Thursday
02
April
2015

vanitha commission

    p   co   och     J     BjL     aY     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    
Jjq ami jQj  

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ > och  
   


kpv hZkiX jӢ Aooʮ 
[ Posted on Wed, 01 April 2015 ]

h-k-iq o-c-h-iv c-i-J-h-j A-l-L-X-- F--j d-s--k-ٮ. A-Y-c d-T d-r-Y-s-i-c-X Ok c-i-J-h-j-T m-h. g-l-c-i c-i-J-i- H-j o-ch o-l-b-c O--c H-j---k-X   YTt liJ


BJmlXiv JliT Aj dtehuo 
[ Posted on Wed, 01 April 2015 ]

Kio hc BJmlX F OYv YJ lYohi L׸kX JliY. Yc cTu dxJ ChQv chs dJYiqq lnkX JliJ.   YTt liJ


hiT ciJii hco 
[ Posted on Tue, 31 March 2015 ]

hkiqv Cw AcgnciJhjT c JkhX Y. c LvsXi hפ Ajlr hlVk CrY hסj Acgn ciJ FJiX. dաf cT hco mtiX   YTt liJ


kkil٢ Jv Jnku Bsho lvOiskj 
[ Posted on Tue, 31 March 2015 ]

oLY oYhX. nck fo olbc O़ htLj lY F oT F OYk Jz JZdYhikkil٢ Jv Jnku BshohX lv Oisv Cj djmkY.   YTt liJ


haJsX jgi dxJ  
[ Posted on Tue, 31 March 2015 ]

Ycu Lqht Yj jg l٤ Aii. focoJjci Czjc llp Jr JcViv oZjYhohi jg Tsʡlk BmdYikX dxJc Q cvJiY.   YTt liJ


kkc BuViiT iY 
[ Posted on Tue, 31 March 2015 ]

c-T-ء-m-j l-h-c--l-q-v A-iw J--cv--J-i-Xj-Q. Y- J-s-X-nu F J--c-i-T C-l T-Jo J-f-h-i-X J--cv-. l--iv ft-V-s J-q-s ew- nt-   YTt liJ


Yآu Cu YikuV 
[ Posted on Tue, 31 March 2015 ]

-oZ-k J--c-i dٮ J-k-h-t A-Jk. k--nu: ke He Q-o- - -J-c c- J-k-h--s-Jw AJk Q--Q-o-e- ke He Q-o--i-T k--n-cv oQ o-j-z-c J-nX d-Q--j-i   YTt liJ


hӢh oveiv AJY AdYȢY 
[ Posted on Mon, 30 March 2015 ]

A-d-Y-Ȣ-Y-h-i o-c-h-iv F- dk Y-j--q h-k-iq o-c-h-i h-Yv---J-s-ٮ. F-v, o-c-h h-p-l-h-i F---lt A-Y J-ٮ m-g--s-h-k. C-Yv B-a d-s   YTt liJ


HjYj lnw Fɡ Jr?  
[ Posted on Mon, 30 March 2015 ]

HjYj lnw OiY hT? Hj dk lnw jٻ ATT OYqv Agciv dk cTt objX Jw OahXY. Fv, cTu AQ ltLoc AYcע Hj Tunch.   YTt liJ


jhi lQi oYdYi l٤ 
[ Posted on Sat, 28 March 2015 ]

hkiqk dhK cT jh cأmc Yhr cTu lQi oYdYi l٤ Hyh. m dT dעi dis dYhci F OYc mn AyxJhs   YTt liJ


jQlY LXm ds CTlq ff  
[ Posted on Sat, 28 March 2015 ]

Yjlcdj: J. Fo. Fe. V. oiv c jQlY LXmJht F. Fv. F dsX CTlq ff.   YTt liJ


pooh ATtgo hj Jv cסٮ  
[ Posted on Sat, 28 March 2015 ]

