Sunday
26
April
2015

vanitha commission

    p   co   och     J     BjL     aY     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    
Jjq ami jQj  

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ > och  
   


ochiv OfY QkiT gL: nc Jo  
[ Posted on Sun, 26 April 2015 ]

kl TLYt fcbT YYdjh nc Jo. Ojiv llpdtᨨkLJfcbsX dsiY.   YTt liJ


cludqi kvQo Hjh  
[ Posted on Sun, 26 April 2015 ]

Aiq Sc Yv F cjdJm cTi OYcmn ff~ oSQi YjZirY OYv kvQo cludqi Hjh.   YTt liJ


Ack gjYjYciv hpukv  
[ Posted on Sun, 26 April 2015 ]

hpukkc l aY, hhs F ot BJnuYsJw OiY olbiJcX Acv.   YTt liJ


kk H kkiT HVi sko OiY  
[ Posted on Sat, 25 April 2015 ]

J: sxff s lQicmn Qni hpukk Ahkdq H kk H kkiT HVi sko OiY.   YTt liJ


h ds jdvlt HqiؤJw YTj  
[ Posted on Sat, 25 April 2015 ]

hi AbdY hds jLdv lt HqiؤJqhi dYi Tע. avKt YiX hiw Jhc Ok hzfڢJw AY hcoku Jri j Ldvltds.   YTt liJ


avKt hThTc fLf  
[ Posted on Sat, 25 April 2015 ]

avKs dJr fLfi. avKt ciJci H,J. JxhX J١X oȡv AhYg fu avKsc dJriY.   YTt liJ


Jl ochi drY 
[ Posted on Sat, 25 April 2015 ]

J-l-i-k F-r--J-j-i H-j-v d-s--T--d-r-X J-l-a-q-w F h-c-p-j-hi Bv-f D-١-i-Y. J-l F-r-Y-h- d-T-h- A-Y-k-T B-j-b-Jt- fڬ-h-i. C-d-q-Y   YTt liJ


cYiT Aoii mal 
[ Posted on Sat, 25 April 2015 ]

cY hccT Cdw Hjlb Yhr c-T-ht-- A-oi l- Y-T--i-j--. F-v, A-Y-dw Y-s- d-s-iu Y--s-i-j---Y Y-h-r-J-- il d-Y m a-l h-Y-h-X.   YTt liJ


kv Qo OYv clu 
[ Posted on Sat, 25 April 2015 ]

Ac HTlv kv Qo Hj ochiv clu dq ciJci. ATT cvJi Hj AghKv kv Qo YiX Cj lhiY. cj kv Qo olbc OiY   YTt liJ


B kv ClTiٮ 
[ Posted on Sat, 25 April 2015 ]

ou-h-c-o--lt- o-h-b-c, L-ܢ-c-Lt o-u-V oT-׮, T.d. f-k-L-d-ku FF Y-T-i O-Y--qv c J-ٮ o-c-p--j h-pu-kv C-d-r-k F- F-k-l-j O-a---Y-X.   YTt liJ


c ochJw ott YisJw dk kg:ATt 
[ Posted on Sat, 25 April 2015 ]

Y-j-l-c--d-j e-k o-o-ע-J-q-T d-lt-c at-f-k--T--Yv ot--j-c dƤ-ټ ATt L-d-k-J-nXu ds-. - -e-k kl-ro Jw-sv A-o-o-i-n (ev-) Ok--Y-l D-aM-Tc O--J-i-i-j- A-p.Fq-i-o-j-g--q-i F- c o-c-hJw d-at-m----Y-c Cw ot--j- Y-i--s-Jw d-k kg---.   YTt liJ


Dtlm di d...  
[ Posted on Sat, 25 April 2015 ]

Yjlcdj: DtlmiT hadchij llpfcb YJju JjXh hcQ J. Qiu Bjdj.   YTt liJ


Qi jl k䢨i dXi 
[ Posted on Sat, 25 April 2015 ]

H-T-lv A-g-c-i- s-k-oi J--c kȮh h-c-c p-׮. d-oT s-ow- J--j- k-Ȯh h-cu d-Yi O-Y--q-h-i h-- d-J-J-i-X.   YTt liJ


csOjiT QLYi  
[ Posted on Fri, 24 April 2015 ]

Yjlcdj: hjho c OJi mn JTYv dojT QLY hTi.   YTt liJ


Ddik jQli h  
[ Posted on Fri, 24 April 2015 ]

hi ciJc Jhv olbc O़ OYhX Ddik jQl. JsdȢJw mn Cjlj H OYhXY. Qlv hjiX ciJ.   YTt liJ


jLdv lt h ds  
[ Posted on Fri, 24 April 2015 ]

hf: hYj Yu cTi djhtmw jLdvlt h ds. AOP hv Yu Hh avKs TscT dYJjJ١X jLdvlt hdsY.   YTt liJ


h cliT ot  
[ Posted on Fri, 24 April 2015 ]

Yjlcdj: hi CJri avKt ovhc dJri Tsv lTd olbiJu jLdvltiYj cliT eof do׮.   YTt liJ


cYin kkc 
[ Posted on Fri, 24 April 2015 ]

C-dw c-k g-n-J-q-k Y-j-h-X c-Y h-cu. Y-k-Ƣ-k Y-h-r-k J--T-i-k h-k-i-q--k C-dw c-Y-i-X Y-j. H-J Jx-h-X F h-X-j-Y-c O-Y J-s---h-k c-T- d-mo c-T--T--Y.   YTt liJ


djLXY avKsc hY:hXjЫ 
[ Posted on Fri, 24 April 2015 ]

YhrJ- p׮- Otv CT cT datmc YTjJiX- H J JxhX. OYk Agcic- avKt ovhc- YhrJc- dsh hkiqv c Agczc dlphX.   YTt liJ


lTo B cTJw BJ  
[ Posted on Thu, 23 April 2015 ]

Yjlcdj: lTo B cTJw BJ. cTJqT OYw hte OiY lTo BkTYX Alt BJY.   YTt liJ


Bt.Q.liT Tעc dv dri Jk 
[ Posted on Thu, 23 April 2015 ]

hkiq dicTc J׫ds lkijJiX dhK pz olbiJcijLdv lt. Cw ltiYj cעv iګ cTJiX.hii hpukkci YJqv AY YqiXqq oOcJw d hkiq cעoxht cvJiٮ.   YTt liJ


avKt hiv c YJ lYoYY hXjYc 
[ Posted on Thu, 23 April 2015 ]

1991 v j-Q-c-J-ɢ-c-i h---i-i h-K-J-z-J-Z-d-Y h-X-j-Y-c a-q-d-Y F--j O-Y o-l-b-c O-iY-j-. lt-n-w--d-s, C-dw h---i-T h-Ju av-Kt ov-h-c c-i-J-c-   YTt liJ


hXjЫ OY DdȢYc:Jcp 
[ Posted on Thu, 23 April 2015 ]

hXjY-c HJ JxhX F OY OYv dJm jQcd dbch Hj lnv Jcpi Fټij ltJw. Fv, OY sko   YTt liJ


ko Jqjigo dU  
[ Posted on Thu, 23 April 2015 ]

Ji: diatmcv c llphOc cTi ko d٢j BamJY Jzv JqjdUc cT.   YTt liJ


Cc AiJc kc 
[ Posted on Thu, 23 April 2015 ]

C-c A l-n O--c-k-- kc. av-Kt ov-h--i d-Z-j-Q-u-s-i-h- A l-n O-i-Y-Y-T k-c-i Y-T A l-n-w l-j--Y- d-Y-l-i-j--J-i-X-. C-Y-T A l-n--qv   YTt liJ


alX lniv kiT d֡d 
[ Posted on Wed, 22 April 2015 ]

d-֡-Y-d--w l-ki d-i֢- C-k--k. A-Y-J-ٮ k-Ȯh h-c-c-T B-j-b-Jt- -h-. ̢-j b-l-X O-פ l-n-w h-T-- C-c A--j l-n-w O--k- k-Ȯh d-s--j-. A-Y-k-dw kȮh h-c-c d-֡-Y-d-h-ٮ   YTt liJ


mjj JXk Lht: c 
[ Posted on Wed, 22 April 2015 ]

clu dqiT ciJii 1983 F O-Y--k Y-c c-u d-s--J-j-i-i-i h-SQq m-m-b-ju A-c-g-n--j-i-X- d-s--dw h-k-i-q-Jw- l-m-o-u A-kd d-i-o-h-i-j-.   YTt liJ


akd mcloc l٤ 
[ Posted on Wed, 22 April 2015 ]

dot F OYc mn akd mcloc l٤h. clLYci Qx dw YjZirY olbc O़ OYvakd Hj fXillci mclou Hj doרsihX AlYjY. poc dbc cvJ Hj OYvnu T O,hJn, cThT lX, oiJht, mm JkL   YTt liJ


dJjX hqq lqh hӤ 
[ Posted on Tue, 21 April 2015 ]

h-SQ l-jt Y-j--l-j-l-k Y- h--h- O-Y--k- J-T-. B-n-K A-f o-l-b-c O-़ s-X d-ah-c F O-Y--k-X h-SQ A-T--Y-i A-g-c-i---Y.   YTt liJ


kk Ok Yjhcw 
[ Posted on Tue, 21 April 2015 ]

h-pu-kv Ok o-d-bc Y-j-h-c-w J--٢-j--J-i-X. C-c o-c-h-Jw l-j l-k- O--k- c-j- c-Tu l--h--i-Y-X. Y- B-Jt-n- J-Z-i J-Z-d-Y--q k-g-v h-Y-h H-j o-ch O-   YTt liJ


kk kvQo YkɡX dmc?  
[ Posted on Tue, 21 April 2015 ]

olbc kvQo F Tעv JtV oJcv Yqih hpukv dlOY 24 ltnw hudX, Jhv olbc OiY lnXkJusoעv l.   YTt liJ


Oc J١v Bqsi 
[ Posted on Tue, 21 April 2015 ]

H AYt Oc J١v hcokl? O Hj dsiY F Ytcjhخ Ou dYiOYhi OsJT Jcqk k H c. oY...lY Jqt nt Akd Yqqi lisc hY Cunt OiY oxLo   YTt liJ


Qca kkc hv Aj Ys ds 
[ Posted on Tue, 21 April 2015 ]

Jmhjv Qc hkiq ochJqv lci cs cv cTcX Qca niK. F kl h, ok Jmht F OYqvlci Yqi Qca AT Dr hkiq dicTu hpukkchij. nL dtii kk H kkivcTc JTdT lcX Qca.   YTt liJ


fLt Vio YkƮ dYv cosiiT sqv cY 
[ Posted on Tue, 21 April 2015 ]

Ak hc p׮ OY fLtVio hפ gnJqk lQiLZ jOJiX. Yhr dYc dk OYʨYkN dY Hj. lX mshX olbiJu. hkiqv epa eov OiY ln ntlcz Oफ   YTt liJ


goJt a soJv fqlVk 
[ Posted on Mon, 20 April 2015 ]

h ciJci goJt a soJv fqlVk. pzik C och ctu chټ olbiJu oK YiX lqTiY.   YTt liJ


avt soסs Acd hcu  
[ Posted on Mon, 20 April 2015 ]

H.J. JxhXik avs Agci cTc YjZJhi Acdhcu dmo.   YTt liJ


avt YhrJ OlTs  
[ Posted on Mon, 20 April 2015 ]

O: avs H,J JxhX YhrJ Lgjljlv. hخ hi ciJc aqdY Hji hXjYc Cjdi ltnw mn hiT hJu avKsc ciJc H.J. JxhX Hjij,   YTt liJ


fqlVv diY mjj datmc 
[ Posted on Mon, 20 April 2015 ]

Y--ɬ-iv H-j-l-b F-k g-n-J-q-k A-g-c-i-v A-T--Y-i f-q-l-V-k-i J-T--X-h--X c-i-J-h-jv d-k-j-T-i B-L-p. 15~ l-i-o h-Yv A-g-c-i Y-T-i c-T s-i k-Ȯh   YTt liJ


H kk kk Tikt pסJ  
[ Posted on Fri, 17 April 2015 ]

hpukkc ciJc Qn olbc O़ fL fVQ׮ OY kk H kkiT Tikt dss.   YTt liJ


kdk jLqv Cc Agci: pX so  
[ Posted on Fri, 17 April 2015 ]

k-d k- j-L--qv C-c A-g-c-i--k- p-X-s-o. lx f T F O-Y-v J-Z-d-Y B-l-m-d-T-Y-J-١-X k-d k--c Y--s-i-Y.   YTt liJ


h l٤ shʢJ ps  
[ Posted on Fri, 17 April 2015 ]

JTf OYq Bu OYqhX ohdJk hLoסt hiTYi dslliv AbJl. AT OYv h shʢJ ps BJ. Dai Acu olbc O़ l׮ F OYkX hiT JhJln.   YTt liJ


hpukv ochJqT F Js  
[ Posted on Thu, 16 April 2015 ]

hpukv ochJqT F Jsiu Yjhc. Cc ltnv h ck OYqv hYh kv AgciJi.   YTt liJ


Ou hki 
[ Posted on Thu, 16 April 2015 ]

YT Akd JTYkX...H hk F JjYi J, clLYci En mlJht olbcO़ l Yע d Yע F OYv Hj Oqqu d kX Oc lY.   YTt liJ


goJt a soJv LccYj JiT BjdX  
[ Posted on Wed, 15 April 2015 ]

goJt a soJkk F kl i h F LccYj JiT BjdX.   YTt liJ


Acmi nu T Oi l٤  
[ Posted on Tue, 14 April 2015 ]

CYpoi mn Acmi nu T Oi l٤ Hjh. JqoJ ekht of hkik OYkX Clt HjhY.   YTt liJ


AtpYilt och cjdX OX: opoc 
[ Posted on Mon, 13 April 2015 ]

O: och cjdX AtpYilt OXh cT opoc. akKt ovhc ciJc hXjЫ olbc Oi H J JX F OY dssY   YTt liJ


catniT ochiv laJi, chY 
[ Posted on Mon, 13 April 2015 ]

cTc LiJchi catn Hj OYv laJ ciJiJhij stJw. Fv, B ln chY dha OनhX Cw JwY.Aht AJft BX F dj OYv dZjQ,   YTt liJ


Cn l٤ hi 
[ Posted on Mon, 13 April 2015 ]

fkJkoKiv opsii hJ dJTchX Cn Yvlt JrOlY. Yu hsik D JiiTc cTu Dii OYv hiij ciJu.   YTt liJ


hpukv OYv dXl Aooʮ 
[ Posted on Mon, 13 April 2015 ]

Hhu F OYkT hpukkcdhX hJw dXl hpukv ljikiY. dT hYtdw AgciT AY Yvj JX dXl oLt Gkio Q   YTt liJ


hj l٤ lmkc 
[ Posted on Mon, 13 April 2015 ]

l-l-p-Y-ii m-n c-j- O-Y-J-j-X dt--ii j-ٮ o-c-h-Jw h-j-i-T-Y-i Y-h-r-J- s-k-o O-iY-j-. C-d-r-Y l-٤ hj.   YTt liJ


Jli dr.... 
[ Posted on Mon, 13 April 2015 ]

o-ɫ m-f-a-v V-- O--X-h-- c-f-c h--- l-- J-l h-b-lu o-c-h-Jw l-J-d---l lt c-n-b-- B-J-m-l-X F O-Y-- o-l-b-i-Ju j-L--.   YTt liJ


oji ciJc ochi١J  
[ Posted on Sun, 12 April 2015 ]

hkiqv ot pסi p HwV Bt i F OY Yhr shi 36~liYckik QYJiT Agcii lǢYi Js dsiءw OY olbiJu snu BuVoc cs cl. oj Bahi cth OY F dYJYi CYcٮ..   YTt liJ


ko phki Yrljiv 
[ Posted on Sat, 11 April 2015 ]

cT ko phki Yrljv oztmc cT. lamjQqk oztmc JrX cT Bţi AcgY cJju ClT FiY.   YTt liJ


kpv hӤ ljy? 
[ Posted on Sat, 11 April 2015 ]

hpukv ciJci kpv hӤ ljy AgciYi lt. AYZ Yjhi hӤ FhX JwY. Fv lti ̢jJjX D١i.   YTt liJ


AڬdJci AQ lt-L-o  
[ Posted on Sat, 11 April 2015 ]

AQ lt-L-o o-Jw A-ڬ-d-Ju B-iv F--c C-j-. A-b-J O-ɢ--c--h-k, A-Q o-Jw A-ڬ-d-J-c-J-. c-l-L-Y-ci h-nu d-j-j o-l-b-c O-़ O-Y--k-X H-j h-T-i-ci o-Jw A-ڬ-d-J--c-i A-Q   YTt liJ


hpukk JT OY hkiqv 
[ Posted on Sat, 11 April 2015 ]

h-pu-k-k- B-u d-T J-Xu J--j--lt- hآ-k--X h-Y-i---Y. C--c-i-j O-Y---s- d-k-j J---d-k-h-١-J-k. h-pu-k-k   YTt liJ


dqiT oJja:K 
[ Posted on Sat, 11 April 2015 ]

c-T-i A-l-Y-j-J-i-hi d-q h-c-i-T h-k-iq o-c-h-iv Y-q--cv--J-i-X. V et Vu-o- A-l-Y-jJ F c-k-iv Y-Jt-du d-J-T-c c-T- Y-j h-pu-k-k Y-h-r- c-T   YTt liJ


c o׮otkʢv 
[ Posted on Sat, 11 April 2015 ]

A-T--T H-j A-g-h-K-v o-o-j--l c- d-s--j- Y-c- i-Y-Jw H-j-d-T CnT-h-X-. o-c-h-J-qv l--Y-J-ٮ Yu G--l B-o-a---Y B i-Y-J-q-X-   YTt liJ


kk H kk eo׮ k dot  
[ Posted on Sat, 11 April 2015 ]

hpukk BjbJt Jj Qn~hpukv OY kk H kkiT eo׮ k dot dss. C JJksi sx ff s lQi Blt F dYikX BjbJj OY AXis dltJj.   YTt liJ


sX dŢciv hӤl shi  
[ Posted on Fri, 10 April 2015 ]

hSQ ljit~sh Jkv Flj dbcJZdYq BnJ Af Hj sX dŢciT OYJjX Bjg. Gdv 20c ochiT OYJjX Bjg HJTfsv sko Oफ.   YTt liJ


dXl kkc VisJT Oफ  
[ Posted on Fri, 10 April 2015 ]

amc mn hpukkc ciJc Q Qoe- olbc O़ OYv dXl- opolbiJcX   YTt liJ


hTljlc dv ojiT ctfܫ 
[ Posted on Fri, 10 April 2015 ]

p Hw-V Bt i F O-Y--k-T-i-X d-Y-c-k lt-n-w- m-n-h h-SQ l-jt Y-j--l-j-l c-T--i-Y. A-Y O-Y-- Y-h-r s-h--k-T-i-X Q-Y-J-i-T-i Y-j--l-j-l.   YTt liJ


dihX Hjq Ofu hp 
[ Posted on Fri, 10 April 2015 ]

Ycj dXikX hءjv dihX oYYX. d, AYjX FɡX Yj dsjk. dk dhK Yjqi Ot LodJw Csidw dsY   YTt liJ


nuT Oi hSQljj Hjh  
[ Posted on Fri, 10 April 2015 ]

nu T Oi hSQljj Hjh. BnK Af olbc O़ sX dahc F OYkX hSQl nc HjhY.   YTt liJ


fLq cT Yhj ckiv 
[ Posted on Fri, 10 April 2015 ]

Jv: d֢h fLw Tl ojiv cT an LLki (23) Yhj ckiv Jٷ. Yu Jvik dtXmik loYikij an YhjY. lk JTdhsiv okL ecv Yhj ckikij.hs dsc di ckikij. ogl cTءw aniT opX lk١ijY.   YTt liJ


lhtmJt lmh;jhu JTJw J़ 
[ Posted on Thu, 09 April 2015 ]

ak-d c-i-J-ci C-lu h-j-a-j-hu l-u d-j-Q-i-h-X--X lt--Jw. F-v, B lt o-c-h-i-T d--X -d-lt--Jt c-n-b--. C-d-r C-lu h-j-a-j-hu c-s   YTt liJ


Flji dע OthiT llp 
[ Posted on Thu, 09 April 2015 ]

Oth hkiqJw odjOYiX. akd ciJci BLYckThkiqochik Oth hK JXٮ. Fv, cTiT dbc YJTqlV BX. Cr alo OthiT Hj T׮ Jٮ BjbJt Aj. Yu C llpYiiij T׮.   YTt liJ


k hcu Yj 
[ Posted on Wed, 08 April 2015 ]

do T d-j--i l-٢ o-c-h-iv c- h-s cv--J-i-i-j- Y-h-r-J- h-k-i-q o-z-j k-Ȯh h-cu. d-oT d-j J-r- A-l-b--k Y-T-. h-פ J--J-q-k롫 A-l-b--k   YTt liJ


Qlv hj llpYiJ 
[ Posted on Wed, 08 April 2015 ]

FVi V et Vuo sikע nikT QcdY cTi AlYjJ Qlv hj llpYiJ. hrlv hcjhik H H h F   YTt liJ


h ljlv JliT cfcJw 
[ Posted on Tue, 07 April 2015 ]

n T-J-o, B-J-m-l-X Y-T-i O-Y--q-k-T o-c-h-iv h--h-r--c- Y--s-T- J-l h-b-l- c-f--c-Jw O-Y-w l-J-d---l-X- s-dt--.   YTt liJ


si k Cc Qishc 
[ Posted on Tue, 07 April 2015 ]

h-pu-k-k-c h----h-d H--j O-Y--qv H---g-c-i kȮh s-i F s-i k-Ȯh l-٤ h-k-i-q--k--.   YTt liJ


Hou cTc LiJchJ 
[ Posted on Tue, 07 April 2015 ]

o-LY o-l-b-i-Jt d-T--Y h-k-iq o-c-h-iv d-Y-h-i--h-k. L-i-Jt o-LY o-l-b-i-J-j-J--Y o-LY o-l-b-i-Jt L-i-J-j-J--Y c-w F-Y-i J--Y-X. F-v,   YTt liJ


o-j-Y-i-T B-a O-Y A-ɬ-J-am; T-i-kt d-s--s- 
[ Posted on Tue, 07 April 2015 ]

J-: o-qt J-o-k-T J-jq j-nT-i-v Y-j-L o-nT o-j-Y F-o c-i-j-T B-a O-Y--us T-i-kt d-s--s-   YTt liJ


ooJYochiv kku Vfwsqv 
[ Posted on Tue, 07 April 2015 ]

hkiqv hYh, Yhrk pzik kku Yq. Cc AT ooJYv Hj J ccqq mhkX.JhhpY F ooJYOYv Vfw sqkX hpukkJ. AY djkqq o l fkJn JZiXOYcbj. pjptaoX olbiJu.   YTt liJ


bu mcloc lblc Blmhٮ? 
[ Posted on Mon, 06 April 2015 ]

Q-nUu l-c-Y m-c-l-ou o-l-b-c O-iY Yj F O-Y--k-T l---j-iv A-j--׫ J-s- m-c-l-o- j-١-h- d-Yu bu m-c-l-ou j-١ l-j-l-c-j--.   YTt liJ


 
      

    
 
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting