Thursday
11
February
2016

 

    p   co   och     J     BjL     ke     f nve     JYJ     Bt     iY     f     Lc     Ctl    
Jjq ami jQj  

 
 

fL co

 
 

JkJha

 
 

ex  
 

T l  
 

och  
 

 
 

lT  
 

foco  
 

Feedback

 

Our Websites

JkJha  
lcȱY  
opY  
BijjL  
JZ  
hpt  
djn  

Advertisement 

  p dQ > och  
   


dYi cihv Bjihٮ 
[ Posted on Wed, 10 February 2016 ]

A-T--T Y-h-r c-Tu B-j J-j-q-v l--Y lt--i-i-j-. F-v B-j l--Y h-ס--c-h-k- D-s-d-i. F-J o-Qu o-l-b-c O-़ d-Yi c-i-h-v h--- c-iu-Y-j-i H-   YTt liJ


BqJw F YjsYT 
[ Posted on Wed, 10 February 2016 ]

lc-Y m-c-l-o-c-d Hj ouV Jo iYF O-Y-v H-j O-si sw O-iY-J-١-i-j- A-dtX f-k-h-j-q A-g-c-i-j-L- F---Y. F-v B O-Y-v J-j-h-i m-ڢ--d--h-k.   YTt liJ


hpn dYJj hJ Agdi cT  
[ Posted on Wed, 10 February 2016 ]

a-k-n d--u ep-a e-o-k-c c-i-J-c- o--l-b-c O-i-Y h-p-n- d-Y-J-j h-J- O-Y F- A-g-d-i c-T-. e-p-a- h-p-n F- J-Z-d-Y-- Q-l-Y-l- A-i-q--d-T- o--g-l--q-h-X O-Y-- d-֡--k.   YTt liJ


QQ QtQ OY Ajlzu dsi  
[ Posted on Wed, 10 February 2016 ]

Q-Q Qt-Q-c J-z-J-Z-d-Y-h- c-l-L-Y-ci n-Qu Qt-Q o-l-b-c O-़ O-Y-h-X A-j-l-zu d-s-i-. J-k-n, p-j-m A-m-Ju, l-Q-i-j-M-lu, Ct-n-a, m-l-Q L-j-l-it, j-h-n d-n-j-T, h-h-i,   YTt liJ


dXl Aj׫  
[ Posted on Wed, 10 February 2016 ]

h-pu-kv Y- e-o-f- d-Qv h-Ju d-X-l-c-d cv-- H-j O-Y d-o-׮ O-i-Y-Y Ot--i-i--ٮ. F--X Y-j-d-Y- A-j--- F- Y-j-v o-nv h-V-i-iv Ot--J-w J-r--J-i-X.   YTt liJ


dXhX dbc; ciJc JZi dmhi: JQv 
[ Posted on Wed, 10 February 2016 ]

ochiv dXcX Yjqv dkj lkhYYƢk dsh dsiJ hsX. JZ ciX AƢv ciJc ciX C OYv AgciY dslt dkjٮ. Fv, dX YiX dbch YsTjJiX Yɬu ozj JQv ALtlw   YTt liJ


lJ hkiq lƢv Yc FYjqiJhijl hpukv  
[ Posted on Wed, 10 February 2016 ]

lJ hkiq lY ci AƢv Yc FYjqiJhij hpukv. Jr alo cT Gnc׮ djoJj laiv lX hpukv C Jhʮ dsY.   YTt liJ


hpukk ciJ alic 
[ Posted on Tue, 09 February 2016 ]

h-pu-kv d-r-i-Jk c-iJ a-l-i-c l-٤ k-k- Q-k-i-J-. J-j-k ml o-l-b-c O-़ Y-k-Ʈ O-Y--k-X l-٤ a-l-i-c-i h-pu-k-k H----Y. g-j gt----j-i-X A-g-c-i---Y.   YTt liJ


hpn dYJj JXu epa Yisv 
[ Posted on Tue, 09 February 2016 ]

Y-Tt--ii d-j-Q-i--qv c- c-Tu e-p-a e-o-k-c m-J-Y-hi Y-j--l-j-lX hpn dYJj. O-Y-- l-Q-i-M-n-v d--T-u e-p-a Y- c-j- Y-i--s-k-.   YTt liJ


B-J-m-l-X- ljJqj Jl  
[ Posted on Tue, 09 February 2016 ]

J-l h-b-l-c l-Q-i f-f-l d-bc J-Z-d-Y--q-J d-Yi O-Y B-J-m-l-X- L-c-h-j-u J-l-i-T l-j-J-q. O-Y-v m m-t o-L-Y-o-l-b-c ct-l-p- L-c--c-l-٢-i-X J-l l-j-Jw Y--s--i-Y   YTt liJ


A-o-p-nXY d-j-ht-m, B-ht Kc dɤX cludq 
[ Posted on Tue, 09 February 2016 ]

Y-j-l-c--d-j: A-o-p-nXY d-j-ht-m-v f-q-l-V Y-j B-ht K-c-Y-j d-Y-n-b---l-j-T c--T Q-c-di c-Tu c-lu d-q- O-k-Y d-s-i-c-ٮ. F-ɡ-X B-ht Ku O-iY-Y?   YTt liJ


kk kk H  
[ Posted on Tue, 09 February 2016 ]

h-pu-k-k kv-Q-o H-- H-j O-Y--c-i d--J-j-T J--j--c l-j-h-h-J- F-Y-X G--l d-Y-i-lt. lt-n-w--h-خ h-pu-k-k-c-i d-Z-j-Q-c-i c-i-J--j- J-ou-o F d-jv kv-Q-o H-j O-Y-h-j---l- A-g-p-w D-١-i-j--l-Ƣ-k B d-Q-JT c-T-.   YTt liJ


mhkiT j١ ljl  
[ Posted on Tue, 09 February 2016 ]

h-q-ii hk-i-q-J-q-T p-ai J-r-T-i JoYjij ltnw hؤ mhk. CrY mhk ciJilJiX. c٤hk ozjii mhk hs. dYi lmnw mhk dƤli.   YTt liJ


hcov csi ochhY  
[ Posted on Tue, 09 February 2016 ]

J--- A-i-i--k A-g-c-i-u c-i-J-ht hT-JkhXY. Fv do~2 F YhrOYv Flio椾 JiT AiiX fzhbl AgciY. C OYkT GY lnl AYc AgcidbchƢv Yu oJjh oOciX fzhbl cvJiY.   YTt liJ


B djo-Jj l oj ds, CY akd osc-Y-X  
[ Posted on Tue, 09 February 2016 ]

akd Acmjhi Hj JZdY Yhrk sh OiYdw dJjjci FiY ojiij.   YTt liJ


fQ hcu Asf lnv  
[ Posted on Tue, 09 February 2016 ]

fQ hcu Asf lnv F. l J dJm hyghiik Bc F OYkXY. JnX mt, kk AkJo,   YTt liJ


ochcTc Jv Jiw Alt lsY l:ghu jM 
[ Posted on Mon, 08 February 2016 ]

Yjlcdj: FoJh djv JTiThi ht ltiT dYJj ghu jM jL. oYv CYj Osi oglhX. Scj cTciYJ١X CYi lki ltiiY. huljLh hפ dmcq H C lnikk.   YTt liJ


mY BXJu Hj 
[ Posted on Mon, 08 February 2016 ]

m-Y h-cu d-jn l-n--k--. c-lv F Q-lv F O-Y--k-X- mY Bx l-n--k---Y-. j-S-Q-kv a-h-a-ju B-X- O-Y o-l-b-c O---Y-.   YTt liJ


Hj hm Laihi QV BX 
[ Posted on Mon, 08 February 2016 ]

H m-ɢ H-m-c-i-T l-Q-i--c- m-n d-Yi O-Y-l-h-i Q-V- B-X. H-j h--m La F d-j-k-X- O-Y Y--s-J--Y-. O-Y-- e-o-׮ k-- d-o-t d-s--l-.   YTt liJ


hpn dYJj oglJZ  
[ Posted on Mon, 08 February 2016 ]

Ysljk Yءu djnu FiqT QlYk oglhij JZiiY m ds. Ap Hjv Hjw Y. hltnhX CYTt Ap OjY cTY. B JZiX ochiv dsiY. JrltnhX Ap hjdiY.   YTt liJ


dgoci AQci dɾ h  
[ Posted on Mon, 08 February 2016 ]

49.51 mYhc lhi otYj AQc dɾ h hsJiX. h Ydk AQ AQcdk dgohX.   YTt liJ


A-g-di oYɬ i-O- l---Y-:J-hv p-ou 
[ Posted on Mon, 08 February 2016 ]

f-x: A-g-di o-Y-ɬ i-O- l---Y-k- c-Tu J-hv p-ou. Qt-h-c-i-k p-׮-k-s C-ɬ-i-k A-T-i--j-l--i-h- J-T- l--Y o-b-jX Q-c-b-d-YJ-h--q-k-T-i-   YTt liJ


JTiThi ht ghu jMlcYj Jo  
[ Posted on Mon, 08 February 2016 ]

Yjlcdj: hakpjiv JTiThi ht ghu jMlcYj JoT. litl dkoX JoTjY.   YTt liJ


Otk JlYv Aclc oT  
[ Posted on Sun, 07 February 2016 ]

Bu ps fQlk ciJiX Ac Cclv. dh F OYc mn clu dq ciJci C OYv mihi AgcihX   YTt liJ


alic hpukk gjiJ  
[ Posted on Sun, 07 February 2016 ]

otoסt hpukk YkƤOYhi QcY LjQv alici. hpukk gjlnhX alic.   YTt liJ


oJw fohi snu BuVo  
[ Posted on Sun, 07 February 2016 ]

oJw fo FX snu BuVo dYi OY dj. eflj 10 c nL Bjg. snu BuVo eofkTiX CjhsiY.   YTt liJ


Cteu dc hiv c-p  
[ Posted on Sat, 06 February 2016 ]

Q: Cɬu J׮ Yj Cteu du hiv llpYci. Qiv ̢jYhohi pajfa JTfv c oe fiLX lb.   YTt liJ


mY hcu BXJcj-  
[ Posted on Sat, 06 February 2016 ]

mY hcu djn lnk. clv F Qlv F OYkX- mY Bx lnkY-. jS-Qkv ahaju BX- OY olbc O़Y-.   YTt liJ


jhJnc gtl l٤ Hj ochiv 
[ Posted on Sat, 06 February 2016 ]

c d-Y-c-դ lt-n- C-T-l-q-i m-n gt--l J-nX l-m-- H-j o-ch O---Y-c Y-i-s-T-d-k-X Y--ɬu A-g-c-Y j-h J-nXu. Y-k-Ƥ p-st O-Y-hi   YTt liJ


Y-j-v d-X-l h-s-i-i 
[ Posted on Sat, 06 February 2016 ]

d-m-o c-Tu j-Y-n- h-Ju d-X-l j-Y-n, h-si Qx F--l-j d-b-c-J-Z-d-Y--q- o-p-a B-j-e- o-l-b-c O-iY Y-j F O-Y-- n--L B-k--r-iv Y-T-.   YTt liJ


fQ objXjT psi f.Dnu 
[ Posted on Sat, 06 February 2016 ]

il Yjw hJ dɤX cvJ olbiJcX f DXJnXu. HTlv sko OiY Bu ps fQ F OYs Apc c AgdihX. Bu ps fQlk fQ dko F dkoJju   YTt liJ


hcȢiT AT OY hpukkc  
[ Posted on Fri, 05 February 2016 ]

hcȢ Acd och dJt odjOYiiY Aht AJft BX F OYkTiX. catn olbc Oi C OY ot   YTt liJ


Jkglu hX OJvoiv? ̡ctZii  
[ Posted on Fri, 05 February 2016 ]

Ymt: cTu Jkglu hX jniv dlmh lt Jwu YTi Jk Jsi. AT cihog YjTv OkTiv o d F   YTt liJ


ll-p-m-n cT B-c B-a-h-i Hj d-Y-O-Tv 
[ Posted on Fri, 05 February 2016 ]

ll-p-m-n h-k-i-q--us d-i A-g-cY B-c B-a-h-i H-j -d-Y-O-Tv d--T-. C- l-J--j A-ծ h-X- Y-j-l--d-j p-q G-v-o Jxlus o-J-qk lt-n-J-M-n-O-T-Jw--X B-c A-Y-Z-ii d--T--J.   YTt liJ


ochiv c hscvءw l HרTv: dűdi 
[ Posted on Fri, 05 February 2016 ]

A-hv c-j-a o-l-b-c O-iY C-i-f- d-oY-J F O-Y-h-X d--di l-l-p--c h-خ A-g-c-i--Y. F-v, l-l-p--T Yu o-c-h-iv c- l- cv--J-i-k- Y-j   YTt liJ


BJmlXikT mhi Yj ljlcj Jl  
[ Posted on Fri, 05 February 2016 ]

HjTlqi mnh JliT Yj ljlc mhi ATsiju dעi JZdYlhi BJmlX. clLY olbiJci Kio hku AXij OYhX BJmlX.   YTt liJ


f׮ dJmc lbgnX  
[ Posted on Fri, 05 February 2016 ]

fLqj: olbiJc ctYlhi acJt YLadiYj djYihi JTYj f׮ dJm jL. acJt Y Jh gnXTiX Yj BjdY.   YTt liJ


ojY Agci OY DdȢ YjZJ 
[ Posted on Thu, 04 February 2016 ]

o-qt J-o-h-i f--d- o-jY F-o. c-it A-g-c-i- O-Y D-d-Ȣ---k- Y-j--Z-J- j-Q-n Q-i-j-hu.   YTt liJ


JkiT eo׮ k dot F 
[ Posted on Thu, 04 February 2016 ]

d--Jt G-s d-Y--i-T J--j- J-k-i-T e-o׮ k- d-ot F- J-r-. av-Kt Y--i-X O-Y-- d-ot e-of- d-Q-k-T d-s- l--Y.   YTt liJ


l-Q-i i-T Y-j G-dv 14c 
[ Posted on Thu, 04 February 2016 ]

l-Q-i A-g-c-i- B-Tk o-l-b-c O-i Y-j G-dv 14 l-n-l-c s-k-o-J. C-Y-c- l-٢ h-r-iv H-j o-M--c-j-L O-Y-J-j-. 2000 Y-i--s-J-q-k-X O-Y s-k-o O---Y.   YTt liJ


Qioj gh Jisi djYiv slc cTdT YT 
[ Posted on Thu, 04 February 2016 ]

J: cTu Qioj gh Jisi djYiv slc DaLt cTdT YT. QiojiT lTj gh slc DaLt Aq YdT. djmbc ofܢ sdt Jtdsnu oJs ohtd碴.   YTt liJ


T JxToc 30 JT Lo 
[ Posted on Thu, 04 February 2016 ]

35 a-l-o J-ٮ J-j-q---k 93 Y-i--s-J-qvc 33 J-T L-o Jq-u c-T s--V-k- J-Y--Ji-X T Jx-T-o. o-h-d-J-k- h-ki-q o-c-h J- G--l l-k-i l-Q-iO-Y-h-i h-s-J-i-X a-k-d-c c-i-J-c- n-e o-l-b-c O-i-Y C O-Y   YTt liJ


lQi YTju h  
[ Posted on Thu, 04 February 2016 ]

JrYlX hסj h pסi goJt a soJkk ciuYjiX dYi cihv hiT ciJiJJ. hi ciuo H OYq pסiٮ.   YTt liJ


dZjQc Q Qoec Cc ATY Dr 
[ Posted on Thu, 04 February 2016 ]

dZjQ ~ Q Qoe JJv ds hso F OYc mn Cjlj l٤ H. Dr FX OY dj   YTt liJ


ckltn .....AYɡj iYiij 
[ Posted on Thu, 04 February 2016 ]

Fus paiv- HjdTjdT- cz dsi. cqX- Fus QlY hעhsY-. AYv cqT dƮ- cw OɢYk AdshX-. ouV- n hYv Otklj, AYɡj iYiij~ avKt ovhu Y eiof dQv Js lJw lsklJiX.   YTt liJ


pk choYik Cu-o-ʮ Q--Jw 
[ Posted on Thu, 04 February 2016 ]

ochik hr cq JhV pk choYiT knck JX. Hj d ocX OYJjY. l-c-i e-~g-lc ou-Q m-l-s~hi Q-V-Jw H-j-h- JT- j-L-h-X O-Y-J-j---Y.   YTt liJ


jӢ dYv Qioj 
[ Posted on Thu, 04 February 2016 ]

Y AT OY dj dY FX AY Hj pst JhViX jӢY mt eiof dQkT lhij.QiojiX OYk ciJcX dYi llj.   YTt liJ


B lt- Y-׮ d-Y-d d-u 
[ Posted on Thu, 04 February 2016 ]

av-Kt ov-h-c c-i-J-c- Yu o-l-b-c O-- dY-i O-Y--us d-j k Cu A--ơ F--X- lt-J-q d-Y-d d-u c-n-b-. Sc av-Ks A-S-Q-k-i-T Y-j--Ziv H-j OY O-- F--Y o-Y-hX.   YTt liJ


Bu ps fQ lrrO YisJqv  
[ Posted on Wed, 03 February 2016 ]

clu dq ciJcJ Bu ps fQ lrrO YisJqk. clu dq dko lnk Ba OY JTiXY. Ac CclkcX ciJ.   YTt liJ


j-l-Y l-٤ o-l-b-i-J-i-J-. 
[ Posted on Wed, 03 February 2016 ]

c-T j-l-Y l-٤ o-l-b-i-J-i-J-. l-J-o f-p-k- p-z O-Y-hi J-c- Y-h-r-, Y-k-Ʈ d-Y-d H-j--c-X j-l-Y l-٤ o-l-b-iJ Y-d A-X-i--Y. O-Y--k d-bc J-Z-d-Y- A-l-Y-j-d- Y-j- Y-j-h-c---k.   YTt liJ


dZjQ ciJii di Bcz 
[ Posted on Wed, 03 February 2016 ]

clLYolbiJu QiJnu Hj pst Ysv Yɬu Yjozj di Bcz ciJiJ. Fo FX OY   YTt liJ


cjhi Jll  
[ Posted on Wed, 03 February 2016 ]

F- J-Z-i-X C o-ch. F- Q-l-Y. Vw-e- J-h-Jo O-Y-J-j-X J-r--w J-kc A-c-d h-c-c-T o-j-nL-d-i-T d-s-. A-w B d-s--Y- At-ϫ A-c-d-c dt--h-i h-c-o-k-i-j-.   YTt liJ


Jk hi JtOj  
[ Posted on Wed, 03 February 2016 ]

A-g-c-i- h-Y-l-j Jv-d-c-i Y-J- A-d-Y-Ȣ-Y-h-i a-l Y-j-J l-q--j--. H-j c-T-i c-k-iv Jv-d-c-i-T J-r-l-J-q H-j-v-J-T l-k-i-j-u Yv-d-j--T-.   YTt liJ


h-pu-k-v Cc D-k-p--u 
[ Posted on Wed, 03 February 2016 ]

d-mo-Y c-l-k-o-׮ l.Q Q-i-o-us d-X-i-d-cn- F- J-Z-i-T O-k--Y-l-n--j-v kv C lt-n A-g-c-i-. d-աi- o-J--s-i-i D-k-pu F- J-Z-d-Y-h-X O-Yv k-kc.   YTt liJ


lj jӢY ms dY 
[ Posted on Wed, 03 February 2016 ]

ltn , o o ob lţJ F pפJw mn jӢY mt l٤h. Y AT OY Hj pst JhViX jӢY Y eof dQv lh. dY FX OY dj. Yjq Yjhc.   YTt liJ


ojY ciJiJ och nQ Jko DdȢ 
[ Posted on Wed, 03 February 2016 ]

ojn Ldi ciJc oqt dhih Hjcj och nQ Jko DdȢ. oqt Jo Acnc FdFo HeosT lnhij ojn Ld cvJijY.   YTt liJ


BJmi lXiTi JZihi BJmlX  
[ Posted on Wed, 03 February 2016 ]

n TJ-o F OYc mn Jl hblu ciJii OYhX BJmlX. clLYci Kio hu AXij OYv lQi fflX ciJu.   YTt liJ


JtX JkTJw dY hkT Bt Fo lhv  
[ Posted on Tue, 02 February 2016 ]

F c hi Yu F OY Lgj lQikT dmoci olbiJu Bt Fo lhk AT OY CYpok JtXc JsX.   YTt liJ


dZjQ lhc  
[ Posted on Tue, 02 February 2016 ]

gmni lǢii dZjQ F. gmni oQ YhociX dZjQ AlYjY. lhc F dj OY clLYci dad cit olbc   YTt liJ


B V-u C V--c-- s-e 
[ Posted on Tue, 02 February 2016 ]

Y-j-l-c--d-j: B V--c- C V--c- Y-j--Z-J- s-e. c-Tu a-k-d-us d-Yi o-ch d-e-ot V-u d-K-d--Y h-Yv V-ơ-i-ͤ-J-q V--h-Y--j o-c-h-i-Y-j Y-j o-p-O-j--k-X l-m-a-J-j-X-l-h-i s-e j-L---i-Y.   YTt liJ


BaY avKs BjbJu 
[ Posted on Tue, 02 February 2016 ]

avKt ovhc BjbJjsiX. Otk JTiiYT BjbJlz ldis. fqlVkhٮ Yjc BjbJt.cTu BaY si JdsX Y Bjbc djohiY.   YTt liJ


cludq lQic J٤  
[ Posted on Tue, 02 February 2016 ]

lQi BjbJcX Jjqk i ot oסt cludq. AdYȢYhi lQi ex Jw lw clu Si. dh J١X lQi clu dqi Y Heoki lqY. Ykchh c hcncX lQi clu dqds.   YTt liJ


epa dYi OY Ault sna olbc O़  
[ Posted on Mon, 01 February 2016 ]

epa eok Ault sna Bahi hrcq OYci H. epac ciJc Ault olbc O़ OY C ltn dss.   YTt liJ


akd deot VƨcYj VơiͤJqT dYnb 
[ Posted on Mon, 01 February 2016 ]

J: Vƨc Hti? fkhoJik Vu F JZdY? B JZdYhX dYnbcbj. JjhYX. akdc ciJc dmoY PiLpJu jhOzff Hj OYc deot Vu Fdjj.   YTt liJ


epa-c lt-nv H-j OY 
[ Posted on Mon, 01 February 2016 ]

Y-Tt-i-i d-j-Q-i-qv d- e-p-a-c C-c h-Yv lt-nv H-j OY h-Y. C lt-n Au-lt s-n-a o-l-b-c- O-- f-L f-V-Qעv h-Y-h Y-j A-g-c-i.   YTt liJ


hYoju Sc: kk AkJo  
[ Posted on Mon, 01 February 2016 ]

Ji: JjqJxLo Jii JTjiv CTYd oZctYZii Yu hYojټ lt YסX kk AkJo.   YTt liJ


CzQY dkoJ  
[ Posted on Sun, 31 January 2016 ]

CzQY dkoJjcJ. V fQ olbc O़ OYkXY. sh JLkX ciJii FY.   YTt liJ


QYooJj dhih Fo ly  
[ Posted on Sun, 31 January 2016 ]

QYooJj cs ck hj dmohX. C ooJjlhi fܨ JZ dsi OY Hycqq mhhX AXisiv cTY.   YTt liJ


L-Y h-pu-a-oc L-fv e-k-h--L A-lt-V  
[ Posted on Sun, 31 January 2016 ]

d-h-K c-Ti o-l-b-i-J-ih-i LY -h-pua-o-c 2016k ox-Vu-o ek e-͢lv L-fv e-k-h--L A-lt-V. L-Y-l- dY-i d-Q-Ji Cu-n A--p F- e-k-h-c-X A-lt-V k-g--j--Y.   YTt liJ


Q.J. d Aj  
[ Posted on Sun, 31 January 2016 ]

J: dhK cTJochojiv cTu Ols cJSQv Q.J d(84) Aj. dibJTt OJikij.   YTt liJ


akd a dcYj dYnb  
[ Posted on Sun, 31 January 2016 ]

cTu akd oZdchi a d hv VơioפJqT dYnb. ochJq doYJq hYlJj lXT Ck mJYjv mJYc FYjqJwj djqihi Vƨc Adhc ct de. Vu F ochiv ciJ ln O़YJ١X akdc a d JTiki VơioפJw dYnb cTiY.   YTt liJ


j-L-dv-lt--i-T dY-i OY L-lx-hʮ  
[ Posted on Sat, 30 January 2016 ]

A-b-kJ f-q-l-V f--- i-Zt- oY l---j-iv B-l-n-J-j--J-i-X j-L-dv lt--i-T dY-i p-z d-QJi L-lx-hʮ. l-j--c-m-n C-s-- j-L-dv lt--i-T A-T- p-z O-Y-h-X L-lx-hʮ.   YTt liJ


Q-c-it Fu.-T.-Bs-c- cY h-cc o-h-i Q-c-Y L-j-Qv 
[ Posted on Sat, 30 January 2016 ]

Y-k-Ʈ O-Yh-i Qc-Y L-j-Qv c-Y h-cc o-h--i Q-c-it Fu.T.Bs-c- H-j-h--.   YTt liJ


dYddu l٤ olbiJcJ  
[ Posted on Sat, 30 January 2016 ]

CjdYltnw mn dYddu l٤ olbiJcJ. avKt ovhcX dYd OY ciJu.   YTt liJ


Bhck hkKJw ojiT  
[ Posted on Sat, 30 January 2016 ]

J: Bhu F OYv epa eokcT hkKJqi Agci CjJw Ccoji.   YTt liJ


 
      

    
 
     
 

Copyright Kaumudiplus.com

Products & services About us  |  Contact us Download Font 

Hosted by MSM Hosting