Yjlcdj: hkiqochiT pooh ATt go hj Cjdiծ ltnhJ.   YTt liJ


lTu ove Hj hL Bmo  
[ Posted on Sat, 28 March 2015 ]

dYi OY lTu ovei BmoJqhi h . clLYci dQ olbc OiY OYv clu dq, lcY mclou, AQ ltLo FljX dbcYjw. Y HaLJ eof dQkX ochi BmoJw ctY.   YTt liJ


hkiqiXƢk Atci hkiq Asi  
[ Posted on Sat, 28 March 2015 ]

hVk cTihi Atc QiJnXu hkiqiX. d, hkiq ci ooju Asi. Atc Qc lqtY JcVikX. dT fLjv Yhoh.   YTt liJ


ohs ocn kJ f He stVv  
[ Posted on Sat, 28 March 2015 ]

cVvp: hkiqochik dhK Jo׬ Vocsi ohs ocn kJ f He stVv CT cT.   YTt liJ


jOci dt bju Cn 
[ Posted on Sat, 28 March 2015 ]

h-c o-J-cv c- f-L o-J-c-k-, C-dw J c-s-i O-Y--q-h-i Y-j--k-X j-Oc c-j-i-Xu J-. J-ht-nv O-Y-w- d-s-h J-k-h-k-h O-Y--q-k   YTt liJ


hb ciJci OYv AhYg f Aj׫! 
[ Posted on Sat, 28 March 2015 ]

hb ciJci OYv AhYg f Aj׫. li cע Oq. oLY cTY 1969 v. hb ami djoJj cTi Ocv Agci oסsi cvJiX. dmoY FrJju J. F. AoX oY pz̡c F OY Hj   YTt liJ


hT hsu dע;kvQo OYv c BuVi H 
[ Posted on Sat, 28 March 2015 ]

JZ-d-Y--c l-٢ F-ɤ O-u Y--s-l A-g-c-Y--q k-g---Y H-j o-c-h-i o-f-ܢ- g-L-h-X. J-Z-d-Y-w- l-٢ m-jj g-j J--٢-l-j, J-s-i--٢-l-j, h-T-l---Y-i l-j...   YTt liJ


dUc Jr Apci ochiqq 
[ Posted on Sat, 28 March 2015 ]

l-q-j B-M-n-dt--h-X J-nX J-h-s- h-Jw A-pc J-nX-i h-k-iq o-c-h k-J o-J-j--Y. Su oף-l k-d-o F j-Q-l j-l O-Y--k-T e-o-k-   YTt liJ


F Agci J٤, Alt lq 
[ Posted on Sat, 28 March 2015 ]

k-c-i-T J-j-it L-e h-k-i-q--k G-Y-j o-p-c-T-i-i A-Τ-Y-d-T---Y A-o-i-d-T---Y-h-X. o-p-c-T-i-i-j--ء-r J-j- l-n--q-X kc o-J-j---Y.   YTt liJ


cTJl dbc: hhX  
[ Posted on Fri, 27 March 2015 ]

cTJkT ljiki cTiX hhX. oYu AɢT OYv OsY lkYhi lnqkT hhX BaJkqv ljiv Y ob Asi. cjlb hJ JZdYq Oji Jkcv AlYju hhX ob.   YTt liJ


kpv hpukv hm dj  
[ Posted on Fri, 27 March 2015 ]

j-SQ- Y-j--Z-i-r-Yi a-l-o-j, B-s Y-ؤ-ju, j-lX d-g d-k O-Y--qv h-pu-k-k-c H-j Y-ؤ-ju d-j-l-n-h-i-j-. j-SQ- h-pu-k-k l-٤ H--- F- J--dw   YTt liJ


Q-i-s-h- d-w akd ciJ 
[ Posted on Thu, 26 March 2015 ]

Q-i-s-h- d-w F- J- Y-ע--j--j-Y. h-k-i-q-Jw- C c-T-i d-j-O-i A--c-i-X. 2009 v d-s--s-i g-L-a-lY F O-Y-v Q-i-s-h- d--q-i F-i   YTt liJ


hӤlcT oYu AɢT hmhi Agciu ds 
[ Posted on Thu, 26 March 2015 ]

h-k-i-q--k h-J c-T-h-j-k ct--J-j-k F-X-d--l-jv H-j-qi h-SQ-l-j-j-T H-j-v h-m-h-i A-g-c-i-u d-s-- h-k-i-q--k d-Y-g-b-c-ci o-l-b-i-Ju   YTt liJ


pX so hjY BjT? 
[ Posted on Thu, 26 March 2015 ]

Oji Jk Jٮ c cTi djT ciJiX pX so. Cw hkiqv Yj c YjkX.Qishc ot od, ojn Ld h LV, BoekiT i T fo, QiojiT Joj FliX   YTt liJ


mfk~akd OY 24:7 
[ Posted on Thu, 26 March 2015 ]

o-Yu A-ɢ--T- o-l-bc o-p-i-i-i-j m-fk J. h-cu B-a-h-i o-l-b-c O-़ O-Y--c k-l 247 F- d-j-. Q-l-Y B-lt---d-T F T-L-k-c-T   YTt liJ


25 alo d kkus  
[ Posted on Thu, 26 March 2015 ]

J-T-f- f---q-T Y-lY A-Y- O-jY H- Ot--d-J-Y A-l-Y-j-d碵 k kʮ F O-Y J-T-f-d--J-j-T p-a-i--q odt-m- l-Q-i-- 25~ a-l-o d--T-. j-Q-J-nX-c   YTt liJ


okJhs OY JXciY j٤dt hY ~ hXiud jQ 
[ Posted on Thu, 26 March 2015 ]

okJhscYj mhi lhtmclhi hXiu d jQ. Jr hj ltncTi Hjvdk OkOY lJoc AahiT iLcik롷 ftV hsX okJhs hXiu d jQ ds.   YTt liJ


Dhlu ek CuVoTi Jqi OYh: Jhv  
[ Posted on Thu, 26 March 2015 ]

Dhlu ek CuVoTi Jqi BdpoOYh Jhkpou.   YTt liJ


AdtiT J٫dss Vuo  
[ Posted on Thu, 26 March 2015 ]

F oYcnXdjXw F OYv Adt LdcZ J٫dss Vuo AlYj.   YTt liJ


kko l٤  
[ Posted on Wed, 25 March 2015 ]

llah١i kko fkjnTYJw hעi.   YTt liJ


ciuYji Htu ohih: dgal  
[ Posted on Wed, 25 March 2015 ]

Hj Jk JhJiij ciuYjiע Htu ohih dgal.   YTt liJ


hkiqc Aծ djoJjw 
[ Posted on Tue, 24 March 2015 ]

cVvp: ami AltV dKdw hkiqochi dr. Yqh. hkiqc dbc djoJjw H kgk. hJ YjZ: Qn hLk (Hסv), hJ cTc dYJ Qs djhtm hoYe (Fu), hJ dmOk oLY: Ldozt (1983),   YTt liJ


hJ cTu oաj lQi, cT JX 
[ Posted on Tue, 24 March 2015 ]

cVvp: 62~hY ami AltVJw dKd. JV cTu lQiX hJ cTc AltV kgY. cu Alu A Alq F OYk AgcicX lQic hJ cTckqq djoJj kgY.Jck AgcihJlc JX sX hJ cTqq djoJj cT.   YTt liJ


fLt Vio Yhrv si ki 
[ Posted on Mon, 23 March 2015 ]

cT si ki fLt Vio Yhr shv Hj odbc lnk. hkiqv Cn Yvlt OiY sqX si k   YTt liJ


BuViiT cLcjLw ds?  
[ Posted on Mon, 23 March 2015 ]

YhrcT BuViiT cLcjLw lTo AkT lski dOj.   YTt liJ


akd CTlqffl C jQli  
[ Posted on Mon, 23 March 2015 ]

Jjqo׮ ek Vlkhʮ Jtsncv c akd CTlq ffl DwTilt C jQli.   YTt liJ


ami OkY djoJj OrO  
[ Posted on Sun, 22 March 2015 ]

2014-~k ami AltV djoJjw OYqT YjT AlocMv. djoJjw 24 c dKdj. fqlV cThji di Od,( hjJ), sXhKtQ( htac), JX s٪( Ju) FljX hJ cThti djYY.   YTt liJ


cmgi C dsw 
[ Posted on Sat, 21 March 2015 ]

hkiq di cT mgci C dsw. 1966 ht 21c OzJhj dqqiTiBczi hJqi Qc mgci C 49 lio YJ. h lio椾dw ck OlTl mgc HudY liov AgcijL.   YTt liJ


AQci ojii dJr avKt 
[ Posted on Sat, 21 March 2015 ]

avKt ciJci hXjYc OY H.J.JxhX skoc Ysi Jr. hkiqv 100 Vio He kl skoi. h׮ OYqT nL YjcT Tsv BjbJjT olau avKt ohi Jٷsٮ.   YTt liJ


Ju BJu cY hcu 
[ Posted on Sat, 21 March 2015 ]

C-d-r C-j-d-l-m l- c--J-i-X-Ƣv Y--ɬ-i-k Ju B-Ju F-ɤ J-٤ i-L-i-X c-Y h-cu. d-s- l-j--Y B At---k J-c-c J-s--k. f-q-l-V-k J-c-c J-s--X.   YTt liJ


AkiT ff oJ 
[ Posted on Sat, 21 March 2015 ]

A-SQ-k-i-T O-a-, B-j-X f-f F-. Y-ע--j--j-Y, f-f F--Y c-T-i-T O-k-d-j-X. F-v f-f F C d-j l-q-j o-J--X-Y. c-T-i-T A-T o-p--w   YTt liJ


epac ln OYh 
[ Posted on Sat, 21 March 2015 ]

C--l-X- l-n-l-c h-ؤ d-ؤ-h-i av-Kt ov-hu, h--, h-pu-kv, c-lu d-q, B-o-e A-k, Q-i-s Y-T--i-lt-- d-Yi O-Y-h-ٮ, F-v e-p-a e-o-k-c h-Y   YTt liJ


Ba kku F lmo 
[ Posted on Sat, 21 March 2015 ]

kv-Q-o h-k-i-q--k hu-cj o-l-b-i-J-c-J-h- B-a d-l-O--Y h-pu-k-k-X. J-hv l-nX k-J F O-Y o-l-b-c O-iY-J-٢-j--ء-r-X B JZ o-g-l--Y. A- J-h-k- A-o-ʡ-i-j k-k   YTt liJ


kkc avKs Jqqt 
[ Posted on Sat, 21 March 2015 ]

oh-J-kJ d-m-c--q-X-k F- o-c-h-i- l-n-i. A--c-i-Ƣv C-dw Ot O- l-n-i--q-k--X J---T-. h-k-i-q-v H-j o-h-i j-ٮ J---T--J-j-T o-c-h-i--   YTt liJ


sh Th ooj Jsi 
[ Posted on Sat, 21 March 2015 ]

sh T-h F- d-s-v B-a h-c-ov H-T-i---Y H-j F-ct-Q-i-T o--Qv d- d-T Vu-o O-़ dx-J--i-i-X. ct--Y-i s-h-i-T o-o-j B-j-i f-s-T-d--k--X   YTt liJ


Yhrk dtY osiJ 
[ Posted on Fri, 20 March 2015 ]

ASQk hc p׮ OYhi fLt Vio Yhr shius dQ cT. Bj, sX aLdY, ff op FljX dbcJZdYq AlYjd碴Y. ciJhji mali dtlYi F.   YTt liJ


olbiJu Qco hpa llpYcJ 
[ Posted on Fri, 20 March 2015 ]

hkiq diolbiJu Jhk hJc olbiJchi Qco hpac 2015 oɡnqT ltnhX. JjX,Qco Ba ochii 100 Vio He kl YisJqk.   YTt liJ


avKs Adti l٤ 
[ Posted on Fri, 20 March 2015 ]

FfoV F OYkT hkiqv oQlhi YjhX Adt LdcZ. avKsc YT hhsiv Yqi Adt l٤ avKsc Agci. FfoViT olbiJu htu d YiX dYi OYl HjY.   YTt liJ


hJ cTcqq ami djoJj dJiv Qioji 
[ Posted on Fri, 20 March 2015 ]

ami OkY djoJjqT hJ cTc Aɢh dJiv cTu Qioji CTdT. hbl jhaou olbc OiY Ad硷j F OYk AgcicX Qioji djLXjY.   YTt liJ


oziT Hjalo c BajY 
[ Posted on Thu, 19 March 2015 ]

oz A-n-f F c-T-i h-k-i-q d--Jt- d-i-d--l-q-i O-Y-h-X 1983. d-Y-J   YTt liJ


s-X d-a-h-c-iv h-S-Q l-j-t Y 
[ Posted on Thu, 19 March 2015 ]

s-X d-a-h-c-iv c-- h-S-Q l-j-j H-r-l--i lt c-n-b-- o-l-b-i-Ju B-n-J- A-f. o-c-h-iv A-g-c-i---Y-c- H-j J-T jd d-Y-e-k B-l-m-d--Y-c Y-Tt-- h-S-Q-l-c H-r-l--i--i-j- lt.   YTt liJ


akd FdVv dxJiT OY; hYiii hJw 
[ Posted on Thu, 19 March 2015 ]

J-r j-ٮ a-l-o-h-i a-k-d- j-١ J--c J-s--X d-d-j-o-Jw d-s- c-T---Y. a-k-d- A-g-h-K l-q--T-J-i-i-j- O-kt. F-v, JZ A--c-i-k.   YTt liJ


ciuo oKcT ds J٢nu 
[ Posted on Thu, 19 March 2015 ]

c-iu-Y-j-i h-k-iq o-c-h-iv A-g-c-i-u A-Y l-ki Y-v-j-h--h-k--X J-q-l-V d-d-j-o-Jw d-s-i--Y. J-j-X h-ס--h-k, h-׮ gnJ-q A-d-Ȣ h-k-i-q-v   YTt liJ


hkiqJw Scj p ciJ:nc 
[ Posted on Wed, 18 March 2015 ]

nc J-o-h- d-s--kv h-k-i-q--T c-T- c-ji c-j-o-h-- Y--. h-k-i-q--k o-l-b-i-J-j-T J-rO-d-T-c J-s-- A-Y c-k A-g-d-i-h--h-k c-T-   YTt liJ


clu Jn-XiT JkdYJ: dv dXhTdT Yt 
[ Posted on Wed, 18 March 2015 ]

h-ot: d-m-o-Y J-V c-T-c ct--Y-l-hi c-lu J-n-X J----Y-c d-v s-iv F-o-׮ d-X-h-T-d-T Yt---q-X- s-t-. . h-o-jv C--k d-kt--i-X-   YTt liJ


jbJ ciJ 
[ Posted on Wed, 18 March 2015 ]

c--T e-p-a-e-ov c-i-J-ci p-j o-c-h-i-k c-iJ j-b-J B-d-Y Hx-k-cv d-Y--d c-Lc-e--i-T d-jv lt--J-qv c-s--- A-b-J-J-k-h-i-k   YTt liJ


fܹqT oƣtYJqhi cc 
[ Posted on Wed, 18 March 2015 ]

l-J-h-c c-i-J-c- L-Y l-o-al h-cu H-j o-ch o-l-b-c O-u H-j-- F- c-j- lt--J-q-١-i-j-. O-ؤ-l-c c-i-J-c- H-j- A- Fu-d-Y h-T-i-h-T F O-Y--c m-n L-Y,   YTt liJ


Qioj Joj 
[ Posted on Wed, 18 March 2015 ]

J--c-T c-l-ai oפ-V-i-i o-h-d-h e-עv A-c-n Au-lt H-j- J--o-j-- O-Y-J-j-X c-T--.   YTt liJ


Bij Jclhi hi ciuo 
[ Posted on Wed, 18 March 2015 ]

-l-L-k-ʢ-k-X o--K o-l-b-c O-़ g-ot a s-o-k- O-Y-J-j-X. h--, ciu-Y-j, h-ot oc-d oɡ-n, ff A-cM F-l-j-X Ag-c-i---Y.   YTt liJ


cnJqu F.d: Coʢc dע hӤ ljt 
[ Posted on Wed, 18 March 2015 ]

C--o-ʢ- l-j-l-c-i J--j- hSQljt. F- F-d-r F O-Y-- n--N A-c-g-l--q J-s- e-of-v F-r-Y, h-SQ-l- k--o׮ d-o׮ C--o-ʢ-c J-s--X.   YTt liJ


dgaliT ciJiJu Het;ctYlc ciuo HT 
[ Posted on Tue, 17 March 2015 ]

O-ؤ-l-c-T Y-c- d-s-u J-r-i, d, H-j--k d-g-a-l-i-T A-Y-c J-r-i-k- c-iu-Yj c-j- l--h--i-Y-X. A--c-i--dw F-ɮ b-j--k-l H-j ct--Y-l,   YTt liJ


lla Jkohi hbdv l٤ 
[ Posted on Tue, 17 March 2015 ]

llahi ozji Jko cTc olbiJchi hbdv ochi. Qlu Qf Yho FrYi kKc AT̡chiX ochiTY. Qlu YiX YjZijJ. Ykl,   YTt liJ


oie AkK dYhm AltV YjTh?  
[ Posted on Mon, 16 March 2015 ]

oie AkK dYhm AltV YjTu Jz Bkd. YjcYj hfiv JoYJ١X dYhm djoJj YjTY.   YTt liJ


Alilac hpYdthi Jth dtY Hhcu 
[ Posted on Mon, 16 March 2015 ]

Y QackX hu ho Cɬi cTihi dtY Hhcu B YjhchTY. Y Alilq ac OJ.hjXcj AY OktƢk DdiLdahJ.   YTt liJ


akd Yisv hӤ~akd dj 
[ Posted on Mon, 16 March 2015 ]

C l-n d-j---c h-SQ l-j-j a-k-d Y--k-j G-פ-h--k-١-J. d-, O-k--T-i-k a-k-d- D-T-h--Y-i-k V o-c-h-ov A-Y-j J-YJ J-rO-ii-j-.   YTt liJ


c alac ho O़ 
[ Posted on Mon, 16 March 2015 ]

B-j-X a-l-a-u? c- Lv-s-c- j-a o-p-o-c-- o-ע-k G--l d-i--j-c-X a-l-a-u. n-f L-L-b-ju o-l-b-c O-़ O-Y-v o-j-n L-d-i-T c-i-J-i-i H-j Y-ؤ-j--J--i-i-X c   YTt liJ


kpj DdiLXh Yiv DdiL: mY 
[ Posted on Mon, 16 March 2015 ]

nu T O- J-u J-o-c A-s-oע-k-i-Y-T c Q-c-s-nu Y-j--q-k롫 h-i- h-j--c A-T-h-J-q-X- lt--Jw d-O-j--j-. J--lt J--l-j-k롫 c Q-c-s-nu   YTt liJ


Yit DThJq j١Yjji JXY dYoܢ JjX 
[ Posted on Sun, 15 March 2015 ]

J: Yit DThJq j١ Yjji JXYX och jL Loj dYoܢ JjXh ek FJofro eVsnu gjlp kft fnt.   YTt liJ


ptkk Qis owolj OiY  
[ Posted on Sun, 15 March 2015 ]

ptkik fzik Yus di ow olj Qis Hrli.   YTt liJ


akd BYhpYi mh  
[ Posted on Sun, 15 March 2015 ]

QlYv oth١iw BYhpYi mhl cTu akd.   YTt liJ


J, Fo. OYiT hYh JTTl T.Q jl  
[ Posted on Sun, 15 March 2015 ]

hkiqochiv LiJ J. Fo. OYiThYh Yc JTTl T.Q jl ds.   YTt liJ


gtlcYj jY ALcpY djY cvJ  
[ Posted on Sun, 15 March 2015 ]

LtpJ dVc cTijd jY ALcpY gtlcYj djY cvJ.   YTt liJ


Yk YjL hkiqk  
[ Posted on Sat, 14 March 2015 ]

otYjhi AQ Yk F lmnXj DdiL YhrcTt OjhX. bcn, Oؤ, Flj YqT ochiT dfqoע l٢ YkiT dj DdiLٮ. HTlv J F OYv mlJtJic YkiT dj DdiL.   YTt liJ


Hj ncl٢ Ahk ojY 1400 Jkht  
[ Posted on Sat, 14 March 2015 ]

sx ff scmn hpukv~Qn Th kk H kkiv AgciY Gs JnT Ahkdw.   YTt liJ


 
      

    
 
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting