Tuesday
31
May
2016

Who can help your family eat right to stay at a healthy weight? We Can!

    p   co   och     J     BjL     ke     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    
Jjq ami jQj  

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ > och  
   


e-l- d-j-o-J-j F.Bt s-¡c 
[ Posted on Mon, 30 May 2016 ]

T---i: 2016k Q- e-l- d-j-o-Jj H-o-Jt Q-Y-l d-mo-Y o-L-Y--ch-i F.Bt s-¡-c.   YTt liJ


kk Agci dYYkhsi hYJ: Bm mjY  
[ Posted on Mon, 30 May 2016 ]

kk Agci dYYkhsi hYJiX Bm mj. Ap dyh׷k kqYl J٤ dUX.of hkiv os Jhk aqv Agciu   YTt liJ


Jkglu hXiT hjX: gji opajchYj Aogltnlhi YjJT of 
[ Posted on Mon, 30 May 2016 ]

JkgluhXiT hjXlhi fܨ BjdX cj opqX YjJT ofl Qet CTi. CjlthYj hXiT opaju Bt Fv l jhJnXu jLij. oflci cTu Qet CTii dko hsiv Oa OiYv oY dsljh jhJnXu Jralol hbhqT dsj   YTt liJ


Qis ldk  
[ Posted on Mon, 30 May 2016 ]

J: djءljv Jkd QniT JTfc opilhi cTu Qis. cj QniT A jQmji BmdYiv oztm Qis Yus dYi OYhi BTdkius kglpYv Hj gL JTfc cvJh Asij.   YTt liJ


jpoq djohu dTk뼡X hiT dhX  
[ Posted on Mon, 30 May 2016 ]

h ot Cdr iNijk. CY hiusiu O़Yus jpo FɡX ? Jofiv hiT ciJ ljkh hiT Oa OahXY.   YTt liJ


Qish JTku k 
[ Posted on Mon, 30 May 2016 ]

fpfk ps dgochqq ochiv Qish k BX Cw Otlni.Qis Y Yus ei-ofv dͮ OiY e CYcTJ onv hViiv lski   YTt liJ


glc AghKw HrlYc dv  
[ Posted on Mon, 30 May 2016 ]

ATJki glc AghKqT c dsiJiX dYl. Ok AghKw Y OYl glc Ys ds.   YTt liJ


Jkglu hXiT hjX: AcnX DTu dtiJ  
[ Posted on Mon, 30 May 2016 ]

Ymt: cTu Jkglu hXiT hjX ofܢ AcnX AɢhMk JTYi oOc. hXiT mjjv JTcmciT Amh١ijk djmbc ek dslYT Jok ajpY dY ciYiX AcnX oMus lkijv. HjrOiJ AcnX dticJh AcnX oM hXiT JTf Asi.   YTt liJ


A AtQu YqrO Jjqk  
[ Posted on Mon, 30 May 2016 ]

dmo YkƮ Yj A AtQu Jjqk. YqrOiX cTu JjqkJ. JpOi Ymy Ap oztm. o̡c Cdw datm   YTt liJ


Boe ciJii AӤ Jju  
[ Posted on Sun, 29 May 2016 ]

Osi lnw Oiy AӤ Jju ciJiJ. Boe AkiT ciJiiX cT FY. Jl DmY F OYkTiX ozj ciJlnkY.   YTt liJ


JTc F ote׮ ckJiYcYj LY hpuao  
[ Posted on Sun, 29 May 2016 ]

JT hJ Agdi cT YisJqv csTJiX. Fv ouot ftV   YTt liJ


cLtQci Ojӣli Jjq f롩roci oc  
[ Posted on Sun, 29 May 2016 ]

F Fo Fv Jjq f롩rok HpjJw cLtQci Ojӣl JT ckJu Yyhc. o Jlmh 40 mYhc HpjiX C och   YTt liJ


Qlv hj dYdltJiJ  
[ Posted on Sun, 29 May 2016 ]

Qlv hj dYdltJiT lnv F. clLYci oQ QLaczu olbc O़ OYkXQlv hj AcnXJ dYdltJiJY.   YTt liJ


Qet C-T--ii o-f-l-ci Oa OX: Bt.Fv.l j-h-J-nXu 
[ Posted on Sun, 29 May 2016 ]

Ymt: J-k-g-lu h-X-i-T-Y B-o-YY J-k-d-Y-J-h- o-p-a-ju Bt.Fv.l j-h-J-nXu. m-j-j-v l-n-ha J---i-Y-i p-a-j-f-a-k J-z e-su-o-J k-f-s-s s-t ̢-j-J-j- o-p-O-j-v o-f-l-ci Q-et C-T--ii Oa O--X-h- j-h-J-n-Xu d-s-.   YTt liJ


dYikhi Czuo  
[ Posted on Sun, 29 May 2016 ]

dY fbl hsdY Ddfblhi Dk Ql Jju. poJZdYqv c ojio sqJqkJi ohdJkTcq S dJTc JrO liJi OiY Czuous dYi JZdYhX Jju.   YTt liJ


Fc FYij kJhٮ: hj Qohu  
[ Posted on Sun, 29 May 2016 ]

ohij kJ Yu onTټ B kJv Y J oɡnq a:Kqhټ hjQohu. B kJi Jisu Bji Acla hj ds.   YTt liJ


akd -Jl OY; nLv cJt kOt-Q  
[ Posted on Sun, 29 May 2016 ]

J: ATt LdkJnXu olbc O़ di F ochiT OYJjX JXci cJt cj dko k lmiYi BjdX. akd Jli Hgci ATt LdkJnXu olbc O़ di F OYus nLcTiX ogl.   YTt liJ


hX lnha Jrj  
[ Posted on Sun, 29 May 2016 ]

Ymt: Jkglu hX lnha JrYi st. pajfak kfssiv cT djmbcikX hX lnha JrYi JٷiY.   YTt liJ


hXiT hjX: AcnXoMc oZk h׫  
[ Posted on Sun, 29 May 2016 ]

OkT:Jkglu hXiT hjXJjX lJYh jodjmbcek lJYc dk AcnXoMk dbcJw oZk h׫. AcnXc cYY cvJ Jfծ Fo. di jٮ V. l. Fo.dhjhX Qn Jko AcnX dYi oMkw Ymjv c oZk hsiiY.   YTt liJ


oڡtYZ hkiqv  
[ Posted on Sun, 29 May 2016 ]

CdrY jYn Aءus JhjoglkT oڡtϮ hqlV-k dlm.   YTt liJ


QX flQiT F. F. Fo Jq ds  
[ Posted on Sat, 28 May 2016 ]

Ctcעv dYi Yjhi QX flQiT lVi Jq ds. Hj ilYi Of jYik F. F. Fo Jqv dYȨY ChX Dsi. ox kVQ F OYkX Cp Cw AgciJ٢jY.   YTt liJ


JT CnThi: QV BX  
[ Posted on Sat, 28 May 2016 ]

BnJ Af olbc OiY sX dYhc F OY JYcmn OYs eofv hm cjdX FrYiY djv lhtmcw cjj.   YTt liJ


otLcjL-ii dxop Ycټ Fh  
[ Posted on Sat, 28 May 2016 ]

fn lmQii Fh QJ-ox Yhr ochiv h JisJiXdw. haodX, Yl, F, YhJu YT lQi-d Agci Yslj l cv   YTt liJ


JdTc F ote׮ cvJiYcYj hSQ  
[ Posted on Sat, 28 May 2016 ]

JdT J٤l AYc och FdsiYcw Acgl F lqcX Yu CndTY cT hSQ ljt.   YTt liJ


snc acJsT OYv dZ  
[ Posted on Sat, 28 May 2016 ]

hkiqochiv dYij olbiJ JT. snc acJsX dYi olbiJ. snciT OYv dZjQX ciJu.   YTt liJ


YkhiT- Qis  
[ Posted on Sat, 28 May 2016 ]

Qis YkƮ ochik OlT li. fpfk Yjqi dgo AcnJi H OYkX Hj hK lnv QishhY. gLhY F djj OY olbc O़Y Q AmJX.   YTt liJ


dihXiT llpci Jr 
[ Posted on Sat, 28 May 2016 ]

cT dihXi JhJu hoYe jQ Ykqq llp ci Jr. lqqirO fLjk dihXiT loYiv lij OT. Cjlj C ltn AlocT llpYjJh cTiTT lw oO.   YTt liJ


JkgluhXiT hJw mkJnhi hJ lQi  
[ Posted on Sat, 28 May 2016 ]

AԨus ltdTus JXjX hudiX mkJnh d Jo djJnirYiY. B lac DkT AbdJiT JdTX djJni mkJnh FijY.dYoܢJwTiv FrYi djJniv mkJnh hJ lQi cT.   YTt liJ


dXi c Jjh? 
[ Posted on Sat, 28 May 2016 ]

OaY ilcT diL htu. YhrkT Ajs hkiqk OlTsJiX diL. clLYci ojQ Th Acd hcu~hjq Ld OYhi dlikTiX diL hkiqv AjsiY. hkiqk Ba OY skoJYc hؤY j١h OYl diLi YTi.   YTt liJ


Acdc Jcsi OYw 
[ Posted on Sat, 28 May 2016 ]

cTci YTJi AgciT YjZJi LcjOiYli YqJi O़ Acd hcc hkiqkY oltJk. dlTik dlTffli Yqi YjYi Aդ OYqX AXisiv HjY.   YTt liJ


JT ho OjY fqlV olbiJu 
[ Posted on Sat, 28 May 2016 ]

hר hi hXh FY d dkjTi Hj jYiX. cq١i Hj obc djam c dsk ALJj. JT F jQl jl OYs hm dsilt Cc hsOɢ   YTt liJ


hkiq Cn, d Tunu 
[ Posted on Sat, 28 May 2016 ]

hkiq ochiv Agciu Yc Cnhij Jh ei Fmj jQn. cj Hj h OYv Aloj kgj. Fv, VעYcv B Het cjo٢ l.   YTt liJ


Qioj l٤ dT  
[ Posted on Sat, 28 May 2016 ]

Qioj l٤ dT. Qioj YiX dYi OYv dT Jj eifkT AsiY.   YTt liJ


clu OYc Jhs Oku YjiT PiLpJu 
[ Posted on Sat, 28 May 2016 ]

clu dqi ciJc oڡtϮ ml olbc O़ OY ltJqv csi. JqlVhiqq JXcX OY dYJYJqk. Jh ei Fmj jQn cl ciJiJ FYhYh OYc Jhs OkY lQiT   YTt liJ


39~hY ek JJ AltV: dZ cTu, dtY cT 
[ Posted on Sat, 28 May 2016 ]

Jjq ek JJo Aooinus 39-~hY OkY AltVJw dKd. F cus hiYu BX hJ OY. OYk AgcihJlc dZjQ hJ cTcqq djoJj cT. F cus hiYu, Otq F OYqk Agcic dtlY hJ cTi AltV cT   YTt liJ


mY hcc BpYi mh 
[ Posted on Fri, 27 May 2016 ]

Yעj. Cr Jjh. ltnw hخ Y Badơq Y DdȢdJJi QlYl Jjish Jldi F Yv cTi JrTJi OiY AlojkX hju YjhcY. CYci hsiv Jis lYkT ecv J. d, Jjr Yr lX.   YTt liJ


Su Qi Bj ds 
[ Posted on Fri, 27 May 2016 ]

dsiY Cr cihog YjTc Gl Qqii J ̡ctϢ. hסjh lci l pokT hkiqi JࢨkT ghu jM. dcdj Bj dOjXcik Yu Y Qih ghu jM dsj. LXnJhsc l٢ hpukv dcdjirij jMl dYJjX.   YTt liJ


ohiT JhJu YkƮ il cTu  
[ Posted on Fri, 27 May 2016 ]

ohiT dXil llplhiX Yɬik Ot. ochiv c lcvl ohiT Yjhc lYc mnhij LodJqT YT.   YTt liJ


oJw fo F  
[ Posted on Thu, 26 May 2016 ]

Qioji Jա ffc Hyh oJw fo DTu datmcc.Adt LdcZX ciJ. snu BuVo olbc O़   YTt liJ


J׮ JqY e eofk Qioj  
[ Posted on Thu, 26 May 2016 ]

OYJjX k J׮ JqY e eofJv dͮ Oi Qioj. pojdXiX QiojiT dͮ. nQpc dji F OY OYJjXcT   YTt liJ


glci ghi Ahji  
[ Posted on Thu, 26 May 2016 ]

glci ghi Ahji. hq Ht lac AhjiX Cyly AlYjY. osi AiiX gh BYtY. GJ hJw dUc   YTt liJ


msc lu F dXJT  
[ Posted on Thu, 26 May 2016 ]

msc lt YTtii dX JTJ٢jJiX. iɢju~2 YTiYhYkX lt dX JTYTiY.   YTt liJ


ll dT lsYii ghujM  
[ Posted on Thu, 26 May 2016 ]

LXm dOjXci hpukv dcdjiw QLan Jj. d ghu jM Jj. kk oȡv fu lk Yc QiJil cդlj c ds.   YTt liJ


lh Yhrk  
[ Posted on Thu, 26 May 2016 ]

hkiqk hLp׮ OYhi lh Yhrv. hc J FX Yhr sh dj.   YTt liJ


dXsi iL ds: akd  
[ Posted on Thu, 26 May 2016 ]

Yjlcdj: ouTv ossViv hɢogiT oYdYQS OTv dTu cTu akdh. QlYv BahiX Hj hKhɢiT oYdYQSTv dTY akd ds.   YTt liJ


cl YhrOYv m ciJ  
[ Posted on Thu, 26 May 2016 ]

i-Tx F JV OYkT Gs mکcTi YjhX m. HVnckTiX OYus olbiJu LY jhOzu mڨi YjTY.   YTt liJ


dY dh Cs  
[ Posted on Thu, 26 May 2016 ]

Qioj~jSQ mt Thus dYi OY dYus dh lVi dss.   YTt liJ


hpukkhi opa gL: hJn  
[ Posted on Wed, 25 May 2016 ]

hpukk hJn Hsiv Jis oke FT OY hpukk ATjci BX dyءlt eofv dͮ Oi. HiT Vlt   YTt liJ


hc ctXjL  
[ Posted on Wed, 25 May 2016 ]

Hs OYqkT hkiqJqT hcov Osi cT hc ctX jL. ot Yjq DdiL OYw ctcX dYiTY.   YTt liJ


mY jhOzu l٤ ciJii  
[ Posted on Wed, 25 May 2016 ]

jӢY olbc Oi Scv akKs Al hJqi lnh mY jhOzu l٤ ciJiJ. jӢY ms Qioji H dY   YTt liJ


avKt OYv c Ac Cclv ds-i  
[ Posted on Wed, 25 May 2016 ]

avKt ovhc ciJc Ahv cja olbc O़ OYv c ciJi hעiYi sdt.   YTt liJ


Jkglu hXiT JTf Ddloc  
[ Posted on Wed, 25 May 2016 ]

Aj Jkglu hXiT JTf Ddloc. hXiT AcnXv AdJYiټ CY ofcb dko cT AcnXv djLYi Bjd JTfLw jLij.   YTt liJ


ove ds, h G-T  
[ Posted on Wed, 25 May 2016 ]

hiT och QlYv AYlji١ij ChQc ljT drYs OYhX Ji Ju. Fv C OY h GTY gj oveus ctmdJjhX FYdts-i.   YTt liJ


l׮ 29c F 
[ Posted on Wed, 25 May 2016 ]

HTlv Dai Acɨ h OY lע sko YiY Yjhc. OY Qki 29c YisJqk. OY dͮ dVJnu QkJw dtiJc١i JkYhohX sko cqu JjXh Dai Acu ds.   YTt liJ


cעoxo Cci lsY l 
[ Posted on Wed, 25 May 2016 ]

cTc kJogLlhi Cous Fd YTdriv nLcT Jr lX hjl onv hViiv lQ lt. nLcT Jr lX Yj oJj BmdYiv Fd硩ri hjlij cעk lQ dOjX. lt AgpwTi.   YTt liJ


glciT opaju ochik  
[ Posted on Wed, 25 May 2016 ]

cT glciT Ou Qial ochik. olbiJci YhrkTiX Aj׫ JsY. YjZi QialYX.   YTt liJ


oidl och DdȢh?  
[ Posted on Wed, 25 May 2016 ]

dhkT aȢXɬhrlu mکcTi oi dl och DdȢh? JjX oi dl F.f. f. Fo dtir.   YTt liJ


l-m-K o-c-h-i h--~o-L-Y O-Y 
[ Posted on Wed, 25 May 2016 ]

l-m-K o-c-h-i l-٢ l-m-K j-Qu ct-- d-Yi O-Y-v h-- c-i-J-c-J . o-LY B-X o-l-b-i-Ju. oJd׮ f- d c-i-j--k-.   YTt liJ


Qis lki; d, Ccij hTh 
[ Posted on Wed, 25 May 2016 ]

dsiY DٴJqT hcpjYiv Hj Jk hkiq ilYi Jji ciJ dtY. AmY Js F dxJik AgcYi JٷiY kcu jQzcX. Fv, Baoch dikY. 1986~v fkOzhc llpYj CYk F OYkT AmY dtYii BjbJpaiqv Os.   YTt liJ


BTdkik kgv Hj dƮ QniT JTfc  
[ Posted on Tue, 24 May 2016 ]

J: BTdkik kgv Hj dƮ QniT JTfc cvJ. C OYk ciJci QishX Cj dKdY.   YTt liJ


JdT fqlVk-  
[ Posted on Tue, 24 May 2016 ]

ohdJk hkiqk hJ Hj OYw Acgnik sh OiYٮ. avKt ovhu ciJci Otki AcgnJqk sh O़Yi ltJq١ij.   YTt liJ


hYv alJ ochik  
[ Posted on Tue, 24 May 2016 ]

hYv alJiT o-Q- dtehuo- J٢lj AYmi Hj Jjhٮ-. Clt FɤJٮ- CYlj ochiv Fik F-   YTt liJ


hQt jl FrY TcT dTi Lc dss  
[ Posted on Tue, 24 May 2016 ]

hQt jlirY l. Fo. JnX oLY cvJi aK hu F pzLchX TcTh nuni Ot BkdY.   YTt liJ


Hj cYl Aն AXJq  
[ Posted on Tue, 24 May 2016 ]

Fxd-Y-J-q-T A-l-o-c-lt-n--qv h-k-i-q-v l-k-i l-Q-i--q-i-t- L-h-X d-֡--k-h- p-o O-Y--q-T m-k-iv h-k-i-q-v H-j d-Y-i O-Y J-T. Y-J- o-h-J-k-J-h-i JZ-i   YTt liJ


OcThT BadT Htiv Ahkdw  
[ Posted on Tue, 24 May 2016 ]

Cdw Sw ck opqX. Oc lqj h Fcsi. diii. GY dTus nL kncv l OcTd c Hj dT FTY Cdr Fus Htikٮ.   YTt liJ


oi dl YjZ liJiX 
[ Posted on Tue, 24 May 2016 ]

dh, Jk YTi OYw mn oi dliT dYi dQJJqs Jwc. hr di F omi Ok anJaJqƢk Oaٮ.   YTt liJ


BjX Y-v Q-u 
[ Posted on Tue, 24 May 2016 ]

h-- Y-v Q--c T-עv l-n-h-X O---Y. h---i-T A--iu l-n-w d--J-j F--k-l Y-o----ٮ. Y-i--sv h-k-i-q-J-q j-o- h---i-T A--iu l-n--q-T L-X--k-i J-   YTt liJ


Jl l-٤ a-k-d-c- 
[ Posted on Tue, 24 May 2016 ]

h-k-iq o-c-h-i-k p-׮ Q-T-J-q-k--X a-k-d~ J-l h-b-lu. A-ծ lt-n--c m-n a-k-d~J-l Q-T A-Tt L-d-k-J-nX- d--i F O-Y--k-T l-٤ H---J-i-X.   YTt liJ


dT ljcv lQi imao;H gjYjQi 
[ Posted on Tue, 24 May 2016 ]

LhX d֡kkqq ochJw YhrJc cvJi olbiJcX gjYjQ. CTil AYv chsiƢk l٤ Lhjȷk hTJiX Ap. d, ClX olbiJci cTciX hT.   YTt liJ


JT pzik YkƢk 
[ Posted on Tue, 24 May 2016 ]

avKt ovhu ciJci jQl jl OY JTl pzik. AtQu JdsX avKs ln OJ. YkƢk OY sh O़ٮ. cLtҤciT hJu AKv AcciX TqlV JTk ciJu. jQl jl olbc O़ hh OYhX JdT.   YTt liJ


hpukk fLJw llahY 
[ Posted on Tue, 24 May 2016 ]

dsiY hkiqiT hco椨Ys olbiJu oYu AɢTX. kv HjdT liiqX. c opYfbhqq cTu. Apk cTu Akd hcvlYJٮ h׮ JrlJw hsliY.   YTt liJ


ojnLdiT hJqT d otp׮  
[ Posted on Tue, 24 May 2016 ]

ojn LdiT hJw gLiT d iTfv pסJ. dhK CLqn LiJ AVv ksi fq AVJuous pk F LchX gL dTY.   YTt liJ


dk JsdT; pjTcT opYd 
[ Posted on Tue, 24 May 2016 ]

dkiv J F hXiT lQi djpo olbiJu V. fQ jL. dk Jjqus Js dTX fQ ds. eiofkX fQl dYJjX. Js OlT:   YTt liJ


djQc FrdY  
[ Posted on Mon, 23 May 2016 ]

hkiq Ltl obhiy djQ FrdY QachX Yqr O. hcnQlYk llbqi glq opOjq   YTt liJ


dichi Hjh ko  
[ Posted on Mon, 23 May 2016 ]

diatmc koi l٤hjhh Ok onvhbhqv lt lj. Fv Cjv lmaJjXlhi ko jL.   YTt liJ


 
      

    
 
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting