkiv atmc cT. Ck dkt AբcXhpukv atmc cTiY. dkt j٢c diki kv 3.30HT mfjhkikJiij.   YTt liJ


fcl OYv JsX lu 
[ Posted on Fri, 15 May 2015 ]

C-Y-po F o-dt p-׮ O-Y--c m-n f-c. F-o o-l-b-c O-़ O-Y-v l-kc-i F---Y J-s-X- lt--Jw. D-X h-J-zu c-i-J-c-J O-Y-v oc Av--e B-X c-iJ. C-Y-p-o-i-d-k J-h-V Y-k-s-i-j- C O-Y-l. A-cv c-j-i-Xu,   YTt liJ


ozj Qc cTi ljh h 
[ Posted on Fri, 15 May 2015 ]

O-s- Dw-d-T-i B-p-j--qv J-X- J-Y-hi g-J-nX J-h, d- m-j-j Y--Y H-j-d-k cv--c l-i-h. d-i J-T-ɡ-s J-T-Yv o-z-j-c O-s-d-l-h-J h---i-T o-z-j-j-p-o---s-- d-s-- Jw---Y- C--c-i--i-X-.   YTt liJ


Yv hnu oc h OYc YT 
[ Posted on Thu, 14 May 2015 ]

Yv hnu Balo ilYJw lYjX Oi h dYi OYc YT Js.Ddik jQl F OY dQlqikX h CY OiY.   YTt liJ


hӤl OYv Ahki 
[ Posted on Thu, 14 May 2015 ]

c C-T-l-q-i m-n A-hk h-k-iq o-c-h-iv A-g-c-i--. A-jx-J-ht A-j-l-z o-l-b-c O-़ O-Y--k-T-i-X A-hk l-٤ h-k-i-q--k---Y. h-SQ l-j-j-X C o-c-h-i-k c-iJ.   YTt liJ


cTu BaY dաqiT lv siV  
[ Posted on Thu, 14 May 2015 ]

hf: fqlV cT QiK JkdYJlhi fcb fqlV cTu BaYdաkiTi ojQi lTJqv siV.   YTt liJ


htu d Agci 
[ Posted on Thu, 14 May 2015 ]

h ciJci fͮ BJt olbc OiY ochjLi htu d AgcYlJ. kv Qo OYhi c-cikTiX ht Aj׫.htu c-civ Hj JhV JZdYiX AlYjd碴YX oOc.   YTt liJ


lJkLci Qioj 
[ Posted on Thu, 14 May 2015 ]

JZdY dtYii Fɤ O़ YjhX Qioj. JZdYw Acoj hKl mjjl FclXhƢk hסc Apc Hj hTihk. dYi OYhi Aht AJft BXik Qioj dYi LdkX FY.   YTt liJ


akd Cc Adt Q l 
[ Posted on Thu, 14 May 2015 ]

VJt k ei fQ Ajע YjZirY olbc O़ OYkX akd Adtl Q.l. BJY. ctc dbc cvJiX OY HjY. Adt Q l F dj OYvAdt F Jq⢨us Fk롨hkhi QtQ lTu F Osd紡jciX akd AlYjJ   YTt liJ


hpukkc JjociT Baj 
[ Posted on Thu, 14 May 2015 ]

Q: hkiq diYj ke. JXv hpukkc Cɬu JjociT dmodY. ctx JhuV kecus Qcsv V.Fo pV, JhuVL Heosi JXv pthSQ oL Flt Ot Qlk 122 T.F fסkicv lX djoJj ocY.   YTt liJ


ck Dn d-Z-iT c-i-J 
[ Posted on Wed, 13 May 2015 ]

ck Dn d-Z-j-Q-us c-i-J-i-J-. s-nu Bu-V-o- o-l-b-c O-़ c-q j-l-k F d-Yi O-Y--k-X- ck d-Z-i-T c-i-J-i-J--Y-. h-f d-k-o- T l-٤ H-- O-Y-h-X- c-q j-l-k.   YTt liJ


Y--ɬu Y-j-s-X cY Y 
[ Posted on Wed, 13 May 2015 ]

Y--ɬu Y-j-s-X C-dw B-j- O-a-v c-iu-Yj, Yn, A-ou F--l-j-T d-j- B-j d-s-i-k. d-Y-e-k-v C-l-j-i-j- hu-d-k-Ƣ-k l-Q-i-v hu-dv c-Y h-cu Y-. Y-h-r   YTt liJ


BuVii CnT sokc  
[ Posted on Wed, 13 May 2015 ]

jQl jliT Ai sok F OYkT miii Yɬu Yjozj BuVi Qshi CnT sokckij QlYciJc.   YTt liJ


LY hcu OYv hӢh  
[ Posted on Wed, 13 May 2015 ]

di F OYkT fkYjhi l hkiqiT hc Jlt hӢh hpu Dijqk JYJiX.Gskc mn Hj lTu ove F OYv clu dqiT ciJii l٤ oQlhi hSQh JqlVv AjsJiX.   YTt liJ


HT ochiv c JTYv dU: epa 
[ Posted on Wed, 13 May 2015 ]

lqj dX epa hkiq ochiv YjLhiY. AY dk, djcw ochJqTF JsiJi OiY. cTu okJliYX epa OYqT F JsiuJjXh AY, epacw ohi AY c j٤ dhٮ.ochJw JsYc dע epa dsiY Jw:   YTt liJ


hcȢ akdc Jhqii JXcnTh 
[ Posted on Tue, 12 May 2015 ]

Jhqlnv Y JXY hJw hcȢ CnTh akd. hc Y OYq lki CnThX. hخ pz OYhi Y CVi׮o Yhr dYc Js   YTt liJ


of hkiv OYv nc jhcأmc  
[ Posted on Tue, 12 May 2015 ]

of hkiv olbc O़ oLw dT F OYv nu T Oi jh cأmc dbc lnk.   YTt liJ


Bu ps fQli clu dq 
[ Posted on Tue, 12 May 2015 ]

J-c-s-i p-פ-J-q-h-i h--s i-l-c-Tu c-lu d-q ct--Y-l-J-. c-l-c c-i-J-c- 1983 F f--f-o-t O-Y H-j-i F-f-V- nu o-l-b-c O-़ O-Y--k-T-i-X- c-lu ct-X j-L--- J-T---Y-. O-Y-v c-lu Y--i-X- c-i-J-l-n A-g-c-i---Y-.   YTt liJ


hkiqv c cqu JtJv H 
[ Posted on Tue, 12 May 2015 ]

cٮ CTYt JtJk lTt JJqhij hkiq ciJhjT TV ht. Fv, Cw JZ hs.Jd OiY hTiv fwV Bi ciJhjX Cw hlVv lQi J़Y. d٤ CTi ff OiciJhjiƢk CrX AYc hkiq dJtTiv oJjY kgY.   YTt liJ


-fqekh Sc? odt F hs  
[ Posted on Tue, 12 May 2015 ]

lmk odt Cw dYij QlYkX. lmkik ciJu oSQi hYihi llp JrYcmn cj liiƢk odtiT Jr Jk aY YJt.   YTt liJ


Su T.d dqqv: JhV cjhi epa  
[ Posted on Mon, 11 May 2015 ]

clLYci Af ltLLo olbc O़ epa OYhi Su T.d dv dtii.   YTt liJ


LoX Y DtQQ jpoh akd  
[ Posted on Mon, 11 May 2015 ]

Loc AcJk akd. LoX Y DtQQ jpohX akd dsiY. Y OY skoJ alo LoJw CsY oglJhX akd ds.   YTt liJ


kV-oc Jע hi- lmn Boe Ak, onv hViiv Aogltn 
[ Posted on Mon, 11 May 2015 ]

J-: J--ע-c-T B-j-b-c-iv k--c-k k-V-o J--׮- o--V-i-v cv- O-Y o-nv h-V-i-iv d-o-פ O-i-Y c-Tu B-o-e- A-k-- A-o-g-lt-n. O-Y--c-d   YTt liJ


o-nv h-Vi l--i-T-- Dt--m 
[ Posted on Mon, 11 May 2015 ]

J-: A-T--T h-k-i-q-Jw o-nv h-V-i-iv G--l J-T-Yv Ot O-iY H-j l-n-i c-T Dt-m-i-T h-a-d-c-h-i-j-. h-J c-T-i-i-j--ء-r l-lp h-O-c-l h-a-d-c-l-h--i-i Dt--m h-b-h-w- F- lt--i-i-j-. c-i-h-og h-z-j-v c-T   YTt liJ


Ais oYu AɢT  
[ Posted on Sun, 10 May 2015 ]

A Fc F mJYi dOaclhij. QlYus GY dYoܢii ohOYiT JXc cjTch Jj Ai١ij.   YTt liJ


Ozc p, akd p  
[ Posted on Sat, 09 May 2015 ]

ochiv Ozu piiw, Ozu FlTi F OY J dJj piiw ciJci akd pii.   YTt liJ


JkgluhXi BmdYiv dlm  
[ Posted on Sat, 09 May 2015 ]

cTu Jkglu hXi BmdYiv dlmd碵. Daj ofhi AoK YTt hi 6cX hX OJ YTiY.   YTt liJ


mlaiT lvdYv LXm Yjhs cT  
[ Posted on Sat, 09 May 2015 ]

Yjlcdj: Aj cT mlaiT lvdYv Yjhs cTi BjdXv J.f LXn- Jht F.Fv.Fi-Yj AcnX.   YTt liJ


j١hr pqlVk 
[ Posted on Fri, 08 May 2015 ]

F-T l-o-a-lu-c-i-j-T k-J-d-m-o-Y-J-Y j-١-h-r-- o-c-h-j-d h-k-i-q--c- c-n-T-h-J--Y-i s-dt--. lt-n-w-- h-خ- h-k-i-q-v d-Y-Ȣ--d--j o-ch h-k-o-c-i   YTt liJ


CqiaqdYi dmo Ojxad 
[ Posted on Fri, 08 May 2015 ]

Y-h-r-J- C-q-i-a-q-d-Y l-Q-i h-פ c-Tu-h-jv c--k롫 l-Y-oY-c-X. h-c-n-Y-h d-lt--c--q-k-T l-Q-i h-פ c-Tu-h-jv c- l-Y-oY-c-J-. c-Tu O-jx-a-d-X-dw   YTt liJ


lL li l٢ lv cci Agci 
[ Posted on Fri, 08 May 2015 ]

Y- g-Y-J-k d-s-- O-kt A-l-L-X---l-- o-X k-ix. f-q-l-Vv C-d-r lt-Y-j-l-   YTt liJ


o-l-c J-T-f--qv c--j-g--X-h- A-hk dw 
[ Posted on Fri, 08 May 2015 ]

B-kl: o-lc d-lt--c-w J-T-f--qv c--X B-j-g---Y- O-k--Y-Y-j A-hk dw d-s-. l--k h-Yt--l-j-X C-Y-c hu-J-i-T---Y- A-lt J--t-.   YTt liJ


ovhc AcJk hQt jl 
[ Posted on Fri, 08 May 2015 ]

had lpchT AdJTh١Ji HjqT Qlu cnTTJi Oi ovhu Kc AcJk hQt jl. sVjJv BqJw JTYX AdJT   YTt liJ


AciQci Bq Jj:Jl 
[ Posted on Fri, 08 May 2015 ]

hסy llp Jru AcQci Bq JjiX cT Jl hblu. Fv, AY akd cT lh. akd Jli llpYjJ dOjX ohphbhw   YTt liJ


h hkiqk fc hco mt 
[ Posted on Thu, 07 May 2015 ]

odt Y-j h-- h-k-i-q-- A-h-Yg- f--c-- c-T hu-o mt. A- au F O-Y-v h---i-T c-i-J-i-i A-g-c-i--Y-T hu-o, h---i-T B-j-b-J-i-i h-s-i-j--J-i-X-.   YTt liJ


YjZ Ak hcu; olbc dYd du 
[ Posted on Thu, 07 May 2015 ]

cTu dYd- du l٤ olbiJ Yd AXi. olbiJ AS-Qk hc YjZikX- dYd- du dYi OY HjY-. AYohi, OY HaLJ o-ZjJjX lk. OY dj h׮- lmamq dslk.   YTt liJ


hpukv hpci hcnc Jc Ass  
[ Posted on Thu, 07 May 2015 ]

hkiq otYj hpukkc dJr fqlV cT Jc Ass. kk H kkikX Jc Ass hpukkc AgciY.   YTt liJ


 
      

    
 
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting